Page 1

Informatief Ieper

1/2

→ STEDELIJKE INFORMATIE

P / B / 09

PRIJS BOUWHEER

Nr. 1090 20 januari 2011

Dienst communicatie | Grote Markt 34 | BE-8900 Ieper | tel. 057 239 200 | Fax 057 239 295 | communicatie@ieper.be | www.ieper.be

Stadsinfo

WACHTDIENST VMW

Tel. 057 239 500

MEDISCHE WACHTDIENSTEN TIJDENS HET WEEKEINDE Huisartsen Tandartsen Oogartsen Apothekers

Tel. 057 217 474 Tel. 0903 39969 Tel. 057 334 300 Tel. 057 229 999

AFVALOPHALING → RESTAFVAL Zone 4: Zone 1: Zone 3: Zone 5:

do 20 januari 2011 ma 24 januari 2011 wo 26 januari 2011 vr 28 januari 2011

→ GFT Zone 5: vr 21 januari 2011 Zone 2: di 25 januari 2011 Zone 4: do 27 januari 2011

→ PMD Zone C: do 20 januari 2011 Zone A: vr 21 januari 2011

→ PAPIER & KARTON Tijdens de week van 17 tot 21 januari 2011

Fietsgraveren Dit jaar wordt er opnieuw een fietsgraveeractie opgezet. Je kan je fiets laten graveren op 26 januari 2011. Dit kan telkens tussen 8.30 en 16 uur in de loods van de technische dienst, Rijselsepoort 4, 8900 Ieper. Enkel voor inwoners van grootIeper. Kostprijs is gratis. Vooraf inschrijven is verplicht. ‣ Info en inschrijvingen: technische dienst, Iduna Van Wesemael, Rijselsepoort 4, 8900 Ieper, tel. 057 239 520, feestmaterialen@ieper.be. Bij inschrijving naam, voornaam, telefoonnummer en rijksregisternummer vermelden. Identiteitskaart meebrengen.

Plantactie 'Ieper behaagt zijn landschap'. Bestel nu streekeigen plantgoed! Voor het achttiende opeenvolgende jaar organiseert de Stad Ieper haar plantactie “Ieper behaagt zijn landschap!”. Deze actie wordt telkens in twee reeksen opgesplitst: het najaar en het voorjaar. De voorjaarsperiode wordt afgesloten op vrijdag 11 februari 2011. Wie dit voorjaar nog streekeigen plantgoed, hoogstammige bomen of fruitbomen wil aanplanten, neemt dus zo vlug mogelijk contact op met de Stedelijke Groendienst. De levering is voorzien eind februari. De bomen en struiken worden dan best uitgeplant tegen half maart. De plantactie “Ieper behaagt zijn landschap” biedt diverse soorten plantgoed aan. Met de pakketten van “bosgoed” kan je hagen (al dan niet om te scheren), houtkanten en kleine bosjes aanplanten. Er is keuze tussen 25 soorten. Hoogstammige loofbomen kunnen een nieuwe dreef, bomengroepen, of solitaire bomen opleveren. Dankzij het een uitgezocht aanbod van hoogstammige fruitbomen (waardevolle oude rassen) krijgt ook de traditionele boomgaard nieuwe kansen.

Bij deze achttiende plantactie wordt zo veel mogelijk “autochtoon” plantgoed aangeboden. Dat zijn inheemse, streekeigen soorten waarvan de ‘moederplant’ oorspronkelijk als wilde soort uit onze streek komt. Dank zij hun lange en spontane aanpassing aan ons klimaat en onze bodems zijn autochtone bomen en struiken ideaal voor landschappelijke aanplantingen. Ze zijn relatief goedkoop, groeien sterk en duurzaam op en zijn beter gewapend tegen ziektes, schimmels en insectenvraat. Bovendien is ook de natuurwaarde van autochtone bomen en struiken hoger dan van ingevoerde, exotische soorten. Ze trekken veel meer dieren aan omdat ze geschikt voedsel aanbieden. Vooral brede houtkanten en kleine bosjes bieden uitstekende rusten nestplaatsen voor vogels, kleine zoogdieren en insecten (vlinders!). De bloesems in de lente en voorzomer, de nootjes en bessen in het najaar, de verschillende tinten van groen en herfstkleuren toveren dergelijke aanplantingen na enkele jaren om tot een belevenis voor elk seizoen.

aangeboden aan slechts 0,25 euro per plant (jonge struik of boom van 50 tot 90 cm hoog), 10 euro per hoogstammige fruitboom, 5 tot 6,25 euro per hoogstammige loofboom. De actie richt zich tot de inwoners van het landelijke gebied buiten de woonkernen. Ook de grenszones tussen woongebied en platteland komen in aanmerking. Bovendien kunnen ook publieke instellingen zoals scholen of openbare diensten op de actie beroep doen.

Infofolders, brochures en advies zijn gratis. Indien gewenst komt de Groendienst ter plaatse om advies over mogelijke aanplantingen geven.

Door de tussenkomst van het stadsbestuur wordt het plantgoed

Het OCMW Ieper organiseert daarom pedagogisch advies:

- voor iedereen die van ver of dichtbij betrokken is bij de opvoeding van kinderen en jongeren tussen o en 18 jaar en die behoefte heeft aan een gesprekspartner. - er wordt geluisterd, geïnformeerd en geadviseerd. - er wordt op zoek gegaan samen met jou naar het meest passende antwoord op je vragen. Iedere 2de dinsdagvoormiddag van de maand houdt Lindsey

Allerlei

20 en 27.01.2011 | 13.30 u. Praatcafé Westkant - Inzicht brengt uitzicht, LDC Westkant, Boezingsestraat 177, Elverdinge. ▸ tel. 057 220 410 of 057 224 180

22.01.2011 | 19.30 u. Winterse strandavonden: vertellingen rond de kachel, Ieper Strand. ▸ tel. 0477 641 819

25.01.2011 | 10-11.30 u. 't Westkransje, LDC Westkant, Boezingsestraat 177, Elverdinge. ▸ tel. 057 220 410 of 057 224 180

26.01.2011 | 14 u. ‣ Wie aan de plantactie wil deelnemen of meer informatie wenst, neemt zo spoedig mogelijk contact op met de stedelijke groendienst, Oudstrijderlaan 1, te Ieper. Zeker vóór 15 februari 2011. Tel. 057 239 530, groendienst@ ieper.be, fax 057 239 539.

Samenwerking OCMW Ieper-Vereniging Ons Tehuis Opvoeden is een belangrijke taak in het dagelijkse leven van gezinnen. Opvoeden doe je elke dag, het is leuk en uitdagend. Toch is het niet altijd gemakkelijk. Elke ouder heeft twijfels, onzekerheden en vragen bij het opvoeden van kinderen en jongeren. Praten met iemand die naar je luistert kan steun geven en helpend zijn.

Agenda

Allewaert, pedagogisch adviseur, spreekuur in het OCMW, Rijselsestraat 38, 8900 Ieper. ‣ Voor verdere inlichtingen en of voor het maken van een afspraak kan je steeds contact opnemen met een maatschappelijk werker van het OCMW, tel. 057 204 831 of rechtstreeks met Lindsey Allewaert op tel. 057 226 279. De dienstverlening is vertrouwelijk en gratis.

Bingo, LDC Westkant, Boezingsestraat 177, Elverdinge. ▸ tel. 057 220 410 of 057 224 180

27.01.2011 | 20 u. Gedichtendag in de bib, Bibliotheek, Zaal Alfa en Omega, Weverijstraat 9, Ieper. ▸ tel. 057 239 420

28.01.2011 | 10 u. Samen koken - samen eten, LDC Westkant, Boezingsestraat 177, Elverdinge. ▸ tel. 057 220 410 of 057 224 180

18.02.2011 | 19 u. Lezing door Prof. Jos Monballyu: 'De Jacht op flaminganten en het uur van de vergelding', Stadsarchief, Zaal Alfa en Omega, Weverijstraat 7, Ieper. ▸ tel. 057 239 444 of katrien.goudeseune@ieper.be

Sport en recreatie

22.01.2011 19 u. Volleybal Vlamvo

Vlamertinge A - Vlaams Beloftenteam, Sporthal Vlamertinge 20.15 u. Basket: VK Iebac Ieper BBC Latem De Pinte B, Iebac zaal, Crescendostraat, Ieper. 20.30 u. Basket: Crack Blue Cats DBC Houthalen, Sporthal Ieper.

23.01.2011 15 u. Voetbal: GS Voormezele - FC Wijtschate, terrein Voormezele.

15 u. Voetbal: K. Brielen Sport VK Dadizele, terrein Brielen.

15 u. Voetbal: K. Sassport Boezinge - KSV Rumbeke, terrein Boezinge.

→→→


Informatief Ieper

←←← 15 u. Voetbal: SK Elverdinge - SC

2/2

Zonnebeke, terrein Elverdinge.

15 u. Voetbal: Sp. Dikkebus - FC Passendale, terrein Dikkebus.

→ STEDELIJKE INFORMATIE

29.01.2011 19 u. Volleybal: Vlamvo

P / B / 09

PRIJS BOUWHEER

Vlamertinge A - VC Haasrode Leuven A, sporthal Vlamertinge. 20.30 u. Basket Melco 1 - US Lambusart, Sporthal Ieper.

De trek van amfibieën komt eraan: uitkijken naar padden en salamanders Elk voorjaar organiseert de Ieperse milieudienst acties om amfibieën (padden, kikkers en salamanders) te beschermen tijdens hun trek naar de poelen waar ze zich voortplanten. Op plaatsen waar een autoweg de trekroute dwarst, dreigen elk jaar vele honderden amfibieën te worden doodgereden. Op de 5 meest belangrijke oversteekplaatsen in het Ieperse wordt er langs de wegberm een lage omheining geplaatst die de amfibieën tegenhoudt. De dieren komen in en emmertjes terecht, en worden elke avond en/of ochtend door vrijwilligers naar hun uitverkoren poel overgezet. De 5 Ieperse plaatsen waar deze acties georganiseerd worden liggen in Hollebeke (Kasteelhoekstraat), Vlamertinge (Hospitaalstraat omgeving kasteelpark), Elverdinge (Sint Pietersstraat nabij en doorheen de Galgebossen, Gasthuisstraat nabij de Vuile Seule) en Ieper (Hommelhofstraat). Op een aantal belangrijke trekplaatsen waar geen installatie geplaatst kan worden (vb Tulpenlaan, Bijlanderpad) werken vrijwilligers mee om ook daar de trekkende dieren te redden. Een dertigtal vrijwilligers werken jaarlijks enthousiast mee aan deze acties. Op elke plaats worden gemiddeld 2.000 tot 3.000 amfibieën overgezet! In totaal werden vorig jaar, precies geteld, 10.510 padden, 624 salamanders, 93 bruine kikker en 39 groene kikkers gered. Helaas werden er op deze plaatsen wel nog 673 padden, 1 kikker en 138 salamanders als verkeersslachtoffer geteld. Dat toont aan dat, zonder de beschermingsacties, het aantal

Concerten | theater optredens | film...

20.01.2011 | 21 u.

Tutu Puoane Quartet, 't Leetvermaak, Korte Meersstraat 2, Ieper. ▸ tel. 057 216 385

doodgereden amfibieën in het Ieperse veel hoger zou liggen! Wij vragen u dan ook vriendelijk maar dringend om vanaf half februari tot eind maart, 's avonds tussen 20 en 23 uur, extra voorzichtig te rijden en uit te kijken naar trekkende dieren. Zeker in de omgeving van poelen, vijvers en waterlopen en tijdens zachte en vochtige avonden kan de trek massaal zijn! Het aantal slachtoffers loopt dan soms in de honderden ...

Infoavond zaterdag 29 januari in Bezoekerscentrum De Palingbeek De Ieperse milieudienst zoekt elk jaar naar nieuwe medewerkers voor deze beschermingsacties. Wie actief wil meewerken neemt contact op met de dienst milieueducatie. Je zal met open armen onthaald worden. Je bent, geheel vrijblijvend, ook uitgenodigd op de infoavond over de acties. Deze gaat door op zaterdag 29 januari, om 18 uur in het Bezoekerscentrum De Palingbeek. Om 19.30 uur kan je deelnemen aan een geleide excursie “op zoek naar nachtuilen in De Palingbeek” Mogelijks worden er tijdens deze excursie ook reeds trekkende amfibieën ontdekt. Laarzen aanbevolen. Deze infoavond wordt georganiseerd in samenwerking met Natuurpunt Westland. ▸ Meer info: dienst milieueducatie en landschapszorg, tel. 057 239 535, milieu_educatie@ieper.be

25 en 26.01.2011 | 20 u. Speciale Last Post, Menenpoort Ieper. ▸ tel. 057 486 610 www.lastpost.be

27.01.2011 | 20 u. Film: 'Doubt', Stadsschouwburg, Ieper. ▸ www.filmuniversiteit.be

28.01.2011 | 20.15 u. NTG Maandacht: 'Was will das Weib?', Stadsschouwburg Ieper. ▸ tel. 057 239 480 of www.acci.be

29.01.2011 | 20.15 u. Scala: 'Circle', Stadsschouwburg Ieper. ▸ tel. 057 239 480 of www.acci.be

Te koop

Uitweg Begijnenbos Zillebeke 4a 55ca Voorwaarden en inlichtingen: OCMW Ieper, Rijselsestraat 38, 8900 Ieper, tel. 057 204 831

Tentoonstellingen

21 tot 23.01.2011

VolXXkeuken Art, Zaal Cieper, Brugseweg 309, Sint-Jan.

Kurt Van Eeghem op Gedichtendag in Ieperse bib

Tot 30.01.2011

Op de 12de editie van Gedichtendag die op donderdag 27 januari plaatsvindt, komt Kurt Van Eeghem naar de bib.

Zonnewijzers, de zon als klok, AstroLAB IRIS II, Verbrandemolenstraat 5, Zillebeke. ▸ tel. 057 218 787

Fototentoonstelling P. Pottiers, Delta Lloyd Bank, Grote Markt Ieper. ▸ tel. 057 360 861

Tot 30.01.2011

Tot 05.02.2011 Deze culturele duizendpoot, acteur, theatermaker, auteur én presentator van talloze programma’s op radio en TV komt met een selectie beklijvende gedichten én met het Cosy Brass Quartet, een bijzonder expressief koperensemble dat prijzen behaalde op muziekwedstrijden allerhande. Deze vreemde, maar beslist voortreffelijke combinatie is vanaf 20u live in de bib mee te maken. Toegang: 5 euro, voorverkoop in de bib: 3 euro.

Jean-Paul Vanhove exposeert in de bib, Weverijstraat 9, Ieper. ▸ tel. 057 239 420

Tot 09.10.2011 Voorafgaand om 18 uur, komen leerlingen van de afdeling Woord van de SAMW in de bibliotheek hun favoriete gedicht voorlezen.

Ieper in(ge)prent: Ieper doorheen de grafische kunsten van de 16de eeuw tot heden. ▸ tel. 057 239 220

Vorming en opleiding

‣ Meer info: Bibliotheek Ieper, Weverijstraat 9, 8900 Ieper, tel. 057 239 420, bibliotheek@ieper.be

21.01.2011 | 9.30 u.

Basiscursus fotografie ism VormingPlus, Vrije Basisschool Elverdinge door LDC Westkant. ▸ tel. 057 220 410 of 057 224 180

Deze organisatie is in samenwerking met de SAMW

CultuurCentrum Ieper presenteert... PRODUCTIEHUIS BRABANT/ BRASART Embrasse di 25 januari 2011 - 20.15 u. CCI - Stadsschouwburg

NTG MAANDACHT Was will das Weib!

TRISTERO/TRANSQUINQUENNAL Coalition

vr 28 januari 2011 - 20.15 u. CCI - Stadsschouwburg

za 5 februari 2011 - 20.15 u. CCI - Stadsschouwburg

▸ Meer info: CultuurCentrum Ieper | St.-Niklaasstraat 4 | 8900 Ieper | tel. 057 239 480 | cultuurcentrum@ieper.be | www.acci.be

1090_0120_informatiefieper_nieuw.pdf  

Informatief Ieper 20.01.2011 regionaal nieuws streekkrant