__MAIN_TEXT__

Page 2

02

EDITORIAL ALEX VAN BREEDAM

FOKUS-ONLINE.BE

Logistiek en maatschappij duurzaam verzoenen O

De gevolgen overstijgen dan ook ver de logistiek en krijgen steeds meer een maatschappelijke dimensie: aan de ene kant neemt de vraag naar vervoerscapaciteit zeer snel toe, terwijl het aan de andere kant steeds moeilijker wordt om de bestaande capaciteit goed gevuld te krijgen. Dit is de zogenaamde ‘capaciteit paradox’. De huidige logistieke verdienmodellen en contractvormen diepen deze paradox steeds verder uit, met gekende maatschappelijke uitwassen zoals congestie en camionettisering. De oplossingen zijn nochtans niet zo moeilijk te bedenken, maar des te moeilijker om door te voeren. Als de vervoerscapaciteit, onder meer omwille van maatschappelijke hinder niet verder kan groeien, dan moet de beschikbare capaciteit maar beter gedeeld worden.

Het is de moeilijke verhouding tussen logistiek en maatschappij vandaag die een uniek momentum biedt om de logistiek radicaal te beginnen hertekenen.

Als vandaag meer dan één vrachtwagen op vier leeg rondrijdt en er tegelijkertijd een acuut capaciteitstekort is, dan betekent

06

08

14

LEES MEER... 04 Onder de loep: de toekomst van ons transport

Steeds kleinere en frequentere leveringen veroorzaken steeds meer maatschappelijke hinder. Het groeiend capaciteitstekort in combinatie met een ongebreidelde versnippering van stromen dreigt een verstikkende cocktail van hinder en congestie te worden. Toch zijn er oplossingen. En Vlaanderen heeft veel troeven in handen om daarin het voortouw te nemen. ns aankoopgedrag als consument verandert snel. Waar we vroeger onze inkopen probeerden te beperken tot één daguitstap in de week, spreiden we vandaag onze aankopen over de hele week en via vele verschillende kanalen, van offline tot online. Ook de logistiek, de noodzakelijke schakel om de goederen tot bij de consument te krijgen, ondervindt hier veel hinder van, in de vorm van meer verspreide en kleinere leveringen. Deze evolutie gaat in tegen de hoofdwet van duurzame en efficiënte logistiek, die streeft naar dikke stromen in twee richtingen.

04

06 Aan de vooravond van de vierde industriële revolutie…

dit dat de huidige verdienmodellen en contractvormen in de logistiek niet meer aangepast zijn aan de nieuwe realiteit. Steeds meer groeit er consensus over hoe het anders moet met als streefbeeld het ‘Fysieke Internet’ oftewel het organiseren van de logistiek zoals het dataverkeer via het internet. Alle goederenstromen worden daarbij gebundeld over een transportnetwerk dat voor iedereen toegankelijk is. De capaciteit van de verbindingen wordt bepaald door de beschikbare vervoerscapaciteit van alle transportmodi. Ook de opslagcapaciteit, de magazijnen langsheen het transportnetwerk, wordt voor elke gebruiker toegankelijk. In essentie komt dit neer op het collectiviseren van het vrachtvervoer volgens de principes van de deeleconomie.

08

Profielinterview: Jacques Vandermeiren

10

De lokroep van de luxeverpakking

11

‘Bedrijven die niet investeren in automatisatie van verpakkingen krijgen het lastig’

12 Logistieke wereld omarmt Internet of Things 14

Joost Uwents: Logistiek: van ‘commodity’ tot ‘game changer’

COLOFON. PRODUCTIELEIDER: Christian Nikuna Pemba HOOFDREDACTIE: Astrid Goossens TEKST: Hermien Vanoost Daan Vanslembrouck COVERBEELD: Thomas Schurmans LAYOUT: Baïdy Ly DRUKKERIJ: Roularta

Het is misschien net de moeilijke verhouding tussen logistiek en maatschappij vandaag die een uniek momentum biedt om de logistiek radicaal te beginnen hertekenen. Deze regio heeft alle elementen om zich als een slimme en duurzame regisseur van het Fysieke Internet te positioneren. Veel andere mogelijkheden om logistiek en maatschappij duurzaam en efficiënt te verzoenen, zijn er niet…

SMART MEDIA AGENCY SMART STUDIO Leysstraat 27, 2000 Antwerpen Tel +32 3 289 19 40 redactie@smartmediaagency.be studio@smartmediaagency.be

TEKST ALEX VAN BREEDAM, CONSULTANT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT BIJ ANTWERP MANAGEMENT SCHOOL

Veel leesplezier Cheryll Smolders Project Manager

ADVERTORIAL

Veiligheid, een belangrijk onderdeel in de supply chain! Ondernemers die veiligheid binnen hun bedrijf zien als een kostenplaatje zonder meerwaarde – “veiligheid-omdat-het-moét” – zijn ondernemers zonder toekomstvisie. Meer dan ooit is het vandaag als bedrijf belangrijk om aan je bedrijfsimago te werken; immers, de concurrentie is groot. Het verschil maken, is de kunst. De veiligheidscultuur binnen je bedrijf speelt hierbij een belangrijke rol. Een goede veiligheidscultuur, betekent “zorgen voor je mensen”. Een bedrijfsimago van betrouwbaar, snel, servicegericht en ontzorgend, levert geld op. Een dergelijk imago getuigt van duurzaamheid, van lange-termijn-visie. Het creëert duurzame samenwerkingen en heeft een grote maatschappelijke en economische meerwaarde. Om een dergelijk imago te creëren, heb je goede mensen nodig. En goede mensen willen werken bij goede bedrijven, toch? En welke waarden zijn dan wel belangrijk voor (toekomstig) personeel? Wat hebben medewerkers nodig om hun beste beentje te willen voorzetten? Een goed bedrijf zorgt voor haar mensen, zorgt voor een veilige werkomgeving, geeft aandacht aan haar medewerkers. Werknemers gaan op zoek naar bedrijven met een goed imago op dat vlak. Op lange termijn, zijn dit de parameters die goede mensen aantrekken én aan boord houden. Bedrijven kunnen wel het onderste uit de kan willen als het om prestaties gaat (“we kunnen niet anders, de concurrentie is groot!”), maar een té hoge werkdruk blijft niet duren; mensen haken af, het is niet meer leuk. Personeelsverloop heeft een negatieve invloed op de service, de kennis binnen het bedrijf, de veiligheid, de sfeer. En zo ook op het imago van het bedrijf! Zorgen voor je mensen, betekent zorgen voor je bedrijf. Investeren in een goede veiligheidscultuur levert heel wat voordelen: je krijgt meer gedaan van je mensen, omdat ze intrinsiek gemotiveerd zijn, omdat ze je waarderen als werkgever omdat je voor hen zorgt, je trekt makkelijker nieuwe medewerkers aan, je houdt nieuwe medewerkers makkelijker aan boord, je hebt minder arbeidsongevallen en werkverzuim, je bedrijfsimago krijgt een boost waardoor je meer klanten zal aantrekken. Investeren in je mensen zal je veel meer opleveren dan je denkt. Wanneer je als bedrijf goed zorgt voor je mensen, zullen zij ook goed zorgen voor jou. Zo simpel is dat! En nog iets…. “nee” durven zeggen tegen een klant omdat hij niét bijdraagt aan het imago van jouw bedrijf (lees niet dezelfde waarden nastreeft) is perfect verantwoord. Dergelijke houding zal duurzame supply chains creëren.

NOA Trainings Turnhout Tieblokkenlaan 8 | 2300 Turnhout T 014 390 113 NOA Trainings Houthalen Centrum-Zuid 2603 | 3530 Houthalen T 011 946 251 www.noatrainings.be | info@noatrainings.be

Profile for Smart Media Agency | Fokus

Fokus Supply Chain Management  

Bijlage van Smart Media bij Knack

Fokus Supply Chain Management  

Bijlage van Smart Media bij Knack