Page 1

Վազգենյան հոգևոր դպրանոց Արշակ դպիր Հովհաննիսյան


Աղոթքն այնպիսի երևույթ է, որը ազդում է և’ աղոթողի , և‘ այն մարդու վրա, որի համար աղոթք է արվում:


քննում է ինքն իրեն  գնահատում սեփական արարքները  բացահայտում իր թերությունների պատճառները 


Աղոթքը տրտմության, տարակուսանքի և վշտերի հրաժարադեղն ու սփոփանքն է...


հպարտություն քեն

ատելություն նենգություն


Arshak  

Վազգենյան հոգևոր դպրանոց Արշակ դպիր Աղոթքն այնպիսի , երևույթէորը ’ ազդումէև , ‘ աղոթողի և այնմարդու , վրաորի համարաղոթք : էարվում  քննումէի...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you