Page 1

Kí Kínnhh ggở ởii Quý Quý TThhầầyy C Côô Thà Thànnhh V Viiêênn G Giiaa Đ Đììnnhh S Sư ư Phạ Phạm mS Saaiiggoonn V Vềề ““ K Kếế hoạ hoạcchh tthhự ựcc hhiiệệnn Kỷ Kỷ Y Yếếuu 5500 N Năăm mS Sư ư Phạ Phạm mS Saaiiggoonn ““ Cho đến hôm nay 15-8-2011 – Việc thiết kế Tập Kỷ Yếu đã hoàn tất được khoãng 2/3 công việc. Nhóm Phụ trách đã nhận được một số tư liệu do cá nhân gởi về gồm : Hình 4x6 , Hình Sinh Hoạt-Kỷ Niệm xưa và Bài viết ( Thơ..Viết Ngắn… ) Nhóm Phụ trách đã cố gắng, sắp xếp, chọn lọc, biên tập dàn trang để hoàn chỉnh Tập Kỷ Yếu .Tuy nhiên về phần hình ảnh 4x6 của cá nhân để làm Danh sách thì chưa đáp ứng được số lượng so với Danh Sách hiện có – Từ những thiếu sót đó, Nhóm Phụ Trách đã nghĩ ra cách : Tập hợp những hình ảnh Họp Mặt Truyền Thống của 3 năm 2009-20102011 chọn lọc lại rồi cắt ra từng khuôn mặt để bổ sung vào những thiếu sót trên – Khó khăn của công việc làm Danh Sách nầy là tìm Họ Tên và thông tin của từng cá nhân để gắn vào hình…..Nhưng nhờ những nổ lực của một số Anh Chị Ban Liên Lạc của Khóa , đã nhận diện được từng khuôn mặt, nên việc gắn Họ Tên vào hình cho từng cá nhân phần nào cũng được giải quyết xong Tập Kỷ Yếu 50 Năm Sư Phạm Saigon, cho đến thời điểm nầy số lượng trang đã hơn 150 trang Và còn tiếp tục tăng thêm nữa – Qua việc trình bày trên đây, kính mong Quý Thầy Cô chia sẽ lại những thông tin nầy đến bạn bè, cùng lớp, cùng khóa để bổ sung thêm hình ảnh cá nhân để hoàn chỉnh Tập Kỷ Yếu Việc thực hiện Kỷ Yếu 50 Năm Sư Phạm Saigon nhằm lưu dấu kỷ niệm của một thời áo trắng dưới mái trường Sư Phạm Saigon, rất mong tiếp tục được sự hưởng ứng của Quý Thầy Cô đăng ký đóng tiền mua để chuẩn bị số lượng cho kế hoạch in ấn-phát hành ( Tạm tính : 100.000 đ ) Hình ảnh –Đăng Ký-Chuyễn tiền xin gởi về Đào Văn Đắc 268 Lý Tự Trọng-Q1. 0168.659.2268.

Trần Xuân Lộc 35/3 Cao Văn Lầu, P.1 Q6,Tp HCM 0909.25.66.44

Lê Thị Tuyết Hồng 102/ 2 B Âu Dương Lân, P. 3,Quận 8 090.7511.182

Nguyễn Huy Hòa 335 Kinh Dương Vuơng, An Lạc-B Tân 0987.501.290


LLưượợcc SSửử TTrrưườờnngg SSưư P Phhạạm m SSaaiiggoonn

Tiền thân của Trường Sư Phạm Sài Gòn khi xưa chính là Trường Sư Phạm Nam Việt, được thành lập năm 1950. Lúc đầu nằm trong khuôn viên Trường Đỗ Hữu Vị, gần Chợ Bến Thành, phía sau Bệnh Viện Saigon trên đường Huỳnh Thúc Kháng ( Nay là Trường Kỹ Thuật Cao Thắng ). Năm 1955 Trường Sư Phạm Nam Việt di chuyển về Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, gần Thảo Cầm Viên, sau này là Trường Trung học Võ Trường Toản. Năm 1956 Trường được dời về và sát nhập vào Trường Quốc Gia Sư Phạm, trước khi trường này được xây dựng mới tọa lạc tại góc đường Thành Thái - Cộng Hòa (nay là An Dương Vương-Nguyễn Văn Cừ). Trường Quốc Gia Sư Phạm có một cơ sở trực thuộc là Trường Sư Phạm Thực Hành nằm trên đường Trần Bình Trọng. Trường Sư Phạm Nam Việt lúc bấy giờ tuyển Giáo Sinh có bằng Tiểu Học và được Đào tạo trong thời gian 4 năm. Trong 2 năm đầu học tập dưới dạng tổng quát như bậc trung học. 2 năm kế tiếp học thêm các môn nghiệp vụ như : Sư Phạm Lý Thuyết, Sư Phạm Thực Hành, Tâm Lý Giáo Dục, Quản Trị Học Đường…và thực tập. Cuối năm thứ 4, giáo sinh thi tốt nghiệp lấy Chứng Chỉ Khả Năng Sư Phạm CAP ( Certificate d’ Aptitude Pédagogique ) và thi lấy Bằng Trung Học DEPSI ( Diplôma d’ Éudes Primaire Supénieures Indochinoise ) Tương đương Bằng Trung Học Đệ Nhất cấp sau này. Trường Quốc Gia Sư Phạm sau này đổi tên là Trường Sư Phạm Sài Gòn bắt đầu tuyển sinh năm 1955. Giáo sinh phải có Bằng Trung Học Đệ Nhất Cấp và được đào tạo phân ra 2 hệ : học 1 năm ngạch Giáo viên Tiểu Học, học 3 năm ngạch Giáo học Bổ Túc ( Ra trường có thể được bổ nhiệm dạy những lớp đầu cấp của bậc Trung học ). Từ năm 1962 trình độ dự tuyển vào trường của Giáo Sinh được nâng lên cao, phải có

Bằng Tú Tài Phần I, học trong 2 năm. Chương trình đào tạo được cải tiến, học thêm nhiều môn học mới, cụ thể và chuyên sâu hơn trong nghiệp vụ giảng dạy trong lớp, quản trị học đường, giao tiếp cộng đồng… Trong nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo Giáo Viên như nhiều nước phát triển khác, dạy bậc Tiểu Học cũng phải là người tốt nghiệp ngành Sư Phạm bậc Đại học, kể từ năm 1973, trình độ dự tuyển của Giáo sinh cũng được nâng lên là phải có Bằng Tú Tài Phần II, học 2 năm chuẩn bị cho bước đầu đổi tên trường là Cao Đẳng Sư Phạm.

Không chỉ cung cấp cho bậc Tiểu Học toàn Miền Nam nhiều Giáo Viên giỏi, Trường Sư Phạm Sài Gòn còn cung cấp cho bậc Trung học nhiều Giáo Viên ưu tú, vì đa số Giáo Sinh sau khi tốt nghiệp đi dạy học vẫn phấn đấu học thêm ở các Trường Đại Học Luật Khoa, Văn Khoa, Khoa Học… Tính chung từ năm 1962 đến năm 1975 Trường Sư Phạm Saigon đào tạo tất cả 13 Khóa. Sau Tháng 4 -1975 Giáo Sinh tốt nghiệp vẫn được tiếp tục nhiệm vụ giảng dạy sau khi đã qua khóa bồi dưỡng nghiệp vụ và chính trị. Kinh qua những năm học dưới mái Trường Sư Phạm Sài Gòn, cùng với những khóa bồi dưỡng ngắn hạn về chính trị, nghiệp vụ…Các Giáo Viên giờ đây đã trưởng thành trong vai trò chủ chốt của ngành giáo dục là Giáo Viên dạy gỏi, Nhà Giáo ưu tú…và thành công trong vai trò cấp lãnh đạo của ngành Giáo Dục Quận, Huyện, Tỉnh, Thành… Gs. Nguyễn Duy Linh


Trần Văn Quế

Trương Hữu Tước

Trần Hữu Văng

Nguyễn Hữu Phước

Nguyễn Ngọc Quan

Đoàn Viết Bửu

Đinh Ngọc Ẩn

Phạm Hữu Bính

Nguyễn Quý Bổng

Đàm Xuân Thiều

Vũ Ngọc Đại

Bùi Văn Giần

Hoàng Trần Hoạch

Nguyễn Duy Linh

Nguyễn Văn Lượm

Trần Quang Minh

Huỳnh Văn Ngôn

Phạm Công Ngôn

Dương Thị Ninh

Nguyễn Hồng Văn

Nguyễn Ngọc Quan

Nguyễn Tử Quý

Doãn Quốc Sỹ

Dương Ngọc Sum

Dương Mạnh Thường

Tô Minh Tín

Phạm Hữu Thành

Trịnh Thị Sanh

Nguyễn Văn Thương

Võ Kim Hoa

Đặng Phúc Xuân

Tôn Thất Trung Nghĩa

Nguyễn Thị Nương

Trần Thanh Thanh

Trần Thế Uy

Trần Hữu Đức


Lê Thanh Hoàng- Dân

Lại Minh Lương

Huỳnh Hữu Thanh

Phan Hữu Niệm

Vũ Văn Tịch

Bùi Quang Kim

Nguyễn Thị Lục

Đỗ Thành Nhung

Huỳnh Tư Muối

LanFranchi

Phạm Văn Phúc

Phan Thúc Ngô

Lê Văn Chất

Lưu Thị Kim Vân

Nguyễn Tá Minh

Lê Thị Hảo

Nguyễn Thị Hoa

Phạm Thị Trang

Trần Quang Giụ

Trần Văn Thạch

Lê Văn Nuôi

Vương Văn Thuận

Lê Thị Quan

Phạm Xuân Thiển

Nguyễn Văn Trang

Nguyễn Thi Thu Hương

Ngô Thị Bảnh

G Giiááoo S Sư ư TTrrư ườ ờnngg SSư ư PPhhạạm m SSaaii G Goonn N Năăm m 11996666


TTrrư ườ ờnngg S Sư ưP Phhạạm m TThhự ựcc H Hàànnhh

TThhềềm m VVăănn Đ Đắắcc

Trương Văn Lụa

Châu Ngọc Cảnh

Nguyễn Tá Quốc

Phạm Văn Chiêu

Huỳnh Ngọc Chơn

Mai Thị Minh

Lê Thị Xuân Lang

N Ngguuyyễễnn TThhịị TThhuu H Hư ươ ơnngg

N Ngguuyyễễnn TThhịị H Hư ườ ờnngg

Trương Thị Tài

Lê Thị kim cúc

Nguyễn Thị Danh

Lê Thị Kiều Tiên

Lê Thị Măng

Lê Thị Lịa

Ngô Thị Bảnh

Nguyễn Thị Tám

Nguyễn Thị Hoàn Như

Trần Thị Xuân

Nguyễn Thị Tằm

Trần Thị Ngọc Mai

Thềm Văn Đắc Bùi Tấn Ái Đoái Thị Ngọc Hà Dương Ánh Tuyết Dương Ngọc Chấn Huỳnh Ngọc Chơn Huỳnh Phụng Liên Lê Thị Kiều Tiên Lê Kim Cúc Lê Thị Mão Lê Thị Lịa Lê Thị Măng Nguyễn Văn Tư Lê Văn Hà

HIỆU TRƯỞNG Châu Ngọc Cảnh Trương Văn Lụa GIÁO VIÊN Nguyễn Thị Tằm Lê Như Du Nguyễn Thị Diên Hồng Lê Thị Xuân Lang Lê Văn Lợi Nguyễn Thị Hường Mã Tắc Nguyễn Thị Ngọc Diệp Mai Thị Minh Nguyễn Thị Thu Hương Nguyễn Thị Danh Nguyễn Thị Xuân Nguyễn Thị Trường Nguyễn Văn Quan Nguyễn Thị Hoàn Như Ngô Thị Bảnh Nguyễn Thị Tám Ninh Thị Dâng Nguyễn Thị Kim Thoa Phạm Văn Chiêu NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG ..?...? Bột Viên Văn Muốn Ngach Nô Quan Văn Khai

Nguyễn Tá Quốc Phan Văn Cheo Phan Quang Triết Trấn Thị Được Trần Thị Hoa Trần Thị Mậu Trần Thị Ngọc Mai Trần Văn Bẩy Trần Thị Xuân Trương Ngọc Nhẩn Trương Thị Tài

Thạch Doul Tô Hòa Hiệp


Lê Nguyên Anh

Trần Thị An

Trần Kim Biên

Hoàng Văn Canh

Trần Kim Chánh

Dương Hồng Chi

Lê Hữu Chí

Ngô Minh Đa

Đổ Danh Đào

Vũ Viết Điêm

Phạm Vũ Đồng

Huỳnh Thị Hữu Đức

Nguyễn Văn Hao

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Khưu Kim Hoa

Bùi Thế Hùng

Đoàn Thế Hùng

Trần Văn Huệ

Lê Văn Khỏe

Bùi Đăng Khuê

Phan Văn Lý

Hà Văn Mẩn

Phạm Bình Liên Minh

Phạm Đình Manh

Phạm Quang Minh

Vũ Thị Mùi

Trương Văn Ngô

Nguyễn Minh Nhựt

Nguyễn Ngọc Phát

Nguyễn Lộc Phước

Trịnh Tấn Phát

Nguyễn Văn Phú

Nguyễn Văn Quí

Phan Thành Tài

Đổ Văn Tư

Võ Bá Tòng


Lê Văn Tâm

Đinh Văn Thành

Trần Đại Thành

Hà Phước Thọ

Lâm Gia Thọ

Nguyễn Đăng Tiến

Nguyễn Văn Tiến

Tô Minh Tín

Nguyễn Quốc Toàn

Nguyễn Duy Trang

Nguyễn Văn Trang

Nguyễn Văn Trừ

Phạm Văn Vạch

Tạ Đình Việt

Nguyễn Ngọc Vỹ

Hồ Văn Ẩn

Cao Văn Tiệp K- Cấp Tốc

Lê Tấn Hưng K- Cấp Tốc

Huỳnh Thanh Loan- Cấp Tốc

Mai Văn Thưởng-C Tốc

Trương Vĩnh Thuật-CT


Lời Tự Tình Tôi vào trường Sư phạm, Tuổi đời vừa đôi mươi. Sánh vai cùng bè bạn, Lòng hân hoan tươi cười. Ngày khai giảng tưng bừng, Thầy Hiệu trưởng chúc mừng Tân giáo sinh khóa 7 Nhập môn trước sân trường

Cô giám thị nghiêm trang, Đưa tôi vào khuôn khổ. Nhị 4 là đúng chỗ Xếp hàng! Lên cầu thang! Ngày hai buổi đến trường, Áo trắng dài thướt tha. Miệt mài bên trang sách, Không môn nào bỏ qua Thời gian không ngừng trôi, Ngày Tốt nghiệp đến rồi. Hạng 5 trên tổng sắp, Nhiệm sở gần đây thôi

Miệt mài bên giáo án, Say sưa trên bục giảng. Đưa lớp trẻ vào đời Thành những tấm gương sáng Thấm thoát…một đời người, Ba lăm năm trong ngành. Thành công chưa là bến, Hưu trí đà ghi danh! Nghề Thầy tuy vất vả Đã nuôi sống thân tôi Và các con khôn lớn, Thành đạt trong cuộc đời.

Về lại trường thân yêu, Thầy-Cô tóc bạc nhiều! Bạn bè dăm ba đứa, Tóc cũng đà muối tiêu! Ơn Thầy-Cô khắc ghi, Tình bạn bè luôn nhớ. Ngôi trường xưa còn đó, Còn gặp nhau thường kỳ! An Hà (N . T . Lộc - khóa 7 – nhị 4)


Chau Ngoc Diem

Dinh Thi Hoi

Do thi Luu

Từ Thị Cảnh

Pham Thị Hoa

Phạm Việt Nga

Nguyen Thi Loi

Ng Hồng Diệp

Pham Quy Phi-

Le DoanThi Hien

Vu Thi Tuan

Ng Ngọc Khanh

Ng T-Ngọc Diệp

Ho Kiem Quang

Trần Thị Đầm

Lê Kim Ngân

Hà Lê Chân

Nguyễn Tuấn Anh

Ng Văn Đôi

Ng Van Son

Trần Minh Thấu

Tran Ngoc Son

Trần Văn Gòn

Võ Văn Sinh

Trân Quang Tân

Trinh Van Tua

T Ngọc Minh Châu

Võ Hữu Phương

Nguyễn Đức Hảo

Trần Văn Quen

Tạ Thị Huê

Võ Hồng Hạnh

Lê Thị Hà

Đoàn Quốc Tuấn

Lê Ngọc Châu

Nguyễn Văn Mum


Huỳnh Văn Di

Nguyễn Văn Triều

Trần Hữu Lễ

Nguyễn Văn Xường

Nguyễn Thị Mười

Đặng Trần Hào


Mai Thị Minh

Nguyễn Ngọc Công

Nguyễn Thị Ngọc

Đổ Huê Mỹ

Hà Gia Thế

Nguyễn Thị Điềm

Hồ Thanh Liêm

Hứa Phước Tạng

Lê Thị Út

Nguyễn Thị Huệ

Nguyễn Thị Thường Dung

Phan Thị Lụa

Tô Thị Hằng

Bùi Hải Đường

Nguyễn Thị Hiền

Thái Thị Huệ

Nguyễn Thị Hiệp

Hà Diệu Minh

Trịnh Thị Minh

Đoàn Mỹ Tấn

Võ Minh Hoàng

Nguyễn Thị Ngân

Bùi Thức Phước

Ninh Đức Thăng

Lý Chi Lan

Phạm Ngọc Thạnh

Phạm Trọng Ái

Thái Văn Tươi

Hoàng Kim Phách

Lê Minh Tân

Đào Gia Ca

Tạ Phương Danh

33

34

35

36


37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53


Phan Tấn Thời

Trần Văn Hiệp

Võ Ngọc Sáng

Mã Văn Quan

Phạm Ngọc Hạnh

Trịnh Kim Ba

Nguyễn Thị Đính

Nguyễn Thị Mai

Trần Thị Ret

Trương Thị Hảỉ

Huỳnh Thị Ánh Tuyết

Phan Vân Khanh

Lê Ngọc Phước

Trươg Thành Danh

Võ Huỳnh Long

Nguyễn Văn Hợi

Nguyễn Văn Hoành

Đào Văn Bá

Lử Hoàng Trung

Nguyễn Văn Cờ

Phạm Văn Rả

Nguyễn Thị My

Phan Thị Mến

Mạc Thị Thịnh

Trương Công Bột

Nguyễn Thành Văn

Đổ Quang Vĩnh

Mai Thị Bạch Yến

Lê Thị Thanh Đồng

Nguyễn Thị Bạch Nhân

Phạm Công Trường

Nguyễn Vinh Hoa

33

34

35

36


Vũ Ngọc Chuẩn

Nguyễn Thị Mỹ Vân

Nguyễn Thị Công Phụng

Nguyễn Thị Thanh

Lê Thị Thu Sơn

Nguyên Thị Lợi

Đào Văn Cường

Nguyễn Thị Mỹ Linh

Lưu Thị Diệu Minh

Nguyễn Kim Xuyến

Võ Thị Kim Tùng

Huỳnh Thiên Hương

Nguyễn Út Gạch

Đỗ Văn Hồng

Nguyễn Thị Giứt

Nguyễn Thị Hoàn Như

Phan Quang Trường

Nguyễn Y Thuận

Mai Thị Thanh Hương

Dương Tấn Trí

Nguyễn Thành Lang

Vũ Ban

Văn Công Thiệt

Trần Thị Hường

Nguyễn Ngọc Ly Hương

Nguyễn Thị Kiêm Xen

Nguyễn Thị Thu Ba

Ngô Bạch Vân

Nguyễn Thị Hợi

Nguyễn Thị Mỵ

Đặng Tấn Tước

Phan Bảy

Trương Văn Tư

Phan Văn Sâm

Trần Văn Lộc

Bùi Thị Xuân Mai


Lê Minh Phú

Nguyễn Thị Kim Chung

Đoái Thị Ngọc Diệp

Nguyễn Thị Mai

Phan Thị Công Minh

Nguyễn Thị Trâm

Phan Thị Bích Thủy

Phạm Thị Nhàn

Tăng Thị Tố Dung

Trần Thị Liên

Vương Thị Ngọc

Lê Thị Nga

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

51

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72


Nguyễn Văn Ngai

Nguyễn Thị Tần

Nguyễn Văn Thịnh

Hứa Nguyệt Hương

Ngô Thị Bạch Cúc

Võ Thiên Nhan

Triệu Thị Thuận

Tạ Thị Tuyết Hà

Dương Thị Bích

Vũ TMộng Hương

Đỗ Thị Sứng

Nguyễn Văn Đinh

Cao Thị Cảo Thơm

Ng Thị Am

Võ Thu Bích Ngọc

Vũ Thị Chanh

Nguyễn Ngọc Sương

Phạm Văn Thanh

Nguyễn Văn Nhịn

Phan Văn Sâm

Nguyễn Văn Niêm

Hồ Thị Hương

Tăng Quốc Chảy

Đặng An

Hồ Kim Ngọc

Châu Thị Nhung

Trần Thị Nhung

Nguyễn Anh Tuyết

Huỳnh Thị Năm

Nguyễn Thị Anh

Phạm Thị Loan


NHỚ Trở lại trường xưa Một mình trong khoảnh khắc Em nghe lòng thổn thức Nước mắt tràn đôi mi. Anh hỡi! Anh ở đâu? Chỉ còn đây bóng nắng Xa vắng…chơi vơi! Hàng cây ơi! Có giữ lời anh nói? Thoảng trong cơn gió thổi Bồi hồi… Gió ơi! Gió nhắn dùm ta với Môt thuở bên nhau nhớ suốt đời! An Hà (N.T.Lộc - khóa 7 – nhị 4)

KỶ NIỆM Thương biết mấy thuở trường xưa áo trắng Thảm hoa điệp vàng trải lối em đi Tình đã ngõ sao ai hoài im lặng Thư quán buồn , tôi ngơ ngẩn chờ mong Quán cóc ngày nào .. cafe cạn đắng Từng giọt buồn chia sẻ nỗi biệt ly Chuyến xe chiều , thành phố ở sau lưng Lòng hoang vắng , khách lữ hành vô vọng Hải đảo buồn tênh - mênh mông sóng vỗ Ghềnh đá lạnh lùng đếm bước chân ai Đêm lãng du , sương phủ đầy vai lạnh Hiu hắt cuộc tình - nhân ảnh mờ phai Tuổi tri thiên , một thoáng về dĩ vãng Cuộc đời dài ... buồn vui lẫn vào nhau Kỷ niệm dấu yêu , đôi lần tiếc nhớ Tình xa - gần , khoảng cách mãi mù khơi THANH HẢI ( khóa 12 )


Phùng Thị Viễn

Ng T Đức Vĩnh

Hồ Thị An

Trần Thị Hoàn

Lâm Thị Mai

Nguyễn Thị Lộc

Cao Hoàng Hồng

Nguyễn Thị Rạng

Nguyễn Thị Ba

Trần Thị Được

Hồ Thị Bích Liên

Võ Kim Vinh

Hà Thị Út

Nguyễn Thị Thiểu

Nguyễn Thị Phước

Trang Văn Sanh

Đặng Trung Quyền

Lý Trung Bình

Đào Văn Tình

Nguyễn Văn Thọ

Trịnh Thị Hà

Trần Thị Hường

Huỳnh Ngọc Xuân

Huỳnh Mền Lý

Phạm Thị Thông

Phan Văn Thạnh

Lê Thị Thanh Thủy

64

65

66

67

68

69

70

71

72


Nguyễn Bác Ái

Nguyễn Van An

Hứa Tư Ngọc Ẩn

Nguyễn Thị Ba

Nguyễn Văn Bá

Phạm Hữu Báu

Huỳnh Văn Bé

Đỗ Văn bê

Vũ cao Biền

Nguyễn Tấn Bửu

Nguyễn cao Các

Trần Văn Chào

Lê Giao Châu

Phan Văn Cheo

NguyễnThị Chiến

Trần Minh Chiêu

Nguyễn Thị Chói

Nguyễn Kim Cúc

Nguyễn Cửu Danh

Nguyễn Mỹ Danh

Trần Thị Dễ

Đỗ Thị Dung

Phan Thị Dung

Trần Ngọc Dung

Trần Quang Dũng

Đào Văn Đắc

Nguyễn Đại

Vương Đế

Huỳnh Thị Ngọc Điệp

Phạm Minh Đoan

Hồ Minh Đức

Võ Thành Gấm

Lương Ngọc Giáo

Nguyễn Thị Giệp

Nguyễn Mạnh Hà

Nguyễn Văn Hải


Phạm Thị Hải

Nguyễn Văn Hiên

Nguyễn Văn Hiến

Nguyễn Văn Hiển

Huỳnh Thi Kim Hoàn

Nguyễn Khải Hoàn

Đỗ Huy Hoàng

Huỳnh Kim Hoàng

Nguyễn Minh Hoàng

Nguyễn Thị Hồng

Nguyễn Vân Hồng

Trần Văn Hùng

Nguyễn Ngọc Huyền

Đoàn Ngọc Huỳnh

Bùi Thị Kến

Phan Kiện Kháng

Phạm Văn Khinh

Phan Huyền Linh Khương

Trần Thị Lan

Trần Thị Lan

Đỗ Kim Lang

Hứa Tấn Lang

Võ Ngọc Lang

Nguyễn Chí Lập

Võ Thị Kim Liên

Bùi Văn Liễu

Vũ T Mỹ Linh

Nguyễn Bạch Loan

Phạm Thị Loan

Vũ Khắc Long

Nguyễn Thanh Lợi

Đỗ Thị Luận

Trần Văn Luông

Phạm Văn Lượng

Diệp T Tuyết Mai

Dương Thị Mai


Huỳnh Thị Mai

Phạm Thị Tuyết Mai

Trần Văn Mạnh

Trần Thị Miện

Đỗ Công Minh

Hồ Hoàng Minh

Lê Văn Minh

Tô Quang Minh

Nguyễn Hòa Nam

Nguyễn Thị Năm

Trần Văn Năm

Đoàn Thanh Nga

Nguyễn Anh Nga

Trần Thị Nga

Hồ Văn Nghĩa

Trần Thành Nghĩa

Nguyễn Bá Nghiệp

Trần Ánh Ngọc

Nguyễn Thị Nguyệt

Phạm Bá Ngữ

PhạmThanh Nhàn

Phan Văn Nhàn

Nguyễn Thị Nhật

Hồ Nhỏ

Đỗ Thị Nhuận

Trần Văn Nhựt

Phạm Thị Nụ

Hoàng Quý Phác

Lư Thái Phát

Văn Văn Phê

Nguyễn Tấn Phi

Phan Châu Phi

NguyễnThị Phong

Nguyễn Thị Phờ

Phạm Quang Phố

Đinh Cao Phúc


Ngô Ngọc Quang

Đỗ Bá Quát

Nguyễn Văn Quân

Đinh Tấn Quốc

Nguyễn Tá Quốc

Mai Văn Quyền

Trần Ngọc San

Trương Văn Sanh

Phan Hiếu Sinh

Huỳnh Lam Sơn

Phạm Văn Trung Sơn

Trần Ánh Sương

Nguyễn Văn Tá

Tăng Tài

Nguyễn Văn Tam

Hồ Thanh Tâm

Phạm Văn Tân

Trần Văn Tân

Trần Thị Thái

Phạm Ngọc Thanh

Phan Hồng Thanh

Nguyễn Văn Thành

Phạm Đức Thắng

Điêu Văn Thiên

Lê Thị Băng Thinh

Ao Thị Thời

Nguyễn Ng Thông

Huỳnh Lệ Thu

Huỳnh Thu Thủy

Nguyễn Thị Thủy

Nguyễn Thụy

Trang Anh Tô

Ngô Văn Tôn

Vũ Oanh Tôn

Tô Thị Tiến

Phan Thi Thanh


Trần Thị Trâm

Phạm Đình Trân

Lâm Thành Trung

Nguyễn Văn Trung

Nguyễn Viết Tuân

Tống Văn Tư

PhanThị Khánh Tường

Nguyễn Ngọc Ước

Nguyễn Văn Vàng

Nguyễn Thị Vân

Phạm Thị Vân

Đỗ Ngọc Viện

Nguyễn Thị Kỳ Vọng

Phạm Mạnh Vọng

Lê văn Vô

Phan Văn Xạ

Nguyễn Thị Xừng

Huỳnh Văn Xường

Nguyễn T Như Ý

Lương Ngọc Yến

Vũ Thị Xuân Yến

Nguyễn Văn Bá

Vũ Thị Bích Hải

Hà Thị Hạnh

Huỳnh Văn Hùng

Nguyễn Thị Thúy Nga

Trần Thị Tốt

Võ Thị Nữ

Dương Thị Phượng

Lê Ngọc Sử

Nguyễn Thị Lệ Thủy

Trương Văn Sanh

Nguyễn Văn Hiền

Trần Thị Ngọc Minh


Nguyễn Thành Vũ

Trần Kim Môn

Phạm Vũ Hòa

Nguyễn Văn Bằng

Nguyễn Như Quang

Đinh Viết Đàm

Trần Thị Lan

Đinh Thị Vạn

Nguyễn Thị Vinh

Trần Tứ Đệ

Trần Hải Đệ

Phạm Trọng Tư

Ngô Tương Đại

Nguyễn Bửu Sơn

Vũ Tiến Hưng

Lê Hữu Phước

Lê Văn Sơn

Hà Thu Thủy

Phạm Văn Tạng

Lê Minh Sơn

Nguyễn Ngọc Hiệp

Trần Thị Đời

Nguyễn Thị Luông

Vũ Văn Phú

Nguyễn Cao Giảng

Nguyễn Trung Nghĩa

Trần Tuấn Dũng

Đặng Thị Thu -Ba

Nguyễn KimCúc

Vũ ĐìnhThoạn

Huỳnh Thanh Hùng

Nguyễn KimTrung

Lâm Thị Ngọc Yến

Ng Thị Kim Hoa

Lê Thị Nhung

Trần Ngọc Hải


Nhớ Xưa Em có khi nào không Về thăm ngôi trường cũ Vẫn còn bao kỷ niệm Của thời xưa dấu yêu Này hành lang thư viện Chiều nào ta bên nhau Mong manh lời em hát Anh gửi Tâm sự người Chào xuân , em Tóc ngắn Anh tiếc thầm lúc xưa Mong sao hè chóng đến Tóc lại xõa vai mềm Ghế đá nơi hò hẹn Bạn bè là chứng nhân Một cuộc tình hư ảo Lưu dấu đến trọn đời Thu sang buồn tiễn biệt Tóc suối ngẩn ngơ sầu Hai phương trời chia cách Tàn phai bao dấu chân THANH HẢI ( KHÓA 12 )

VẤN VƯƠNG Chim bay về tổ cuối chiều Một mình xứ lạ hiu hiu đau lòng Bảng đen phấn trắng bao năm Hoá thân vào cuộc gian truân quê người Bắt đầu cái tuổi năm mươi Là quen điệp khúc...xa rồi nhớ thương Hàng cây xanh thắm mái trường Thời thơ ấu vẫn còn vương một đời Mỗi người chỉ có một thời Kỷ niệm thì rộng như trời, như mây Cô thày cho em mê say Cho em trọn ước mơ đầy ngày mai Cho em hạt chữ xếp dầy Cho em ký thác ngày mai tươi hồng Đường đời xa tắp chờ trông Yêu thương đã gởi hành trang cuộc đời Thời gian chẳng đợi chờ rồi Cảm ơn trời đã cho thời vấn vương... Thúy Lương - Khóa 13


Trần Thị Lạc Hồng

Trịnh Văn Mọn

Trương Thanh Tùng

Trần Thị Lạc Hồng

Châu Nguyệt Nùng Hoa

Đặng Dương Huệ

Lê Thị Ngọc Tấn

Mai Thị Lợi

Nguyễn Hồng Nhung

Nguyễn Ngọc Hồng

Nguyễn Thị Thu Hà

Nguyễn Thị Hồng

Phạm Thị Phụng

Lê Thị Sáu

Nguyễn Thị Thường

Đổ Thị Bạn

Đặng Văn Cử

Phan Thị Huệ

Tô Văn Thiện

Huỳnh Thị Tuyết Trinh

Nguyễn Minh Châu

Mai Thị Thuận

Trần Xuân Thu

Võ Kim Loan

Trần Quốc Dũng

Huỳnh Thị Sáu

Nguyễn Kim Bông

Phan Văn Thanh

Trần Quang Cảnh

02

03

04

05

06

07

08


Nguyễn Đình Đại

Phạm Tùng Lâm

Hoàng Văn Năng

Hà Văn Hồng

Trần Thành Tâm

Lâm Thị Hòang Oanh

Trần Chí Dân

Nguyễn Thành Tài

Phạm Thị Huệ

Nguyễn Khổng Tước

Tô Thị Sương

Trần Thị Sáu

Vũ Công Trương

Cao Sĩ Chính

Vũ Ngọc Hưng

Đặng Thị Lang

Đặng Thị Thia

Đinh Thị Tỵ

Đổ Mỹ Loan

Đồng Thị Thanh

Hoàng Chấn Nam

Lê Kế Hoạch

Lê Thị Trung

Lê Văn Chính

Nguyễn Ngọc Nhung

Nguyễn Thị Chính

Nguyễn Thị Đồng

Nguyễn Thị Vân

Phạm Bá Đạt

Phan Thị Ngọc Lành

Vũ Thái Học

Lê Văn Sáng

Võ Đông Điền

Trần Công Thành

Nguyễn Thị Kim Thanh

Trần Thúy Phương


Võ Kim Sa

Trần Thị Tố Nga

Nguyễn Thi Gho

Văn Thị Thu Ba

Hoàng Năng Chung

Bùi Kim Lệ

Vũ Thị Oanh

Lê Thị Sắc

Nguyễn Thị Thanh Vân

Nguyễn Thị Nương

Đặng Thị Thu Hương

Đào Thị thanh Nga

Hoàng Minh Cường

Phạm Bá Hồng

Nguyễn Minh Châu

Võ Hải Phước

Nguyễn Thành Lân

Võ Thị Ngọc Thúy

Nguyễn Thị Bé

Trần Kim Chi

Võ Thị Đầm

Nguyễn CôngUẩn

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72


Nguyễn Ngọc An

Trịnh Dân An

Trần Quốc Dũng

Liễu Gia Dũng

Lý Ngọc Hoa

Trương Quang Cần

Đào Thanh Hiếu

Đào Thanh Hảo

Trần Ngọc Đào

Nguyễn Huy Dũng

Nguyễn Ngọc Lợi

Lê Thu Thanh

Trương Anh Thủy

Nguyễn Hoàng Minh

Nguyên Kim Long

Giang Phá Thạch

Ngô Qang Hiển

Huỳnh Thanh

Ngô Cao Thanh

Phạm Thị Ngọc Mai

Nguyễn Thị Hòa

Ngổ Thị Cúc

Nguyễn Kim Liên

Nguyễn Thị Lệ

Đổ Hữu Anh

Lê Minh Hoàng

Nguyễn Tấn Xuân

Trần Phi Hùng

Võ Đức Nhẩn

Lê Ngọc Hương

Trịnh Phúc Thọ

Nguyễn Văn Nam

Lê Trường Kỳ

Nguyễn Hoàng Lê

Nguyễn Thị Ba

Võ Thị Kim Lan


Trần Xuân Lộc

Lâm Huy

Dương Ngọc Chung

Đào Thị Ánh Sáng

Đào Thị Lâm

Nguyễn Thị Kim Hoa

Nguyễn Thanh Tịnh

Đoàn Đình Thạnh

Trần Ngọc Tỉnh

Nguyễn Doãn Hiển

Nguyễn Thị Kim Hồng

Trần Thị Nhị

Võ Ngọc Mỹ

Phan Văn Long

Nguyên Hùng Dzũng

Trần Minh Thư

Bùi Thiên Tạo

Nguyễn Hữu Đức

Võ Văn Anh

Nguyễn Thanh Xuân

Từ Lương

Phan Thanh Minh

Dương Hòa Minh

Trương Minh Hạnh

Nguyễn Thị Ngọc Liên

Nguyễn Thị Thu Lan

Bùi Thị Kim Ngọc

Nguyễn Thị Hoàng Lan

Phạm Kim Phong

Huỳnh Thanh Nga

Trần Anh Tuấn

Trần Văn Sáng

Nguyễn Đức Tô

Nguyễn Bá Duy

Phạm Thiện Tích

Nguyễn Quốc Hưng


Phạm Thị Kiệp

Nguyễn Thị Tuyết Nga

Vũ Văn Hiệu

Nguyễn Thị Thảo

Lê Thị Vân

Trần Thị Kiều Trang

Lê Thị Như Khuê

Nguyễn Thị Phương

Nguyễn Thị Tuyết Nga

Phan Ngọc Hồng

Nguyễn Thị Tuyết Nga

Lý Văn Lục

Trần Quốc Cao

Vương Hồng Châu

Nguyễn Thanh Pho

Nguyễn Thị Yến

Nguyễn Việt Hồng

Đặng Chiếu Hội

Lý Chí Trung

Bùi Quan Triều

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106


XA RỒI.

XIN CẢM ƠN ĐỜI.

Lê Thị Tuyết Hồng-Khóa 12 Ngày đẹp lắm – chồi xanh – hoa đẹp quá! Như các em đang cắp sách đến trường Nét ngây thơ cùng ánh mắt thân thương Chưa vướng bận – đục trong – trong cuộc sống Làm nghề giáo là ươm chồi gây giống Để trao đời những cây trái xanh tươi Để mầm cây vươn thẳng giữa vườn đời Nhờ tri thức bao Thầy Cô chăm bón Tôi tự thấy lạc loài trong nắng sớm Khi ngày mai phải xa mãi mái trường Ngoảnh lại nhìn – mái tóc đã pha sương Đâu trường cũ - đâu trò xưa – đâu phấn bảng Đâu bạn bè ngày ngày trên bục giảng Giờ xa rồi, xa mãi bạn bè ơi! Gác mái chèo người lái đò ngơi nghỉ Qua bến rồi – khách có nhớ người đưa? Tre sẽ tàn cho mầm măng mới mọc Mong rằng măng – sẽ mọc thẳng măng ơi!

Tóc bạc nhưng lòng không ( nào ) có bạc Mắt mờ nhưng trí tuệ chẳng mờ Nếu có xa nghề cao quý nhất Còn vài bài toán, mấy câu thơ Toán tặng trò, thơ tặng bạn Đẹp đời, đẹp đạo, đẹp đò đưa.

NGỎ Ý. Anh dạy toán – em dạy văn Tưởng rằng như thể trời trăng vậy mà Ghét nhau: gọi quỷ, gọi ma Yêu nhau ta bảo: thứ ba học trò Thôi mà đừng có đắn đo Ưng đi thì nói, anh lo cho rồi. Thảo Hằng ( Nguyễn Đức Hảo –K2)

TRƯỜNG LÀNG. Thúy Nga II 5. Tôi đứng giữa ngôi trường không cửa Gió như tên xuyên buốt chiều đông Mai đến lớp chắc em tôi rét lắm! Thầy giảng bài tiết cuối có lạnh không? Nhìn cánh chim tha thẩn về bên tổ Giận tay ai tha cánh cửa trường làng Ai hoan hỷ mái nhà riêng ấm áp Để ngôi trường không cửa sao đang Trời rét đậm để cho tôi trăn trở Cứ dùng dằng không thể bước chân đi Chim thương tổ biết làm nôi ấp ủ Anh thương em sương gió đã làm gì Trên đồi cao những ngôi trường không cửa Cứ phong phanh hun hút gió lùa Tôi bỗng thấy tâm hồn mình trống trải Và lòng tôi ray rứt suốt chiều mưa.

HỒI TƯỞNG. Phạm Thị Loan -Lớp II 11. Hồi tưởng ngày xưa dưới mái trường Áo bay tung nắng trắng ngàn phương Hộc bàn me sấu chua cay lưỡi Ngăn cặp xoài thơm ngọt lịm đường Bục giảng vang lời cô kính mến Sân chơi rộn tiếng bạn yêu thương Phượng hồng rực lửa mùa ly biệt Lưu bút trao tay mãi đượm hương.


Lê Thị Tuyết Hồng

Nguyễn Hữu Hạnh

Phạm Thị Nhiệm

Lưu Kim Anh

Lý Trần Hà

Nguyễn Thị Hà

Trần Công Tâm

Lê Nường Yến Nga

Đặng Thị Khuyên

Nguyễn Tiến Hùng

Trần Duy Ngôn

Đặng Thị Phương Phi

Ngô Phước Đức

Nguyễn Thị Kim Ngân

Lý Công Bình

Kiều Thị Kim Thanh

Lê Thúy Phượng

Dương Cầm

Trương Quốc Bảo

Tiêu Huỳnh Hoa

Trần Thanh Trung

Trần Thị Tốt

Trần Thị Loan

Trần Thị Hồng Loan

Đặng Văn An

Hà Trung

Nguyễn Thị Nguyệt

Nguyễn Phú Hải

Lê Thị Minh Chuyên

Phạm Thị Giỏi

Huỳnh Thanh Thuận

Lê Thị Thanh Hòa

Nguyễn Thị Hòa

Nguyễn Thị Liên Hương

Phùng Thị Nguyệt

Vương Thị Minh


Nguyễn Văn Hậu

Phạm Thị Hữu Lược

Lê Thị Bế

Võ Duy Tân

La Thị Nhung

Võ Thị Ngọc Nga

Nguyễn Thị Hưởng

Quỳnh Hoa

Từ Thị Thúy Phượng

Trần Thị Ngọc Nhung

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Chung Ngọc Chánh

Đinh Thị Huyền

Nguyễn Thị Thanh Hương

Bùi Thị Ngọc Điệp

Ông Thị Công

Đặng Thị Hiền

Nguyễn Thị Hòa

Huỳnh Kim Cương

Nguyễn Văn Tài

Nguyễn Ngọc Hiếu

Trần Văn Bảy

Phạm Kim Sơn

Nguyễn Đức Thái

Đổ Thị Kim Dziên

Lương Thu

Nguyễn Thị Kim

Trần Thị Hường

Võ Thị Bé

Hồ Thị Hòa Bình

Đặng Thu Phương

Lâm Kim Thúy

Hồ Văn Nốt

Hồ Thị Thanh Sơn

Hoàng Bích Thu

Lê Hữu Tuyết Trung


Châu Bích Thuận

Trần Tám

Trần Thị Đồn

Phạm Thị Huễ

Phan Thị Long

Ngô Thị Thảnh

Bùi Thị-Ngọc Điệp

Nguyễn Văn Phú

Đặng Thu Phương

Quách Thị Ngọc Nhung

Nguyễn Thị Phụng

Hứa Thị Thu Cúc

Kim Oanh

Nguyễn Thị Kim

Phan Thị Tươi

Phạm Thị Huệ

Phan Thị Mai

Bùi Thị Dưa

Trương Thị Hương

Nguyễn Thị Nỏn

Nguyễn Ngọc Đào

Phạm Thị Đức

Ngô Minh Sang

Hoàng Thị Nhung

Cao Thị Hường

Lê Thu Huệ

Ng Thị Hoàng

Nguyễn Thị Thanh Nguyên

Trương Bich Liểu

Võ Ngọc Nga

Nguyễn Thị Thu Diệp

Ngô Thị Rẩy

Trần Thị Túy Hoa

Dương Thị Mỹ Chánh

Ng Thị Huỳnh Hoa

Trần Thị Lan


Kiều Nguyệt Hân

Lê Thị Thanh Hòa

Phan Thị Mai

Trần Kim Mai

Đinh Thị Huyền

Võ Thị Bích Liên

Võ Văn Bích

Vũ Đức Trọng

Hồ Cận

Hoàng Tiến Nam

Võ Mạnh Tòng

Lê HàThăng

Hồ Nguyệt Thanh

Hoàng Thị Hoài Thu

Trần Thị Kim Hà

Hồng Cúc

Ly

Vũ Thị Thanh Vân

Thái Huỳnh Mai

Châu Thị Hoa Sen

Lâm Nhựt Tạo

Đoàn Kim Phượng

Nguyễn Xuân Hồng

Nguyễn Thị Hòa

Trần Thị Thủy

Phạm Việt Hồng

Phạm Hồng Cầu

Nguyễn Văn Trí

Nguyễn Thị Thư

Phạm Thị Thanh Mai

Lê Văn Bo

Phạm Thị Lý

Nguyễn Thị Hương

Phạm Thị Thanh Hương

Phạm Thị Kim Thúy

Chu Thị Ngọc Thịnh


Nguyên Huy Hòa

Trần Ngọc Nghĩa

Huỳnh Thị Thu Hồng

Phan Thị Kim Cúc

Đặng Thị Phụng

Trần Thị Đường

Đặng Minh Xuân

Lương Thị Thúy

Phùng Thị Tuyết Minh

Bùi Thị Hoài Thu

Nguyễn Thị Nguyệt

Phạm Đức Hiển

Trần Công Tâm

Lê Thu Thủy

Huyền Lệ Bình

Trần Thị Kim Cúc

Trương Anh Dũng

Nguyễn Thị Châu

Nguyễn Thị Bình

Phan Mỹ Lệ

Lê Thị Hường

Huỳnh THỊPhụng

Đặng Lê Thị Thương

Nguyễn Thị Yến

Nguyễn Thị Ngọc Lang

Hứa Trường Xuân

Lương Thị Lệ

Nguyễn Thị Hiền

Vũ Thị Ngoc Thủy

Đặng Thị Kim Loan

Du Ngọc Tươi

Nguyên Văn Chiến

Nguyễn Thị Hương

Bùi Thanh Tuyền

Bùi Kim Xuyến

Phạm Thị Thuận


Phạm Xuân Hùng

Huỳnh Minh Hườn

Trương Thị Diệu

Trương Thị yến

Đổ Thị Thúy Vân

Nguyễn Văn Chung

Cao văn Bắc

Phạm Văn Bình

Nguyễn Thị Huyền Trân

Trần Thị Thanh Loan

Hồ Thị Ghim

Lê Văn Tuấn

Trần Minh Hoàng

Phan Thị Châu

Ngô Kim Hạnh

Nguyễn Tiến Long

Ngô Văn Đời

Nguyễn Văn Mạnh

Trần Thị Thúy Nga

Mai Bá Hùng

Nguyễn Thị Ngọc Vân

Trần Thị Phước

Đỗ Tấn Thành

Vũ Đại Hồng

Trần Thị Vắng

Mai Thị Hương

Lê Vĩnh Thế

Bùi Văn Xuân

Lưu Thị Cẩm

Tạ Minh Thị Nghi

Bạch Đằng Giang

Nguyễn Thị Hòa

Hồ Văn Sơn

Nguyễn Thị Thu Thủy

Lê Mỹ Phượng

Dương Trung Trực


Từ Ngọc Danh

PhạmThị Chí

Trịnh Thị Cúc

Nguyễn Thị Ngọc Yến

Nguyễn Thị Kim Dung

Ng Đức Hùng

Đặng Sữa

Nguyễn Thị Thanh

Vợ Lâm Cát

Lâm Cát

Nguyễn Văn Sáng

Giang Bích Trân

Trần Thị Bích Thủy

Đặng Việt Lợi

Lý Thị Bích Phát

Phạm Thiện Yến

Nguyễn Thị Ngọc Sương

Phạm Văn Huấn

Nguyễn Thị Huyền Trân

Đinh Thị Kim Lan

Đổ Thị Thu Hà

Nguyễn Khánh Bình

Hoàng Thị Xuân Mai

Phan Thị Út Mười

Nguyễn Văn Thanh

Hoàng Thị Hoa

Phan Quang Huy

Lý Phước Long

Phạm Văn Truyền

Trịnh Văn Hộ

Nguyễn Thị Như Hà

Nguyễn Xuân Tùng

Nguyễn Như Lục

Nguyễn Thị Hồng Nga

Phạm Văn Bắc

Phan Xuân Hiếu


Thái Văn Hưng

Ngô Thị Tuấn

Lâm Huê Mộc

Đỗ Thị Hòa

Trần Văn Hòa

Phạm Đức Trung

Lê Thị Như Trang

Nguyễn Thị Bạch Bích

Trần Thị Thanh Loan

Tôn Thất Quý

Lê Thị Miên

Phạm Thị Thuận

Nguyễn Kỳ Tài

Phạm Thị Phước

Trần Thị Bảo Châu

Nguyễn Văn Hùng

Phạm Thị Hường

Phan Hồng Hạnh

Nguyễn Tấn Khiêm

Đàm Quang Chung

Phạm Văn Tám

Nguyễn Thị Ngọc Nga

Phạm Thị Xuân

Phạm Thị Ngọc Anh

Nguyễn Thị Ngọc Tuyết

Trương Văn Trừ

Nguyễn Quyết Chiến

Phạm Thị Ngọc Anh

Nguyễn Thị Kim Thanh

Tạ Văn Hùng

Nguyễn Ngọc Phong

Nguyễn Thị Lan

Trần Thị Đường

Cao Thị Cẩm Anh

Nguyễn Thị Anh Thư

Đoàn Thị Thúy Hằng


Huỳnh Thị Liệu

Đinh Hoài Bắc

Nguyễn Tiến Đạt

Nguyễn Thị Lan

Nguyễn Thị Tốt

Quách Thanh Xuyên

Nguyễn Văn Tường

Nguyễn Văn Đựng

Duong Thế Hùng

Phạm Minh Hảo

Nguyễn Thị Tình

Nguyễn Thị Trung Châu


Xin Lỗi Con Khi cha ngủ, con còn thức học bài Lúc thức dậy, con đã đi học sớm Xin lỗi con: cha tất bật cả ngày Lỡ ngủ quên: không đưa con đến lớp. Trưa đón con dưới hàng me xanh ngát Giờ tan trường, đàn bướm trắng tung bay Trời dẫu nắng, nhưng lòng cha vẫn mát Đón con về như đón một tương lai

Con không nhắc điều cha quên buổi sáng Chim sáo líu lo, chuyện lớp chuyện trường “Bài kiểm tra hơi sai vì lơ đãng, Được Thầy tha, con sẽ nhớ vô cùng” Mai này đây con bước vào đại học, Cả nhà ta đầy ăm ắp niềm vui Con hơn cha, gia đình mình có phước Một bước đi lên – một bước nên người. Thảo Hằng ( Nguyễn Đức Hảo-K2 )

Mai Em Về Cần Đước . Mai em về Cần Đước. Dặm đường dài xa xôi Cầm chân em chẳng được Thế là cách ngăn rồi Nghe bên đời mưa hắt Xót cuộc tình long đong Thương em còn tất bật Bến sông chiều mênh mông Mai em về Cần Đước. Kỷ niệm đành chôn sâu Cầm em, cầm chẳng được Nên lỡ mối tình đầu

Thương sau hè rau đắng Đưa tiễn ngày vu quy Mơ một chùm hoa trắng Rải dọc quãng đường đi Thôi em về Cần Đước Với sông dài chơi vơi Trăng bên nào cũng lệch Hai ngã đường chia phôi. Lê Hà Thăng ( Chu Ngọc Hạnh ) K12

Ky Yeu Su Pham SG  

Ban Tom Tat