Page 1

STUDVEST ONSDAG 17. SEPTEMBER 2003 - NR. 20 - ÅRGANG 58 - WWW.STUDVEST.NO

VEKE 38

Kulturkalender MIDTEN

Auka EU-skepsis blant studentane

Med grillar i hovudet

I 2002 var omlag halvparten av norske studentar mot norsk EU-medlemskap. Medan motstanden gjekk ned i resten av befolkinga, auka studentanes skepsis.

Dei meiner grillbransjen har stagnert og er fantasilaus. 2. og 3. klassingane på møbel og interiør ved Kunsthøgskolen i Bergen tok grillen i eigne hender, og det noko spesielle resultatet kan du sjå på Galleri Fisk. SIDE 12

SIDE 5

De fem visemenn

Foto: HÅKON EIKESDAL

Visekongene spelar på kam, gurglar vatn på konsertane sine og syng om da Lisa blei drept på Bystasjonen. SIDE 12

BB-bygget på baksida VALVINNARAR. Harald Victor Hove (f.v.) , Herman Friele og Monica Mæland i Høgre

Valvinnar vil bygge studentbustader Høgre vil at Studentsamskipnaden skal få billige tomter av kommunen. Samstundes seier bystyrekandidat for FrP Håvard, Fond Garathun, nei til å bruke offentlege midlar til studentbustader. No er det opp til KrF om dei skal sitte saman i byrådet.

SIDE 4 OG 5

Bli med på oppdagingsferd blant 30.000 liter sprit, pansra rom og ein hage i aldri så lite mental ubalanse. SIDE 6 OG 7


2

SIDE 2 17. september 2003

ANSVARLEG REDAKTØR: Grunde Grimstad studvest@uib.no 55 54 52 06 (Ansvarlig red.) NYHENDEREDAKTØR: 55 54 51 48 (Foto/Nyhende) Roald Ramsdal 55 54 52 21 (Kultur/Nyhende) KULTURREDAKTØR: Fax: 55 32 84 05 Camilla Krogli Hansen

STUDVEST

PARKVEIEN 1 5007 BERGEN www.studvest.no

FOTOREDAKTØR: Henrik Omtvedt Jenssen

NYHENDEJOURNALISTAR: Øyvind Lefdal Eidsvik Vidar Gudvangen Stine Helgesen Sigrid Hagerup Melhuus Eirik Meling Magnus Odéen Ingrid Sælensminde Marianne Lundanes Rolv Christian Topdahl Marie Palm Linn Bratsberg

Vemund Jensen Kristoffer Stabrun John Myraunet Elisiv Gregersen KULTURJOURNALISTAR: Ingebjørn Bleie Bjørn T. Bøe Pål Hauff Hvattum Trude Løtvedt Gry Asp Solstad Bente Vatn

Walter N. Wehus Silje Rørtveit Mundal Jørgen Eide Kristin Marie Berstad Anja Haukeland Eirin Eikefjord Ragnhild K. Ultveit-Moe Magnus M. Rognhaug FOTOGRAFAR: Mathias Danbolt Erik Reitan

Mari Sundsbø Trond Sørås Håkon Eikesdal Ingrid Wik Per Christian Solheim Erlend Fernandez GRAFISK UTFORMING: Ragnhild Thomsen Øystein Vidnes Tanja K. Haaland Trude H. Tenold Torill Henningsen

ANNONSER: Gaute Tjemsland Tlf. 55 56 38 30 Fax: 55 32 97 99 annonse@studvest.uib.no VEVS-ANSVARLEG: Lars Storaas Tylden

STUDVEST: Studvest kjem ut kvar onsdag i eit opplag på 7000. Studvest vert gitt ut av Velferdstinget i Bergen, som står utan redaksjonelt ansvar.

FOTOSATS: Grafisk Forum TRYKK: Mediatrykk

STOPP. Ho skulle inn på lesesalen, men måtte returnere. Camilla Jakobsen kom til stengt dør på HF-biblioteket.

Etterord til eit stengt bibliotek Dei går opp trappa, ser ikkje plakaten, tar tak i døra og prøver å gå inn. Det går ikkje. Døra er stengd.

Tekst: ØYVIND LEFDAL EIDSVIK oyvind@studvest.no Foto: PER CHRISTIAN SOLHEIM per@studvest.no

Det er ikkje fyrste gong nokon prøver seg denne ettermiddagen, fyrste dag HF-biblioteket er stengt. Mellom dei er Runar Sæle. – Eg blei litt sur først. Det hadde passa fint å sitje på biblioteket og lest litt i arabisk-kompendiet. Men så såg eg lappen om ombygging. Ikkje at han pleier å lese så mykje her, men det er bra at bibliote2

ket skal pussast opp. – Skulebygg, seier han. – Skulebygg bør pussast opp. Det er jo valtider. Bergens beste lesesal blei stengt i førre veke. No rauk sjølve biblioteket. Snart, om to veker, opnar det opp på nytt på historisk-filosofisk fakultet. Inntil då, ingenting. Lesesalen kjem forøvrig ikkje tilbake nokonsinne. Sommaren 2005 opnar biblioteket opp på nytt - denne gongen i nytt skinn. På fem etasjar skal studentar boltre

seg i bøker som står oppstilt i eit ope magasin. HARDHAUSAR

I dag er ikkje pågongen like påtrengande som i 1964. Då derimot, stod studentane i kø utanfor biblioteket for å få lesesalsplass. Gjerne frå klokka sju om morgonen. – Eg var student sjølv då, seier biblioteksdirektør Kari Garnes. – Eg stod i kø, eg også. Det var blant dei få lesesalsplassane på heile universitetet. Studvest kunne for-

telle om sniking i køene, medstudentar som okkuperte plassar for andre. Og om lesesalen som ein eigna plass for sjekking av medstudentar. ANDRE BOLLAR

Tilbake til i dag. Tyskaren Stefan Schulz, adm.org-student, rister i døra. – Eg ville berre vite korleis eg kan låne bøker. Basic stuff, really. Er det vanskeleg? Det var kanskje ikkje vanskeleg,

men tungvint. Fyrst måtte du finne boka i dataregisteret. Så bestille det du fann, før du neste dag kunne spørre pent om å få boka utlevert. I 2005 blir det andre bollar. Men så, ein regntung ettermiddag, dukkar det opp ein som så gjerne vil låne bøker. Gisle Andersen sensurerer ei hovudfagsoppgåve, i datalingvistikk og skulle sjekke opp i nokre av kjeldene. Men no? – Eg trudde ikkje at det var så stengt. S


L LEIAR

17. september 2003

STUDVEST FOR 10 ÅR SIDEN

STUDVEST FOR 25 ÅR SIDEN

Politikernes manglende vilje til å forbedre studiefinansieringen har fått en uavhengig studentgruppe til å reagere. Torsdag 9. september blir det punktdemonstrasjon med appeller på Torgalmenningen. - Vi er lei av den manglende viljen til å gjøre noe med studiefinansieringen. Vi fremmer derfor krav om full stipendiering og rente ned på inflasjonsnivå, sier representanter for de fjorten studentene som har gått i bresjen for aksjonen. De har siden mandag arbeidet med å markedsføre aksjonen ved hjelp av plakater og løpesedler, og satser på høy deltakelse fra alle studentene i Bergen. (Fra artikkelen «Studentaksjon mot valgflesk», Studvest nr. 10, 8. september 1993)

Rykter og spekulasjoner i Dagbladet og andre norske aviser forteller at Kina nå er slutta å senda studentane på landet, at de ikkje lenger arbeider på fabrikkane. Når du besøker Kina, viser det seg at dette er løgn, rett og slett. Det er ikkje anna enn lettvinte forsøk på å sverta Kina. Til og med i barnehagane dreiv ungane med enkel produksjon for å læra å bli glad i produktivt arbeid. (Fra artikkelserien «Utdanning i Kina», Studvest nr. 13, september 1978)

I oppstussen rundt Statoil sin lite heiderlege innsats i Iran den siste veka, registrerer vi at korrupsjon på norsk og korrupsjon i andre land er ikkje heilt det same. Konsernsjef Olav Fjell i Statoil forsikrar oss om at dei har «en meget høy etisk standard», som om denne korrupsjonsaffæren var ein rein glipp. Ja, det er klart, ingen i Norge ville finne på å bestikke ein tenestemann i Iran med vitande vilje. - Det var ein glipp, pengane berre datt ut av lomma mi og han fann dei. «Avsløringen om Statoil Iran-avtale har kommet som et sjokk og en stor overraskelse på oss ansatte», sa prosjektleiar Kolbjørn Inge Hoel i DN tirsdag. Det trur vi ikkje på. Den som trur at korrupsjon ikkje gjeng føre seg også i det norske næringslivet tek veldig feil. Kompis-landet Norge må vere eit av dei enklaste landa i verda å snuske til seg pengar. Og det er ingen grunn til at ikkje dei andre i sjefs-gutteklubben Grei, ikkje har meir fanteri oppe i ermet. Det er tvert imot akkurat desse folka som har makt til å skjule sine misgjerningar. Når dei vert avslørt, må dei for syns skuld stå i skammekroken ei lita stund. Men det er vel ingen som for alvor trur at Olav Fjell blir støytt ut i kulda for godt etter dette. Olav Fjell og Leif Terje Løddesøl er slike kjekke karar, og meinte det sikkert ikkje. For dei har nemleg slik ein høg etisk standard. Dei har til og med sendt Iran-staben på kurs hjå Amnesty International. Er det på grunn av sin høge etiske standard at Statoil er så tungt inne i Iran? Dette prestestyrte diktaturet som arrangerer offentleg steining av politiske fangar, og som nyleg hengde 18 unge demonstrantar utan lov og dom - i heisekraner på offentlege torg. Landet som har skuldingar mot seg om utvikling av masseøydeleggingsvåpen og støtte til ekstremistiske islamske terroristorganisasjonar, og ellers tortur, undertrykking og drap på opposisjonelle. Og ikkje minst; offentleg korrupsjon. La ein ting vere klart: dette er ting dei er fullstendig klare over i Statoil, noko dei no ettertrykkeleg har demonstrert gjennom denne affæren. Så kom ikkje her og snakk om etisk standard!

Ut og sjekke kumlok Leiaren for Raud Valallianse, Torstein Dahle, har presentert sine tiltak for å få ned arbeidsløysa blandt ungdom. Det viktigaste punktet var å tilsetje fleire folk i kommunane. Dette var nytt for oss, men ikkje heilt overraskande, etter at vi sjølv har observert kor mange menn Teknisk etat faktisk treng for å sjekke eit kumlok.

STUDVEST Grunnlagt i 1945. Studvest er ei avis for og av studentar ved lærestadene tilknytta Studentsamskipnaden i Bergen. Studvest skal vere ei partipolitisk uavhengig og kritisk vekeavis

Illustrasjon: Monica Tronstad

Korrupsjon på norsk

Klem Clemet KOMMENTAR Noen ganger tenker jeg at mennesker er tomme. Når jeg ser «kvalitets Kristin» og hennes blå stormtropper forsøke å måle alle former for utdanning, for eksempel. Nå har det kommet ministeren for øre at norske skolebarn trives i skolegangen sin. Tid som brukes til trivsel går som kjent ikke med til pugg, og slik slinger i valsen skal nå stoppes. Våpnene mot trivselsondet er klare. Konkurranseutsetting, akkordlønn, og selve kronen, Egapestokken kvalitets Kristin skal legge ut på internett for de som ikke produserer elever av høy nok kvalitet. Tankegangen stopper heller ikke i skolen. Kulerammene i departementet har regnet ut verdien av studiet ditt. Ett medisinvekttall får en mye større sum enn ett på humanistiske fag, og prisen på kunnskap er dermed målt og bestemt. Snart kan vi vel regne med å kunne surfe rundt og finne det universitetet som gir mest «bang for the buck». Deretter skal vel støtten til universitetene regnes ut etter antall ståkandidater, og professorene får lønnskutt og e-gapestokk for manglende resultatproduksjon.

«Hur mäter man vackert», spør den svenske forskeren Eneroth i en bok om forskningsmetode. Spørsmålet er ikke bare retorisk. For eksempel er begrepet «lykke» viktig i mye psykologisk og sosiologisk forskning. Men hvordan skal man så måle lykken? Det er ikke som i energiforskning hvor man har regnet seg frem til oljeekvivalenter som står

gode samtalen i de små timer i din linjalverden? Hva med latteren over den kalde pilsen, seieren i sjakk, eller måneskinnsturen hjem med hun du liker spesielt godt? Jeg blir ikke sint på Kristin. Jeg bare syns så synd på henne der hun står med linjal og kalkulator klar til å klappe den beste vekttalsprodusenten på skulderen med høyrehånden, mens hun med den andre

Blir du lykkeligst av Kvarteret eller Hulen, av Studvest eller K7? Gå på internett og finn oversikten over de mest lykkeproduserende studentaktivitetene! som et standardmål for alle typer energibruk. Kanskje kunne «lykkeekvivalenter» revolusjonert måten vi studenter tilbringer fritiden vår på? Tid er som sagt penger, og skal du først bruke penger på noe så fælt som trivsel (FY!) så bør du i det minste sørge for at du velger fritidsinteressen som produserer flest lykkeenheter per time. Blir du lykkeligst av Kvarteret eller Hulen, av Studvest eller K7? Gå på internett og finn oversikten over de mest lykkeproduserende studentaktivitetene! Men kjære «kvalitets-Kristin», hvordan skal du måle vakkert? Hvilken verdi har lykken fra den

pisker den mest udugelige proffessoren i sin e-gapestokk. Derfor skal Kvalitets-Kristin få en stor klem av meg neste gang hun kommer til byen. Og jeg oppfordrer alle som treffer henne til å gjøre det samme. Geriljaklem Kristin ved enhver anledning. Og kanskje, bare kanskje, produserer vi nok lykkeekvivalenter til å tine den blå prinsessen, og får henne med på å innføre det «linjalløse samfunn» sammen med oss.

S MAGNUS ODÉEN / magnus@studvest.no,

Journalist i Studvest sin nyhenderedaksjon.

3


N

NYHENDE 17. september 2003

UIO VIL BELØNNE KVINNEANSETTELSER

NY STRUKTUR FOR STYRING OG LEDELSE VED UIO

- Vi har foreslått en type belønning som vil gjøre at det lønner seg økonomisk for miljøene å tilsette kvinner i forskerstillingene, forteller likestillingsrådgiver ved Universitetet i Oslo (UiO) Lise Christensen til Universitas. Ifølge avisa er bakgrunnnen at EFTA-domstolen 24. januar dømte den norske stat for UiOs plan om å øremerke vitenskapelige stilinger for kvinner. I etterkant av dommen ble det satt ned en idegruppe som skulle finne andre måter å øke kvinneandelen ved UiO. Gruppen har nå blant annet foreslått å innføre et belønningssystem som påskjønner de miljøene som ansetter kvinner.

Universitetet i Oslo får ny struktur for styring og ledelse fra 1. januar 2004, opplyser Universitas. Dette innebærer mer makt til dekanene og mer enhetlig ledelse på fakultet- og instituttnivå. – Dekanen vil mer entydig enn i dag bli øverste leder på fakultetsnivå, mens instituttlederen blir det på instituttnivå, sier konstituert universitetsdirektør Inger Stray Lien til avisa. På toppnivå blir det fremdeles deling mellom universitetsdirektøren og rektor, som har ansvar for henholdsvis administrativ og faglig styring av universitetet.

Vil ha sikrere studieturer UiB vil gjøre det tryggere for sine studenter å dra til utlandet. Nylig ble det lagt frem forslag til en beredskapsplan. Tekst: LINN BRATSBERG linn@studvest.no

- Dette er noe vi absolutt trenger. Sikkerheten for UiBs studenter er veldig viktig, sier Jørgen Kinden Kristiansen, studenrepresentant i universitetsstyret. I sommer ble en student ved UiB overfalt og ranet på en studietur i Moskva. Han hadde ikke reiseforsikring, og universitetet dekket store deler av utgiftene for sykehusbehandling og hjemreise. Episoden fikk det klart frem at UiB trenger en beredskapsplan for sine studenter i utlandet. Utdanningsavdelingen har sammen med forskningsavdelingen ved Internasjonalt kontor utarbeidet et utkast. Saken ble tatt opp til orientering på forrige universitetsstyremøte. Planen er nå ute på høring, og vil senere igjen bli tatt opp i universitetsstyret. KONKRETE FORSLAG

I April skrev Studvest at Universitetet ikke har noen samlet oversikt over hvor mange studenter som er på utveksling eller feltarbeid i utlandet. Den nye planen skal endre på dette. Dette blir nå foreslått: - Studentene skal fylle ut et opplysningsskjema med hvor studenten skal oppholde seg, hvor lenge og kontaktpersoner som kan kontaktes hvis det oppstår problemer. - Universitetet skal gi studentene praktiske råd om sikkerhet før avreise. - Rutiner studenter og ansatte skal følge ved en krisesituasjon skal klargjøres. UIB FRASKRIVER SEG ANSVAR

Jon Gunnar Simonsen ved seksjon for student- og fakultetstjenester, avdeling utveksling, jobber daglig med studenter som skal på et utenlandsopphold, og har selv vært med å utarbeidet beredskapsplanen. - Hensikten er selvsagt å forbedre studentenes sikkerhet forklarer Simonsen. Samtidig innrømmer han at planen også er utarbeidet for universitetets egen del. Det er foreslått at studentene selv skal være ansvarlige for egen reiseforsikring. Uten forsikring må en selv dekke alle utgifter som kan oppstå. Hvorfor må det skje en tragisk episode før noe blir gjort? - Det er ikke en episode som har ført til at arbeidet med denne planen startet. Det startet lenge før episoden i Moskva, sier Simonsen. S

4

Blå studentboliger Høyres ungdomskandidat til bystyret, Harald Victor Hove, vil bygge 800 studentboliger ved Store Lungegårdsvann. Nå har han har Bergens mektigste parti i ryggen. Tekst: KRISTOFFER STABRUN kristoffer@studvest.no Foto: HÅKON EIKESDAL hakon@studvest.no

Klokken er litt over åtte når Studvest glir inn i mengden av smilende høyrefolk under Høyres valgvake på Scruffy Murphys. Blant dem finner vi Harald Victor Hove. Han er tjue, og Høyres ungdomskandidat til bystyret. Vi lurer på om Høyre er opptatt av studenter. – Helt klart. Vi fokuserer på

boligbygging. Studentsamskipnaden bør få kjøpe tomter til gunstig pris, i motsetning til da kommunen solgte tomten på Gyldenpris til markedspris tidligere i år, sier Hove. Han framhever helikopterplassen på Grønneviksøren der Høyre vil bygge 800 nye boliger. TIPPER FLERTALL

Kan bli boligbråk Bygging av nye studentboliger kan bli konfliktsak, dersom FrP og Høyre blir de nye lekekameratene i byrådssandkassa. Tekst: VIDAR GUDVANGEN vidar@studvest.no

– Vi vil ikke bygge studentboliger for offentlige midler, sier leder i Bergen FpU og bystyrekandidat Håvard Fond Garathun. Hans parti vil i stedet legge til rette for private utbyggere, og satse på det såkalte Startbo-prosjektet der man legger ut tomter til private utbyggere. Høyre har i likhet med Arbeiderpartiet gått inn for å bevilge penger til offentlige studentboliger. Disse partiene vil ha flertall i bystyret, men har ikke klart å enes om tomtevalg. Arbeiderpartiet var i sommer på studentstemmefiske med forslaget om å sette av en tomt til studentby på Nygårdstangen. Der vil de bygge et 58 meter høyt tårn med plass til 500 studenter. Samtidig gikk Høyre ut i vår og lokket med en kommunal tomt med plass til 800 studentboliger langs Store Lungegårdsvann.

Etter et jevnt valg i Bergen er det nå opp til KrF å avgjøre byens videre skjebne. Høyre og Fremskrittspartiet er avhenigige av støtte fra KrF for å få makten i byrådet. – Jeg tror ikke situasjonen for studentene i Bergen blir verre med et nytt styre. Hva har det sittende byrådet gjort for studentene, spør en kritisk Fillip Rygg, leder i Hordaland KrFU. Han håper på nytt styre i Bergen.

– Etter 10 kretser har vi 30,9, brøles det borte ved storskjemen. Styrer partiet mot rent flertall sammen med Frp? Hove gliser. Personlig har han tippet 31 prosent. Men det er tidlig. Vi har ikke lagt spørsmålet om nye boliger helt død enda. Politiker og student Hove vil flytte NSBs godsterminal ut av sentrum. På den måten blir det plass til 5.000 nye boliger ved Store Lungegårdsvann. – Næringsarealer har vi nok av i sentrum, og byen bør ikke ligge død etter klokken 16.00. Men mye er opp til NSB, konstaterer Hove.

FRYKTER FOR BYBANEN

Issam Arag, AUF’er og medlem av sosialdemokratisk liste ved UiB er redd for hva som kan skje med bybanen. – Bybanen er en stor sak for studentene, fordi den vil gjøre det enklere for studenter å bo uten for sentrum, sier Arag. Han frykter et høyredominert byråd vil gjøre Bergen til en by for biler. Julie Songstad Andersland, nummer to og undomskandidat for venstre, deler Arags skepsis. – En høyrekoalisjon vil være veldig skadelig for miljø- og kollektivssatsingen, sier hun. S

KOLLEKTIVT

Klokken har passert 21.00, og lyskastere i hele puben skrus på. TV2 forbereder innslag. Ungdomskandidaten svetter i det intense lyset, og slukker tørsten med en pint. – Det er Høyrepriser i kveld, sier han, 50 kroner ølen. Når Studvest vil vite mer om salg av GAIA og planene for bybane, medgir Hove en skepsis til bybanen. – Høyre er en forkjemper for buss. GAIA har sagt; gi oss 100 millioner kroner og bussene kommer til å gå hvert 5. minutt, og det

VALGVAKE: Ungdomskandidat Harald Victor til en billigere penge. Vi vil legge inn kriterier for pris og hyppighet i konsesjonsprosessen, og selge kommunens andeler. KINOEN

Henning Warloe, kulturpolitisk talsmann, har satt seg ved bordet

Imponerte Dørum Som ein del av valkampturneen i Hordaland, vitja justisminister Odd Einar Dørum (V) Jussformidlingen førre onsdag Tekst: VIDAR GUDVANGEN vidar@studvest.no Foto: HÅKON EIKESDAL hakon@studvest.no

UTFORDRINGAR: Dagleg leiar ved Jussformidlingen, Magne Uppman (t.h), ønskte seg meir pengar frå justisminister Odd Einar Dørum (V).

– Det betyr mykje for oss å få besøk av justisministeren. Departementet er ein viktig bidragsytar, og ein god dialog er viktig for vidare finansiering. Dessutan er det ei god motivering for dei tilsette, seier dagleg leiar ved Jussformidlingen, Mange Uppman. Formidlinga har i haust flytta frå trange kår på Dragefjellet, til romslege lokale i Sydnehaugen 10. Med ein stab på 29 tilsette, tilbyr Uppman & co fri rettshjelp til studentar og andre som ikkje ser seg


BI KUTTER 63 ÅRSVERK

FLERE NORSKE STUDENTER I UTLANDET

BI-rektor Torger Reve må kutte 57 millioner kroner innen to år. Det betyr at 63 årsverk fjernes, melder Dagens Næringsliv. Et enstemmig styre besluttet torsdag ettermiddag at det var ingen vei utenom bemanningsreduksjoner for landets nest største utdanningsinstitusjon. BI har opplevd et inntektsfall på nærmere 90 millioner kroner i år og neste år etter at markedet for økonomistudenter har sviktet. Reve bekrefter ovenfor avisa at nedskjæringene vil ramme både faglig stab og administrasjon.

Statistisk sentralbyrå opplyser at det i studieåret 2000/01 var nærmere 13 200 studenter med norsk statsborgerskap registrert ved et studiested i utlandet. Dette tilsvarer sju prosent av studentmassen i Norge. Tre år tidligere var tilsvarende tall 10 200 og seks prosent. Dette går fram av OECD-publikasjonen «Education at a Glance 2003» som ble publisert 16. september. Det var flest studenter med norsk statsborgerskap i Storbritannia, Australia og USA. De øvrige nordiske landene, med unntak av Island, har en lavere andel studenter som tar en høyere utdanning i utlandet.

Studenter mer skeptisk til EU Mens EU vinner stadig flere tilhengere nasjonalt, blir studentene mer skeptiske til et norsk EU-medlemskap. Tekst: MARIE PALM marie@studvest.no Arkivfoto: SKJALG EKELAND

I 2001 var 45 prosent av alle elever og studenter mot et norsk EU-medlemskap. Andelen økte til 49,5 prosent i 2002. Blant resten av landets innbyggere har motstanden sunket fra 44 prosent i 2001, til 41 prosent i 2002. Dette viser en undersøkelse utført av Norsk Gallup presentert av Universitas. – OVERRASKENDE

Valgforsker Frank Aarebrot er overrasket over den økende EU-motstanden blant studenter. – Universitetsstudenter er mer opptatt av internasjonale forhold enn folk flest. Jeg har vært av den oppfattningen at Bush ikke er EU sin beste venn, og hadde kanskje forventet at EU ville bli oppfattet som en motvekt til amerikansk politikk, sier Aarebrot. Han tror noen av grunnene til den sterke EU motstanden skyldes økt globaliseringsmotstand blant radikale studenter. – FREDSPROSJEKT

Hove (H) skimtar målstreken.

vårt. Han kan ikke love mer penger til kulturlivet i Bergen. – Men jeg kan love at Frp ikke skal få styre kulturpolitikken dersom de kommer i posisjon sammen med oss. Høyre vil vurdere salg av

Bergen Kino. Kinoen selv ønsker salg, hevdes det. – Vi vil få inn en profesjonell investor, som har kunnskap om bransjen, sier Warloe, og nevner Svensk Film som en mulig aktør. Ordførerfavoritt Herman Friele

råd til dyre advokatar. – Saksmengda går mykje på familierett, arv, husleige og bustadproblematikk. Særleg merkar vi ein auke i bustadsaker, utdjupar Uppman. VIKTIG TILBOD

Dørum understreka betydninga av lågterskel tilbod innan rettshjelpa. – Vi treng slike barfotorganisasjonar som fangar opp problem på eit tidleg stadium, sa justisministeren og etterlyste større samfunnsegasjement hjå juristar.

kommer inn som en bokser som skal inn i ringen til en kamp. Han er sikker på å vinne. Tallenes tale er klar. 28 prosent har stemt Høyre når halvparten av stemmene er talt opp. S

– Jusen må møte sosialpolitikken, og i større grad engasjere seg i samfunnsdebatten, sa ein engasjert statsråd. ØKONOMISKE PROBLEMER

Dagleg leiar ved Jussformidlingen, Magne Uppman la ovanfor ministeren ikkje skjul på kva utfordringar dei står ovanfor i tida som kjem. — Kvalitetsreforma skaper mindre rom for tiltak ved sida av studia, noko som går utover rekrutteringa. Behovet for Jussformidlinga aukar kvart år, men tilsko-

Også Lars Helleskræ, leder av Europeisk Ungdoms fylkeslag i Hordaland er overrasket. – For meg er EU et fredsprosjekt, og når man ser på internasjonal politikk hvor EU fremover kan bli en dempende faktor iforhold til USA, burde tilslutningen til EU økt i takt med den økende USA-motstanden blant studentene, mener EU-

ta aukar ikkje, forklarte Uppman. Etter at fylkeskommunen i fjor kutta tilskotet på 125.000, har Jussformidlinga vanskar med å få endane til å møtast. – Eg deler av prinsipp ikkje ut pengar over bordet, men ein dialog mellom departementet og fylket kan vere ei løysing, ymta ein forsiktig Dørum. S

OVERRASKET. Frank Aarebrot mener resultatet er et paradoks. EU-DEBATTEN I tiden fremover står EU på dagsorden i Bergen. Torsdag arrangerer studentersamfunnet debatten «EU-da?» med Valgforsker Frank Aarebrot og Trine Eilertsen, politisk redaktør i Bergens Tidende. 23. og 24. september arrangeres sampol-konferansen «Future Europe». Hovedfokus ligger på reformprosesser og interne omorganiseringer som unionen holder på med. Konferansen skal og se på om EU utfordrer USA som ny supermakt.

forkjemperen. EU motstander Arild Borgen, leder av Bergens Ungdom mot EU, mener trenden skyldes at studenter er opptatt av solidaritet, demokrati og miljøvern. – Det er egentlig paradoksalt. Men når det gjelder for eksempel utdanning er Norge, gjennom Kvalitetsreformen, Erasmus og andre forskningsavtaler, på mange måter som et EU-medlem, mener Frank Aarebrot. Arild Borgen fra Ungdom mot EU er enig i dette. S

JUSSFORMIDLINGEN

Adresse: Sydneshaugen 10, tlf. 55 58 96 00 Tilbyr gratis juridisk bistand 27 sakshandsamarar, sisteårsstudentar på jus binder seg for tre semester 5.000 klientar er innom på årsbasis Tar ikkje straffe- og odelssaker Driftstilskot frå Justisdepartementet, UiB, Hordaland fylke, Bergen kommune m.fl. www.jussformidlingen.no

5


T TEMA

STUDVEST RETTER Saken «Datatilsynet granskar SiB praksis», i forrige nummer inneholder faktafeil. SiB skal kontakte Datatilsynet for å avklare praksisen med å samle inn karakterutskrifter fra alle beboere som tegner ny kontrakt. Ordningen er nå stoppet frem til dette er gjort. At SiBs ordning på det nåværende tidspunkt blir gransket, eller vurdert er feil.

17. september 2003

NTNU MUGNER Det lekker vann i universitetsbygningene til NTNU på Dragvoll i Trondheim. Sintef Unimed bekrefter at det er funnet muggsopp på Dragvoll, men rapportene om inneklimaet er hemmeligstemplet, melder Adresseavisen. Idrettsbygget på Dragvoll ble stengt i mai 2000 grunnet påvist muggsopp, men ble friskmeldt i juli samme år. Nå melder imidlertid ansatte igjen om misnøye og stadige plager de mener skyldes inneklimaet. - Dragvoll er tegnet og konstruert slik at bygningene i utgangspunktet er svært utsatt for fukt og skader, sier seksjonsjef Geir Nilsen ved NTNUs driftsavdeling til Universitetsavisa. Ledelsen ved NTNU vil ikke kommentere saken.

DRÅPETELJING. Indiske Vandana Raghavan tel dråpar til forskinga si. På BB-bygget finn du eit laboratorium rundt kvart hjørne.

Etter Rikshospitalet er det Noregs mest avanserte bygg. Bygg for biologiske basalfag er Bergens nye praktskue.

Banebrytande bas Tekst: INGRID SÆLENSMINDE ingrid@studvest.no og ØYVIND LEFDAL EIDSVIK oyvind@studvest.no Foto: MARI SUNDSBØ mari@studvest.no

små, hemmelege dørar. I dag gjer Studvest det òg. MEDISINSK VERDSKART

Å gå opp det monumentale trappehuset på BB-bygget gir nesten sug i magen. Med ei høgde på 43 meter, bind det saman ni etasjer med forsking og undervising. Begge delar skal vere i verdsklasse. Det er målet til både Universitetet i Bergen og utdanningsminister Clemet. Prisen på huset er ein milliard kroner, og det er utan både utstyr og usmykking. RAPEKUNST

KJENTMANN. Lydkunsten i trappehuset har fostra gode historier om raping og roping. Torbjørn DallLarsen, omvisar og brukarkoordinator, kan dei fleste. 6

I trappehuset tar sensorar opp alle lydar og sender dei ut på høgtalarar. Brukarkoordinator Torbjørn Dall-Larsen må smile av lydkunsten. – For å teste anlegget drakk dekanus ei flaske farris på styrten og sprang ut i trappehuset. Der rapa han det han kunne. Lyden gjalla i veggane i lang tid etter, humrar han. Dall-Larsen er høgt og lågt. Med den vesle, blå nøkkelen sin kjem han inn alle

I lange labyrintar av betonggrå gangar ser vi rad på rad med laboratorier og andre forskingsrom. Enkelte stadar står menneskje med kvite frakkar og jobbar med pipettene sine, andre rom ventar framleis på å bli tatt i bruk. – Desse romma er isolert med tjukt, mjukt stål for å fjerne all elektromagnetisk støy, forklarar Dall-Larsen, idet vi stoppar framfor ei tung dør. – Her er det mogleg å registrere svake signal frå hjernen til forsøkspersonar, utan å bli forstyrra av masta på Ulriken eller andre feilkjelder. I etasjen under står to store maskiner og bråker. Hit skal forskarar frå heile landet kome for å spalte protein til småbitar. Protein frå menneskje kan samanliknast for blant anna å finne ut om dei er årsak til sjukdom. Også SARS og HIV får merksemd fra forskarane. Med BBbygget skal Bergen på det medisinske verdskartet.


AGDER UNIVERSITET BLIR FORSINKET

NESTEN FRISKMELDT NETTVERK PÅ FANTOFT

Nye krav gjør at etableringen av Agder universitet blir forsinket. Universitetet kommer neppe til å bli en realitet fra 1.januar 2005. - Etablering vil skje i perioden 2005-2007, men vi kan ikke si når i perioden det vil skje, sier rektor og styreleder ved Høskolen i Agder (HiA), Ernst Håkon Jahr, til Fædrelandsvennen. Bakgrunnen for forsinkelsen er nye krav som er kommet til etter at Stortinget gjorde sine vedtak. Situasjonen er at HiA fortsatt mangler to doktorgradsområder. Søknadene sendes nå i høst, kan Jahr opplyse. Områdene er økonomi/administrasjon og teknologi - nærmere bestemt feltene internasjonal organisasjon og ledelse, samt mobile kommunikasjonssystemer og tjenester.

Etter over to uker med virusproblemer er nettverket på Fantoft er på bedringens vei. Ifølge Erik Martin Svee i Nettverksgruppen dreier det seg om en dataorm som siden slutten av august har spist av båndbredden på Fantoft-nettet. Jan Eilertsen fra IT-avdelingen ved UiB oppfordrer alle beboerne på Fantoft å ta i bruk anti-virus programmene som er tilgjengelige for studentene i Bergen for å unngå en ny datakatastrofe i fremtiden. – Å ikke ta i bruk anti-virus program er som å reise på hyttetur uten å lukke døra hjemme, sier Eilertsen til Studvest. Eilertsen roser forøvrig Nettverksgruppen på Fantoft for glimrende arbeid.

NEWS YOUTH POLITICIANS ARE UNCERTAIN

The results from Monday’s local elections have caused uncertainty among Bergen’s young and aspiring politicians. The Christian People’s Party (KrF) turns out to be in a fortunate position where it is able to decide whether the Conservative Party (Høyre) or the Labour Party (AP) will dominate the city council. Several of Bergen’s young politicians reckon that the town’s permanent inhabitants will notice changes, changes that students might not notice. Fillip Rygg of the KrF’s youth fraction (KrFU) hopes there will be a new administration in Bergen and feels confident KrF will do well in opposition. As far as students are concerned, he doesn’t feel there will be much change. -What has the current town council done for students anyway, Rygg asks critically. From the left-wing it is claimed that a coalition headed by the conservatives will be unfortunate for issues concerning the environment and public transport.

BB-BYGGET

Bygg for biologiske basalfag (BBB) er det mest avanserte bygget i Noreg etter Rikshospitalet. Huset har kosta rundt ein milliard kroner ikkje medrekna utstyr og utsmykking. Over fem millionar er brukt på kunst. BBB rommar forskningslokaler og undervisningsrom for studentar på medisin, odontologi, psykologi og farmasi.

albygg I spesielle soner vil det snart føregå meir kontroversiell forsking. Her vil det bli oppstalla dyr til ulike forsøk. Mellom anna kan forskarar regulere dyra sine inntrykk av lys, mørkre og temperaturar. FJERNSTYRT FRÅ TRØNDELAG

I ein liten sentral i åttande etasje sit dei som verkeleg har kontroll over dag og natt til små laboratorierotter. Som ein storebror som ser det meste, kan driftsavdelinga regulere alt frå fjernvarmen frå bossanlegget i Rådalen til luftfukta hos rottene. Frå nokre datamaskinar kan lys, temperatur og ventilasjon styrast i heile bygget. – Sjå her, smiler Rolf Kristiansen, driftsleiar for BBB. Han peikar på skjermen sin. - Her har vi tankar med 30.000 liter sprit. Det han ikkje seier, er kva som er oppbevart i spriten. I tankane ligg daude personar som har testamentert kroppen til forskning og undervisning. – Men akkurat no er det

Trondheim som styrer, seier Kristiansen. Mange er nyfikne på den finurlege teknikken i bygget, og driftsleiar Kristiansen er ikkje verre på det enn at andre kan få prøve seg på husets styringssystem - universitetets nye dataleiketøy. Ikkje berre Trondheim, men også frå Paris har BBB blitt fjernstyrt. PÅTRENGANDE PERSIENNER

Med ein langt frå diskret durelyd går persienna på kontoret til Håkan Sundberg ned. Like etter går den opp att. – Förbaskade persienner, seier Sundberg. Psykologiprofessoren er blant bebuarane i 8.etasje, men han rekk knapt å seie regresjonsanalyse før persiennene igjen er på veg ned. Persiennene er computerstyrt etter sol og skyer, og blant dei tekniske dupedittane BB-bygget er fullt av. Men Bergen har ikkje dei mest stabile vêrtilhøva. – Det er vanskeleg å stille kor

STUDENTS ARE SKEPTICAL TO THE EU

MONUMENTALT. Trappehuset er markant i Årstad skyline. Her ligg det som Universitetet i Bergen ynskjer skal bli ein verdsmedisinsk spydspiss.

mange skyer som skal til før persiennene går ned, forsvarar driftssjef Kristiansen. Dall-Larsen er einig. – BBB er ingen masseprodusert bil. Då vi byrja, var det ingen som kunne bruke huset. Vi må prøve og feile, fortel han. HELLER KUNST ENN DISSEKSJON

At mykje ikkje er ferdig, får vi òg eit inntrykk av i det Dall-Larsen kjem inn i eitt av auditoria. – Veit du at PC-laben ikkje verkar, undrar ein student. – Får vi klokke her, vil ein professor vite. Dall-Larsen svarar så godt han kan, før han umerka snik seg ut døra. – Det er ein del som manglar enno. Men bygget er fleksibelt, og laga slik at det kan endrast om det blir nødvendig, seier han. Noko vart endra allereie før bygget blei tatt i bruk. Langs den eine veggen inn mot den japanske hagen ville arkitektane ha store, klare vindauge. Dei

hadde ikkje tenkt på at romma skulle brukast til disseksjon. Løysinga blei kunstvindauge i farga glas til ein million kroner. Det blir omlag 150.000 kroner glasruta. GULLFISKBALANSE

Over seks millionar kroner er gitt til utsmykking av stasbygget. Mykje av kunsten er komen på plass, men endå er ikkje pengane brukt opp. Mest prangande er kanskje den japanske hagen midt i bygget. Og der, midt i hagedammen, svømmer to lykkelege gullfiskar. Dei har blitt sett ut av vittige sjeler, som neppe var klar over at dei brakte hagen i mental ubalanse. Åtvaringa frå hagemakar og zenmunk Shunmyo Masuno var klar: Ingen fiskar i dammen. Til vinteren skal fiskane inn. Men kvar? Kanskje på peishylla til Torbjørn Dall-Larsen? - Nei, vi får sjå om ikkje fiskane kan svømme rundt ein plass inne på BB-bygget. S

While the EU is gaining support on a national level, students are becoming more skeptical to the union. In 2001, 45 percent of all pupils and students took a position against the EU. This figure was up to 49,5 percent in 2002. On the other hand, opposition among the general public has declined from 44 percent in 2001 to 41 percent in 2002. Professor and election celebrity Frank Aarebrot is surprised by this trend among students. -University students are usually more internationally oriented than the general public. He feels one point might be the opposition against globalization promoted by radical students. Also, the division within the EU on Iraq may be an issue, Aarebrot says. -For me the EU stands for peace, he continues. Its power as a counterweight to the US should increase support for the EU as more people disapprove of the US, Aarebrot concludes. Arild Borgen, who is head of Bergen’s youth anti-EU movement says one should stay out of the EU for three reasons: Solidarity, democracy and care for the environment. Several pro-EU movements are working to make students more engaged in regards to the EU question.

ALEXSANDER KEMP

7


8

Foto: Mari Sundsbø

STUDVEST


Ugl

Film

Hule

Kva

Stu

d e 1809 rteret 1809 klubb 1809 n 2610 Z Kult enter e sam u V D H n E i i u c l kkle 1909 2209 1909 mmu 1709 r Che 0110 sa Al funn s m Mus et 2409 CC Cow nut 2509 Vinters 2009 Real On Borgir ( 1010 Homofi ås i k k ø p boys l og li Mag å US Arild 2 2909 Overras vnen 2509 Studen es 2410 Filmkve e og bar t 5 n F t 0 e e L ) 9 t r in t 2609 King M 2909 Tokyo F kelse! 2609 Lorrain kro med 2409 Carmon neberg atur: 0711 Melodi ld/Lege n idas e, sl ist G t og P a M f R D S i F i m r l o a e A o a i m l m n n e 2 0 3 d l n 0110 mkv ippe 1211 va dy n edro 709 210 009 e d Pr ras e fest Helh r Jords Foru Gud ska rez 0610 Trollma ende ok 0110 Medisin 0 2111 Bibelen ld/Lege ix-fest 8 u M n p 1 s d t a 0 e e s m n s t e B C P F e r im o s Scan ed b 0210 irch 0910 ickpoc nen fra n 0310 lorofo rblotet 1510 orbruk lige fø deg? dina g homos en l.a W iva rm ds ket Bier el C Star Oz F o vian yn h 0 0 1 2 0512 Men i a t 3 s 9 0 210 ilm fra g ident ler e T c t 1 1 1 rek: ube Leat o 0 Xp 0 Ga 0 Do it Russ B Jule a h N l l m 0 o 1 l e a k e 6 ding 310 r xy Q fest inion an et mes isk r 10 J ( B d u I P i e o m e s I e G l F l m n astic st 0910 lo B 1710 2310 2910 agin oth C F-sn a n Tekn i Aqu ye verd ntikk o 1010 Ricoche afra Spo s 1810 Moneyb ary Wall lub 2710 Fersk f adder a Vit g e 1909 ikerk n i s k l r t m fr Blue ) en W X-Qu roen 1610 JR Ewin s 2410 Studen other 0511 vannets ae - et 2 a 9 o V 1 s r e 0 ee d ør d Step tkro m 1710 Dadafo g og I.O 1211 Europa kulturh ypdykk 2910 Hallow lvet 0310 Astrona n Of The .U. i istor vs. U Jick hen Mal ed film Span n Ring Fred een u O t 3 1 0 k s ie s 110 810 kmu SA 311 tobe enes ag d 1010 H T R R s e r ø e a f H i n F & k e y lig llo 0611 1810 0611 e en et 13. The 1710 etisj-p stival verk ion elle rre Dom ween StåO 1011 When W r rel ? i p 1810 StandU arty n p i o J e We igiøs Den p 1511 (Death n Goth Deb 2310 Skaslie azz: Be r t g 3110 StandU -festiva e o att C I d rgm n m/ K p 2711 Studen n June) lub 1 2410 Mao u 1311 den gru e, den o ings v 8 n e 0711 Tucos L -festiva l 0 d n 9 t n k s n E E A e G r ntom ro m U-d 2910 mulet 1311 ategu omme de og 1411 70-talls ounge l ed fi bed t man a - deba DUM lm part 1711 Døden ter I gle tt o D 2111 TBA m y U e mat 2509 debatte nde) nor m (den 2910 (i Grieg M BOYS 2011 Hardbo r et kjæ u 2 1212 Siste N 6 r 0 u h n ske i rteg 9 Hard a s ik Afte 0210 Åpen d EU2411 Sønnen led n 1110 Åpen sc core llen) r-X k a t L S M o f e o p est: ok to ecta 0910 2711 1210 4.48. Ps ne T c h D l o N 3010 g I.O.U e, Jimb e 1610 år ma enmar 0112 Juha 2410 Lys- og ykose n o Jo k . Clow M lydk Teat 0 2 n 0112 Forgott 1 310 ed rett blir 66 e 2 n u 1 s 510 ersp rs 1 TB e Har t i S l o A 1 k r å 0412 Meet th n Silver 511 t rivek vits 2610 dre e Et fø 3010 Gud? kapen g pes 0611 Therap 1411 Skrivek urs rjuls Feebles y ravla ? F J u i o mar rtsa 0611 0711 m Stä gt 2111 Popcor rs eritt tt Åpen n 1311 Lønn so forent f 0811 Tre sm rk å re scen m Onk 0811 Briskeb kinese e el Sk fortjen mtid re t rue Upo 1411 The Mo y på s p rmo osia 1609 2011 HGH nes len 2309 Integre 2111 Palace r o 3009 Du ska ingsfias 2211 And Th f Pleas l e u 0710 Stress regjere ko 2711 Frank S Lefthan re deg chøn ded Supe Less Flifl 1 selv et H (Fin) 410 rled amr berg I s e l r am e 2110 e Gam og mo der me 2810 flasker l vin på nitet ? nye D 0411 ei Sam 1111 Rettens einte N asjo reto Når nane r H mist IV-med ikk er si isine n eff Lørd ekt n 2009 ag 0410 Lokale h 1511 Låvvbo elter at It m ight as w ell b e jaz z

Kulturkalender hausten 2003


K

KULTUR 17. september 2003

FINN DIN BLODTYPE

FARMERS MARKET PÅ USF

Forskningsdagene er over oss igjen, og fra 19. til 28. september er det mulig å få med seg ganske mange morsomme forskningsrelaterte aktiviteter: Det vil bli holdt mini-foredrag om blant annet det farlige samlivet, om det gode liv og jakten på lykke, og om akupunktur virker på bergensere. Som forsker for en dag kan du finne ut hvilken blodtype du har, hvordan du ser ut inni, og du kan til og med få en fly ut av kroppen-opplevelse. Og som om ikke det var nok, stand up-biotekforskere skal også i ilden, og du kan få se på. For mer informasjon, se www.uib.no/forskningsdagene.

De sier de er et av Norges beste liveband og har blitt kalt «Norges mest lekne gruppe». Basisen er bulgarsk folkemusikk og sjangeren er funkyetnisk souljazz. De spilte sammen med Michael Brecker på Moldejazz i fjor, og kan karakteriserte bandet som «noe av det villeste han hadde hørt». Dersom du har lyst til å gjøre en helaften ut av det, er det mulig å kjøpe en billett som inkluderer middag i Sardinen før konserten på Verftet fredag 19. september.

SMARTING. Krister Vindenes er leder for Mensa Bergen, der også du kan bli medlem. Omtrent annenhver måned har de opptaksprøver i Realfagsbygget.

Ridderne av det intelligente bord Hvordan skiller man åndsfyrstene fra de evneveike? Med en Mensa-test, såklart! Sytten håpefulle har samlet seg i foajéen til Realfagsbygget på Høyden. Det er opptaksprøve i intelligensforeningen Mensa, med en test som er spesiallaget for å skille klinten fra hveten. Fordelt over to vindusløse rom skal deltakerne i løpet av én time løse 36 såkalte Raven-oppgaver. – For å bli medlem, må man score minst 35 poeng av 36 mulige, forklarer Krister Vindenes, leder i Mensa Bergen. En slik utvelgelse er nødvendig for å identifisere de med IQ som ligger blant de øverste to prosentene av befolkningen. – Det pleier å være rundt ti-femten stykker som møter til testene våre, sier han. - Men bare rundt 10-20 prosent scorer høyt nok for å bli medlem.

SANNHETENS TIME Studvests utsendte mister i løpet av de 60 testminuttene alt håp om å bli med i så mye som Bamseklubben. Raven-oppgavene består av matriser der man skal se utviklingen (ofte åtte figurer der man skal velge den niende ut fra alterna-

10

tiver). Dessverre betyr den økende vanskelighetsgraden at det som så ut som barnemat på de første sidene, blir forvandlet til blytunge IQsperrer når man nærmer seg midten. Vi svelger vår kamel og forlater lokalet. Kristian Jørgensen var en av de andre som tok testen. – Jeg tror det gikk veldig bra. Jeg varmet opp med å ta hjemmetesten på nettet, forteller han. – Jeg vet ikke helt hva Mensa driver med, jeg tok testen mest fordi jeg hadde lyst til å teste meg selv.

MEST SOSIALT – Her i Bergen er vi ikke mer enn rundt 50 medlemmer, forteller Krister oss etter at den forhåpningsfulle intelligensiaen har gått hjem for å vente på testresultatene. – På landsbasis finnes det rundt 500, så det er mye mer aktivitet i Oslo og Trondheim. Lokallaget vårt er rimelig nyoppstartet. Mensa ble startet i England i 1946, med målene å arbeide til beste for menneskeheten, jobbe for forskning på intelligens og å skape et stimulerende forum for medlemmene. For en liten forening som Mensa Bergen er det sistnevnte som blir lagt mest vekt på.

– Vi har bowlingkvelder, kinokvelder og iblant foredrag om intelligens, kan Krister opplyse. – Men vi jobber også for å gjøre tilstandene bedre for begavede barn på skolen i Norge. Det er mange barn som lider på skolen fordi de blir understimulerte av lærerne, og det har vi lyst til å rette på.

Mensa Bergen har opptaksprøver ca annenhver måned i Realfagsbygget, så om du føler deg understimulert vet du hvor du skal ta turen for å vise deg verdig.

Tekst: WALTER WEHUS / walter@studvest.no

S og MAGNUS ROGNHAUG / magnus@studvest.no

NERDENES HEVN Det er mange myter om mensa-medlemmer og særs intelligente mennesker, men det ser ut til at bergenslaget kan avkrefte de fleste av dem. – Det generelle bildet er vel at vi bare er geeks og nerds, smiler Dan-Jarle Raustein. – Men det ville jo vært litt pussig om hver femtiende person i Norge var en geek. – Jeg ville ikke skrevet på CV’en min at jeg var Mensa-medlem, sier Krister. - Kanskje jeg ville nevnt det i intervjuet i stedet. Han tror at janteloven nok spiller inn på det synet folk har på foreningen. Blant mannlige studenter er nok ikke denne holdningen så sterk. Dan-Jarle kan opplyse at de fleste av Mensa Bergens medlemmer er studenter, med en overvekt av mannlige. – Det kan jo ha noe å gjøre med at det er her vi holder testene våre og sånt, sier han.

Foto: INGRID WIK / ingrid@studvest.no

MENSA Hjemmeside Mensa Bergen: www.vindenes.no/mensa Mensa er latin for «bord», i betydningen rundt bord Stiftet i England i 1946 av Roland Berrill og Dr. Lance Ware Fra 1950 av ble Mensa en i hovedsak sosial forening uten politisk agenda 100.000 medlemmer over hele verden Eneste krav for medlemskap er IQ-poeng høyere enn 98% av befolkningen Kjente personer i Mensa: Sharon Stone, Steve Martin, Jodie Foster, Adrian Cronauer (hovedperson i «Good Morning Vietnam»), Jean Auel, Asia Carrera


NORA HER OG DER

BILLETTER TIL RINGENES HERRE!

Ibsens Nora blir å se på to scener i Bergen til uka, og i to vidt forskjellige utgaver. «Et dukkehjem» hadde premiere på Småscenen på DNS på lørdag. Dette er DNS´ første egenproduserte oppsetning av stykket. Yngve Sundvor har regien og teaterensemblet er ungt. Torsdag 25. september har Teaterkompaniet Grep premiere på «Nora», et drama basert på «Et dukkehjem». De samarbeider med Krisesenteret og Alternativ til Vold og ønsker å sette fokus på de mange drapssakene i Norge den siste tida. Det ender i denne versjonen ikke godt for Nora, som blir drept av sin mann Torvald.

Allerede mandag 27. oktober klokka åtte om morgenen starter billettsalget til «Lord of the Rings: Return of the King» eller «Ringenes Herre: Atter en konge» som er den norske tittelen på filmen. Bergen Kino har fått mange henvendelser den siste tida; mange har ventet i lengsel og smerte på datoen for å sikre seg de første og beste billettene til premieren. Filmtrilogiens siste del har verdenspremiere i Bergen 17. desember.

UKAS STUDIEKAMERAT

Studvest lar deg bli bedre kjent med en av dine medstudenter

Hermine Berdal (23) fra Bergen studerer spesialpedagogikk. Hun har en fortid som kyllingmorder, men ser i fremtiden for seg en tilværelse som smusslitteratur-forfatter i Frankrike.

• Han/hun burde få så hatten passer: – Eli Hagen. Eller kanskje frisøren til Eli Hagen. Jeg har lurt på om hun kanskje har et par nymfeparakitter oppi håret. Noen burde så absolutt ta fra henne tuperingskammen. • Mine hobbyer: – Jeg maler en del. For tiden går det mye i nakne kvinnekropper, men jeg har litt problemer med å få proporsjonene riktig, så som oftest ender de opp med store overkropper og korte bein, eller små hoder og svære føtter. • Yndlingsord: – Ugle. Det er faktisk et ord jeg bruker mye. Alternativt kan man variere meningen ved å legge til ulike prefikser eller suffikser. For eksempel burugle, nattugle eller uglesett. • Drømmemannen: – Han må helt klart litt være frempå og kunne ta initiativ. Ellers er det viktig at han er smart, leken, impulsiv, romantisk og lite selvhøytidelig, i tillegg til å ha god humor. Og fine lår. Jeg hadde sansen for han i den amerkanske utgaven av «Ungkaren», Andrew Firestone. Han var knas! • Kampsak: – Sprøyterom! Det er en skam hvordan narkomane behandles som annenrangs borgere. Istedet burde man betrakte stoffavhengighet som en lidelse på lik linje med alkoholisme, og utvide både avrusningstilbud og forebyggingstiltak. Opprettelse av sprøyterom ville uansett vært til fordel for både samfunnet, de narkomane og deres foresatte. Bare synd mange politikere går rundt med skylapper. • Jeg drømmer om: – At jeg om seksti år kan se tilbake på livet og ikke angre på noe. Det er viktig å tørre og gripe de sjansene som byr seg Derfor prøver jeg hele tiden å bli littegrann tøffere. Jeg syntes folk generelt burde bli mer uredde og mindre redd for å drite seg ut.

• Akkurat nå: – Akkurat nå er jeg rimelig fornøyd med at det regner. Jeg syntes jevnt over at folk klager for mye over været. Når det er drittvær er det jo kjempedeilig å sitte inne og kose seg! Det går fint an å kose seg alene, selv om jeg må innrømme at jeg er grådig selskapssyk. • Når jeg blir stor skal jeg bli: – Jeg blir barnsligere og barnsligere med årene, så jeg tror egentlig jeg heller kommer til å gå i barndommen igjen. Jeg kommer ihvertfall aldri til å bli helt voksen. Jeg jobber heldigvis i en barnehage ved siden av studiene der jeg bygger sandslott og leker gjemsel. Når jeg blir enda eldre skal jeg legge spesialpedagogikken på hylla, reise til Frankrike og satse på en karriere som forfatter av erotiske noveller og romaner. Tror det hadde vært en fin tilværelse. • Beste barndomsminne: – Det verste barndomsminnet mitt er da jeg en gang i fireårsalderen ved et uhell tråkket på og drepte kyllingen til broren min. Både han og jeg ble sterkt traumatisert av den opplevelsen, og i ukesvis etterpå ble jeg visstnok bare referert til som «kyllingmorderen» i dagboka hans. • Liker best: – Jeg er veldig glad i sene kvelder med gode venner og god vin. • Liker minst: – Jeg orker ikke folk som er trangsynte, overfladiske, intolerante og selvtilfredse. Det verste er at det finnes altfor mange av dem, og at det er de som styrer hele kloden.

S

Tekst: ANJA HAUKELAND / anja@studvest.no Foto: ERLEND FERNANDEZ / erlend@studvest.no

Lett blanding Ringenes Herre, Låvvboat, EU og stress. Dette er noe av innholdet i Studentersamfunnets høstprogram. Festmøter med jazz og karaoke, professorer som lærer deg hvordan du skal takle stress, og heftige politiske debatter om blant annet EU, innvandring og aktiv dødshjelp. Studentersamfunnet har sluppet høstens program. Et program som kjennetegnes av interessante problemstilinger og stor spennvidde i tematikk «Ringenes Herre - religion eller religiøst

verk?» er tittelen på møtet som skal handle om livssynet i Tolkiens bøker. Tolkien trodde selv at det var det religiøse aspektet ved Ringenes Herre som gjorde boken så populær. Innledere til møtet er Norges mest anerkjente Tolkien-oversetter, Nils Ivar Alvøy og Adresseavisens journalist, Tone Almhjell. Den 18. september skal Frank Aarebrot og Trine Eilertsen debattere om hvorfor media og politikere ikke virker interessert i å sette EU på dagsorden, til tross for at stadig nye reformer og flere medlemsland påvirker Norge direkte

SAMFUNNET Programmet for Studentersamfunnet ligger på et bord nær deg. Snart ogsa på: http://samfunnet.uib.no HØSTEN 2003

gjennom EØS-avtalen. Et et annet viktig spørsmål som stilles er «Kan identitet kjøpes?». Mer enn noen sinne knyttes identitet opp mot konsum, og under møtet «Forbruk og identitet» tar filosof Lars Fredrik Svendsen opp tema knyttet til denne

problemstillingen. Som innledere og debattanter har Studentersamfunnet fått med seg folk som Heikki Holmås, Inge Lønning, Pedro Carmona Alvarez, Stein Husebø og Bergen Filharmoniens sjefsdirigent Andrew Litton. Ellers fristes det med møtetitler som «Film fra Balkan», «Onkel Skrue på sosialen» og «Med rett til å drepes» Sjekk ut Studentersamfunnet sitt nye program for mer informasjon.

S Tekst: SILJE RØRTVEIT MUNDAL / silje@studvest.no

11


K

KULTUR 17. september 2003

AUDIOVISUELL INSTALLASJON

DOKTORGRAD I KUNST

En professor og 21 studenter presenterer 16.-19. september på Kunstakademiet installasjonen «Heimat», som er en kombinasjon av fotografi, film og spesialkomponert musikk. Installasjonen er resultatet av et samarbeid mellom avdeling for fotografi ved Kunsthøgskolen i Bielefeld i Tyskland, Kunsthøgskolen i Bergen og Musikkonservatoriet i Trieste. Installasjonen består av et stort, ellipseformet lerret med en åpning for å ta i mot publikum. Her kan tilskuerne se fotografi og videoklipp av ansikter, natur og arkitektur hentet fra hjemplassen til kunstnerne.

Fra høsten starter et treårig stipendprogram som leder fram til doktorgrad og kompetanse som førsteamanuensis i kunst. Kunsthøgskolen i Bergen koordinerer programmet, som er det første av sitt slag i Europa. Det nye er at kunstutøvelsen skal stå i sentrum for prosjektene. Blant 76 søkere har nå seks blitt valgt ut, og om tre år har altså disse doktorgrad i kunst.

Surrealismens mestere De sang om Frøken Friele og om da Lisa ble drept på Bystasjonen. Lørdag hadde Visekongene konsert på Garage. Orgelmusikk flyter utover i lokalet, vi føler at vi er i begravelse, heller enn på konsert. Ei elleve-årig jente, som visstnok er i slekt med et av bandets medlemmer, åpner med en althornsolo. Et halvfullt Garage venter i spenning.

BRENN UGLA! – AVSAGD HAGLE! vokalisten skriker ut, og i neste øyblikk : – JESUS! Første låt er «Oral avtale». Keybordet, som er en svært viktig del av bandets uttrykk, lager syke lyder. Konserten er for alvor i gang, og folk som ikke har hørt om Visekongene er litt usikre på om de har kommet riktig. Vi blir fortalt at konserten holdt på å bli avlyst fordi

I GRILLEN. – Denne er egentlig for en hamster, men det går fint med pølser også, forteller KhiBstudent Frode Løkjell.

vokalisten hadde brutt kontakten med Garage. Han hadde hengt opp en plakat for konserten på feil oppslagtavle på Realfagbygget, og nå angrer han veldig på dette. Så kommer låtene på rekke og rad: «En halvstilig vals». Vokalisten, i matrosdress og bermudashorts, begynner etterhvert å synge energisk på nynorsk, og de som ikke forstår nynorsk angrer på at de ikke lærte seg det. «Lisa ble drept på bystasjonen» er en musikalsk blanding av russisk polka og Jerry Lee Lewis på tangentene. «Krigen mot terrorisme», handler om at Peppes Pizza, Sultan kebab, Ugla og Peisestuen burde brennes ned. Her kan man til tider føle at man har mareritt. Både musikk og tekst er mildt sagt skremmende. Den avsluttes med lys allsang med budskapet «Det er viktig å være dum med de som er dumme, slik at de blir stille».

FRØKEN FRIELE I KAFFERUS – BLA,BLA,BLAAAAA! Den ene av Visekongene har tatt på seg en pappmaske av Høyres Herman Friele. Vi er inne i et av konsertens høydepunkt med låten «Frøken Friele», som ble laget i høy kafferus ifølge bandet. – Dette er det verste jeg har opplevd i hele mitt fuckings liv! Vi er over halvveis og dette sitatet gjentas fra et lydbånd etter hver låt. – Folket, kun folket! skriker flere trofaste publikummere ekstatisk. Det er vanskelig å plassere Visekongene i en bestemt sjanger. De benytter seg av trommer, keybord, gitar, blokkfløyte, falsk fiolin, gurglende vann, kam, melodika (plastfløyte med pianotangenter) og sikkert enda flere mer eller mindre sære instrumenter. Visekongene har absolutt potensiale for dem som er glad i eksperimentell surrealistisk musikk på et kongelig nivå.

S

Tekst: JØRGEN EIDE / jorgen@studvest.no Foto: TROND SØRÅS / trond@studvest.no

Ingen røyk uten grill Grilldresser, hamstertortur og «Steikje fine gardiner». Galleri Fisk kan akkurat nå sette griller i hodet på de fleste. – Er det noen som passer på denne pølsa her? På Galleri Fisk i Kong Oscarsgate kan man for tiden være vitne til et selsomt syn. Kunsthøyskolestudentene Jannicke Johansen, Vidar Laksfors og Frode Løkjell har lenge vært lei av de tradisjonelle grillformene, så forrige helg startet de opp en aldri så liten geriljagrill i de små lokalene til Fisk. – Den er egentlig ment for hamster, da, sier Frode mens han snurrer en pølse på et lite stekespidd over fem stearinlys. Rundt om i lokalet er det spredd rundt neo-griller med titler som «Ego-Grill» og «Volvogrill». I et hjørne ligger det en pølse koblet til to elektroder og en ledning. – Jeg tror ikke vi skal prøve den, men jeg er nokså sikker på at den virker, sier Vidar mens han skotter bort på innretningen. - Man må bare være veldig rask ut og inn med ledningen...

GRILLDRESSER For å få den rette grillstemningen har Vidar og Frode trukket i grilldress - en helt vanlig sort dress man kan grille i, samt sørget for dart og badminton som gjestene kan forlyste seg med. – Mange av tingene her er bygd rundt ordspill, forklarer Jannicke, som har tatt en pause fra dartspillingen. - Foran inngangen har vi for eksempel «Grilling me Softly» ved engangsgrillene, og vi hadde tenkt å grille en barbiedukke og en ku: Barbeque. Men tiden strakk ikke til! 12

EKSPERIMENTELT. Visekongene ga musikk en ny dimensjon på lørdagens konsert på Garage.

Hun henleder oppmerksomheten vår på noen pølser som henger i snor i vinduet. – Det der, for eksempel, er «steikje fine gardiner». – Faktisk tenkte vi å brennmerke folk når de kom inn, gliser Vidar. - Men nå er det jo gratis å komme inn, så det er jo litt dumt. – Hadde det vært bedre å brennmerke folk om dere tok betalt? – Ja, det hadde vært akkurat som å få et stempel i døren. FOREVER!

HURTIGGRILL Prosjektet har tatt fysisk form på bare tre uker, mens idéene har ligget og gjæret hos de tre siden sommeren. For tiden er det bare en håndfull griller rundt om i lokalet, men trekløveret håper på å få flere til neste helg. – Vi fikk først spurt de andre i klassen for tre uker siden, sier Jannicke. Men nå som de får litt tid på seg... Det er nok ikke mange som tar grillbransjens stagnasjon til de grader inn over seg som Jannicke, Vidar og Frode. Neste år håper de å kunne servere del to av prosjektet, denne gangen på vårparten. – Det er jo tenkt som en kommentar til grillbransjen, funderer Vidar. Det finnes jo bare gassgrill, kulegrill og engangsgrill å velge mellom. Hvorfor er det ikke flere? Grill?Ja er åpent 20. og 21. september mellom 12 og 16.

S

Tekst: WALTER N. WEHUS / walter@studvest.no Foto: INGRID WIK / ingridw@studvest.no


K

STUDENTRADIOEN

PRESENTERER:

UKAS ALBUM

STUDENTRADIOEN

CYOD - «Better Shit On The Way» TrustMe Records Gitarist Mark Nevers fra Nashville-ensemblet Lambchop har kokt sammen en skremmende heksegryte av en plate. Etter flere kassettutgivelser, har han endelig oppdaget det eminente lydmediet Compact Disc, og serverer verden et godt måltid eksentrisk støyende rock. Tekstene vitner om en umoralsk livsførsel vi andre bare kan drømme om, låttitler som «Devil Bitch» og «Rock and Roll Pussy» sier vel egentlig det meste. Essensielt for Velvet Underground-fans, og alle andre som prøver å leke smarte.

KULTURVEKE

PRESENTERER:

UKAS LÅT

mclusky - «Join the Mevolution» Too Pure/Playground Søren klype! Dette må være et av de breskeste bandene vi har hørt på svært, svært lenge. Pønkete, rockete og akkurat så melodiøst at tårene pipler frem fra røde øyne, og renner nedover furete kinn, preget av et liv fylt av sigg, børst og lange nachspiel. Balsam for trette ører, mat for glade føtter på et vaklende, lite stuebord.

17. september 2003

KULTURVEKE MUSIKK

MØTER/DIVERSE FORSKNINGSFEST Zachariasbryggen, lørdag 20.09, kl. 12-16. Arr.: Forskningsdagene.

BERTINE ZETLITZ

SANGER FRA ANDRE ETASJE

AUDIOVISUELL INSTALLASJON

USF, onsdag 17.09, kl. 19. Arr.: Cinemateket.

Kunstakademiet, 16.-19.09, kl. 10-15.

FARMERS MARKET USF, fredag 19.09, kl. 22. Arr.: Vestnorsk Jazzsenter.

Storelosjen på Kvarteret, tirsdag 23.09, kl. 18. Arr.: Amnesty.

SYMFONISK SPENNVIDDE

STANDUP-BIOTEKFORSKNING

Grieghallen. torsdag 18.09, kl. 1930. Arr.: Harmonien

LESARBREV

KUNST

Aulaen på NHH, fredag 19.09.

INTROKURS I MENNESKERETTIGHETER

Klar Bar på Zachariasbryggen, tirsdag 23.09, kl. 19. Arr.: Forskningsdagene.

FILM

EVENTYRET OM MOZART Grieghallen, lørdag 20.09, kl. 16. Arr.: Harmonien.

DEAD MAN USF, onsdag 17.09, kl. 21. Arr.: Cinemateket.

GRILL?JA. Galleri Fisk, lørdag 20.09 og søndag 21.09, kl. 12-16. Arr.: 2. og 3. klasse møbel/interiør på KhiB.

DOWN BY LAW USF, fredag 19.09 og søndag 21.09, kl. 19. Arr.: Cinemateket

SYV SAMURAIER USF, fredag 19.09 og søndag 21.09, kl. 21. Arr.: Cinemateket.

For fleire arrangement, sjå kulturkalenderen på midtsidene.

Vil du vere med og setje dagsorden for studentane? Har du ord for meiningane dine? Skriv eit lesarinnlegg til Studvest. Innleveringsfrist er fredag klokka 16:00.

Cand. masse rart - ein kommentar Leiarartikkelen i Studvest nummer 18 fra 3. september tek opp fleire sider ved næringslivet sitt aukande behov for kompetanse i etikk, kulturkunnskap og tilgrensande fag. Mykje av det som blir sagt i leiaren, er korrekt, men eit par påstandar om kva universiteta gjer (eller heller kanskje ikkje gjer) krev ein kommentar. I artikkelen blir det hevda at «marknadsretting synest å vere eit ikkje-tema på mange fag». Dette gir inntrykk av at det ikkje er tenkt på samfunnsrelevans og studentane sine

yrkesval under utarbeiding av dei fleste studieprogramma, men det er kvalifisert feil, iallfall ved UiB. I tråd med Stortinget sine intensjonar med Kvalitetsreformen har det vore fokusert på relevans for næringslivet i arbeidet med dei nye studieprogramma. Dette viser mellom anna igjen i informasjonsmateriellet som er trykt eller publisert på nettet om mange av studietilboda. Men meir kan gjerast og meir har blitt gjort. I samarbeid med Karrieresenteret og

Bergen Næringsråd har UiB i mest eitt år arrangert vellukka møte med næringslivet både for å informera næringslivet om dei nye studieprogramma, og for å gi programansvarlege ved UiB innsyn i kva bedriftene ynskjer at høgt utdanna arbeidskraft skal ha av kunnskap og kompetanse i åra som kjem. Tilsette ved HF- og SV-fakulteta har spela ei viktig rolle i dette arbeidet, og dette har allereie gjort sitt til at studietilbodet ved desse fakulteta har blitt betre kjent i næringslivet. Det er grunn til

å tru at dette på sikt vil bidra til at humanistar og samfunnsvitarar sitt «marknadsføringsproblem ovanfor næringslivet» blir mindre. Men sjølv om kontakten mellom UiB og næringslivet i Bergen har blitt betre når det gjeld utdanningsspørsmål, står mykje arbeid att før interaksjonen mellom partane er optimal. Difor held arbeidet med dei nemnde tiltaka fram både dette semesteret og i åra som kjem.

LEIV K. SYDNES VISEREKTOR FOR UTDANNING

LYSTEIKNING: Komposisjon. Foto: Trond Sørås

15


APROPOS

S

Når tåken senker seg over byfjellene... Du våkner opp en lørdagsmorgen i september. Den bleke høstsolen skinner gjennom vinduet, noen barn roper og ler nede på lekeplassen, og en og annen fugl kvitrer litt. Du skal akkurat til å svinge deg ut av sengen, når du kjenner det. Kriblingen i halsen. Og surklingen i nesa. Den obligatoriske høstsnuen har satt inn. Da er det bare å sette på vannkokeren og håpe på bedre dager. Festen må avlyses, kafébesøket kan du glemme og formen som begynte å komme seg etter sommeren er allerede historie. Det er bare vintermørke på andre siden av tunnelen. I begynnelsen av sykdommen forsøker du så godt du kan å henge med i det vanlige livet utenfor stuedøra. Du tusler bort til forelesning i god tid og finner deg en plass på bakerste benk. Men det går som det må gå. Du forsøker så godt du kan å holde snørret på plass med gjentatte snufsinger, noe som tar atskillig mer av din konsentrasjon enn det som blir sagt der nede. Foreleseren er i gang med et langt resonnement, og når den viktige konklusjonen endelig skal komme, da går det ikke lenger. Det føles som om halsen er full av små sandkorn. Tårene spretter og du leter febrilsk etter en vannflaske som du glemte hjemme på kjøkkenbenken. Hosten høres ut som tordenskrall i det store auditoriet, og ingen får med seg poenget som ville forklare alt. Blikkene hagler, og du kan angre på at du ikke ble værende under dyna i dag. Du rusler hjem igjen, og ser alle dress-mobil-stresskoffert-menneskene presse seg fram. Til og med gamla med rullatoren og handleposene sniker seg forbi. Du er rett og slett ubrukelig for samfunnet i denne tilstanden. Når mennesker på denne kanten av verden blir angrepet av forkjølelsesvirus, ofrer vi alt for å blir kvitt det fortest mulig. Umiddelbart etter at de ekle, usynlige krapylene har meldt sin ankomst, settes forsvaret i maksimal beredskap, og alle bekymringer om trangt studentbudsjett er glemt. Vi trenger nesespray, paracet, urtete, honning, saltvannsdråper og solhatt. Handelsstanden som spesialiserer seg på alle våre små og store plager, skåler med champagneglassene når influensasesongen er over oss. Men til alle såre halser der ute, så vil jeg også si at det er noen lyspunkter i tilværelsen. Det første er at vi er flere om det. Selv om det kan føles som om alle strutter av friskhet, er det mange som holder seg innendørs i disse dager. Det andre er at det er nå du har lov til å pakke deg under pledd selv om sola er aldri så strålende, og se på noen gamle Tom og Jerryfilmer og le og snufse om hverandre. Og når det er noe du trenger, er det alle hybelkameraters plikt å smile pent og hente det. Eller når det ser som svartest ut, hjelper det jo å ringe og melde sin sorg og fortvilelse til mamma, som vil si at det går over til slutt.

Kryssord

Vassrett 1: Det motsette av grøn 2: Noko ein har. Ofte akkompagnert av humor. Loddrett: 1: Løysingsnamn: Ei valallianse Send svar til: Leikestove Parkveien 1 5007 Bergen Løysingsnamnet førre veke var «Rex», som i «Rex rodney». Det kom ikkje inn nokon rette svar denne gongen.

Dårleg av NRK

På tur med Terje Vi er atter ein gong på besøk hjå Terje. Det er søndag kveld, og dagen før dagen så og seie. – Korleis trur du det går i på valet i morgon, lurer vi. – Hah! Det dumme valet er nok i boks, det har eg kjent på meg lenge, seier han hånleg. Eg er allereie igang med å førebu takketalen. Den må vere litt tåredryppande, men samstundes morosam. Då går den rett heim hjå både eldre og unge. – Problemet er å finne desse hersens vitsane. På golvet rundt seg har han Norsk Barneblad, Se og hør og nokre gamle Coctail.

Leikestove gir deg I DAG:

MASTURBASJON

– Vitsane i desse blada er forresten heilt ubrukelege. No er det ironi som slår an hjå dei unge. – Men.. – Hysj no! Her skal de få høyre litt av talen min så langt: Kjære velgarar. Eg vert nesten på gråten når eg ser den tilliten de alle har vist meg ved å velgje meg til ordførar for ei ny fireårsperiode. Eg tykkjer det er mykje lite kult å vere ordførar i Os... Nåh, kva synes de? – Trur eigentleg at ironi er på veg ut. – Hææ..?!! Når skjedde dette, ropar han og kyler ein bunke Coctail i veggen så puppedamene flyg. – For vel eit år sidan kanskje, seier vi. – Det er pinadø siste gongen eg brukar Thomas Gjertsen som konsulent, det var Carl Ivar sin idé. Neste gong de ser den forvokste frosken, så sei eg har ei høne å plukke med han. Vi lovar å gjere det og går heimover. På trappa møter vi Thomas Gjertsen på veg inn.

Sex i kvardagen:

– Eg er medlem i MENSA, og tykkjer programmet IQ-testen som dei viser på NRK laurdagskveldane er utruleg teit, seier Abraham Gjardarson på telefonen til leikestove. – Slike program gjer at folk trenar seg opp i slike testar som vi i MENSA brukar til å teste folk i inntakstestane. Då vert det mykje vanskelegare for oss i MENSA å avgjere kven som har rett til å vere med i MENSA. Det talar til vår bakdel med slike program kan all slags idiotar kan krevje å få vere med i MENSA. Vi vil ikkje innfinne oss med at MENSA sin integritet vert svekka på dette viset.

LEIKESTOVE HAR sidan sist fått fleire brev frå lesarar som synest «På tur med Terje» er utruleg teit. Dette tek vi i Leikestoveredaksjonen sjølvkritikk på, og medgir at «På tur med Terje» i førre nummer (nr. 19) var oppspinn frå ende til annan. Både det med kulepennen og den rosa underbuksa. Til vårt forsvar skal det seiast at vi var sure fordi Terje ikkje hadde tid til å møte oss på grunn av valkampen. Men dette er likevel ikkje, som LFU påpeikar, ikkje god nok grunn for å dikte opp eit intervju. Terje har heller ikkje fått sjanse på sitatsjekk på intervjuet, og det tek vi også kritikk på. Leikestoveredaksjonen har i dette tilfellet utvist dårleg journalistisk skjøn og oppført seg barnsleg på andre måtar. Andre klagemål som har kome mot spalten «På tur med Terje», er at den ikkje er morosam, men berre dum. Vi i redaksjonen tek sjølvkritikk på at den ikkje er morosam, og også på det med at den er dum. Leikestoveredaksjonen 16. september 2003.

TIPS STUDVEST : 55545148 / 55545206

Studvest 2003 20