Page 72

70

ГРА ДЪТ

ДЕКЕМВРИ 2016 / ЯНУАРИ 2017

НАГРАДА НА КАМАРАТА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ АРХ. ИВО ПАНТЕЛЕЕВ АРХ. РАДОМИРА ДАМЯНОВА АРХ. АНДРЕЙ АНДРЕЕВ АРХ. ЕЛЕНА ДИМИТРОВА

ОЦЕНКАТА НА ЖУРИТО „Проектът предлага реалистична градска политика на партньорство между публичните власти и бизнеса, която би балансирала частния интерес. Предложените 10 прагматични идеи за конверсия на историческата среда трябва да бъдат разглеждани не като конкретни архитектурни решения, а като примери за възможен подход при градското обновяване на една среда с идентичност. Журито не препоръчва предложеното адаптиране на емблематичната сграда на Тютюневия склад на ул. „Одрин“ 8 като хотел с надстрояване и пристрояване, при което би била подценена нейната символична стойност за града, изискваща функция с по-отворен публичен характер и културен профил.

АЛТЕРНАТИВНИ ВАРИАНТИ ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ВАРИАНТ 1 Кота корниз на новото развитие е „подравнена“ с кота корниз на складовете към ул. „Иван Вазов". Недостатък – недостатъчно увеличение на Кинт и обща РЗП, които да са атрактивни за бизнеса

ВАРИАНТ 2 Кота корниз на новото развитие е „подравнена“ с кота корниз на сградата на "Кепитъл Сити Център" на бул. „Хр. Ботев". Недостатък – драстично променя мащаба на застрояването към ул. „Иван Вазов"

ВАРИАНТ 3 Кота корниз на новото развитие е „подравнена“ с кота корниз на спрения проект на хотел "Хилтън" на мястото на съборения склад на ул. "Одрин" 8 Недостатък – хаотично и разрушително въздействие върху силуета и характера на района

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Сгради / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Сгради Spisanie Gradat

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Сгради / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Сгради Spisanie Gradat