5 minute read

Stort Power2X-projekt under udvikling i Esbjerg

Power2X-projektet Høst i Esbjerg vil fremstille ammoniak som grønt brændstof til skibsfarten på basis af strøm fra Nordsøens havvindmøller. Lige nu arbejder ingeniørerne på at finde frem til, om spildevand eller teknisk vand skal levere de store vandmængder, der er brug for.

TEKST: JESPER WITH, JOURNALIST

Advertisement

I projektet arbejder Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) sammen med DIN Forsyning i et partnerskab om at etablere det stort anlagte Power2X-projekt på havnen i Esbjerg. Teknologien til at producere ammoniak er kendt, så den største udfordring i Høst er, at Power2X kræver enorme mængder vand til elektrolyse-processerne. Spørgsmålet er, hvor det skal komme fra, for målet for alle parter er, at vandforbruget belaster vandressourcerne mindst muligt. I projektet, der har det officielle navn Høst PtX Esbjerg, forventer man at skulle bruge ca. 1,3 mio. m3 vand årligt til den planlagte produktion af grøn ammoniak. Målet er at producere i omegnen af 600.000 tons grøn ammoniak årligt, som skal bruges som grønt brændstof til skibsfarten samt som råstof i gødningsproduktion.

- Vandet, der skal bruges, skal være ultrarent. Vi har valgt almindeligt drikkevand fra som kilde, fordi det er en begrænset ressource, som vi skal værne om. Vi har overvejet havvand, men afsaltning af havvand er en energikrævende og dyr proces, og derfor står valget nu mellem teknisk vand og spildevand fra DIN

Forsyning, siger Marco Haubjerg, der er ingeniør på Høst-projektet.

Uanset hvilken type vand, der vælges, skal det renses først, fordi vandet blandt andet indeholder en række naturlige salte og mineraler. Der må ikke være noget som helst i ultrarent vand. Den umiddelbart mest oplagte løsning er, at DIN Forsyning leverer teknisk vand, som kan være grundvand, der er uegnet til drikkevand. Men renset spildevand er ifølge Marco Haubjerg den mest attraktive løsning ud fra et miljøøkonomisk perspektiv og passer ind i en cirkulær økonomi. - Lykkes vi med at anvende renset spildevand, vil det være et vigtigt bidrag til at gøre fremtidens

Power2X-produktion bæredygtig.

Og der er masser af det. Vi arbejder på at nå frem til den bedst mulige vandrensningsteknologi, som kan opnå den krævede ultrarene vandkvalitet. Det er afgørende, at den er helt på plads, før vi sætter produktionen i gang i stor skala, siger Marco

Haubjerg.

Et partnerskab

Udgangspunktet er, at Høst PtX Esbjerg vil fremstille ammoniak som grønt brændstof til skibsfarten baseret på strøm fra havvindmøller. Partnerskabet mellem Høst-projektet og DIN Forsyning ser så på, hvad man skal have løst sammen. Det er ikke et kunde-leverandør forhold. Ingeniører og specialister i de to selskaber arbejder sammen om at finde den bedste og mest bæredygtige måde at levere rent vand til produktionen på. - Vi arbejder på at finde den bedste og mest bæredygtige måde at levere rent vand til produktionen på. Esbjerg og Varde kommuner er som myndigheder (og ejer af DIN

Forsyning) også en slags partner. De gør alt for, at partnerskabet kan lade sig gøre, for det styrker udviklingen af byen i retning af at være det nye centrum for Power2X og anden produktion baseret på grøn teknologi i

Danmark - med en klar international profil, siger Claus Nielsen, der er forretningsudviklingschef hos DIN Forsyning.

Kendt teknologi

Efter selve elektrolyse-processen, hvor vand spaltes og bliver til brint, baserer man sig på en teknologi, der har været kendt i årtier. Det er den såkaldte synteseproces, Haber-Bosch, hvor brint og nitrogen sendes ind i en reaktor. Her blandes de to, så der opstår en ammoniaksyntese. Det resulterer i dannelsen af ammoniak med et markant mindre klimaaftryk.

Der meldes om flere Power2X-aktører på vej til Esbjerg, så det er afgørende for kommune og forsyningsselskab at finde en holdbar løsning for vandforbruget, så man kan håndtere den vækst, der kommer. Høst PtX Esbjerg har udset sig Esbjerg, fordi man er tæt på strømmen fra vindmøllerne i Nordsøen og samtidig er infrastrukturen god med gode transportmuligheder via havnen. - I tillæg til at bidrage til globale

CO2-reduktioner i sektorer, der har vanskeligt ved at reducere deres udslip, ønsker vi også at bidrage til udviklingen i Esbjerg med lokale arbejdspladser og kommunale CO2 reduktioner. Her er tale om en ny måde at anvende procesteknologier på, ligesom vi også skaber unik viden om relaterede områder – eksempelvis udnyttelse af spildevand. Viden og erfaring, der ikke bare kan bruges her i området, kan potentielt også fremme bæredygtighed andre steder i verden, siger David Dupont-

Mouritzen, der er projektdirektør for

HØST PtX Esbjerg.

Sektorkobling

HØST PtX Esbjerg har et stort potentiale for at dekarbonisere landbrug og skibsfart, og derfor har fem af Danmarks industrigiganter forpligtet sig til at aftage den grønne ammoniak fra anlægget. Det drejer sig om DLG, Danish Crown og Arla, som vil anvende ammoniakken i kunstgødning, samt DFDS og Maersk, som ser ammoniak som fremtidens brændsel til deres skibe. DIN Forsyning og Esbjerg Kommune er samarbejdspartnere for HØST PtX Esbjerg med henblik på at realisere sektorkoblingspotentialet og skabe fuld energiudnyttelse. Copenhagen Infrastructure Partners kalder sig for verdens største fondsforvalter på området for grønne infrastrukturprojekter indenfor energisektoren, og førende indenfor offshore vind. De fonde som CIP administrerer, fokuserer på investeringer i offshore- og onshore vind, solceller, biomasse, affaldsenergi, transmission, lagring og PtX.

Brint til brintlastbiler

Også det schweiziske energiselskab H2 Energy Europe planlægger at investere i Esbjerg – det gælder et milliardbeløb til opførelsen af et stort PtX-anlæg, som efter planen skal stå klar i 2024. Anlægget skal omdanne grøn elektricitet til brint, som kan bruges direkte i lastbiler og anden tung landtransport. H2 Energy Europe har i foråret 2022 indgået aftale med Plug Power Inc. om levering af 1 GW elektrolysator til en brintfabrik i Esbjerg. Elektrolysatoren gør det muligt at producere op til 100.000 ton grøn brint om året. Brinten skal anvendes i den nordeuropæiske energi- og transportsektor og kan dække brændselsbehovet for ca. 15.000 tunge køretøjer hver dag. Elektrolyseanlægget har samme størrelse som anlægget i Høst PtX projektet, og derfor forventes vandforbruget at blive omtrent det samme. Men foreløbig har H2 ikke meldt noget ud omkring størrelse og hvilken type vand, man vil benytte.

This article is from: