__MAIN_TEXT__

Page 52

50

ГРА ДЪТ

ДЕКЕМВРИ 2016 / ЯНУАРИ 2017

ПЕТЯ ДИМИТРОВА ЩЕ ПРОДЪЛЖИМ ДА РАЗВИВАМЕ ОГРОМНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА ПОЩЕНСКА БАНКА

ПЕТЯ ДИМИТРОВА ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ПОЩЕНСКА БАНКА

ПЕТЯ ДИМИТРОВА

е главен изпълнителен директор и председател на управителния съвет на Пощенска банка. Тя е член на управителните съвети на Асоциацията на банките в България, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, „БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ“, Настоятелството на Американския университет в България, фондация „Атанас Буров“, Международния банков институт, както и на Форума на младите световни лидери към Световния икономически форум. Носител е на над 20 престижни български и международни отличия, последните от които „Банкер на годината 2015“ и „Мисис Икономика 2015“. С активи в размер на 6.7 млрд. лв. към края на юни 2016 г. Пощенска банка е петата по големина банка в България по активи. Приходите на финансовата институция нараснаха с 22% спрямо октомври на миналата година, което я превръща в най-динамичната банка на пазара. Под ръководството на Петя Димитрова през 2016 г. Пощенска банка успя да придобие клона на Алфа Банк в България.

Г-жо Димитрова, тази година Пощенска банка чества 25-ия си юбилей. Кои са основните цели в стратегията за развитието на банката на фона на ключовите постижения през последните години? Годината беше изпълнена с много положителни емоции за екипа ни. Чувстваме се горди с постигнатото до момента и то ни дава увереност да продължим да предлагаме едни от най-добрите банкови продукти и услуги. Стратегията ни е да продължим да работим като голяма системна банка. Стремим се към устойчиво развитие на бизнеса ни и да осигуряваме максимално удобство на клиентите ни чрез иновативни продукти, които изцяло отговарят на навиците им. Когато погледна напред, виждам огромния потенциал на Пощенска банка, който няма да спираме да развиваме. Ние сме един от лидерите в ритейл банкирането, една от най-добрите корпоративни банки в България, предпочитани от институционалните клиенти заради нашия професионализъм. В същото време изпълняваме важна роля на местния паричен пазар, на пазара за държавни ценни книжа и в инвестиционното банкиране. И преди всичко ние работим като неделима част от една голяма бизнес общност в полза на нашите клиенти, служители, акционери и нашето общество. След придобиването на клона на Алфа Банк в България управлявате една от най-големите български банки. Какви резултати очаквате от сделката върху работата на банката, както и за целия пазар? Резултатите вече са факт и ползите са най-вече за клиентите ни, които усещат предимствата на по-голямата банка с повече локации, модерни продукти и качествено обслужване. С придобиването на клона на Алфа Банк в България станахме

една по-силна универсална банка и сега можем да постигнем всичко това още по-лесно. Подобни големи сделки не се случват често на пазара и съм щастлива, че успяхме да я финализираме в рекордно кратък срок. Добре знаете, че по-големите банки имат повече възможности за развитие, по-лесно могат да отговорят на повишените регулаторни изисквания и да инвестират в нови технологии, което се отразява благоприятно и върху икономиката ни. Светът става все по-динамичен и ние трябва да се движим със същите темпове. Как оценявате състоянието и перспективите пред българската икономика в момента? Как ще коментирате феномена на отрицателните лихви и тяхното отражение върху привличането на ресурс, кредитирането и ръста на икономиката? Перспективите пред икономиката са добри. Според ревизираните данни на НСИ през миналата година БВП се повиши с 3.6%, а сега прогнозата на Министерството на финансите е икономиката да отбележи реален ръст от 2.6% през 2016 г. Основен принос за растежа има вътрешното търсене − потреблението и инвестициите. Бизнес активността плавно се увеличава и има достатъчно качествени проекти за финансиране. Оживление в кредитирането показват и данните на БНБ за деветмесечието на т.г., макар и не на нивата, които ни се иска да видим. Кредитите за третото тримесечие растат с 0.8%, или нови 436 млн. лева, с които са подкрепени плановете на домакинствата и бизнеса в страната. Фирмите и домакинствата продължават да увеличават спестяванията си в банките. Централната банка отчете, че депозитите в края на септември надхвърлят 72 млрд.

Profile for ГРАДЪТ Медиа Груп

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Сгради / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Сгради Spisanie Gradat

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Сгради / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Сгради Spisanie Gradat

Profile for tcmgbg