2 minute read

Pioniers van vernieuwing

‘We staan steeds vaker in lijstjes van steden waar het goed leven is’

Dat Leuven verkozen werd tot Europese Innovatiehoofstad, heeft alles te maken met hoe we hier samenwerken. Twee organisaties hebben daar een spilfunctie in: Leuven MindGate en Leuven 2030. Zij dienden, samen met de stad, het winnende dossier in bij de Europese Commissie.

Johan Merlevede (directeur Leuven MindGate) ‘Bedrijven, kennisinstellingen, overheden en Leuvenaars trekken samen aan de kar. Niet nu en dan eens, maar permanent en structureel. Dat zag je tijdens de coronacrisis: doordat we mekaar zo goed kennen, zijn de lijnen kort en kan je meteen aan de slag.’

‘Leuven MindGate is begonnen in 2016, als een vzw met twee doelstellingen. Eén: Leuven internationaal op de kaart zetten. Dan is zo’n prijs een mijlpaal: wil je een bedrijf overtuigen om zich hier te vestigen en jobs te creëren, dan helpt het als je kan zeggen dat je Europese Innovatiehoofdstad bent.’

‘En twee: we helpen onze innovatieve bedrijven en organisaties elkaar te versterken. Zo zetten we events op waar mensen met uiteenlopende achtergronden – hightech, de medische wereld, de creatieve sector ... – mekaar leren kennen. Daar zijn al veel interessante samenwerkingen uit voortgekomen.’

Experts en inwoners

Katrien Rycken (directeur Leuven 2030): ‘Leuven 2030 is opgericht in 2013, als een vzw waarin de hele Leuvense samenleving vertegenwoordigd is. Inmiddels zijn we met ruim 600 leden, met één gedeelde missie: van Leuven een klimaatneutrale stad maken, die netto geen broeikasgassen zoals CO2 meer uitstoot. Zo bevorderen we de gezondheid en het welzijn van álle Leuvenaars.’

‘In 2018 hebben we een Roadmap opgesteld - 70 experten hebben die samen geschreven. Een stevig en uniek document, met alle keuzes die we jaar na jaar willen maken: energiezuiniger (ver-) bouwen, hernieuwbare energie opwekken, duurzamer consumeren, de circulaire economie stimuleren, nieuwe financieringsmogelijkheden ontwikkelen ... Het document is ondertekend door 15 grote partners, waaronder de stad, KU en UZ Leuven, imec en Voka-Kamer van Koophandel. Samen zien zij de Roadmap als de weg vooruit.’ ‘Nu, de stappen uit de Roadmap kan niemand in zijn eentje zetten. Daar ligt onze rol: Leuven 2030 brengt alle betrokkenen samen en ondersteunt ze maximaal. Daarom ben ik zo enthousiast over Vorm 3010, een nieuw inspraakproject in Kessel-Lo (zie p.7). Samen met de stad, inwoners en handelaars gaan we twee jaar lang onderzoeken hoe je gróte stappen kan zetten naar meer groen, ruimte voor ontmoeting en duurzame verplaatsingen. De klimaatverandering zal zich steeds meer laten voelen: dan is het gewoon verstandig om tijdig oplossingen te bedenken en in de praktijk te brengen.’

Leven en werken

Katrien: ‘Tegen 2030 verwacht ik dat we in Leuven veel straffe oplossingen hebben ontwikkeld om die beloftevolle toekomst dichterbij te brengen, én dat we zo ook andere steden inspireren. Europa wil tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent zijn: daarvoor stelt het expertise en budgetten ter beschikking. Leuven heeft zich alvast op de eerste rij gezet.’

Johan: ‘Voor mij is Leuven in 2030 nóg meer een voorbeeldstad. We staan steeds vaker in lijstjes van steden waar het goed leven en werken is. Geen doel op zich, maar wel een erkenning voor de inspanningen die we samen leveren. Net als de bekroning tot Europese Innovatiehoofdstad.’ •

i www.leuvenmindgate.be www.leuven2030.be

Beluister de podcasts waarin

Katrien en Johan je bijpraten over duurzaamheid en economie via www.leuven.be/capitalofinnovation.

This article is from: