Page 1

Haridustehnoloogia kaasaegse õpikeskkonna kujundajana Õpetajakoolitus 2011, sügis

teisipäev, 25, oktoober 2011


Täna räägime: 1. IKT rakendusvaldkonnad koolis 2. Põhikooli lõpetaja IKT- ja meediapädevused 3. Õpetaja IKT-alased pädevused 4. Netikett 5. IKT hariduspoliitikas

teisipäev, 25, oktoober 2011


1.0 IKT rakendusvaldkonnad koolis

• Ainetund • Süvendatud õpe • Kommunikatsioon ja info

teisipäev, 25, oktoober 2011


1.1 IKT- ainetunnis (천ppeprotsessi faasid Alessi & Trollip, 2001)

teisip채ev, 25, oktoober 2011


1.1 IKT- ainetunnis (õppeprotsessi faasid Alessi & Trollip, 2001) • Info esitamine (organiseerimine,

teisipäev, 25, oktoober 2011


1.1 IKT- ainetunnis (õppeprotsessi faasid Alessi & Trollip, 2001) • Info esitamine (organiseerimine, õpetamine)

teisipäev, 25, oktoober 2011


1.1 IKT- ainetunnis (õppeprotsessi faasid Alessi & Trollip, 2001) • Info esitamine (organiseerimine, õpetamine) • Õppetöö korraldamine (õppemeetodite valik, juhendamine)

teisipäev, 25, oktoober 2011


1.1 IKT- ainetunnis (õppeprotsessi faasid Alessi & Trollip, 2001) • Info esitamine (organiseerimine, õpetamine) • Õppetöö korraldamine (õppemeetodite valik, juhendamine)

teisipäev, 25, oktoober 2011


1.1 IKT- ainetunnis (õppeprotsessi faasid Alessi & Trollip, 2001) • Info esitamine (organiseerimine, õpetamine) • Õppetöö korraldamine (õppemeetodite valik, juhendamine) • Harjutamine

teisipäev, 25, oktoober 2011


1.1 IKT- ainetunnis (õppeprotsessi faasid Alessi & Trollip, 2001) • Info esitamine (organiseerimine, õpetamine) • Õppetöö korraldamine (õppemeetodite valik, juhendamine) • Harjutamine

teisipäev, 25, oktoober 2011


1.1 IKT- ainetunnis (õppeprotsessi faasid Alessi & Trollip, 2001) • Info esitamine (organiseerimine, õpetamine) • Õppetöö korraldamine (õppemeetodite valik, juhendamine) • Harjutamine • Teadmiste kontrollimine teisipäev, 25, oktoober 2011


1.1 IKT- ainetunnis (õppeprotsessi faasid Alessi & Trollip, 2001) • Info esitamine (organiseerimine, õpetamine) • Õppetöö korraldamine (õppemeetodite valik, juhendamine) • Harjutamine • Teadmiste kontrollimine teisipäev, 25, oktoober 2011

Tutorial ja hüpermeedia


1.1 IKT- ainetunnis (õppeprotsessi faasid Alessi & Trollip, 2001) • Info esitamine (organiseerimine, õpetamine) • Õppetöö korraldamine (õppemeetodite valik, juhendamine) • Harjutamine • Teadmiste kontrollimine teisipäev, 25, oktoober 2011

Tutorial ja hüpermeedia


1.1 IKT- ainetunnis (õppeprotsessi faasid Alessi & Trollip, 2001) • Info esitamine (organiseerimine, õpetamine) • Õppetöö korraldamine (õppemeetodite valik, juhendamine) • Harjutamine • Teadmiste kontrollimine teisipäev, 25, oktoober 2011

Tutorial ja hüpermeedia


1.1 IKT- ainetunnis (õppeprotsessi faasid Alessi & Trollip, 2001) • Info esitamine (organiseerimine, õpetamine) • Õppetöö korraldamine (õppemeetodite valik, juhendamine) • Harjutamine • Teadmiste kontrollimine teisipäev, 25, oktoober 2011

Tutorial ja hüpermeedia

Drillprogrammid ja õppemängud


1.1 IKT- ainetunnis (õppeprotsessi faasid Alessi & Trollip, 2001) • Info esitamine (organiseerimine, õpetamine) • Õppetöö korraldamine (õppemeetodite valik, juhendamine) • Harjutamine • Teadmiste kontrollimine teisipäev, 25, oktoober 2011

Tutorial ja hüpermeedia

Drillprogrammid ja õppemängud


1.1 IKT- ainetunnis (õppeprotsessi faasid Alessi & Trollip, 2001) • Info esitamine (organiseerimine, õpetamine) • Õppetöö korraldamine (õppemeetodite valik, juhendamine) • Harjutamine • Teadmiste kontrollimine teisipäev, 25, oktoober 2011

Tutorial ja hüpermeedia

Drillprogrammid ja õppemängud Testid


1.1 IKT- ainetunnis (õppeprotsessi faasid Alessi & Trollip, 2001) • Info esitamine (organiseerimine, õpetamine) • Õppetöö korraldamine (õppemeetodite valik, juhendamine) • Harjutamine • Teadmiste kontrollimine teisipäev, 25, oktoober 2011

Tutorial ja hüpermeedia

Drillprogrammid ja õppemängud Testid


1.1 IKT- ainetunnis (õppeprotsessi faasid Alessi & Trollip, 2001)

Simulatsioonid ja probleemlahendus

• Info esitamine (organiseerimine, õpetamine) • Õppetöö korraldamine (õppemeetodite valik, juhendamine) • Harjutamine • Teadmiste kontrollimine

teisipäev, 25, oktoober 2011

Tutorial ja hüpermeedia

Drillprogrammid ja õppemängud Testid


1.1 IKT- ainetunnis (õppeprotsessi faasid Alessi & Trollip, 2001)

Simulatsioonid ja probleemlahendus

• Info esitamine (organiseerimine, õpetamine) • Õppetöö korraldamine (õppemeetodite valik, juhendamine) • Harjutamine • Teadmiste kontrollimine

teisipäev, 25, oktoober 2011

Tutorial ja hüpermeedia

Drillprogrammid ja õppemängud Testid


E-tund minu aines VIKO õpikeskkonnas • Enne kui hakata õpilasi oma tundi lisama, tuleb VIKO keskkonnas tund ülesehitada. • Selleks on vaja kindlasti ära täita 4 menüüd: Kursuse sisu, Tunnid, Materjalid, Foorum

5 teisipäev, 25, oktoober 2011


E-tund minu aines VIKO õpikeskkonnas - Kursuse sisu: esitan info ja organiseerin õppija keskkonnas liikuma * hindamine, * toimumisaeg, konsultatsioonid

- Tunnid: sisestan tunni algusaja, tunni sisu (tutvud, õpid...nn tegevused, õppemeetodite valik, juhendamine),kodune

ülesanne, tähtaeg) - Materjalid: Harjutamine, ülesanded, esitlused, videod, testid, mängud või drillprogrammid (mõtlen läbi struktuuri ja esitan õpijuhise)

- Foorum: Loon 2 foorumit a) Esitan uurimis- või probleemküsimuse, et teada saada mida õppija ära õppis ja millest ta aru sai. b) Õppija eneseanalüüs, mis oli kerge, mis raske? 6 teisipäev, 25, oktoober 2011


E-tund minu aines VIKO õpikeskkonnas • Mõtle hoolega läbi, milleks sa seda tundi teed? • Millisele õpilasele see on mõeldud? • Kes sinu tundi näevad ja vaatavad? 7 teisipäev, 25, oktoober 2011


1.2 Süvendatud õpe: e-õpe Kellele?- A-grupp, B-grupp, C-grupp

(mida arvab auditoorium?)

Info

õpetaja ja õpilane: info otsimine lapsevanem: kooli ja last puudutav

Suhtlemine

õpetaja, õpilane, lapsevanem, kooli juhtkond (kes kellega suhtleb?)

Õppematerjalid Õpikeskkonnad

teisipäev, 25, oktoober 2011

Kes otsib, avaldab, kasutab?

Kellele? internetipõhine õpe, projektid, individuaalõpe


1.2 S체vendatud 천pe: e-천ppe

teisip채ev, 25, oktoober 2011


1.2 S체vendatud 천pe: e-천ppe

Milleks?

teisip채ev, 25, oktoober 2011


1.2 Süvendatud õpe: e-õppe

Milleks?  Kui õppijad ei saa reaalselt õppetöös osaleda.

teisipäev, 25, oktoober 2011


1.2 Süvendatud õpe: e-õppe

Milleks?  Kui õppijad ei saa reaalselt õppetöös osaleda.  Teatud kontingendi jaoks parim.

teisipäev, 25, oktoober 2011


1.2 Süvendatud õpe: e-õppe

Milleks?  Kui õppijad ei saa reaalselt õppetöös osaleda.  Teatud kontingendi jaoks parim.  Odavus.

teisipäev, 25, oktoober 2011


1.2 Süvendatud õpe: e-õppe

Milleks?  Kui õppijad ei saa reaalselt õppetöös osaleda.  Teatud kontingendi jaoks parim.  Odavus.

 Aeg ja koht (kas hea või halb?)

teisipäev, 25, oktoober 2011


1.2 Süvendatud õpe: e-õppe

Milleks?  Kui õppijad ei saa reaalselt õppetöös osaleda.  Teatud kontingendi jaoks parim.  Odavus.

 Aeg ja koht (kas hea või halb?)  Paindlikkus (kelle jaoks?)

teisipäev, 25, oktoober 2011


1.2 Süvendatud õpe: e-õppe

Milleks?  Kui õppijad ei saa reaalselt õppetöös osaleda.  Teatud kontingendi jaoks parim.  Odavus.

 Aeg ja koht (kas hea või halb?)  Paindlikkus (kelle jaoks?)

teisipäev, 25, oktoober 2011


1.2 Süvendatud õpe: e-õppe

Milleks?  Kui õppijad ei saa reaalselt õppetöös osaleda.  Teatud kontingendi jaoks parim.  Odavus.

 Aeg ja koht (kas hea või halb?)  Paindlikkus (kelle jaoks?)

teisipäev, 25, oktoober 2011


1.2 Süvendatud õpe: e-õppe

Milleks?  Kui õppijad ei saa reaalselt õppetöös osaleda.  Teatud kontingendi jaoks parim.  Odavus.

 Aeg ja koht (kas hea või halb?)  Paindlikkus (kelle jaoks?) 

teisipäev, 25, oktoober 2011

Asünkroonne keskkond;


1.2 Süvendatud õpe: e-õppe

Milleks?  Kui õppijad ei saa reaalselt õppetöös osaleda.  Teatud kontingendi jaoks parim.  Odavus.

 Aeg ja koht (kas hea või halb?)  Paindlikkus (kelle jaoks?)  

teisipäev, 25, oktoober 2011

Asünkroonne keskkond; Õppijatega raske arvestada;


1.2 Süvendatud õpe: e-õppe

Milleks?  Kui õppijad ei saa reaalselt õppetöös osaleda.  Teatud kontingendi jaoks parim.  Odavus.

 Aeg ja koht (kas hea või halb?)  Paindlikkus (kelle jaoks?)   

teisipäev, 25, oktoober 2011

Asünkroonne keskkond; Õppijatega raske arvestada; Rõhuasetused, emotsioonid;


1.2 Süvendatud õpe: e-õppe

Milleks?  Kui õppijad ei saa reaalselt õppetöös osaleda.  Teatud kontingendi jaoks parim.  Odavus.

 Aeg ja koht (kas hea või halb?)  Paindlikkus (kelle jaoks?)    

teisipäev, 25, oktoober 2011

Asünkroonne keskkond; Õppijatega raske arvestada; Rõhuasetused, emotsioonid; Teatud õpistiilidele ei sobi;


1.2 Süvendatud õpe: e-õppe

Milleks?  Kui õppijad ei saa reaalselt õppetöös osaleda.  Teatud kontingendi jaoks parim.  Odavus.

 Aeg ja koht (kas hea või halb?)  Paindlikkus (kelle jaoks?)     

teisipäev, 25, oktoober 2011

Asünkroonne keskkond; Õppijatega raske arvestada; Rõhuasetused, emotsioonid; Teatud õpistiilidele ei sobi; Eetika (ei varasta, ei kiru, ei kiusa).


1.3 Kommunikatsioon ja info • Sünkroonne

• Asünkroonne

teisipäev, 25, oktoober 2011


1.3 Kommunikatsioon ja info • Sünkroonne

• Asünkroonne

teisipäev, 25, oktoober 2011

Õpilane - õpilane õpetaja – õpilane Õpilane - lapsevanem Õpetaja - õpetaja


1.3 Kommunikatsioon ja info • Sünkroonne Missugused IKT vahendid?

• Asünkroonne

teisipäev, 25, oktoober 2011

Õpilane - õpilane õpetaja – õpilane Õpilane - lapsevanem Õpetaja - õpetaja


1.3 Kommunikatsioon ja info • Sünkroonne Missugused IKT vahendid?

• Asünkroonne

Õpilane - õpilane õpetaja – õpilane Õpilane - lapsevanem Õpetaja - õpetaja Õpilane - õpilane õpetaja - õpilane Õpetaja – õpetaja Õpetaja - lapsevanem Õpetaja - direktor

teisipäev, 25, oktoober 2011


1.3 Kommunikatsioon ja info • Sünkroonne Missugused IKT vahendid?

• Asünkroonne

Õpilane - õpilane õpetaja – õpilane Õpilane - lapsevanem Õpetaja - õpetaja Õpilane - õpilane õpetaja - õpilane Õpetaja – õpetaja Õpetaja - lapsevanem Õpetaja - direktor

teisipäev, 25, oktoober 2011


1.3 Kommunikatsioon ja info • Sünkroonne Missugused IKT vahendid?

• Asünkroonne www?

teisipäev, 25, oktoober 2011

Õpilane - õpilane õpetaja – õpilane Õpilane - lapsevanem Õpetaja - õpetaja Õpilane - õpilane õpetaja - õpilane Õpetaja – õpetaja Õpetaja - lapsevanem Õpetaja - direktor


1.4 Enne E-õppe rakendamist •

Selgitada välja õppijate arvutikasutamisoskused

Õpikeskkonna valik (VIKO või muu)

Eelnevad tegevused (õpetaja, õppija)

Õppeülesanded (õpetaja, õppija)

Järgnevad tegevused (õpetaja)

teisipäev, 25, oktoober 2011


2. Põhikooli lõpetaja IKT- ja meediapädevused 1. Algmõisted (arvuti riist- ja tarkvarast) 2. Failihaldus 3. Arvutiprobleemid (lihtsamad nii riist-kui tarkvarast) 4. Eetika ja sotsiaalküsimused (internet,foorumid) 5. Väärkasutus(autorikaitse, viirused) 6. Kutsevalik (IKT roll) 7. Õppetöö 8. Koostöö 9. Suhtlemine (e-post,MSN,Skype) 10. Info hindamine, kriitilisus 11. Andmeanalüüs(keskmine, sagedus, diagrammid) Kui palju see kattub 2013-2020 haridusstrateegia kavandi 5 väljakutsega? teisipäev, 25, oktoober 2011


3. Õpetaja IKT-alased pädevused

• Otsida üles Tiigrihüppe SA lehelt Õpetajate koolitus alt Õpetajate HT pädevuste tabel

• Otsida üles rahvusvahelised nõuded õpetajatele (NETS) • Võrrelda õpilaste meediapädevustega

teisipäev, 25, oktoober 2011


3. Õpetaja IKT-alased pädevused

• Otsida üles Tiigrihüppe SA lehelt Õpetajate koolitus alt Õpetajate HT pädevuste tabel

• Otsida üles rahvusvahelised nõuded õpetajatele (NETS) • Võrrelda õpilaste meediapädevustega Mitmeks profiiliks jagati õpetaja HT pädevused?

teisipäev, 25, oktoober 2011


3.1 Ă•petaja kompetentsus IKT kasutamises (Somekh, Davis, 1999)

teisipäev, 25, oktoober 2011


3.1 Õpetaja kompetentsus IKT kasutamises (Somekh, Davis, 1999) • Positiivne suhtumine IKT-sse

teisipäev, 25, oktoober 2011

1+5


3.1 Õpetaja kompetentsus IKT kasutamises (Somekh, Davis, 1999) • Positiivne suhtumine IKT-sse • IKT haridusliku potentsiaali mõistmine

teisipäev, 25, oktoober 2011

1+5


3.1 Õpetaja kompetentsus IKT kasutamises (Somekh, Davis, 1999) • Positiivne suhtumine IKT-sse • IKT haridusliku potentsiaali mõistmine • Võimelisus kasutada IKT-d efektiivselt õppekavas

teisipäev, 25, oktoober 2011

1+5


3.1 Õpetaja kompetentsus IKT kasutamises (Somekh, Davis, 1999) • Positiivne suhtumine IKT-sse • IKT haridusliku potentsiaali mõistmine • Võimelisus kasutada IKT-d efektiivselt õppekavas • Võimelisus korraldada IKT kasutamist klassiruumis

teisipäev, 25, oktoober 2011

1+5


3.1 Õpetaja kompetentsus IKT kasutamises (Somekh, Davis, 1999) • Positiivne suhtumine IKT-sse • IKT haridusliku potentsiaali mõistmine • Võimelisus kasutada IKT-d efektiivselt õppekavas • Võimelisus korraldada IKT kasutamist klassiruumis • Võimelisus hinnata IKT kasutust

teisipäev, 25, oktoober 2011

1+5


3.1 Õpetaja kompetentsus IKT kasutamises (Somekh, Davis, 1999) • Positiivne suhtumine IKT-sse 1+5 • IKT haridusliku potentsiaali mõistmine • Võimelisus kasutada IKT-d efektiivselt õppekavas • Võimelisus korraldada IKT kasutamist klassiruumis • Võimelisus hinnata IKT kasutust • Võimelisus kindlustada diferentseerimine ja edasiliikumine

teisipäev, 25, oktoober 2011


3.1 Õpetaja kompetentsus IKT kasutamises (Somekh, Davis, 1999) • Positiivne suhtumine IKT-sse 1+5 • IKT haridusliku potentsiaali mõistmine • Võimelisus kasutada IKT-d efektiivselt õppekavas • Võimelisus korraldada IKT kasutamist klassiruumis • Võimelisus hinnata IKT kasutust • Võimelisus kindlustada diferentseerimine ja edasiliikumine • Tehniline võimelisus kasutada IKT ressursside sobivat ulatust ja ajakohastada neid oskusi teisipäev, 25, oktoober 2011


Huvitavaid aadresse • Plagismi kontroll (onlines) http:// www.dustball.com/cs/ plagiarism.checker/ • Sõnapilv www.wordle.net • Valge tahvel (onlines) http:// www.scriblink.com/

teisipäev, 25, oktoober 2011


4. Netikett •

Miks peab rääkima netiketist? – –

E-maili netikett www.iwillfollow.com/ email.htm Võrguetikett www.fau.edu/rinaldi/net Näiteks AskERIC http://ericir.syr.edu

Kaitse oma last! – –

http://www.netiohud.ee/ http://lapsnetis.eesti.ee/ (Kalev Pihl-video)

http://www.tietoturvakoulu.fi/ (Soome k)

teisipäev, 25, oktoober 2011


IKT hariduspoliitikas

• Üldhariduskooli õppekavas • Kõrghariduse arengukavas • Kutsehariduses Koostöövõrgustikud http://www.isetegija.net/, http://www.laps.ee/ Ajaveebid: http://digitiiger.blogspot.com/ ETwinning http://sopruskoolid.blogspot.com/ http://klassiopetaja.blogspot.com/

teisipäev, 25, oktoober 2011

Loeng2 (õpetajakoolitus)  

Kursusele KAT7003

Loeng2 (õpetajakoolitus)  

Kursusele KAT7003