Page 1

2009/10/29

2010eko azaroaren 17a

Hizkuntz lidergoa, zertaz dihardugu?

1


2010/11/17

1) Kokapena 2) Lidergoaren kontzeptualizazioa 3) Lidergoa zertarako 4) Ondorioak

LABURBILDUMA

2


2010/11/17

1.- KOKAPENA

3


2010/11/17

LIDERGOA HITZA

1.- KOKAPENA

4


POLISEMIA

1.- KOKAPENA

2010/11/17

5


2010/11/17

JARRERAK: Sinpatikoak, antipatikoak, patetikoak

1.- KOKAPENA

6


1.- KOKAPENA

2010/11/17

7


1.- KOKAPENA

2010/11/17

8


2010/11/17

Pertsuasioa eta hegemonia Hiztuna, hizkuntza komunitatea eta hizkuntza Erakargarritasuna eta Erantzukizuna

1.- KOKAPENA

9


2010/11/17

2.- LIDERGOAREN KONTZEPTUALIZAZIOA

10


• • • • • • • • • • • 2010/11/17

Lidergoa taldearen prozesuen gune gisa Lidergoa nortasun gisa Lidergoa obedientzia eragiteko arte gisa Lidergoa eragin-ariketa gisa Lidergoa jokabide gisa Lidergoa konbentzitzeko modu gisa Lidergoa botere-erlazio gisa Lidergoa xedeak lortzeko tresna gisa Lidergoa elkarreraginetik sortzen den ondorio gisa Lidergoa rol bereizi gisa Lidergoa egituraren hastapen gisa

Bassek (1985) lidergoaren 70 definizio 11 kategoriatan sailkatuta:

2.- KONTZEPTUALIZAZIOA

11


2010/11/17

Robbinsek (1999): “Helburuak erdiets daitezen talde batean dagoen eragiteko gaitasuna”

2.- KONTZEPTUALIZAZIOA

12


• • • • • 2010/11/17

Ezaugarrien ikuspegia Portaeren ikuspegia Kontingentzien ikuspegia Lidergo berriaren ikuspegia Egungo joerak

Gil eta Alcoverrek (2003) lidergoaren ikuspegi ezberdinak azaldu zituzten:

2.- KONTZEPTUALIZAZIOA

13


2010/11/17

Portaeren ikuspegitik: pertsonen lidergo estiloak Kontingentzien ikuspegitik: kulturak eta lidergo motak Lidergo berriaren ikuspegitik: elkarrekintza paradigma ezberdinak Ikuspegi garaikidetik: Lidergo kateen kontzeptua

EraLanen hautua:

2.- KONTZEPTUALIZAZIOA

14


2010/11/17

Gure erakundeetako lidergo motak ezberdindu

Liderren lau portaera espezifiko:

2.- KONTZEPTUALIZAZIOA

15


2010/11/17

Laissez faire Lidergo transakzionala Lidergo eraldatzailea Lidergo partekatua

ELKARREKINTZA PARADIGMAK:

2.- KONTZEPTUALIZAZIOA

16


2010/11/17

Kideen garapena bultzatzen du. Kideen etorkizun-ikuspegia argitzen du. Gauzak egiteko bide berriak sustatzen ditu. Banakako arreta eskaintzen du.

LIDERGO ERALDATZAILEA:

2.- KONTZEPTUALIZAZIOA

17


2010/11/17

Lidergo instituzionala / Lidergo informala 18

Euskara Batzordea

Botereguneak

Euskara teknikaria

LIDERGO KATEAK:

2.- KONTZEPTUALIZAZIOA


2010/11/17

Ispilua: • Erakundeari • Organizazioko langileei • Teknikariari

2.- KONTZEPTUALIZAZIOA

19


2010/11/17

o Nire erakundean zein lidergo mota gailentzen da? o Zein aukera dauzkat elkarrekintza paradigma aldatzeko: elkartruketik eraldatzailera? o Nolako lidergoa da nirea? o Zein lidergo kate osa liteke?

Ispilutxoari galderak:

2.- KONTZEPTUALIZAZIOA

20


2010/11/17

3.- LIDERGOA ZERTARAKO?

21


2010/11/17

22

Hizkuntza politika nola egiten da erakundean? Jabetzen dira/gara zer dugun esku artean?

Zein lider ditu euskara planak? Euskara teknikaria bakarrik?

Euskara plana kudeatu ala lideratu?

3.- LIDERGOA ZERTARAKO?


2010/11/17

ARTIKULAZIOA

JABEKUNTZA

ERAGIN-POLITIKA:

3.- LIDERGOA ZERTARAKO?

23


2010/11/17

6 LANKETA NAGUSI

3.- LIDERGOA ZERTARAKO?

24


2010/11/17

1.- Lider exekutiboek portaera-eredu linguistiko asertiboak indartzeko

3.- LIDERGOA ZERTARAKO?

25


2010/11/17

2.- Euskara planaren instituzionalizazio prozesuetan hizkuntz normalizazio arloan adituak ez direnen jabekuntza lortzeko.

3.- LIDERGOA ZERTARAKO?

26


2010/11/17

3.- Zehar-lerroen lanketari dagokionez, erakunde hierarkikoetan paradigma berri bat sortzeko.

3.- LIDERGOA ZERTARAKO?

27


2010/11/17

4.- Kudeaketaren paradigmaren mugak gainditzeko. Euskara teknikariaren rol aldaketa.

3.- LIDERGOA ZERTARAKO?

28


2010/11/17

5.- Hizkuntz gatazka egoerak hobetzeko

3.- LIDERGOA ZERTARAKO?

29


2010/11/17

6.- Aitzindarien bultzada eragiteko

3.- LIDERGOA ZERTARAKO?

30


2010/11/17

4.- ONDORIOAK

31


2010/11/17

Jabekuntza Erantzukizuna konpartitu Arrazoiketa, diskurtsoaren lanketa egokitua Rolen lanketa Konfort gunetik atera

HITZ GAKOAK:

4.- ONDORIOAK

32


2010/11/17

 Normalizazio prozesuen arrazoiketa landu  Prozesu pertsonalak ulertzeko tresnak eman: emozioak, identitatea, giza-harremanak‌  Organizazioetako aldagaiak

DISKURTSOA LANDU ETA EGOKITU:

LIDERGO-KATEAK SORTU

INTERBENTZIOETAN BI XEDE:

4.- ONDORIOAK

33


2010/11/17

• Lidergoa ez da panazea • Ez dugu esploratutako lurraldearen mapa biribilik • Bideak ditugu zuei eskaintzeko, nahi baduzue zapal ditzazuen…

4.- ONDORIOAK

34


Eskerrik asko!

2010/11/17

35

Jardunaldiak  

jardunaldiak

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you