Page 1

GEDEELTELIJKE AFBRAAK GELATINEFABRIEK


BESTE BEWONER De eigenaars van de voormalige Gelatinefabriek laten vanaf midden januari een eerste deel van de gebouwen afbreken. Ze verkeren in slechte staat en trokken meermaals ongewenste bezoekers aan. Als bestuur vinden we het belangrijk om u als buurtbewoner hierover zo uitvoerig mogelijk in te lichten. Daarom vindt u in deze brochure meer informatie over het verloop van de sloopwerken, de mogelijke hinder maar ook over de toekomstplannen voor de vrijgekomen terreinen.

Steven Vandeput burgemeester

Marc Schepers schepen van Ruimtelijke Ordening

WELKE GEBOUWEN BLIJVEN BEWAARD? Origin, een architecten- en ingenieurskantoor gespecialiseerd in de restauratie en renovatie van monumenten en landschappen, bracht de restanten van de gelatinefabriek uitgebreid in kaart. Dit onafhankelijk bureau beoordeelde ook de erfgoedwaarde. Hoewel de site zeer bepalend was voor de Hasseltse industriĂŤle ontwikkeling langs de Kanaalkom, is de waarde van de resterende materialen en constructies op de site beperkt. De fabrieksgebouwen werden doorheen de tijd meermaals verbouwd en getransformeerd. Hierdoor bleven maar weinig sporen van oudere bouwtechnieken en materialen bewaard. Een uitzondering hierop vormt de beeldbepalende 60-meter hoge schoorsteen. Deze wordt dan ook bewaard en in ere hersteld. Ook de voormalige gebouwen van Koen Vanmechelen (Armand Hertzstraat 35) blijven behouden en krijgen een nieuwe invulling.

WELKE GEBOUWEN WORDEN GESLOOPT EN HOE VERLOPEN DE WERKEN? Tijdens een eerste fase worden de loodsen tegenover de parking Gelatine, gelegen tussen de rotonde van de Armand Hertzstraat en de Kanaalkom, afgebroken. Een gespecialiseerde aannemer start midden januari met de werken, die in totaal zo’n acht tot tien weken duren. De eerste vier weken worden alle demonteerbare materialen aan de binnenzijde verwijderd. Pas daarna starten de eigenlijke sloopwerken. Hierbij maakt de aannemer gebruik van een hydraulische sloopschaar die de gebouwen beetje bij beetje afbreekt. Tijdens een tweede fase gebeurt de sloop van de gebouwen op de hoek van de Armand Hertzstraat en de voormalige Oude Broekermolenstraat. Hiervoor is nog geen startdatum bepaald.


A C B

D

LEGENDE A.

Fase 1 afbraakwerken (start: midden januari 2020)

B.

Fase 2 afbraakwerken (startdatum: nog niet bepaald)

C.

Blijft behouden

D.

Reeds afgebroken


HASSELT.BE/GELATINEFABRIEK

HOE BEPERKT DE AANNEMER DE HINDER? • Het puin wordt met vrachtwagens afgevoerd via de Slachthuiskaai. Er verlopen geen transporten via de Heilig-Hartwijk. • Stofhinder is bij sloopwerken soms onvermijdelijk. Zo kan de wind plots draaien of toenemen. De aannemer neemt alle mogelijke maatregelen om stofhinder te beperken of vermijden. Zo blijven de gevels ter hoogte van de Heilig-Hartwijk zo lang mogelijk staan. Op die manier vormen ze een scherm tussen de werfzone en de wijk. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een benevelingsinstallatie die het stof ‘neerslaat’. • Er wordt ten vroegste gewerkt om 7 uur en ten laatste tot 18 uur. Tijdens weekends en wettelijke feestdagen werkt de sloopfirma niet.

BEVATTEN DE FABRIEKSGEBOUWEN ASBEST? Net als vele huizen die voor de jaren ’80 gebouwd zijn, werden ook bij de bouw van de gelatinefabriek asbesthoudende materialen gebruikt. Hiervan is een gedetailleerde inventaris opgemaakt. De erkende sloopfirma verwijdert deze materialen zonder boren of slijpen en neemt steeds de wettelijk bepaalde voorzorgsmaatregelen. Hierdoor is er geen risico op verspreiding van asbestvezels. De verwijderde asbesthoudende materialen verzamelt de aannemer in een container met een grote afsluitbare dubbelwandige zak die vervolgens wordt afgevoerd naar een gespecialiseerde recyclagefirma. Onze dienst Handhaving zal nauwgezet opvolgen of dit alles volgens de voorgeschreven normen verloopt.

NIEUWE BESTEMMING De fabrieksgebouwen worden afgebroken tot op maaiveldniveau. Dan zijn de werken er afgerond. De eigenaars van de gronden willen deze graag herontwikkelen. Als bestuur vinden we het belangrijk dat ook u als buurtbewoner daarbij een stem krijgt. Daarom werd met de eigenaars overeengekomen dat zij een participatietraject opstarten met de buurt. Hiervoor werd alvast een gespecialiseerd bureau aangesteld. Dit voorjaar verneemt u meer over het verloop van het traject.

Voor vragen of dringende meldingen kunt u tijdens de sloopwerken terecht bij de aannemer. Deze plaatst rondom de werf infoborden met contactgegevens.

V.U.: STEVEN VANDEPUT, BURGEMEESTER - LIMBURGPLEIN 1, 3500 HASSELT

VRAGEN?

Profile for Stad Hasselt

Infobrochure afbraak Gelatinefabriek  

www.hasselt.be

Infobrochure afbraak Gelatinefabriek  

www.hasselt.be