Page 1

Nom alumne

A cada taula dibuixa previament les coordenades (ordenada i abissa) segons convengui

1.- (blau)

x + y = 0

2.- (vermell) x + y = 2 3.- (negre)

x + y= -2

Quina pendent te 1.- 2.- 3.-

2)

1.- (vermell) - 2 x + y = 2 2.- (negre)

-2x+y= -2

Quina pendent te 1.- i el 2 .-

3.- (blau)

2x + y = 3

3)

1.- (vermell) 1/2 x + y = 1 2.- (negre)

1/2 x + y = - 2

3- (blau)

x + 2y = 4


Nom alumne

A cada taula dibuixa previament les coordenades (ordenada i abissa) segons convengui

4) 1.- (vermell) y = - x + 2 2.- (negre)

x+y= 3

3.- (blau)

x + y = -2

5) 1.- (vermell) y = x2 2.- (negre)

-x+y= 3

6) 1.- (vermell) y = x2 + 9 2.- (negre)

y = x2 + 2 x


Nom alumne 7) Esbrina quines funcions son

9) Aquest grĂ fic mostra l pluja I la temperatura de l'any passat: Interpreta el que es indiqui

A cada taula dibuixa previament les coordenades (ordenada i abissa) segons convengui

8) Esbrina quines funcions son


Nom alumne

A cada taula dibuixa previament les coordenades (ordenada i abissa) segons convengui

10) Aquest gràfic mostra l'estmació del vot

1) A quin any i mesos els dos partits tenen el matis percentatge 2) A quina any el PSOE te més percentatge i en quina diferencia 3) A quina any el PP te més percentatge i en quina diferencia 4) Quina diferencia de intenció de vots hi ha entre els dos partits el març del 2008 5)Interpreta el que es indiqui

Prova de grafiques  

Interpretació de funcions i gràfiques