Page 1

Contactgegevens Jongerenwerk academy Logavak Opleidingsgroep BV

Programma Module I: (veranderingen in) De jongerencultuur. In deze module gaan we uitgebreid in op trends en veranderingen in de jeugdcultuur en hoe daar het beste op kan ingespeeld kan worden. • Straatcultuur • Feminine vs masculine • Digitalisering van de jongerencultuur • Belang van rolmodellen • Contextueel afhankelijk gedrag bij jongeren • Jongeren met een licht verstandelijke beperking • Jongeren met ADHD

Bezoekadres cursuslocatie: Joseph Haydnlaan 2a 3533 AE Utrecht

Na deze o pleiding weet ik hoe ik mijn ‘gu t feeling omtrent ’ het werk e n m et jongeren nu inhou d elijk kan oms chrijven e n onderbouwen .

info@logavak.nl www.logavak.nl www.jongerenwerk.academy Tel: 020 622 77 95

Logavak is opgenomen in het register van het CRKBO en is vrijgesteld van het berekenen van BTW over haar bij- en nascholingsaanbod.

Jongerenwerk

Nieuwe Stijl 15-daagse opleiding

Module II: De geschiedenis van het jongerenwerk/werken met jeugd Om het eigen beroep beter te kunnen profileren is het verstandig om de eigen geschiedenis goed te kennen. Geen droge feitjes, maar kennis over interessante ontwikkelingen uit het verleden die vandaag de dag nog hun effect hebben. • Geschiedenis van het jongerenwerk • De ontwikkeling van verwachtingen van het jongerenwerk door de jaren heen • Sociaal Cultureel Werk • Buurtpedagogiek • Jongerencoaching

Startdata: Module III: Profilering van je beroep Voor goede samenwerking is bewustwording van de mogelijkheden van het eigen beroep essentieel, maar bewustwording is niet voldoende. De vaardigheid om het beroep effectief te kunnen profileren is van groot belang. • Visie, vanuit welke onderbouwde overtuiging krijgt je handelen vorm • Missie, welk streven jaag je na in je werk • Doelstellingen, hoe worden je visie en missie concreet in de praktijk van je werk • Methodieken, welke ‘instrumenten’ zijn passend om je doelstellingen methodisch vorm te geven

Module IV: Samenwerking rondom jeugd Veranderingen in zowel de jongerencultuur als in de maatschappij maken het werken met jeugd een complexe uitdaging. Steeds meer organisaties zien samenwerking als een must om deze uitdaging goed aan te kunnen gaan. Maar hoe organiseer/stimuleer je nu effectieve samenwerking? • Ketensamenwerking en integrale samenwerking • Samenwerking beïnvloeden en stimuleren vanuit de werkvloer • Systeemwerkers vs domeinwerkers • Transitie jeugdzorg • De unieke rol van het jongerenwerk in samenwerking rondom jeugd

14 oktober 2014 10 maart 2015

Schrijf u in via: www.jongerenwerk.academy

Interesse in een incompany opleidingstraject? Wij maken graag een opleiding op maat voor uw organisatie!

Jongerenwerk Nieuwe Stijl levert 15,40 registerpunten op voor in het BAMw geregistreerde maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers en sociaal agogen.

Kijk voor meer informatie op www.jongerenwerk.academy

7413 SWP_3-luik.indd 1

09-07-14 11:40


LENER

LPVER EUGDHU

J

Opleiding Jongerenwerk Nieuwe Stijl

H C A O C T A A R T S

Belangrijke informatie

ER K R E W N NGERE COACH

JO

Het werken met jongeren is de laatste jaren steeds meer in de belangstelling komen te staan. Niet alleen vanuit het jongerenwerk en de jeugdhulpverlening, maar ook vanuit bijvoorbeeld onderwijs en veiligheid is er steeds meer belangstelling voor vraagstukken rondom jeugd. De transitie van de jeugdzorg heeft het proces enorm versneld, maar roept ook talloze nieuwe vragen op. Op 14 oktober 2014 en 10 maart 2015 starten twee nieuwe opleidingsrondes van de 15-daagse opleiding in Utrecht. Deze post-bachelor opleiding biedt concrete, praktische én theoretisch onderbouwde handvatten aan de deelnemers om werken met en rondom jeugd beter en effectiever vorm te geven. Door theorie en praktijk continu te koppelen, leert de deelnemer niet alleen hoe hij zijn werk met jeugd beter kan inrichten, maar kan hij/zij ook de ‘waarom vraag’ beantwoorden, die aan het handelen ten grondslag ligt.

7413 SWP_3-luik.indd 2

en rondom jeugd in de meest uiteenlopende zin van het woord. Met name in de hulpverlening en het jongerenwerk heeft hij veel ervaring opgedaan.

In het kader van de nieuwe Jeugdwet wordt het waarschijnlijk verplicht om als jongerenwerker geregistreerd te staan bij een beroepsregister en te voldoen aan de eisen voor bij- en nascholing. Sommige gemeentes geven, vooruitlopend op de wetgeving, nu al aan alleen te willen samenwerken met geregistreerde jongerenwerkers. De registratie van jongerenwerkers verloopt via BAMw voor jeugdzorgwerkers. Deelname aan Jongerenwerk Nieuwe Stijl (PE-nr.182731) levert 15,40 registerpunten op voor het opleidingstraject voor in het BAMw geregistreerde maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers en sociaal agogen.

” nd a v n e d ol afron

n a d r e e dt m

bie

Datareeks vanaf maart 2015:

14 oktober 2014 - 10 februari 2015 Lesdagen wekelijks op dinsdag, met uitzondering van schoolvakanties. 10 maart 2015 - 30 juni 2015 Lesdagen wekelijks op dinsdag, met uitzondering van schoolvakanties.

Cursusduur:

15 dagen (10.00-16.00 uur)

Locatie:

Joseph Haydnlaan 2a, Utrecht

Studiebelasting:

150 uur (inclusief opdrachten en leeswerk)

Niveau:

hbo werk- en denkniveau

Accreditatie:

15,40 registerpunten bij BAMw

Docent:

Frank van Strijen

Deelnameprijs:

€ 3.195,00 (incl. literatuur, koffie/thee, lunch en gratis parkeren bij de cursuslocatie)

Meer informatie:

www.jongerenwerk.academy

Docent

eng Jonger n i d i e l p De o ij jl heeft m i t S e w u werk Nie n kennis e e w u e i n veel geven om e g n e t t a handv en te et jonger m f e i t c e de f ef aast ook n r a a d n werken é n om n gegeve e d e h g i d vaar gen r te bren e v o jk i l ken duide t het wer a w n e d r aan de oudt en eren inh g n jo t e jk is. m belangri o z t a d waarom

v s e c c u s t He

Datareeks vanaf oktober 2014:

Geef met deze opleiding een sterke kwaliteitsimpuls aan uw werk als jongerenwerker of jongerencoach!

Docent van de opleiding Jongerenwerk Nieuwe Stijl is Frank van Strijen. Frank is oprichter van de organisatie Jeugd enzo. Hij is onder andere bekend van radio- en televisie-interviews over jeugd en jongerencultuur bij bijvoorbeeld: Rondom Tien, NOS-journaal, Zembla en Het Elfde Uur. Frank heeft twintig jaar ervaring in het werken met

EN

ER R JONG

INATO GCOÖRD

g n i d i e l p eo

e d n a v t f l e h e d

G O O AG

KER R E W T BULAN

AM G O D G O U G E J A R E ED RK ZOR

P T R U BU

E W E ERKER D W E L E E M R S EID L CULTU

BEL

RKER LIJK WE

HAPPE

MAATSC

Werkvorm De opleiding is opgebouwd uit modules. De basis wordt gelegd in interactieve presentaties, waarbij alle mogelijkheid is om vragen te stellen en casuïstiek in te brengen. De opgedane kennis kunt u direct toepassen in de dagelijkse praktijk. Tijdens de lessen gebruikt de docent veel beeld- en geluidsmateriaal. De lesdagen worden afgesloten met een verwerkingsopdracht, die als springplank dient naar de volgende les. De opleiding wordt afgesloten met een paper en presentatie.

SOCIAA

Inbegrepen literatuur

Certificaat van deelname

k r e w n Jongere

l j i t S e Nieuw

! n e t n u p r ste i g e r e d g benodi

De inhoud van het programma van de opleiding Jongerenwerk Nieuwe Stijl is ontwikkeld door Jeugd enzo. De organisatie is in samenwerking met Logavak. Logavak verzorgt bij- en nascholing voor professionals in de sociale sector. De scholingsactiviteiten van Logavak worden aangeboden via verschillende merken, waarvan Jongerenwerk academy er één is. Deelnemers krijgen een certificaat van deelname van Logavak Opleidingsgroep BV en Jeugd enzo.

Doelgroep

De 15-daagse opleiding Jongerenwerk Nieuwe Stijl is bedoeld voor professionals die werken met jeugd en mensen die vanuit hun beroep met jeugd te maken hebben.

Vooropleiding De opleiding Jongerenwerk Nieuwe Stijl kent een post hbo niveau, maar enthousiaste mbo 4 afgestudeerden zijn ook van harte welkom.

09-07-14 11:40


LENER

LPVER EUGDHU

J

Opleiding Jongerenwerk Nieuwe Stijl

H C A O C T A A R T S

Belangrijke informatie

ER K R E W N NGERE COACH

JO

Het werken met jongeren is de laatste jaren steeds meer in de belangstelling komen te staan. Niet alleen vanuit het jongerenwerk en de jeugdhulpverlening, maar ook vanuit bijvoorbeeld onderwijs en veiligheid is er steeds meer belangstelling voor vraagstukken rondom jeugd. De transitie van de jeugdzorg heeft het proces enorm versneld, maar roept ook talloze nieuwe vragen op. Op 14 oktober 2014 en 10 maart 2015 starten twee nieuwe opleidingsrondes van de 15-daagse opleiding in Utrecht. Deze post-bachelor opleiding biedt concrete, praktische én theoretisch onderbouwde handvatten aan de deelnemers om werken met en rondom jeugd beter en effectiever vorm te geven. Door theorie en praktijk continu te koppelen, leert de deelnemer niet alleen hoe hij zijn werk met jeugd beter kan inrichten, maar kan hij/zij ook de ‘waarom vraag’ beantwoorden, die aan het handelen ten grondslag ligt.

7413 SWP_3-luik.indd 2

en rondom jeugd in de meest uiteenlopende zin van het woord. Met name in de hulpverlening en het jongerenwerk heeft hij veel ervaring opgedaan.

In het kader van de nieuwe Jeugdwet wordt het waarschijnlijk verplicht om als jongerenwerker geregistreerd te staan bij een beroepsregister en te voldoen aan de eisen voor bij- en nascholing. Sommige gemeentes geven, vooruitlopend op de wetgeving, nu al aan alleen te willen samenwerken met geregistreerde jongerenwerkers. De registratie van jongerenwerkers verloopt via BAMw voor jeugdzorgwerkers. Deelname aan Jongerenwerk Nieuwe Stijl (PE-nr.182731) levert 15,40 registerpunten op voor het opleidingstraject voor in het BAMw geregistreerde maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers en sociaal agogen.

” nd a v n e d ol afron

n a d r e e dt m

bie

Datareeks vanaf maart 2015:

14 oktober 2014 - 10 februari 2015 Lesdagen wekelijks op dinsdag, met uitzondering van schoolvakanties. 10 maart 2015 - 30 juni 2015 Lesdagen wekelijks op dinsdag, met uitzondering van schoolvakanties.

Cursusduur:

15 dagen (10.00-16.00 uur)

Locatie:

Joseph Haydnlaan 2a, Utrecht

Studiebelasting:

150 uur (inclusief opdrachten en leeswerk)

Niveau:

hbo werk- en denkniveau

Accreditatie:

15,40 registerpunten bij BAMw

Docent:

Frank van Strijen

Deelnameprijs:

€ 3.195,00 (incl. literatuur, koffie/thee, lunch en gratis parkeren bij de cursuslocatie)

Meer informatie:

www.jongerenwerk.academy

Docent

eng Jonger n i d i e l p De o ij jl heeft m i t S e w u werk Nie n kennis e e w u e i n veel geven om e g n e t t a handv en te et jonger m f e i t c e de f ef aast ook n r a a d n werken é n om n gegeve e d e h g i d vaar gen r te bren e v o jk i l ken duide t het wer a w n e d r aan de oudt en eren inh g n jo t e jk is. m belangri o z t a d waarom

v s e c c u s t He

Datareeks vanaf oktober 2014:

Geef met deze opleiding een sterke kwaliteitsimpuls aan uw werk als jongerenwerker of jongerencoach!

Docent van de opleiding Jongerenwerk Nieuwe Stijl is Frank van Strijen. Frank is oprichter van de organisatie Jeugd enzo. Hij is onder andere bekend van radio- en televisie-interviews over jeugd en jongerencultuur bij bijvoorbeeld: Rondom Tien, NOS-journaal, Zembla en Het Elfde Uur. Frank heeft twintig jaar ervaring in het werken met

EN

ER R JONG

INATO GCOÖRD

g n i d i e l p eo

e d n a v t f l e h e d

G O O AG

KER R E W T BULAN

AM G O D G O U G E J A R E ED RK ZOR

P T R U BU

E W E ERKER D W E L E E M R S EID L CULTU

BEL

RKER LIJK WE

HAPPE

MAATSC

Werkvorm De opleiding is opgebouwd uit modules. De basis wordt gelegd in interactieve presentaties, waarbij alle mogelijkheid is om vragen te stellen en casuïstiek in te brengen. De opgedane kennis kunt u direct toepassen in de dagelijkse praktijk. Tijdens de lessen gebruikt de docent veel beeld- en geluidsmateriaal. De lesdagen worden afgesloten met een verwerkingsopdracht, die als springplank dient naar de volgende les. De opleiding wordt afgesloten met een paper en presentatie.

SOCIAA

Inbegrepen literatuur

Certificaat van deelname

k r e w n Jongere

l j i t S e Nieuw

! n e t n u p r ste i g e r e d g benodi

De inhoud van het programma van de opleiding Jongerenwerk Nieuwe Stijl is ontwikkeld door Jeugd enzo. De organisatie is in samenwerking met Logavak. Logavak verzorgt bij- en nascholing voor professionals in de sociale sector. De scholingsactiviteiten van Logavak worden aangeboden via verschillende merken, waarvan Jongerenwerk academy er één is. Deelnemers krijgen een certificaat van deelname van Logavak Opleidingsgroep BV en Jeugd enzo.

Doelgroep

De 15-daagse opleiding Jongerenwerk Nieuwe Stijl is bedoeld voor professionals die werken met jeugd en mensen die vanuit hun beroep met jeugd te maken hebben.

Vooropleiding De opleiding Jongerenwerk Nieuwe Stijl kent een post hbo niveau, maar enthousiaste mbo 4 afgestudeerden zijn ook van harte welkom.

09-07-14 11:40


LENER

LPVER EUGDHU

J

Opleiding Jongerenwerk Nieuwe Stijl

H C A O C T A A R T S

Belangrijke informatie

ER K R E W N NGERE COACH

JO

Het werken met jongeren is de laatste jaren steeds meer in de belangstelling komen te staan. Niet alleen vanuit het jongerenwerk en de jeugdhulpverlening, maar ook vanuit bijvoorbeeld onderwijs en veiligheid is er steeds meer belangstelling voor vraagstukken rondom jeugd. De transitie van de jeugdzorg heeft het proces enorm versneld, maar roept ook talloze nieuwe vragen op. Op 14 oktober 2014 en 10 maart 2015 starten twee nieuwe opleidingsrondes van de 15-daagse opleiding in Utrecht. Deze post-bachelor opleiding biedt concrete, praktische én theoretisch onderbouwde handvatten aan de deelnemers om werken met en rondom jeugd beter en effectiever vorm te geven. Door theorie en praktijk continu te koppelen, leert de deelnemer niet alleen hoe hij zijn werk met jeugd beter kan inrichten, maar kan hij/zij ook de ‘waarom vraag’ beantwoorden, die aan het handelen ten grondslag ligt.

7413 SWP_3-luik.indd 2

en rondom jeugd in de meest uiteenlopende zin van het woord. Met name in de hulpverlening en het jongerenwerk heeft hij veel ervaring opgedaan.

In het kader van de nieuwe Jeugdwet wordt het waarschijnlijk verplicht om als jongerenwerker geregistreerd te staan bij een beroepsregister en te voldoen aan de eisen voor bij- en nascholing. Sommige gemeentes geven, vooruitlopend op de wetgeving, nu al aan alleen te willen samenwerken met geregistreerde jongerenwerkers. De registratie van jongerenwerkers verloopt via BAMw voor jeugdzorgwerkers. Deelname aan Jongerenwerk Nieuwe Stijl (PE-nr.182731) levert 15,40 registerpunten op voor het opleidingstraject voor in het BAMw geregistreerde maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers en sociaal agogen.

” nd a v n e d ol afron

n a d r e e dt m

bie

Datareeks vanaf maart 2015:

14 oktober 2014 - 10 februari 2015 Lesdagen wekelijks op dinsdag, met uitzondering van schoolvakanties. 10 maart 2015 - 30 juni 2015 Lesdagen wekelijks op dinsdag, met uitzondering van schoolvakanties.

Cursusduur:

15 dagen (10.00-16.00 uur)

Locatie:

Joseph Haydnlaan 2a, Utrecht

Studiebelasting:

150 uur (inclusief opdrachten en leeswerk)

Niveau:

hbo werk- en denkniveau

Accreditatie:

15,40 registerpunten bij BAMw

Docent:

Frank van Strijen

Deelnameprijs:

€ 3.195,00 (incl. literatuur, koffie/thee, lunch en gratis parkeren bij de cursuslocatie)

Meer informatie:

www.jongerenwerk.academy

Docent

eng Jonger n i d i e l p De o ij jl heeft m i t S e w u werk Nie n kennis e e w u e i n veel geven om e g n e t t a handv en te et jonger m f e i t c e de f ef aast ook n r a a d n werken é n om n gegeve e d e h g i d vaar gen r te bren e v o jk i l ken duide t het wer a w n e d r aan de oudt en eren inh g n jo t e jk is. m belangri o z t a d waarom

v s e c c u s t He

Datareeks vanaf oktober 2014:

Geef met deze opleiding een sterke kwaliteitsimpuls aan uw werk als jongerenwerker of jongerencoach!

Docent van de opleiding Jongerenwerk Nieuwe Stijl is Frank van Strijen. Frank is oprichter van de organisatie Jeugd enzo. Hij is onder andere bekend van radio- en televisie-interviews over jeugd en jongerencultuur bij bijvoorbeeld: Rondom Tien, NOS-journaal, Zembla en Het Elfde Uur. Frank heeft twintig jaar ervaring in het werken met

EN

ER R JONG

INATO GCOÖRD

g n i d i e l p eo

e d n a v t f l e h e d

G O O AG

KER R E W T BULAN

AM G O D G O U G E J A R E ED RK ZOR

P T R U BU

E W E ERKER D W E L E E M R S EID L CULTU

BEL

RKER LIJK WE

HAPPE

MAATSC

Werkvorm De opleiding is opgebouwd uit modules. De basis wordt gelegd in interactieve presentaties, waarbij alle mogelijkheid is om vragen te stellen en casuïstiek in te brengen. De opgedane kennis kunt u direct toepassen in de dagelijkse praktijk. Tijdens de lessen gebruikt de docent veel beeld- en geluidsmateriaal. De lesdagen worden afgesloten met een verwerkingsopdracht, die als springplank dient naar de volgende les. De opleiding wordt afgesloten met een paper en presentatie.

SOCIAA

Inbegrepen literatuur

Certificaat van deelname

k r e w n Jongere

l j i t S e Nieuw

! n e t n u p r ste i g e r e d g benodi

De inhoud van het programma van de opleiding Jongerenwerk Nieuwe Stijl is ontwikkeld door Jeugd enzo. De organisatie is in samenwerking met Logavak. Logavak verzorgt bij- en nascholing voor professionals in de sociale sector. De scholingsactiviteiten van Logavak worden aangeboden via verschillende merken, waarvan Jongerenwerk academy er één is. Deelnemers krijgen een certificaat van deelname van Logavak Opleidingsgroep BV en Jeugd enzo.

Doelgroep

De 15-daagse opleiding Jongerenwerk Nieuwe Stijl is bedoeld voor professionals die werken met jeugd en mensen die vanuit hun beroep met jeugd te maken hebben.

Vooropleiding De opleiding Jongerenwerk Nieuwe Stijl kent een post hbo niveau, maar enthousiaste mbo 4 afgestudeerden zijn ook van harte welkom.

09-07-14 11:40


Contactgegevens Jongerenwerk academy Logavak Opleidingsgroep BV

Programma Module I: (veranderingen in) De jongerencultuur. In deze module gaan we uitgebreid in op trends en veranderingen in de jeugdcultuur en hoe daar het beste op kan ingespeeld kan worden. • Straatcultuur • Feminine vs masculine • Digitalisering van de jongerencultuur • Belang van rolmodellen • Contextueel afhankelijk gedrag bij jongeren • Jongeren met een licht verstandelijke beperking • Jongeren met ADHD

Bezoekadres cursuslocatie: Joseph Haydnlaan 2a 3533 AE Utrecht

Na deze o pleiding weet ik hoe ik mijn ‘gu t feeling omtrent ’ het werk e n m et jongeren nu inhou d elijk kan oms chrijven e n onderbouwen .

info@logavak.nl www.logavak.nl www.jongerenwerk.academy Tel: 020 622 77 95

Logavak is opgenomen in het register van het CRKBO en is vrijgesteld van het berekenen van BTW over haar bij- en nascholingsaanbod.

Jongerenwerk

Nieuwe Stijl 15-daagse opleiding

Module II: De geschiedenis van het jongerenwerk/werken met jeugd Om het eigen beroep beter te kunnen profileren is het verstandig om de eigen geschiedenis goed te kennen. Geen droge feitjes, maar kennis over interessante ontwikkelingen uit het verleden die vandaag de dag nog hun effect hebben. • Geschiedenis van het jongerenwerk • De ontwikkeling van verwachtingen van het jongerenwerk door de jaren heen • Sociaal Cultureel Werk • Buurtpedagogiek • Jongerencoaching

Startdata: Module III: Profilering van je beroep Voor goede samenwerking is bewustwording van de mogelijkheden van het eigen beroep essentieel, maar bewustwording is niet voldoende. De vaardigheid om het beroep effectief te kunnen profileren is van groot belang. • Visie, vanuit welke onderbouwde overtuiging krijgt je handelen vorm • Missie, welk streven jaag je na in je werk • Doelstellingen, hoe worden je visie en missie concreet in de praktijk van je werk • Methodieken, welke ‘instrumenten’ zijn passend om je doelstellingen methodisch vorm te geven

Module IV: Samenwerking rondom jeugd Veranderingen in zowel de jongerencultuur als in de maatschappij maken het werken met jeugd een complexe uitdaging. Steeds meer organisaties zien samenwerking als een must om deze uitdaging goed aan te kunnen gaan. Maar hoe organiseer/stimuleer je nu effectieve samenwerking? • Ketensamenwerking en integrale samenwerking • Samenwerking beïnvloeden en stimuleren vanuit de werkvloer • Systeemwerkers vs domeinwerkers • Transitie jeugdzorg • De unieke rol van het jongerenwerk in samenwerking rondom jeugd

14 oktober 2014 10 maart 2015

Schrijf u in via: www.jongerenwerk.academy

Interesse in een incompany opleidingstraject? Wij maken graag een opleiding op maat voor uw organisatie!

Jongerenwerk Nieuwe Stijl levert 15,40 registerpunten op voor in het BAMw geregistreerde maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers en sociaal agogen.

Kijk voor meer informatie op www.jongerenwerk.academy

7413 SWP_3-luik.indd 1

09-07-14 11:40


Contactgegevens Jongerenwerk academy Logavak Opleidingsgroep BV

Programma Module I: (veranderingen in) De jongerencultuur. In deze module gaan we uitgebreid in op trends en veranderingen in de jeugdcultuur en hoe daar het beste op kan ingespeeld kan worden. • Straatcultuur • Feminine vs masculine • Digitalisering van de jongerencultuur • Belang van rolmodellen • Contextueel afhankelijk gedrag bij jongeren • Jongeren met een licht verstandelijke beperking • Jongeren met ADHD

Bezoekadres cursuslocatie: Joseph Haydnlaan 2a 3533 AE Utrecht

Na deze o pleiding weet ik hoe ik mijn ‘gu t feeling omtrent ’ het werk e n m et jongeren nu inhou d elijk kan oms chrijven e n onderbouwen .

info@logavak.nl www.logavak.nl www.jongerenwerk.academy Tel: 020 622 77 95

Logavak is opgenomen in het register van het CRKBO en is vrijgesteld van het berekenen van BTW over haar bij- en nascholingsaanbod.

Jongerenwerk

Nieuwe Stijl 15-daagse opleiding

Module II: De geschiedenis van het jongerenwerk/werken met jeugd Om het eigen beroep beter te kunnen profileren is het verstandig om de eigen geschiedenis goed te kennen. Geen droge feitjes, maar kennis over interessante ontwikkelingen uit het verleden die vandaag de dag nog hun effect hebben. • Geschiedenis van het jongerenwerk • De ontwikkeling van verwachtingen van het jongerenwerk door de jaren heen • Sociaal Cultureel Werk • Buurtpedagogiek • Jongerencoaching

Startdata: Module III: Profilering van je beroep Voor goede samenwerking is bewustwording van de mogelijkheden van het eigen beroep essentieel, maar bewustwording is niet voldoende. De vaardigheid om het beroep effectief te kunnen profileren is van groot belang. • Visie, vanuit welke onderbouwde overtuiging krijgt je handelen vorm • Missie, welk streven jaag je na in je werk • Doelstellingen, hoe worden je visie en missie concreet in de praktijk van je werk • Methodieken, welke ‘instrumenten’ zijn passend om je doelstellingen methodisch vorm te geven

Module IV: Samenwerking rondom jeugd Veranderingen in zowel de jongerencultuur als in de maatschappij maken het werken met jeugd een complexe uitdaging. Steeds meer organisaties zien samenwerking als een must om deze uitdaging goed aan te kunnen gaan. Maar hoe organiseer/stimuleer je nu effectieve samenwerking? • Ketensamenwerking en integrale samenwerking • Samenwerking beïnvloeden en stimuleren vanuit de werkvloer • Systeemwerkers vs domeinwerkers • Transitie jeugdzorg • De unieke rol van het jongerenwerk in samenwerking rondom jeugd

14 oktober 2014 10 maart 2015

Schrijf u in via: www.jongerenwerk.academy

Interesse in een incompany opleidingstraject? Wij maken graag een opleiding op maat voor uw organisatie!

Jongerenwerk Nieuwe Stijl levert 15,40 registerpunten op voor in het BAMw geregistreerde maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers en sociaal agogen.

Kijk voor meer informatie op www.jongerenwerk.academy

7413 SWP_3-luik.indd 1

09-07-14 11:40

Jongerenwerk nieuwe stijl  
Jongerenwerk nieuwe stijl  

15-daagse opleiding. Voor meer informatie zie www.jongerenwerk.academy