Page 1

Krajinski park GoriÄ?ko v letu 2011 delo in dogodki Dogodki v obmoÄ?ju parka in izven njega Fotografirali smo: Kristjan, Gregor, Natalija, Sandra, Marina, Marjanca in Stanka


Radovci 3. 1. 2011, na poti na delo prvega delovnega dne v letu 2011


Grad 3. 1. 2011, prvega delovnega dne nas je Ä?akal skrit v kopreni sneĹŁnih kristalov


Budnici 8. 1. 2011, Pohod s Trejmi krali po Pouti po dolaj pa bregaj v Andovce


Budnici 8. 1. 2011, ĹŁivi Betlehem v Andovcaj


Ĺ alovci 21. 1. 2011, teÄ?aj zdravega kuhanja, Sosed k sosedu


Ĺ alovci 21. 1. 2011, teÄ?aj zdravega kuhanja, Sosed k sosedu


Ĺ alovci 21. 1. 2011, priprava mize, Sosed k sosedu


Pečarovci 22. 1. 2011, Bočkor – nagrada za najboljšega pohodnika v letu 2010


Pečarovci 22. 1. 2011, Pohodniki s priznanji Goričkoga drüjštva za lepše vütro


Ljubljana 27. - 30. 1. 2011, TIP – Turizem in prosti čas


Kriţovec 31. 1. 2011, WWD11 pohod ob Muri ob svetovnem dnevu varstva mokrišč


Puconci, 30.1. 2011, srečanje z ţupani parkovnih občin Goričkega


Grad 2. 2. 2011, tiskovna konferenca Ä?ezmejnega projekta SI-AT, TourKult


Grad 2. 2. 2011, tiskovna konferenca Ä?ezmejnega projekta TourKult


Grad 2. 2. 2011, tiskovna konferenca Ä?ezmejnega projekta TourKult


Grad 5. 2. 2011, potopisno predavanje o Nikaragvi, Nara


Puconci 5. 2. 2011, obÄ?ni zbor DruĹĄtva sadjarjev Pomurja, 20 let delovanja


Puconci 5. 2. 2011, slavnostni govornik, drĹŁavni svetnik Rudi Cipot


Kobilje 18. 2. 2011, Podpora breku na Kobilju – naravna vrednota drţavnega pomena


Kobilje 18. 2. 2011, Podpora breku na Kobilju – naravna vrednota drţavnega pomena


Otovci 18. 2. 2011, dijaki biotehniške šole na kmetiji Smodiš


Otovci 18. 2. 2011, dijaki biotehniške šole pri Smodiševih


Otovci 18. 2. 2011, mentorji in ravnatelj biotehniške šole pri Smodiševih


Grad 18. 2. 2011, Tomi Trilar predava o bioakustiki


Bodonci 27. 2. 2011, Borovo gost端vanje


Bodonci 27. 2. 2011, Borovo gost端vanje


Grad 3. 3. 2011, sreÄ?anje rokodelcev


Ratkovci 6. 3. 2011, 8. pohod po Sladki poti


Grad 10. 3. 2011, Jelena in Katarina na obisku, NUG in KaÄ?ova mlaka


MaÄ?kovci 17. 3. 2011, Bojanovi potepuhi na GoriÄ?kem in v Porabju, Marof


Öriszentpéter 17. 3. 2011, strokovno srečanje, Krajina v harmoniji


HodoĹĄ 11. 3. 2011, Ĺ trku smo namestili nov podstavek za gnezdo


Krašči 12. 3. 2011, 9. Joţefov pohod po Bernardini poti


Grad 13. 3. 2011, zaÄ?etek usposabljanja tkanja, Rokodelska akademija


Beznovci 18. 3. 2011, Ĺ trku smo namestili nov podstavek za gnezdo


Beznovci 18. 3. 2011, Ĺ trku smo vrnili staro gnezdo


Beznovci 18. 3. 2011, Ĺ trk Dadi ga je takoj sprejel


Krašči 18. 3. 2011, postavljanje mreţ za varstvo dvoţivk pred povozi, v letu 2011 smo prenesli čez cesto 11.710 dvoţivk


Grad 19. 3. 2011, koncert solistov Glasbene šole iz M. Sobote, mentor Elka Bratina


Grad 21.3. 2011, rez potomke najstarejše trte


Riga 21. - 25. 3. 2011, srečanje članic Greenbelta Baltskih drţav, predstavitev KPG


Riga 21. - 25. 3. 2011, ogled borealnega gozda ob razlagi Dace Samite


Riga 21. - 25. 3. 2011, abrazija morja na Kolki


Grad 27. 3. 2011, usposabljanje za tkalko, napeljevanje statev, Rokodelska akademija


Grad 31. 3. 2011, Odkrijmo graÄ?ke zaklade


Grad 3. 4. 2011, usposabljanje za tkalko, predenje, Rokodelska akademija


Grad 3. 4. 2011, usposabljanje za tkalko, prve tkanine, Rokodelska akademija


Grad 8. 4. 2011, usposabljanje za lonÄ?arja, Rokodelska akademija


Prosenjakovci 8. 4. 2011, tretji podstavek za belo štorkljo


Park Raab 9. 4. 2011, trideţelni pohod posvečen dnevu Zemlje, začetek na meji


Park Raab 9. 4. 2011, trideĹŁelni pohod posveÄ?en dnevu Zemlje


Grad 12. 4. 2011, Zasajen prvi vzorÄ?ni sadovnjak v k.o.Grad


Illmitz 15. 4. 2011, GoriÄ?ko na stojnici, predavanje o pticah v kulturni krajini


Strehovci 15. - 17.4. 2011, Gozdne ptice pri Bukovniškem jezeru, DOPPS


Grad 16. 4. 2011, 6. velikonoÄ?ne delavnice


Grad 16. 4. 2011, 6. velikonoÄ?ne delavnice, naredi si leseno igraÄ?o, Sosed k sosedu


Grad 16. 4. 2011, 6. velikonoÄ?ne delavnice, Otvoritev razstave Adolfa HaĹĄaja


Krašči 16. 4. 2011, čistili smo obreţje Ledavskega jezera


Budinci 17. 4. 2011, obisk Kai-a Frobla, utemeljitelj Greenbelta


Budinci 17. 4. 2011, Kukavica – zavarovana travniťka orhideja


Neuhaus 25. 4. 2011, Velikonočna razstava – Herman Rajsar prikazuje svoje veščine


Neuhaus 25. 4. 2011, Velikonočna razstava – lesene igrače Škodnik


Neuhaus 25. 4. 2011, Velikonočna razstava – druţenje


Grad 4. 5. 2011, tehniški dan, Marta prikazuje tkanje


Grad 4. 5. 2011, Zemlji na koĹŁo napisano, Marko Modic in Iztok Osojnik


Grad 5. 5. 2011, sreÄ?anje kmetijskih ministrov Slovenije in MadĹŁarske


Grad 5. 5. 2011, sreÄ?anje kmetijskih ministrov MadĹŁarske in Slovenije


Zenkovci 5. 5. 2011, kolesarjenje proti Muri


IĹŁakovci 5. 5. 2011, zakljuÄ?ek pri reki Muri


Cankova 5. 5. 2011, Marjeta Bagola predstavlja goriÄ?ke narcise


Grad 6. 5. 2011, Razstava, Iz mladih let mojih starih staršev, Transeconet


Petanjci 6. 5. 2011, praznik setve, Majda Ĺ irca


Petanjci 6. 5. 2011, praznik setve, dr. Anton Vratuša


Petanjci 6. 5. 2011, praznik setve, odkritje skulpture Ĺ tefana Hauka


Grad 8. 5. 2011, Majska pesem


Ljubljana 10. 5. 2011, ICPE – predstavitev Goričkega


Ljubljana 10. 5. 2011, ICPE – predstavitev Goričkega


PeÄ?arovci 12. 5. 2011, usposabljanje za lonÄ?arja, Rokodelska akademija


Szalafő - Velemer, 13. 5. 2011, Strokovna ekskurzija v Narodni park Őrség


Tieschen, 14. 5. 2011, Strokovna ekskurzija v Naturo 2000, AT


Grad, 18. 5. 2011, pianisti glasbene ĹĄole, mentor Ernest LukaÄ?


Grad, 18. 5. 2011, pianisti glasbene šole


Cankova 20. 5. 2011, s študenti Univerze za 3. ţivljenjsko obdobje


Serdica 20. 5. 2011, s študenti Univerze za 3. ţivljenjsko obdobje


Serdica 20. 5. 2011, s študenti Univerze za 3. ţivljenjsko obdobje


Selo 22. 5. 2011, Srednjeevropsko tekmovanje v košnji z ročno koso v KPu Goričko


Selo 22. 5. 2011, predstavitvene stojnice


Selo 22. 5. 2011, goriÄ?ki sir iz prve kmeÄ?ke sirarne


Selo 22. 5. 2011, Srednjeevropsko tekmovanje v košnji z ročno koso v KPu Goričko


Radovci 25. 5. 2011, obnova slamnatih streh na počivališčih


Nuskova 26. 5.2011, naravoslovni dan OŠ Črenšovci


Grad 27. 5.2011, G-fest, 5. dan filma in kulture, sajenje lipe v letu varstva gozdov


Grad 27. 5.2011, G-fest, 5. dan filma in kulture, Rainer Gepp in Miloš Mlejnik


Grad 27. 5.2011, G-fest, 5. dan filma in kulture, Rainer Gepp in Miloš Mlejnik


Grad 27. 5.2011, G-fest, 5. dan filma in kulture,


Selo 28. 5. 2011, s študenti Univerze za 3. ţivljenjsko obdobje


Ljubljana 28. 5.2011, Diši po Prekmurju


Grad, 1. 6. 2011, pianisti glasbene ĹĄole, mentorici Ana Ĺ arkanj in Yuliya Kunova


Grad 1. 6. 2011, predvajanje filma Pod upkaÄ?ovim nebom


Grad 2. 6. 2011, študijski pohod iz Szalafo-ja v Hodoš , Transeconet


Grad 6. 6. 2011, obisk učencev OŠ II, Ţivljenje zmaja Kača, Sosed k sosedu


Grad 6. 6. 2011, obisk učencev OŠ II


Grad 6. 6. 2011, obisk učencev OŠ II


Grad, 7. 6. 2011, flavtisti glasbene šole, mentorice Melanija Gradečak, Felicita HericTaškov in Marija Ignjatović


Grad 7. 6. 2011, Otvoritev razstave 4. Fotonatečaja – Goričko 2011


Grad 7. 6. 2011, Otvoritev razstave 4. Fotonatečaja – Goričko 2011


Grad 15. 6. 2011, didaktiÄ?ne table o gozdu Zavoda Vista, Sosed k sosedu


Grad 15. 6. 2011, obisk vrtca iz M. Sobote


Filovci 17. 6. 2011, Otvoritev Magdine hiše, Sosed k sosedu


Filovci 17. 6. 2011, Otvoritev Magdine hiše, Sosed k sosedu


Markovci pri Ptuju 18. 6. 2011, KoĹĄnja v Krajinskem parku Ĺ turmovci, Krajina v harmoniji


Grad 19. 6. 2011, Demo na mordje, igra v porabskem nareÄ?ju


Grad 20. 6. 2011, Bresti v parku so zboleli, prisiljeni smo jih bili posekati in odstraniti


Grad 20. 6. 2011, Pri delu nas je od daleÄ? opazoval rogaÄ?, zavarovana vrsta


Grad 24. 6. 2011, izdelki usposabljanja za lonÄ?arja, Rokodelska akademija


Filovci 25. 6. 2011, 5. Festival vina in kulinarike, obisk iz NemÄ?ije


Grad 26. 6. 2011, izdelki usposabljanja za tkalko, Rokodelska akademija


Ă–riszentpĂŠter 26. 6. 2011, rokodelski sejem


Grad 29. 6. 2011, obrezovanje platane na robu grajskega parka


Grad 29. 6. 2011, obrezovanje platane na robu grajskega parka


Bodonci 29. 6. 2011, nastajanje parka na nekdanjem pokopaliĹĄÄ?u


Grad 30. 6. 2011, obisk učiteljev OŠ Oskarja Kovačiča iz Ljubljane


Grad 30. 6. 2011, nevihta z moÄ?nim deĹŁjem, zatekanje gradu


Grad 1. 7. 2011, predavanje o Permakulturi


Ivanjševci 8. 7. 2011, odstranjevanje tujerodnih invazivnih rastlin


Ivanjševci 8. 7. 2011, odstranjevanje tujerodnih invazivnih rastlin


Grad 15. 7. 2011, otvoritev razstave, ลขarko Vrezec Poljudno znanstvene ilustracije


Grad 31. 7. 2011, isa, otvoritvena matineja mednarodne poletne šole solo petja, TourKult


Grad 31. 7. 2011, isa, otvoritvena matineja mednarodne poletne šole solo petja, TourKult


Grad 31.7.2011, isa, otvoritvena matineja mednarodne poletne šole solo petja, TourKult


Grad 4.8.2011, Strokovnjaki za naravne parke iz Litve obiskali GoriÄ?ko, Krajina v harmoniji


Grad 5. 8. 2011, Strokovnjaki za naravne parke iz Litve obiskali Goričko in Őrség


Grad 18. 8. 2011, Silva Rerum, Festival Seviqc Breţice in Klemen Ramovš


Grad 18. 8. 2011, Silva Rerum, umetnice iz Poljske, Festival Seviqc BreĹŁice


Grad 18. 8. 2011, Silva Rerum, Festival Seviqc BreĹŁice


Grad 18. 8. 2011, Silva Rerum, Seviqc Festival BreĹŁice


Grad 18. 8. 2011, grad v noÄ?ni svetlobi, Festival Seviqc BreĹŁice


Grad 18. 8. 2011, vinar Leon Gjerkeš, Festival Seviqc Breţice


Grad 19. 8. 2011, razdejanje po nevihti v parku pred koncertom


Grad 19. 8. 2011, Collegium Marianum


Grad 19. 8. 2011, Collegium Marianum in Peter Suly


Grad 19. 8. 2011, Collegium Marianum


Gornja Radgona 20. 8. 2011, Otvoritev sejma 49. AGRA


Gornja Radgona 20. 8. 2011, 49. AGRA


Gornja Radgona 20. 8. 2011, 49. AGRA , Zgrabljenci, Krajina v harmoniji


Dolenci 29. 8. 2011, Evropska noÄ? opazovanja noÄ?nih metuljev


Grad 3. 9. 2011, 6. kolesarski maraton Goričko-Raab-Őrség


Grad 3. 9. 2011, 6. kolesarski maraton Goričko-Raab-Őrség


Grad 3. 9. 2011, 6. kolesarski maraton Goričko-Raab-Őrség, postaja ob Rabi


Grad 3. 9. 2011, 6. kolesarski maraton Goričko-Raab-Őrség, postaja v G. Seniku


Grad 3. 9. 2011, 6. kolesarski maraton Goričko-Raab-Őrség, zaključek na gradu


VuÄ?ja vas 4. 9. 2011, Naj domaÄ?ija, Naj Travnik, podelitev priznanj na kmetiji Paldauf, Krajina v harmoniji


Neradnovci 4. 9. 2011, 6. Den meštrov


G. SlaveÄ?i 13. 9. 2011, 13. evropska noÄ? netopirjev


Grad 16. 9. 2011, 6. dan filma in kulture, Sosed k sosedu


Grad 16. 9. 2011, 6. dan filma in kulture, Dejan Berden, variacije, Sosed k sosedu


Grad 16. 9. 2011, 6. dan filma in kulture, GreenBelt Evrope, projekcija filmov


Neuhaus 22. 9. 2011, Razstava sadja visokodebelnih sadovnjakov – grad Tabor


Neuhaus 22. 9. 2011, Razstava sadja visokodebelnih sadovnjakov – grad Tabor


Neuhaus 22. 9. 2011, Razstava sadja visokodebelnih sadovnjakov – grad Tabor


Neuhaus 22. 9. 2011, Posvet o visokodebelnih sadovnjakih – grad Tabor


Obstparadies 22. 9. 2011, študijski izlet sadjerejcev


Gerlinci 22. 9. 2011, študijski izlet,ogled sadovnjaka na kmetiji Danice Reiter


Gerlinci 22. 9. 2011, študijski izlet, Danica Reiter


Öriszentpéter 22. 9. 2011, študijski izlet


Neuhaus 23. 9. 2011, posvet, predstavitev projekta UpkaÄ?


Neuhaus 24. 9. 2011, nastop skupine KUD GoriÄ?ko


Grad 27. 9. 2011, Obisk g. Pronka in g. Vratuše na gradu


Petanjci 27. 9. 2011, Obisk g. Pronka in g. Vratuše v vrtu spominov in tovarištva


KraĹĄÄ?i 29. 9. 2011, snovanje tabel ob Ledavskem jezeru


Goričko, 31.5. – 22. 9. 2011, košnja


RdeÄ?i breg, 30. 9. 2011, s ĹĄtudenti varstva okolja iz Nove Gorice


Tromejnik, 30. 9. 2011, s študenti varstva okolja iz Nove Gorice


Verţej, 1. 10. 2011, s študenti varstva okolja iz Nove Gorice


Radenci 1. 10. 2011, Za Srce


Puconci 2. 10. 2011, Dรถdolijada


Ĺ alovci 2. 10. 2011, Kapustni den, SVIT


GoriÄ?ko 2.10.2011, Obnovili smo slamnate strehe na 8 nadstreĹĄnicah za pohodnike in kolesarje


Ljubljana 4. 10. 2011, na konferenci programa ESPON


Grad 6.-7.10. 2011, meje in obmejne deĹŁele, simpozij, Transeconet


Adlešiči 9. 10. 2011, z nagrajenci akcije Naj-Travnik v KP Kolpa


Podsreda 9. 10. 2011, Kozjansko jabolko


Grad 15. 10. 2011, 6. Jesenski bazar na gradu Grad


Grad 15.10.2011, obisk prijateljev iz NP Ĺ?rsĂŠg


Grad 15.10.2011, potujoÄ?a razstava Rokodelske akademije, otvoritev


M. Sobota 17. 10. 2011, EKOKOŠARICA – partnerstvo med kmetom in kupcem


Krašči 18. 10. 2011, vračanje školjk brezzobk v vodo


Notranje Gorice 20.10.2011, podpis Dogovora o ustanovitvi Skupnosti Naravnih parkov


Grad 28. 10. 2011, na dvorišču se je zrušil zid


V. Polana 5. 11. 2011, s Potepuhi Bojana Rajka na izletu


Ulcinj 16. 11. 2011, Greenbelt – srečanje članic iz Balkana


DivaÄ?a 25. 11. 2011, 15 let parka Ĺ kocjanske jame, 25 let vpisa v seznam Unesca


Kriţevci pri Ljutomeru 3. 12. 2011, srečanje pomurske sekcije DOPPS


Grad 14. 12. 2011, KaÄ?ova mlaka – odstranjevanje prekomerne zarasti v NV


Grad 14. 12. 2011, KaÄ?ova mlaka – prirejen splav


Grad 14. 12. 2011, Kačova mlaka – odvečna biomasa


Pečarovci, 15. 12. 2011, delovni zaključek 2011


M. Sobota, PIŠK, 19. 12. 2011, Goričko, predstavitev članom Društva prijateljev Sobote


M. Sobota, PIŠK, 19. 12. 2011, Dediščina za poklice prihodnosti


Bled, 21. 12. 2011, sreÄ?anje zaposlenih v Naravnih parkih Slovenije


Grad 23. 12. 2011, koncert Ane Petrović


Bodonci 26. 12. 2011, koncert Ane Petrović

Krajinski park Goričko v letu 2011  

Dogodki, obiski, srečanja in aktivnosti