Page 1

Informatief Ieper

De burgemeester maakt, conform Vlarem, volgende milieuvergunningsaanvraag klasse 1 bekend.

STEDELIJKE INFORMATIE Stad Ieper Dienst communicatie - Grote Markt 34 - 8900 Ieper Tel. 057 239 200 - Fax 057 239 295 - communicatie@ieper.be

Nr. 1040 - 21 januari 2010

Boekencollectie stadsarchief opgenomen in Winob

Tel. 057 239 500

De catalogi van het boekenbestand van het stadsarchief van Ieper en het kenniscentrum van het In Flanders Fields (IFF) Museum zijn voortaan online raadpleegbaar via het provinciaal bibliotheeksysteem van WINOB. Dit staat voor West-Vlaams Informatie Netwerk van Openbare Bibliotheken. De werking van dit netwerk maakt deel uit van de dienst Cultuur van de provincie West-Vlaanderen. In WINOB kun je opzoeken welke boeken, tijdschriftartikelen, cd's, cd-roms, dvd's aanwezig zijn in de aangesloten openbare bibliotheken, waaronder de bibliotheek van Ieper.

verschillende periodieken, allen over de lokale en regionale geschiedenis van Ieper en de Westhoek: wederopbouw, heksen, geuzen, godshuizen, kerken, Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog, de Lakenhalle, enz. De boeken en thesissen zijn reeds opgenomen in de online catalogus, de 600 tijdschriften zullen dit jaar stelselmatig worden ingevoerd. Het kenniscentrum van het IFF beheert ook ongeveer 11.000 boeken en daarnaast meer dan 100 titels van periodieken. Het hoofdthema is de Eerste Wereldoorlog in het algemeen, en de oorlog aan het Westelijke front en in België in het bijzonder.

Medische Wachtdiensten Tijdens Het Weekeinde

Het stadsarchief herbergt 11.000 boeken, 150 thesissen en 600

De boeken zijn raadpleegbaar tijdens de openingsuren van de leeszaal van

P / B / 09

PRIJS BOUWHEER

Stadsinfo Wachtdienst VMW

Huisartsen Tandartsen Oogartsen Apothekers

Tel. 057 217 474 Tel. 057 485 385 Tel. 057 334 300 Tel. 057 229 999

Afvalophaling → RESTAFVAL Zone 4 Zone 1: Zone 3: Zone 5:

do 21.01.2010 ma 25.01.2010 wo 27.01.2010 vr 29.01.2010

→ GFT Zone 5: vr 22.01.2010 Zone 2: di 26.01.2010 Zone 4: do 28.01.2010

→ PMD Zone A: vr 22.01.2010 Zone C: do 21.01.2010

→ PAPIER EN KARTON Tijdens de week van 18 tot 22 januari 2010.

het archief en het kenniscentrum. Beide instellingen lenen geen boeken uit. ▶ Meer info: archief@ieper.be stedelijke.musea@ieper.be http://winob.cevi.be/webopac/vubis. csp?Profile=Ieperarchief http://winob.cevi.be/webopac/vubis. csp?Profile=Iepermusea Openingsuren stadsarchief: dinsdag-donderdag 13.30 - 18 uur, vrijdag 9 -12 en 13.30-18 uur, zaterdag 9 - 12 uur Een lidkaart kost 2,50 euro voor inwoners van Groot-Ieper, 5,00 euro voor niet-Ieperlingen. Openingsuren kenniscentrum: woensdag 8 -12 en 13 - 17 uur

Ieperse jongere gezocht voor lidmaatschap selectiecomité Ieperse vredesprijs 2011 Op de dienst Vrede en Ontwikkeling van de stad Ieper werd de voorbije weken gesleuteld aan de samenstelling van het selectiecomité voor de vredesprijs 2011.

Oproep aan de Ieperse jeugd

In 2011 zal de stad voor de 4e keer haar Vredesprijs uitreiken. Net zoals bij de voorgaande edities wordt ook nu gewerkt met een selectiecomité dat kandidaten aanreikt die in aanmerking komen voor de prijs. De samenstelling van het selectiecomité is bijna afgerond. Het vredesfonds is enkel nog op zoek naar een Ieperse jongere die samen met de andere leden van het comité de shortlist van 5 genomineerden wil aanduiden.

Jongeren bepaalden mee en zullen blijvend een bepalende stem hebben in het aanduiden van de laureaat. Maar meer nog wil het vredesfonds de Ieperse jeugd ook mee helpen bepalen wie de genomineerden worden voor de vredesprijs. Het vredesfonds is dan ook dringend op zoek naar een Ieperse jongere (m/v) die samen met de andere leden van het selectiecomité 2011, de shortlist van 5 genomineerden zal opmaken.

Het vredesfonds legt al van bij haar oprichting een grote verantwoordelijkheid bij jongeren in het zoeken naar een laureaat voor de vredesprijs.

belangrijke trekplaatsen waar geen installatie geplaatst kan worden (vb Tulpenlaan, Bijlanderpad) werken enkele vrijwilligers heel hard mee om ook daar de trekkende dieren te redden.

De aanvraag is die van Christiaan en Dries Ide, Zillebekevijverdreef 1, 8902 Ieper-Zillebeke. Het gaat om de verdere exploitatie, de uitbreiding, wijziging en toevoeging aan een aan een rundvee- en varkenshouderij op bovenvermeld adres. De aanvraag vermeldt volgende rubrieken: 9.5.c.2,15.1.1, 17.3.6.1.b, 17.3.9.1, 17.4, 28.2.c.1 en 45.14.3. Inzageperiode: tot 14 februari bij de dienst Leefmilieu (stadhuis, eerste verdieping, werkdagen 8.15 tot 12.30 uur, op dinsdag ook van 13.30 tot 18 uur). Bezwaren en opmerkingen schriftelijk richten aan het College van Burgemeester en Schepenen of mondeling meedelen aan de burgemeester of een door hem aangewezen ambtenaar. Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.

Iedereen een hart voor Haïti Nauwelijks twee weken terug wensten de inwoners van Haïti elkaar ook de beste wensen voor een gelukkig en voorspoedig 2010. 12 dagen later maakte een zware aardbeving voor heel veel inwoners van Haïti een eind aan hun dromen voor dit en de komende jaren. De beelden gaan de wereld rond. Veel uitleg hoeven we niet te geven. Maar stilzitten willen we evenmin.

Ben jij de jongere in het selectiecomité? Je bent tussen 18 en 25 jaar oud en je kan je vrijmaken op 23 en 24 april. Je wil best met het selectiecomité mee helpen bepalen wie genomineerd mag of moet worden voor de Vredesprijs 2011 van de stad Ieper. Aarzel dan niet en neem contact op met de dienst Vrede en Ontwikkeling via vrede_ontwikkeling@ieper.be of bel 057 239 214.

Ook zij wensten elkaar het beste voor 2010...

€ 5,00

Iedereen een hart voor Haïti

Als vredesstad is Ieper het aan zichzelf verplicht om hier initiatief te nemen. Ieper wil een inspanning leveren om de inwoners van het derde armste land ter wereld te helpen in deze zware crisissituatie. En dat willen wij onmiddellijk doen.

Vorig jaar werden zo precies geteld 6.021 padden, 733 salamanders en 89 kikkers gered. Zonder deze actie zouden de amfibieën in het Ieperse het erg moeilijk krijgen.

Op de 5 meest belangrijke oversteekplaatsen in het Ieperse wordt er langs de wegberm een lage omheining geplaatst die de amfibieën tegenhoudt. Elke avond en ochtend worden de dieren naar hun uitverkoren poel overgezet. De 5 plaatsen waar deze acties georganiseerd worden liggen in Hollebeke (Kasteelhoekstraat), Vlamertinge (Hospitaalstraat omgeving kasteelpark), Elverdinge (Sint Pietersstraat nabij en doorheen de Galgebossen, Gasthuisstraat nabij de Vuile Seule) en Ieper (Hommelhofstraat). Op een aantal

Wij vragen de inwoners dan ook om vanaf half februari tot eind maart extra voorzichtig te rijden en ’s avonds, tussen 20 en 23 uur, uit te kijken naar trekkende dieren, zeker in de omgeving van poelen, vijvers en waterlopen. Vooral op zachte en vochtige avonden kan de trek massaal zijn. ▶ Wil je actief meewerken aan de beschermingsacties voor amfibieën, neem dan contact op met de dienst Milieueducatie (Lieven Stubbe en Katrien Mennens, tel. 057 239 535, Milieu_Educatie@ieper.be) en kom naar de start- en infoavond op donderdag 28 januari om 19 uur in het stadhuis (fractiezaal, 2de verdiep). ← “Naast padden en salamanders lopen ook tientallen bruine kikkers doodsgevaar tijdens hun jaarlijkse trek naar de poelen." Foto: Gilbert Liefhooghe

De dienst Vrede en Ontwikkeling lanceert dan ook een stickeractie waarvan de opbrengst integraal naar Haïti gaat. De stickers zijn verkrijgbaar bij de stedelijke diensten die een loketfunctie hebben en worden verkocht aan 5 euro per stuk.

Samen koken - samen eten, LDC Westkant. ▸ tel. 057 224 180 of 057 220 410

23.01.2010 Lezing: "Volksdevotie in de Westhoek" door H. Vandenberghe, Gidsenkring Ieper. ▸ tel. 057 212 593 bertin.quaghebeur@skynet.be

25.01.2010 | 14.30 u. Hobbyclub, LDC Westkant. ▸ tel. 057 224 180 of 057 220 410

26.01.2010 Lezing: "De Opera" door M. Dutrieu, Markant Ieper. ▸ tel. 057 201 331

28.01.2010 | 14 u. Zorgen voor je geheugen, LDC Westkant. ▸ tel. 057 224 180 of 057 220 410

Sport en recreatie 23.01.2010 8.30 u. Toertocht 30-40-50 km, OC

Zuidschote. ▸ MTB Zuidschote 18.15 u. Basketbal: Melco B - VK Iebac A, Sporthal Ieper 20.30 u. Basketbal: Melco 1 - Terra Mia Cope Invent, Sporthal Ieper

24.01.2010 15 u. Voetbal: SK Elverdinge - K Brielen

Sport, voetbalterrein Elverdinge

15 u. Voetbal: RW Hollebeke - SV Moorslede, voetbalterrein Hollebeke

15 u. Voetbal: KSK Vlamertinge - OL Ledegem, voetbalterrein Vlamertinge

15 u. Voetbal: K Sassport Boezinge - R Knokke FC, voetbalterrein Boezinge

15 u. Voetbal: SP Dikkebus - KEVC Beselare, voetbalterrein Dikkebus

30.01.2010 | 20.15 u. Basketbal VK Iebac A - BBC Oedelem, Iebac zaal, Crescendostraat, Ieper.

31.01.2010 14.30 u. Voetbal: KVK Ieper - KFC Vigor

Wuitens Hamme, voetbalterrein Ieper.

15 u. Voetbal: GS Voormezele - K Brielen Sport, voetbalterrein Voormezele 15 u. Voetbal: SK Zillebeke - SP Dikkebus, voetbalterrein Zillebeke 15 u. Voetbal: Livinas Elverdinge - K. Dar. Ruddervoorde, voetbalterrein Elverdinge 17 u. Basketbal: Eerste Nationale Blue Cats - Declercq Stortbeton Waregem, sporthal Ieper.

Concerten en optredens

28.01.2010 | 20.15 u. Barrage: High Strung, CCI Lakenhalle. ▸ tel. 057 239 480 cultuurcentrum@ieper.be

29.01.2010 | 20 u. Mintzkokv, JOC Ieper. ▸ tel. 057 239 560

Barrage - high strung za 28 januari 2010 - 20.15 uur CC Ieper - Lakenhalle

Gemeenteraad Op maandag 1 februari 2010 is er gemeenteraad om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis (eerste verdieping). De agenda van de openbare zitting is gratis af te halen bij de communicatiedienst in de inkomhal van het stadhuis of surf naar www.ieper.be ‣ Meer info: tel. 057 239 200 communicatie@ieper.be

kleinkunsteiland - te vroeg, te mooi za 30 januari 2010 - 20.15 uur CC Ieper - Stadsschouwburg

▸ Meer info: CultuurCentrum Ieper | St.-Niklaasstraat 4 | 8900 Ieper | tel. 057 239 480 | cultuurcentrum@ieper.be | www.acci.be

Kleinkunsteiland: Te vroeg, te mooi, CCI Stadsschouwburg. ▸ tel. 057 239 480 cultuurcentrum@ieper.be

Theater en film 21.01.2010 | 20 u.

▶ Voor alle vragen met betrekking tot deze actie en het bestellen van stickers kan je contact opnemen met de dienst Vrede en Ontwikkeling Ieper, tel. 057 239 214, vrede_ontwikkeling@ ieper.be.

CultuurCentrum Ieper presenteert... Te Gek!? - on tour twee za 23 januari 2010 - 20.15 uur CC Ieper - Lakenhalle

Allerlei

22.01.2010 | 10 u.

30.01.2010 | 20.15 u.

Bescherming amfibieëntrek 2010 - Natuurvrienden gezocht! Jaarlijks organiseert de Ieperse milieudienst acties om amfibieën (padden, kikkers en salamanders) te beschermen tijdens hun trek naar de poelen waar ze zich voortplanten. Op plaatsen waar een autoweg de trekroute dwarst, dreigen elk jaar vele honderden amfibieën te worden doodgereden.

Agenda

Milieuvergunningsaanvraag

Filmuniversiteit: "Eligy", Stadsschouwburg Ieper.

23.01.2010 | 20.15 u. Te Gek!? "On tour Twee", Lakenhalle. ▸ tel. 057 239 480 cultuurcentrum@ieper.be

Tentoonstellingen Tot 25.01.2010 Fototentoonstelling Jan Demets, Delta Lloyd Bank, Grote Markt Ieper. ▸ tel. 057 360 861

Tot 30.06.2010 Met een handicap naar school (17501970), Onderwijsmuseum, G. de Stuersstraat, Ieper. ▸ tel. 057 239 560 stedelijke.musea@ieper.be

0121_Ieperactief  

oproep aan de Ieperse jeugd Huisartsen Tel. 057 217 474 Tandartsen Tel. 057 485 385 Oogartsen Tel. 057 334 300 Apothekers Tel. 057 229 999 →...

0121_Ieperactief  

oproep aan de Ieperse jeugd Huisartsen Tel. 057 217 474 Tandartsen Tel. 057 485 385 Oogartsen Tel. 057 334 300 Apothekers Tel. 057 229 999 →...