Page 1


Veselé Vánoce a šťastný a úspěšný rok 2010 přeje magazín Statuss! Журнал Statuss поздравляет всех с Новым 2010 годом и Рождеством, желает счастья и процветания! Merry Christmas and Happy New Year 2010 to all of you from Statuss Magazine!

LUXURY SPA RESORT KARLOVY VARY

SPECIAL WINTER OFFER FROM

49,-€

Price per person in double room per night. Offer is valid for period 1. 12. 2009 – 31. 3. 2010 (excl. period 25. 12. 2009 – 15. 1. 2010). For further information please contact our reservation department: phone: +420 359 018 888, fax: +420 353 225 301, e-mail: reservation@savoywestend.cz Petra Velikého 16, 360 01 Karlovy Vary, Czech Republic, www.savoywestend.cz


Magazín Statuss najdete na nejlepších místech v Praze, Karlových Varech... Frey Wille

Havířská 3 Praha 1 Tel.: + 420 272 142 228 praha@frey-wille.com

Ma Maison

Dlouhá 24 110 00 Praha 1 www.mamaisoninteriors.cz

Grossmann Jet Service spol s.r.o.

Dědinská 29, Praha 6 Tel.: +420 233 378 766 Fax: +420 220 571 058 www.grossmannjet.com

Bed & Bedroom

Obchodní dům KOTVA - 4. patro, Náměstí Republiky 656/8, Praha 1 Tel.: 420 222 316 540 www.bedandbedroom.com


SABAI

SABAI Slovanský dům Na Příkopě 22, Praha 1 , tel. +420 221 451 180 SABAI Černá růže Panská 4, Praha 1 , tel. +420 221 014 214 SABAI Pekařská Pekařská 7, Brno , tel. +420 543 237 127 SABAI Svatá Kateřina Resort Svatá Kateřina Svatá Kateřina 327, Počátky, tel.: +420 246 035 9 www.sabai.cz

Ditís-babyluxury

roh ulic Masná a Týnská, Praha 1 Tel.: 222 313 645, 777 280 651 hebelkova@babyluxury.cz www.babyluxury.cz

Grandhotel Pupp

Mírové náměstí 2 360 91 Karlovy Vary Tel.: +420 353 109 111 www.pupp.cz

Kids Prestige

Obchodní dům KOTVA - 2. patro Náměstí Republiky 656/8, Praha 1 Tel.: +420 224 801 201 www.kidsprestige.cz

Kompletní seznam distribučních míst je uveden na str. 80 �


Letter

The winner is…

Moji lidé

My People

Мои люди

Letos je laureátem Nobelovy ceny za fyziku vědec Charles Kao. Dostal ji za vývoj přenosu dat pomocí optických vláken. Takřka ničemu z toho nerozumím, ale vím, že práce tohoto vědce zlepšuje koneckonců i kvalitu mého života, takže jej právem můžeme nazvat člověkem roku. Podle časopisu Vanity Fair se nejstylovějšími lidmi světa stali manželé Barack a Michelle Obamovi. Stejně jako Brad Pitt a první dáma Francie, Carla Bruni-Sarkozy. Radili čtenářům časopisu, jak udělat skvělý nákup za málo peněz. Myslím, že pro někoho mohly být takové informace když ne užitečné, pak alespoň zábavné, takže proč bychom i je nepovažovali za lidi roku? Já mám ale svůj speciální seznam lidí roku. A pokud bych chtěla vyjmenovat všechny, koho jsem na něj zapsala, tento sloupek by mi ani náhodou nestačil. Jsou na něm všechny mé děti, muž, rodiče a přátelé. Dále mí partneři a kolegové, sousedé a konkurenti, známí a náhodní souputníci. Někteří z nich se mnou budou dlouhé roky, někoho už víckrát neuvidím. Ale všem chci poděkovat za to, že mi byli nablízku, že mě chválili a kritizovali, inspirovali i zklamávali… V tomto roce jsem se mnohému naučila, mimo jiné být vděčná osudu za jeho lekce. Vězte, že vy všichni jste pro mě LIDMI ROKU. A seznam s vašimi jmény je uložený v tom nejbezpečnějším trezoru – v mém srdci.

This year, the Nobel laureate in Physics is scientist, Charles Kao. He was awarded it for the development of data transmission through optical fibres. I understand almost nothing about this, but I know that the work of this scientist has ultimately also improved the quality of my life, so we can rightly call him the Man of the Year. According to Vanity Fair magazine, husband and wife Barack and Michelle Obama have become the most stylish people in the world. Like Brad Pitt and the First Lady of France, Carla Bruni-Sarkozy. They advised magazine readers how to make a great deal from a little money. I think that people find such information if not useful, then at least, entertaining. So why should we not also consider them as People of the Year? But I have my own special list of People of the Year. And if I wanted to name all of those I have listed, this column would in no way be sufficient. There are my children, husband, parents and all my friends. In addition, my partners and colleagues, neighbours and competitors, acquaintances and casual fellow-travellers. Some of them will be with me for many years, some I will never see again. But I want to thank all for having been close to me, for praising, criticizing, inspiring or disappointing me... This year I have learned many things, amongst others, to be grateful to Fate for its lessons. Know that all of you are the PEOPLE OF THE YEAR for me. And the list with your names is stored in the safest safe – in my heart.

В этом году Нобелевская премия по физике присуждена исследователю Чарльзу Као за разработки оптических систем передачи данных. Я почти ничего в этом не понимаю, но знаю, что труды этого ученого в итоге улучшат качество и моей жизни, а значит его по праву можно назвать человеком года. По версии журнала Vanity Fair самыми стильными людьми мира стали Барак и Мишель Обама. А также Брэд Питт и первая леди Франции Карла БруниСаркози. Они дали советы читателям журнала, как сделать удачные покупки за небольшие деньги. Думаю, что для кого-то эта информация могла оказаться если не полезной, то забавной, и почему бы их тоже не считать людьми года? Но у меня есть свой особый список людей года. И чтобы перечислить всех, кого я в него внесла, колонки редактора, увы, не хватит. В нем мои дети, муж, родители и друзья. В нем мои партнеры и коллеги. В нем соседи и конкуренты, знакомые и случайные попутчики. Ктото из них будет со мной долгие годы, а кого-то я больше никогда не увижу. Но я хочу сказать спасибо всем за то, что были рядом, хвалили и критиковали, вдохновляли и разочаровывали. За этот год я многому научилась, в том числе быть благодарной судьбе за ее уроки. Знайте, что вы все для меня ЛЮДИ ГОДА. И список с вашими именами хранится в самом-самом надежном сейфе – в моем сердце.

Irina Tairova publisher

irinatairova@statuss.cz


06 (28) Prosinec 2009 / Leden 2010 December 2009 / January 2010 REDAKCE Šéfredaktorka: Diana Mužíková-Vrbová tel.: +420 608 177 110, chief@statuss.cz Fotografové: Sergej Sekurov, Emanuel Della Pia, archiv firem Redaktoři: Diana Mužíková-Vrbová, Julia Rivkina, Miloš Skalka Inzerce: Michaela Chisholm (michaela.chisholm@statuss.cz) Korektury: ČJ: Lenka Hlobilová, AJ: Pearl Harris Překlady: Viktor Horák, Gabriela Tarnovská Office manager: Julie Bělašová VYDAVATELSTVÍ BACHETLE BOHEMIA s. r. o. IČ: 27236471 DIČ: CZ27236471 Adresa vydavatelství: Jáchymova 3, Praha 1 – Josefov tel.: +420 608 177 110 fax: +420 226 235 055 statuss@statuss.cz, www.statuss.cz Vydavatelka: Irina Tairova irinatairova@statuss.cz Vychází: Prosinec 2009 / Leden 2010 Příští vydání: Únor / Březen 2010 Periodicita: 6 x ročně Místo vydání: Praha Registrace: MK ČR 16815 Contact Us: +420 608 177 110 (Czech), +420 608 056 828 (Czech, English), +420 776 373 501 (Czech, Russian)

Redakce nenese zodpovědnost za obsah inzerce

www.statuss.cz

Libertas inzerat 200x70mm.qxd

18.6.2007

Titulní foto: Dagmar Grossmann, Foto Sergej Sekurov 15:52 StrÆnka 1

Tiskárna Libertas, a.s. poskytuje komplexní polygrafické služby v oblasti ofsetového tisku

www.tiskneme.cz

Disponujeme unikátními technologiemi MetalFX a Hexachrome, které umožňují: „ tisk téměř neomezeného množství barev a odstínů „ tisk s metalickým efektem „ tisk plnějších a jasnějších barev „ tisk velmi vysoké kvality

Na moderních archových strojích (až do formátu B1) – šestibarvovém KBA Rapida R105/6 a čtyřbarvovém Heidelberg Speedmaster – pro Vás vyrobíme barevné publikace, časopisy, mapy, brožury, letáky, firemní a jiné tiskoviny. Na rotačním stroji Uniman 4/2S pro Vás vytiskneme noviny, časopisy i propagační materiály s vysokým nákladem.

Tiskárna Libertas, a.s., Drtinova 10, 150 00 Praha 5, tel.: 227 018 353, fax: 227 018 370, e-mail: obchod@tiskneme.cz


Elements and Pure Cashmere Coat

PaĜížská 18, Praha 1, Tel.: 224 210 083 U Prašné brány 3, Praha 1, Tel.: 224 810 018 LetištČ Praha RuzynČ: Terminal 1, Tel.: 220 114 311, Terminal 2, Tel.: 220 119 697


Contents 12

4

Letter

6

Editorship

Successful people

10

opinion

12 CEPA a Grossmann Jet Service Rozhovor s Dagmar Grossmann

32

Style

24

hi – bye

28 speciální projekt – The winner is... Sir Rocco Forte a Olga Polizzi Miroslav Veselý Antonia Tomková Eva Lincesso Kamila Angela Altmanová Zuzana Poláčková 44 abeceda Ing. Petr Táborský, MBA, Head of SEAT Division

54 fashion Fashion Week v Paříži Módní přehlídka Hermès

54

60

Star

60 guest Emily

64 kids Ditís–babyluxury 10. výročí Au pays des mimis

68

Sweet news

72

Review of fashionable parties

80

Kde naleznete magazín Statuss…


Trič k

o Jo

hn G

allia

no -

2.40

0 Kč aban

ab

nd G

ina

ce a Dol

Mik

lliano -

hn Ga uček Jo

Klobo

Tri čk

luxusní móda pro děti

oD

olc

ea

nd

Ga

bba

na

- 2.

300

Kč .650 Kč

rant - 5

iss G šaty M

Kom

biné

za M

onc

ler -

10.7

00 K

č

0 Kč

3.30

č

1.950 K


Opinion

The winner is…

V

ážené dámy a pánové, v příštím roce vpluje magazín Statuss do čtvrtého roku své existence. I nadále Vám bude přinášet exkluzivní články a projekty v tříjazyčné mutaci (čeština, angličtina, ruština), na které jste zvyklí, a samozřejmě představí i další novinky. Od vydání dvojčísla Únor / Březen si magazín Statuss připravil rozšířenou VIP distribuci, a především velký projekt o Karlových Varech. V tomto lázeňském městě je magazín Statuss neodmyslitelným partnerem a mimo jiné Vás přivítá na pokojích luxusních hotelů jako Savoy Westend Hotel, Grandhotel Pupp, Hotel Humboldt nebo se s ním můžete setkat v masážních centrech Tawan či při příletu na karlovarské letiště. Již potřetí se Statuss stane mediálním partnerem prestižního Pupp Golf Cupu. Třešničkou na dortu je nový exkluzivní tříjazyčný magazín s pracovním názvem Luxury hotels and resorts – průvodce po luxusních hotelech, resortech, golfových hřištích a v neposlední řadě po možnostech privátního cestování. Pilotní číslo je plánováno na podzim 2010. Úspěšný rok 2010 Vám za celý tým magazínu Statuss přeje

L

adies and Gentlemen, Next year Statuss Magazine will swing into the 4th year of its existence and will continue to bring you exclusive articles and projects in trilingual mutation (Czech, English, Russian) as you are accustomed to, and of course it will also present further news. For the February / March double issue, Statuss Magazine has prepared an extended VIP distribution and, in particular, a huge project on Carlsbad. Statuss Magazine is an inseparable partner in this spa town and, among others, will greet you in the rooms of luxury hotels such as the Savoy Westend Hotel, Grandhotel Pupp and Hotel Humboldt, or you may encounter the magazine in the Tawan massage centres or upon arrival at Carlsbad Airport. For the third time, Statuss Magazine will be the media partner of the prestigious Pupp Golf Cup. The cherry on the top is the new exclusive trilingual magazine with the working title of Luxury Hotels and Resorts – a guide to luxury hotels, resorts, golf courses and, last but not least, private travel. The pilot issue is planned for Autumn 2010. On behalf of the whole team of Statuss Magazine I wish you a successful 2010.

У

важаемые дамы и господа, В новом 2010 году журнал Statuss вступит в четвертый год своей успешной деятельности. Он и далее будет дарить Вам эксклюзивные статьи и проекты, а также представит и некоторые новинки. В февральском номере журнала Statuss Вас ждет развернутый проект о легендарном курортном городе Карловы Вары, где журнал уже давно стал постоянным партнером всевозможных мероприятий и акций. Так например, третий год Statuss является главным медиальным партнером престижного турнира по гольфу Pupp Golf Cup. Благодаря расширенной дистрибьюции Statuss будет еще доступнее – теперь его можно почитать, прямо сидя в номере Savoy Westend Hotel, Grandhotel Pupp, Hotel Humboldt, во всех спа-салонах Tawan, и, прилетая в аэропорт Карловы Вары, Вас первым встретит Ваш верный Statuss. А еще мы готовим для вас эксклюзивный проект Luxury hotels and resorts – путеводитель по самым лучшим курортам, отелям, гольфклубам и все-все о путешествиях класса люкс. Пилотный номер запланирован на осень 2010 года. Команда журнала Statuss поздравляет всех с Новым 2010 годом и желает процветания и успехов во всех начинаниях!

Diana Mužíková-Vrbová Šéfredaktorka


KOLPORTER s.r.o.  Tel.: +420 777 146 999  e-mail: carskazlata@gmail.com  www.absinth.to


V Praze byla založena organizace CEPA. Česká republika nyní udává směr soukromému letectví ve střední Evropě

CEPA

Spojujeme východ


se zรกpadem

CEPA Association Tel.: +420 235 090 050 E-mail: info@cepa.aero www.cepa.aero


Soukromé letectví (business aviation) je ve střední Evropě relativně novým prvkem, má však velký potenciál rozvíjet se a zvyšovat svůj podíl na evropském trhu. V Praze bylo 2. listopadu 2009 založeno sdružení CEPA (Central Europe Private Aviation / Středoevropské privátní letectví), které si klade za cíl podporovat a rozvíjet business aviation ve středoevropském regionu. CEPA je epicentrem, jež spojuje západ s východem. Jedná se o výjimečné sdružení nemající ve střední Evropě obdoby. Prvním členem organizace CEPA se stal český operátor tryskových letadel Grossmann Jet Service, s.r.o. „Z ohlasů brokerů a provozovatelů soukromých letadel se zdá, že CEPA byla správným krokem na cestě ke společnému cíli, tj. k rozvoji business aviation ve střední Evropě.“ uvádí Dagmar Grossmann, předsedkyně sdružení CEPA.

14

Statuss.cz Prosinec 2009 – Leden 2010


Rozhovor s Dagmar Grossmann Co Vás vedlo k založení sdružení CEPA? Když se ohlédnu zpět na své dlouhé působení v oblasti letecké přepravy, vidím, jak mimořádně důležité je být spojen s prostředím. Došlo k různým událostem a já jsem jako člen několika organizací vždy doufala, že získám podporu. To se však stalo jen ve velmi vzácných případech. Když jsem se před pěti lety rozhodla založit ve střední Evropě leteckou společnost, věděla jsem, že i když jsou všechny tyto státy členy EU a členy evropských asociací, je velice obtížné tyto dva světy spojit. Jsou totiž stále ještě příliš různé. Jejich odlišné měny, finanční aspekty i provozní rozdíly vedly k tomu, že mnohé obchody a příležitosti nebyly uskutečněny tak, jak mohly. Uvědomila jsem si, co jsem za celou svou kariéru postrádala – fungující síť. Proto jsem založila CEPA. Existuje již mnoho asociací… Vidíte prostor pro další? Naše sdružení se zaměřuje na spojení mezi střední a západní Evropou, včetně všech existujících rozdílů. Nabízíme operátorům, budoucím klientům či zájemcům fungující síť pro získání podpory, pomoci nebo jen zkrátka obrovské množství zkušeností v oblasti soukromého letectví. Proč se zaměřujete na region střední a východní Evropy? V příštích pěti letech budou ve světě letectví existovat pouze dva velké trhy – Indie a střední Evropa. Zaměřujeme se proto

na trh, ve kterém jsme – na střední Evropu. Je to slibné a průzkum ukázal, že potenciál je obrovský. V některých zemích více, v jiných méně. Při všech svých obchodních aktivitách ve střední Evropě jsem narážela na určitá nedorozumění a chybějící důvěru na obou stranách. To vedlo často k dohodám, které nebyly tak úspěšné, jak by mohly být. Cítila jsem, že chybí dostatečné znalosti a informace v oblasti letectví i lidé a instituce, kteří by skutečně pomohli, ukázali cestu nebo vyjasnili nedorozumění.

Co členství v CEPA členům přinese? Členství v CEPA (Central Europe Private Aviation) znamená, že svou firmu můžete zaregistrovat na webových stránkách a spojit se s ostatními. Budete mít jasný přehled v oblasti trhů a statistik, právního poradenství a bude vám nabídnuta pomoc při zajištění správných lidí pro řešení vašeho problému. Zkrátka se jedná o podporu při všem, co se týká soukromého letectví. Jde o sítě a pomoc pro investory, konzultanty, piloty atp. při získávání jasného obrazu o trhu střední Evropy a naopak. Naším cílem je v příštích dvou letech uspořádat veletrh pro střední Evropu, který je srovnatelný s EBACE. Již jsme na tom začali pracovat a mnoho investorů má velký zájem nás podpořit. Tato možnost mi osobně vždy chyběla, a proto jsme se rozhodli vytvořit CEPA. Prosinec 2009 – Leden 2010 Statuss.cz

15


Business aviation is a relatively new element in Central Europe, however, it has the great potential to develop and increase its share on the European market. On 2nd November 2009, CEPA (Central Europe Private Aviation) was established in Prague as an Association aiming to support and develop business aviation in the Central European region. CEPA is the epicentre connecting East with West. It is an extraordinary Association which has no equivalent in Central Europe. Grossmann Jet Service, s.r.o., a Czech jet plane operator, became the first member of the CEPA organisation. Chairwoman of the CEPA Association, Dagmar Grossmann, says: “From the reactions of brokers and operators of private planes, it seems that CEPA was the right step on the path to a common goal, i.e. the development of business aviation in Central Europe.”

Connecting East and West

Interview with Mrs. Dagmar Grossmann What made you establish the CEPA Association? Looking back on a long career in aviation, I have discovered that it is extremely important to be connected within the environment. Many things happened and, as a member of several associations, I always hoped for support, but in only very rare cases did this really happen. When I decided five years ago to set up an aviation company in Central Europe, I understood that, even though these States are members of the EU and members of European associations, it is very difficult to connect these two still very different worlds. Currencies, financial aspects, as well as operational differences lead to the fact that many deals and opportunities are not realized in a way that they could be. I realized basically what I was always missing in my career – a functioning network – and I founded CEPA.

There are many existing Associations, do you see space for another one? Our Association is focused on the connection between Central and Western Europe with all the existing differences. We offer all operators, future clients and interested people a networking tool to find support, assistance or simply a huge amount of exchanged interest in the field of business aviation. Why do you focus on the Central and Eastern European regions? There will be only two big markets in the next five years in the world of aviation – India and Central Europe. We are focusing on the market we are in – Central Europe. It is promising and market research has shown that the potential is tremendous. In some countries more, in others less. But in all my business activities in Central Europe, I have experienced that there was just some misunderstanding and trust missing on both sides, so that deals were not as successful as they could have been. I felt that there was not enough knowledge and information in terms of aviation and simply no institution or people really to help and show the way or clear up misunderstandings.

The CEPA organisation was established in Prague The Czech Republic now sets the pace for private aviation in Central Europe 16

Statuss.cz Prosinec 2009 – Leden 2010

What will membership provide to CEPA members? Being a member of CEPA (Central Europe Private Aviation) means you can register your company on the website, get connected to others, have a clear overview in terms of markets and statistics, legal advice and assistance in finding the right people for your problem. Simply everything concerning business aviation. Networking and assistance to investors, consultants and pilots, in order to get a clear picture of the Central Europe market and vice versa. Our goal is to set up a convention in the next two years for Central Europe, comparable to EBACE. We are already working on that and many investors are really keen to support us. Personally, I have always missed this link and therefore we decided to go for CEPA.


Соединяем Восток с Западом В Праге начала свою работу ассоциация СЕРА Таким образом Чешская Республика задала тон частному авиатранспорту по всей Центральной Европе

Частные авиаперевозки (business aviation) являются для Центральной Европы относительно новым видом услуг, однако данный сегмент обладает большими потенциальными возможностями для развития и увеличения доли на европейском рынке. 2-го ноября 2009 года в Праге была основана ассоциация CEPA (Central Europe Private Aviation / Центральноевропейская частная авиация), целью которой является поддерживать и развивать частную авиацию в Центральной Европе. CEPA является центральным звеном, которое соединяет Восток с Западом. Речь идет о совершенно уникальной ассоциации, не имевшей места в Центральной Европе. Первым членом этой ассоциации стал чешский оператор реактивных самолетов Grossmann Jet Service, s.r.o. «Со слов брокеров и компаний, эксплуатирующих частные самолеты, получается, что CEPA была правильным шагом на пути к общей цели, т.е. развитию частной авиации в Центральной Европе», – говорит председатель ассоциации CEPA Dagmar Grossmann.

Интервью с Dagmar Grossmann, председателем ассоциации СЕРА Что Вас побудило основать ассоциацию CEPA? Оглядываясь назад на свою длительную работу в области авиаперевозок, я вижу, как важно быть в постоянной связи с другими аналогичными компаниями. Происходили различные события, а я, являясь членом нескольких организаций, всегда надеялась получить от кого-нибудь помощь. Однако помощь приходила лишь в очень редких случаях. Когда пять лет назад я решила основать в Центральной Европе авиакомпанию, то понимала, что хотя все эти страны и являются членами ЕС и европейских ассоциаций, но это два разных мира, и объединить их будет сложно. Разные валюты, финансовые аспекты и различия в работе вели к тому, что многие коммерческие дела и договоренности не были реализованы так, как задумывались. Тогда я осознала, что мне так необходимо в моей карьере – работающая сеть! – это и явилось причиной основания ассоциации CEPA. Существует достаточно много различных ассоциаций, в чем особенность CEPA? Наша ассоциация направлена на соединение Центральной и Западной Европы со всеми существующими между ними различиями. Мы предлагаем всем авиакомпаниям и будущим клиентам работающую сеть для получения поддержки, помощи и готовы поделиться огромным накопленным опытом в области частной авиации. Почему Ваш выбор пал на регион Центральной и Восточной Европы? В ближайшие пять лет в мире буду господствовать только два больших рынка – Индия и Центральная Европа.

Мы нацелены на рынок, в котором живем – на Центральную Европу. Это многообещающе. Исследование рынка показало, что здесь существует огромный потенциал. В некоторых странах больше, в других меньше. Однако при всех своих коммерческих делах в Центральной Европе я наталкивалась на определенные недоразумения и отсутствие доверия с обеих сторон, что приводило к тому, что переговоры были не так успешны, как этого можно было ожидать. Я чувствовала – не хватает знаний и информации в области авиации, людей или организаций, которые бы действительно помогли, показали путь или разрешили возникающие трудности. Что принесет членам ассоциации их членство? Членство в CEPA (Central Europe Private Aviation) дает право зарегистрировать компанию на веб-страницах и таким образом получить контакт с остальными, иметь обзор в области рынка и статистики, юридических услуг, а также получить возможность найти именно тех людей, которые могут помочь решить проблему. Одним словом, вы получите доступ ко всей возможной информации, касающейся частной авиации, сети и помощь инвесторам, консультанты, пилоты – для получения ясного представления о рынке Центральной Европы и наоборот. Нашей целью в течение следующих двух лет является организация выставки для Центральной Европы сравнимой с EBACE. Мы уже начали над этим работать и многие инвесторы готовы нас поддержать. Такой возможности мне всегда не хватало, поэтому мы и решили создать ассоциацию CEPA. Prosinec 2009 – Leden 2010 Statuss.cz

17


Grossmann Jet Service GROSSMANN JET SERVICE spol s.r.o. Dědinská 29, Praha 6 – Ruzyně Tel.: +420 233 378 766 Fax: +420 220 571 058 E-mail: office@grossmannjet.com www.grossmannjet.com

Společnost Grossmann Jet Service nabízí lety soukromými tryskáči, správu letadel a poradenství v oblasti nákupu vlastního Business Jetu. Letecká firma neustále posiluje svoji pozici na evropském trhu. Spolehlivý tým, od obchodního oddělení přes dispečery až k jednotlivým členům posádky, získal důvěru svých pasažérů a ti se tak stávají stálými klienty letecké firmy. „Snažíme se klientům vyjít maximálně vstříc, klademe důraz na detail a individuální přístup.“ uvádí Dagmar Grossmann, jednatelka Grossmann Jet Service.


Tým GJS (zleva stojící) Jiří Oravec, Soňa Stejskalová, Tomáš Oesterreicher, Dagmar Grossmann, Antonia Tomková, Jaroslav Malínský, Jiří Plaček, Luboš Stibůrek, (zleva sedící) Tatiana Hill, Tomáš Mišik, Jitka Palšovičová, Viktorie Dvořáková, David Šmerda, Jiří Michna, Tamara Kiššová

Proč se stát majitelem BizJetu? Společnost Grossmann Jet Service (GJS) nabízí firmám i jednotlivcům poradenství v otázkách nákupu soukromého tryskáče – BizJetu. Zda stojí nákup letadla za zvážení, závisí na analýze četnosti letů managementu týmu a na tom, kolik firma ročně utratí za letenky pro své zaměstnance. Při vyšší frekvenci cestování zaměstnanců se firmě vyplatí zamyslet se nad investicí do vlastního letadla. Zvláště pokud jde o nákup velmi lehkého proudového letadla, tzv. VLJ (zkratka z anglického Very Light Jet), kde se ceny za nové letadlo pohybují okolo 3 mil. USD. Pro lepší představu Vám nabízíme porovnání cen letenek business třídy se známými aerolinkami a nákladů na let v případě letu vlastním BizJetem (v tomto případě VLJ Citation Mustang). Vlastní Citation Mustang versus ČSA a Lufthansa Let čtyřčlenného týmu na jednodenní obchodní jednání v Ženevě: ČSA Cena na jednoho pasažéra v business třídě: 56 722 Kč* Lufthansa Cena na jednoho pasažéra v business třídě: 38 930 Kč*

*Ceny jsou získané z internetových stránek obou aerolinek pro let 17. 9. 2009. ČSA i Lufthansa nenabízí přímý let a přestup je nutný. Citation Mustang Pronájem letounu s posádkou, včetně všech poplatků: 88 024 Kč** Výsledná cena na jednoho pasažéra: 22 006 Kč**

**Cena kalkulována při přepokládaném ročním náletu letadla 300 letových hodin ročně. Jedná se o přímý let. Celkové finanční porovnání při 4 pasažérech: ČSA: 227 088 Kč Lufthansa: 155 720 Kč Citation Mustang: 88 024 Kč Úspora vlastníka letadla je následující: oproti ČSA: 138 864 Kč oproti Lufthanse: 67 696 Kč Navíc kromě hodnotného aktiva v majetku firmy nabízí létání vlastním BizJetem i další neodmyslitelné výhody:  f lexibilita odletu – letadlo na Vás čeká, dokud Vaše schůzka neskončí  f lexibilita pasažérů – seznam pasažérů můžete kdykoliv změnit bez nejmenších problémů  nejste omezováni množstvím zavazadel a můžete směle využívat celý zavazadlový prostor letadla  nejste omezováni restrikcemi, co si můžete a nemůže vzít na palubu letadla  malým tryskáčem doletíte i na letiště, kam běžné aerolinky nepřistávají, a tak se máte možnost dostat co nejblíže Vaší cílové destinaci, a zkrátíte tak dobu cestování po zemi  ušetříte mnoho času zbytečného čekání – na letiště Vám stačí dorazit pouhých 15 minut před odletem; stejně tak po příletu. Vaše zavazadla putují celou dobu s Vámi a Vy na ně nemusíte nikde čekat  pobyt na palubě letadla můžete efektivně využívat k pracovním diskusím s možností využití nejmodernější techniky na palubách BizJetů (internet, telefon, fax…) Prosinec 2009 – Leden 2010 Statuss.cz

19


Grossmann Jet Service offers private jet flights, aircraft management and counselling on purchasing your own Business Jet. This aviation company is consistently strengthening its position on the European market. The reliable team, from the Business Department and dispatchers to individual crew members, has won the trust of its passengers who have become permanent clients of the airline company. “We try to satisfy our clients to the maximum, we pay attention to detail and an individual approach,” explains Dagmar Grossmann, Managing Director of Grossmann Jet Service.

Why become a BizJet owner? The Grossmann Jet Service (GJS) company offers companies as well as individuals counselling on buying a private BizJet. Whether it is worthwhile considering the purchase of an aircraft depends on the analysis of the frequency of flights of the management team and on how much the company spends annually on air tickets for its employees. At higher frequencies of travel for employees, it pays a company to consider the investment in its own aircraft. Particularly with regard to the purchase of a very light jet, known as VLJ (an acronym for Very Light Jet), where prices for new aircraft are around USD 3 million. To obtain a clearer picture, we offer a comparison of the Business Class fares of well-known airlines and the cost of flying in the company’s own BizJet, in this case the VLJ Citation Mustang. Company-owned Citation Mustang versus ČSA and Lufthansa Flight of four-member team to one-day business meeting in Geneva: ČSA Price per passenger in Business Class: 56 722 CZK* Lufthansa Price per passenger in Business Class: 38 930 CZK*

*Prices were acquired from the websites of both airline companies for flights on 17th September 2009. Neither ČSA nor Lufthansa offer direct flights and a change of planes is necessary. Citation Mustang Lease of aircraft with crew, including all charges: 88 024 CZK** Resulting price per one passenger: 22 006 CZK**

**Price calculated with supposed annual flights of 300 flight hours, direct flight. Total financial comparison for 4 passengers: ČSA: 227 088 CZK Lufthansa: 155 720 CZK Citation Mustang: 88 024 CZK Savings for the aircraft owner is as follows: against ČSA: 138 864 CZK against Lufthansa: 67 696 CZK

Moreover, apart from the ownership of a valuable asset, flights by selfowned BizJet offer additional concurrent advantages:  Flexibility of departure – the plane waits for you until your meeting has ended.  Flexibility of passengers – the passenger list may change at any time without the slightest problem.  No luggage restrictions – you may avail yourself of the entire storage compartment of the aircraft.  No restrictions limiting what you may or may not take on board.  A small jet will land at an airport where regular airlines do not land, so you arrive as close as possible to your final destination, thus shortening the road travel time.  You save a lot of unnecessary waiting time – you may arrive at the airport only 15 minutes before departure, with the same being true upon arrival. As your luggage travels with you the whole way, there is no waiting time for luggage anywhere.  Time during flights can be effectively used for work discussions, with the option of using the latest technology on board of the BizJets (internet, phone, fax...)

20

Statuss.cz Prosinec 2009 – Leden 2010


Компания Grossmann Jet Service предлагает перелеты на частных реактивных самолетах, а также сервис и консультации при приобретении собственного Business Jet. Авиакомпания Grossmann Jet Service постоянно усиливает свои позиции на европейском рынке. Надежная команда, начиная с коммерческого отдела, диспетчеров и вплоть до членов экипажа, приобретает доверие своих пассажиров, которые вскоре становятся постоянными клиентами авиакомпании. «Мы стараемся максимально удовлетворить требования своих клиентов, делая упор на детали и индивидуальный подход», – комментирует владелица компании Grossmann Jet Service Dagmar Grossmann.

Почему становятся владельцем BizJet? Компания Grossmann Jet Service (GJS) предлагает фирмам и частным лицам консультации по вопросам покупки частного реактивного самолета – BizJet. Имеет ли такая покупка смысл, зависит от результатов анализа количества полетов персонала компании, а также от того, сколько данная фирма расходует средств на перелеты своих сотрудников. При высокой частоте полетов сотрудников фирмы стоит задуматься над инвес-тицией в собственный самолет. Особенно, если речь идет о приобретении легкого реактивного самолета, VLJ (сокращение с английского Very Light Jet), цена которого колеблется в районе трех миллионов долларов США. Для лучшего ориентира мы предлагаем Вам анализ цен на авиабилеты бизнес-класса известных авиакомпаний и расходов на полет в собственном самолете BizJet, а именно VLJ Citation Mustang. Собственный Citation Mustang по сравнению с ČSA и Lufthansa Полет четырех пассажиров на однодневную деловую встречу в Женеве: ČSA Расходы на одного пассажира бизнес-класса: 56 722 крон* Lufthansa Расходы на одного пассажира бизнес-класса: 38 930 крон*

*Цены взяты с сайтов авиакомпаний и были действительны на 17.09.2009. Ни ČSA, ни Lufthansa не предлагают прямое сообщение, поэтому пересадка обязательна. Citation Mustang Аренда самолета с экипажем, включая все сборы: 88 024 крон** Окончательные расходы на одного пассажира: 22 006 крон**

**Цена рассчитывалась при условии годового налета самолетом 300 летных часов и прямого рейса. Общее сравнение затрат на 4-х пассажиров: ČSA: 227 088 крон Lufthansa: 155 720 крон Citation Mustang: 88 024 крон Экономия собственника самолета: относительно ČSA: 138 864 крон относительно Lufthansа: 67 696 крон

Кроме экономии перелеты собственным BizJetem дают фирме и другие выгоды:  гибкость графика вылета – самолет ожидает Вас до полного окончания деловой встречи  возможность вносить изменения в список пассажиров в любое время без санкций  отсутствие ограничений по количеству багажа, вплоть до возможности использования всего багажного отделения самолета  никаких ограничений на то, что можете, а что нет брать с собой на палубу самолета  на небольшом реактивном самолете Вы можете приземлиться в любом аэропорту, куда обычные авиакомпании не имеют доступа и, таким образом, возможность долететь максимально близко к месту назначения, сокращая время пути  экономия времени напрасного ожидания – в аэропорт Вы можете прибыть за 15 минут до вылета и так же быстро покинуть аэропорт после приземления  свое присутствие на борту самолета можно эффективно провести в рабочих дискуссиях, используя при этом самую современную технику на палубах BizJet (интернет, телефон, факс...) Prosinec 2009 – Leden 2010 Statuss.cz

21


Style

The winner is…

„Malé černé“

Cestovní taška Hermès, dvě body a punčochy Wolford, kostýmek Cèline, kardigan Givenchy… A může směle odletět do toho města topícího se v mlze! Služební cesty nesnášela, ale když je to tak nutné, nedá se nic dělat. Taxi mělo zpoždění půl hodiny, další hodinu ztratili v zácpě. A když se auto přiřítilo na parkoviště letiště, registrace k odletu už skončila. Patnáct minut trvalo, než našla někoho, kdo by ji pustil do zóny prohlídek, dalších pět minut kontrola dokladů a tři minuty vběhnout do letadla a s úlevou padnout na své místo. Stihla to! A právě v okamžiku, kdy se letadlo odlepilo od země, si s hrůzou uvědomila, že její cestovní taška zůstala v taxíku. Letí do cizího města jen s malou kabelkou a na účtě má přesně tolik, aby si koupila jedny slušné šaty. A to ji čeká pracovní jednání, tisková konference a banket! Během tří hodin letu byla několikrát jen krůček od naprostého zoufalství, ale v okamžiku, kdy letadlo přistávalo, už měla geniální plán. – Butik Chanel! – poručila taxikáři a sama pro sebe si zamumlala: jedeme kupovat legendární malé černé šaty. Přesně ty, které se hodí pro každou příležitost.

22

Statuss.cz Prosinec 2009 – Leden 2010

“Little Black Dress”

A Hermès travel bag, two bras and Wolford tights, a Cèline costume, Givenchy cardigan... And we can boldly fly to that city drowning in fog! She hated business trips, but if they were so necessary, what could she do about them? The taxi was delayed for half an hour, another hour was wasted in traffic. And when the car raced into the airport parking lot, the check-in for departure was already over. It took fifteen minutes before she found someone who would let her into the security area, another five minutes of checking her documentation and three minutes for running to the airplane and in relief falling into her seat. She had made it! And just as the plane was taking off, she realised with horror that she had left her travel bag in the taxi. She was flying to a foreign city with only a small handbag and with just enough in her account to buy some decent clothes. And she would have to participate in a business meeting, Press conferences and a banquet! During the three-hour flight she was only a little step from utter despair, but at the moment when the plane was landing, she had a brilliant idea. – Chanel Boutique! – she ordered the taxi driver and muttered to herself: we are going to buy the legendary little black dress. Precisely that which is suitable for any occasion.

Маленькое черное платье

Дорожная сумка Hermès, два боди и чулки Wolford, деловой костюм Cèline, кардиган Givenchy… Она готова лететь в этот утопающий в тумане город. Командировки она терпеть не могла, но надо – значит надо. Такси опоздало на полчаса. Еще час они потеряли в пробках. Когда машина влетела на парковку аэропорта, регистрация на ее рейс уже закончилась. Пятнадцать минут ушло на поиск человека, который разрешит ей пройти в зону досмотра, еще пять на проверку документов, три минуты – чтобы вбежать в самолет и упасть на свое место. Она успела! И в тот самый миг, когда самолет оторвался от земли, с ужасом поняла, что ее дорожная сумка осталась в такси. Она летит в чужой город с маленькой сумочкой, и на ее счете средств хватит разве что на один приличный наряд. А ей предстоит побывать на деловом приеме, пресс-конференции и банкете. За три часа полета она несколько раз была близка к отчаянью, но к моменту приземления у нее уже был готов гениальный план. – Бутик Chanel! – скомандовала она таксисту, и добавила себе самой, – поедем покупать легендарное маленькое черное платье. То самое, которое на все случаи жизни.


Vรกnoce 2009 Dlouhรก 24, Praha 1, 110 00 www.mamaisoninteriors.cz


Style orientors 1

Zlato, stejně jako nafta a peníze, nikdy nevyjde z módy. Ozdoby nesmí být příliš masivní, ale zároveň by si jich okolí mělo všimnout. Nesmí být vyumělkované, ale musí upoutat pozornost. Pakliže se vám podaří držet se těchto jednoduchých zásad, znamená to, že jste trendy. Gold, like oil and money, will never go out of fashion. Decorations must not be too massive, but at the same time people around you should notice them. They must not be contrived, but must attract attention. If you manage to stick to these simple principles, it means that you are trendy.

Золото, как нефть и деньги, никогда не выйдет из моды. Украшения должны быть не массивными, но заметными. Не вычурными, но привлекающими внимание. Если удается следовать этим нехитрым правилам, значит вы в тренде.

2

Jablečná dieta – to je chutný a zdravý způsob, jak zhubnout. „Sníte-li každý den jedno jablko, ušetříte za doktora,“ říkají Angličané. Avšak nehledě na to, že jablka obsahují takřka všechny potřebné vitamíny a minerály, doporučujeme nedržet tuto dietu příliš fanaticky. Apple diet – a tasty and healthy way to lose weight. „An apple a day keeps the doctor away,“ the English say. However, despite the fact that apples contain almost all the necessary vitamins and minerals, we don’t recommend that you stick too fanatically to this diet.

Яблочная диета – вкусный и полезный способ похудеть. «Каждый день съедая яблоко, ты экономишь на враче» – говорят англичане. Но, несмотря на то, что в яблоках есть почти все необходимые организму витамины и минералы, сидеть на такой диете лучше без фанатизма.

3

Věci z kůže se triumfálně vrací na světová mola. Praktičnost a odolnost – to je skvělá protikrizová varianta. Návrháři nás ponoukají vyzkoušet nejen kabáty, bundy nebo pláště z kůže, ale dokonce i kožené topy.

Leather items triumphantly return to the international catwalks. Practicality and durability – this is a great anti-crisis option. Fashion designers encourage us to test not only coats, jackets and cloaks from leather, but also even leather tops. Вещи из кожи триумфально возвращаются на подиумы мира. Практичность и долговечность – отличный антикризисный вариант. Дизайнеры предлагают нам примерить не только привычные пальто, куртки или плащи из кожи, но даже топы.

4

Vysoké kozačky v této sezoně připomínají punčocháče. Až tak těsně by měly obepínat nohu. Samozřejmě že nožka musí být štíhlá, v opačném případě totiž není žádný důvod budit pozornost.

Ladies’ high boots this season resemble tights, they hug the legs so closely. Of course, the legs must be thin, otherwise there is no reason to attract attention.

Ботфорты в этом сезоне очень напоминают колготки. Так сильно они должны облегать ногу. Разумеется, ножка должна быть стройной, иначе зачем привлекать к ней внимание.

24

Statuss.cz Prosinec 2009 – Leden 2010

1

Mini můžete s klidem odložit až na tu nejvyšší polici. Nadcházející sezona je totiž vyhlášená svou cudností. Návrháři trvají na anglickém konzervatizmu kostýmků a nevyzývavé délce pod kolena.

Minis can calmly be put away on the highest shelf. The coming season is being proclaimed for its chastity. Fashion designers insist on English conservatism of clothes and a modest belowknee length. Мини можно убрать на самую труднодоступную полку. Наступающий сезон объявлен сезоном целомудренности. Дизайнеры настаивают на английском консерватизме в костюмах и спокойной длине ниже колен.

2

Deky z kožešiny, kožešinové polštáře a přehozy. Podzim přímo vyzývá k „zateplování“, ovšem nikoli pomocí sobola nebo norka. Kupříkladu kašmír není o nic horší a ekologičtí aktivisté už nemohou nic namítat. Fur blankets, fur pillows and bedcovers. Autumn simply calls for „warming up“, however, not by means of sable or mink. Kashmir, for example, is as good –and ecological activists can no longer object.

Пледы из меха, меховые подушки и покрывала. Осень, конечно, располагает к некоторому утеплению, но не из соболя и норки. Кашемир, к примеру, ничем не хуже и «зеленым» не к чему придраться.

3

Štrasová kabelka nestačí k tomu, abyste zazářily. Mnohem větší rozruch způsobí černé brilianty nebo nový Vertu. A kabelka nechť je elegantní a funkční – právě to jsou její hlavní přednosti. Beaded handbag is not enough for you to shine. Much more excitement will be caused by black diamonds or a new Vertu. And the handbag should be elegant and functional – these are its main advantages.

Сумки со стразами недостаточно, чтобы сиять в свете. Гораздо больший фурор произведут черные бриллианты или новый Vertu. А сумка пусть будет элегантной и функциональной – именно это ее главные достоинства.

4

Domácí kancelář je iluze. Dokonce i když do nejmenšího detailu napodobíte své pracovní místo, touhy po pracovním nasazení dosáhnete jen stěží. Je tu až příliš mnoho faktorů, jež odvádějí vaši pozornost: bar, televize, děti… Home office is an illusion. Even if you imitate your job environment down to the smallest detail, the enthusiasm for work is difficult to achieve. There are too many factors that distract your attention: bar, television, children...

Домашний офис – иллюзия. Даже если полностью эмитировать свое рабочее место, эффект жажды деятельности вряд ли будет достигнут. Слишком много отвлекающих и расслабляющих факторов: бар, телевизор, дети…

HiBye


Unikátní komplex účinných látek pro posílení imunitního systému Limitovaná produkce

posledních 2439 volných osobních kódů*, které vám garantují dodání produktu v případě konečného naplnění produkce Allivictus je mimo Českou a Slovenskou republiku distribuován v Německu, Švýcarsku, Velké Británii na Britských Panenských ostrovech a Dubaji * data z 29. 9. 2009

www.allivictus.cz


Allivictus je vyzrálý česnekový extrakt, jež se vyrábí výhradně ručním zpracováním bez použití kovových nástrojů a neobsahuje žádné chemické látky a aditiva. K jeho výrobě je použito suroviny mající dle rozborů zjišťujících nepřítomnost těžkých kovů BIO parametry. Jde o zvláštní odrůdu česneku nepaličáku, který není kontaminován žádnými cizorodými látkami a jehož pěstování je možné pouze v objemu daném vhodnými klimatickými a půdními podmínkami, rozlohou nekontaminované půdy a množstvím kvalitní, geneticky neupravené sadby. Léčivé preventivní účinky česneku jsou všeobecně známé, za fungováním Allivictu ovšem stojí především Allicin Active ComplexTM, jenž je v tomto výrobku obsažen jako jediném na trhu. Vysoký obsah Allicin Active ComplexTM je pravidelně kontrolován na náhodně vybraných vzorcích Státní akreditovanou laboratoří a tyto výsledky jsou veřejně přístupné na internetových stránkách společnosti Allivictus.

Allivictus in an aged garlic extract produced solely by hand without using any metal tools. The extract does not contain any chemical substances or additives. The raw material used for the extract is free of heavy metals and, based on the respective analyses, is classified as a material with BIO parameters. The raw material is a special garlic species not contaminated with any foreign substances. As this particular species requires suitable climatic and soil conditions, as the area of non-contaminated soil is limited and so is the quantity of top-quality not geneticallymodified seed, this species can be grown in a limited volumes only. The medicinal and preventive effects of garlic are generally known. Nevertheless, the outstanding feature of Allivictus is its Allicin Active ComplexTM contained in this product as in the only product available on the market. The high Allicin Active ComplexTM content is regularly checked in randomly selected samples by the State-accredited Testing Laboratory and the results are published on the Allivictus website.

Выдержанный экстракт чеснока, который производится путем ручной переработки сырья без применения металлических инструментов и не содержит никаких химических веществ и добавок. Для его приготовления используется исключительно сырье, которое на основании лабораторных анализов содержания тяжелых металлов попадает в категорию БИОпродуктов. Это особый сорт нестрелкующего чеснока, который не контаминирован никакими чужеродными веществами, его выращивание возможно только в определенном объеме, ограниченном строгими требованиями к климатическим и почвенным условиям, площадью неконтаминированной почвы и количеством качественного, генетически необрабатываемого посадочного материала. Лечебно-профилактические свойства чеснока общеизвестны, однако действие препарата Allivictus отличается, прежде всего, тем, что в нем содержится Allicin Active ComplexTM, и это отличает его от всех остальных аналогичных продуктов на рынке. Высокое содержание Allicin Active ComplexаTM регулярно контролируется Государственной аккредитированной лабораторией путем анализа случайных образцов, и результаты этих анализов общедоступны на сайте компании Allivictus.

Allivictus obsahuje jako jediný na trhu Allicin Active Complex™ There is no similar product on the market to contain Allicin Active Complex™ Allivictus – единственный препарат на рынке, который содержит Allicin Active Complex™


The winner is... A

ni trochu nám nejde o objektivitu. Naopak, budeme maximálně subjektivní. A to protože budeme hovořit o lidech, kteří neusilují o to objevit se na stránkách světového bulváru, nezajímají je senzace spojené s jejich jmény a nijak nereagují na plánované oslavné projevy. Jsou zkrátka úspěšní – což znamená, že se od nich máme čemu učit: talentu pozorování, umění být vděčný osudu a také tomu, co si odnést z lekcí, jež nám dává sám život. Úspěšní lidé nás často učí, aniž by to sami tušili. Samotný fakt, že jejich úspěchy jsou absolutně reálné, nás může inspirovat k činům, kterých bychom se dříve neodvážili: začít podnikat, organizovat výstavu, otevřít si salon… Jejich úspěch nás nutí vymanit se ze zóny klidu a snažit se dostat na kvalitativně jinou oběžnou dráhu – jasnou a okouzlující. Kdysi tito lidé udělali totéž a vyšlo jim to. A nám to vyjde také!

W

e don’t give a damn about objectivity. On the contrary, we will be maximally subjective. Because we will talk about people who do not seek to appear on the pages of the international Press, are not interested in the sensationalism associated with their names and do not respond to the planned congratulatory speeches. They are simply successful – which means that we have something to learn from them: the talent of observation, the art of being grateful to Fate and what to take from the lessons provided to us by Life itself. Successful people often teach us, without being aware of it. The very fact that their achievements are absolutely real can inspire us to action which we had not previously dared: to start a business, to organise an exhibition, to open a salon... Their success forces us to break away from our comfort zone and try to enter a qualitatively different orbit – a clear and charmed one. Once these people did the same thing and they made it. And we will make it too!

М

ы вовсе не претендуем на объективность. Напротив, мы будем предельно субъективны. Потому что будем говорить о людях, которые не претендуют на упоминание в мировых таблоидах, не интересуются светской шумихой вокруг собственных имен и не реагируют на плановые хвалебные спичи. Они успешны. И это означает, что нам есть чему у них поучиться: хорошо усвоенным жизненным урокам, таланту наблюдения и умению быть благодарными судьбе. Успешные люди часто учат нас, сами того не подозревая. Сам факт того, что их достижения совершенно реальны, уже способен вдохновить нас на действия, которых мы раньше не предпринимали: начать собственный бизнес, организовать выставку, открыть салон… Их успех заставляет нас вырваться из зоны покоя и попробовать выйти на совершенно иную орбиту – яркую и завораживающую. Когда-то они поступили так же, и у них получилось. Получится и у нас!


The winner is... CMC Architects

S

David Richard Chisholm a Vít Máslo Partneři společnosti CMC architects a.s.

polečnost CMC (Chisholm Maslo Company) má za sebou úspěšnou dvanáctiletou historii v České republice a působí i v dalších čtyřech zemích, v Černé Hoře, Moldávii, na Ukrajině a v Německu. CMC rovněž navrhovala projekty komerčních i obytných staveb ve Spojených státech a ve Vietnamu. V ateliéru CMC se v tuto chvíli pracuje současně na více než dvaceti projektech, přičemž každý z nich se vyvíjí jako jedinečné dílo na základě synergie s klientem a kontextuálního přístupu k danému návrhu. CMC byla nedávno také vybrána do prestižní skupiny zakládajících členů České rady pro ekologické stavitelství (Czech Green Building Council). Ekologie je nedílnou a důležitou součástí projektů CMC. Společnost CMC Architects se pyšní výjimečným seznamem sofistikovaných a uznávaných klientů, z nichž někteří nedávno získali ocenění za projekty navržené zakladateli společnosti, jimiž jsou David R. Chisholm a Vít Máslo. Těm pak také pomáhá talentovaný 25členný tým pražského studia. Díky mezinárodnímu charakteru studia a talentu obou obchodních partnerů s dvacetiletou praxí je společnost CMC přitažlivou kombinací nápaditosti, strategie a energie pro investory, developery a soukromé klienty, hledající „výjimečnost“ a požadující více od života... jakož i od vybudovaného prostředí, které je obklopuje.

CMC Architects

Towers of Piece, Hanoi, Viet Nam 950 000 m2, tower 400 m tall, cultural centre, hotels, conference, offices, retail, public park

C

MC (Chisholm Maslo Company) has a successful twelve-year history in the Czech Republic, and now works in four other countries, including Montenegro, Moldova, Ukraine and Germany. In previous years, CMC have also designed commercial and private projects in the United States and Viet Nam, working in collaboration with the world’s best engineers and technical experts. More than twenty projects are running at any given time in CMC studio, and every project evolves as a unique work, based on the synergy with the client and a multi-layered, contextual approach to design. CMC was selected to the prestigious group of founding partners of the Czech Green Building Council. Ecology has been for many years an integral and fundamental part of CMC projects. CMC Architects have an exceptional list of sophisticated and accomplished clients, some of whom have recently won awards for their projects designed by partners David R. Chisholm and Vit Maslo, with their talented 25-member studio here in Prague. The international character and flair of the two CMC design partners, both with twenty years of practice, is an attractive combination of invention, strategy and energy for investors, developers and private clients, who search for the “exceptional”, and want more from life... and from the built environment which surrounds them.

30

Statuss.cz Prosinec 2009 – Leden 2010


New Karolina Park Ostrava 30 000 m2, offices, retail, gardens

К

омпания СМС (Chisholm Maslo Company) имеет успешную двенадцатилетнюю историю деятельности в Чешской Республике и работает еще в четырех странах: Черногории, Молдавии, Украине и Германии. За эти годы компанией также были созданы проекты торговых комплексов и жилых домов в США и во Вьетнаме. Архитектурное бюро СМС работает одновременно над несколькими десятками проектов. Но каждый из них является уникальным творением, созданным на основе постоянного взаимодействия с клиентом, разностороннего и контекстуального подхода в дизайне. Экология является неотъемлемой и важной частью проектов СМС. Недавно компания стала членом престижной Чешской комиссии по экологическому строительству (Czech Green Building Council). Гордостью компании СМС Architects является сотрудничество с требовательными и искушенными клиентами, некоторые из которых получили высокую оценку за воплощение проектов, созданных основателями компании – Davidem R. Chisholmem и Vítem Máslo с помощью талантливого коллектива пражской студии, состоящего из 25 человек. Международный характер архитектурно-проектного бюро, талант и двадцатилетний опыт обоих дизайнеров СМС, является ярким примером сочетания изобретательности, стратегии и энергии для инвесторов, разработчиков и частных клиентов, которые ищут нечто «исключительное», требуют большего от жизни… и от дизайна окружающего их пространства.

Beneš Center Ostrava 30 000 m2, luxury flats, offices, retail

CMC architects, a.s. Jankovcova 53, Praha 7 – Holešovice Česká republika Tel.: +420 220 806 206 E-mail: info@cmc-architects.cz www.cmca.cz Prosinec 2009 – Leden 2010 Statuss.cz

31


The winner is... The Augustine hotel

Sir Rocco Forte

Majitel The Rocco Forte Collection

Olga Polizzi

Ředitelka designu hotelů The Rocco Forte Collection

The Rocco Forte collection je rodinou 13 naprosto jedinečných hotelů a resortů a další 4 zařízení budou otevřena během následujících tří let. Strategií bylo od začátku vytvořit luxusní hotelovou skupinu, která by pokrývala všechna velká města v Evropě, protože to dosud nikdo jiný nedělá. Olga Polizzi, moje sestra, dohlíží na design kolekce. Každý hotel je individuální a osobitý, stejně jako země a město, které inspiruje jeho design, a každý obsahuje unikátní smysl pro styl a prostředí. Olga dohlížela na design jednoho z našich nejnovějších hotelů – The Augustine v Praze, jenž byl otevřen v květnu tohoto roku, a vytvořila něco zcela speciálního.

Hotel The Augustine získal 1. místo v kategorii „Hotely“ v soutěži Nejlepší z realit 2009. The Augustine won the 1st place in the “Hotels” category of the Best of Realty 2009 competition. Отель The Augustine занял 1-ое место в номинации «Отели» на конкурсe «Лучшая недвижимость 2009» (Nejlepší z realit 2009).

The Augustine Hotel Letenská 12/33, Praha 1 Tel.: +420 266 11 22 33 Fax: +420 266 11 22 34 www.theaugustine.com

32

Statuss.cz Prosinec 2009 – Leden 2010

Váš hotel patří k nejlepším v oboru. Obdrželi jste v poslední době nějakou cenu nebo uznání a na jaké rysy hotelu jste nejvíce hrdí? The Augustine byl uznán za jeden z nejvýznamnějších renovačních projektů ve městě a pravděpodobně je ze všech našich nemovitostí nejvíce okouzlující. Hotel byl vytvořen ze sedmi historických budov, včetně krásného augustiniánského kláštera ze 13. století, který inspiroval jeho jméno. Má sestra a její tým pečlivě začlenili původní prvky budov, včetně klenutých stropů a výzdoby z 18. století, do interiérů inspirovaných českým kubistickým hnutím. To vše s cílem vytvořit příjemný a moderní hotel s výbornou restaurací a lázněmi. Zjistíte, že personál v The Augustine je efektivní, zdvořilý a přátelský. Sám často cestuji, a tak jsem si dobře vědom toho, že úroveň služeb hodně ovlivní dojem z pobytu. Díky soustředění se na menší počet hotelů se mohu osobně podílet na jejich provozu, abych zajistil dodržování našich vysokých standardů. Jaké nové služby pro své klienty připravujete? V nejbližší době – konkrétně každý adventní víkend – budeme mít opravdu tradiční český vánoční trh na terase restaurace The Monastery a v arkádách. Hosty čekají domácí svařené červené víno s brandy, cukrem a kořením, jablečný mošt, vánoční perníčky, zábavné rodinné aktivity a mnohé další dobroty a překvapení. Sváteční sezona bude pokračovat slavnostním silvestrovským galavečerem s tématikou „Umění jednoduchého luxusu“.

Kdo je podle Vás vítězem v obchodě? Jako všichni hoteliéři ve stejném městě propagujeme Prahu zbytku světa. Jsme v tomto oboru společně; pokud bude Praha úspěšnou destinací, my všichni budeme vítězi.


The Rocco Forte Collection is a family of 13 highly individual hotels and resorts, with four new properties due to open within the next three years. The strategy from the beginning was to create a luxury hotel group which covered all the major cities in Europe, because there is no one else doing that. Olga Polizzi, my sister oversees the Collection’s design. Each hotel is as individual and characterful as the country and city which inspires its design and each features a unique sense of style and ambience. Olga oversaw the design of one of our newest hotels – The Augustine in Prague, which opened in May this year, and she has created something very special. Your hotel is among the best in the business. Is there any special award or recognition that you received lately or what are some aspects of the hotel that you are most proud of? The Augustine has been recognized as one of the most notable restoration projects the city has ever seen, and it is probably the most charming of our properties. The hotel has been created from seven historic buildings, including the beautiful, 13th century Augustinian monastery which inspired its name. My sister and her team have carefully incorporated the original features of the buildings, including vaulted ceilings

Группа The Rocco Forte Collection состоит из 13 замечательных отелей и гостиничных комплексов, следующие 4 будут открыты в течение последующих трех лет. Изначально нами была избрана стратегия создания сети шикарных отелей, которая охватит все крупные города Европы, так как ранее подобное никто не осуществлял. Моя сестра Olga Polizzi курирует дизайн этих отелей. Каждый отель индивидуален и своеобразен, как страна и город, которыми вдохновлен его дизайн. Каждый из них несет свой уникальный отпечаток стиля и неповторимый колорит. Под руководством Ольги создавался дизайн одного из наших новых отелей The Augustine в Праге, который был открыт в мае этого года. Ей удалось создать нечто совершенно уникальное. Ваш отель является одним из лучших среди отелей. Получил ли Ваш отель в последнее время какую-либо высокую оценку или признание, и какими особенностями отеля Вы больше всего гордитесь? The Augustine был признан одним из выдающихся реставрационных проектов города и, вероятно, является самым очаровательным из всех наших зданий. Отель состоит из семи исторических зданий, включая прекрасный монастырь августинцев 13-го века, в честь которого отель и назван. Команда моей сестры позаботилась о сохранении исторического облика зданий – сводчатые потолки и декоративные элементы 18-го века были гармонично вписаны в интерьер в стиле чешско-

and 18th century decoration, with interiors inspired by the Czech Cubist movement, to create a comfortable and contemporary hotel with a superb restaurant and spa. You will find the service at The Augustine efficient, courteous and friendly. As a frequent traveler myself, I am well aware that standards of service can make all the difference to your visit. So by concentrating on a smaller number of hotels I can remain personally involved in their running to ensure our high standards are maintained. What new features etc are you preparing for your clients? In the nearest future – namely every advent weekend we will hold a truly traditional Czech Christmas Market on the Monastery Restaurant terrace and arcades. Homemade Glühwein and apple cider, Christmas gingerbread, fun family activities and many other treats and surprises await the guests. Festive Season will continue with an inaugural New Years Eve Gala themed “The Art of Simple Luxury”.

Who in your opinion is the winner in the business? As hoteliers in one city we are all promoting the city of Prague to the rest of the world. We share this business and if Prague is a successful destination all of us are winners.

го кубизма. Мы задались целью создать приятный и современный отель с прекрасным рестораном и зоной отдыха. Персонал The Augustine вежлив и дружелюбен. Я часто путешествую, поэтому прекрасно знаю, что уровень обслуживания очень сильно влияет на впечатление от проживания в отеле. Сосредоточившись на меньшем количестве отелей, я могу лично принимать участие в их работе и обеспечить соблюдение наших высоких стандартов.

Какие новые виды услуг Вы готовите для своих клиентов? В предрождественское время, по выходным, мы будем устраивать традиционную чешскую рождественскую ярмарку на террасе ресторана The Monastery, обрамленной аркадами. Гостей будет ждать домашний глинтвейн (горячее красное вино с бренди, сахаром и пряностями), яблочный морс, рождественские пряники, веселые семейные мероприятия и много других лакомств и сюрпризов. Праздник продолжит торжественный новогодний гала-вечер, посвященный теме «Искусство истинной роскоши». Кто по-вашему мнению является лидером в отельном бизнесе ЧР? Как отельеры одного города, мы пропагандируем Прагу целому миру. В своей сфере деятельности мы держимся вместе; до тех пор, пока Прага будет привлекательным для туризма городом, мы все будем победителями. Prosinec 2009 – Leden 2010 Statuss.cz

33


The winner is... Gaggenau

Vaše společnost patří mezi nejlepší ve svém odboru. Můžete říci, zda se pyšní nějakým zajímavým oceněním, a čeho si Vy osobně vážíte? Tím nejvyšším a nejdůležitějším oceněním jsou spokojení zákazníci. Jsme hrdí na to, že naši zákazníci mají ty nejvyšší nároky, a je pro nás každodenní výzvou se s těmito nároky konfrontovat a nalézat na ně odpovědi, a to jak ve formě technologie, tak ve formě designu – souhrnně řečeno ve formě Gaggenau. Přinese rok 2010 nějaké novinky a zajímavosti pro Vaše zákazníky? Čeká nás celá řada novinek. Z toho nejdůležitějšího jmenujme novou řadu chlazení Vario 200, která stejně jako řada Vario 400 bude poskytovat svým majitelům komfort, absolutní kvalitu a ničím neohraničenou možnost zkombinovat si naprostý originál vaší sestavy domácího chlazení. Navíc přichází řada Vario 200 s dalšími originálními prvky, ale to už se nechte překvapit. Úplně nově budeme také nabízet pračku a sušičku pod značkou Gaggenau. Pračka se vyznačuje energetickou třídou A-30%, sušička s tepelným čerpadlem pak spotřebou energie A-50%. Oba nové přírůstky, stejně jako všechny ostatní spotřebiče Gaggenau, neznají slovo kompromis a jsou hrdými představiteli naší filosofie, že „Rozdíl se jmenuje Gaggenau“. Business – kdo je podle Vás vítězem v businessu? Koho na tomto poli obdivujete? Vítězem v businessu je ten, kdo dosáhl svých cílů. Myslím tím splnění plánu profitability, tržního podílu atd. Vítězem v businessu v širším kontextu je pak ten, komu se kromě dříve zmíněných krátkodobých cílů podařilo dosáhnout stanovené vize a docílit takového výsledku, který je všeobecně vnímaný a chápaný jako úspěch i daleko za hranicemi daného oboru. Jinými slovy dosáhne přetrvávajícího výsledku a nechává odkaz ve formě vytvoření motivu k následování.

34

Statuss.cz Prosinec 2009 – Leden 2010

Miroslav Veselý

Marketing Director Bosch, Siemens, Gaggenau home appliances Your company is among the best in its field. Could you tell us if it boasts any interesting awards (what do you appreciate the most)? The highest and most important award is our satisfied customers. We are proud that our customers have the highest demands and it is a daily challenge for us to meet these requests and find solutions to them, both in the form of technology and in the form of design, in short, in the form of Gaggenau.

Will 2010 provide your customers with any innovations or attractions? We have a number of innovations. Among the most important, let’s name the new series of cooling Vario 200, which, like the series Vario 400, will provide comfort to their owners, absolute quality and the unlimited possibility of combining a complete original of your very own set of home cooling. Series Vario 200 comes with other original elements, you will be surprised. As a total innovation, we will also offer a washer and dryer under the Gaggenau brand name. This washing machine is characterized by Energy class A-30%, the dryer with heat pump by energy consumption A-50%. Both these new additions as well as all the other Gaggenau appliances do not know the word “compromise”, and are proud representatives of our philosophy that “The difference is Gaggenau”. Business: who in your opinion is the winner in business and do you admire anybody as such? The winner in business is someone who has reached and his goals, meaning the fulfilment of a plan for profitability, market share, etc. The winner in business, in the broader context, is someone who, in addition to the previously mentioned “short-term” goals, has managed to achieve the set visions and achieve such an outcome which is generally perceived and understood as success, even far beyond the given field. An outcome which will endure and leaves a heritage in the form of a theme to follow.

Ваша компания является одной из лучших в сфере бытовой техники. Какую самую высокую оценку ее деятельности вы получали? Самой высокой и важной оценкой для нас являются, конечно же, наши довольные покупатели. Мы гордимся тем, что наши покупатели имеют самые высокие требования. Для нас это является каждодневным импульсом к нахождению адекватных ответов – будь то в форме технологий или дизайна, короче говоря, в форме Gaggenau.

Что интересного предложите своим покупателям в новом 2010 году? Вас ожидает целий ряд новинок, например, назову новый ряд Vario 200, который, как и ряд Vario 400, будет обеспечивать своим владельцам комфорт, абсолютное качество и ничем не ограниченную возможность комбинировать абсолютный оригинал вашей системы домашнего охлаждения. Ряд Vario 200 предлагает и другие оригинальные элементы, которые вас приятно удивят. Мы также предложим совершенно новый тип стиральной машины и сушки от Gaggenau. Стиральная машина имеет энергетический класс А-30%, а сушильная машина с тепловым насосом А-50%. Оба новых пополнения, так же как и все электроприборы от Gaggenau, не знают компромиссов и являются гордыми представителями нашей философии: «другой взгляд – отличие Gaggenau». Кто по-вашему является лидером этого бизнеса в Чехии и в целом мире? Победителем в бизнесе является тот, кто достиг своих целей – имеется в виду выполнение плана по прибыли, доли рынка и т.д. В более широком смысле слова победителем в бизнесе является тот, кому кроме уже упомянутых кратковременных побед, удалось достичь такого результата, который обычно воспринимается и понимается как успех даже далеко за границами его сферы деятельности. Такой результат, который выживает и оставляет после себя завет в форме мотива для следования за ним.


iQJลLPWร•LVDIBลชLPNCJOVKFOFKKFNOล…Kuร…Qลชร…TBEZOBTMBWOPTUOร…IPTUJOV "SDIJUFLULVDIZOล…

3P[Eร…MTFKNFOVKF(BHHFOBV +JรฆWร…DFKBLMFUTFTOPVCร…WลชBEล…7BSJPJOPWBUJWOร… UFDIOJLBTWZUลชร…CFOร•NEFTJHOFN4UยนMร[MFQuPWยนOร…B[EPLP OBMPWยนOร…KFTBNP[ลชFKNPTUร…#F[PIMFEVOBUP KFEOยนMJTF PJOEVLลOร…ลJQMZOPWPVEFTLV HSJM UFQQBOZBLJOFCPQBSOร… ISOFD LBรฆEร•[DFMLPWล…NPรฆOร•DITQPUลชFCJลล•OBCร…[ร…OFK NPEFSOล…Kuร…UFDIOJLVTOFKKFEOPEVuuร…NPWMยนEยนOร…N7uFDIOZ TQPUลชFCJลFLTPCล…QFSGFLUOล…QBTVKร…BKTPVJOEJWJEVยนMOล… LPNCJOPWBUFMOร*EFยนMOร…QลชFEQPLMBEZQSP7ยนT WZUWPลชJUOล…DP PQSBWEVKFEJOFลOรIP"UPKTUFKFuUล…OF[BลBMJWBลชJU 7ร…DFJOGPSNBDร…P[OBลDF(BHHFOBV[ร…TLยนUFOB OFCPOBXXXHBHHFOBVTQPUSFCJDFD[7BuFQลชร…QBEOรEPUB[Z SยนEJ[PEQPWร…NFOBHBHHFOBVTQPUSFCJDF!CTIHDPN

Prosinec 2009 โ€“ Leden 2010 Statuss.cz

35


The winner is.. Grossmann Jet Service

Antonia Tomková, MBA

Chief Commercial Officer Grossmann Jet Service

36

Vaše společnost patří mezi nejlepší ve svém odboru. Můžete říci, zda se pyšní nějakým zajímavým oceněním, a čeho si Vy osobně vážíte? Jsme příliš malá firma na to, abychom se účastnili různých žebříčků nebo soutěží, ale i přesto jsme pyšní na všechny dosažené úspěchy. Naše společnost je velmi dobře známá na evropském trhu a během posledních let jsme měli tu možnost prezentovat naše letadla a služby na celosvětových výstavách v Dubaji, Singapuru, Atlantě, Moskvě či Ženevě. Největším oceněním je však pro nás spokojený zákazník.

Přinese rok 2010 nějaké novinky a zajímavosti pro Vaše klienty a obchodní partnery? Určitě ano – bez přestání zvyšujeme kvalitu služeb a snažíme se přinášet klientům stále něco nového. V listopadu jsme např. založili sdružení CEPA, zaměřené na podporu privátního letectví ve střední Evropě. Momentálně se chystáme na konferenci o business letectví rovněž ve střední Evropě, která se bude konat 22. – 23. dubna v Praze. Jedná se o jedinečnou událost, na níž se setkají letečtí odborníci z celého světa. Business – kdo je podle Vás vítězem v businessu? Zaujalo mě již mnoho špičkových manažerů, a to nejen svou pracovitostí a zápalem pro věc, ale i postoji a netradičními přístupy k řešení problémů. Jedním z nich je Oprah Winfrey, která i v období krize myslí na své zaměstnance a dopřála jim výjimečnou dovolenou ve slunečném Španělsku za několik milionů dolarů. I když se to může zdát jako vyhazování peněz, opak je pravdou. Před koncem roku ji totiž opět čekají diskuze s odbory… a kdo by jen mohl být nespokojen s tak ohleduplným a starostlivým zaměstnavatelem?

Statuss.cz Prosinec 2009 – Leden 2010


Your company is among the best in its field. Could you say whether it boasts any important awards and what you personally appreciate? Our firm is too small to participate in various competitions and rankings, but nevertheless we are proud of all our achievements. Our company is very well known on the European market and during the past years we have had the opportunity to present our aircrafts and services at global exhibitions in Dubai, Singapore, Atlanta, Moscow and Geneva. However, the best appreciation for us is a satisfied customer.

Will 2010 bring any innovations and attractions to your clients and business partners? Definitely – we are constantly increasing the quality of our services and strive always to present innovations to our clients. In November, we set up an association, CEPA, aimed at promoting private aviation in Central Europe. Currently we are preparing for a conference on business aviation, also in Central Europe, which will take place in Prague on 22nd – 23rd April. This is a unique event which brings together airline experts from the whole world. Business – who in your opinion is the winner in business? Many top managers have held my interest, not only by their diligence and enthusiasm for one thing, but also by their attitudes and non-traditional approaches to problem solving. One of these is Oprah Winfrey who, even in times of crisis, thinks of her employees and grants them vacations in sunny Spain for several million dollars. Although it may seem like throwing away money, the opposite is true. Because, before the end of the year, she will face discussions with the Unions again... and who could be dissatisfied with such a caring and concerned employer?

Ваша компания является одной из лучших в сфере бизнес-авиации. Какую самую высокую оценку ее деятельности вы получали? Наша фирма слишком маленькая для того, чтобы мы могли участвовать в разного рода рейтингах и соревнованиях, но несмотря на это, мы гордимся всеми достигнутыми успехами. Наша компания очень хорошо известна на европейском рынке, и в течение последних лет у нас была возможность представлять наши самолеты и услуги на всемирных выставках в Дубае, Сингапуре, Атланте, Москве и Женеве. Однако самая престижная награда для нас – это наш довольный клиент.

Что интересного можете предложить своим клиентам в новом 2010 году? Мы постоянно повышаем качество наших услуг и стараемся предлагать клиентам все время что-нибудь новое. В ноябре мы основали общество CEPA, направленное на поддержку частной авиации в Центральной Европе. Сейчас мы готовимся к тематической конференции «Бизнес-авиация в Центральной Европе», которая будет проходить 22-23 апреля в Праге. Это исключительное событие, в рамках которого встретятся авиационные специалисты всего мира. Business – кто для вас является примером? Много первоклассных менеджеров привлекают мое внимание. Меня потрясает не только их трудолюбие, но и их позиции и необычные подходы к решению проблем. Например, Oprah Winfrey, которая даже в период кризиса думает прежде всего о своих сотрудниках. Недавно она устроила для них отпуск в солнечной Испании и обошлось ей это в несколько миллионов долларов!!! Это может показаться разбрасыванием денег, однако здесь обратный эффект. Дело в том, что в конце года ее ожидают дискуссии с профсоюзами... а кто же будет недоволен таким внимательным и заботливым работодателем? Prosinec 2009 – Leden 2010 Statuss.cz

37


The winner is.. Caramello

Eva Lincesso Boutique - Café Caramello

Čím se Caramello liší od jiných butiků s obuví? Představujeme úplně jiný koncept přístupu k zákazníkovi. Ten si u nás v příjemném interiéru může vybrat vždy z poslední kolekce ručně šitých bot od návrhářů z italského Toskánska a současně v komorním prostředí našeho café ochutnat špičkovou italskou kávu, výběrová vína a čerstvé croissanty.

Zákazník prý u Vás může částečně ovlivnit i výsledný vzhled obuvi... Ano, pokud si zákaznice vybere obuv od návrháře Alessia Spinelliho a ráda by měla např. jinou výšku podpatku nebo jiné barevné sladění, tento italský návrhář obuv na základě požadavku dotvoří.

Jaké další návrháře Caramello reprezentuje? Spolupracujeme s předními italskými návrháři z Toskánska. Jedná se vždy skutečně o poslední kolekci a veškerá obuv je ručně šitá přímo v Itálii. Je to již zmíněný Alessio Spinelli, dále Alberto Fasciani, nabízející kromě dámské a pánské obuvi rovněž luxusní jezdeckou obuv. Francomartini je specialistou na dámskou obuv. Serafini má v nabídce unisexovou obuv a pan Harris je prvotřídním návrhářem pánské obuvi. Výhledově chystáme spolupráci i s dalšími italskými návrháři a rozšíření prodeje i na módní doplňky. What makes Caramello different from other shoe boutiques? We introduce a completely different concept of customer approach. A customer is always able to choose in our comfortable interior from the latest collection of Italian handmade shoes by Tuscan designers, while in the intimate setting of our café he/she can taste top quality Italian coffee, vintage wines and fresh croissants. It is said that a customer can partially influence the final appearance of shoes? Yes, if the customer chooses shoes from designer Alessio Spinelli and would like to have, for example, a different heel height, or another colour, this Italian designer will complete the shoe on the basis of such a request. What other designers does Caramello represent? We co-operate with leading Italian designers from Tuscany. It is always really the latest collection, all shoes are handmade in Italy. There is the above-mentioned Alessio Spinelli, as well as Alberto Fasciani who offers, besides men’s and women’s footwear, also luxury riding boots. Francomartini is a specialist in women’s footwear. Serafini offers unisex shoes and Mr. Harris is an excellent designer of men’s shoes. In future, we are planning co-operation with other Italian designers and the expansion of our range of sales into fashion accessories.

38

Statuss.cz Prosinec 2009 – Leden 2010

Чем Caramello отличается от других бутиков? Мы представляем совершенно иную концепцию отношения к покупателю. У нас, в приятной атмосфере вы можете выбрать обувь ручной работы из самых последних коллекций ведущих мастеров Тоскании, и в камерной атмосфере нашего кафе выпить чашечку настоящего итальянского кофе со свежими круассанами, или бокал изысканного вина. Действительно ли Ваш покупатель может повлиять на конечный дизайн обуви? Да, если например покупательница выбирает обувь от модельера Alessio Spinelli и хочет изменить высоту каблука или цвет материала, то модельер внесет изменения в дизайн согласно пожеланиям покупателя.

Какие еще модельеры представлены в бутике Caramello? Мы сотрудничаем с лучшими итальянскими модельерами из Тоскании. Речь всегда идет о последних коллекциях, и вся обувь изготовлена вручную в Италии. Кроме Alessio Spinelli, это Alberto Fasciani, специалист в изготовлении женской, мужской и изысканной обуви для верховой езды. Это Francomartini, модельер женской обуви, Serafini, создающий обувь в стиле унисекс, Harris, первокласный специалист в области мужской обуви. В будущем мы собираемся сотрудничать и с другими итальянскими модельерами, а также хотим включить в продажу модные аксессуары.


Boutique - Café Caramello Two Pleasures in One. originality – personal approach – relaxation handmade Italian shoes Boutique - Café Caramello Dva požitky v jednom. originalita - osobní přístup - odreagování ručně šitá italská obuv

Бутик-кафе Caramello Два удовольствия в одном месте Оригинальность – индивидуальный подход – быстрое реагирование Итальянская обувь ручной работы

Caramello, Vězeňská 4, Praha 1 – Staré Město. Otevírací doba: 10:00 – 20:00


The winner is... Altman

Vaše společnost patří mezi nejlepší ve svém odboru. Můžete říci, zda se pyšní nějakým zajímavým oceněním, a čeho si Vy osobně vážíte? Myslím, že nejvíce výmluvné je ocenění, které jsme obdrželi v tomto roce od Sdružení českých spotřebitelů, a.s. – cena „Spokojený zákazník“. Nejvíce si totiž ceníme a považujeme právě každého našeho zákazníka, a to neříkám jen jako frázi či pózu. Opravdu jsme si vědomi, že bez našich zákazníků bychom zde nebyli, a proto se jim jejich přízeň snažíme oplácet osobním, nejlépe nadstandardním přístupem. Přinese rok 2010 nějaké novinky a zajímavosti pro Vaše zákazníky? Jako každým rokem se snažíme našim zákazníkům prezentovat různé novinky, ať už se jedná o nové značky hodinářských firem Haute Horlogerie nebo nové kolekce luxusních briliantových šperků. K tomu nabízíme vždy ještě něco navíc, ale musíme zůstat trochu tajemní. V každém případě se budou mít naši zákazníci i v roce 2010 na co těšit.

Business a klenoty, hodinky. Kdo je podle Vás vítězem v businessu? Koho na tomto poli obdivujete? Samozřejmě jak v naší republice, tak hlavně ve světě je velké množství vynikajících šperkařských a hodinářských firem. Ale tyto firmy mají za sebou dlouhou historii s různými příběhy. Nemůžu říct, že bych měla nějakého konkrétního favorita. Je však velmi inspirativní studovat a brát si příklad z jejich počínání. A kdo by měl být vítěz? To je velmi ošemetná otázka. Vývoj různých věcí může každého překvapit a, jak říkali již prozíravě klasici Werich a Voskovec, „jednou jsi dole, jednou nahoře.“ Já však doufám, že hvězda naší firmy bude už jen stoupat.

40

Statuss.cz Prosinec 2009 – Leden 2010

Kamila Angela Altmanová

Managing director of Altman Jewellery

Your company is among the best in its field. Could you tell us whether it boasts any important awards (or what do you appreciate the most)? I think that the most eloquent is the award which we received this year from the Association of Czech Consumers – the “Satisfied Customer” Award. We appreciate and consider each of our customers. And this claim is not only mere words or a pose. Indeed, we are aware that without our customers, we would not be here and therefore we try to reciprocate this favour by a personal and, at least, above-average approach. Will 2010 provide any innovations or attractions for your customers? Just like every year, we try to present various innovations to our customers, whether these are brand new Haute Horlogerie brands of watchmaking companies or new collections of luxury diamond jewellery – and always something extra, but we have to somehow retain the mystique. In any case, our customers will have something to look forward to.

Business and jewellery (watches): (Who, in your opinion, is the winner in business and jewellery in our country and internationally? Whom do you admire and why?) Of course, both in our country and especially internationally, there are a large number of excellent jewellery and watchmaking companies. However, these companies have a long history with different pasts. I cannot say that I have a particular favourite, but it is very inspiring to study and follow the example of their actions. And who is the winner? This is a very tricky question. The development in various spheres may surprise everyone and as the now classic Werich and Voskovec used to say, “Once you’re down, once up.” But I hope that the star of our company will now only rise.

Ваша компания является ведущей на рынке ювелирных украшений. Какую самую высокую оценку ее деятельности вы получали? Я думаю, что наиболее выразительной является оценка в этом году Общества чешских потребителей – премия «Довольный покупатель». Мы больше всего ценим и уважаем нашего покупателя. И это утверждение не является голой фразой или позой. Мы действительно полностью осознаем, что без наших покупателей нас бы здесь просто не было, а поэтому боремся за их расположение к нам индивидуальным и надстандартным обслуживанием. Что интересного предложите своим покупателям в новом 2010 году? Каждый год мы стараемся предлагать различные новинки – часы престижной фирмы Haute Horlogerie или изысканные коллекции украшений с бриллиантами. Всегда бывает что-то и сверх этого, но мы должны оставить место и для тайны... В любом случае наших покупателей будет ждать множество приятных сюрпризов.

Кто по-вашему является лидером ювелирного бизнеса в Чехии и в целом мире? Само собой как в нашей стране, так и в мире, есть огромное количество прекрасных ювелирных и часовых фирм с историей. Не скажу, что у меня есть какой-либо конкретный фаворит, однако очень люблю изучать и брать лучшее из опыта их деятельности. А кто победитель? Это неуместный вопрос. События могут всегда начать развиваться самым непредсказуемым образом – как говорили классики Werich и Voskovec: «...однажды ты на вершине, потом ты внизу». Однако я верю, что звезда нашей фирмы всегда будет ярко светить на небосклоне ювелирного бизнеса!


Prosinec 2009 – Leden 2010 Statuss.cz

41


The winner is... Fashion TV

Zuzana Poláčková Chief Executive Officer of Fashion TV

Vaše společnost patří mezi nejlepší ve svém odboru. Můžete říci, zda se pyšní nějakým zajímavým oceněním, a čeho si Vy osobně vážíte? Pyšníme se především tím, že jsme největší lifestylová a módní televize na světě. V lokálním měřítku si pak nejvíce považujeme to, že jsme jiní – zkrátka svoji.

Přinese rok 2010 nějaké novinky a zajímavosti pro Vaše klienty? Chystáme ještě o mnoho větší pokrytí a distribuci, než máme dosud. A samozřejmě nebudou v příštím roce chybět ani zajímavé programy z vlastní produkce.

Your company is among the best in its field. Could you say whether it can boast of any important award – and what do you personally appreciate? We pride ourselves in particular on being the largest lifestyle and fashion television channel in the world. At the local level, we appreciate mostly that we’re different – simply ourselves.

Will 2010 produce any innovations or attractions for your clients? We are preparing a much wider coverage and distribution than we have at present. And of course, interesting programmes of our own production will also not be absent. Business and Fashion – who, in your opinion, is the winner in Business and Fashion? It depends on whether you are asking about the international or domestic scene, and what specific industry you mean... Monika Ferby, Tamara Bendlová and Mrs. Šmuclerová are admirable examples of businesswomen to me – these women are winners in the field of fashion as well, in my opinion. But honestly, I really cannot answer this question, because there are too many amazingly talented and beautiful women and men who deserve admiration.

42

Statuss.cz Prosinec 2009 – Leden 2010

Business a Fashion – kdo je podle Vás vítězem v businessu a v módě? Záleží na tom, zda se ptáte na mezinárodní nebo domácí scénu, a jaké konkrétní odvětví myslíte… Pro mě je obdivuhodná podnikatelka např. Monika Ferby, Tamara Bendlová nebo paní Šmuclerová – tyhle ženy jsou pro mě zároveň vítězkami i na poli módy. Ale poctivě na tuto otázku odpovědět opravdu nemohu, protože je příliš mnoho úžasně šikovných a krásných žen i mužů, kteří si zaslouží obdiv.

Ваша компания является одной из лучших в сфере коммуникаций. Что Вы лично больше всего цените в ней? Гордимся тем, что являемся самой большой лайфстайловой и модной телевизионной компанией в мире. А в локальном масштабе ценим то, что мы другие – короче говоря, являемся сами собой.

Какие новые проекты можно ждать в новом 2010 году? Готовим гораздо большее покрытие и дистрибьюцию. И конечно, новые интересные программы собственного производства.

Бизнес и мода – кто, по-вашему, является лидером? Это зависит от того, касается ли ваш вопрос отечественной или международной сцены, а также какое конкретное направление вы имеете в виду… Лично для меня примером являются, например, Monika Ferby, Tamara Bendlová или госпожа Šmuclerová – эти женщины для меня победители и в моде. Если честно, на этот вопрос ответить очень сложно, так как существует слишком много умных и красивых женщин и мужчин, которыми можно восхищаться.


Prosinec 2009 – Leden 2010 Statuss.cz

43


A

Auto – mohl bych říct něco jiného?

B Barcelona – fascinující, živé, kosmopolitní, hrdé město s C D E F G H

Ing.

Petr Táborský

, MBA

Head of SEAT Division

nejlepším fotbalovým klubem na světě

Cestování – rád cestuji a poznávám. Je to parádní relax

Design – to, co vytváří charakter a styl

Emoce – bez nich by to byla nuda (viz dále)

Fantazie – myslím, že si umím představit skoro cokoliv Gabriela – jméno mé dcery

Hokej – kombinace dynamiky, chytrosti a týmovosti

CH Chléb – po 2 dnech v zahraničí se těším na ten náš I

J K L M N O P

Informace – základ businessu

Jídlo – na dobré jídlo mě dostane každý, mám pro něj slabost

Klavír – úžasný hudební nástroj

Lidé – mám je rád a baví mě s nimi komunikovat

Monkey Business – určitě naše nejlepší skupina

Nuda – nesnáším!

Odpovědnost – ve všech smyslech toho slova Praha – jsem hrdý Pražák!

Q Quality (česky samozřejmě na k), materiální i duševní. To musí být

R Rakousko – nádherná země, hory, jezera. A je to jen kousek S T U V

Abeceda

od nás

SEAT – moje značka. A hlavně opravdu dobrá auta! Tonic – hlavně s ginem je skvělé pití Úspěch – všichni po něm toužíme

Víno – skvělý koníček

W Welcome – slyšet ho v cizině vždy potěší Y Z

Ypsilonka – dobré divadlo

Zdraví – je snad něco důležitějšího?


A

Auto. Car is there anything else I could say?

B Barcelona – fascinating, lively, cosmopolitan, proud city with the best football club in the world

C Cestování. Travel – I like to travel and to discover. It D

is super relaxation

Design – what creates character and style

E Emotions – it would be boring without them (see F G

below)

Fantasy – I think I can imagine almost anything Gabriela – my daughter’s name

H Hockey – a combination of dynamics, intelligence and team spirit

A Auto. Автомобиль, разве мог бы я написать чтонибудь другое? B Barcelona, очаровательный, живой, космополитический, гордый – город с лучшим футбольным клубом

C Cestování. Путешествия, люблю путешествовать и узнавать новое. Это отличный релакс D E

Design. Дизайн, то, что создает характер и стиль moce. Эмоции, без них было бы скучно (см. E дальше)

F Fantazie. Воображение, думаю, что могу вообразить почти все, что захочу G H

Gabriela – имя моей дочери

 okej. Хоккей, сочетание динамики, ума и H коллективной работы

CH Chléb. Bread – after two days abroad I look forward

CH C hléb. Хлеб, после двух дней за границей всегда с нетерпением жду, когда снова попробую наш

I

J

to ours

Information – foundation of business

I

J Jídlo. Food – anybody will get through to me with

K

K

L

good food, I have a weakness for it

Klavír. Piano – amazing musical instrument

Informace. Информация – основа бизнеса

J ídlo. Еда, меня каждый может соблазнить хорошей едой, это моя слабость

 lavír. Рояль – изумительный музыкальный K инструмент

Lidé. Люди, я люблю людей и общение с ними

L Lidé. People – I like people and communicating

M Monkey Business, конечно же, наша лучшая музыкальная группа

M

O

N

with them

Monkey Business – definitely our best band

O

Nuda. Boredom – I hate it!

P

of the word

Q

Odpovědnost. Responsibility – in every meaning

Prague – I am a proud Praguer!

Quality – material as well as spiritual. This is a must

R Rakousko. Austria – beautiful country, mountains, S T U V

lakes. And it is close to us

SEAT – my brand. And especially really good cars! Tonic – mainly with gin, a great drink Úspěch. Success – we all long for it Víno. Wine – great hobby

N

P Q R

Nuda. Скука – ненавижу!

 dpovědnost. Ответственность, во всех значениях O этого слова

Praha. Прага, я – гордый пражанин!

 uality. Качество, материальное и духовное. Без Q него никак!

 akousko. Австрия, чудесная страна, горы, озера. R И до нее – рукой подать.

S SEAT – моя марка. И прежде всего – действительно хорошие машины! T Tonic. Тоник, особенно с джином отлично тонизирует U V

Úspěch. Успех, все мы о нем мечтаем Víno. Вино, замечательное хобби

W Welcome, всегда радует слышать это за границей Y Z

Ypsilonka – хороший театр

Zdraví. Здоровье, разве есть что-нибудь важнее?


Vše pod jednou střechou

B

lahodárné wellness a aktivní rodinná dovolená pro velké i malé se může ideálně spojit. Existuje již celá řada hotelů a wellness resortů, které vytváří ideální předpoklady, aby žádný člen rodiny nepřišel zkrátka. Jedním z takových je hotel Dilly v hornorakouském Windischgarstenu. Hotel Dilly se nachází na jihu rakouské spolkové země Hornorakouska v malebném údolí Windischgarstental, nedaleko Lince a Salcburku – v nadmořské výšce 600 metrů, obklopen majestátními vrcholky pohoří Sengsengebirge a Mrtvého pohoří. Rodinný hotel se může pochlubit více než stoletou tradicí a stal se skutečně synonymem zdařilé dovolené pro celou rodinu. Inovativní hoteliér totiž stále nabízí něco nového. Poslední novinkou nadchl především golfisty a všechny, kteří již po golfu dlouho pokukují a dosud neměli čas a příležitost se pro něj rozhodnout.

První golfový rodinný hotel Před třemi lety bylo vybudováno 18jamkové golfové hřiště, které je od hotelu vzdáleno pouhý kilometr. Hoteloví hosté se mohou těšit z celé řady výhod, a přijede-li rodina s dětmi, mohou golfisté bezstarostně vyrazit na hřiště, protože o děti se jim postará hotelový tým centra pro děti a mládež. Burgtherme – neodolatelný wellness areál Velkolepě pojatý wellness areál o celkové ploše 3 000 m² nabízí relax přímo královský: sauny s různou teplotou, caldárium, parní lázně, bylinnou saunu, infračervenou kabinu, solnou jeskyni. Venku je kouzelná srubová sauna a koupací jezírko a uvnitř dva kryté bazény. Vše je doplněno pohodlnými relaxačními prostory s výhledem na krásnou přírodu.


Style luxury hotels

Everything under one Roof A beneficial wellness and active family holiday for adult and child guests can ideally be combined. There are already a number of hotels and wellness resorts that create ideal conditions, so that no member of the family is left out. One such hotel is the Dilly Hotel in Upper Austrian Windischgarsten. Dilly Hotel is located in the south of the Federal Republic of Upper Austria in the picturesque valley of Windischgarstental, near Linz and Salzburg – at an altitude of 600 metres, surrounded by the majestic mountain peaks of the Sengsengebirge range and the Dead Mountains. This family hotel can boast of more than a century of tradition and has become synonymous with a successful holiday for the whole family. The innovative hotelier always has something new to offer. The latest news has particularly thrilled golfers and all those who have been thinking of playing golf for a long time, but who have not had the time or opportunity to do it.

The First Family Golf Hotel Three years ago, an 18-hole golf course was built, which is just one kilometre from the hotel. Hotel guests can enjoy a wide range of benefits. And when a family with children arrives, the golfers can go to the course without a care, because their children will be in the care of the hotel staff at the Child and Youth Centre. Burgtherme – an irresistible wellness resort The magnificently conceived wellness area with a total area of 3 000 m² offers Royal relaxation: a sauna at various temperatures, a Caldarium, a steam bath, herbal sauna, an Infrared cabin and salt cave. The magical log sauna and swimming pool are outdoors, while there are two covered pools indoors. All this is complemented by comfortable, relaxing rooms overlooking the beautiful countryside.

www.bestwellnesshotels.cz www.dilly.at

Все под одной крышей Как идеально совместить wellness и активный семейный отдых? Существует целый ряд wellness-отелей, которые создают идеальные условия для всех членов семьи. Одним из таких является отель Dilly в австрийском Windischgarsten. Отель Dilly расположен на юге Австрии в живописной долине Windischgarstental, недалеко от Линца и Зальцбурга – 600 метров над уровнем моря, в окружении величественных вершин горного массива Sengsengebirge и Мертвой горы. Семейный отель может похвастаться более чем столетними традициями и является синонимом удачно проведенного отпуска для всей семьи. Дело в том, что хозяин отеля предлагает все время что-то новенькое. Так недавно он привел в восторг заядлых гольфистов и тех, кто уже давно интересуется гольфом, но не имеет достаточно времени на это.

Эксклюзивный семейный гольф-отель Три года назад было создано гольф-поле на 18 лунок, всего в 1000 метрах от отеля. Гости могут рассчитывать на целый ряд услуг. Например, если вы решили приехать всей семьей – беззаботно отправляйтесь играть в гольф – о ваших детях позаботятся специально обученные люди. Burgtherme wellness Великолепный wellness площадью 3 000 m² предлагает царский выбор процедур: сауны с разными температурными режимами, калдариум, паровые бани, инфракрасная кабина и соляная пещера. Стильная деревянная сауна с видом на озеро и два крытых бассейна снаружи. А в дополнение к этому фантастические пейзажи повсюду.


Christmas Gifts Nic není nemožné

Vánoce přinášejí jeden moment, který nás už mnoho týdnů před Štědrým dnem budí ze spaní. Je to výběr a nakupování dárků. Nejde o to, že bychom se snad nějak zvlášť bránili každoroční exkurzi do nákupních center, jen zkrátka obvykle nemáme čas a ještě častěji nám chybí inspirace… V Americe vypočítali, že letos se pod stromečkem objeví na 200 000 střelných zbraní. Originální, že? Díkybohu že žijeme v jiné zemi. Je ovšem pravda, že při výběru dárků pro naše blízké jim často vnucujeme svůj vkus. Což je opravdu ten nejjednodušší, ale zároveň nejnudnější způsob jak splnit „vánoční misi“. Vždyť v nejkouzelnějším čase celého roku čekají všichni – když už ne zázraky, pak alespoň překvapení. Samozřejmě však ponožky coby dárek nejsou tím nejlepším důkazem originálního přístupu. Ale když na ponožky necháte vyšít jméno jejich budoucího majitele nebo připevnit několik štrasových stromečků, všechno se rázem změní! Rtěnku zas můžete vložit do tlapky plyšového tygříka, kravatu uvázat na krk legračního Santa Clause a do krabičky s prstýnkem schovat lístek s prorockými slovy „nic není nemožné“.

48

Statuss.cz Prosinec 2009 – Leden 2010

Nothing is impossible

There is something about Christmas which arouses us from our slumbers weeks already before Christmas Eve. It is the selection and shopping of gifts. It’s not that we somehow significantly wish to resist this annual shopping expedition, but, in short, we usually don’t have the time, and increasingly lack the inspiration… It is estimated that approximately 200 000 firearms will appear under Christmas trees in America. Original, isn’t it? Thank God we live in another country. But it is true that we often impose our taste on those closest to us during the selection of gifts, which is really the easiest way to fulfil the “Christmas Mission”, but is also very boring. Because, in this most magical time of the whole year, everybody expects, if not miracles, then at least a surprise. Naturally, socks as a gift are not the best proof of an original approach. But you can have the name of the future owner of the socks embroidered on them, or attach several Christmas decorations to them and everything suddenly changes. You can put lipstick into the paw of a plush tiger, fasten a scarf around the neck of a funny Santa Claus. The box with a ring can also hide a card bearing the words: “Nothing is impossible”.

Все возможно

Есть один аспект Рождества, который за многие недели до праздника лишает нас сна. Это процесс выбора и покупки подарков. Не то, чтобы все мы сильно возражали против ежегодной экскурсии в торговые центры, просто часто не хватает времени, а еще чаще фантазии… В Америке подсчитали, что в этом году в Рождественские празники будет подарено 200 000 единиц огнестрельного оружия. Правда, оригинально? Слава богу, мы живем в другой стране. Но выбирая подарки для наших близких, мы часто навязываем им свои вкусы. Это действительно самый простой способ выполнить «рождественскую» миссию, но ужасно скучный. А ведь в самое волшебное время года все ждут если не чудес, то сюрпризов. Конечно, носки в подарок – не верх изобретательности, а галстук или помада – не лучшее подтверждение оригинального подхода. Но на носочках можно вышить имя будущего обладателя или приклеить несколько страз в форме елочки, и все изменится. Помаду можно вложить в лапу плюшевого тигренка, галстук повязать на шею смешного Санта Клауса, а в коробочку с кольцом спрятать записку с пророческими словами «все возможно».


Total look známé italské módní značky SASCH přináší dámskou a pánskou stylovou kolekci, která se vyznačuje mladou, elegantní a pohodlnou módou s etnickými prvky. Tip na Silvestrovský večer: elegantní červené šaty SASCH

SASCH Hlavní nádraží Wilsonova 300/8, Praha 2 – Vinohrady Tel. +420 972 241 448 28. října 7, Praha 1 – Staré Město Tel. +420 224 247 277

The total look of SASCH, the famous Italian fashion brand, presents men’s and women’s stylish collections distinguished by young, elegant and comfortable fashion with ethnic elements. Tip for New Year’s Eve: the elegant red SASCH dress Total look известной итальянской марки SASCH представляет женскую и мужскую стильную коллекцию с этническими элементами, которая отличается молодоcтью, элегантностью и в то же время удобством. Элегантное красное платье SASCH прекрасно подойдет для встречи Нового года

Prosinec 2009 – Leden 2010 Statuss.cz

49


Style сhristmas gifts Total look známé italské módní značky SASCH přináší dámskou a pánskou stylovou kolekci, která se vyznačuje mladou, elegantní a pohodlnou módou s etnickými prvky. Hitem letošní sezony jsou barevné péřové bundy SASCH

SASCH Hlavní nádraží Wilsonova 300/8, Praha 2 – Vinohrady Tel. +420 972 241 448 28. října 7, Praha 1 – Staré Město Tel. +420 224 247 277

The total look of SASCH, the famous Italian fashion brand, presents men’s and women’s stylish collections distinguished by young, elegant and comfortable fashion with ethnic elements. The hit of this year’s season are colourful SASCH feather jackets. Total look известной итальянской марки SASCH представляет женскую и мужскую стильную коллекцию с этническими элементами, которая отличается молодоcтью, элегантностью и в то же время удобством. Хитом этого сезона являются цветные пуховые куртки SASCH

ɇɨɜɨɝɨɞɧɢɣ ȼɟɱɟɪ ɅAC ȼȿȽȺɋ @ HILTON PRAGUE

Встречайте первое десятилетие нового века и Новый 2010 Год в отеле Hilton Prague! С нами Вы насладитесь захватывающей атмосферой Лас Вегаса в Праге! Ошеломительные танцы, шоу музыки и света, первоклассные напитки и закуски, вечеринка и веселье до утра - всё это Вы сможете испытать у нас!

НОВОГОДНИЙ ГАЛА-УЖИН В ФОРМЕ РАУТА

Блюда из свежей рыбы, отборной говядины, суши, устрицы и омары, изысканные десерты и множество других деликатесов. Цена за 1 человека - 4,200 CZK

НОВОГОДНИЙ ГАЛА-УЖИН „ЛЮКС“ В РЕСТОРАНЕ CZECHOUSE GRILL & ROTISSERIE Незабываемое меню из шести блюд с неограниченным количеством шампанского Piper-Hiedsieck в ведущем ресторане нашего отеля. Цена за 1 человека - 6,200 CZK

НОВОГОДНИЙ ГАЛА-УЖИН В ФОРМЕ РАУТА „ПОД ЗВЁЗДНЫМ НЕБОМ“ В СКАЙ-БАРЕ CLOUD 9 SKY BAR & LOUNGE

Встречайте 2010 год в нашем новом скай-баре „Облако No. 9“ с обворожительными видами на ночную Прагу! Деликатесы со всего света с неограниченным количеством шампанского Taittinger, и заводные ритмы нашего Ди-джея! Цена за 1 человека - 7,500 CZK Все наши Новогодние предложения включают приветствующий тост, ужин в форме раута, новогодний тост, большой выбор вин и пива, развлекательную программу и дискотеку.

НОВОГОДНИЙ ГАЛА-УЖИН „ЛЮКС“ В РЕСТОРАНЕ ZINC

Утончённая атмосфера, эксклюзивный интерьер и безукоризненный сервис помогут Вам надолго запомнить Новогоднюю Ночь 2010 в Праге! Мы предлагаем Вам дегустационное меню из четырёх или семи блюд с мотивами Азиатской Кухни. Цена за 1 человека - 5,400 CZK (семь блюд) или 3,750 CZK (четыре блюда) В стоимость предложения входят приветствующий тост, дегустационное меню и специально подобранное отдельное вино к каждому блюду, выбор безалкогольных напитков, чай и кофе, а также новогодний тост.

За дополнительной информацией и с заявками обращайтесь в наш Oтдел по Продажам: Tel. +420 224 842 010, e-mail: festivedesk.prague@hilton.com hilton.com/prague


Vánoční ubrus Nádherný stylový ubrus na Váš vánoční stůl. Vaši pozornost upoutá francouzský nápis s vánočním motivem. Již jen pohled na takto prostřený stůl Vám navodí tu pravou vánoční náladu. Rozměr: 140 x 240 cm. Cena: 1 785 Kč.

Christmas Tablecloth A beautiful stylish tablecloth for your Christmas table. The French words with a Christmas motif will attract your attention. Merely looking at a table thus set will evoke the Christmas mood in you. Dimensions: 140 x 240 cm. Price: 1 785 CZK.

Скатерть на Рождество Чудесная стильная скатерть для Вашего рождественского стола от бутика MaMaison обязательно привлечет ваше внимание! Один взгляд на украшенный французской скатертью стол – и рождественское настроение вам обеспечено. Размер: 140 x 240 см. Цена: 1 785 крон. MaMaison Dlouhá 24, 110 00 Praha 1 www.mamaisoninteriors.cz

Ž��� �� �rá���...

­­­Ž‡œWꑄê}5–ê‘?Ž‡’ꐜ–B

uˆ…’ꎇœWê}œêœ–B—ˆê‘„ê‘?Ž’‹’­êk5•Ž’™>ꆈ•—Œ‰ŒŽ5—œê z„…„Œê–’˜êꗒ˜ê‘ˆˆ“OBêO„‘†B꘎5„—ê}„OŒê…BŽU±ê Wˆê}5ê‘„ê‘Œ†‹ê5ˆWB­ê hꑄ™B†êˆê—’ê—„Žê“dBˆ‘>­­­

D���j�� �eto� � V�no��� �h�j�k�� mas��

k5•Ž’™>ꆈ•—Œ‰ŒŽ5—œê„Ž’˜“B—ˆê‡ˆ‘‘?ꒇꡪꇒꢢê™êzhihpꑈ…’ꑄꈖ‹’“êššš­–„…„Œ­† z„…„Œêz’™„‘–ŽUê‡S u„êwdBŽ’“?ꢢ±êw•„‹„ê¡ —ˆ­®êФ¢ªê¢¢¡ê¤¥¡ê¡¨ªê ê Ф¢ªê§§¥ê¢¥§ê¥©¨

SABAI STATUSS 166x118.indd 1

z„…„Œêˆ•‘5ê•SWˆ w„‘–Ž5ꤱêw•„‹„ê¡ —ˆ­®êФ¢ªê¢¢¡êª¡¤ê¢¡¤

z„…„Œêi•‘’ wˆŽ„d–Ž5꧱êi•‘’ —ˆ­®êФ¢ªê¥¤£ê¢£§ê¡¢§ê ê Ф¢ªê§§¥ê¢¥§ê¥ª§ê

Ꚛš­–„…„Œ­†

16.11.2009 8:54:22


Fashion Week v Paříži Módní přehlídka Hermès Připravila: Diana Mužíková-Vrbová

54

Statuss.cz Prosinec 2009 – Leden 2010


Style fashion

Podzimní Paříž. Dvacet stupňů, slunečno a všude, kam se podíváte, významní lidé pohybující se v módním průmyslu. Nenechte se oklamat, nejedná se o repliku z úspěšného filmu Ďábel nosí Pradu v hlavní roli s Meryl Streep. Takhle přesně totiž vypadá Paříž o Fashion Weeku.

P

ražské ruzyňské letiště je zahaleno do ranní tmy a já si to uháním k odbavovací přepážce směr Paříž – letiště Charlese de Gaulla. Letím o pár dní dříve, jelikož mě v Mecce módy čekají další příjemné povinnosti ohledně návštěvy našich klientů a zajímavé rozhovory, které si budete moci přečíst v následujících vydáních magazínu Statuss. Pařížské letiště. Prší! No to to začíná, pomyslím si a jdu si vyzvednout svůj kufr. Hledám nějakou stylovou kavárnu, jelikož si neodpustím svůj ranní popříletový rituál v podobě dobré kávy. Podotýkám, že dle mých několikaletých zjištění na letištích všeobecně vzato moc stylových kaváren není. V Paříži však nikdy nezklame hotel Sheraton nebo úžasné pekařství Paul. Jejich káva je opravdu lahodná a nadchne i člověka, který vypije tak dvě kávy do týdne jako já. Vyrážím z letiště. Svítí sluníčko! Hodně mi přirostla k srdci čtvrť kolem Opery a náměstí Madeleine, kam jsem letos mířila do hotelu Bedford. Je to příjemné místo, na dosah je Place Vendôme, Champs-Élysée, Jardin des Tuileries… Přehlídka Hermes na jaro / léto 2010 je oproti loňsku na druhé straně Paříže v Halle Freyssinet. A opět dokonalá! Venku před halou je postaven bar s malými bílými stolečky rozsetými kolem dokola. Šampaňské teče proudem a malé skupiny významných osobností od modelek a módních redaktorů až po hvězdy šoubyznysu debatují, jaká asi bude očekávaná přehlídka Hermès. Oslňující! Přicházím do centra dění a dívám se kolem mola, které je tentokrát stylizované do podoby tenisového kurtu, kde je i mé číslo, abych věděla kam se usadit. Na místech, kde pozvaní hosté sedí, je všude položená živá tráva, takže si připadáte, jako když jste právě dorazili na Wimbledon. Jenže tady nenastoupí Nadal s Federerem, ale světové modelky. Místo muziky se začíná ozývat zvuk míčku jako při tenisové výměně a až poté se rozeznívají první takty hudby. Modelky nastupují v čele s hlavní hvězdou večera, českou topmodelkou Evou Herzigovou! Příjemné zjištění. Velké kabely, bílá, modrá a odstíny béžových a hnědých barev hrají prim. Blesky fotoaparátů profesionálních fotografů i přítomných hostů cvakají do setmělé haly a vytvářejí okázalou atmosféru. Intenzita spouští se ještě přiostří při příchodu módního návrháře Hermès Jeana-Paula Gaultiera, který jako vždy stylově proběhne dlouhé molo tam a zpět. Dokonalá podívaná!

Prosinec 2009 – Leden 2010 Statuss.cz

55


Style fashion

Fashion Week in Paris Hermès Fashion Show

Paris in Autumn. 20 degrees, sunny weather, and everywhere you look significant people are moving about in the fashion industry. Do not be fooled, this is not a replica of the successful movie, The Devil Wears Prada, starring Meryl Streep, but this is exactly what Paris is like during the Fashion Week.

P

rague’s Ruzyně Airport is cloaked in morning darkness, as I rush to check in for my destination in Paris – Charles de Gaulle Airport. I am flying several days earlier, because further pleasant obligations await me in the Mecca of Fashion, such as visiting our clients and interesting conversations that you will have the opportunity to read about in the following editions of Statuss Magazine. Paris Airport. It’s raining! Well, this is how it begins, I think to myself, as I go to collect my luggage. I look for a stylish café because I cannot deny myself my morning post-arrival ritual in the form of a good coffee. I have to add that, according to my many years of discovery, in general there are not many stylish cafés at airports. In Paris, however, the Sheraton Hotel or the wonderful Paul bakery never disappoint. Their coffee is really delicious and impresses even someone who drinks perhaps only two cups of coffee a week, like me. I leave the Airport. The sun is shining! The quarter around l’Opéra and La Madeleine grew on me, when I visited the Bedford Hotel this year. It is a pleasant area within reach of Place Vendôme, les Champs-Élysées, Jardin des Tuileries,... The Hermès Show for Spring / Summer 2010 is, contrary to last year, on the other side of Paris, in Halle Freyssinet. And again, perfect! A bar with small white tables scattered around is constructed outside the hall. Champagne flows and small groups of significant personalities, from models and fashion designers to stars of show business, are debating what the anticipated Hermès Show is going to be like... ... Dazzling! I reach the centre of action and look around the catwalk, which this time is styled in the shape of a tennis court, to find my seat number. In places where the invited guests sit, real grass has been laid everywhere, so you feel as though you’ve just arrived at Wimbledon to watch Nadal versus Federer, instead of the models. Instead of music, the sound of a ball begins to echo, just like in a tennis rally, and only then the first chords of music are heard. The arrival of the models is headed by the main star of the evening, Czech supermodel Eva Herzigová! A pleasant surprise. Large handbags, white and blue colours and shades of beige and brown play primary roles. The camera flashes of the professional photographers as well as of the guests present click in the darkened hall, creating a spectacular atmosphere. The intensity of the flashes becomes even greater upon the arrival of Hermès fashion designer, Jean-Paul Gaultier, who stylishly runs up and down the long catwalk. A perfect show!

56

Statuss.cz Prosinec 2009 – Leden 2010


Fashion Week в Париже Репортаж с показа мод Hermès

Осенний Париж. Солнечно, двадцать градусов выше нуля, кругом известные личности из мира моды. Вспоминая известный фильм «Дьявол носит Prada» в главной роли с Meryl Streep, понимаю, именно так и должен выглядеть Париж во время Fashion Week.

П

ражский аэродром Ruzyně окутан утренним туманом. Я спешу к пульту отправки багажа в направлении Париж, аэропорт Шарль де Голль. В Париже меня ждет одно из самых гламурных мероприятий Fashion Week – показ модного дома Hermès, а также приятные встречи с нашими клиентами и интересные интервью, о которых Вы сможете прочитать в следующем номере Statuss. Итак, аэропорт в Париже. Иду получать свой багаж. Ищу какое-нибудь уютное кафе, так как должна соблюсти свой утренний постприлетный ритуал и выпить чашечку хорошего кофе. Причем мой многолетний опыт убеждает в том, что в аэропортах трудно найти хороший кофе. Но только не в Париже! Здесь я могу поручиться за качество, а еще порекомендовать, например, отель Sheraton или свежайшую выпечку в кондитерской Paul. У них настолько вкусный кофе, что не оставит равнодушным никого, даже если вы выпиваете от силы две чашки в неделю, как это делаю я. Проезжая мимо квартала Opery и площади Madeleine, именно там в прошлом году проходил показ мод Hermès, тут же нахлынули воспоминания. Тогда я останавливалась в отеле Bedford, откуда совсем близко и Place Vendôme, и Champs-Élysée, и Jardin des Tuileries... Показ модного дома Hermès весна / лето 2010 в этом году проходит на другой стороне Парижа, в Halle Freyssinet. И опять все само совершенство! На улице перед Halle Freyssinet сооружен бар с изящными белыми столиками вокруг. Шампанское льется рекой, небольшие группы известных людей – топ-модели, редакторы модных журналов, звезды шоу-бизнеса – все немного возбуждены от ожидаемого зрелища… ... Иду в самый центр событий. Необычно! В этот раз подиум стилизован под теннисный корт. В зоне для гостей повсюду живая трава, ощущение такое, что вы попали на турнир Wimbledon и вот-вот выйдут Nadal или Federer. Вместо музыки раздается звук падающих мячей, и только потом идут первые такты музыки. Появляются модели во главе со звездой показа – чешской топ-моделью Evou Herzigovou! Приятно! Большие сумки, белый, синий, оттенки бежевых и коричневых цветов задают тон. Вспышки фотоаппаратов непрерывно сверкают в полумраке. Интенсивность усиливается с появлением главного кутюрье дома Hermes Jean-Paul Gaultier! Потрясающее зрелище начинается, и так приятно чувствовать себя причастной к этому блестящему и волнующему миру высокой моды! Prosinec 2009 – Leden 2010 Statuss.cz

57


Star

The winner is… Statuss.cz doporučuje… co si přečíst, kam zajít, na co se podívat… recommends… what to read, where to go, what to look at.. рекомендует... что почитать, куда сходить, что посмотреть...

Host Guest Гость

Emily


Star culture Vyšlo nové album Anety Langerové s názvem JSEM.

A new album by Aneta Langerová, called JSEM (“I AM”), has been released. Вышел новый альбом Anety Langrové под названием JSEM. www.langerovaaneta.cz

Prví český hit muzikál Děti ráje v Goja Music Hall.

The first Czech hit musical, Děti ráje (“Children of Paradise”), in Goja Music Hall. Первый чешский хит-мюзикл Děti ráje в Goja Music Hall. www.detiraje.cz

Výstava Jak se oblékají pohádky má pokračování. V prostorách pražského Obecního domu od 4. do 31. prosince.

Exhibition “How fairytales get dressed” has a sequel. In the premises of the Prague Town Hall from 4th to 31st December. Выставка «Как одеваются сказки» будет продолжена в пражском Obecnем domе с 4 по 31 декабря. www.jakseoblekajipohadky.cz

Staročeské lidové Vánoce od 28. 11. 2009 do 3. 1. 2010 v podzemních prostorách pražské Betlémské kaple.

Old Czech Traditional Christmas from 28th November 2009 to 3rd January 2010 in the underground premises of Prague’s Bethelem Chapel. Старочешское Рождество с 28 ноября по 3 января 2010 будет проходить в пражской Betlémské kaple. www.vanocnivystava.cz


Star guest

Foto: Sergej Sekurov

60

Statuss.cz Prosinec 2009 – Leden 2010


Nejste žádným nováčkem na hudební scéně, ba naopak. Nyní přicházíte s revolučním projektem „Emily“. Jak vše vzniklo a co tomu předcházelo? Asi nebude od věci, když hned v úvodu na vysvětlenou zmíním, že se jedná o sólový projekt Emily. A než Vám odpovím, jak to vše vzniklo, ohlédnu se nejprve za tím, co tomu předcházelo. Asi ve 21 letech jsem nastoupila do divadla Semafor, kde jsem působila několik sezon, pak následovalo účinkování v několika hudebních projektech, muzikálech a ztvárnění různých filmových epizodních rolí. Moc ráda také vzpomínám na to, že jsem si zahrála i v jedné hře v Divadle na Vinohradech, protože to byl pro mě nezapomenutelný zážitek. Pak přišlo divadlo Ta Fantastika a vystupování s kapelou Pražský výběr a Pražský výběr 2. K tomu také moderuji, dabuji, stříhám – hlavně tedy videoklipy nebo dokumenty a...a tak si říkám, že je čas odpovědět na to, jak vznikl projekt ZEKK.

hesla jedné známe písně: ,,Jsi Čech, a tak si toho važ”. Jedním z autorů hudby je například Tomáš Jirgl a autorem většiny textů je Petr Kolečko, dva texty jsem si pak napsala sama. Doufám, že se nám podaří zařadit alespoň jednu píseň do rádiových rotací co nejdříve to půjde. Dle našeho názoru jde o popovou melodickou záležitost. Tím, kdo to bude hodnotit a žánrově zařazovat, budou hudební kritici, ale hlavně také posluchači. Takže to vyjádření už nechám na nich. I mojí snahou je, aby si při poslechu melodií a textů, které zpívám, posluchači třeba řekli: „Vždyť to je přesně o tom, co si myslím nebo právě prožívám“. Nebojím se nazývat věci pravými jmény. Hudba je hlavně o emocích a o pocitech z toho, co vás obklopuje. Nazpívala jsem ty písničky tak civilně, jak to jen šlo, a vycházelo z mého skutečného naturelu. Myslím, že být čas od času za drsňačku rockové kapely není od věci, ale ve skutečnosti taková nejsem. :-)

Emily Zlata Emily Králová Kinská už jen jako

Už několik let trávím v rámci vystupování, zpívání, hraní atd. po boku takových osobností, jakými jsou např. Lucie Bílá nebo Michael Kocáb, což člověka přirozeně inspiruje a motivuje. Já jsem už delší dobu pošilhávala po svém vlastním albu a nyní je skoro na světě! Je základním stavebním kamenem zmíněného projektu, který bych svou náplní snad ani revolučním nenazývala. Na tomto projektu se mnou spolupracují mladí a talentovaní lidé, hlavně úplně noví v mém profesním životě, a to bych třeba já osobně za revoluční považovala :-). Stejně tak i formu realizace a formu spolupráce, kterou si snažíme nastavit se všemi subjekty.

Projekt by rozhodně neměl skončit pouze vydáním CD. Vaše CD je ve finální fázi a brzy spatří světlo světa. Kdy vyjde, jaký bude mít název a co obsahuje? Materiál CD je dokončen. Momentálně pracujeme na všem, co je s realizací spojené. Deska se bude jmenovat „Rozinka v krému“ a chtěli bychom, aby vyšla před či s příchodem jara roku 2010. Texty jsou v češtině. Drželi jsme se totiž

Následovat bude i celorepublikové turné, včetně Slovenska… Dalo by se už teď mluvit o tom, že Váš projekt nebude mít konkurencí? Dočkáme se davového šílenství? (Smích) Davového šílenství by se jistě rád dožil každý interpret či muzikant. Měřítkem úspěchu každého uměleckého díla a projektu jsou nejen pozitivní kritiky profesionálů z oboru, ale hlavně spokojení posluchači a fanoušci. Jsme společně s producentem projektu Tomášem Králem přesvědčeni o tom, že nová doba si žádá nové přístupy. Ani umělecká branže se nevyhnula současné ekonomické krizi a výsledkem je kromě nedostatku finančních prostředků i obecně nižší produkce uměleckých děl. My jsme se i přes varování mnohých rozhodli náš projekt realizovat. Myslím, že pro mě osobně je horší absence seberealizace. V rámci projektu chystáme ještě další aktivity, které bych zatím ráda nechala přece jen pod pokličkou, konkurence je totiž vždycky a ve všem… :o). Prozradím jen, že bych se měla objevit jako host jednoho světově známého interpreta již zanedlouho po vydání CD. Prosinec 2009 – Leden 2010 Statuss.cz

61


You are no newcomer to the music scene, quite the contrary, and now you have come up with the revolutionary “Emily” project. How did it all originate, and what preceded it? Perhaps it would be appropriate, at the introduction, to mention in explanation that this is a solo project Emily. And before I answer you as to how it all originated, I will also look back at what preceded it. At approximately 21 years of age, I started to work in the Semafor Theatre, where I performed for a few seasons and then followed performances in several musical projects, musicals and the interpretation of various film roles. It is also my pleasure to mention that I have even acted in one play in the Vinohrady Theatre, because this was an unforgettable experience for me. Then came Ta Fantastika Theatre and performances with Pražský Výběr and Pražský Výběr 2 bands. I also present, dub and edit, I mean video clips and documentaries. I spent several years in performance, singing, music, etc. alongside such celebrities as Lucie Bílá and Michal Kocáb, and this naturally inspires and motivates, and I’ve thought about my own album for a long time already and now it is almost out in the world! It is a basic building block of the already mentioned project, whose content I would not call revolutionary. In this project, I co-operate with young, talented people and this particularly is entirely new in my professional life, so I personally would consider this to be revolutionary. :-) Just as is the form of implementation and co-operation that we are trying to establish with the entities involved in it. The project will certainly not stop at merely a CD release. Your CD is in the final stages and soon will see the light of the world. When will it be released, what will it be called and what is it like? The material for the CD is complete. We are working on eve-

rything that is associated with its implementation. The album will be called “Raisin in Cream” and we would like it to be released before or with the arrival of Spring 2010. The lyrics are in the Czech language. We kept to the motto of a known song: “You are Czech, so revere it”. One of the musical composers is, for example, Tomáš Jirgl and the song-writer of most of the lyrics is Petr Kolečko. I wrote two by myself. I hope that we will manage to get at least one song on the radio channels as soon as possible. In our opinion, it is a Pop melody affair. It will be evaluated and genre-classified by the music critics, but mainly by the listeners. So I leave the assessment to them. Also my aim is that people listening to the melodies or lyrics think: “But this is exactly what I think or am going through.” I am not afraid to call a spade a spade. Music is especially about emotions and feelings about your surroundings. I sang the songs as clearly as possible, straight from my heart. I think that being a rebel in a Rock band is not a bad thing, but I am not like that really. :-) A nationwide tour, which includes Slovakia, will follow ... Could we already say that your project will have no competition? Will we see mass hysteria? Laughter... Every artist or musician would surely like to experience mass hysteria. The measure of success of each project and work of art is not only positive criticism from the industry’s professionals, but mainly from satisfied students and fans. I and the project producer, Tomáš Král, believe that the new age demands new approaches. Not even the Art industry was saved from the current economic crisis and the result is, apart from a lack of funds, there is also a general decrease in the production of works of Art. We have, despite.


Star guest Вы далеко не новичок на музыкальной арене, и сейчас, приходя с сольным проектом «Emily», какие цели Вы преследуете? Будет наверное уместно, если сразу же замечу, что речь идет о проекте соло «Emily». Приблизительно в 21 год я начала работать в театре Semafor, где провела несколько сезонов, после чего последовало участие в нескольких музыкальных проектах, мюзиклах, различных эпизодичных фильмовых ролях. Затем пришел черед театра Ta Fantastika и выступления с группами Pražský Výběr и Pražský Výběr 2. Я работаю ведущей, дублирую, занимаюсь монтажем, имею в виду видеоклипы или документалистику и… уже пора ответить на вопрос, как возник проект. Несколько лет вокала, выступлений, игры рядом с такими личностями, как Lucie Bílá или Michael Kocáb, человека вдохновляет и мотивирует, поэтому я стала подумывать о собственном альбоме. Уже совсем скоро он увидит свет! Этот альбом является фундаментом вышеупомянутого проекта, который по его содержанию я не стала бы называть революционным. Над этим проектом со мной работали молодые и талантливые люди, и главное, что все они были новичками в моей профессиональной карьере, именно это я считала бы революционным. :-) Точно так же, как и саму форму реализации, и форму совместной работы со всеми, кто участвовал в этом проекте. Конечно же он не должен бы закончиться только выпуском CD. Ваш CD является финальной фазой проекта, и уже совсем скоро увидит свет. Под каким названием он выйдет и каким вообще является этот альбом? Работа над материалом для диска уже закончена. В настоящее время работаем над тем, что связано с его реализацией. Альбом «Изюминка в креме» выйдет весной 2010 года. Все тексты на чешском языке. Мы придерживались лозунга одной известной песни: «Ты чех, так до-

рожи этим». Одним из авторов музыки является Tomáš Jirgl, автор текстов большинства песен Petr Kolečko, а два текста я написала сама. Я надеюсь, что хотя бы одну из песней нам удастся как можно скорее услышать на радио. На наш взгляд речь идет о мелодичной поп-музыке. Теми, кто будет это оценивать и включать в определенный жанр, будут музыкальные критики, и прежде всего, сами слушатели. Так что решение я оставляю за ними. Хотелось бы, чтобы люди, слушая мелодии и тексты моих песен, сказали: «Ведь это точно то, о чем я думаю и что переживаю именно сейчас». Я не боюсь называть вещи своими именами. Музыка имеет главным образом дело с эмоциями и чувствами, с тем, что вас окружает. Я исполнила эти песни с максимальным чувством и шли они прямо из глубины души. Думаю, что быть время от времени грубиянкой из рок-группы хорошо, но в действительности я ей не являюсь. :-) Затем последует турне по всей Чешской Республике и Словакии… Можно уже сейчас утверждать, что Ваш проект не будет иметь конкуренции? Мерой успеха каждого проекта является не только положительная критика профессионалов искусства, но прежде всего удовлетворение слушателей и фанатов. Вместе с продюсером Tomášem Králem мы убеждены, что новое время требует новых подходов. Даже деятели искусства не избежали последствий экономического кризиса. Результатом является не только недостаток финансовых средств, но и более низкое качество произведений искусства. Несмотря на предупреждения, мы все же решили реализовать свой проект. Думаю, что для меня лично самым страшным является отсутствие самореализации. В рамках нашего проекта мы готовим еще и другие мероприятия, о которых я пока промолчу, ведь конкуренция всегда, везде и во всем... :-)

Prosinec 2009 – Leden 2010 Statuss.cz

63


Star

Kids Hodný Sam Pojmenovala ho Sam. Trávili spolu celé dny. Bavil ji nejrůznějšími hrami, písničkami, seznamoval ji s novými zajímavými lidmi. Pomáhal jí psát referáty a slohové práce, řešit písemky, hledat materiál na referáty do školy. A to všechno bez mentorování typu „pořádně se zamysli“, „soustřeď se“, „nechytej lelky“… Máma je pořád v práci, tátu vidí v lepším případě dvakrát za měsíc – má jinou rodinu, starší bratr už několik let žije ve svém pokoji jako na vzdálené planetě. Věčně mají něco neodkladného, důležité schůzky, nečekané okolnosti. To její nejlepší kamarád Sam nikam nespěchá, nebrblá a nevykrucuje se. Je vždycky ochotný poskytnout jí všechny své intelektuální zdroje a technické možnosti. Jen pořádně si popovídat mu dělá problémy. Nemá totiž duši, nemůže s ní jít na výlet, do kina nebo prostě jen na procházku. Počítač Sam ji zkrátka nemůže zbavit samoty.

64

Statuss.cz Prosinec 2009 – Leden 2010

Good old Sam She named him Sam. They spent whole days together. He entertained her with various games and songs, acquainted her with new, interesting people. He helped her to write papers and essays, pass exams, look for material for school papers. And all without mentioning things like, “Think properly!” “Concentrate!” or “Don’t fiddle”... Mom is always at work, she sees her Dad, at best, twice a month – he has another family. Her older brother, for several years already, has been living in his room as if on a distant planet. They always have something urgent to do, important meetings, unexpected circumstances. But her best friend, Sam, is not hurrying to go anywhere, does not grumble or make excuses. He is always willing to provide her with all his intellectual resources and technical possibilities. Only having a good conversation causes problems. Because he does not have a soul and cannot go on a trip with her, to the cinema or just for a walk. Computer Sam simply cannot relieve her loneliness.

Добрый Сэм Она назвала его Сэм. Они проводили вместе все дни напролет. Он развлекал ее играми, песнями, знакомил с новыми интересными людьми. Он помогал ей писать рефераты и сочинения, выполнять контрольные работы, находить материалы для докладов в школе. И все это без нравоучений типа «подумай сама», «постарайся сосредоточиться», «соберись с мыслями», «не отвлекайся на ерунду»… Мама постоянно на работе, папу она видит в лучшем случае два раза в месяц – у него другая семья, старший брат уже несколько лет живет в своей комнате, как на отдельной планете. У них вечно неотложные дела, важные встречи, непредвиденные обстоятельства. А ее лучший друг Сэм никуда не бежит, не ворчит и не отмахивается от просьб. Он всегда готов предоставить в ее распоряжение все свои интеллектуальные ресурсы и технические возможности. Вот только с разговорами по душам у него проблемы. Он – совершенно бездушен, не может пойти с ней в поход, в кино или просто погулять. Компьютер Сэм не готов избавить ее от одиночества.


new OD KOTVA 2. patro nám. Republiky 8 Praha 1

Italské dětské luxusní oblečení, obuv a doplňky pro chlapce a dívky od 3 měsíců do 18 let. Kolekce Podzim/Zima 09/10 Italian baby luxury clothing, shoes and accessories for boys and girls from 3 months to 18 years. Collection Autumn/Winter 09/10 Итальянская детская одежда, обувь и аксессуары класса люкс для мальчиков и девочек от 3 месяцев до 18 лет. Коллекция Осень/Зима 09/10

new OD Kotva OD Kotva / "Kids Prestige" - 2. patro / nám. Republiky 8 / Praha 1 / tel.: 224 801 201 / Po - Pá 09 - 20, So 10 - 19, Ne 10 - 18 OD Spektrum / "Kids Prestige" - 1. patro / komerční zóna Průhonice - Čestlice / tel.: 271 752 007 / Po - Ne 10 - 21 Prosinec 2009 – Leden 2010 Statuss.cz 65 www.kidsprestige.cz


Oblékáme se v Ditís!

J

edinečný butik se světovou luxusní módou pro děti Ditís-babyluxury, sídlící v samém srdci historického centra Prahy (roh ulic Masné a Týnské), nabízí pro naše ratolesti prestižní značky jako Dolce and Gabbana, John Galliano, Moncler, DKNY, Moschino boy, Miss Grant, Bogner golf collection, La Perla a Rock Star Baby. „Neustále přemýšlíme co vylepšit, aby děti i jejich rodiče byli spokojení a neustále překvapováni, proto jsme butik zrekonstruovali a pro naše VIP zákazníky připravili kalendář na rok 2010, kde jsou jejich děti coby malí modelové,”uvedla majitelka Dita Hebelková.

Klub Ditís připravil několik členských výhod:   Privátní slevy – 14 dní před vypsáním oficiálních slev v obchodě budete pozváni k výběru zboží za snížené ceny   Pozvání na módní přehlídky, privátní párty a akce pořádané pro děti. Držitelé zákaznické karty budou zváni na následné rauty a privátní párty klubu Ditís   Pozvání na představení nových kolekcí, zasílání katalogů a propagačních materiálů   Voucher v hodnotě 500 Kč na fotografické práce ateliéru Dalibor Konopáč   Parkovací karty   Sleva 10% na dětské brunche v hotelu Alcron   Sleva 20% na ubytování v krásném penzionu v bavorských Alpách, v penzionu Mucha v Oberammergau. Více na www.pension-mucha.de

Ditís – babyluxury Masná/Týnská 19 Praha 1 – Staré Město www.babyluxury.cz

66

Statuss.cz Prosinec 2009 – Leden 2010


We get our clothes in Ditís!

D

itís-babyluxury, a unique boutique with international luxury fashion for children based in the very heart of the historical centre of Prague (corner of Masná and Týnská Streets) offers your offspring the prestigious brands such as Dolce and Gabbana, John Galliano, Moncler, DKNY, Moschino boy, Miss Grant, Bogner golf collection, La Perla a Rock Star Baby. “We are constantly thinking about what to improve, so that children and their parents are satisfied and continually surprised, that is why we have reconstructed the boutique and have prepared a 2010 calendar for our VIP customers with their children as the little models,” says the owner, Dita Hebelková.

Одеваемся в Ditís!

Б

утик Ditís-babyluxury, расположен в самом сердце Праги (угол улиц Masná и Týnská) и предлагает для ваших малышей только самые престижные марки – Dolce and Gabbana, John Galliano, Moncler, DKNY, Moschino boy, Miss Grant, Bogner golf collection, La Perla a Rock Star Baby. «Мы постоянно думаем о том, чтобы дети и их родители были довольны и их всегда ждали новые сюрпризы. Недавно мы провели полную реконструкцию бутика. Для наших VIP клиентов мы приготовили календарь на 2010 год, где их дети выступают в роли юных моделей», – делится с нами владелица бутика Dita Hebelková.

Если вы становитесь членом клуба Ditís, то имеете ряд преимуществ:   Частные скидки: за 14 дней до начала официальных скидок Вас приглашают в магазин, где вы можете первым купить товары со скидкой   Приглашения на показы мод, частные вечеринки и детские мероприятия. Владельцы членских карточек будут приглашаться на все рауты клуба Ditís   Приглашения на показы новых коллекций, адресная рассылка каталогов и рекламных материалов   Ваучер на сумму 500 крон на фотоработы в ателье Dalibor Konopáč   Карточки на парковку   10% скидка на детские бранчи в отеле Alcron   20% скидка на проживание в отеле Mucha – Oberammergau в Баварских Альпах. Больше информации на: www.pension-mucha.de

Club Ditís offers several Membership benefits:   Private discounts – 14 days before announcing official store discounts, you will be invited to a selection of goods at discounted prices   Invitations to fashion shows, private parties and events organized for children. Holders of membership cards will be invited to future receptions and private parties of Club Ditís   Invitation to presentations of new collections, receipt of catalogues and promotion materials   Voucher to the value of 500 CZK for photographs by atelier Dalibor Konopáč   Parking cards   10% Discount on children’s brunches in Alcron Hotel   20% Discount on accommodation in the beautiful Mucha Guesthouse in Oberammergau in the Bavarian Alps. More at www.pension-mucha.de


10. výročí Au pays des mimis

Butiky Au pays des mimis obohacují nabídku českého trhu již desátý rok rafinovanými módními oděvy světových značek pro děti i dospělé. Kulaté jubileum oslavily velkou módní přehlídkou v Lobkowiczkém paláci na Pražském hradě. Role modelek a modelů se spolu se svými dětmi ujaly známé herečky, zpěvačky, moderátorky a samozřejmé také zákaznice.

68

Statuss.cz Prosinec 2009 – Leden 2010

For a decade, Au pays des mimis boutiques have enriched the selection on the Czech market by sophisticated and fashionable international brands of clothing for children as well as adults. 10th anniversary was celebrated by the impressive fashion show in the Lobkowicz Palace at Prague Castle. The role of models was represented by famous actresses, singers, presenters and, of course, customers, together with their children.

Сеть бутиков Au pays des mimis вот уже десятый год предлагает на чешском рынке богатый выбор изысканной одежды для детей и взрослых самых известных брендов. Свой юбилей Au pays des mimis отметил показом мод в Lobkowiczkém дворце на Pražském hradě. В роли моделей вместе со своими детьми выступили известные актрисы, певицы, ведущие и конечно же постоянные клиенты Au pays des mimis.


Prosinec 2009 – Leden 2010 Statuss.cz

69


Star birthday

Happy birthday to Evička by

Evička chce být i pod vánočním stromečkem oblečená jako moderní princezna. Pro tuto příležitost si vybrala tričko s rafinovaným potiskem z kolekce Lili Gaufrette v hodnotě 1 649 Kč a k tomu jako vánoční překvapení myšku Nini, svého nového mazlíka, od letošní novinky Moulin Roty za 399 Kč. Vše od Au pays des mimis, které nabízí ten nejlepší výběr pro stylové děti. Evička also wants to be dressed like a modern princess under the Christmas tree. For this occasion, she chooses a T-shirt with a sophisticated design from the Lili Gaufrette collection to the value of 1 649 CZK. And with this, a Christmas surprise, pretty Nini – her new pet from this year’s innovation Moulin Roty at 399 CZK. All available from Au pays des mimis which offers the best selection for stylish kids. Маленькая Ева хочет в новогоднюю ночь выглядеть как современная принцесса. Поэтому она выбирает кофточку с изысканным декором из последней коллекции Lili Gaufrette, 1 649 крон. В качестве новогоднего подарка – мышку Nini, новинку сезона, 399 крон. Все от Au pays des mimis, где всегда самый богатый выбор для стильных малышей.

OC Nový Smíchov Plzeňská 8, Praha 5 Tel.: +420 724 784 401

Pasáž Černá růže Na Příkopě 12/853, Praha 1 Tel.: +420 724 784 402

Centrum Chodov Roztylská 2321/19, Praha 4 Tel.: +420 724 784 403

www.mimis.cz


větší

alé, větší i nej

Botičky pro m

a m i z e c k kole 2009

jovická ě d u B K B D OD OD Kotva NC Eden OC Letňany t.cz www.littlefoo


1. Nina Popová, Escada Show, modelky. 2. Nina Popová, Zuzana Poláčková, Anna Rusnak (Fashion TV). 3. Eva Kubelková (Pfizer), Andreas Nicolaides (Bank of Cyprus). 4. Štefan Tóth (hairstylist), Martina Popperová (herečka). 5. Zuzana Jandová, Miss ČR 2008. 6.,7. Escada show. 8. Atmosféra.

LS Club Večírky Femme Fatale, pořádané jednou za měsíc v LS Clubu, se staly důležitým datem v pražském společenském kalendáři. Na říjnové party se sešlo více než 200 VIP hostů, kteří se zde zúčastnili dlouho očekávané módní přehlídky ESCADA. Byl to večer plný šampaňského, lesku, kouzelné atmosféry i významných osobností.

The monthly Femme Fatale parties at LS Club have become a key date on the Prague social calendar. The October event saw over 200 VIP guests come together for the much anticipated ESCADA fashion show. An evening of champagne, glitz & glamour for Prague’s beautiful people.

Вечеринки Femme Fatale раз в месяц проходят в LS Club и уже стали важной датой в пражском модном календаре. В октябре на долгожданный показ мод ESCADA пришли более 200 VIPгостей. Это был вечер полный блеска и очарования, а огромное количество известных людей создавали тонкую и ненавязчивую атмосферу гламура.


Ditís – babyluxury


Sweet news the best

Fashion for Kids Exkluzivní pátou přehlídkou oslavila Nadace Terezy Maxové dětem a společnost SPAR ČOS první narozeniny charitativního projektu TERIBEAR, který byl odstartován v loňském roce na přehlídce Fashion for Kids – Bear in Mind. Výtěžek projektu byl použit na podporu a rozvoj náhradní rodinné péče, zejména té pěstounské. Módní přehlídkou byl odstartován prodej nové limitované kolekce TERIBEAR, tzv. GOLDEN EDITION, z dílny návrhářky Kláry Nademlýnské.

76

Statuss.cz Prosinec 2009 – Leden 2010

The Tereza Maxová Foundation for abandoned children and SPAR ČOS company celebrated the 1st Birthday of the TERIBEAR charity project with their exclusive 5th Show. The TERIBEAR project was launched last year at the Fashion for Kids – Bear in Mind. The proceeds of this project are earmarked for the support and development of alternative family care, particularly foster care. The Fashion Show launched the sales of TERIBEAR collection’s new limited edition – known as the GOLDEN EDITION – from the studio of fashion designer, Klára Nademlýnská.

Пятым эксклюзивным показом мод отпраздновали Детский фонд Терезы Максовой (Terezy Maxové) и компания SPAR ČOS первый день рождения благотворительного проекта TERIBEAR, который стартовал в прошлом году на Fashion for Kids – Bear in Mind. Выручка от проекта передана на поддержку и развитие альтернативного ухода за детьми, оставшихся без семейного попечения. На демонстрации мод началась продажа новой ограниченной коллекции TERIBEAR – GOLDEN EDITION от модельера Клары Надемлинской (Kláry Nademlýnské).


Bytový dům Bolívarova Praha 6 – Břevnov žádaná lokalita, v blízkostí parku Hvězda a Landronka. Pěkný výhled. Nově otevřené obchodní centrum Kaufland. Využijte příležitosti akční nabídky na některé byty do konce prosince 2009. Ihned k nastěhování.

byty 1+kk až 4+kk ceny od 2 870 000 Kč

+420 774 007 543 +420 602 669 874 +420 224 315 221 klicinvest@seznam.cz


Sweet news the best

Porsche Opening Night Bílé Porsche Panamera, Karel Gott v bílém a do bílé zahalený nový showroom Porsche. To byly tři hlavní hvězdy exkluzivní Porsche Opening Night, v rámci které bylo na pražském Proseku slavnostně otevřeno jedno z největších a nejmodernějších Porsche Center v celé střední Evropě. Zahájení akce se ujal generální ředitel Porsche Inter Auto CZ, pan Mgr. Josef Roider, společně s Dr. Franzem Dopfem, ředitelem Porsche Inter Auto pro střední a východní Evropu. Celou akci moderovala Iva Kubelková a mezi hosty večera nechyběly mnohé významné osobnosti.

78

Statuss.cz Prosinec 2009 – Leden 2010

The white Porsche Panamera, Karel Gott dressed in white and white décor of the new Porsche showroom. These were the three main stars of the exclusive Porsche Opening Night, when one of the largest and most modern Porsche Centres in the whole of Central Europe was opened in Prague’s Prosek. Josef Roider, Managing Director of Porsche Inter Auto CZ, together with Dr. Franz Dopf, Director of Porsche Inter Auto for Central and Eastern Europe, were in charge of the solemn opening ceremony. Iva Kubelková was Presenter of this prestigious event, which was attended by several important personalities.

Karel Gott весь в белом на белом Porsche Panamera посетил Porsche Opening Night – торжественную церемонию открытия одного из самых больших и современных в Центральной Европе Porsche центров. Начали вечер генеральный директор Porsche Inter Auto CZ Josef Roider с Franzem Dopfem, директором Porsche Inter Auto в Центральной и Восточной Европе. Продолжила Iva Kubelková, а среди гостей присутствовало много известных личностей.


Charitativní CASINO NIGHT v hotelu ARIA Hotel ARIA se proměnil v pulzující CASINO ROYAL na podporu nadace Heleny Houdové SLUNEČNICE a UNICEF, Enduro Africa. Hosté tak měli skvělou příležitost spojit příjemné s užitečným a peníze, za které hráli casino, byly věnovány těmto nadacím. Výjimečnou atmosféru podtrhovala také příjemná hudba Štěpána Markoviče, britské kapely RePlay a zpěv Olgy Lounové. Mezi 160 hosty večera byli například Ladislav Špaček, Dara Rolins, Pavlína Němcová a další. Hosté měli možnost přispívat přímo do kasičky nadace SLUNEČNICE a během večera se vybrala neuvěřitelná částka 93 000 Kč. Magazín Statuss byl mediálním partnerem akce.

Charitable CASINO NIGHT in ARIA Hotel ARIA Hotel changed into the pulsating CASINO ROYAL for the support of the SUNFLOWER Foundation of Helena Houdová, Enduro Africa and UNICEF. Guests thus had an excellent opportunity to combine the pleasant with the useful, as money the guests played for in the Casino was devoted to these foundations. The exceptional atmosphere was highlighted by the enjoyable music of Štěpán Markovič, the British band, RePlay, and the singing of Olga Lounová. Ladislav Špaček, Dara Rolins and Pavlína Němcová were amongst the 160 guests at this event. Guests had the opportunity to contribute directly to the collection box of the SUNFLOWER Foundation and the incredible sum of 93 000 CZK was collected during the evening. Statuss Magazine was the media partner.

Благотворительная CASINO NIGHT в отеле ARIA Отель ARIA на время превратился в пульсирующее CASINO ROYAL  – акция поддержки фонда Heleny Houdové SLUNEČNICE и UNICEF, EnduroAfrica. Гости получили шанс совместить приятное с полезным, ведь деньги, потраченные в казино, были подарены вышеупомянутым фондам. Исключительную атмосферу вечера подчеркнула музыка Štěpána Markoviče, британская группа RePlay и певица Olgа Lounovа. Среди 160 гостей были замечены Ladislav Špaček, Dara Rolins, Pavlína Němcová и другие не менее известные люди. Гости имели возможность внести свой вклад сразу на вечере в кассу фонда SLUNEČNICE, и таким образом удалось собрать 93 000 крон. Журнал Statuss являлся медиальным партнером этой благотворительной акции.


Distribuční místa a partneři magazínu Statuss Prague and around

Hotels: Alchymist Grand Hotel And Spa, Ambassador Zlatá Husa, Aria Hotel, Augustine, Carlo IV Boscolo, Chateau Mcely, Corinthia Panorama, Corinthia Towers, Crowne Plaza, Design Prague, Four Seasons, Hilton, Hilton Prague Old Town, Hoffmeister, Ibis Praha Old Town, Ibis Praha Smíchov, Intercontinental, Kempinski Hybernska, Le Palais, Lipno Lake Resort, Mandarin Oriental Prague, Paříž Hotel, Prague Castle, Marriott, Palace Praha, Praha Hotel, President, Radisson Sas Alcron, Sax Hotel, Sheraton Prague Charles Square Hotel, The Icon Hotel, Ventana, Villa Schwaiger. Casino: Alekscz, Ambassador, Card Casino Prague, Century Casino Millennium, Občanská Plovárna. Cafe & Restaurants: Ambiente Restaurante Brasileiro, Ambiente The Living Restaurants, Angelato, Aquarius, Argument, Brasserie M, Aromi, Bugsy’s Bar, Barock, Bohemia Sekt Bar, Bombay, Café By Tretter´S, Cafe Savoy, Café Wow, Caffé L’attesa Airport Praha, Caffé Restaurant Premiéra, Canzone, City, Coda, Coffe And Cigars, Cowboys, Cloud 9 Sky Bar & Lounge, Czechouse Grill & Rotisserie, Da Emanuel, Dahab, Dc-1, Dolce Vita, Don Giovanni, El-Gaucho Steak House, Flambée, Fuzion, Grandrestaurant Pupp, Grosseto, Hergetova Cihelna, Hliněná Bašta, Huang He, Jet Set, Kampa Park, Katran, Kavala, Kinga, Kolkovna Group, La Belle Époque, La Provence, La Bodeguita, Del Medio, La Casa Argentina, La Fabrique, La Perle De Prague, La Veranda, La Vita E Bella, Le Cafe Colonial, Le Papillon, Le Patio, Le Terroir, Lemon Leaf, Levada, Life-Cafe&Music Bar, Lví Dvůr, Made In Japan, Marco Polo IV, Nostress, Nutricare, Občanská Plovárna, Orient Café, Parnas, Pastacaffé, Paukertova Rybárna, Petrovič, Phenix Café, Platýz, Pravda, Rhapsody Piano, Slavia, Střelecký Ostrov, Sushi Bar, Techtle Mechtle, Triton, Tvrz, U Patrona, Vagonka Kafe, Villa Richter, Zvonice. Boutiques: 123 (Un Deux Trois), Aigner, Alberto Guardiani, Alice Abraham, Altman, Anna&Viktorie, Annnie’s Tulip, Au Pays Des Mimis, Baldinini, Bang & Olufsen, Beltissimo, Bed & Bedroom, Bizaar, Blue Rabbit, Brioni, Bruno Banani, Bugatti, Ca-

ramello, Carlo Caddeo, Carlo Colucci, Carollinum, Cartier, Cerruti Jeans, Cinque, Corneliani, Ditís, Dum Módy, Dunhill, Ermenegildo Zegna, Escada, Escada Sport, Euromania, Fabi, Francesco Biasia, Frey Wille, Geox, Halada, Hermes, Hodinářství Bechyně, Hodinářství a Zlanictví Dušák, Hugo Boss, Champs-Elysées, Chervo Sports, Christian Dior, Jam Couture, John Galliano, Kenzo, Kids Prestige, Klára Nademlýnská, Klenoty Aurum, Lacoste, La Gallery Camilla Solomon, Le Chaton, Liska, Louis Vuitton, Max Mara, Montblanc, Moser, Moschino Silvina Marotti, Nautica, Nela, Palladium, Pařížská The Address, Royale, Salamander, Salvatore Ferragamo, Sportalm, Tommy Hilfiger, Valentino, Versace, Vertu, Wilvorst, Yanny Fashion. Wine Galleries: Galerie Vin Le Bouchon. Furniture & Interier & Kitchen Studios: Aquatrade, Gondola Graniti, Home ART, KTC International, KT Exclusive-Interier Studio, Kyzlink, MaMaison, Omikron Interiery, Studio Nika, USSPA. Shops: Arbat, Delikatesy, Kalinka, Seafood, Un Saluto Italiano. Spa & Beauty: Biodroga Hair and Beauty Centre, Carlo IV Boscolo Spa, Ennio, Esteé Lauder, Frank Provost, Frederik Moreno, Illegal Beauty, Jet Set, La Belle, L’Occitane, Madeleine – kosmetické delikatesy, Mio Faccia, Miracle, Myclinic prague, Nam Jai, Nikola Melita, Perfect Style, Rooseveltova Wellness, Sabai, Salon Lafayette Gallery, Stefanie, Tony&Guy, Zen Asia Wellness, Tawan, Revolution Hair, Visage Factory. Medical Clinic: Altimed, Esthé, Erpet Medical Centrum, European Dental Center, Mediconet, Millenium Dental Care, OG Group Medical Centre. Health Clubs & Golf: Balance Club Brumlovka, Bowling centrum RAN, Golf Club Hodkovičky, Golf Resort Karlštejn, Holmes Place, World Class. Travel Agencies: Eso Travel, Exim Tour, Terma Travel. Private Clubs: LS Members’ Club. Airlines: ABS Jets, Aeroflot, ČSA, Grossmann Jet Service, Lufthansa. Auto Salons: AMG, Autec Group, Auto Exner, Auto I.S.R., Cadillac, Domanský spol. s.r.o., Dream Cars, Prestige Cars, Impexcar, M 3000, Porsche Praha-Smíchov, Louwman Motor Praha. Galleries: Dvorak Sec Contemporary, Gallery MIRO. Banks & Financial institutions: City Bank. Others: 2Media, 3P3 Consulting, ACCPR, Asus, Audi Exclusive limousine service, BPA Sport

Překladatelka česko-ruského původu s filologickým vzděláním

nabízí překládání

z češtiny do ruštiny a z ruštiny do češtiny. Опытный преподаватель (чешско-русского происхождения) с филологическим образованием

предоставляет услуги переводчика

с русского языка на чешский / с чешского на русский и дает уроки чешского студентам любого возраста. Tarnovská Gabriela (Praha) +420 608 133 525 sspero@centrum.cz

marketing, Central Group, Euro RSCG, Evropské akademie státu a práva (EASP), Evropská vysoká škola mezinárodních vztahů (EVSMV), Hark, IMDZ, KPMG, Krajský úřad Středočeského kraje, Magistrát hlavního města Prahy, Mediacom, Rooney&Bennett, Passerinvest group, PR Point, Privilege PR, Vinland…

Karlovy Vary

Hotels: Savoy Westend Hotel, Carlsbad Plaza, Grand Hotel PUPP, Bristol, Dvořák, Humboldt, Imperial Hotel, Interhotel Central Hotel, Promenáda Hotel, Spa Hotel Ulrika. Cafe & Restaurants: Grandrestaurant Pupp, La Bohème, Pirosmani, Savoy Royal, King’s Club Bar. Boutiques: Azra, Baldinini, Betty Barclay, Bogner, Escada, Halada, Maxim, Moschino Alb. Ferretti, Paradise, Paul&Shark, Rada Luxury Optics, Rebeka, Salamander. Wine Galleries: Vinotéka Le Bouchon. Spa & Beauty: Alla, Dagars, Harfa, Karlsbad Beauty Institute Payot, Tawan

Marianské Lázně

Hotels: Esplanade

Brno

Cafe & Restaurants: Fischer, Kavárna Vladímíra Menšíka, La Dolce Vita Caffetteria, Pellini top, Ristorante Piazza, Šilingrák, Tripoli, U Kastelána. Wine galleries: Biskupská vinárna, Obchod dobrým vínem. Shops: BAŤA, United Colors of Benneton. Spa & Beauty: Convalaria parfumerie, Fann Parfumerie, Hair Studio Harlekýn, Hair Studio Radek Tolkner, Tawan. Medical Clinic: privátní klinika Lauera. Health Clubs & Fitness: Club Classic, Fitness Blue Gym, Golfareál Kaskáda, Sports Zone. Banks & Financial institutions: OVB Allfinanz

Russia

Moscow: Česká ambasáda v Moskvě, Hotel Baltschug Kempinski Moscow, Komora pro hospodářské styky v Rusku, National Hotel, První česko-ruská banka. St. Petersburg: Grand Hotel Europe, Taleon Imperial Hotel. Kazan: Autosalon Kan Auto, Autosalon Sapsan Auto, Autosalon TTC, BTA Bank, Hotel Korston, Pashmir, Venezia, Restaurace Art Kafe, Uřad hl. města Kazaň, Vinotéka Bacchus

Statuss December - January 2009 - 2010  

Magazín Statuss je pro úspěšné, nebo pro ty, kteří se jimi chtějí stát!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you