Page 1

magazine stura

jaargang 2011-2012 | introductienummer | september 2011

Student@UHasselt In dit magazine alles wat je moet weten om te starten


4

STURA IS ER VOOR JULLIE!

7

STUVERS GEZOCHT

8

CAMPUS DIEPENBEEK

12 14

EEN BLIK OP HET OER

16

WIE KAN IK AANSPREKEN?

18

E-MAIL ETIQUETTE

CAMPUS HASSELT

20

ONTDEK DE VERENIGINGEN

28

VIND JE WEG IN HASSELT & DIEPENBEEK

32

SPORT@UHASSELT

34

CULTUUR@UHASSELT

Eindredactie & vormgeving

Met dank aan

StuRa Magazine is het infoblad van de

Niels Welkenhuyzen

Sam Latet, Dennis Presotto

Studentenraad van de Universiteit Hasselt.

Redactie

Foto’s

Yannick Bielen, Wesley Cielen, Hannelore Goffin,

Niels Panis, Marc Withofs (fotograaf UHasselt)

Het verschijnt minimum viermaal per jaar en is

Niels Panis, Niels Peetermans, Jeffrey Pardeep,

gratis voor alle geïnteresseerden. In samenwerking met Universiteit Hasselt.

Bob van der Vleuten, Wouter Vanoppré,

Verantwoordelijke uitgever

De vorige StuRa Magazines zijn online beschik-

Siedse Willems

Niels Peetermans, voorzitter StuRa UHasselt

baar op www.sturauhasselt.be/magazine.


VOORWOORD Beste student,

Welkom op de Universiteit Hasselt! Je begint aan één van de belangrijkste - en tofste - avonturen van je leven. Typisch aan dit universitair avontuur is dat je overladen wordt met informatie, kennis en weetjes. Om te voorkomen dat je door de bomen het bos niet meer ziet hebben wij - de studentenraad van de UHasselt - voor jou een handig magazine in elkaar gestoken. Hierbij geven we niet een zoveelste droge folder, maar een leuke mix tussen nuttige informatie en handige tips om het studentenleven goed te starten. Hoewel de UHasselt niet de grootste universiteit is, lijkt het in het begin wel alsof alle gangen, studieruimtes, aula’s, en lokalen op elkaar lijken. De unief is helemaal geen doolhof en om dat aan te tonen hebben we een overzichtelijk plan toegevoegd. Om je ook wat sneller op weg te krijgen in Diepenbeek zelf, kan je een kaart terugvinden waar de belangrijkste en handigste plaatsen op zijn aangeduid. In dit intro magazine willen we ook al enkele maanden vooruit kijken; de examenperiodes zijn nog veraf, maar daarom niet minder belangrijk. We hebben voor jou een korte samenvatting gemaakt van de belangrijkste regels en hebben hierbij tevens een overzicht toegevoegd bij wie je terecht kan om je te begeleiden/verder te helpen bij eventuele problemen of vragen. Naast het studeren heb je uiteraard ook nood aan een goede ontspanning. Of dit nu in de vorm van eens goed afzien of rustig een pintje (of meer) drinken is, er zijn tal van mogelijkheden. De studentenverenigingen staan klaar om jou een geweldige tijd te doen beleven. Voor elk wat wils, ook sport en cultuur worden zeker en vast niet uit het oog verloren! Of je nu op campus Diepenbeek, campus Hasselt, beiden of gewoon op een terras het merendeel van je tijd doorbrengt: StuRa is er voor jou! Bij elk idee, probleem, opmerking, elke wat-dan-ook; twijfel geen moment om contact met ons op te nemen. Het leven van de student aan de UHasselt is waar wij ons mee bezig houden. Tot binnenkort, en als ik nog een laatste raad mee mag geven: Work hard, but also, play hard!

Niels Peetermans Voorzitter StuRa 2011 - 2012


4 | STURAmagazine


STURA IS ER VOOR JULLIE! De Studentenraad - afgekort StuRa - is een officieel orgaan binnen de structuur van de Universiteit Hasselt en probeert op alle vlakken het zo goed mogelijk te maken voor de studenten. Zo houden we ons bezig met onderwijs- en beleidsgerelateerde onderwerpen, topics die de studenten aanbelangen en verenigingsaangelegenheden.

rant, de campusboekhandel, … En deze enquêtes missen hun effect niet. Zo zorgden we er bijvoorbeeld al voor dat de infrastructuur in de bibliotheek sterk verbeterd werd en ook de academische kalender werd nog aangepast aan de wensen van de student. Naast deze manier van werken neemt StuRa ook pro-actief deel aan het beleid van de Universiteit. Bij de aanpassing van de onderwijsen examenregeling, het opstellen van de academische kalenders, het

Studentenraad? De Studentenraad bestaat dit jaar uit 19 studenten die geselecteerd worden door de jaarlijkse verkiezingen in mei onder en door de studentenpopulatie. Dat houdt dus in dat je minimum één jaar student aan de UHasselt moet zijn om verkozen te kunnen worden. Een overzicht van de huidige StuRa-leden vind je op de volgende pagina. Aangezien de UHasselt voor een model gekozen heeft waar de studenten meebesturen, worden er leden van de Studentenraad afgevaardigd in alle raden en commissies waarin studentenbelangen behandeld worden, zoals de Raad van Bestuur, Onderwijsraad, facul-

evalueren van de kwaliteitszorg, etc. zorgt StuRa er steeds voor dat er zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met de rechten en wensen van de student. Sensibilisering is verder ook iets waar StuRa zich mee bezig houdt, via campagnes zoals “met de fiets naar de unief” en de opruimcampagne “ik ruim niet op want …” proberen we studenten aan te sporen hun gedrag aan te passen zodat de leefbaarheid van de campus voor iedereen verbetert. Met dergelijke campagnes zijn trouwens leuke prijzen te winnen; vorig jaar moest je bijvoorbeeld simpelweg naar de Universiteit fietsen en je maakte plots kans op een iPad of gps!

teitsraden, de Raad voor Studentenvoorzieningen, Eetcommissie, ICTcommissie, ... Dit heeft tot gevolg dat StuRa-leden goed op de hoogte zijn van de Universiteit en dus op alle niveau’s de rechten van de student kunnen verdedigen.

Wat doet de Studentenraad? Naast het opvolgen van het beleid neemt StuRa ook zelf initiatieven om het leven van de student zo aangenaam mogelijk te maken. Zo streven we naar de beste faciliteiten en de organisatie van nuttige, alsook amusante activiteiten. Sinds twee jaar houdt StuRa geregeld enquêtes onder de studenten omdat we goed moeten weten wat er leeft en wat jullie mening is. Deze bevragingen betreffen meestal een specifiek onderwerp zoals bijvoorbeeld de bibliotheek, de academische kalender, het restau-

STURAmagazine | 5


Ook zuiver praktische problemen voor de student laten we niet links liggen. Een goed voorbeeld daarvan zijn de eet- en ict-commissies die door StuRa werden opgericht en elk streven naar pragmatische oplossingen voor praktische problemen m.b.t. het restaurant en de ict-infrastructuur. Hierbij worden vaak kleine problemen behandeld, maar die wel een groot gemak voor de student opleveren. Daarnaast organiseren we zelf of helpen we mee aan activiteiten op de campus. Zo ondersteunen we onder andere ‘Boterhammen op de Agora’ (met optredens van bijvoorbeeld Laïs of Sioen op de agora), helpen we mee met de campusrun en ondersteunen we goede doelen (Kom op tegen Kanker, Amnesty International, Artsen Zonder Grenzen). Tenslotte organiseert StuRa elk jaar een stevig oudejaarsgala. Je weet dus al meteen waar je op 31 december moet zijn.

Hoe bereikt StuRa jullie? Af en toe kun je eens een mailtje van de Studentenraad verwachten, of kun je info terugvinden op de LCD-schermen of onze valve in de grote straat langs de bankautomaat. Een aantal keer per jaar bundelen we ook alle informatie in een StuRa Magazine, waarvan je mo-

Hoe kunnen jullie StuRa bereiken?

menteel het introductienummer leest. Daarnaast heeft StuRa ook een

De Studentenraad heeft een eigen lokaal op de campus in Diepen-

uitgebreide website, www.sturauhasselt.be, waarop je terecht kan voor onder andere meer info over StuRa zelf, uitleg over onderwijsaangelegenheden, een overzicht van alle studentenvertegenwoordigers voor de evaluatievergaderingen, vereningsinfo, nuttige info, leuke wedstrijden, enquêtes, ... Tevens nemen we actief deel aan sociale media. Zo kan je fan worden van ‘StuRa UHasselt’ op Facebook of @sturauhasselt volgen op Twitter. Op die manier ben je steeds op de hoogte van het laatste nieuws.

beek, achter de boekhandel bij de andere verenigingslokalen (zie verder in dit magazine voor de exacte locatie). Hier vind je regelmatig de StuRa-leden terug - vaak herkenbaar aan de kledij met het logo. Spring hier gerust eens binnen als je vragen, opmerkingen of ideeën hebt. Uiteraard kun je ons ook altijd via stura@uhasselt.be bereiken. Dit jaar zullen we ook opnieuw regelmatig een StuRa-café organiseren, waarbij we gedurende een namiddag goedkope dranken aan alle studenten schenken die met een idee/reactie/probleem/vraag/compliment naar ons komen. Dit is het geschikte moment waarbij jullie de leden kunnen aanspreken over eender welk onderwerp dat je wilt.

StuRa-leden 2011-2012 Bedrijfseconomische Wetenschappen

Rechten

Liessa Iliaens, Niels Peetermans (voorzitter),

Wesley Cielen, Hannelore Goffin, Niels Panis (verenigingencoördi-

Stephanie Van den Bempt, Sofie Verbiest

nator), Jeffrey Pardeep, Bart Piechocki (sportcoördinator), Siedse Willems (ondervoorzitter)

Geneeskunde Yannick Bielen, Eva Flamand, Liselore Loverix,

Wetenschappen

Wouter Vanoppré (secretaris)

Marcelius Atanga, Rutger Bevers (cultuurcoördinator), Martijn Dreesen, Sarah Schouten, Bob van der Vleuten

6 | STURAmagazine


STUVERS GEZOCHT Om te checken of het onderwijs dat aangeboden wordt van hoog niveau is en op een goede manier verloopt, zijn er allerlei vormen van evaluatie voorzien, zoals onder andere online enquĂŞtes over de vakken na de onderwijsperiodes. Daarnaast zijn er ook evaluatievergaderingen per richting, studiejaar en eventueel per groep, waarin afgevaardigden van de studenten samen met de onderwijskundigen en het onderwijsteam de huidige vakken in een onderwijsperiode bespreken. Tijdens een evaluatievergadering - deze vinden ĂŠĂŠn tot tweemaal per periode plaats - worden alle vakken behandeld die in de huidige onderwijsperiode gegeven worden. Hier kunnen dan zowel de aan-

onderwijs? Dan is dit een uitgelezen kans. Word studentenvertegenwoordiger, werk samen met je proffen en collega-studenten en zorg ervoor dat je vakken op een goede manier verlopen.

Spreek je studentenvertegenwoordigers aan Studentenvertegenwoordigers moeten natuurlijk weten wat er gaande is en wat ze moeten melden als positieve of negatieve punten. Ben je zelf geen vertegenwoordiger maar zit er je toch wat dwars, aarzel dan niet om de studentenvertegenwoordiger van je richting/jaar te contacteren zodat hij/zij hiervan op de hoogte is. Een lijst van alle vertegenwoordigers kan je terugvinden op sturauhasselt.be eens de namen bekend zijn.

dachtspunten, als de positieve punten aangehaald worden.

Meer info? Zo kan het bijvoorbeeld voorvallen dat een professor een bepaald deel van de leerstof niet duidelijk genoeg uitgelegd heeft, de werkzitting niet diep genoeg ingaat op de leerstof, deadlines onduidelijk zijn, assistenten te weinig langskomen tijdens de zelfstudiemomenten of dat slides zonder reden te laat of helemaal niet beschikbaar zijn. Ook praktische zaken, zoals bijvoorbeeld een tekort aan voorziene lokalen

Voor meer info omtrent de evaluatievergaderingen kun je altijd terecht bij je onderwijskundige of StuRa zelf. De Studentenraad heeft een speciale handleiding geschreven met meer info en handige tips. Je kunt deze handleiding terugvinden op sturauhasselt.be, of vanaf oktober in gedrukte vorm op de campus.

voor de zelfstudie, cursusmateriaal dat niet beschikbaar is, ... kan hierbij aangehaald worden. Aangezien de studenten - letterlijk - tegenover het onderwijsteam zitten, kunnen de meeste van de aandachtspunten en ongemakken vaak onmiddellijk samen opgelost worden!

Studentenvertegenwoordigers gezocht Voor deze evaluatievergaderingen dienen natuurlijk studentenvertegenwoordigers afgevaardigd te worden (deze studenten zijn niet perse lid van StuRa). Zij vertegenwoordigen hun medestudenten en weten wat er op hun lever ligt. Ben jij iemand die zich het lot van de medestudenten ter harte neemt of wil je graag een goede controle hebben over de kwaliteit van je

STURAmagazine | 7


CAMPUS DIEPENBEEK 8 | STURAmagazine


Gebouw D - het hoofdgebouw van de UHasselt in Diepenbeek - is hÊt centrum van de universiteit. Je vindt er de studentenadministratie, het restaurant, de campusboekhandel en bibliotheek, aula’s, les- en zelfstudielokalen, laboratoria, enz. Alle richtingen - behalve de rechtenfaculteit - vertoeven hier dagelijks. Om je wegwijs te maken in het gebouw, kun je op de volgende pagina’s een handige plattegrond terugvinden met de belangrijkste ruimtes op aangeduid.

loos te bezetten). Ook vind je hier - net zoals op verscheidene andere plaatsen in het gebouw - een kopieermachine, welke altijd van pas kan komen voor/tijdens de blok. Daarnaast zijn er in de D-blok ook een aantal zelfstudielokalen voorzien, waar je de nodige stilte kan vinden. In de voor- en namiddag kun je tevens gebruik maken van het achterste deel van het restaurant, waarbij de mogelijkheid voorzien is de ruimte in bepaalde compartimenten in te delen. Er wordt wel gevraagd om hier niet te werken tijdens de middagdrukte van half twaalf tot half twee.

Het onderwijs op de Universiteit Hasselt is zo opgevat dat zelfstudie en zelfstudieopdrachten een groot deel van de studietijd uitmaken.

Het is mogelijk dat op de uuroosters niet overal voldoende lokalen

Daarom zijn er in het hoofdgebouw ook verscheidene plekken voor-

gereserveerd zijn voor de zelfstudie. Dit is onder andere te wijten aan

zien waar je op je gemak kan werken.

de sterke groei van het aantal studenten de afgelopen jaren, maar er wordt steeds getracht om deze problemen te vermijden. Leslokalen

De bibliotheek is een plaats die voor sommige studenten een groot

die vrij zijn, mogen echter ook gebruikt worden. Een overzicht van

deel van hun studentenleven inneemt. Hier kan je rustig studeren of

welk lokaal wanneer vrij is en terug gereserveerd is voor de reguliere

gebruik maken van de computers om vlug iets op te zoeken (sociale

lessen, wordt dagelijks uitgehangen op de valven, onderaan in de C-

netwerksites zijn hier wel geblokkeerd om de computers niet nutte-

blok.

STURAmagazine | 9


H6

H5

H4

Restaurant H1 StuRa

H2

Boekhandel

verenigingen

Agora D-blok Bibliotheek

Auditoria, les-, werkzittingen computerlokalen

10 | STURAmagazine

Zelfstudieruimtes

Laboratoria

H3


G-blok F-blok

A101

C-blok

B-blok

A-blok

CID

Administratie: secretariaat, sport, cultuur, vedo

CID: Helpdesk ict

Toiletten

STURAmagazine | 11

A102


CAMPUS HASSELT 12 | STURAmagazine


Sinds het vorige academiejaar heeft de UHasselt officieel twee campussen: het gebouw D in Diepenbeek en de uitvalsbasis voor de faculteit Rechten aan de kleine ring in Hasselt. Het faculteitsgebouw Hasselt is reeds enkele maanden in gebruik, het multifunctionele gebouw in de oude gevangenis en het nieuwe rectoraat erlangs zal vanaf het volgende academiejaar in gebruik genomen worden.

Aangezien het definitieve restaurant in de aanpalende oude gevangenis pas vanaf het academiejaar 2012-2013 in gebruik genomen zal worden, is er een tijdelijk cafetaria voorzien op de tweede verdieping, waar je ‘s middags de kans krijgt om een warme of koude snack te bemachtigen. Ook buiten de openingsuren kan je gebruik maken van de drank- en snackautomaten die in de cafetaria verspreid staan. Net zoals in het hoofdgebouw van Diepenbeek, zijn er hier verschillende studieruimtes voorzien. Ook hier kan het cafetaria dienst doen

De rechtenstudenten zullen dit academiejaar voor de laatste keer op

als plek om te studeren of projectwerk te doen. Met veel licht, frisse

en af moeten pendelen tussen de twee campussen: hun hoorcolleges

lucht en een uitzicht op Hasselt is het de ideale plek om te studeren.

vinden nog steeds plaats in Diepenbeek, terwijl alle werkzittingen in

In een latere fase zullen de rechtenstudenten ook gebruik kunnen

het geelkleurige faculteitsgebouw zullen doorgaan. Om te pendelen

maken van de ruimtes in de oude cellen van de gevangenis, welke

tussen Diepenbeek en Hasselt kun je een beroep doen op de busver-

momenteel nog omgebouwd worden.

binding, welke gratis is op vertoon van je studentenkaart. Parkeren kan je eventueel op de parking langs de Boudewijnlaan.

STURAmagazine | 13


EEN BLIK OP HET OER De universiteit is er natuurlijk ook om onderwijs te volgen, hetgeen gereglementeerd is door de onderwijs- & examenregeling, het zogenaamde OER. Aangezien dit een vrij gedetailleerd document is, sommen we voor jullie de belangrijkste items op. Wanneer vinden de examens plaats? Je hebt recht op twee examenkansen per opleidingsonderdeel in één academiejaar. De eerste examenkans vindt plaats in de eerstvolgende examenperiode van het betrokken vak. Als je niet hebt deelgenomen aan de eerste examenkans (bijvoorbeeld wegens ziekte of je hebt het examen gewoon uitgesteld), dan kan je deelnemen aan de uitgestelde eerste examenkans aan het einde van de laatste onderwijsperiode (voor de faculteit BEW is dit de eerstvolgende onderwijsperiode) of in de herexamenperiode van augustus/september. De tweede examenkans kan tevens in deze laatste periode opgenomen worden.

Iedereen die dit wenst, kan na het bekendmaken van de resultaten zijn examenexemplaar gaan inkijken en bespreken met de docent. Vooral bij onvoldoendes wordt het aangeraden om het examen in te gaan kijken.

Wanneer ben ik geslaagd? Als je op een examen 10/20 of meer haalt, dan ben je hiervoor geslaagd; het levert je een credit op voor het desbetreffende vak. Een vak waarvoor je geen credit behaalde bij de eerste examenkans kan je herkansen in de herexamenperiode. Er wordt in je opleiding met verschillende deliberatiepakketten gewerkt waarvoor specifieke regels gehanteerd worden. Het eerste deliberatiepakket omvat enkel het eerste bachelorjaar. Het volgende pakket omvat het tweede en derde bachelorjaar en het derde pakket is de (één- of tweejarige) masteropleiding. De examencommissie zal je geslaagd verklaren voor een deliberatiepakket indien je voor alle opleidingsonderdelen ervan een credit

Hoe in-/uitschrijven voor examens? Je bent automatisch ingeschreven voor de eerste examenkans voor de vakken die vermeld staan op je studiecontract (zie je online studentendossier). Uitschrijven of het opnieuw inschrijven kan allemaal online gebeuren via je studentendossier. Houd wel altijd rekening met de in- en uitschrijfperiodes; deze kun je terugvinden op de academische kalender op de UHasselt-website.

Wanneer zijn mijn examencijfers bekend en kan ik het examenexemplaar inkijken? Voor het verbeteren van de examens wordt een richttijd van tien

behaalde of indien je resultaten voldoen aan de voorwaarden van de deliberatieregels. Voor ieder pakket zijn 8/20 en 9/20 de enige resultaten die delibereerbaar zijn, de zogenaamde toleerbare onvoldoendes. Daarnaast moet je ook rekening houden met niet-delibereerbare opleidingsonderdelen. In het eerste deliberatiepakket mogen maximum twee onvoldoendes worden gehaald, waarbij de som van de studiepunten van de desbetreffende vakken niet meer mag zijn dan 20% van het totaal aantal opgenomen studiepunten (dus 12 indien er geen vrijstellingen zijn). Daarnaast moet het gewogen percentage 54% of 58% zijn voor respectievelijk één of twee onvoldoendes.

werkdagen na de examenperiode gehanteerd. Wanneer de examencijfers bekend zijn, zal je hierover een mail ontvangen waarna je de

Voor het tweede en derde deliberatiepakket mag de som van de stu-

examenresultaten kan raadplegen in je studentendossier.

diepunten bij de tolereerbare onvoldoendes maximum 10% van het totaal aantal opgenomen studiepunten bedragen (over het hele pak-

14 | STURAmagazine


ket). Het aantal onvoldoendes kan nu wel meer zijn dan twee en het

competenties voldoet. Bij overschrijden van het maximum

gewogen percentage moet in alle gevallen minstens 50% zijn.

van 66 studiepunten voor een academiejaar moet je wel toestemming vragen aan de examencommissie.

Enkele opmerkingen: • •

20-40 studiepunten: Je mag een aantal opleidingsonderdelen van het tweede bachelorjaar opnemen, mits goedkeuring

punten.

van de examencommissie. Indien je minder dan 30 studie-

Het maximaal aantal delibereerbare studiepunten is be-

punten hebt verworven kan je ook bindende voorwaarden

grensd tot 12 (of 6 voor een eenjarige master); extra vakken

met betrekking tot de herinschrijving opgelegd krijgen.

opnemen geeft dus geen extra speelruimte. •

Vrijstellingen tellen niet mee voor de opgenomen studie-

< 20 studiepunten: Je mag geen opleidingsonderdelen van

Een gedelibereerde onvoldoende kan je nog herkansen om

het tweede bachelorjaar opnemen. In dit geval kan de exa-

bijvoorbeeld een onderscheidingsgraad te halen. Bij herkan-

mencommissie je tevens weigeren voor de verdere studie.

sing van een examen telt het hoogste behaalde cijfer.

Handig om te weten Voorbeelden 1ste deliberatiepakket

de evaluatievorm ervan niet meer gewijzigd worden (tenzij

• Student A heeft een 7/20  niet delibereerbaar

bij overmacht). Enkel vóór de start van het opleidingsonder-

• Student B heeft een 8/20 (vak van 6 SP) en een 8/20 (5 SP) met een totaalpercentage van 58%  gedelibereerd en geslaagd

• Student C heeft een 9/20 (8 SP) en een 9/20 (5 SP)  de som

deel kan deze nog veranderen. •

voor een grootste onderscheiding 85%. •

taken ...). Indien zo’n deelevaluatie niet afgelegd wordt, kan

• Student E haalt 4 onvoldoendes, verspreid over het tweede en bachelorjaar: twee keer 8/20 en twee keer 9/20 (telkens 3 SP) met een totaalpercentage groter dan 50 %  geslaagd

• Student G heeft een 9/20 (4 SP), een 8/20 (5 SP) en een 7/20 (3 SP) met een totaalpercentage van 51%  niet geslaagd, een 7 is niet delibereerbaar

Een opleidingsonderdeel kan deelevaluaties bevatten (bijvoorbeeld een paper, een project, practicum, enkele

Voorbeelden 2de/3de deliberatiepakket

• Student F heeft een 8/20 (8 SP) en een 9/20 (4 SP) met een totaalpercentage van 60%; Student F heeft vrijstellingen voor een totaal van 13 SP  niet geslaagd want de som (12 SP) is immers groter dan 10% van de opgenomen studiepunten ((120-13) x 10%) = 10.7 = 11

Het minimaal gewogen totaalpercentage voor een onderscheiding is 68%, voor een grote onderscheiding is dat 77% en

is groter dan 12 SP, dus minimaal één herexamen

• Student D heeft een 8/20 met een totaalpercentage van 53%  het totaalpercentage is te laag, dus niet gedelibereerd

Eenmaal een bepaald opleidingsonderdeel begonnen is, kan

ook geen examenresultaat voor het gehele opleidingsonderdeel bekomen worden. •

Bij een mondeling examen kan gevraagd worden dat een ombudspersoon het examen bijwoont om erop toe te zien dat alles correct verloopt.

Indien om een aantoonbare zwaarwichtige reden het examen niet afgelegd kan worden, kan aan de examencommissie alsnog gevraagd worden het gemiste examen af te leggen.

Er wordt aangeraden om voor elk opleidingsonderdeel de studiegids aandachtig te raadplegen, aangezien eventuele

Wat gebeurt er als ik niet slaag voor het eerste bachelorjaar?

uitzonderingen of verplichtingen hierin vermeld staan.

Indien je na de tweede examenkans niet geslaagd wordt verklaard voor het eerste deliberatiepakket, dan kan je je opnieuw inschrijven indien je minstens 20 studiepunten hebt behaald; al je onvoldoendes dien je te herkansen. Je behoudt wel je behaalde credits; geslaagde examens mag je zelfs niet herkansen. Of je opleidingsonderdelen van het tweede bachelorjaar mag opnemen hangt af van het aantal studiepunten waarvoor je credits hebt behaald in het eerste jaar: •

Waar kan ik terecht met verdere vragen? Met vragen hieromtrent kan je het beste terecht bij de onderwijskundige van je studierichting. Voor de meeste, courante vragen weten zij een antwoord en kunnen ze een brug vormen voor makkelijker contact met de docenten. De volledige onderwijs- en examenregeling kan je online nalezen op uhasselt.be/onderwijs-en-examenreglement.

> 40 studiepunten: Je mag alle opleidingsonderdelen van het tweede bachelorjaar opnemen, waarbij je aan de begin-

STURAmagazine | 15


Onderwijsteam Voor vakinhoudelijke begeleiding kun je altijd rechtstreeks terecht bij de docenten en assistenten van het betreffende onderwijsonderdeel. Spreek je prof even aan na de les of leg je probleem voor aan de assistent tijdens de zelfstudie of werkzittingen; je kan hen ook altijd een mailtje sturen. De Universiteit Hasselt is gekend om de kleine afstand tussen onderwijsteam en student, maak er dus gerust gebruik van!

Onderwijskundigen Bij de onderwijskundigen kan je langsgaan om begeleid te worden doorheen het studieproces. Heb je moeilijkheden om het studiemateriaal te verwerken, dan kan je bij hen langsgaan voor studieadvies- en begeleiding. Ook als je twijfelt aan je studiekeuze kan je eveneens bij hen terecht. De onderwijskundigen geven indien nodig advies en/of ondersteuning bij het samenstellen of wijzigen van individuele trajecten. Daarnaast maken zij tevens deel uit van de evaluatievergaderingen.

WIE K AANSPR

Examencommissie Aan de voorzitter van de examencommissie richt je je steeds voor formele goedkeuringen: een laattijdige inschrijving, een ge誰ndividualiseerd traject, vrijstellingen, enz. In de praktijk zal je deze vragen richten aan de onderwijskundige, wie verbonden is aan de examencommissie. Zij bereiden dan het dossier voor zodat de examencommissie een formele uitspraak kan doen.

16 | STURAmagazine


Ombudspersonen Voor geschillen tussen docent en student(en) tijdens het onderwijs of de examens is de ombuds per studierichting het eerste aanspreekpunt. Indien er bijvoorbeeld een negatieve escalerende communicatie met een docent/onderwijsteam tijdens het onderwijs ontstaat, of onregelmatigheden/fouten zijn voorgekomen tijdens de examens, contacteer dan je ombuds. De naam van deze persoon kun je terugvinden op de website.

Studentenvertegenwoordigers

KAN IK REKEN?

Voor elke richting zijn er telkens per jaar en eventueel per groep een aantal studentenvertegenwoordigers, die onder andere de opleidingsonderdelen bespreken in evaluatievergaderingen met het onderwijsteam. Zij zijn in feite de tussenpersonen tussen de groep studenten enerzijds en het onderwijsteam anderzijds. Problemen kun je dus ook bij hen signaleren. Voor elke evaluatievergadering zullen zij ook rondhoren of er eventuele kwesties zijn die gemeld moeten worden.

StuRa Je mag de leden van de Studentenraad ook altijd contacteren als je een probleem hebt en niet weet hoe je dit het beste moet aanpakken. StuRa-leden kennen de werking van de universiteit en kunnen je daardoor gepast ondersteunen en eventueel zelf contact opnemen met de betrokken personen. Opmerkingen, voorstellen, ideeĂŤn, ... die het leven op de campus op alle mogelijke vlakken kunnen verbeteren zijn altijd welkom.

STURAmagazine | 17


E-MAIL ETIQUETTE Door de kleine omvang van de UHasselt is de afstand tussen student en onderwijsteam zeer klein. Je professoren en assistenten zijn geen onbereikbare personen; je kan ze altijd aanspreken of mailen. Aangezien e-mail één van de meest gebruikte communicatiemiddelen op de UHasselt is, willen we jullie graag enkele essentiële e-mailregels toelichten.

“Geachte meneer/mevrouw <achternaam>” of “Beste professor <achternaam>”. Vermijd ook het gebruik van enkel “Beste”.

Inhoud Begin met je voor te stellen, zodat de ontvanger onmiddellijk weet van wie de vraag komt. Vermeld hierbij zeker je naam, studierichting en studiejaar. Geef de ontvangers alle nuttige informatie mee, maar

Als je een e-mail verstuurt naar iemand van het onderwijsteam, de

houd het ook kort; geef de nodige informatie dus kort en bondig. Als

onderwijskundige, het secretariaat, ... gebruik dan altijd je UHasselt-

je een vraag hebt, stel deze dan ook op een duidelijke manier. Vermijd

mailaccount. Dit is namelijk een manier van identificatie en velen re-

om meerdere vragen in één zin tegelijkertijd te stellen, aangezien je

ageren zelfs niet op andere adressen.

dan vaak op slechts een deel een antwoord zal krijgen.

Controleer ook regelmatig dit e-mailaccount, aangezien alle officiële

Gebruik algemeen Nederlands, vermijd sms-taal en let op dt-fouten.

communicatie hierlangs verloopt. Lessen die uitgesteld worden, ta-

Lees je mail zeker nog eens na vooraleer je op de verzenden knop

ken die opgegeven worden, documenten die je dient binnen te bren-

klikt.

gen op het secretariaat, enz. Stel desnoods een forward naar je persoonlijke e-mailadres in, zodat je alle UHasselt-mails hierop ontvangt.

Identificatievelden

Bijlagen Als je verwijst naar een bepaalde bijlage, zorg er dan ook voor dat deze bijlage wel degelijk bij de mail is toegevoegd. Wees ook zeker

Vul altijd een onderwerp in, want mails zonder onderwerp worden

dat de ontvanger dit bestand kan openen; documenten worden bij-

in vele gevallen meteen naar de prullenbak verplaatst. Een prof of

voorbeeld het beste als pdf-versie meegeleverd.

assistent krijgt vaak vele mails per dag en door een duidelijk onderwerp kan hij/zij al meteen zien waarover het zal gaan. Als je omtrent een bepaald opleidingsonderdeel mailt, vermeld dan de naam of de afkorting ervan duidelijk in het onderwerp. De CC-optie is een veelgebruikte manier om bijvoorbeeld je project-

Afsluiter Voor de afsluiter gelden dezelfde regels al voor de aanspreking: wees beleefd. Gebruik bijvoorbeeld “Met vriendelijke groet(en)“ of “Hartelijk dank“. Vermijd zeker “mvg“, “cu“, “ciao“, “bye“, “salu“,…

genoten ook een kopie te bezorgen. Hierdoor kan de geadresseerde eenvoudig iedereen terug beantwoorden.

Algemeen Voor dringende zaken kun je het beste even langsgaan of deze via

Aanspreking Wees beleefd in de aanspreking; gebruik dus nooit “hey“, “yo“, “hi“ of helemaal geen aanspreking. De beste aansprekingen zijn

18 | STURAmagazine

de telefoon afhandelen (het lokaal en telefoonnummer kan teruggevonden worden via ‘Wie is wie?’ op uhasselt.be). Je kunt namelijk niet verwachten dat de ontvangers iedere minuut hun e-mails nakijken.


MyUHasseltMail tips Je studentmailaccount werkt volledig via Gmail, waardoor je meer dan 7GB aan opslagruimte hebt voor alle mails. Hieronder geven we je nog enkele handige tips mee om optimaal gebruik te kunnen maken van MyUHasseltMail. Mails doorsturen naar je privé-mailadres Je studentmail naar je persoonlijke mailadres doorsturen kan je op de volgende manier instellen. •

Klik rechtsboven op het icoontje en Instellingen voor Gmail.

Navigeer verder naar Doorsturen en POP/IMAP.

Klik op Een doorstuuradres toevoegen.

Er wordt een bevestigingsmail naar het ingegeven adres verstuurd. Volg de instructies in de mail.

Agenda’s en lessenroosters Gmail heeft een handige agendafunctie, welke gekoppeld is aan je account. Hierin kan je ook automatisch je lessenroosters laten opnemen, zodat je op elk moment de laatste versie hebt. •

Selecteer je richting op www.uhasselt.be/collegeroosters.

Kopieer onderaan de iCAL-link die eindigt op .ics.

Ga naar MyUHasseltMail en klik linksboven op Agenda.

Linksonder in je scherm zie je nu Andere agenda’s. Klik op Toevoegen onder deze titel en selecteer vervolgens Toevoegen via url.

Geef de link die je daarnet kopieerde in en druk op Agenda toevoegen.

Organiseer je mailbox Om je mail beter te orderen kun je een beroep doen op labels, welke fungeren als een soort van map. Een nieuw label maak je aan via Instellingen voor Gmail > Labels. Er is ook de mogelijkheid voorzien dat bepaalde mails automatisch een label krijgen. Hiervoor kun je de functie filters gebruiken. Klik hiervoor naast het zoekenveld op Filter maken en geef vervolgens de criteria op die je wilt gebruiken om te bepalen wat er met een binnenkomend bericht met gebeuren (bijvoorbeeld van een bepaalde persoon, met een bepaald onderwerp).

STURAmagazine | 19


ONTDEK DE VERENIGINGEN 20 | STURAmagazine


De Universiteit Hasselt kent een uitgebreid verenigingsleven, waarbij een heel aantal verenigingen - vaak gekoppeld aan een bepaalde faculteit of richting - het hele jaar door activiteiten organiseren. Om je keuze te vergemakkelijken, hebben we op de volgende paginaâ&#x20AC;&#x2122;s de verenigingen zelf aan het woord gelaten om jou te overtuigen om lid te worden bij hen.

STURAmagazine | 21


AES

AIESEC

Association for Exchange Students

Internationale vereniging

AES betekent ‘Association for Exchange Students’ en heeft als doel-

AIESEC Limburg is de Limburgse afdeling van de grootste studen-

stelling de buitenlandse studenten te integreren in het lokale stu-

tenorganisatie ter wereld en is een internationaal platform voor

dentenleven.

jongeren om hun leiderschapspotentieel te ontdekken en te ontwikkelen. We zijn aanwezig in meer dan 1700 universiteiten in 110

Doorheen het jaar organiseren we activiteiten voor onze buiten-

verschillende landen en hebben in totaal meer dan 50 000 leden.

landse gasten en Belgische leden. Dit zijn bijvoorbeeld kroegentochten, uitstappen, weekends, een internationale week, fuiven,

De nadruk ligt op het verwerven van kennis en competenties die

sportactiviteiten, cantussen, etc. Het doel van onze inspanningen

onontbeerlijk zijn in de bedrijfsomgeving. Wij bieden studenten

is om uitwisselingsstudenten andere uitwisselingsstudenten als-

tot slot de kans om op internationale stages te gaan tijdens hun

ook lokale studenten te laten ontmoeten om zo hun jaar in Die-

studies en om via een betaalde traineeship internationale werker-

penbeek en Hasselt (voor sommigen: hun semester) nooit te laten

varing op te doen na hun studies.

vergeten. AES trekt daarnaast ook Belgische studenten aan wie geïnteresseerd zijn in andere culturen, buitenlandse studenten willen

Waarvan ken jij AIESEC Limburg? UHasselt Jobdays, cv-trainingen,

ontmoeten of wie gewoon iets volledig nieuws willen ervaren.

de AIESEC-quiz, het Europa event, nationale en internationale conferenties, ...

“If erasmus is a dream, never wake me up! If erasmus is reality, never let me sleep again!”

 www.aieseclimburg.be

 aes.uhasselt.be

Ambifaarke

Biomedica

Studentenfanfare

Biomedische Wetenschappen

Het Ambifaarke verenigt studenten met een voorliefde voor

Biomedica is de studentenvereniging die de afdeling Biomedische

muziek in de studentenfanfare van Diepenbeek en Hasselt. Het

Wetenschappen vertegenwoordigt. Voor ons is gezelligheid en

Ambifaarke is een graag geziene gast bij zowel de studentenver-

amusement het belangrijkste! De bedoeling van een schachten-

enigingen op hun cantussen als op de recepties van de unief en

jaar bij Biomedica is dan ook om een hechte groep te vormen tus-

hogescholen. Daarom dat ze dan ook geregeld repeteren; goede

sen de studenten, waarin ze elkaar zowel binnen de studie-uren

muziek komt niet vanzelf! Om de sfeer er wat in te houden, organi-

als daarbuiten helpen en steunen. Daarnaast is er het praesidium,

seren we eigen activiteiten en gaan de leden regelmatig samen op

een groep die de studentenvereniging leidt. Zij zullen jullie ieder

stap. Naast het muzikale hart van het studentenleven is het Ambif-

moment te hulp schieten! Zij beantwoorden al jullie vragen, zowel

aarke immers ook een gezellige vriendengroep.

studie- als ontspanningsgericht.

Dus als jij wel muzikaal aangelegd bent, en een hout-, koper- of

Kortom, Biomedica helpt je door je studies heen !

slagwerkinstrument bespeelt, bezoek dan zeker onze website, stuur een mailtje naar info@ambifaarke.be of spreek gewoon iemand van ons aan in de gang of op een fuif!  www.ambifaarke.be

22 | STURAmagazine

 www.biomedica-uh.be


CCG

CDS

Christelijke Campus Gemeenschap

Ideologische vereniging, Christendemocraten

De Christelijke Campusgemeenschap bestaat uit een groep jonge

Wat is CDS? WIJ zijn Christendemocratische studenten. Meer dan

mensen die zich vanuit een gelovige inspiratie en vriendschap in-

alleen in de politieke zin van het woord. WIJ gaan voor het “samen

zetten voor studenten in Diepenbeek en Hasselt. Onze initiatieven

verhaal”. Over studenten verbonden door engagement en ideolo-

zijn gericht naar iedereen die dieper en breder in het leven wil kij-

gie. Door vriendschap en gebetenheid. WIJ willen horen en voelen

ken.

wat leeft. WIJ willen leren van ervaren rotten. Maar WIJ willen ook zelf communiceren. Debatteren. Discussiëren. Misschien zelfs eens

Zo plannen we dit jaar thema- en evangeliegesprekken, een voet-

filosoferen. WIJ schudden de hand van onze politieke vrienden. WIJ

tocht, filmavond, vrijwilligerswerk, een weekend, vieringen, enz.

gaan niet voor groter of beter. WIJ zijn voor diversiteit. En niet al-

Tevens ontmoet je nieuwe vrienden uit binnen- en buitenland. Je

leen binnen Hasselt. Ook in Antwerpen, Leuven en Gent.

kan ons vinden in lokaal J5 in gebouw D van de Universiteit Hasselt. Ons lokaal is altijd open en je bent welkom op onze activitei-

Samen studenten warm maken voor het politieke gebeuren, daar

ten of spring gewoon eens binnen.

draait het om.

 www.ccgdiepenbeek.be

 www.cdshasselt.be

Commeatus

Dip’s

Verkeerskunde

Chemie & Biologie

Commeatus is dé enige Vlaamse verkeerskundige studentenver-

Dip’s is de studentenvereniging voor studenten Biologie en Che-

eniging en het woord betekent ‘transport’ & ‘vrije tijd’. Commeatus

mie aan de Universiteit Hasselt, maar eigenlijk is iedereen welkom.

is een ‘open’ vereniging; andere studenten zijn ook welkom. Naast

Dip’s organiseert fuiven, cantussen en nog allerlei andere activitei-

studenten Verkeerskunde zijn er in ons praesidium studenten Eco-

ten zoals film- en spelletjesavonden.

nomie, Geneeskunde en Biomedische vertegenwoordigd. Dip’s helpt je daarnaast ook aan een labojas, -bril en een dissectieKlein maar dapper: Commeatus is misschien de kleinste vereniging,

set (studenten Biologie).

we mogen ons echter vaak de beste noemen. Zo won Commeatus de twee jongste jaren telkens de Faculty fight en de Vlottentocht

Bij een vereniging zijn heeft talloze voordelen: je leert mensen van

op de studentenregatta.

je richting kennen (altijd handig voor hulp), je krijgt korting op de door de vereniging georganiseerde fuiven en al snel ken je alle

We organiseren verschillende activiteiten zoals Villfestfuif (met

plaatsen waar iets te beleven valt in Diepenbeek.

AES), Marcellekesfakbar, Kaas en wijnavond. Check onze site voor de data.

Dus twijfel zeker niet en kom eens langs!

 www.commeatus.be

 www.dips.be

STURAmagazine | 23


ExperienceIT

Filii Lamberti

IT-geïnteresseerden

Wiskunde, Fysica & Informatica

ExperienceIT is geen gewone studentenvereniging, want iedereen

Filii Lamberti is dé studentenvereniging met geweldige evene-

met ook maar een beetje interesse in IT en computergerelateerde

menten, te gekke leden en ongetwijfeld ook dit jaar fantastische

zaken is welkom. Het nieuwste van het nieuwste leren kennen op

schachten. Filii viert dit jaar 26 jaar Jungle Love; dit tweedaags eve-

vlak van technologie? ExperienceIT organiseerde de voorbije jaren

nement met live rockbands en een gigantische fuif wordt onge-

al trips naar de CeBIT-beurs te Hannover. Wil je meer weten over

twijfeld legendarisch!

bedrijven die vlot meedraaien in de IT sector? Kom naar een bedrijfspresentatie die ExperienceIT organiseert, of kom mee op be-

Filii is de studentenvereniging voor informatici, fysici en wiskundi-

drijfsbezoek! ExperienceIT = bedrijfsgericht.

gen; als student uit deze richtingen moet je absoluut lid worden. Filii organiseert namelijk ook interessante events en lezingen door

Wil je daarentegen je eigen vaardigheden bijschaven of verbete-

bedrijven waar je misschien later zal werken én krijg je toegang

ren? ExperienceIT voorziet ook cursussen, sollicitatietrainingen en

tot onze voorraad examenvoorbereidingen. Maar ook als je iets an-

meer! Natuurlijk kan je de mensen achter ExperienceIT ook leren

ders studeert kan je lid worden. Als lid kan je mee komen bbq-en,

kennen op een BBQ met een goed stuk vlees en een frisse pint.

valt er gratis pizza te scoren en kan je gratis eentje komen drinken op de fakbar.  www.filii.be

Hermes

Inderdaad

Bedrijfseconomische Wetenschappen

Holebivereniging

Studeren is meer dan een cursus doornemen. Het betekent ook

Ben je homo? Lesbisch? Bestempel je jezelf liever biseksueel of ben

nieuwe vrienden maken en enthousiaste ideeën samen uitbou-

je er nog niet helemaal uit? Dan is Inderdaad misschien iets voor

wen. Zo versterkt Hermes de gezellige sfeer van onze unieke cam-

jou!

pus om jullie alle slaagkansen te geven in jullie studentenleven. Inderdaad is de Hasseltse vereniging voor holebi-jongeren. We Hermes slaagt er elk jaar opnieuw in een unieke sfeer te creëren

proberen in ons activiteitenaanbod een evenwicht te vinden tus-

waardoor ze uitgegroeid is tot de grootste studentenvereniging

sen entertainment en infotainment, dus heb je eens zin om alle

van Limburg. Elke week 2 tot 3 activiteiten naar keuze: fuiven,

stress te vergeten, om eens volledig uit de bol te gaan of om ge-

sportavonden, cantussen, seminaries, filmavonden, thema-avon-

woon eens iets bij te leren over holebi zijn en alles wat daarbij

den, een jobbeurs, een galabal, een skireis en nog veel meer!

hoort, dan ben je bij ons aan het juiste adres!

Hermes staat voor 100% student, een gezonde combinatie van

Je bent vrij om ons te vergezellen wanneer je daar zin in hebt.

studeren en ontspanning. Ook schenkt de vereniging minstens

Moest je wat last hebben van drempelvrees, dan kan je beroep

evenveel aandacht aan academische ondersteuning van de hun

doen op onze onthaalactiviteiten. Op onze website kan je op de

studentleden: studieadvies aan de eerstejaars, begeleiding, work-

hoogte blijven van de laatste updates.

shops, professionele activiteiten om de student dichter de bedrijfswereld te brengen, …  www.hermesdiepenbeek.be

24 | STURAmagazine

 www.inderdaad.be


STURAmagazine | 25


26 | STURAmagazine


LVSV

Miezerik

Ideologische vereniging, liberaal

Geneeskunde

Het Liberaal Vlaams StudentenVerbond Hasselt (LVSV Hasselt) is

Alcoholische aangelegenheden, cirrotische cantussen, formida-

een studentenvereniging die als doel heeft studenten op een in-

bele fuiven, gedurfde gezelligheid, memorabele Miezerikweek,

formele wijze in contact te brengen met het politieke gebeuren en

prachtig presidium, spetterende spouwfestijnen, verbluffende ver-

de liberale ideologie. Hiervoor organiseert LVSV Hasselt een reeks

kiezingen, …

activiteiten zoals “Blauwe gespreksavonden”, debatten, lezingen en ideologische vormingen. Deze activiteiten worden ingevuld

Maar kom, genoeg alliteraties. Om het kort te houden: Miezerik is

door toppolitici, professoren, ondernemers en ideologen en wor-

de studentenvereniging van Geneeskunde, en tegelijkertijd één

den naar traditie afgesloten met gratis drank en een discussieron-

van de grootste verenigingen in Diepenbeek. We zijn zeer actief

de. Uiteraard worden er ook studentikoze activiteiten gehouden.

door het jaar, en met ons gevarieerd aanbod aan activiteiten is er

Zo vindt elk jaar een interessante citytrip en een bezoek aan een

zeker voor elk wat wils.

boeiende organisatie of instelling plaats. Verder biedt LVSV Hasselt toegang tot een internationaal netwerk van gelijkgezinden,

 www.miezerik.be

een unieke kans om langdurige vriendschappen wereldwijd op te bouwen.  www.lvsvhasselt.be

Themis Rechten

De traditionele verenigingen beschikken ook allemaal over een eigen lokaal op de universitaire campus in gebouw D. Deze lokalen in de J-blok zijn gelegen aan de achterkant van de campusboekhandel, langs de uitgang van het restaurant en zijn goed verscholen achter een dubbele deur. Ook vind je in deze blok het StuRa-

Themis is de studentenvereniging verbonden aan de faculteit Rechten, maar staat open voor alle studenten. Samen met de eerste afgestudeerde bachelorstudenten heeft Themis er ook z’n

lokaal terug, gelegen aan de achterkant. Op deze plattegrond hieronder kun je de exacte indeling terugvinden. Spring hier maar gerust eens binnen!

derde jaar opzitten. Nu ze de kinderschoenen ontgroeid is kun je meer dan ooit rekenen op TD’s, fakbars, alomgeprezen Themiscantussen, en nog allerhande activiteiten waar elk lid voordeel uit

CCG

AES

kan halen. Dit geldt ook voor de niet-fuifbeesten, met de steeds groeiende database aan samenvattingen en notities van de hoorcolleges en onderwijsgroepen die beschikbaar zijn voor alle leden. Daarnaast komt ook de volledige verhuis naar de oude gevange-

Commeatus

StuRa

Biomedica

Themis

Filii Lamberti

nis in Hasselt steeds dichterbij. Themis zal de studenten dan ook helpen de omschakeling zo vlot mogelijk te maken.

Miezerik

Vergader lokaal

Dip’s

 www.themis-uhasselt.be

Vedo

Hermes

Gang achter de campusboekhandel | Uitgang restaurant

STURAmagazine | 27


17

14 18

24

13

9 23 7

22 19

VIND JE WEG IN

HASSELT & DIEPENBEEK 28 | STURAmagazine

12


21

8 15 2 5

©2011 Google - Kaartgegevens ©2011 Google

11 6 10 4

20

16 1

3

STURAmagazine | 29


1. Aldi

7. De Ploeg

Supermarkt

Brasserie / restaurant

Steenweg 16A, Diepenbeek

Steenweg 184, Diepenbeek Tel: 011/43 35 50 www.de-ploeg.be

2. Bosporus Kebab

8. Dexia

Kebab

Bank

Dorpssstraat 45, Diepenbeek

Dorpsstraat 24-26, Diepenbeek

Tel: 011/32 26 58

Tel: 011/35 01 90

www.bosporus.be

3. Bowling Shopping

9. Fitlink

Bowling

Sport- en trefcentrum

Wijkstraat 39, Diepenbeek

Universitaire campus, Diepenbeek

Tel: 011/23 62 70

Tel: 011/23 28 28

www.bowling-shoppingdiepenbeek.be

4. Brood & banket ‘t Pleintje

10. Frituur Passerel

Bakkerij

Frituur

Patersplein 3A, Diepenbeek

Patersplein 9, Diepenbeek Tel: 011/33 21 02

5. Carrefour

11. ‘t Griffeltje

Supermarkt

Krantenwinkel

Wijkstraat 37, Diepenbeek

Ginderoverstraat 170, Diepenbeek

Tel: 011/32 43 21

Tel: 011/32 48 41

www.gb-shoppingdiepenbeek.be

6. De Passant

12. HealthCity

Café

Sport- en trefcentrum

Patersplein 15, Diepenbeek

Universitair campus, Diepenbeek

Tel: 011/32 43 96

Tel: 011/22 44 20 www.healthcity.be

30 | STURAmagazine


13. Kinepolis

19. ‘t Snackske

Bioscoop

Snackbar

Universiteitslaan 11, Hasselt

Steenweg 127, Diepenbeek

Tel: 011/29 86 06

Tel: 011/72 54 68

www.kinepolis.be

14. Kolonel Dusartplein

20. Spar

Hier vind je tal van café’s met gezellige

Supermarkt

terrassen, snackbars, frituren, ...

Sint-Servatiusstraat 58, Diepenbeek Tel: 011/33 34 60

15. Metaxa

21. ‘t Stiemerke

Griekse specialiteiten

Trefcentrum

Dorpsstraat 29, Diepenbeek

Ginderoverstraat 28, Diepenbeek

Tel: 011/28 48 52

Tel: 0475/76 96 07

16. Pizzeria Da Francesco

22. Villicus

Pizzeria

Trefcentrum

Steenweg 54, Diepenbeek

Rooistraat 18, Diepenbeek

Tel: 011/33 39 62

Tel: 0475/63 32 48

www.dafrancesco.be

17. ‘t Pleintje

23. Woody’s

Brasserie

Broodjesbar

Kiezelstraat 173, Hasselt

Pietelbeekstraat 5, Diepenbeek

Tel: 011/22 88 40

Tel: 011/20 13 63 www.woodys.be

18. Quick

24. 5th Avenue

Hamburgerketen

Brasserie / lounge / restaurant

Universiteitslaan 11, Hasselt

Universiteitslaan 11, Hasselt

Tel: 011/21 31 60

Tel: 011/75 34 35 www.5th-avenue.be

STURAmagazine | 31


32 | STURAmagazine


SPORT @UHASSELT Naast het studeren, feesten en cantusliederen zingen heeft Diepenbeek ook een uitgebreid sportleven. De UHasselt biedt verschillende sportmogelijkheden aan voor elk type sporter.

Hasselt Studenten Regatta De Hasselt Studenten Regatta (16 mei 2012) is een jaarlijkse roeiwedstrijd tussen de Universiteit Hasselt en de drie hogescholen (Provinciale Hogeschool Limburg, Xios Hogeschool en de KHLim) met achteraf

Zo is er een vast programma voorzien, dat onder andere balsporten,

plezier en ontspanning. Van de acht edities heeft de UHasselt onder-

workouts, dansen en gevechtssporten omvat. Deze zijn gratis te be-

tussen al zes keer de beker gewonnen.

oefenen vanaf 10 oktober 2011 tot en met 31 januari 2012 en vanaf 1 februari tot en met 31 mei.

Wil je dit evenement graag van in de boot meemaken, stel je dan kandidaat als roei(st)er of stuurman/-vrouw. Er wordt geen ervaring

Voor sporten zoals muurklimmen, squash, yoga en stijldansen be-

gevraagd; een portie ambitie en enthousiasme is al heel wat. De trai-

staan er betalende initiatiereeksen. Zowel in het eerste als het tweede

ningen vinden plaats vanaf oktober, elke zondag (voor)middag. Meer

semester loopt er een cursus start-to-run voor zowel beginners als

info bij de sportcoördinatoren.

gevorderden. Muurklimmen, squash en schaatsen kunnen tevens op eigen initiatief of eenmalig beoefend worden. Hiervoor kan je een kortingskaart kopen bij de sportcoördinator, Katleen De Wit, of aan de balie van studentenvoorzieningen.

Campusrun Tevens in mei wordt de derde Campusrun georganiseerd, waarbij in twee afstanden (3,4 km en 10 km) van de campus in Diepenbeek naar

Daarnaast hebben we dan de meer occasionele sporten, zoals skiën

Kapermolenpark in Hasselt gejogd/gewandeld/gelopen wordt, al dan

(bijvoorbeeld indoor in Landgraaf of de ski- & snowboardreis), moun-

niet verkleed.

tainbiketochten, zweefvliegen en duiken. Deze worden enkele keren per jaar georganiseerd.

Bereid je hier - alvast ruim op tijd - op voor onder begeleiding tijdens onze start-to-(campus)run reeksen, individueel of in groep.

Maar misschien zegt “sporten” op zich je niet zoveel, maar wil je gewoon aan je conditie werken. In dat geval voorziet de Universiteit een tussenkomst van € 100,00 aan studenten die een jaarabonnement nemen bij een fitnesscentrum (elk fitnesscentrum komt hiervoor in aanmerking). De UHasselt heeft gunstige prijzen bedongen bij twee fitnesscentra in de onmiddellijke omgeving, namelijk HealthCity en Hassogym. Als je een uitmuntende sporter bent, is de Vlaamse Studentensport

Sportcoördinator UHasselt Katleen De Wit - katleen.dewit@uhasselt.be Lokaal D28 (kantoor Sport naast het studentensecretariaat) Iedere werkdag van 9.00-12.30 en 13.30-16.30 (woe. enkel vm)

Federatie misschien wel iets voor jou, waarbij jaarlijks een kampioenschap georganiseerd wordt in een 35-tal verschillende sporttakken. Alle info op www.studentensportlimburg.be

Sportcoördinator StuRa Bart Piechocki - bart.piechocki@student.uhasselt.be

STURAmagazine | 33


CULTUUR @UHASSELT Cultuur speelt ook een belangrijke rol in het beleid van de UHasselt. Zo worden er op de campus regelmatig culturele evenementen georganiseerd voor en samen met de studenten en kunnen jullie van een aantal voordelen genieten. Doorheen het academiejaar biedt de universiteit je verschillende cultuurvoordelen aan zoals een voorstellingenaanbod in het Cultuurcentrum Hasselt aan sterk verminderde prijs of filmpremières in

Cultuurcoördinator UHasselt Johan Schoofs - cultuur@uhasselt.be Lokaal D11

Cultuurcoördinator StuRa Rutger Bevers - rutger.bevers@student.uhasselt.be

Kinepolis. De agora is naast een ontmoetingsplaats ook de geschikte locatie voor verscheidene optredens per jaar, zoals onder andere van Laïs, Sioen, Axelle Red en studenten van PHL Music. Maar ook comedyoptredens zoals Gunter Lamoot en Nigel Williams vinden er plaats.

Om jullie cultuurparticipatie en manier van deelneming aan cultuur te bevorderen, heeft de UHasselt verder een samenwerkingsverband

In de buurt van de campus vind je ook nog een aantal gerenommeer-

afgesloten met Cultuur Jongeren Paspoort (CJP). Studenten jonger

de cultuurcentra, zoals het Cultuurcentrum Hasselt (theater, populaire

dan 26 jaar kunnen zo genieten van een waaier aan cultuurvoordelen

voorstellingen, dans, ...), de Muziekodroom (muziekcentrum in Hasselt

(kortingen, culturele reisbijstand, wedstrijden, ...). Meer info hierover

waar zowel de actieve muzikant als de passieve popconsument terecht

zal binnenkort volgen.

kan), Z33 en het kunstencentrum België. Ook StuRa engageert zich ervoor om cultuur te promoten en bevorderen op de UHasselt. Zo zijn er in het verleden enerzijds zelf initiatieven genomen en werden activiteiten van de universiteit ondersteund, zoals bijvoorbeeld de StuRa cultuurweek, filmavonden, ‘Boterhammen op de Agora‘ met Jan Hoet en optredens van Laïs en Sioen. StuRa zorgt anderzijds ook voor een financiële ondersteuning voor cultuurprojecten - in de breedste zin van het woord - die georganiseerd worden voor en door studenten. Voorbeelden hiervan zijn het klassieke vrij podium van Miezerik, ondersteuning van de filmavond voor het India-project, het ‘Rhythm del Mundo’-evenement, optredens met live bands, cultuuruitstappen naar steden, ... Kortom, je verblijf aan de UHasselt zal zeker geen gebrek aan cultuur kennen. Mocht je zelf ook nog ideeën hebben, dan mag je altijd contact opnemen met StuRa of de cultuurcoördinators; ze staan ervoor open.

34 | STURAmagazine


STURAmagazine | 35


stura stur ra stura st a stura stur ra tu s tu s ra ra tu s tu s ra ra tu s ak stu ra stura stu nbeek stura tu e s p lt ie e d s a stura inspra s ra a h tu s ra stura stura ra stura stu ra tu s tu s stura stu ra ra tu ra s tu tu s s ra ra tu ra s tu tu s ra tu ra s stura stura tura stura stu s id e ra h n tu niging stu e s k re k e ra o v tr tu s e ra b r tu u s tu s ra e atie stura stu stura medeb ip c ra ti r tu s stura stu a p ra ra ra tu tu s s tu s ra ura ra tu s tu s stura stura stura stura ra ra tu s tu s ra tudent s s ra tu s tu ra s ra tu s ra tu s ra stu ra tu s tu stura stura s n stura stura s e ij g w in r n e d ie n rz o o stura stura o ra v ra n tu te s n a stu g e e d rl tu e s v o ra stura stu stura stura ra tu s ra tu s ra ura stura stura tura stura stu s t n u p k e re p s ra aan

StuRa Magazine 2011-2012.intro  

StuRa Magazine introductienummer

StuRa Magazine 2011-2012.intro  

StuRa Magazine introductienummer