__MAIN_TEXT__

Page 1

Programma Module I: (Veranderingen in) de jongerencultuur In deze module gaan we uitgebreid in op trends en veranderingen in de jeugdcultuur en hoe daar het beste op kan ingespeeld kan worden. • Straatcultuur • Feminine vs masculine • Digitalisering van de jongerencultuur • Belang van rolmodellen  • Contextueel afhankelijk gedrag bij jongeren • Jongeren met een licht verstandelijke beperking • Jongeren met ADHD

Na deze o pleiding weet ik hoe ik mijn ‘gu t feeling omtrent ’ het werk e n m e jongeren t nu inhou delijk kan oms chrijven en onder bouwen .

Geef met deze opleiding een kwaliteitsimpuls aan uw dagelijkse werk met jongeren

Module II: De geschiedenis van het jongerenwerk/werken met jeugd Om het eigen beroep beter te kunnen profileren is het verstandig om de eigen geschiedenis goed te kennen. Geen droge feitjes, maar kennis over interessante ontwikkelingen uit het verleden die vandaag de dag nog hun effect hebben. • Geschiedenis van het jongerenwerk • De ontwikkeling van verwachtingen van het jongerenwerk door de jaren heen • Sociaal Cultureel Werk • Buurtpedagogiek • Jongerencoaching

Module III: Profilering van je beroep Voor goede samenwerking is bewustwording van de ­mogelijkheden van het eigen beroep essentieel, maar bewust­wording is niet voldoende. De vaardigheid om het beroep effectief te kunnen profileren is van groot belang. • Visie, vanuit welke onderbouwde overtuiging krijgt je handelen vorm • Missie, welk streven jaag je na in je werk • Doelstellingen, hoe worden je visie en missie concreet in de praktijk van je werk • Methodieken, welke ‘instrumenten’ zijn passend om je doelstellingen methodisch vorm te geven

Module IV: Samenwerking rondom jeugd Veranderingen in zowel de jongerencultuur als in de maatschappij maken het werken met jeugd een complexe uitdaging. Steeds meer organisaties zien samenwerking als een must om deze uitdaging goed aan te kunnen gaan. Maar hoe organiseer/stimuleer je nu effectieve samenwerking? • Ketensamenwerking en integrale samenwerking • Samenwerking beïnvloeden en stimuleren vanuit de werkvloer • Systeemwerkers vs domeinwerkers • Transitie jeugdzorg • De unieke rol van het jongerenwerk in samenwerking rondom jeugd

Bekijk de introductiefilm van de opleiding op: www.jongerenwerk.academy Jongerenwerk Nieuwe Stijl is toegekend door SKJ voor 96 punten.

Deze opleiding is een samenwerking tussen Contactgegevens: Postbus 12010, 1100 AA Amsterdam-Zuidoost

Tel.: 020 - 622 77 95 E-mail: info@logavak.nl Web: www.logavak.nl

Adres cursuslocatie: Leersum

Logavak BV is opgenomen in het register van het CRKBO en is vrijgesteld van het berekenen van BTW over haar bij- en nascholingsaanbod.

Folder_jongerenwerk_nwe_stij_logavak_2019.indd 2-3

Kijk voor meer informatie op www.jongerenwerk.academy

17-5-2019 11:33:08


LENER

ULPVER

JEUGDH

H C A O C T STRAA

Het werken met jongeren is de laatste jaren steeds meer in de belangstelling komen te staan. Niet alleen vanuit het jongerenwerk en de jeugdhulpverlening, maar ook vanuit bijvoorbeeld onderwijs en veiligheid is er steeds meer belangstelling voor vraagstukken rondom jeugd. De transitie van de jeugdzorg heeft het proces enorm versneld, maar roept ook talloze nieuwe vragen op. Deze post-bachelor opleiding biedt concrete, praktische én theoretisch onderbouwde handvatten om werken met en rondom jeugd beter en effectiever vorm te geven. Door theorie en praktijk continu te koppelen,

leert de deelnemer niet alleen hoe hij zijn werk met jeugd beter kan inrichten, maar kan hij/zij ook de ‘waarom vraag’ beantwoorden, die aan het handelen ten grondslag ligt. Docent Docent van de opleiding Jongerenwerk Nieuwe Stijl is Frank van Strijen. Frank is oprichter van de organisatie Jeugd enzo. Frank heeft twintig jaar ervaring in het werken met en rondom jeugd in de meest uiteen-lopende zin van het woord. Met name in de hulpverlening en het jongerenwerk heeft hij veel ervaring opgedaan.

eel nieuwe heeft mij v jl ti S e w u werk Nie eren te g Jongeren ef met jong ti c e ff e m o De opleidin en idelijk atten gegev even om du g v e d g n a n e h d n e e h kennis de vaardig et jongeren rnaast ook a a d n é n e et werken m h t a werk w n e erd ngen aan d jk is. over te bre zo belangri t a d m ro a wa inhoudt en

WERKEAR N E R E H G ENCO C JON JONGER TOR

ÖRDINA

ZORGCO

G O O G A NT AMBULA

WERKER

UGD E J R E K ERKER DEWER

ME S D I E L E B WERKER IJK

HAPPEL

MAATSC

LW

LTUREE

CU SOCIAAL

Werkvorm De opleiding is opgebouwd uit vier modules. De basis wordt gelegd in interactieve presentaties, waarbij alle mogelijkheid is om vragen te stellen en casuïstiek in te brengen. De opgedane kennis kun je direct toepassen in de dagelijkse praktijk. Tijdens de lessen gebruikt de docent veel beeld- en geluidsmateriaal. De lesdagen worden afgesloten met een verwerkingsopdracht, die als springplank dient naar de volgende les. De opleiding wordt afgesloten met een paper en eindpresentatie. Certificaat van deelname De inhoud van het programma van de opleiding Jongerenwerk Nieuwe Stijl is ontwikkeld door Jeugd enzo. De organisatie is in samenwerking met Logavak. Logavak verzorgt bij- en nascholing voor professionals in de sociale sector. De scholingsacti­vi­teiten van Logavak worden aangeboden via verschillende merken, waarvan Jongerenwerk.academy er één is. Deelnemers krijgen een certificaat van deelname van Logavak Opleidingsgroep BV en Jeugd enzo. Doelgroep De 15-daagse opleiding Jongerenwerk Nieuwe Stijl is bedoeld voor professionals die werken met jeugd en mensen die vanuit hun beroep met jeugd te maken hebben. Vooropleiding De opleiding Jongerenwerk Nieuwe Stijl kent een post hbo niveau, maar enthousiaste mbo 4 afgestudeerden zijn ook van harte welkom. Incompany Deze opleiding wordt ook incompany op maat gemaakt voor uw organisatie, informeer naar de mogelijkheden.

Folder_jongerenwerk_nwe_stij_logavak_2019.indd 4-5

17-5-2019 11:33:11


LENER

ULPVER

JEUGDH

H C A O C T STRAA

Het werken met jongeren is de laatste jaren steeds meer in de belangstelling komen te staan. Niet alleen vanuit het jongerenwerk en de jeugdhulpverlening, maar ook vanuit bijvoorbeeld onderwijs en veiligheid is er steeds meer belangstelling voor vraagstukken rondom jeugd. De transitie van de jeugdzorg heeft het proces enorm versneld, maar roept ook talloze nieuwe vragen op. Deze post-bachelor opleiding biedt concrete, praktische én theoretisch onderbouwde handvatten om werken met en rondom jeugd beter en effectiever vorm te geven. Door theorie en praktijk continu te koppelen,

leert de deelnemer niet alleen hoe hij zijn werk met jeugd beter kan inrichten, maar kan hij/zij ook de ‘waarom vraag’ beantwoorden, die aan het handelen ten grondslag ligt. Docent Docent van de opleiding Jongerenwerk Nieuwe Stijl is Frank van Strijen. Frank is oprichter van de organisatie Jeugd enzo. Frank heeft twintig jaar ervaring in het werken met en rondom jeugd in de meest uiteen-lopende zin van het woord. Met name in de hulpverlening en het jongerenwerk heeft hij veel ervaring opgedaan.

eel nieuwe heeft mij v jl ti S e w u werk Nie eren te g Jongeren ef met jong ti c e ff e m o De opleidin en idelijk atten gegev even om du g v e d g n a n e h d n e e h kennis de vaardig et jongeren rnaast ook a a d n é n e et werken m h t a werk w n e erd ngen aan d jk is. over te bre zo belangri t a d m ro a wa inhoudt en

WERKEAR N E R E H G ENCO C JON JONGER TOR

ÖRDINA

ZORGCO

G O O G A NT AMBULA

WERKER

UGD E J R E K ERKER DEWER

ME S D I E L E B WERKER IJK

HAPPEL

MAATSC

LW

LTUREE

CU SOCIAAL

Werkvorm De opleiding is opgebouwd uit vier modules. De basis wordt gelegd in interactieve presentaties, waarbij alle mogelijkheid is om vragen te stellen en casuïstiek in te brengen. De opgedane kennis kun je direct toepassen in de dagelijkse praktijk. Tijdens de lessen gebruikt de docent veel beeld- en geluidsmateriaal. De lesdagen worden afgesloten met een verwerkingsopdracht, die als springplank dient naar de volgende les. De opleiding wordt afgesloten met een paper en eindpresentatie. Certificaat van deelname De inhoud van het programma van de opleiding Jongerenwerk Nieuwe Stijl is ontwikkeld door Jeugd enzo. De organisatie is in samenwerking met Logavak. Logavak verzorgt bij- en nascholing voor professionals in de sociale sector. De scholingsacti­vi­teiten van Logavak worden aangeboden via verschillende merken, waarvan Jongerenwerk.academy er één is. Deelnemers krijgen een certificaat van deelname van Logavak Opleidingsgroep BV en Jeugd enzo. Doelgroep De 15-daagse opleiding Jongerenwerk Nieuwe Stijl is bedoeld voor professionals die werken met jeugd en mensen die vanuit hun beroep met jeugd te maken hebben. Vooropleiding De opleiding Jongerenwerk Nieuwe Stijl kent een post hbo niveau, maar enthousiaste mbo 4 afgestudeerden zijn ook van harte welkom. Incompany Deze opleiding wordt ook incompany op maat gemaakt voor uw organisatie, informeer naar de mogelijkheden.

Folder_jongerenwerk_nwe_stij_logavak_2019.indd 4-5

17-5-2019 11:33:11


Programma Module I: (Veranderingen in) de jongerencultuur In deze module gaan we uitgebreid in op trends en veranderingen in de jeugdcultuur en hoe daar het beste op kan ingespeeld kan worden. • Straatcultuur • Feminine vs masculine • Digitalisering van de jongerencultuur • Belang van rolmodellen  • Contextueel afhankelijk gedrag bij jongeren • Jongeren met een licht verstandelijke beperking • Jongeren met ADHD

Na deze o pleiding weet ik hoe ik mijn ‘gu t feeling omtrent ’ het werk e n m e jongeren t nu inhou delijk kan oms chrijven en onder bouwen .

Geef met deze opleiding een kwaliteitsimpuls aan uw dagelijkse werk met jongeren

Module II: De geschiedenis van het jongerenwerk/werken met jeugd Om het eigen beroep beter te kunnen profileren is het verstandig om de eigen geschiedenis goed te kennen. Geen droge feitjes, maar kennis over interessante ontwikkelingen uit het verleden die vandaag de dag nog hun effect hebben. • Geschiedenis van het jongerenwerk • De ontwikkeling van verwachtingen van het jongerenwerk door de jaren heen • Sociaal Cultureel Werk • Buurtpedagogiek • Jongerencoaching

Module III: Profilering van je beroep Voor goede samenwerking is bewustwording van de ­mogelijkheden van het eigen beroep essentieel, maar bewust­wording is niet voldoende. De vaardigheid om het beroep effectief te kunnen profileren is van groot belang. • Visie, vanuit welke onderbouwde overtuiging krijgt je handelen vorm • Missie, welk streven jaag je na in je werk • Doelstellingen, hoe worden je visie en missie concreet in de praktijk van je werk • Methodieken, welke ‘instrumenten’ zijn passend om je doelstellingen methodisch vorm te geven

Module IV: Samenwerking rondom jeugd Veranderingen in zowel de jongerencultuur als in de maatschappij maken het werken met jeugd een complexe uitdaging. Steeds meer organisaties zien samenwerking als een must om deze uitdaging goed aan te kunnen gaan. Maar hoe organiseer/stimuleer je nu effectieve samenwerking? • Ketensamenwerking en integrale samenwerking • Samenwerking beïnvloeden en stimuleren vanuit de werkvloer • Systeemwerkers vs domeinwerkers • Transitie jeugdzorg • De unieke rol van het jongerenwerk in samenwerking rondom jeugd

Bekijk de introductiefilm van de opleiding op: www.jongerenwerk.academy Jongerenwerk Nieuwe Stijl is toegekend door SKJ voor 96 punten.

Deze opleiding is een samenwerking tussen Contactgegevens: Postbus 12010, 1100 AA Amsterdam-Zuidoost

Tel.: 020 - 622 77 95 E-mail: info@logavak.nl Web: www.logavak.nl

Adres cursuslocatie: Leersum

Logavak BV is opgenomen in het register van het CRKBO en is vrijgesteld van het berekenen van BTW over haar bij- en nascholingsaanbod.

Folder_jongerenwerk_nwe_stij_logavak_2019.indd 2-3

Kijk voor meer informatie op www.jongerenwerk.academy

17-5-2019 11:33:08

Profile for BV Uitgeverij SWP

Jongerenwerk nieuwe stijl 2019  

15-daagse opleiding. Voor meer informatie zie www.jongerenwerk.academy

Jongerenwerk nieuwe stijl 2019  

15-daagse opleiding. Voor meer informatie zie www.jongerenwerk.academy

Profile for swpbook