Page 1

УДРУЖЕЊЕ ПЕДАГОГА ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ – НИШ


ОШ „ СВЕТИ САВА “ 28.03. – 30.03.2014.

УЧЕСНИЦИ СПОРТСКИХ ИГАРА РАДНИКА У ПРОСВЕТИ 2014 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

ОШ ,, Вук Караџић ” – Дољевац МТШ „ 15 мај “ ОШ „ Десанка Максимовић “ ОШ ,, Вук Караџић ” – Ниш МШ „ Др. Миленко Хаџић “ ОШ „ Др. Зоран Ђинђић “ ОШ „ Бранко Радич.“, „Ђура Јакшић “ ЕТШ „ Мија Станимировић “ ОШ „ Витко и Света “ ОШ „ Душан Радовић “ ОШ „ Свети Сава “ ОШ „ Јастребачки партизани “ ЕТШ „ Никола Тесла “ Правно – пословна школа ОШ „ Стефан Немања “ ОШ „ Иво Андрић “ ОШ „ Вук Караџић “ „ Иван Вушовић“ СШ „ Бубањ “ , „ 14 октобар “ Гим. „ Бора Станковић “ ОШ „ Милан Ракић “ ОШ „ Иван Горан Ковачић “ СМШ „ Алекса Савић “ Прехрамбено – хемијска школа ОШ „ Сретен Младеновић Мика “ ОШ „ Цар Константин “ ОШ „ Бранко Миљковић “ Трговинска школа ТШ „ 12 фебруар “ ОШ „ Ратко Вукићевић “


ГЕНЕРАЛНИ ПЛАСМАН СИ 2014 Р.б. 1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Школа (установа)

ЕТШ „Мија Станимировић“ ОШ ,,Б. Радичевић” ОШ „Ђ. Јакшић“ ОШ „Душан Радовић“ СМШ „Др Миленко Хаџић“ ЕТШ ,,Никола Тесла” ГИМ „Бора Станковић“ ОШ ,,С. М. Мика” ОШ ,,Вук Караџић” Дољевац ОШ „Витко и Света“ Г. Хан СШ „Бубањ“ / „14. октобар" ОШ “ Др Зоран Ђинђић“ ОШ „И. Г. Ковачић“ Н. Бања ОШ „Свети Сава“ ОШ „В. Караџић“Витошевац/ ОШ „Иван Вушовић“Ражањ ОШ „Ј. Партизани“ Мерошина ОШ „Милан Ракић“ ОШ „Иво Андрић“ СМШ „Др. Алекса Савић“ - Прокупље ОШ “Десанка Максимовић“ Правно - пословна школа ТШ "12. фебруар" ОШ „Стефан Немања“ MTШ „15.Мај“ ОШ „Цар Костантин“

Одбојка

Баскет

Стони тенис

Скок у даљ

Пикадо

Надвл. конопа

Куглањ е

Шах

33

35

29

37

23

21

27

17

48

15

33

7

46

11

23

21

27

9

17

9

34

30

11

14

23

31

23

13

17

43 13 15

13 25 17

19 26 5

18 20

32 25 11

25 18 7

1 5 44

39

5

38

3

19

5

9

21

16

42

36 23 7

3

28

51 32

27

28

39

30

3

9

25

7

7

5

19

15

30

11

36 15

9

25

5

11

40

19

21

11

Пласма н

222

1

204

2

151

3

11

146 133 130 130

4 5 6 6

9

127

8

7

122

9

29

121

10

26

120

11

3

102 80

12 13

77

14

76 72 64

15 16 17

62

18

53

19

38 34 33 31 23

20 21 22 23 24

39

15

35

9

13

13

1

9

3

7 25 35

11 13 21

3

Бодов и

1 22

3 13

17 3

19

5

17 23

1


25 26 27 28 29

ОШ „Р. Вукићевић“ Прехрамбено - хемијска ш. ОШ ,,Вук Караџић” Ниш Трговинска школа ОШ „Бранко Миљковић“

21

21

25

17

17

26

7 5

27 28

0

29

7 5

ТАКМИЧЕЊЕ У ОДБОЈЦИ - ЕКИПНИ ПЛАСМАН Р Б

ШКОЛА (УСТАНОВА)

Пласман

бодови

1

ОШ ,,Б. Радичевић” / ОШ „Ђ. Јакшић“

1

2

ЕТШ ,,Никола Тесла”

2

3

ОШ ,,В. Караџић” – Дољевац

3

4

ОШ „Витко и Света“ – Г. Хан

4

5

ЕТШ „Мија Станимировић“

5

6

ОШ „Свети Сава“

6

7

ОШ „Душан Радовић“

7

48 43 39 36 33 30 27

8

ОШ „В. Караџић“-Витошевац / ОШ „Иван Вушовић“-Ражањ

8

25

9

СМШ „Др Миленко Хаџић“

9

10

ОШ „Ратко Вукићевић“

10

11

ОШ “Десанка Максимовић“

11

12

Пехрамбено - хемијска школа

12

13

ОШ ,,С.М. Мика”

13

14

ГИМ „Бора Станковић“

14

15

СМШ „Др Алекса Савић“

15

16

ОШ „Иво Андрић“

16

17

ОШ“Др. Зоран Ђинђић“

17

18

ОШ „Ј. Партизани“ – Мерошина

18

19

ТШ 12. фебруар

19

23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3


20

20

MTШ „15. мај“

0

ОДБОЈКА 1.

ЕТШ „Н. Тесла“ ЕТШ „Н. Тесла“ 2

2. 3. 2

ОШ „Д. Радовић“

II 1 ОШ „Д. Радовић“ 1

III 1 ЕТШ „Н. Тесла“

III 2:III 3 0–2 / 4:15, 9:15/

III 1:III2 2–0 /15:11, 15:10/

III 3:III 1 0–2 /6:15, 9:15/

4.

ОШ „ И. Андрић“

0

5.

СМШ „Др. А. Савић“ 1

6.

ОШ „ С. Сава “

2

III 2

II 2

7. 8.

ОШ „ С. Сава “

III место

МТШ „15 мај“

9. ОШ „ В. Караџић “, „ И. Вушовић ОШ „ В. Караџић “, „ Иван “ – Ражањ 2 Вушовић “ 1

III 3:III 5 2–1 /15:6, 16:18,15:7/

10. ОШ „Др.Зоран Ђинђић“ 0 11. Прех. – хемијска школа 0

II 3 ОШ „В Караџић“ 2

12. ОШ „Вук Караџић“ 2

III 3 ОШ „Вук Караџић“

I место III 1:III 4 0–2


13. ОШ „Б. Радич., Ђ. Јак. 2 14. ОШ „ Д. Максимовић 0

ОШ „Б. Радич., Ђ. Ј. ОШ „Б. Радич., Ђ. Јакшић“ III 4 II 4

15.

III 5:III 6 2–1 /13:15, 15:11, 16:14/

16. 17. ОШ „Витко и Света“ 2 18. ОШ ,,С.М. Мика”

ОШ„Витко и Света“

2

0

ОШ „Витко и Света“

II 5 СМШ „Др М.Хаџић “

0

III 4:III 5 2–0 /15:7, 15:11/

III 6:III 4 1–2 /6:15, 16:14, 8.15/ III 5 19. ОШ „ Ј. Партизани “ 1 20. СМШ „ Др М. Хаџић “ 2 21. ТШ „ 12 фебруар “ 0

ОШ Р. Вукичевић“ 0

22. ОШ „ Р. Вукичевић “ 2 II 6 23. Гим. „Б. Станковић“ ЕТШ „Мија 0 Станимировић

2

III 6 ЕТШ „М. Станимировић“

24. ЕТШ „Мија Станимировић“ 2

ОДБОЈКА Сатница такмичења

Петак 28.03.2014. Терен бр. 1 20:30 – 21:00 – 21:30 –

ОШ „Д. Радовић“ - ОШ „ И. Андрић“ Прех. – хемијска школа - ОШ „Вук Караџић“ – Дољ ОШ „ Ј. Партизани “ - СМШ „ Др М. Хаџић “ Терен бр. 2

2:0 0:2 1:2


20:30 – 21:00 – 21:30 –

ОШ „Б. Радич .“, „Ђ. Јакшић“ - ОШ „ Д. Максимовић“ ОШ „Витко и Света“ - ОШ ,,С.М. Мика” ТШ „ 12 фебруар “ - ОШ „ Р. Вукичевић “

2:0 2:0 0:2

Субота 29.03.2014. 16:30 – 17:00 – 17:30 – 18:00 – 18:30 –

ЕТШ „Н. Тесла“ - ОШ „Д. Радовић“ ОШ „Витко и Света“ - СМШ „ Др М. Хаџић “ СМШ „Др. А. Савић“ - ОШ „ С. Сава “ ОШ „ В. Караџић “, „ И. Вушовић “ - ОШ „Др.З. Ђинђић“ Гим. „Б. Станковић“ - ЕТШ „М. Станимировић"

2:1 2:0 1:2 2:0 0:2

19:00 – 19:30 – 20:00 –

ОШ - „ С. Сава “ ОШ „ В. Караџић “, „ Иван Вушовић “ ОШ „ Р. Вукичевић “ -

МТШ „15 мај“ п. ф. 2:0 ОШ „Вук Караџић“ 1:2 ЕТШ „М. Станимировић" 0:2

20:30 21:00 21:30 22:00

ОШ „Б. Радич., Ђ. Ј. ЕТШ „Н. Тесла“ ОШ „Б. Радич., Ђ. Ј ЕТШ „Н. Тесла“

ОШ „Витко и Света“ 2:0 ОШ „ С. Сава “ 2:0 ЕТШ „Мија Станимировић" 2:1 ОШ „Вук Караџић“ – Дољ. 2:0

– – – –

-

Недеља 30.03.2014. 19:00 19:30

– ОШ „Витко и Света“ – ОШ „ С. Сава “

20:00 20:30

– –

III место I место -

-

ЕТШ „Мија Станимировић" 2:1 ОШ „Вук Караџић“ – Дољ 0:2

ОШ „Вук Караџић“ – Дољ. ОШ „Витко и Света“ ОШ „Б. Радич., Ђ. Ј - ЕТШ „Н. Тесла“

ТАКМИЧЕЊЕ У БАСКЕТУ - ЕКИПНИ ПЛАСМАН РБ 1

ШКОЛА (УСТАНОВА)

СМШ „Др. Алекса Савић“

Пласман

бодови

1

40

2:1 2:0


ОШ „Душан Радовић“

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

35 31 28 25 23 21 19 17 15 13 11 9

ОШ „В. Караџић“-Витошевац / ОШ „Иван Вушовић“-Ражањ

14

7

15

ОШ ,,Вук Караџић” – Дољевац

16

ОШ „Свети Сава“

17

MTШ „15 мај“

15 16 17

5 3 0

2

ЕТШ „Мија Станимировић“

3

СМШ „Др Миленко Хаџић“

4

ОШ „Др. Зоран Ђинђић“

5

ГИМ „Бора Станковић“

6

СШ „Бубањ“/ "14. октобар"

7

ОШ “Десанка Максимовић“

8

ОШ „Ј. Партизани“ – Мерошина

9

ЕТШ ,,С. М. Мика”

10

ОШ ,,Б. Радичевић” / ОШ „Ђ. Јакшић“

11

ЕТШ „Никола Тесла“

12

ОШ „Стефан Немања“

13 14

БАСКЕТ 1. ОШ „С. Сава“ МТШ „ 15 мај“

6 ОШ „ Ј. Партизани “

3

0

2.ОШ „ Ј. II 1

Партизани “ п.ф. 12, 7

3. ОШ „Др.З. Ђинђић“

6

ОШ „Др.Зоран Ђинђић“

4 ОШ „Др.Зоран Ђинђић“

4


III 1

ЕТШ „Мија Станимировић“ 5

III место

5. ОШ „ В. Караџић “, „ Иван Вушовић “ – Ражањ 2

СШ „Бубањ“, „14 октобар“

СМШ „ Др М. Хаџић “ 8 5 ОШ„Др.Зоран Ђинђић“

3

I место СМШ „Др. А. Савић“ 8 4 ЕТШ „Мија Станимировић“ 6. СШ „Бубањ“, „14 октобар“ 4

II 2

ЕТШ „Мија 7. ОШ „Б. Радич., Ђ. Станимировић“ Јакшић“ 0

4

8. ЕТШ „Мија Станимировић“

3

9. ОШ „Вук Караџић“ – Дољ.

5

ОШ „Д. Максимовић“ 3 СМШ „ Др М. Хаџић “

10ОШ „Д. Максимовић“7 11. ЕТШ „ Н. Тесла “

8

II 3 СМШ „ Др М. Хаџић“ 5

12.СМШ „ Др М. Хаџић 9 13 СМШ „Др. А. Савић“

III 2

7 СМШ „Др. А.Савић“

6

4


14. ОШ „С. М. Мика “

3

15. Гим. „Б. Станковић“ 6

II 4 Гим. „Б. Станковић“

16. ОШ „Д. Радовић“

1

4

БАСКЕТ Сатница такмичења Субота 29.03.2014. 18:00 – 18:20 – 18:40 – 19:00 – 19:20 – 19:40 – 20:00 – 20:20 – 20:40 –

МТШ „ 15 мај“ ОШ „Др.Зоран Ђинђић“ ОШ „ В. Караџић “, „ Иван Вушовић “ ОШ „Б. Радич., „ Ђ. Јакшић“ ОШ „Вук Караџић“ – Дољ. ЕТШ „ Н. Тесла “ СМШ „Др. А. Савић“ Гим. „Б. Станковић“ ОШ „С. Сава“

-

ОШ „ Ј. Партизани “ п.ф. ОШ „ С. Немања“ 6:5 СШ „Бубањ“, „14 октобар“ ЕТШ „М. Станимировић“ ОШ „Д. Максимовић“ СМШ „ Др М. Хаџић “ ОШ „С. М. Мика “ ОШ „Д. Радовић“ ОШ „ Ј. Партизани “

0:12 2:4 0:3 5:7 8:9 7:3 6:4 6:7

Недеља 30.03.2014. 19:00 – 19:20 – 19:40 – 20:00 –

СШ „Бубањ“, „14 октобар“ ОШ „Д. Максимовић“ СМШ „Др. А. Савић“ ОШ „ Ј. Партизани “

-

ЕТШ „Мија Станимировић“ СМШ „ Др М. Хаџић “ Гим. „Б. Станковић“ ОШ „Др.Зоран Ђинђић“

3:4 3:5 6:1 3:4

20:20 – 20:40 –

ОШ „Др.Зоран Ђинђић“ СМШ „ Др М. Хаџић “

-

ЕТШ „Мија Станимировић“ СМШ „Др. А.Савић“

4:5 4:6

III место –

СМШ „ Др М. Хаџић “

-

ОШ „Др.Зоран Ђинђић“

8:5

I место –

СМШ „Др. А. Савић“

-

ЕТШ „Мија Станимировић“

8:4


ТАКМИЧЕЊЕ У СТОНОМ ТЕНИСУ - ЕКИПНИ ПЛАСМАН р.б .

ШКОЛА (УСТАНОВА)

1

ОШ ,,В. Караџић” – Дољевац

2

ОШ ,,Б. Радичевић” / ОШ „Ђ. Јакшић“

3

ЕТШ „М. Станимировић“

4

ГИМ „Бора Станковић“

5

СМШ „Др М. Хаџић“

6

ОШ „Витко и Света“

7

ЕТШ ,,Никола Тесла”

8

ОШ „Душан Радовић“

9

ОШ „Ј. Партизани“ – Мерошина

10

ОШ „Десанка Максимовић“

11

ОШ „Милан Ракић“

12

ОШ „Свети Сава“

13

ОШ ,,В. Караџић” / ОШ „И. Вушовић“

14

ОШ „С. М. Мика“

15

СШ „Бубањ“ "14. октобар"

16

ОШ „Б. Миљковић“

Пласман

бодови

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

38 33 29 26 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 0


СТОНИ ТЕНИС 1. ОШ „Вук Караџић“ – 2 ОШ „Вук Караџић“ – Дољ.

2

2. ОШ „ Б. Миљковић“ 0

II 1 3. “

ОШ „ С. Сава 0

„Вук Караџић“ – Дољ.

2

СМШ „ Др М. Хаџић “ 1

III 1

Гим. „Бoра Станковић“

0

4. СМШ„ Др М. 5. Гим. „Б. Станковић“ 2

III место Гим. „Бoра Станковић“ 0 2 ЕТШ „Мија Станимировић“

I место


Гим. „Б. Станковић“

„Вук Караџић“ – Дољ. 2 1 ОШ „Б.Радич.“

2

6. ОШ „ М. Ракић “ 1

7. СШ „Бубањ“, „14 октобар“

1

8. ОШ „Д. Радовић“

2

9. ЕТШ „Мија Станимировић“

2

ЕТШ „Мија Станимировић“

2 ЕТШ „Мија Станимировић“ 1

10. ОШ „Д. Максимовић“ 0 11. ЕТШ „Н. Тесла “

2

12. . ОШ ,,С.М. Мика”

1

II 3 ЕТШ „Н. Тесла “

1

III 2

13. ОШ „ В. Караџић “, „ Иван Вушовић “ – Ражањ

0 ОШ „Витко и Света“

1

14. ОШ „Витко и Света“ 2 15. . ОШ „ Ј. Партизани “0

II 4 ОШ „Б. Радичевић“ „Ђ. Јакшић“

2

ОШ „Б. Радич.“ Ђ. Јакшић

16. ОШ „Б. Радичевић“ 2 „Ђ. Јакшић“

СТОНИ ТЕНИС

Субота 29.03.2014.

2


Сто бр. 1 19:00 – 19:30 – 20:00 – 21:30 – 22:00 – 22:30 –

ОШ „Вук Караџић“ – Дољ. ОШ „ С. Сава “ Гим. „Б. Станковић“ СШ „Бубањ“, „14 октобар“ ОШ „Вук Караџић“ – Дољ Гим. „Б. Станковић“

-

ОШ „ Б. Миљковић“ СМШ „ Др М. Хаџић “ ОШ „ М. Ракић “ ОШ „Д. Радовић“ СМШ „ Др М. Хаџић “ ОШ „Д. Радовић“

2:0 0:2 2:1 1:2 2:1 2:1

Сто бр. 2 19:00 – 19:30 – 20:00 – 20:30 – 21:00 – 21:30 –

ЕТШ „Мија Станимировић“ ЕТШ „Н. Тесла “ ОШ „ В. Караџић “, „ И. Вушовић “ ОШ „ Ј. Партизани “ ЕТШ „Мија Станимировић“ ОШ „Витко и Света“

-

ОШ „Д. Максимовић“ ОШ ,,С.М. Мика” ОШ „Витко и Света“ ОШ „Б. Радич., Ђ. Јакшић“ ЕТШ „Н. Тесла “ 2:1 ОШ „Б. Радич., Ђ. Јакшић“

2:0 2:1 0:2 0:2 1:2

Недеља 30.03.2014. Сто бр. 1 20:00 –

ОШ „Вук Караџић“ – Дољ

-

Гим. „Б. Станковић“

2:0

Сто бр. 2 20:00 –

ЕТШ „Мија Станимировић“

21:00 – 21:30 –

III место – I место –

-

ОШ „Б. Радич., Ђ. Јакшић“

Гим. „Б. Станковић“ ОШ „Вук Караџић“ – Дољ -

1:2

ЕТШ „Мија Станимировић“ 0:2 ОШ „Б. Радич., Ђ. Јакшић“ 2:1


СКОК У ДАЉ - ЕКИПНИ ПЛАСМАН -

р. б.

1 2 3

4 5

Школа (установа) ЕТШ"Мија Станимировић" ОШ"Др Зоран Ђинђић ОШ"Иван Горан Ковачић" ОШ"В.КараџићИван Вушовић" Ражањ ОШ"Стефан Немања"

ОШ"С.М. Мика" ГИМ"Бора 7 Станковић" ОШ"Витко и 8 Света" СМШ"Др 9 Миленко Хаџић" СМШ " Др. 10 Алекса Савић" ОШ"Душан 11 Радовић" OШ"Бранко Радичевић - Ђура 12 Јакшић" 6

1

I КРУГ 2 б.с.

плас ман

1

ФИНАЛНА СЕРИЈА 2 б.с. пласм ан

Бод ови

8.440

8.710

8.710

1

8.620

9.020

9.020

8.400

8.400

8.400

4

8.820

8.660

8.820

8.270

8.560

8.560

2

0.000

8.670

8.670

1 2 3

8.000

8.190

8.190

7

8.010

8.420

8.420

4

8.110

8.460

8.460

3

8.280

8.360

8.360

5

8.110

8.350

8.350

6

8.360

8.130

8.360

6

22 20

7.720

8.050

8.050

8

7.510

8.130

8.130

7

18

8.380

5

7.960

8.110

8.110

8

16

8.27

8.38

37 32 28 25

7.860

8.030

8.030

9

9

13

7.950

7.250

7.950

10

10

11

7.860

7.910

7.910

11

11

9

7.500

7.550

7.550

12

12

ОШ"Иво Андрић" ОШ"Вук 14 Караџић"Дољевац

6.650

7.380

7.380

13

13

7.060

7.270

7.270

14

14

ТШ"12. Фебруар"

6.940

7.240

7.240

15

15

13

15

7 5 3 1


ПИКАДO - ЕКИПНИ ПЛАСМАН Р.бр.

Школа (установа)

1

СШ "БУБАЊ"/"14.ОКТОБАР"

2

ОШ "БРАНКО Р." ОШ "ЂУРА Ј."

3

ОШ "ВИТКО И СВЕТА"

4

ОШ "ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ"

5

ОШ "МИЛАН РАКИЋ"

6

ОШ "ДУШКО РАДОВИЋ"

7

ЕТШ "НИКОЛА ТЕСЛА"

8

ОШ "ЈАСТРЕБАЧКИ ПАРТИЗАНИ"

9

ОШ "Др ЗОРАН ЂИНЂИЋ"

10

ГИМ "БОРА СТАНКОВИЋ"

11

ЕТШ "МИЈА СТАНИМИРОВИЋ"

12

ПРАВНО - ПОСЛОВНА ШКОЛА

13

ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" ДОЉЕВАЦ

14

СМШ „ Др МИЛЕНКО ХАЏИЋ“

15

ОШ "ИВО АНДРИЋ"

16

МТШ "15.МАЈ"

17

ОШ "СРЕТЕН МЛАДЕНОВИЋ МИКА"

18

ОШ "СВЕТИ САВА"

19

ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" НИШ

20

ТРГОВИНСКА ШКОЛА

21

ТШ "12.ФЕБРУАР"

22

ОШ "ВУК К." ОШ "ИВАН В." РАЖАЊ

I круг БС

Финале БС

Пласман

93 92 87 86 90 86 87 87 86 85 83 82 81 81 79 78 77 74 72 67 64 61

92 91 89 87 86 81 80 80

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Бодови

51 46 42 39 36 34 32 30 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1


ПИКАДО ПЛАСМАН ПОЈЕДИНАЧНО - МУШКАРЦИ Р.бр.

Школа (установа)

СЕРИЈА

Резултат Пласман

2

за пласман

ТАКМИЧАРИ 1

Б.С

1

СШ "БУБАЊ"/14. ОКТОБАР"

ГРЧИЋ МИОМИР

28

28

1

2

ОШ "Др ЗОРАН ЂИНЂИЋ"

ЖИВИЋ САША

27 24 27

27

2

3

ПРАВНО-ПОСЛОВНА ШКОЛА

ЈОВАНОВИЋ БОБАН

27 20 27

37

3

ПИКАДО ПЛАСМАН ПОЈЕДИНАЧНО - ЖЕНЕ СЕРИЈА Р.бр.

Школа (установа)

ТАКМИЧАРИ

1

СШ "БУБАЊ"/14. ОКТОБАР"

ИЛИЋ ЕМИЛИЈА

2

ОШ "ВИТКО И СВЕТА"

3 3

Резултат за пласман

Пласман

27

27

1

ПЕЈЧИЋ ТИЈАНА

26 20

26

2

ОШ"Б. РАДИЧЕВИЋ"/ ОШ"ЂУРА ЈАКШИЋ"

ПЕТРОВИЋ БОЖИДАРКА

26 19

26

3

ОШ "МИЛАН РАКИЋ"

ЦАКИЋ НАТАША

26 19

26

3

1

2

Б.С


НАДВЛАЧЕЊЕ КОНОПА - ЕКИПНИ ПЛАСМАН РБ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ШКОЛА (УСТАНОВА)

ОШ „Д. Радовић“ ЕТШ ,,Никола Тесла” ЕТШ „Мија Станимировић" ГИМ ,,Бора Станковић” СШ „Бубањ“/ "14.октобар" ОШ ,,Свети Сава” ОШ ,,Б. Радичевић” / ОШ „Ђ. Јакшић“ ОШ „В. Караџић“-Витошевац / ОШ „Иван Вушовић“-Ражањ ОШ ,,С. М. Мика” ОШ ,,В. Караџић” – Дољевац ТШ ,,12 фебруар” МТШ ,,15 мај”

Пласман

бодови

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

30 25 21 18 15 13 11 9 7 5 3 0


ТАКМИЧЕЊЕ У КУГЛАЊУ - ЕКИПНИ ПЛАСМАН Р.бр.

Школа (установа)

РЕЗУЛТАТ

ПЛАСМАН

БОДОВИ

1

OШ"СРЕТЕН МЛАДЕНОВИЋ МИКА"

142

1

44

2

СМШ " Др. МИЛЕНКО ХАЏИЋ"

138

2

39

3

ОШ"ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ"

133

3

35

3

OШ "ИВО АНДРИЋ"

133

3

35

5

СШ "БУБАЊ"/ "14. ОКТОБАР"

131

5

29

6

ЕТШ "МИЈА СТАНИМИРОВИЋ"

130

6

27

7

ОШ "МИЛАН РАКИЋ"

125

7

25

8

ОШ "Б.РАДИЧЕВИЋ"/ОШ "Ђ. ЈАКШИЋ"

123

8

23

8

ОШ"Ц.КОНСТАНТИН"

123

8

23

10

ТШ " 12.ФЕБРУАР"

119

10

19

11

МТШ "15.МАЈ"

114

11

17

11

ПРАВНО - ПОСЛОВНА ШКОЛА

114

11

17

13

ОШ "СВЕТИ САВА"

110

13

13

14

ОШ "ДУШАН РАДОВИЋ

109

14

11

15

ОШ"В.КАРАЏИЋ" ДОЉ.

102

15

9

16

ОШ "ВИТКО И СВЕТА" ГХ

100

16

7

17

ГИМ " Б. СТАНКОВИЋ"

99

17

18

ОШ"В. КАРАЏИЋ"/ОШ"И. ВУШОВИЋ"

92

18

5 3

19

ЕТШ " НИКОЛА ТЕСЛА"

91

19

1


ТАКМИЧЕЊЕ У КУГЛАЊУ ПОЈЕДИНАЧНИ ПЛАСМАН - МУШКАРЦИ Р.бр.

Школа (установа)

Такмичари

2

ETШ" M. Станимировић" Прaвно - пословна школа

АРИЗАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР ВЕСЕЛИНОВИЋ СЛОБОДАН

3

ОШ"И.Г.Ковачић"

ЈАНКОВИЋ НЕНАД

1

Резултат

Пласман

50

1

46 42

2 3

ТАКМИЧЕЊЕ У КУГЛАЊУ ПОЈЕДИНАЧНИ ПЛАСМАН - ЖЕНЕ Р.бр.

Школа (установа)

Такмичари

1

OШ "ИВО АНДРИЋ"

ПАШИЋ МАРИНА

2

ОШ "ВИТКО И СВЕТА"

3

ОШ "С. М. МИКА"

РИСТИЋ ЈАСМИНА СТАМЕНКОВИЋ ГОРДАНА

Резултат

Пласман

52 47

1 2

37

3


ШАХ - ЕКИПНИ ПЛАСМАН РБ

1 2 3

ШКОЛА (УСТАНОВА)

ОШ ,,Др. Зоран Ђинђић“ ОШ ,,Б. Радичевић” / ОШ „Ђ. Јакшић“ ЕТШ ,,Мија Станимировић”

4

ОШ „Душан Радовић“

5

ОШ ,,Сретен Младеновић Мика”

6

ОШ „Вук Караџић“ - Дољевац

7

ОШ „Ј. партизани“ – Мерошина

8

Т.Ш. "12. фебруар"

9

ОШ „Свети Сава“

10

MTШ „15.Мај“

Пласман

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

бодо ви

26 21 17 14 11 9 7 5 3 1


ТАКМИЧЕЊЕ У ШАХУ ПОЈЕДИНАЧНИ ПЛАСМАН - МУШКАРЦИ Р.бр.

1 2 3

Школа (установа) ЧОЛИЋ ОШ ,,Др. Зоран НИКОЛА Ђинђић“ ОШ ,,Б. МИТИЋ БОБАН Радичевић”/ ОШ „Ђ. Јакшић“ АЛЕКСАНДАР ОШ „Душан JОВАН Радовић“ КРСТИЋ Такмичари

Резултат

Пласм

8

поена

1

8

поена

2

5 1/2 поена

3

ТАКМИЧЕЊЕ У ШАХУ ПОЈЕДИНАЧНИ ПЛАСМАН - ЖЕНЕ Р.бр.

1 2 3

Такмичари ДИМИТРИЈЕВИ Ћ ДРАГАНА АНЂЕЛКОВИЋ РУЖИЦА ДИНОВ ДАНИЈЕЛА

Школа (установа)

Резултат

Пласм

ОШ ,,Др. Зоран Ђинђић“

8

поена

1

ОШ ,,Мија Станимировић“ ОШ ,,С. М. Мика“

6

поена

2 3

5 1/2 поена


ТАКМИЧЕЊЕ У ШУТИРАЊУ НА КОШ ПОЈЕДИНАЧНИ ПЛАСМАН - МУШКАРЦИ Такмичари МИНИЋ ДРАГОСЛАВ МИЛОШЕВИЋ БРАТИСЛАВ ТОТИЋ НЕНАД

Школа (установа)

Резултат

Пласман

СМШ ,,Др. Алекса Савић“

12

поена

1

ОШ „Душан Радовић“

10

поена

2

ГИМ „Бора Станковић“

6

поена

3

ТАКМИЧЕЊЕ У ШУТИРАЊУ НА КОШ ПОЈЕДИНАЧНИ ПЛАСМАН - ЖЕНЕ Такмичари КОБЛИШКА ЈЕЛЕНА АНДРИЋ МИЛЕНА ИГИЋ НЕВЕНА

Школа (установа) ОШ „Душан Радовић“ ГИМ „Бора Станковић“ ЕТШ ,,Никола Тесла“

Резултат

3

поена

2

поена

2

поена

Пласман

1 2 3


Bilten si 2014  

Bilten Sportskih igara radnika u prosveti 2014, Udruženje pedagoga fizicke kulture Niš

Bilten si 2014  

Bilten Sportskih igara radnika u prosveti 2014, Udruženje pedagoga fizicke kulture Niš