Page 1

Управління освіти Миколаївської міської ради

ÂÎÍÈ ÏÐÎÑËÀÂÈËÈ ÍÀØŠ̲ÑÒÎ матеріали за підсумками реалізації II етапу міського проекту

ÁÓÇÜÊÀ ÕÂÈËß

Миколаїв 2012


За загальною редакцією Г.І. Деркач Редакційна колегія: Г. І. Деркач (голова редакційної колегії), С. Б. Макарова (заступник голови редакційної колегії), Л. В. Сискова, І. Г. Тертиця

Вони прославили наше місто : матеріали за підсумками реалізаВ 73 ції ІІ етапу міського проекту «Бузька хвиля» / за заг. ред. Г. І. Деркач. — Миколаїв : Іліон, 2012. — 162 с. До другої збірки «Вони прославили наше місто», яка є продовженням першої, ввійшли результати участі навчальних закладів у міському проекті «Бузька хвиля», що направлений на вивчення історії миколаївських суднобудівних заводів, корабельних пам’яток та долі видатних людей, життя та діяльність яких пов’язані з суднобудуванням, культурними подіями нашого краю. Матеріали інформують про дослідження учнями родинних архівів, співпрацю навчальних закладів з музеями, заводами, громадськими організаціями, ветеранами праці, про практичну реалізацію проекту. Представлені творчі роботи учнів – учасників конкурсів, презентацій. Проведена робота сприяла популяризації краєзнавчих матеріалів, профорієнтаційній діяльності, патріотичному вихованню підростаючого покоління. Збірка розрахована на широке коло читачів та практичне використання в подальшій роботі навчальних закладів міста.

Íàäðóêîâàíî: СПД Румянцева Г. В. 54001, м. Миколаїв, вул. Садова, 1. Свідоцтво суб’єкта видавничої справи МК № 11 від 26.01.2007 р.


oPdqrljh lPq|jncn opnejŠr

arg|j` ubhk“ 2011-2012 m`b)`k|mhi pPj

3


4


p`mnj jnp`aek|mncn jp`~ ІСТОРІЯ МИКОЛАЇВСЬКИХ КОРАБЛІВ з 1789 по 1939 рр.


міський проект

БУЗЬКА ХВИЛЯ

lhjnk`bq|j` g`c`k|mnnqbPŠm“ xjnk` I$III qŠroemPb 1 19 Миколаївська загальноосвітня школа I–III ступенів № 19 розгорнула свою діяльність у напрямку дослідження витоків та періоду заснування міста Миколаєва, становлення суднобудівної галузі у ньому, видатних особистостей міста, життя та діяльність яких тісно пов’язані з розвитком суднобудування та культурними подіями нашого міста, дослідження історії миколаївських суднобудівних заводів. Кінцевим результатом участі школи у проекті «Бузька хвиля» є заходи, проведені самими учасниками пошукової роботи, а саме організація та проведення шкільного ярмарку та концерту, присвячених 222-й річниці з дня заснування міста Миколаєва, а також низки тематичних класних годин, виступів пошукових загонів із результатами роботи, брейн-рингів на знання історії власного міста та суднобудівної галузі, отриманих протягом участі в проекті. Міський проект «Бузька хвиля» дав змогу учням нашої школи виявити власні організаційні здібності, самостійність у прийнятті рішень та керівництві проектом, а також викликав значний інтерес до історії рідного Миколаєва, відомого у всьому світі як місто корабелів.

Пошуковий загін 6-А класу

6


Підсумки Учні 8-Б класу перед тематичною лінійкою «Вулиці міста розповідають» ро

lhjnk`bq|j` g`c`k|mnnqbPŠm“ xjnk` I$III qŠroemPb 1 26 Той, хто хоча б раз замислювався над історією своєї країни, не зможе бути байдужим до її минулого, сучасного, майбутнього. Питання розвитку суднобудування хвилюють широке коло небайдужих до долі цієї галузі господарства. На жаль, сьогодні стан цієї галузі складний. Саме тому ми, юне покоління міста Миколаєва – міста корабелів, чия історія золотими літерами вписана в славетну повість нашої держави, взяли участь у шкільному проекті «Бузька хвиля», щоб наголосити про необхідність бережно, по крихтах збирати все, що пов’язано з долею рідного міста, адже майбутнє нашого міста – в наших руках. В рамках проекту в навчальному закладі створено серед учнів старших класів пошукові загони, які збирали матеріали за обраними темами. Керівником пошукової роботи є вчитель історії та правознавства О.М. Борисенко. Темами пошукових робіт обрано: «Історія миколаївських кораблів», «Славетні імена Миколаєва в назвах кораблів». Під час пошукової роботи учні працювали в дитячій бібліотеці № 5 та бібліотеці № 9 з краєзнавчою літературою, періодичними виданнями минулих років та в мережі Інтернет. Найбільш цікавими були дослідження: «Історія І і 50 50-гарматного ф фрегата «Святий С йМ Миколай», й «Лінійні Лі ій і кораблі, б і якіі брали участь у російсько-турецькій війні 1853 року» та «Історія корабля «Віктор Лягін». У результаті проведеної роботи зібрано матеріали до збірки «Історія

7


міський проект

БУЗЬКА ХВИЛЯ

миколаївських кораблів», оформлено виставку дитячих малюнків. Головне завдання пошукової роботи – дослідити назву і дату спуску кораблів з минулого часу до сьогодення. Зокрема, нам стало відомо, що рефрижератор «Віктор Лягін», названий на честь керівника Миколаївського підпілля, Героя Радянського Союзу В.О. Лягіна, було здано 1965 року на Миколаївському суднобудівному заводі ім. 61 Комунара, будівельний номер – 10010, номер ІМО 6605826. Знайдено фотографії, схему будови корабля, інформацію про екіпаж. Судно має чотири вантажних трюми, обладнано сучасними засобами зв’язку та навігації, що забезпечують сталий радіозв’язок і безпечне плавання. Рефрижератор «Віктор Лягін» приписаний у Мурманську Російської Федерації.

lhjnk`bq|j` g`c`k|mnnqbPŠm“ xjnk` I$III qŠroemPb 1 28 Два роки тому школа № 28 розпочала роботу над міським проектом «Бузька хвиля» за напрямком «Ранок корабельного краю». Даний напрямок було обрано в результаті опитування серед учнів школи, які хотіли більше дізнатися про історію кораблів, що були побудовані в нашому місті. В ході роботи над проектом було складено план екскурсій до Музею суднобудування і флоту, організовано віртуальні екскурсії до Центрального воєнно-морського музею в м. СанктПетербурзі. Учні визначили завдання для пошукових груп: • ознайомлення з термінологією вітрильного флоту; • збір інформації про батьків – засновників нашого міста; • пошук статей про будівництво вітрильних кораблів на території м. Миколаєва; Робота б творчої групи • збір інформації про реорганізацію Російського Чорноморського флоту і внесок миколаївських судноверфей.

8


Підсумки

Конференція про підсумки І етапу проекту

Пошукова робота в Музеї суднобудування і флоту

Цікавим моментом у роботі над проектом було опрацювання отриманої інформації та збір ілюстративного матеріалу, пов’язаного з темою проекту (календарі, листівки, репродукції, фотографії). У результаті проведеної роботи пошукові групи зібрали інформацію, яку оформили у вигляді буклета «Ранок корабельного краю» та підготували презентацію для творчого звіту.

lhjnk`bq|j` g`c`k|mnnqbPŠm“ xjnk` I$III qŠroemPb 1 36 На виконання наказу управління освіти Миколаївської міської ради від 02.09.2010 № 377 «Про реалізацію міського проекту «Бузька хвиля», з метою вивчення історії рідного краю та формування соціальної активності учнів у навчальному закладі в 2010–2011 н.р. було розпочато пошуково-дослідницьку діяльність щодо реалізації соціального проекту. Всі класні колективи обрали для пошуково-дослідницької роботи теми, визначили мету, очікувані результати. Під час роботи над проектом вихованці школи відвідували Музей суднобудування і флоту, бібліотеки, виставки, збирали та узагальнювали матеріали, проводили соціологічні опитування, анкетування, брали інтерв’ю у ветеранів праці суднобудування, працівників суднобудівних заводів. У 2010–2011 н.р. пошуковий загін школи розробив ексурсійний маршрут «Звідси починався Миколаїв». Результатом пошукової роботи загону стала брошура та електронна презентація.

9


міський проект

БУЗЬКА ХВИЛЯ

У 2011–2012 н.р. пошуковий загін школи розпочав роботу над новим проектом «Кримська війна та її вплив на суднобудування в Миколаєві». Мета дослідження: з’ясувати, яку роль у розвитку суднобудування в Миколаєві відіграла Кримська війна. Очікувані результати: дізнатися про вплив Кримської війни 1853– 1855 рр. на Миколаїв, суднобудування в Російській імперії, значення діяльності Корнілова, Нахімова, Тотлебена для розвитку Миколаєва. І етап. ІІ етап. III етап.

IV етап.

ПЛАН Пошуковий – визначення теми дослідження, постановка мети, обговорення методів дослідження. Аналітичний – ознайомлення з краєзнавчою літературою. Практичний – екскурсія до Музею суднобудування і флоту, по місцях фортифікаційних споруд, до пам’ятників героям війни – матросу Шевченко, адміралам Нахімову і Корнілову, упорядкування могил героям Кримської війни на міському некрополі, зустріч з істориком-краєзнавцем Т.М. Губською. Презентаційний – оформлення результатів дослідження у презентацію.

lhjnk`bq|j` g`c`k|mnnqbPŠm“ xjnk` I$III qŠroemPb 1 37 Там, де Буг з Інгулом здавна поріднились, Де лиману хвилі, степу вільний край, Місто Миколаїв народилось, Кораблем пливе у синю даль. Миколаїв – місто спадкоємних суднобудівників. Організацією суднобудування і заснування флоту на Чорному морі займався видатний державний і воєнний діяч Російської імперії Григорій Олександрович Потьомкін. 29 серпня 1791 р. Г.О. Потьомкін писав М.Л. Фалєєву: «Поспішайте зі спорудженням Миколаєва. Ти не можеш собі уявити, у , наскільки він потрібен. р Від д цього, ц , крім р того, залежить честь моя і Миколаївської верфі, мало кому відомої…» Заснування, становлення та подальший розвиток міста Миколаєва тісно пов’язані з діяльністю верфі на Інгулі, перетвореною на Адміралтейство.

10


Підсумки

Завдяки щоденній праці, таланту, інтелекту і терпінню не одного покоління миколаївців місто за незначний для історії час перетворилося з маленької суднобудівної верфі у великий промисловий, діловий, політичний і культурний центр Півдня України. З метою повернення місту Миколаєву минулої слави протягом двох років учнівський, педагогічний та батьківський колективи брали активну участь у міському проекті «Бузька хвиля». З метою вивчення громадської думки, ставлення до історичних, сучасних подій, до культурного життя міста на початку проекту в 2010 році було проведено анкетування та соціологічне опитування батьків на батьківських зборах. Представники учнівського самоврядування вивчали рівень обізнаності мешканців мікрорайону та учнів школи з даних питань. За результатами соцопитування встановлено, що у 92% респондентів виникли труднощі при відповіді на питання «Назвіть кораблі, човни, які були побудовані на суднобудівних заводах Миколаєва та брали участь у ІІ Світовій війні», а 75% взагалі не знали, які кораблі були побудовані на Миколаївських суднобудівних заводах. Свою роботу над проектом ми розпочали з проведення колективної творчої справи (КТС) «Над лиманом вітрило біле…» (протокол засідання Ради дитячо-юнацького об’єднання «РИТМ» № 3 від 05.10.2010 р.). Дана творча справа сприяла залученню всіх учнів школи до активної колективної діяльності. В ході роботи над проектом учні використовували різноманітні джерела інформації: бібліотеки, засоби масової інформації, електронні засоби інформації та розповіді сучасників з досліджуваної проблеми, а також відвідали музеї: суднобудування і флоту, заводів ім. 61 Комунара, ЧСЗ та краєзнавчий. у проведена р науково-практична у р конференція, ф р , під час якої учнівські у Була колективи знайомили з результатами своєї пошукової та дослідницької діяльності. Найцікавішими та найзмістовнішими стали такі роботи: «Миколаївська верф на Інгулі», «Лінкор «Імператриця Марія»», «Славетні імена», «Моє

11


міський проект

БУЗЬКА ХВИЛЯ

рідне місто Миколаїв» та «Легендарні кораблі Миколаєва». Але учнівським самоврядуванням було визначено найцікавішим матеріал учнівського колективу 9 класу «Броненосець «Князь Потьомкін Тавричеський». У своїй дослідницькій роботі учні звернулись до історії будівництва броненосця, вивчили події повстання на кораблі 1905 року та відслідкували подальшу долю легендарного корабля. Це відбулося 14 травня 1905 року. «...Приготувалися до смерті матроси під саваном брезенту. – Брати! У кого стріляєте? – гримнув у напруженій тиші голос Вакулинчука. Здригнулися гвинтівки караулу, який прицілювався... – Бий драконів! – рознеслося над палубою. Полетіли в море ненависні офіцери. Броненосець підняв червоний прапор повстання...» Це титри фільму, чудового фільму Сергія Ейзенштейна про легендарний броненосець «Потьомкін». Із спогадів учасника історичних подій літа 1905 року Івана Акимовича Личова: «Він був найбільшим кораблем того часу. А люди – звичайні, прості матроси. Я пам’ятаю «німий» бій «Потьомкіна» з цілою ескадрою. Ми не злякалися і сміливо пішли їй назустріч. Всі чекали – ось-ось почнеться бій. Але бою не відбулося, хоча ми були готові до нього. Звістка про повстання на «Потьомкіні» рознеслася по всій Росії, дізналися про повстання і за кордоном. Виступ матросів «Потьомкіна» зіграв велику роль. Він сколихнув усю Росію, показав безсилля царського самодержавства перед обличчям революції. Але не тільки російські моряки отримали добрий приклад. Повстання на «Потьомкіні» вплинуло на моряків Німеччини, Франції та інших країн…» Надалі доля славного броненосця склалася наступним чином. Після передачі царському уряду він був перейменований у «Пантелеймон». У квітні 1917 року кораблеві було повернуто колишнє найменування. Але через два місяці броненосець назвали «Борець за свободу». В роки громадянської війни корабель, який перебував на Чорному морі, був підірваний, а згодом розрізаний і відправлений на переплавку. Даний матеріал увійшов до шкільної збірки «Легендарні кораблі Миколаєва», яка була розповсюджена серед мешканців мікрорайону. З уусіх пошукових у і дослідницьких робіт р створено р 10 електронних р прер зентацій та відеофільм. Всі ці роботи були представлені та заслухані на загальношкільному круглому столі, на який було запрошено представників батьківської громадськості та мешканців мікрорайону школи.

12


Підсумки Наприкінці акції було проведено повторне анкетування учнів, яке показало, що рівень обізнаності з історії суднобудування збільшивсся й мета проекту досягнута.

lhjnk`bq|j` cPlm`gP“ 1 41 І ті кораблі пролетять крізь віки По простору синім і чистім. Вони не потонуть, якраз навпаки, – Прославлять своє рідне місто… Міста, як і люди, мають різні обличчя і різні долі. Так і Миколаїв має своє власне обличчя – обличчя міста корабелів та власну долю – героїчну, славетну… Адже видатні постаті Ф.Ф. Ушакова, П.С. Нахімова, О.С. Грейга, М.Л. Лазарєва, В.О. Корнілова прославили його на весь світ. Вивчаючи минуле Миколаєва, історію суднобудування, розумієш, що тебе починає пронизувати любов до міста, повага до людей, які уславили його в століттях, і почуття відповідальності перед ними. Набуваєш розуміння, що робить Миколаїв саме таким, яким він є зараз. Починаєш замислюватись: а що можеш зробити ти, щоб бути не бездіяльним гостем цього міста, а повноцінним його жителем. Щоб бути гідним громадянином свого міста, людина повинна, перш за все, знати його історію. Саме завдяки участі у міському проекті «Бузька хвиля», шляхом об’єднання зусиль учнів, їх батьків та вчителів, удалося перегорнути деякі сторінки минулого нашого міста. Ми вирішили дослідити історію кораблебудування від самого його початку, тому і обрали тему «Ранок корабельного краю».

13


міський проект

БУЗЬКА ХВИЛЯ

Проводячи пошукову роботу, ми перестали дивитися на кораблі як на могутні металеві велетні, вони нам вже уявлялись живими істотами, які прожили складне, сповнене подвигів життя. Аби дізнатись якомога більше інформації, ми відвідали Миколаївський музей суднобудування і флоту, краєзнавчий музей, міську дитячу бібліотеку № 5. Так приємно на якусь годину поринути у дивовижний світ героїчних подвигів, можливо, уявити себе на борту одного із славетних кораблів. Багато цінної інформації отримали від Ірини Гудим під час відвідування видавництва та зустрічі з нею в гімназії. Подаровані Іриною Гудим книги стали для нас джерелом цікавої інформації, яку використовували для підготовки тематичних радіолінійок, конкурсних програм, класних годин. Члени міністерства преси та інформації відвідали редакцію газети «Вечерний Николаев» та поспілкувались із Володимиром Пучковим не лише як із головним редактором, а як із людиною, яка цікавиться історією міста, багато про нього знає та пише власні вірші. В них він розкриває і тему минулого міста корабелів. Ми – творчі люди, тому участь у конкурсах малюнків, плакатів «Якби не було корабелів, то й не було б Колумбів ніколи», поезій «Ранок корабельного краю», літературно-історичних творів «Наш земляк А. Ганькевич в історії міста» принесла нам велике задоволення. Роботу ж над проектом висвітлювали в гімназійній газеті «Перерва» та ще і жителів мікрорайону ознайомили, провівши акцію «Жителям – про славетне місто». Невпинно летить час, стираючи з пам’яті людей дати, імена, з кожним днем віддаляє нас від героїчних подій… Але ми впевнені, що наше покоління не дозволить поринути у небуття історії нашого славного міста.

lhjnk`bq|j` g`c`k|mnnqbPŠm“ xjnk` I$III qŠroemPb 1 53 Твои заводы, Николаев, решают города судьбу… Мой милый друг, мой Николаев! Твоей звездой в пути храним, Тебя всегда я называю Любимым городом своим! И Олейников И. Закончились школьные занятия. Неторопливо возвращаюсь домой, наблюдая танец медленно пляшущих снежинок, которые оседают тонкой пау-

14


Підсумки тиной на тротуары. В воздухе пахнет свежестью, дышится легко, а в памяти новые впечатления, оставшиеся еще со вчерашнего дня. Го оворили на классном часе о нашем городе, о людях, участвуя в городском проекте «Бугская волна». Узнали много интересного. Прогремел по стальным рельсам трамвай. Каждый день нь он проезжает мимо Черноморского судостроительного завода. Но не каждый ый день мы думаем о том, какая интересная жизнь кипела в нашем городе, когда огда во всю мощь работали все три завода: Черноморский судостроительный, завод им. 61 Коммунара и «Океан». Скажите, в каком еще городе Украины есть сразу три таких мощных предприятия? Охватывает какая-то необъяснимая радость за то, что живу в Николаеве и при желании могу хоть каждый день с главной набережной города наблюдать возвышающиеся краны и стапели завода, находящегося недалеко от родной школы. Когда-то слышала слово «Наваль». Оказывается, Черноморский механический и котельный завод строился смежно с судостроительным, механическим и литейным заводом «Наваль»! Какое величественное и мощное предприятие! В конце XX века на нем работало 40 000 человек! А какие суда сходили со стапелей! Трудно сегодня представить неустанно строящиеся крейсеры, сухогрузы, ракетовозы, авианосцы, траулеры, нефтетанкеры, китобазы, Підведення підсумків конкурсу буксиры, понтоны… Непрерывной, презентацій в рамках проекту насыщенной жизнью жил завод! Гордостью предприятия стал крейсер «Слава», переименованный позже в «Москва». Любого из моих одноклассников поражает размах строительства авианосца «Киев»; представить только: на борту этого авианесущего крейсера базировались р р 36 самолетов и противолодочных вертолетов. Конкурс плакатів Захватывает дух не у одного маль“Ранок корабельного краю” чишки даже при беглом взгляде

15


міський проект

БУЗЬКА ХВИЛЯ

на фотографию авианосца «Адмирал Кузнецов», в ангаре которого может разместиться целое семейство вертолетов и 52 самолета. Шутка ли сказать: водоизмещение судна – 59 000 тонн. Даже сложно представить, каким мастерством должны обладать судостроители, если такая махина движется по водной глади, да еще так красиво и гордо! Радуется душа, что строители кораблей – это люди нашего города и что сегодня, работая над проектом «Бугская волна», мы знакомимся с именем А. Б. Ганькевича, вписанным золотыми буквами в историю ЧСЗ и завода им. 61 Коммунара. Этот выдающийся человек совершил трудовой подвиг, принеся городу Николаеву всемирную славу столицы кораблестроения СССР и Украины. Можно только восхищаться знаниями таких людей, как И. И. Винник, Г. М. Балабанов, Ю. И. Макаров, которые создавали «Киев», «Минск», «Новороссийск», «Баку». И пусть сегодня наши заводы переживают трудное экономическое время, грустят стапели и доки, скучают без работы золотые руки рабочих, хочется верить, что все это временно и вскоре забьется, как и прежде, сердце кораблестроительных заводов и мы, провожая в дальний путь вновь построенный корабль, будем искренне радоваться и повторять про себя: «Твои корабли, Николаев, просторы морей бороздят…» И пусть и дальше шагает проект «Бугская волна», наполняя нас гордостью за любимый город. Ученицы 10-Б класса ООШ № 53 г. Николаева Вахтина Анастасия, Сивоконь Екатерина, учитель Приходько Н. В.

16


pPdmhi oph)`k PqŠnpP“ lhjnk` bq|jhu qrdmnardPbmhu g`bndPb


міський проект

БУЗЬКА ХВИЛЯ

lhjnk`bq|j` g`c`k|mnnqbPŠm“ xjnk` I$III qŠroemPb 1 17 З 01.09.2010 р. наш навчальний заклад розпочав пошуково-дослідницьку роботу, взявши участь у міському проекті «Бузька хвиля». За мету ми поставили вивчення історії рідного краю, історії життя видатних земляків та історичних пам’яток і культурних надбань Миколаєва. До складу ініціативної групи по реалізації проекту ввійшли учні, вчителі та батьки. Здійснено пошуково-дослідницьку роботу за актуальними для школи напрямками: • «Рідний причал» (головний напрямок) – дослідження історії створення та існування ЧСЗ. • «Доля ЧСЗ в роки Великої Вітчизняної війни». • «Герої Радянського Союзу та ЧСЗ». • «Герої Соціалістичної Праці та ЧСЗ». Співпрацювали з музеями Суднобудування і флоту, Миколаївським краєзнавчим музей, ЧСЗ; бібліотеками: № 6 (Намив), № 2 (вул. Леніна), ім. Ш. Кобера і В. Хоменка. 1. Підготували збірку «Історія Миколаївського Чорноморського суднобудівного заводу»; фотозбірки «Твоє корабельне життя, Миколаїв»; електронні презентації «Герої праці ЧСЗ», «Герої Радянського Союзу

Біля прохідної ЧСЗ (екскурсія)

18


Підсумки

Творча учнівська група Робота учнів – бібліотеці

2. 3.

та ЧСЗ»; оформили реферати «Корабельна сторона», «Видатні «чорноморці», «ЧСЗ та Велика Вітчизняна війна». Підготували і представили на учнівській міській конференції документальний фільм «Історія ЧСЗ». Визначили теми подальшої учнівської дослідницької роботи, які потребують додаткового розгляду та вивчення: історія існування ЧСЗ в роки Великої Вітчизняної війни та післявоєнний час, робочі професії шкільних родин. Ініціативна група лідерів учнівського самоврядування школи

19


міський проект

БУЗЬКА ХВИЛЯ

lhjnk`bq|j` g`c`k|mnnqbPŠm“ xjnk` I$III qŠroemPb 1 32 Нові проекти завжди цікаві школярам, тим паче що проектна технологія вже не один рік вирує у нашій школі. З 2010–2012 н.р. у нас стартував міський проект «Бузька хвиля», який проводився у два етапи, кожний – терміном один навчальний рік. Робота І етапу мала пошуковий напрям, учні, на чолі з лідерами шкільного врядування, вивчали напрямки проекту, збирали матеріали та презентували в кінці року у вигляді великоформатного альбому, який включав 9 основних рубрик. У 2011–2012 навчальному році всі учнівські колективи почали працювати над ІІ практичним етапом, а це означає, що весь зібраний матеріал учні повинні вивчити, доповнити і розповсюдити у школі та серед жителів свого мікрорайону. Постало питання: як це зробити, щоб було цікаво? Як залучити якомога більше дітей до ро-

Перший завод кораблебудування у пазлах

20


Підсумки боти? На одному із засідань лідерів 5–11 класів було прийнят ято рішення: створити ігровий портал, до складу якого входитимуть 5 ігор, роззроблених самими учнями. Перед кожним класом постало завдання: створити і провести гру, бо ІІ етап над проектом передбачав усі знання, які діти здобули теоретично т протягом минулого року, в цікавій та пізнавальній формі застосува вати на практиці, презентувати жителям «Барвінкової країни» у січні, лютому 2012 2 року. Робота закипіла з жовтня 2011 року, а вже до кінця грудняя учн учні 5, 6, 7 класів розробили ігри, створили до них правила, продумали сюжет прове проведення та узгодили їх з виховним відділом школи. Перед учнями 9–11 класів постало завдання: слідкувати за підготовчим етапом роботи в середній школі, проводити ігрові програми, організовувати фоторепортажі, інтерв’ю з авторами ігор та зібрати відгуки у їх учасників, звітувати на загальношкільній конференції, обговоривши труднощі, які виникли під час роботи. Учні 5 класу підготували для наймолодших школярів гру «В море з піснею», під час якої діти співали пісні, об’єднавшись у команду піратів та справжнього капітана, вирушали у мандрівку, виконуючи певні завдання. Учні 6 класу організували та провели квест-гру «Золота перлина № 32», в якій перевіряли знання другокласників про видатних людей в галузі кораблебудування. Учні 7-А класу створили пазли та гру-змагання «На хвилях Бузького проекту» для На вітрилах кораблебудування учнів 3-А класу. Діти грали, шукали сховані кораблі на ігровому полі, відповідали на поставлені питання та отримували різні бали. Учні 7-Б здивували дітей 3-Б, запропонувавши гру «На вітрилах історії кораблебудування», яка теж була цікавою і оригінальною. За сюжетом гри у Миколаєві проходила Всесвітня конференція з обміну досвідом у галузі кораблебудування, на яку завітали делегати з різних країн. Восьмикласники вигадали для учнів 4 класу кросворд «Миколаїв на воді». Учні 9-го класуу виготовили буклет у про р роботу р у ігрового р порталу р у у школі. Десятикласники створили слайд-шоу для демонстрації на учнівській конференції, а одинадцятикласники оформили відеодиск із зібраною інформацією. Та це ще не все.

21


міський проект

БУЗЬКА ХВИЛЯ

Не залишилась осторонь і початкова школа. Діти разом з батьками оформили перекидний календар на 2012–2013 н.р. Як підсумок роботи ігрового порталу 17 лютого 2012 року відбулась учнівська конференція, на якій учні 5–11 класів звітували про виконану роботу і затвердили план завершального етапу над проектом. У березні-квітні 2012 року, в рамках екологічного місячника, вся школа працювала над створенням колективної панорами Інгульської верфі, з якої зійшов перший фрегат «Святий Миколай». Узагальнюючи роботу над проектом, створили фільм «Святий Миколай – наше місто прославляй». В оформленні допомагали батьки учнів молодших класів та художниця Сорокіна Тетяна Аксентіївна, яка є випускницею нашої школи. Ми, учні 32-ї школи, пишаємось досягненнями наших корабелів та з великим задоволенням поділимося своїми знаннями з родичами, знайомими, друзями.

lhjnk`bq|jhi lrmP0ho`k|mhi jnkecPrl Ми, миколаївці, діти лиманів Величне місто, що лежить на Буговім порозі, Одвічний корабелів край, лиманів тихий рай. Про нього пишуть у віршах і у славетній прозі, І ти про нього завжди, мій друже, пам’ятай. Лежить це місто між двома розлогими річками, Не раз які оспівував письменник і поет: Великий Январьов, і Кремінь, і Качурін Слава, Аркадій Суров і російський лірик Фет. Багате місто це духовними скарбами І сповнене любові, надії, доброти. Його музеї, вулиці, обох театрів брами Наповнюють свідомість бажанням чистоти. Ми, миколаївці, завжди діти лиманів: ІвЛ Лондоні, д і в Нью-Йорку, Н Й і в Москві М і Нам маряться ті кораблі і будівельні крани, Які з дитинства бачили на березі ріки.

22


Підсумки

Юні пошуковці знайомлять однолітків з результатами своєї роботи Два роки тривала цікава та захоплююча подорож сторінками минулого та сучасного нашого рідного Бузького краю, два роки проходив пошуковий проект «Бузька хвиля» в Миколаївському муніципальному колегіумі, учасниками якого стали учні з 2 по 11 класи. Крок за кроком ми відкривали для себе сторінки історії нашого міста, зустрічалися з людьми, що власноруч творили цю історію: головним будівельником авіаносців ЧСЗ І.Й. Вінником, головним інженером суднобудівного заводу ім. 61 Комунара І.М. Овдієнком, корабелами – М.Ф. Максименком, Ф.Г. Нахманович, В.Г. Морозовим, І.А Сапко; зачитувалися поезією І. Баклицького, М. Вінграновського, М. Владимирова, С. Крижанівського, М. Лисянського, Д. Надіїна, В. Бойченка, К. Голубкової, С. Іщенко, В. Пучкова про наше дивне місто та людей, що в нім живуть, про кораблі та далекі моря. Учні початкової школи разом зі своїми батьками та вчителями досліджували роль видатних особистостей в історії Миколаївщини. Прочитали багато книжок і навіть зібрали бібліотечку нових книг, з якими тепер можуть ознайомитися всі бажаючі. Вивчення історії кораблів, збудованих у Миколаєві, надихнуло їх на створення віршів та малюнків. Дуже багато цікавого дізналися юні пошуковці 5–7-х класів, відвідуючи Музей суднобудування і флоту, музеї ЧСЗ та заводу ім. 61 Комунара, дійсно чарівним було знайомство з Морською обсерваторією. За час проекту учні змогли відчути себе і справжніми істориками, коли знайомились із документами, картами, фотографіями, працювали в архіві, і журналістами, ур , коли брали р інтерв’ю р у відомих д суднобудівників, уд уд , і науковцями, у ц , коли готували доповіді та презентації для загальношкільної конференції, і просто зацікавленими слухачами і глядачами, що пізнають дещо нове на тематичних заходах у школі та на бібліотечних уроках.

23


міський проект

БУЗЬКА ХВИЛЯ Знайомство з морською обсерваторією

Отже, у нас, учнів Миколаївського муніципального колегіуму, цей проект лишив відчуття відкриття нового, приємні враження від зустрічей, цікаві спогади і надав змогу ще раз переконатися, що ми живемо в прекрасному місті – Батьківщині кораблів та корабелів. Поки горять серця, Поки є віддані Чижовій та Аркасу, Допоки йдемо до кінця, Щоб не спиняти швидкість часу, Замріяні, закохані у рідне місто, Ми плетемо майбутнього намисто.

lhjnk`bq|j` g`c`k|mnnqbPŠm“ xjnk` I$III qŠroemPb 1 40 Упродовж двох останніх років пошуковий загін ЗОШ № 40 під керівництвом бібліотекаря школи Сидоренко Л.О. та керівника гуртка «Юні музеєзнавці» Гвоздєвої Ю.Ю. веде цікаву та корисну роботу над темою «Корабельні пам`ятки Миколаївського суднобудівного заводу «Океан». Група юних музеєзнавців опрацьовує теоретичні матеріали, надані родиною відомого краєзнавця, р дослідника рідного р краю р Касяновського Валентина Олександровича з відповідної теми. Також учні школи відвідали Миколаївський музей суднобудування та флоту, побували на території заводу «Океан», планується відвідати музей заводу «Океан».

24


Підсумки

Робота пошукової групи в шкільному музеї

Будівництво судноспускової споруди

Токарний цех у 1969 році

Будівництво сухого доку. 1972 рік

Комсомольсько-молодіжна бригада Биковця А.В. 1977 рік

25


міський проект

БУЗЬКА ХВИЛЯ

Результатом роботи пошукової групи на І етапі був випуск збірки «Корабельні пам’ятки Миколаївського суднобудівного заводу «Океан» та фотоальбому за цією тематикою. Пошуковці працюють не тільки з документами. Часто відбуваються зустрічі з представниками династій корабелів, спілкування з людьми, які брали участь у розбудові та становленні заводу «Океан», наприклад, зустріч з заступником Голови адміністрації Корабельного району Красножоном В.Л. Результативність та плідність роботи підтверджує проведене кінцеве анкетування учнів та їх батьків, зацікавленість учнів своєю діяльністю. Розширюються та поглиблюються знання школярів про історію суднобудівного заводу «Океан» членами пошукової групи шляхом проведення загальношкільних тематичних заходів. Зібрані матеріали будуть узагальнені в спільну збірку «Корабельні пам’ятки Миколаївського суднобудівного заводу «Океан», яка буде використовуватися під час занять гуртка «Юні музеєзнавці», факультативу «Історія Корабельного району». Для шкільного музею в типографії створюється декілька тематичних експозицій, що містять матеріали, зібрані пошуковою групою за два роки.

lhjnk`bq|j` g`c`k|mnnqbPŠm“ xjnk` I$III qŠroemPb 1 43 PlemP j.t. nk|x`mq|jncn З метою виховання громадянського виховання учнівської молоді, вивчення історії рідного краю та формування соціальної активності учнів у школі було організовано роботу з реалізації міського проекту «Бузька хвиля». Всі класи було розподілено за напрямками пошукової роботи: «Рідний причал», «Ранок корабельного краю», «Опалені війною», «Ідуть у море кораблі», «Славетні імена Миколаєва». За цей час проведено ряд різноманітних заходів: • екскурсії до музеїв суднобудування та флоту, краєзнавчого, історії заводу «Океан», музею героїв-десантників Миколаївського морського торгового порту, заочні подорожі в минуле і сьогодення: «Початок створення суднобудівної верфі», «Розквіт парусного суднобудуван-

26


Підсумки •

ня», «Пам’ятні місця Миколаєва», «Вулицями нашог ого міста», «Карта Миколаєва», відеоекскурсія «Миколаїв – місто кораабелів»; збір матеріалу і фотоматеріалів про А.Б. Ганькеви ича, рудовоз «Зоя Космодем’янська», про кораблі «12 апостолів», «Кр Красный Кавказ», «Три святителі», «Князь Потьомкін Таврический», еск скадрений міноносець «Бдительный», есмінців «Шаулин», «Смышленый ный», крейсери «Ворошилов», підводні човни «Мінога», «Акула», «Морж», », «Т «Тюлень», броненосець «Катерина II», вартове судно «Яструб», авіаносці «Ново «Новоросійськ», наукове судно «Академік Сергій Королев» та інші;

2-Б клас на мосту •

захист проектів «Кораблі твої, Миколаїв!», «Курсом технічного прогресу»; цикл класних годин «Заснування суднобудівного заводу «Океан», «Від баржі до рефрижератора», «Історія кораблів миколаївських суднобудівних заводів», «Професія моїх батьків – суднобудівник», «Вони керували заводом» (про директорів заводу: П.А. Філіпова, Л.П. Маланченка, І.Р. Чумакова, А.А. Малярчука, Н.В. Чантурію, М.П. Романчука), усні журнали «Заводи мого міста», «Славетні люди в суднобудуванні», «Мандрівка в історію»; гра-мандрівка «Рідне місто, люблю тебе»; виставки і конкурси малюнків, фотогазет «Славетний суднобудівник Ганькевич»,, «Орденоносці р заводуу «Океан»,, «Музей у суднобудування у у у та флоту», «Історія миколаївських кораблів з 1789 по 1939 роки»; поробок, макетів «Кораблі очима дітей», «Кораблі мого краю», «Корабли уходят в море», «Історія заводу «Океан» моїми очима», «Кораблі

27


міський проект

БУЗЬКА ХВИЛЯ

мого міста», «До рідних берегів», «Маяк вночі». Діти із задоволенням малювали не тільки військові кораблі, але й казкові та фантастичні кораблі своєї мрії; • зустрічі з працівниками заводу «Океан» – родичами та знайомими учнів – ветеранами праці, де дізналися про кращих бригадирів заводу: А. Т. Россошинського, М.Я. Черниченка, М.М. Верхолаза, В.І. Яковлєва, Ю.В. Старих, В.А. Мацко, а також про найкращі бригади заводу: М.П. Жадика, молодіжну бригаду А.В. Биковця, М.Я. Черниченка, які були нагороджені високою нагородою «Герой Соціалістичної праці»; • читання та обговорення книг «Моє рідне місто Миколаїв», І.Р. Чумакова і А.К.Яценка «Океан», «Ми – корабели», «Над лиманом», «Корабельна сторона», пошук інформації в Інтернеті; • складання кросвордів «Миколаїв», віршів про рідне місто, поетична вітальня «Поезія Е. Январьова про кораблі і корабелів», укладання збірок за напрямками роботи; • бліц-вікторина «Якщо мені подарують човен...» (знайомство з човнами: баркас, пирога, бот, гондола, яхта, вельбот, каяк, каное та інші), вікторини «Чи знаєш ти своє місто?»; • презентації «Кораблі Великої Вітчизняної», «Заглянемо до музею», «Моє славне місто корабелів», «Видатні постаті – поруч!». Протягом 2010-2011 н.р. і 2011-2012 н.р. в школі було проведено 5 проміжних звітувань класів по паралелях, двічі представники Міністерства шкільної республіки звітували перед членами міського учнівського самоврядування про хід реалізації І етапу міської акції. Для участі в міській науково-практичній конференції 19 травня 2011 року від школи було підготовлено і представлено 4 збірки, 2 газети, панно «Фрегат «Святий Миколай», на вітрилах якого зазначені назви та рік спуску на воду кораблів, побудованих у Миколаєві. В цілому роботу школи на І етапі з впровадження завдань міської акції «Бузька хвиля» управлінням освіти Миколаївської міської ради оцінено позитивно. 04.04.2012 року проведено звіт класів за підсумками II етапу міської акції «Бузька у хвиля». Під час роботи над міською акцією «Бузька Науково-практична конференція 1-4 кл. хвиля» учні більш глибоко

28


Підсумки ознайомилися з історією рідного міста, історією суднобуудування в цілому; навчились збирати та обробляти інформацію, працюваати з книгами, на комп’ютері, в Інтернеті з різними пошуковими системами, готувати презентації, працювати в групі. Багато учнів вперше побували в Музеї суднобудування та флоту, висловили задоволення від побаченого і почу чутого. Учні 5-6 класів підкреслили, що навчились поводити себе в музеї і прави авильно фотографувати. В деяких учнів з’явилось бажання зробити макети корабл раблів, бути присутніми при спуску на воду кораблів, відвідати справжній корабель.

lhjnk`bq|j` g`c`k|mnnqbPŠm“ xjnk` I$III qŠroemPb 1 44 Над міським проектом «Бузька хвиля» з ініціативи лідерів учнівського самоврядування Миколаївської загальноосвітньої школи № 44 працювали учні 1–11 класів у співпраці з батьками, вчителями, громадськістю.

Зустріч з капітаном І рангу Гордієнком М.П.

29


міський проект

БУЗЬКА ХВИЛЯ

Учні вивчали історію окремих кораблів, суднобудівних заводів, зустрічалися з цікавими людьми Миколаївщини: • Цигановою Тетяною Павлівною, яка працювала на заводі ім. 61 Комунара інженером-проектувальником; • Трешнюком Ігорем Олександровичем, який служив на великому протичовновому кораблі «Скорий», побудованому в Миколаєві на заводі ім. 61 Комунара; • Гордієнком М.П., капітаном І рангу; • Капітанцем Володимиром Григоровичем, який цікаво розповів про те, що на Миколаївському авіаремонтному заводі, розташованому в Кульбакиному, до 1993 року ремонтували не тільки літаки, а й двигуни для кораблів. Багато нового дізналися учні під час екскурсій до Миколаївського музею суднобудування та флоту, народного музею Миколаївського морського порту. Цікаво пройшли конкурси малюнків «Ідуть у море кораблі», «Якби не було корабелів, то й не було б Колумбів ніколи», фотовиставка «Славетні кораблі Миколаєва», конкурс літературно-історичних творів «Наш земляк Анатолій Ганькевич». Але найбільше вразила всіх виставка-експозиція моделей кораблів, виготовлених учнями разом з батьками з різноманітних матеріалів. Члени клубу «Патріот» провели екскурсії для вихованців дошкільного навчального закладу № 130, учнів школи та їх батьків по експозиціях, оформлених у шкільній залі патріотичного виховання. Учні 10 класу підготували цікаву презентацію та провели цикл радіопередач на тему «Анатолій Ганькевич – видатний суднобудівник Миколаївщини».

Екскурсія в шкільній залі патріотичного виховання. Макети кораблів, р б і виготовленіі учнями разом з батьками

30


Підсумки За підсумками роботи над проектом «Бузька хвиля» лід дери учнівського самоврядування: • оформили альбом дитячих малюнків «Ідуть у морее кораблі»; • виготовили книгу «Славетні кораблі Миколаєва»; • підготували збірку «Наш земляк Анатолій Ганькевич»; ч»; • оформили в шкільній залі патріотичного виховання екс кспозицію макетів кораблів; • випустили збірку електронних презентацій «Миколаїв – місто о кора корабелів». Найцікавіші матеріали пошукової роботи учні представили на шкільній науково-практичній конференції «Миколаїв – місто корабелів», у поезії, танцях та піснях прославляли суднобудівників під час конкурсу літературномузичних композицій «Білий парус». Незабутні враження залишилися в учнів, їх батьків, учителів та гостей – працівників суднобудівної галузі та ДП «НАРП», ветеранів, військовослужбовців, мешканців нашого мікрорайону після творчого звіту «Рідний причал», проведеного за підсумками роботи над проектом «Бузька хвиля» в лютому 2012 року на базі Будинку культури мікрорайону. Результати повторного соціологічного опитування показали, що не тільки учні, а й їх батьки та вчителі багато цікавого дізнались про історію рідного міста як центру суднобудування. Бурхливими оплесками учні підтримали слова одного з випускників: «Я пишаюсь, що народився і живу в такому славетному місті – місті корабелів!»

lhjnk`bq|j` g`c`k|mnnqbPŠm“ xjnk` I$III qŠroemPb 1 47 ВИВЧАЮЧИ МИНУЛЕ, ГОТУЄМОСЬ ДО МАЙБУТНЬОГО З першого вересня 2010 року в м. Миколаеві стартував міський проект «Бузька хвиля», робота в якому розрахована на два роки. Учні ЗОШ № 47 взяли активну участь в реалізації міського проекту. Спочаткуу було у обрано р напрямок р роботи: р «Рідний причал р (історія ( р суднобудівних у у заводів в історії міста)». З цією метою обрано керівника проекту – вчителя географії Мусафір О.Л., яка організувала відвідування музеїв м. Миколаєва: заводу ім. 61 Кому-

31


міський проект

Творча група

Класна година

Екскурсія

32

БУЗЬКА ХВИЛЯ нара, заводу «Океан». Пошукова група змогла розшукати працівників цих заводів, доля яких пов’язана з історією суднобудування в місті. Цікавою була зустріч з робітницею заводу «Океан» Лебедєвою М.Л., яка розповіла історію будівництва розвитку заводу, про свою сім’ю, яка також працювала на цьому підприємстві. Учням школи пощастило поспілкуватися з цікавою людиною – Кушніренком Л.Г. – колишнім начальником планово-економічного бюро заводу ім. 61 Комунара. Його батько, Кушніренко Григорій Кузьмич, також працював на заводі та дуже захоплювався грою у футбол. Грав у першій команді «Суднобудівник». Його дідусь, Ященко І.І., для всієї команди шив взуття та м’ячі для футбольної команди. Саме ім’я Леоніда Григоровича р р за досягнення високих результатів у праці внесено до Алеї трудової слави.


Підсумки Нам було приємно спілкуватися з цими людьми. З упеевненістю можна сказати, що вони є частиною історії не тільки заводів, на яких вони працювали, а й міста. Підсумком пошукової діяльності першого етапу стало пр проведення тематичної загальношкільної лінійки, випуск історичного календа даря на 2011 рік, у якому розміщено історичну довідку про заснування міста та ро розвиток суднобудівної галузі у ньому. На підсумкові години спілкування були и зап запрошені працівники заводів. І як результат – написання учнями творів, віршів, шів мама люнків за темою «Історія заводів в історії міста». У 2011-2012 н.р. роботу над проектом було продовжено систематизацією накопиченого матеріалу, який і представлено у галереї школи «Вивчаючи минуле, готуємось до майбутнього». Таким чином, не тільки учні, а й їх батьки, гості школи мають змогу ознайомитися з історією виникнення миколаївських заводів та культурно-економічним розвитком міста. Ініціативна група підготувала тематичну екскурсію за експонатами галереї з використанням відеоролика та буклетів.

lhjnk`bq|j` g`c`k|mnnqbPŠm“ xjnk` I$III qŠroemPb 1 61 В рамках участия в городском проекте «Бузька хвиля» учащиеся Николаевской ЗОШ № 61 работали по теме «История развития судостроения в

Корабелыветераны в школе № 61 (слева направо: Кр Кравцова О.Д., ОД Кунгуров Ф.И., Филиппов В.Ф.)

33


міський проект

БУЗЬКА ХВИЛЯ Встреча учащихся школы с ветеранами ВOВ, корабелами Раскопанским П.П., Рудской Л.А., Семенцом И.С. и другими

Николаеве». Тема была выбрана в результате анкетирования учащихся, родителей, учителей. В проекте принимали участие учащиеся 3–11 классов. Каждый классный коллектив изучал, собирал, систематизировал, оформлял материал, посвященный определенным этапам истории зарождения и развития судостроения в родном городе. Поисковая работа велась по различным направлениям. Проводились встречи с ветеранами завода, экскурсии в Музей судостроения и флота, в краеведческий музей, ребята изучали вопросы развития судостроительной отрасли в Николаеве. Результатом работы в проекте «Бузька хвиля» учащимися школы были: 1. Написаны исследовательские работы по темам: – «История города Николаева – история моей семьи»; – «Николаев глазами Е. Мирошниченко»; – 220 лет храму Святого Тверского (из истории церкви Варваровки); – «От истоков до наших дней (фоторепортаж о заводе им. 61 Коммунара)»; – «Николаев – корабельная слава» (фотоальбом). 2. Созданы слайд-шоу: – «Николаев – город корабелов»; – Пейзажные зарисовки родного края. 3. Выполнены рисунки: р у – «Город моей мечты» (гуашь); – «Морская символика» (бумага, пастель); – «Вечерний мост» (гуашь);

34


Підсумки

Ученики школы обговаривают проект «Бузька хвиля» – «Мой любимый город» (гуашь); – «Фрегат» (графика); – «Корабль «Святой Николай» (гуашь); – «Николаев» (гуашь); – «Николаев за нашими окнами» (гуашь); – «Цветы родного города» (гуашь); – «Мой родной край» (вышивка крестиком); – «Корабль моего города» (вышивка бисером). Эти работы ребята представили 4 и 5 января на заключительном смотре-конкурсе школьного Фестиваля творчества учащихся, посвященного 100-летию со дня рождения А.Б. Ганькевича. Победители и призеры Фестиваля творчества были приглашены Николаевским горисполкомом на итоговую конференцию, посвященную юбилею А.Б. Ганькевича. Школьная исследовательская группа «Поиск» задумала ко Дню городского слета поисковых отрядов создать книгу памяти «О кораблях и корабелах Николаева в лицах».

35


міський проект

БУЗЬКА ХВИЛЯ

ejnmnlP)mhi kP0ei 1 1 З метою вивчення історії рідного краю, знання історії корабельних пам’яток та славетних династій корабелів, привернення уваги громадськості до проблем суднобудування Миколаївський економічний ліцей № 1 у міському проекті «Бузька хвиля» обрав напрям «Рідний причал». Оскільки ліцей знаходиться поряд з наймолодшим із суднобудівних заводів Миколаєва, батьки багатьох учнів закладу пов’язали із заводом свій професійний і життєвий шлях, пошуковий загін ліцеїстів обрав назву своєї діяльності «Славетні сторінки заводу «Океан». У вересні 2010 року було створено пошуковий загін із 40 учнів, обрано керівника – Афоніну С.Є., заступника директора з виховної роботи, та батьків-консультантів – Гвозденка О.П., Дехтяренко Л.А. Відповідно до шляхів реалізації проекту робота планувалася і проводилася поетапно. На І етапі (організаційному) під час проведення лінійки, інформаційної хвилинки та засідання ради менеджерів учнів ліцею було ознайомлено з міським проектом «Бузька хвиля», обговорено його Положення, визначено завдання для кожного класу. На ІІ етапі (теоретично-соціологічному) реалізації проекту пошукова група ліцею працювала над вивченням літератури щодо історії зародження та розвитку заводу, укладанням каталогу опрацьованих джерел. З метою виявлення ставлення громадськості до проекту «Бузька хвиля» в жовтні-листопаді 2010 року серед учнів та батьків закладу було проведено соцопитування.

36


Підсумки

З допомогою Гвозденка О.П. для учнів 8-9 класів було організовано екскурсію в музей заводу «Океан». Відгуками після екскурсії стали відео- та фотозвіт учнів 8-Б класу. ІІІ етап (практичний) викликав у представників пошукової групи найбільше захоплення, оскільки вимагав реалізації дослідницьких і творчих здібностей. Учні 10-А класу Медчук О. та Денисов М. зацікавилися історією суден, які були побудовані на заводі, іменами славетних людей, на честь яких вони були названі. Результатом їхнього дослідження стали мультимедійна презентація та відеофільм «Герої люди – герої кораблі». Учні 11-А класу Паніна О., Борець О., Бєлова А., чиї рідні працювали і працюють на заводі, написали есе-спогади, вірші, надали фотографії батьків, копії трудової книжки дідуся, бабусі для укладання фотоальбому «З історії родини корабелів». Учасники творчої групи створили картини з серії «Завод «Океан» (Мельник О., 9-Б кл.), розробили буклети про професії, якими славиться завод (Миськів Кр., 9-Б кл.), сконструювали макет корабля «Борис Бутома» (Чигрін В., 8-Б клас). Редколегія ліцею (Круглова В., Бойко А.) висвітлила реалізацію практичного етапу міського проекту «Бузька хвиля» в газеті закладу «Ліцей-прес». Представники пошукового загону (Котеньов С. та Кобилянська К.) взяли участь у науково-практичній конференції, на якій презентували напрям («Рідний причал») і тему («Славетні сторінки заводу «Океан») свого дослідження. П Протягом ІV етапу (підсумкового), ( і ) який й тривав з квітня і 2012 по вересень 2012 року, пошуковий загін організував у ліцеї виставку-презентацію творчих робіт учнів (малюнки, вірші, макети кораблів) та пошуково-дослід-

37


міський проект

БУЗЬКА ХВИЛЯ

ницьких робіт (повідомлення, реферати, проекти у формі мультимедійних презентацій). У травні учасники творчої групи пошукового загону виступили перед батьківською громадськістю з поетично-музичною композицією «Віват, завод, віват!» Як і на початку реалізації проекту, так і під кінець серед батьків та учнів ліцею було проведено соцопитування. Відповідно до результатів останнього соцопитування міський проект «Бузька хвиля» мав неабиякий вплив на учнів, а саме: – сприяв розширенню кругозору – 14%; – розкрив невідомі сторінки історії суднобудування – 41%; – викликав цікавість до рідного міста та його пам’яток – 25%; – спонукав до подальшого самостійного дослідження історії суднобудування – 7%; – пробудив бажання пов’язати майбутню професію з морем – 13%. Славні сторінки заводу «Океан» відкрили учні ліцею для себе, дізналися багато нового і корисного, що змушує пишатися нашим краєм корабелів, періодом розквіту заводу «Океан», династіями знатних суднобудівників. А попереду всіх чекає найцікавіше – міський Зліт пошукових загонів.

38


no`kemP bPimn~ PqŠnpP“ jnp`akPb, )nbmPb, “jP arkh gardnb`mP m` qrdmnardPbmhu g`bnd`u lPqŠ` Š` ap`kh r)`qŠ| r dprcPi qbPŠnbPi bPimP


міський проект

БУЗЬКА ХВИЛЯ

lhjnk`bq|j` g`c`k|mnnqbPŠm“ xjnk` I$III qŠroemPb 1 11 Пошукова робота в рамках проекту «Бузька хвиля» проводилася за напрямком «Опалені війною». Актуальність теми дослідження зумовлена особливостями сучасного розвитку історичної та краєзнавчої науки, необхідністю глибокого аналізу документальних матеріалів, які дали б можливість визначити найцікавіші та маловідомі факти історії кораблів, що побудовані на суднобудівних заводах міста Миколаєва. Неоціненний внесок військово-морського флоту в загальну перемогу в Другій світовій війні. Діяльність Чорноморського флоту, в складі якого були й кораблі, збудовані на суднобудівних заводах міста Миколаєва, є маловідомою. Тож об’єктом дослідження є кораблі Військово-Морського флоту СРСР як складова частина Збройних Сил Радянського Союзу. Метою пошукової роботи стала систематизація матеріалів щодо участі кораблів, побудованих на суднобудівних заводах м. Миколаєва у Другій світовій війні. Завданням пошукової групи було дослідити склад військових кораблів, історію їх побудови, стан участі у військових подіях, аналіз значення щодо внеску в перемогу у Великій Вітчизняній війні. Джерельною базою пошукової роботи стали документи і матеріали, що стосуються історії Другої світової війни та історії кораблебудування на суднобудівних заводах міста Миколаєва. До роботи над проектом було залучено 75% учнів школи. Велику допомогу у зборі матеріалу надали батьки. Найбільш цікаві факти: доля підводних човнів, шлях військових досягнень їх командирів (наприклад, віце-адмірал Кулішов Ілля Данилович у 1943 р. був помічником командира відомого підводного човна «Революціонер», а згодом командував підводним човном «Якобінець»). Учні школи були активними учасниками тематичних заходів та уроків, на які запрошувались батьки б та рідні, що працювали чи працюють на суднобудівних Засідання творчої групи. Збір матеріалів

40


Підсумки заводах міста. Школярі в ході таких зустрічей дізнались про невідомі досі сторінки історії рідного міста, кожний класний колектив виззначив певний напрямок дослідження в рамках проекту. Значимість проведееної роботи: ознайомлення з фактами, раніше маловідомими; вивчення історії родини; залучення до активної пошукової діяльності учнівської ої молоді; вивчення історії рідного краю. Згідно з матеріалами пошукової роботи виявлено, що участь у військовійсько вих діях Другої світової війни брали: крейсери, міноносці, есмінці, підводні човни. Досліджено термін їх побудови, час вступу у військові дії, особливості участі у військових операціях. Зокрема, зібрано інформацію про крейсери «Комінтерн», «Червона Україна», «Ворошилов», «Молотов», «Харків»; міноносець «Бдительный»; есмінці «Безупречньй», «Быстрый», «Совершенный»; підводні човни «Щ-216», «С-32», «Л-6», «Л-23», «Д-4» – «Революціонер». Отже, в період Другої світової війни бойові кораблі, що будувалися на суднобудівних заводах міста Миколаєва, брали участь у найскладніших військових операціях. Чорноморський флот нараховував на початку Другої світової війни більше 200 кораблів. Підводні човни та артилерійські кораблі могли діяти на всіх ділянках військового театру. «Флот був боєздатний, готовність зустріти ворога скоординованими ударами підводних і надводних кораблів була досить висока...» (М.Г. Кузнєцов). Практична реалізація проекту в 2011-2012 н.р.: створення макетів кораблів, написання віршів, створення електронної презентації «Кораблі та човни, які були збудовані на суднобудівних заводах міста та брали участь у Другій світовій війні», конкурс малюнків «Наше місто очима дітей», тематична виставка в шкільній бібліотеці «Історія рідного краю», продовження вивчення громадської думки щодо теми проекту, анкетування учнів, концерт «Наша участь у міському проекті». Визначення напрямку пошукової роботи, активна участь школярів (особливо членів творчої групи під керівництвом заступника директора з виховної роботи та керівника групи Васютіної О.П.) є виявом соціальної активності, творчих, наукових здібностей учнівської молоді.

41


міський проект

БУЗЬКА ХВИЛЯ

lhjnk`bq|j` g`c`k|mnnqbPŠm“ xjnk` I$III qŠroemPb 1 24 Пошукові роботи для дітей ЗОШ № 24 – справа звична. Міський проект «Бузька хвиля» діти сприйняли як звичну, але водночас і цікаву справу. Пошукову експедицію назвали «На зламі корабельної епохи». Обрали для роботи такі напрямки: «Славетні імена Миколаєва» та «Опалені війною». 17 вересня 2010 р. на загальношкільній учнівській конференції класи отримали пошукові завдання, котрі заздалегідь були розроблені на засіданні учнівського самоврядування. Робота закипіла відразу. Кожен клас захоплено вивчає матеріали по своїх темах. Деякі класи організували і провели зустрічі з людьми, долі яких тісно пов’язані з галуззю суднобудування. Дехто відвідав музеї суднобудівних заводів, зокрема ім. 61 Комунара та Чорноморського суднобудівного. Найменші учні школи організували і провели екскурсії рідним містом, аби ближче познайомитися з його славетною історією. Учнями початкової школи були відвідані: Музей суднобудування та флоту, Російський художній драматичний театр, Миколаївський обласний художній музей ім. Верещагіна, Миколаївський обласний краєзнавчий музей, дитяче містечко «Казка», Миколаївський зоопарк та міські пам’ятники. Близько 150 учнів середньої та старшої ланки для збору інформації побували у науково-педагогічній бібліотеці, дитячій бібліотеці № 2, архіві Миколаївської області, бібліотеці ім. Гмирьова, філії ЦБ для дорослих № 21. Відвідали музей «Підпільно-партизанського руху на Миколаївщині в роки ВВв», Український академічний театр драми і музичної комедії, Миколаївську астрономічну обсерМиколаївський ваторію, Яхт-клуб, Музей суднобудування та флоту, музей заводу ім. 61 Комунара, музей ім. Макарова, Науніверситет ціональний кораблебудування, Чорноморський завод суднобудування й інші визначні та пам’ятні пам ятні місця Миколаєва. Близько 20 учнів відвідали Будинок художників та виЕкскурсія до Музею суднобудування та флоту ставковий зал із сучасним

42


Підсумки

Збір матеріалу в бібліотеці

Виставка в бібліотеці

Зустріч з Осіповим О.Я.

мистецтвом Миколаєва. З отриманих матеріалів вибиралося найцікавіше, що потім використовувалось у оформленні альбомів. Але найцікавішою знахідкою дослідницько-пошукової роботи учнівських колективів 5-Б та 11 класу стала інформація про корабель, історію якого знають навіть за межами нашої мальовничої України. Назва його сувора, але водночас велична, яскрава і непереможна – «Беспощадный». Але учні вирішили не зупинятися саме на цьому есмінці, а досліджувати серію кораблів «БИС-34». Було проведено зустріч з людиною, яка бачила і займалася ремонтом есмінця «Беспощадного», – Осіповим О.Я. З його слів школярі дізналися, що у Петербурзі на Ниві стоїть пам’ятник пам ятник «Беспощадному». Беспощадному . Він показав деякі документи, які розширюють знання про завод, на якому було збудовано есмінець. Осіпов О.Я., повідомив про те, що, на жальЮ тих людей, які займалися будівництвом есмінця, нікого немає серед живих.

43


міський проект

БУЗЬКА ХВИЛЯ

Діти дізнались, що у Криму є пам’ятник «Беспощадному», який знаходиться в жахливому стані. У жовтні 2010 р. учні школи взяли активну участь у загальноміському суботнику, метою якого була допомога у відродженні пам’ятника «Беспощадному». Планується зустріч з людиною, яка служила на кораблі «Сообразительный» (серія «БИС-34»). Налагоджені зв’язки з Московським об’єднанням «ЮНЕСКО – Единство» для розширення знань про серію есмінців. Створили альбом «Загартовані вогнем і водою» та відеопрезентацію роботи. На учнівській конференції у 2011 році діти отримали нові пошукові завдання ІІ етапу проекту. Робота продовжувалась ще з більшою цікавістю. Учні почали ознайомлювати громадськість мікрорайону Матвіївка зі своїми пошуковими роботами – організовуючи пересувні виставки. Не зупиняючись на досягнутому, школярі продовжували пошук нового. Опрацьований матеріал знайшов своє відображення у нових, більш цікавих та змістовних, альбомах та електронних презентаціях.

lhjnk`bq|j` g`c`k|mnnqbPŠm“ xjnk` I$III qŠroemPb 1 31 З 2010 року колектив школи № 31 почав працювати над міським проектом «Бузька хвиля». Цей проект об’єднав зусилля учнівського, учительського, батьківського колективів для співпраці над темою «Опалені війною», налаштував на серйозний пошук і творчу активність. Тема «Опалені війною» була обрана за результатами соціального опитування, анкетування учнів та громадськості. Вона пов’язана з вивченням історії кораблів, човнів, які були збудовані на суднобудівних заводах міста Миколаєва та брали участь у Другій світовій війні. У ході пошукової роботи учні школи відвідали Музей суднобудування і флоту, музей заводу ім. 61 Комунара, працювали в бібліотеках міста, Інтернет-сайтах. Пошуковці з’ясували, що кораблі та підводні човни, які брали участь у подіях Великої Вітчизняної війни, були у збудовані у на суднобудівних у у заводах міста Миколаєва значно раніше. Наприклад крейсер, «Адмирал Нахимов» був збудований у 1913 році, крейсер «Красный Кавказ» – у 1923 році, підводні човни «Малютка», «Щука», «Камбала» – у 30 роках XX століття. Будівництво

44


Підсумки

кораблів у роки війни на миколаївських заводах не відбувалося у зв’язку з тим, що Миколаїв з 17 серпня 1941 року був в окупації. У ході роботи над проектом познайомилися з історією створення кораблів та човнів, відслідкували їх бойовий шлях у роки Великої Вітчизняної війни, з’ясували їх подальшу долю. Познайомилися с біографією видатних людей, які командували екіпажами цих кораблів у роки війни: міноносець «Незаможник» – Н.І. Мінаєв; крейсер «Червона Україна» – Н. Заруба, крейсер «Красный Кавказ» – М. Кузнецов та інші. За виконання бойових завдань, проявлений героїзм та мужність екіпажі були нагороджені орденами Червоного Прапора. Пошуковий загін систематизував зібраний матеріал, представив громадськості для ознайомлення та вивчення у вигляді: буклетів, електронної презентації; ученицею 11-Б класу Осипян Луїзою була написана пошукова робота «Оборона Главной базы Черноморского флота Севастополя», в якій розповідається про героїчні подвиги крейсерів «Красный Кавказ», «Адмирал Нахимов». На другому етапі роботи над проектом учнями школи був створений музейний куточок, в який ввійшли всі зібрані матеріали, малюнки, макети кораблів та підводних човнів. А також ці матеріали розміщені на сайті школи в Інтернеті. Міський проект «Бузька хвиля» поглибив знання учнів школи з історії суднобудування і флоту, сприяв розвитку інтересу учнів до пошукової роботи, виховував в учнів патріотичні почуття, любов до рідного краю.

45


міський проект

БУЗЬКА ХВИЛЯ

lhjnk`bq|j` g`c`k|mnnqbPŠm“ xjnk` I$III qŠroemPb 1 34 Миколаїв – місто корабелів. Саме так у минулому столітті казали про наше рідне місто. Адже багато років воно славилося своїми кораблями, суднобудівними заводами та корабелами. Навіть спочатку була побудована верф, а вже потім біля неї розрослося місто. Життя багатьох поколінь миколаївців так чи інакше було пов’язане із суднобудуванням. Але зараз в цехах трьох суднобудівних заводів Миколаєва тихо й порожньо, а запустіла територія скоріше нагадує пейзажі з комп’ютерної гри «Сталкер». Такий занепад суднобудування наше місто переживає не вперше за свою історію, потім воно завжди відроджувалось та розквітало. Саме заради виховання патріотів рідного міста, які повинні відродити суднобудування у Миколаєві та повернути славу міста корабелів, протягом двох років весь колектив 34-ї школи брав участь у міському проекті «Бузька хвиля». На початку проекту в школі було проведено анкетування всіх учнів 5-11 кл., яке показало, що 70% з них щось знають про історію суднобудування у Миколаєві, але не багато, добре знайомі з цією темою всього 6%, а 24% майже нічого не знають. У зв’язку з цим кожен клас обрав собі одну чи декілька із запропонованих тем і почав працювати. Першим кроком стало відвідування Музею суднобудування і флоту, музеїв заводів ім. 61 Комунара та ЧСЗ, відвідування закладення нового корабля на цьому ж заводі, центрального конструкторського бюро «Чорноморсуднопроект». Наступний крок – написання дослідницьких та творчих робіт. Найбільше учнівських робіт було присвячено темі становлення та історії суднобудування у місті Миколаєві, історії миколаївських суднобудівних заводів, видатним особистостям нашого міста. Найцікавішими та найзмістовнішими стали такі дослідницькі роботи: – «Новий погляд на заснування верфі», яка розповідає про те, що обрати місце для будування верфі допоміг випадок, і про те, як Потьомкін звітував імператриці про будову міста Миколаєва, коли насправді біля верфі існувало лише декілька землянок; – робота «Минный заградитель «Краб» – про те, що наше місто було однією з колисок російського підводного флоту; – проект «Історія ЧСЗ», особливо та частина дослідження, яка розповідає про роботу б заводу в період німецької окупації. Адже радянська пропаганда дуже відрізнялась від реальності, про що свідчать німецькі архіви. За даними цих архівів, основні засоби виробництва не були

46


Підсумки евакуйовані й дісталися загарбникам, завод продовж жував працювати, добудував 2 великих кораблі, ремонтував баржі й навіть заклав ще два сухогрузи. Робітники отримували заробітну плаату, а деякі навіть преміальні горілку, масло, махорку та посилене харчу чування; – робота «Літературні стежки корабельного краю» – про відомих письменників та поетів, які проживали в Миколаєві чи відвідували наше місто: Олександра Пушкіна, Василя Жуковського, Володимира Воло Даля, Миколу Садовського, Панаса Саксаганського, Льва Толстого, лстого Максима Горького, Івана Буніна, Володимира Маяковського. З усіх дослідницьких робіт зібрано чотири книги: «Рідний причал» про історію заводів, «Ідуть у море кораблі», «Славетні імена Миколаєва» та «Літературні стежки корабельного краю». Ці книги оздоблені учнівськими малюнками та фотографіями, також створено 6 електронних презентацій та знято 2 відеофільми. Всі ці роботи були представлені та заслухані на шкільній краєзнавчій конференції і передані до шкільної бібліотеки. Виставка учнівських робіт Під час роботи по проекту «Бузька хвиля» у лідерів учнівського самоврядування школи народилася ще одна цікава ідея, яка втілилася у життя. Це створення власними силами моделей кораблів, які були побудовані на миколаївських суднобудівних заводах. Цю ідею підтримали випускники школи минулих років. Так, під їх керівництвом учнями було створено дві моделі кораблів – гвардійського На закладці корабля на ЧСЗ ракетного крейсера «Москва» та важкого авіанесучого ракетного крейсеру «Адмірал Кузнєцов». Під час другого етапу проекту «Бузька хвиля» в 34-й школі було проведено тематичний турнір юних краєзнавців. Кращі р знавці школи взяли уучасть у рар йонному турі краєзнавчого орієнтування, один з етапів якого був присвячений темі «Пам’ятники Миколаєва, пов’язані з Юний судномоделіст

47


міський проект

БУЗЬКА ХВИЛЯ

Зустріч творчої групи з видавницею І. Гудим історією суднобудування». Команда нашої школи посіла І місце. Також на районній краєзнавчій конференції «Мій рідний край, моя земля очима сучасників» була представлена одна з найкращих дослідницьких робіт учнів школи «Літературними стежками корабельного краю». Дослідницька діяльність продовжилась і на другому етапі проекту. Учні школи взяли участь у міському конкурсі літературно-історичних творів «Наш земляк А.Б. Ганькевич в історії міста». Роботу учня 8-Б кл. Веремчука Олега високо оцінив оргкомітет конкурсу й на вечорі пам’яті Анатолія Борисовича Ганькевича хлопцю вручили диплом переможця та цінний подарунок. До складу оргкомітету цього конкурсу входила й відома миколаївська видавниця Ірина Гудим. Тому радою лідерів було вирішено запросити її на зустріч з активними учасниками проекту «Бузька хвиля». Ірина Олександрівна не відмовила. Цікава зустріч відбулася у теплій дружній обстановці шкільної бібліотеки. Прес-центр записав відеоінтерв’ю з Іриною Гудим. Вона дуже добре відгукується про проект «Бузька хвиля», схвалює вивчення учнями історії рідного краю. Саме з цією метою видавництво Ірини Гудим і друкує так багато книжок краєзнавчої тематики й розповсюджує їх по бібліотеках міста. Наприкінці акції було проведено повторне анкетування учнів, яке показало, що рівень обізнаності з історії суднобудування значно збільшився й мета проекту досягнута. За результатами проекту «Бузька хвиля» створено електронну презентацію, яка буде представлена громадськості на шкільній конференції, на сайті школи та на міському зльоті. Акція «Бузька хвиля» завершена, але ми впевнені, що вона не пройшла марно для її учасників і саме вони у майбутньому відродять суднобудування у Миколаєві й колишню славуу міста корабелів. р

48


Підсумки lhjnk`bq|j` g`c`k|mnnqbPŠm“ xjnk` I$III qŠroemPb 1 45 Молодежь – это активная и небезразличная часть нас аселения нашей страны. И, конечно, мы, молодые жители города Николаева, а, ученики общеобразовательной школы № 45, не могли остаться равнодуш одушными к объявленному городскому проекту «Бугская волна». Те задачи, которые торые по условиям проектной деятельности были поставлены перед ученическим самоуправлением всех школ нашего города, а, значит, и перед нами, имеют большое значение для воспитания гражданской позиции и ответственности перед обществом каждого человека, проживающего в Николаеве и всем сердцем любящего свой город. Ведь все мы знаем, что наш край – край корабелов. Именно здесь строятся корабли и живут люди, их строящие. Изучая историю кораблестроения в Николаеве, мы нашли книгу, которую написал капитан крейсера «Красный Кавказ» А.М. Гущин. А затем нашли дочь гвардии старшего матроса Григория Алексеевича Сторожука, который еще до Великой Отечественной войны начал свою службу на этом крейсере, во время и после войны продолжал служить на «Красном Кавказе». Гвардії матрос А познакомила нас с судьбой макрейсера троса его дочь Нина Григорьевна «Красный кавказ» Островская (до замужества – СтоГригорій Алексійович рожук). Нина Григорьевна собрала Сторожук уникальный исторический материал о людях, служивших на этом крейсере. Поиски продолжались, и вот мы уже познакомились с еще одним интересным человеком – Алексеем Осиповым. Совсем еще мальчишкой Осипов Алексей пошел работать на завод им. 61 Коммунара. Конечно, не самую главную работу выполнял юный мальчишка, но он понимал, что в этой ситуации каждая пара рук нужна Родине. Пришлось молодому помощнику рабочеб го ремонтировать и эскадренный миноносец «Стремительный». По

49


міський проект

БУЗЬКА ХВИЛЯ

Загальні збори проекту «Бузька хвиля»

Презентація

Ніна Григорівна Островська – донька матроса Григорія Сторожука

результатам деятельности над проектом мы выпустили методические разработки, активизировали шефскую деятельность над ветеранами Великой Отечественной войны. С каждым годом их становится меньше. Но память о кораблях и людях, служивших на этих кораблях, навсегда останется в наших сердцах и в книгах.

50


Підсумки lhjnk`bq|j` g`c`k|mnnqbPŠm“ xjnk` I$III qŠroemPb 1 49 Пошукова діяльність учнів Миколаївської загальноосвітн тньої школи І-ІІІ ступенів № 49 Миколаївської міської ради з питання «Кораблі Миколаєва, які брали участь у ІІ Світовій війні» мала свої особливості: 1. Всі кораблі, які будувалися на суднобудівних заводах Миколаєва олаєва та брали участь у ІІ Світовій війні, були побудовані в період з 1904 по 1936 роки, тому людей, які брали участь у будівництві цих кораблів або були свідками, знайти вже немає можливості. 2. Кораблі, які брали участь у військових операціях, або загинули під час бойових дій 1941-1945 років чи після війни, були списані, а згодом затоплені, розрізані на метал у період з 1946 по 1956 роки, тому знайти командирів або членів команди цих кораблів пошуковій групі не вдалося.

Пошукова група ЗОШ № 49 Тому дослідницька група учнів школи під керівництвом заступника директора з виховної роботи Кругляка Андрія Анатолійовича пішла двома можливими шляхами, а саме: 1. Добір літератури в шкільній і районній бібліотеці та вивчення історії кораблів, які побудовані в Миколаєві на початку ХХ сторіччя та брали участь у ІІ Світовій війні. 2. Добір б матеріалів, спогадів, фотовідбитків, б малюнків у мережі Інтернет та вивчення історії кораблів, які побудовані в Миколаєві на початку ХХ сторіччя та брали участь у ІІ Світовій війні.

51


міський проект

БУЗЬКА ХВИЛЯ

Робота пошуковців у бібліотеці

Готується стенд «Кораблі Миколаєва в роки війни 1941-1945 років»

Результати дослідницької роботи «Кораблі Миколаєва, які брали участь у ІІ Світовій війні»: 1. Матеріали оформлені у збірку «Бузька хвиля. Кораблі Миколаєва, які брали участь у ІІ Світовій війні» (грудень 2011 року). 2. Підготовлено стенд «Бузька хвиля. Кораблі Миколаєва, які брали участь у ІІ Світовій війні» (грудень 2011 року). 3. Під час класних годин (грудень 2011 – січень 2012 року), на яких розглядалося питання історії суднобудування в нашому місті використана збірка «Бузька хвиля. Кораблі Миколаєва, які брали участь у ІІ Світовій війні». 4. Під час батьківських зборів (грудень 2011 року) класними керівниками донесено до батьків результат пошукової роботи їх дітей.

52


Підсумки lhjnk`bq|jhi ~phdh)mhi kP0ei У ході роботи над проектом «Бузька хвиля» учнями и Миколаївського юридичного ліцею попередньо були вивчені інформаційні дж джерела щодо історії миколаївських кораблів, які брали участь у Другій світові вій війні, зібрані та опрацьовані теоретичні матеріали. Ліцеїсти працювали у Ми Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. О. Гмирьова, обласном ласному історичному архіві. Ними були відвідані музеї: обласний краєзнавчий, Музей бойової слави моряків-десантників ім. К.Ф. Ольшанського, Музей суднобудування і флоту, Народний музей історії заводу ім. 61 Комунара, Військовоісторичний музей Чорноморського флоту в м. Севастополі, музей-меморіал героїчної оборони Одеси, меморіальний музей адмірала С.Й. Макарова при Національному університеті кораблебудування в м. Миколаєві. У процесі дослідження питання історії кораблів і човнів, які були збудовані на суднобудівних заводах Миколаєва і брали участь у Другій світовій війні, група учнів співпрацювала з такими організаціями: • регіональна громадська організація по роботі з дітьми та молоддю «Молодіжний клуб ЮНЕСКО «Единство» (м. Москва); • миколаївське товариство «Русичъ»; • миколаївський підводний клуб «Садко»; • миколаївське товариство охорони пам’ятників історії та культури; • одеська та миколаївська асоціації ветеранів-підводників; • миколаївське відділення Всеукраїнської спілки письменників-мариністів. У 2010 році ліцеїсти взяли участь у Х дитячо-юнацькій місії «Салют, Перемога!», присвяченій 65-річчю Великої Перемоги, «Молодь на шляху до культури, миру та злагоди проти фашизму та екстремізму». Шестеро ліцеїстів у складі об’єднаної команди нашого міста побували в Росії (м. Москва), Польщі (м. Свідниця, м. Вроцлав, м. Варшава), Німеччині (м. Берлін, м. Нюрнберг) і Франції (м. Страсбург). Це була поїздка шляхами звільнення радянськими військами міст Європи. Члени делегації влаштовували суботники на місцях поховання радянських воїнів, брали участь у проведенні урочистостей, присвячених Дню Перемоги. Ця подорож об’єднала молодь різних регіонів України і Росії і стала символом пам’яті нового покоління про перемогу у Великій Вітчизняній війні. Результати своєї поїздки учні ліцею презентували на зустрічі з міським головою В.Д. В Д Чайкою Чайкою, під час якої один з учасників команди запропонував вивчати історію кораблебудування в нашому місті, а особливо шлях кораблів, які були спущені зі стапелів миколаївських заводів. Ця пропозиція стала

53


міський проект

Відкриття меморіалу есмінцю «Беспощадный»

Ми – нащадки бойових традицій!

54

БУЗЬКА ХВИЛЯ

імпульсом проголошення загальноміського краєзнавчого проекту «Бузька хвиля». Метою цього проекту стало вивчення історії заводів, а також кораблів, що були збудовані в Миколаєві. Проектна діяльність мала кілька етапів, але не обмежилась рамками проекту «Бузька хвиля». Учні обрали такі теми своїх наукових дослідницьких робіт, які стали продовженням їхньої проектної діяльності. Об’єктом досліджень став бойовий шлях есмінців «Беспощадный», «Сообразительный», б історія криголама «Анастас Микоян» та підводного човна «Щ-212».


Підсумки Вибір тем був пов’язаний з необхідністю вивчення історії на нашого минулого, внеску мешканців міста у Велику Перемогу. Вся робота бул ла спрямована на поглиблене вивчення історії суден та збір коштів на рекон нструкцію та відновлення пам’ятника есмінцю «Беспощадный». Метою дослідження стало залучення уваги миколаївцівв до героїчного минулого рідного міста, тому ліцеїсти намагались розповісти ип про свою роботу широкому колу місцевої громадськості. Учні презентували и сво свої роботи на ІІ Всеукраїнській (ІV Міжрегіональній) конференції учнівської молоді «Мій рідний край, моя земля очима сучасників», їхні тези до науково-пошукових робіт були вміщені до збірника за результатами роботи конференції. У ході роботи доля звела їх із цікавими людьми. Серед них – Владислав Вітольдович Мацкевич – моряк-підводник, засновник музею ім. адмірала Макарова, керівник МиСпівпрацюємо з Мацкевичем В.В. колаївського відділення Всеукраїн-

Брейн-ринг у Миколаївському юридичному ліцеї

55


міський проект

БУЗЬКА ХВИЛЯ

ської спілки письменників; Бодякін Олександр Миколайович – начальник відділу кадрів заводу «Залив» м. Керч, член Спілки письменників; Володимир Олександрович Левицький (працював у музеї ім. адмірала Макарова, член Спілки письменників); Володимир Петрович Заблонський – член Спілки письменників-мариністів. Завдячуючи їм, діти ознайомилися з відеотекою «Історія радянського і російського флоту», отримали можливість мати унікальні фотографії трагічної загибелі ескадри 6 жовтня 1943 року. Дослідницька діяльність учнів знайшла підтримку міського управління освіти, громадських організацій – НОООРНО «Русичъ» (керівник Т.М. Белоусова), Обласної ради національностей (керівник Султан Мурад Джамалутдінович Каймаразов), діти стали членами молодіжного історико-патріотичного клубу «Нащадки героїчної слави». Завдяки об’єднаним зусиллям і підтримці названих організацій в березні 2011 року на базі юридичного ліцею проведено міський брейн-ринг з історії Великої Вітчизняної війни та історії есмінця «Беспощадный». З переможців було сформовано делегацію, яка представляла наше місто в ХІ дитячо-юнацькій місії, пов’язаній із заходами у таборі «Ласпі». У ході акції була відвідана 35-та берегова батарея в м. Севастополі, відбулося покладання квітів радянським воїнам на Сапун-горі. Учні зустрілися з головнокомандуючим Чорноморського флоту. У лютому 2012 року учасники проекту виступили зі своїми науково-дослідницькими роботами на ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсузахисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України (секція «Історичне краєзнавство»).

56


PdrŠ| r lnpe jnp`akP PqŠnpP“ lhjnk` bq|jhu jnp`akPb r qr)`qmnlr qbPŠP Š` u qbPŠnbe gm`)emm“


lhjnk`bq|j` g`c`k|mnnqbPŠm“ xjnk` I$III qŠroemPb 1 12

Корабельна Миколаївщина Сучасний Миколаїв є центром суднобудування. Тут були побудованi унiкальнi крейсери, авiаносцi, китобiйнi бази, суховантажнi судна, рефрижератори, траулери, балкери. Одночасно розвивалося будiвництво турбiн, дорожнiх машин.

На суднобудівних заводах міста, а їх сьогодні три, побудовано більше 2 тисяч кораблів та суден, серед яких фрегати, броненосці, міноносці, підводні човни тощо. Миколаїв – це одне з двох міст у світі, де будувалися важкі авіаносці Чорноморський Чорно омор орсськкий й суднобудівний судноб обуді б івний й завод

ВАТ “Ва “Вадан а Ярдс Яр с Океан" Океа " Завод імені 61 Комунара. Перша верф була закладена в 1788 році. Завод засновано в 1920 році

! Розглянь

розташування заводів на карті


Цікаво: корабель будувався із дуба, модрини, сосни, ялини. На спуск військового судна використано 70 відер соняшникової олії.

В дитячому містечку «Казка» знаходиться макет першого судна «Святий Миколай»

120-гарматний р корабель р «Париж»( р 1849 р.)

Авіаносець крейсер «Адмірал Горшков» БПК «Керчь»

lhjnk`bq|j` g`c`k|mnnqbPŠm“ xjnk` I$III qŠroemPb 1 12

Сьогодні вже майже неможливо перелічити всі бойові кораблі та судна різноманітних типів і призначень, які побудовані на миколаївських суднобудівних заводах. Але назвати хоча б деякі з них, найбільш відомі, треба. Перший вітрильник «Святий Миколай» спустили на воду 25 серпня 1790 року. Будував його корабельний майстер Олександр Петрович Соколов.


lhjnk`bq|j` g`c`k|mnnqbPŠm“ xjnk` I$III qŠroemPb 1 12

!

Рефрижератор - судно з холодильною установкою для перевезення продуктів. Траулер – судно для лову і переробки риби. Балкер – судно для перевезення насипних вантажів. Авiаносцi – для ведення бойових дій на морі з літаків. Китобiйна база – корабель, призначений для промислу китів. Турбіна – машина, з лежачим водяним колесом. Чому Миколаївщину називають корабельним краєм? Які суднобудівні заводи є в місті?

Ігротека

У прямокутнику сховані слова, що підтверджують легендарність нашого корабельного краю. Ці слова треба шукати по горизонталі.

в с и н а в и

ь у а к т м б

тр дн ол ат нт ик уг

а о а е у о с

у е з р р л ч

л в а к б а я

е п р о і ї і

р у є р н в н

л з в а а л г

и а т б т р у

м в б е о щ л

а о л л л ж п

н д і и ш а щ

Із цих породдерев будувався корабель «Святий Миколай»

Знайди для кожного дерева його плід


Підсумки lhjnk`bq|j` g`c`k|mnnqbPŠm“ xjnk` I$III qŠroemPb 1 10 «Вплив назви на долю кораблів: міф чи реалььність?» Розпочинаючи роботу над проектом «Бузька хвиля», ми знай найшли статтю Ю.С. Крючкова «Как корабль назовёшь, так он и поплывет». Томуу бул було сформульовано задачу: відслідкувати долі кораблів, побудованих на Миколаївколаїв ських верфях, перевірити справедливість народної приказки. Як відомо, назва корабля виконує важливу функцію, демонструючи обличчя держави та його історію, підтримує патріотичні почуття у моряків та громадян держави. Тому найчастіше в назвах кораблів використовують прізвища державних діячів, назви міст і держав, місць славетних перемог, благозвучні та гарні ознаки якості, імена богів та святих, героїв військових боїв. Але історія нашого флоту знає імена кораблів, абсолютно протилежних за думкою та звучанню зазначеним вище цілям. Ці назви або смішні, або безглузді, або неблагозвучні. Прикладом можуть служити чорноморські шхуни «Сумна» та «Нудьга», закладені у миколаївському Адміралтействі в 1844 році. Дізнавшись ближче про долю цих шхун, ми з’ясували, що дійсно їх доля відповідала їх назвам. Обидві вони займали брандвахтенні пости, тобто призначалися для стоянки на якорі у портах, що, за думкою моряків, дуже нудно та сумно. Шхуна «Сумна» наприкінці 1859 року була перероблена у крамницю в місті Керчі, а шхуна «Нудьга» загинула в 1855 році у Таганрозі під час обстрілу міста та порту кораблями англо-французької ескадри. Звучать зневажливо та викликають здивування назви базових флашхоутів «Жаба» та «Равлик». Ці назви більше впливали на долю моряків, оскільки служити на ці флашхоути відправляли недбалих моряків для відбування покарання. Імена кораблів підпадають під мінливість історії. Зустрічались назви, підвладні, як і люди, ганьбі, опалі. Причиною цього служать політичні повороти, зміна влади та інші обставини. В цих випадках назва корабля, якщо вона не відповідала духу нової політики, змінювалася на більш милозвучну. Цікава історія назви «Григорій Велика Армении». Вперше ім’я з’явилося у 1788 році, коли за наказом Адміралтейств-колегії отримав іншу назву фрегат «Бджола». Князь Григорій Потьомкін вбачав у цій назві особисте ставлення, оскільки Григорій Армянский був його духовним учителем. З цієї причини новий фрегат, побудований в Миколаєві у 1791 році, він звелів також назвати «Григорій Велика Армении». Фрегат брав участь у всіх бойових діях Архіпелазької експедиції Ушакова. У В Він б благополучно пережив реакцію Павла П І на все, що пов’язано з іменем Потьомкіна. Був переданий французам у 1807 році. Ім’я цього бойового корабля у третій раз вже не змінювалося.

61


міський проект

БУЗЬКА ХВИЛЯ

Зміна назви корабля відбувалася також у випадках, якщо команда якимось поганим вчинком знівечила себе. Тоді корабель назавжди виключався зі списків флоту. Так мало статися з легендарним броненосцем «Князь Потьомкін Тавричеський», який після повстання 1905 року отримав ім’я «Пантелеймон». Але в історію він увійшов під своїм першим ім’ям «Потьомкін». Підсумовуючи, ми можемо стверджувати, що впливовість назви корабля на його долю – скоріше виключення, ніж закономірність.

lhjnk`bq|j` g`c`k|mnnqbPŠm“ xjnk` I$III qŠroemPb 1 16 Як казково розкинулись віти І сонце чарівно засліпило поля. А на березі чекають з надією діти На щоглу золотого корабля. І тут на гребні Бузької хвилі, Підвівши до неба широкі мости, З’явились вітрила… І за три милі Вітер поніс цю красу у далекі світи. Нехай і там щоднини лунає Слава українських південних степів. Наш Миколаїв радо відкриває Простори для велетенських кораблів… Щербак Олена, випускниця ЗОШ № 16

Кілька століть тому сталася історія, що перевернула життя усіх жителів нашого міста, змінила історію держави і стала взірцем для продовжувачів великих та благородних справ. …Надворі була сувора зима. А маленький хлопчик на ім’я Григорій, захворівши, лежав у теплому ліжечку та мовчки спостерігав за тим, як вправно та вміло морозець на шибках вирізьблює сніжинки. – Мамо! – закричав він. – Принеси мені, будь ласка, папірець та ножиці! – Навіщо, синку? – запитала мама. – Я теж хочу, як і морозець, робити сніжинки! – А ти не боїшся, що вони розтануть у тебе на долоні? – Думаєш, розтануть? – похнюпився хлопчик.

62


Підсумки

– Добре, а що ж тоді можна зробити з цього паперу? – Зроби кораблик, як тато вчора робив! – запропонувала мама. – Але ж він вчора і потонув у мене в тарілці! – заперечив син. – А ти, Григорію, зроби такий, щоб ніколи не тонув. Такий великий-превеликий! – Добре, мамо! Я зроблю такий корабель! А коли виросту, то збудую справжнє місто, де будуть одні кораблі, і це місто знатимуть у всьому світі. Ці слова маленький Григорій промовляв із такою впевненістю та надією на те, що все неодмінно здійсниться. Так воно і сталося. Через місяць із цупкого паперу він зробив свій перший фрегат. І щоліта, біжучи до струмка із друзями, він запускав білі вітрила, і вітер не давав корабликові зупинитися у вирі джерельних хвиль. Швидко промайнули роки. Маленького хлопчика Григорія було вже не впізнати, адже тепер він, Григорій Потьомкін, став генерал-губернатором Новоросії за наказом імператриці Катерини ІІ. І саме зараз він вирішив реалізувати свою давню мету – створити верф на річці Інгул. Як відомо, дитячі мрії справджуються. І тому найпотаємніше бажання Потьомкіна не стало винятком. Більше того, князь розпочав будівництво міста і назвав його Миколаєвом. Усе відбувалося так, як було задумано. Одного разу князю Потьомкіну наснився дивний сон, наче він, як у дитинстві, біжить берегом річки, а повз нього проходять кораблі. Він кидається у воду і пливе, пливе, поки не дістається борту великого судна. Ось він уже на кормі, впевнений та сміливий дивиться на всіх і промовляє: «Слава Святому Миколаю!» Князь прокинувся і зрозумів, що великий корабель так чітко нана гадував йому той, із далекого дитинства. Він встав і побіг до сусідньої кімнати, де зберігалися його старі речі. Він довго копирсався у шухлядах стола та мішках і все ж таки знайшов побудований ним кораблик. У цю ж мить князь

63


міський проект

Своїми здобутками діляться учні 6-Б класу

У шкільній бібліотеці цікаво

Копітка праця юних миколаївців

64

БУЗЬКА ХВИЛЯ вирішив завітати до полковника Михайла Фалєєва із новою стратегічною ідеєю. – Михайле Леонтійовичу, мені здається, нам треба розпочати велику і благородну справу – будувати кораблі! – промовив князь. – Абсолютно з Вами погоджуюся, Григорію Олександровичу! – сказав Фалєєв. – Михайле Леонтійовичу, а давайте зробимо велику копію цього маленького фрегата! – запропонував генерал-губернатор і поклав на стіл Фалєєву свій старенький, трохи прим’ятий картонний кораблик. – Дуже цікава ідея, князю! Мені здається, що побудувати таке судно зможе корабельний конструктор Олександр Петрович Соколов! Ви не проти цієї кандидатури? – Ні, я не проти! – А як назвемо цей фрегат? Ви ж знаєте, як корабель назвеш, так він і попливе! – запевнив Михайло Леонтійович. – «Святий Миколай»! – тихо і водночас гордо прозвучало з вуст Потьомкіна. – Добре, нехай буде «Святий Миколай»! Я думаю, що до кінця літа ми віддамо швартові! – пообіцяв полковник. – Приступити до виконання завдання! – сказав князь, і його силует раптово зник у темряві кімнат. Час спливав. І вже у кінці серпня фрегат «Святий Миколай»


Підсумки стояв на воді. Михайло Фалєєв виконав свою обіцянку, і найз йзаповітніша мрія Григорія Потьомкіна стала реальністю. І не тільки ця мрія. За фрегатом «Святий Миколай» світ побачив такі кораблі, як «Святой Павел», », «Везучий», «Метеор», «Молния», «Чесма», «Силистия», «Двенадцать апосттолов», «Париж», «Императрица Мария», «Новгород», «Киев» та багато інших мо морських і річкових суден, призначених для вантажоперевезень та військових ді дій. Так закінчилася ця історія, але насправді вона стала частинкою нкою великої та могутньої слави нашого міста, відомого в усьому світі як міста Корабелів, орабелів адже кораблі – то справжні красені морів та океанів, окрилені любов’ю та мріями жителів суші. Ця історія так захопила школярів ЗОШ № 16, що діти зробили макети кораблів, збудованих у Миколаєві, відвідали чимало виставок у М узеї суднобудування та флоту, підготували інформаційні презентації історичних довідок, провели конференцію з метою підвищення рівня історичної свідомості. Як бачимо, для нас, миколаївців, корабель є вісником надії та віри у щось чарівне та неземне, а також пурпуровим маяком, що веде нас до світлого майбуття, де збуваються не лише дитячі мрії, а й реалізуються дорослі задумки та проекти.

lhjnk`bq|j` g`c`k|mnnqbPŠm“ xjnk` I$III qŠroemPb 1 20 Ми – майбутнє Миколаєва! Нам не тільки будувати нове життя, а вивчати й оберігати історію рідного краю. Долучившись до міського проекту «Бузька хвиля», колектив ЗОШ № 20 здійснив заочну подорож, мета якої – повернення легенди про корабельне минуле міста… ХХІ століття… жовтень 2010-го. З порту «Школа» виходить судно «Дослідник», екіпаж якого, сповнений бажання якнайбільше дізнатися про історію створення Миколаївських суднобудівних заводів, долю кораблів, що зійшли з їх стапелів та майстрів корабельного краю. Долаючи труднощі та перешкоди, відважні мореплавці зробили першу зупинку на станції «Дослідження». Екіпаж отримав завдання: зібрати інформацію з літературних та періодичних видань. До їх послуг були кращі бібліотеки, бібліотеки Інтернет, Інтернет музеї. музеї У штаб прийшла перша радіограма-звіт: – Молодший склад екіпажу (1-6 кл.) відвідав Миколаївський музей суднобудування і флоту;

65


міський проект

66

БУЗЬКА ХВИЛЯ


Підсумки – Середній склад (7-9) опрацював тисячі сторінок істори ичних книг та тематичних веб-сторінок. – Старший склад (10-11) здійснив екскурсію в музей й Миколаївського морпорту, діяльність якого тісно пов’язана з трьома судноб обудівними заводами. Далі по курсу – станція «Заводська сторона». Спецагентам з числа дев’ятикласників вдається проникнути ин на територію заводу ім. 61 Комунара і навіть у святу святих – музей заводської ої Слави. Десант з числа досвідчених педагогів висадився в Балаклаві, де відвідав музей-комплекс, присвячений історії таємного заводу, що ремонтував підводні човни. Одинадцятикласники залучили до співпраці в якості консультанта ветерана праці заводу ім. 61 Комунара Ставицького Віктора Михайловича, чий трудовий стаж почав відлік з 1956 року. На наступній станції «Зліт науковців»» судно «Дослідник» зустріли представники Генштабу. В офіційній обстановці екіпаж (8-10 кл.) презентував результати досліджень і одержав наступне завдання: – Оформити тематичні стенди й відкрити на радіостанції «20FM» рубрику «Історія міста корабелів». Прямуючи до станції «Ми – разом», керівний склад екіпажу залучає до роботи кмітливих, завзятих і творчих: – у конкурсі змагань морської справи «Новорічна регата» матроси (5 кл.) змагалися в хоробрості, спритності, в’язали морські вузли, на швидкість задраювали люки; – під час пізнавальної гри «Морський бій» командами семикласників потоплено 6 кораблів «уявного ворога», дано відповіді на питання вікторини з історії суднобудування в Миколаєві; – в «Музичній вітальні» кращі вокалісти з числа екіпажу оспівували славу корабелів, хоробрість моряків – захисників Вітчизни; – кращі художники й майстри «Золоті руки» організували виставку малюнків та макетів «Корабель моєї мрії». Від Генштабу надійшла радіограма: «Тримати курс на станцію «Фінішна пряма». За підсумками заочної подорожі: – створити й представити Генштабу книгу «Бузька хвиля»; – розповсюдити в сім’ї електронні презентації: • «Ці кораблі знає світ»; • «Опалені війною»; • «Рідний причал».

67


міський проект

БУЗЬКА ХВИЛЯ

lhjnk`bq|j` g`c`k|mnnqbPŠm“ xjnk` I$III qŠroemPb 1 25 Творці історії рідного міста! Українська поетеса Ліна Костенко стверджувала: «В дитинстві відкриваєш материк, котрий назветься потім – Батьківщина». Ми відкриваємо для себе світ з пізнання рідного краю, улюбленого міста, де народилися й живемо. Славетні сторінки минулого – це наше коріння, яке міцно тримає нас на землі предків. І головне місце в нашій історії завжди відводиться людині, особистості, яка є її творцем. Наше місто Миколаїв – місто флотоводців та кораблебудівників, видатних людей, життя та діяльність яких пов’язані з галуззю суднобудування та культурними подіями нашого краю. Саме про них, славних наших предків, багато дізналися учні загальноосвітньої школи № 25, працюючи над міським учнівським проектом «Бузька хвиля». Щедра миколаївська земля народила талановитих людей. З Миколаєвом пов’язані імена Виготовлення клуазури багатьох видатних людей, які залишили яскравий слід в історії, розвитку науки і культури, кораблебудуванні і мореплавстві. Тут служили і працювали адмірали О.С.Грейг та М.П.Лазарєв, Антарктиди першовідкривач Ф.Ф.Беллінсгаузен та творець тактики броненосного флоту адмірал Г.І.Бутаков, герої оборони Севастополя часів Кримської війни адмірали П.С.Нахімов і В.О.Корнілов, складачі «Атласу Чорного моря» брати МанганаЗустріч учнів 4-го класу з миколаївською рі та автор 4-томного видання журналісткою Є. І. Любаровою «Сказание о русской земле» ге-

68


Підсумки нерал-майор О.Д.Нечволодов, член-кореспондент Петербурзької Академії наук, директор першої на Півдні України Миколаївської обсерваторії К.Х.Кнорре та створювач першої у світі морської газотурбінної установки С.Д.Колосов. Саме в Миколаєві В.І.Даль, перебуваючи на військовій службі, приступив до складання «Толкового словаря живого великорусского языка». Тут, у Миколаєві, закінчив свою капітальну наукову працю основоположник російської епідеміології, член 12 західноєвропейських академій та наукових товариств Д.С.Самойлович (Сущинський), а професор М.Г.Ліванов створив у Богоявленську (нині Корабельний район міста) у 1790 році першу в країні школу практичного землеробства. У місті виступали уродженці Миколаївщини – корифеї українського театру М.К.Садовський, П.К.Саксаганський, М.Л.Кропивницький. Перша книга з історії українського народу рідною мовою – «Історія України-Русі» – також була написана в Миколаєві. Її автор – М.М.Аркас. Родом з Миколаєва Народний художник СРСР Божій М.М., видатний астроном, академік Ф.О.Бредіхін, дослідник Арктики Г.Л.Брусілов, відомий вчений в галузі залізничного транспорту академік В.М.Образцов, талановитий флотоводець, океанограф, полярний дослідник та винахідник С.О.Макаров.

Співпраця з бібліотеками міста

Пошукова група 8-го класу

Збір інформації

69


міський проект

БУЗЬКА ХВИЛЯ

Миколаїв – місто адміралів. У різні роки в Миколаєві служили видатні російські адмірали: І.І. де Траверсе, Н.Л. Мов, А.С. Грейг, В.І. Істомін, Г.І.Бутаков, Н.Ф. Метлін, Б.А. фон Глазенап, Н.А. Аркас, М.П. Манганарі, А.А.Пещуров, Н.В. Копилов, С.П. Тиртов, К.М. Тікоцькій,Ф.А. Енквіст, А.С. Загрянській-Кисіль, В.М. Зацаренний, А.В. Колчак, А.І. Мязговській, В.Н. Чернавін. Адмірали міста Миколаєва – це люди-легенди. Це спадкові дворяни, моряки, які зробили свою кар’єру не в столичних кабінетах, а на океанських просторах, які за свою військову службу командували багатьма флотами і з’єднаннями. Волею доль вони виявилися на самому вістрі політичних подій і були причетними до найбільш доленосних і часом трагічних сторінок нашої спільної історії. Це були люди твердої, міцної волі, унікальні особистості в історії флоту, в яких надзвичайно органічно поєднувалися таланти великих флотоводців і видатних вчених, відкриття яких мають всесвітньоисторичне значення. Ми пишаємося тим, що увесь Чорноморський флот і сьогодні, і сто, і двісті років назад був збудований виключно в Миколаєві. Великий внесок в історію міста Миколаєва – міста корабелів – зробили і славні кораблебудівники нашого часу, люди, які живуть поруч з нами. Їхніми руками були збудовані сухогрузи і рефрижератори, крейсери і есмінці, рудовози й океанські супертраулери, міноносці та сучасні авіаносці, підводні човни. Накопичено колосальний досвід побудови кораблів різних класів. Виникали цілі династії славних кораблебудівників. Про сьогоднішніх майстрів корабельної справи ми дізналися під час екскурсій на заводи ім. 61 Комунара, «Екватор», до Музею суднобудування та флоту, зустрічей з журналісткою та телеведучою Любаровою Є.І., капітаном 2 рангу, заступником начальника головного військового представництва Животовським О.С., Сухоруковим Володимиром Миколайовичем, інженером-суднобудівником, який працював на суднобудівному заводі «Океан». Дослідницько-пошукова діяльність учнів школи дала можливість багато дізнатися про людей, яких заслужено можна поставити в ряд кращих синів нашої Батьківщини. Ми пишаємося своїми славними предками, дідами та прадідами, які здобули славу місту Миколаєву – столиці корабельного краю. Миколаїв відкритий світу для партнерства та співробітництва і вірить у свою щасливу зірку – малу планету (8141) Nikolaev = 1982 SO4, яка була відкрита Кримською астрофізичною обсерваторією і названа на його честь. Учні ЗОШ № 25

70


Підсумки lhjnk`bq|j` g`c`k|mnnqbPŠm“ xjnk` I$III qŠroemPb 129 Розумом і працею, мовою і турботою попередників у древньому причорноморському степу, омитому водами Південного Бугу й Інгу гулу, впродовж більш ніж двох століть створено наш спільний дім, корабельна столиця стол України. Ми звикли до того, що Миколаїв – «місто акацій і кораблів». Виконуючи завдання проекту під керівництвом членів пошукового загону, учні вивчили історію надводного корабля «Академік Сергій Корольов», що був збудований 42 роки тому на підприємстві ЧСЗ. А спонукали до цієї пошукової роботи зустріч та інтерв’ю з працівником управління по охороні державних таємниць в друку у минулому Юрієм Васильовичем Карповим. «Академік Сергій Корольов» – справжня легенда вітчизняного флоту: він став одночасно і пароплавом, і науково-дослідним інструктором. За своїм рівнем оснащення належав до універсальних суден космічного флоту. Корабель мав вражаючі технічні параметри. Його тоннаж складав 21 500 тонн, довжина – 181,9 м, ширина – 13,2 м, висота – 13,2 м. Сьогодні на заводі ще працюють люди, які знайомі з «Академіком» не за фотографіями і розповідями, а брали безпосередню участь у його створенні. Серед них – начальник бюро випробувань і надійності суден заводського проектно-конструкторського центру Володимир Ляховецький.

71


міський проект

БУЗЬКА ХВИЛЯ

Дуже прикро, що гордість Миколаєва наприкінці 90-х років минулого століття була продана на брухт у Японію і знищена. Результати роботи над проектом «Бузька хвиля» пошукового загону «Юні корабели»: 1. Вивчили матеріали, що стосуються історії кораблебудування міста Миколаєва, які зберігаються у краєзнавчому музеї, Музеї суднобудування та флоту, архіві та які вдалося знайти в Інтернеті. 2. Зібрали газетні матеріали, присвячені темі «Миколаїв – місто кораблів та космонавтики» – у кількості 8 одиниць, які окремою папкою зберігаються в методичному кабінеті школи. 3. Проведено інтерв’ю з працівником Управління по охороні державних таємниць у друку в минулому Юрієм Васильовичем Карповим. 4. Створено мультимедійні презентації учнівських колективів 1-11 класів за матеріалами досліджень. 5. Проведено виховні та інформаційні години, присвячені Анатолію Борисовичу Ганькевичу у зв’язку зі сторічним ювілеєм. 6. Проведено шкільний конкурс малюнків, присвячених А.Б. Ганькевичу (робота учениці 7-го класу Маркелової Марії брала участь у міському етапі конкурсу). 7. Було проведено шкільний конкурс літературних творів на тему «Сьогодення та перспективи майбутнього кораблебудування міста Миколаєва». 8. Творчі звіти класних колективів оформлені на стендах та розташовані на ІІ поверсі для ознайомлення учнів та громадськості до виступу на міській науково-практичній конференції. 9. Результати роботи пошукового загону систематизовано та направлено на конкурс «Творчий учитель – обдарований учень».

72


Підсумки

qoe0P`kPgnb`m` xjnk` lhqŠe0Šb P ophjk`dmhu peleqek Пам’ять людська – то глибока криниця... Історія – це зв’язок поколінь. За словами письменника Горнтана Уайлдера, історія – це суцільно тканий гобелен, і марними є спроби вихопити з нього поглядом шматок, завширшки більший від долоні. Займаючись історією, ми маємо справу з тим, що відбулося, з тим, що ще не відбудеться. Проект «Бузька хвиля», над яким працювали учні восьмих класів, – це теж своєрідна історія корабельної слави Миколаївщини. Місто, яке присвятило своє життя суднобудуванню, не може не бути романтиком. Романтично-патріотичною в бурхливе сьогодення, коли всі зайняті своїми справами, є відданість проектній роботі, а це говорить про ставлення до позитивного досвіду минулого, це величезна працездатність учителя, який уміло надихає своїх помічників-учнів. Звичайно, діти опрацювали багато матеріалу, пов’язаного з корабельною славою Миколаївщини. Відвідали Миколаївський музей суднобудування – «Царський палац» має назву будівля, бо ця пам’ятка архітектури слугувала раніше будинком для головних командирів Чорноморського флоту. Моделі кораблів – це історія, це життя, вони розкривають, як інші творці крок за

73


міський проект

БУЗЬКА ХВИЛЯ

кроком йшли до досконалості: від човнів-однодеревок до ракетних крейсерів та авіаносців. Це захоплююча подорож в історію їх створення, усвідомлення романтики та героїки морських походів. З часу будівництва «Святого Миколая», 44-гарматного фрегата, на суднобудівних заводах міста побудовано більше 2 тисяч кораблів та суден, серед яких фрегати, броненосці, міноносці, підводні човни. Дуже гордо почуваєш себе, коли дізнаєшся про героїчне минуле рідного міста. Не дивно, що створивши перший бойовий корабель, саме миколаївці здійснили перший великий морський перехід ще у 1848 році. Тоді адміральська яхта «Ореанда» вирушила з міста навколо Європи в Кронштадт і, вигравши головний приз парусних гонок, тим же шляхом повернулась назад. На іншій яхті «Ікар», яка була сконструйована й побудована студентами та співробітниками Миколаївського суднобудівельного інституту (Миколаївський державний технічний університет ім. С.О. Макарова), миколаївська команда із 7 осіб вперше на Україні у 1987 році здійснила кругосвітнє плавання. Мабуть, унікальність географічного місцезнаходження, де зігрітий сонцем степ зустрічається з голубими валами Чорного моря, терпкі запахи

74


Підсумки чебрецю й полину змішуються з солоним вітром морськи их просторів, романтикою і пригодами, які є в повітрі, народжує героїв, паттріотів, які віддані своїй справі і рідному краю. «Треба будувати кораблі. Будуть кораблі – буде все», – таак казав Анатолій Ганькевич. Про нього згадує у своїй книзі Валерій Бабич «Наш аши авианосцы». І це не випадково, бо саме завдяки А. Ганькевичу Україна увій війшла до держав-будівників авіаносців. Він був директором найбільших у Європ вропі суднобудівних заводів: Суднобудівного заводу ім. 61 Комунара і Чорноморського орського суднобудівного заводу та організатором створення повнопрофільного авіаносного Військово-Морського Флоту СРСР. Довіривши будувати перші великі кораблі-авіаносці заводу в Миколаєві, директором якого був А. Ганькевич, ЧСЗ став єдиним у Радянському Союзі і другим у світі заводом, де будували повнокомплектні авіаносці. За 10 років керівництва заводом ім. 61 Комунара було побудовано: есмінці типу «Сообразительный», сторожові кораблі типу «Горностай», есмінці типу «Бедовый», «Пламенный», рятувальні судна «СС-26». Тоді ж розпочато будівництво великих протичовнових кораблів, на яких уперше в світі застосували газові турбіни. Було створено китобазу «Радянська Україна» – судно, рівне якому в світі не створювали. За короткі терміни було побудовано дві китобази, на ті часи найбільші й найсучасніше обладнані, плавучі бази для ВМС, суховантажні судна різних типів; серію науково-дослідницьких суден; управління космічними об’єктами «Академік Сергій Корольов», унікальні високошвидкісні газотурбоходи-контейнеровози, які нині використовують ВМС США. Вінцем суднобудівного виробництва була організація створення повнопрофільних важких авіаносців. Ось який легендарний життєпис кораблів простежили учні, який починався з дерев’яних фрегатів, а дійшов до великих авіаносців. Дійсно, великі кораблі будували великі люди. Якщо було б навпаки, то все б втратилося без вороття. Про наше місто ще заговорять не тільки в Україні, а й у всьому світі, бо після такого творчо-дослідницького проекту, безперечно, знайдеться не одна дитина, яка відчує в собі потяг до конструювання і суднобудування. За кораблями майбутнє! Будемо сподіватися на це з наступної інформації. 30 січня 2012 р. міністр оборони Єжель Михайло Броніславович перебував з робочою поїздкою у Миколаєві. Взяв участь у нараді щодо забезпечення реалізації у 2012 році Державної цільової оборонної програми будівництва корабля класу «корвет». Були поставлені завдання щодо організації ефективної кооперації між підприємствами підприємствами, задіяними у цьому проекті проекті, та основними постачальниками всієї продукції, необхідної як для будівництва, так і для оснащення корабля сучасними системами озброєння. Реалізація проекту «корвет» допоможе відродити воєнне кораблебудування в державі!

75


міський проект

БУЗЬКА ХВИЛЯ

І сподіваємось, що наш рідний Миколаїв буде героєм не тільки у минулому, а і в сучасному! Велику зацікавленість ми виявили до матеріалів, які розповідають про бойовий шлях човнів, побудованих на стапелях миколаївських суднобудівних заводів. Це і героїчний шлях есмінця «Фрунзе», крейсера «Красный Кавказ», ескадреного міноносця «Сообразительный», крейсера «Слава», есмінця «Бойкий». Активно воювали з фашистами і підводні човни миколаївського будівництва. «Щ-205» («Нерпа») першою отримала звання гвардійської; «Л4» («Гарибальдієць») – нагороджено першим орденом Червоного Прапора. Екскурсія до Музею Бойової Слави в Миколаївському порту викликає захоплення – мудро зробили створювачі Музею Бойової Слави моряків-десантників: розмістили його в приміщенні, яке фактично було місцем бою та подвигу десантників. Музей займає підвальну частину приміщення, однак від цього ще більше посилюється враження тим, як та чим багата ця скарбниця пам’яті: стенди з фотокартками, макети, реальне оснащення та зброя героїв-десантників. Ми з великим творчим ентузіазмом працювали над проектом «Бузька хвиля», кожен вклав свою часточку душі, а тому ця праця не пройде безслідно, а обов’язково подарує державі нових героїв! Справжніми героями є ті люди, які не говорять про любов до рідного краю, а працюють задля його процвітання, примножуючи набуте. Люди, немов кораблі, ідуть по морю життя, долаючи різні перешкоди… …Бо кожен життям своїм творить легенду, І кожен криницю Копає свою. Дай, Боже, новим Зберегти поколінням Легенди, народжені В ріднім краю.

76


Підсумки lhjnk`bq|j` cPlm`gP“ 1 4 Відродження кораблебудування за нами! З вересня 2010 року Миколаївська гімназія № 4 долучил илась до участі у міському проекті «Бузька хвиля» за напрямком «Ідуть у морее ккораблі» з метою дослідження історії миколаївських кораблів та їх світового зна значення. У проектній діяльності були задіяні майже всі учні (приблизно 500 осіб), педагогічний колектив, батьківська громадськість, мешканці мікрорайону гімназії, ветерани війни, представники органів місцевого самоврядування, відомі особистості. Протягом проекту велась різноманітна, копітка, творча, дослідницькопошукова діяльність, яка сприяла вихованню в учнів патріотичних почуттів, громадянської позиції, високих моральних устоїв: ця робота вплинула на поглиблення знань учнів з історії рідного краю; удосконаленню пошукової, просвітницької роботи, розбудові шкільного музею «Народознавства» при гімназії № 4. На організаційній раді було вирішено об’єднати гімназистів у групи: «Дослідники», «Художники», «Журналісти», «Оператори», «Веб-дизайнери», «Лектори», «Кур’єри». Відповідно були закріплені вчителі-куратори, які координували роботу даних груп. Такий розподіл обов’язків сприяв не лише узгодженій роботі, а й профорієнтаційному вихованню школярів, адже учні більш детально дізнавалися про специфіку тієї чи іншої професії. За підсумками проектної діяльності учнівської молоді в ході проекту була оформлена книга «Ідуть у море кораблі», до якої ввійшли історичні дані про створення кораблів та їх світове значення. Серед них: «Святий Миколай», «Святий Павло», «Тигр», «Новгород», «Ельбрус», «Баку», «Адмірал Горшков», «Миколаїв», «Очаків», «Керч», «Азов», «Петропавловськ», «Ташкент», «Таллін», «Париж», «Імператриця Катерина Велика», «Імператриця Марія», «Імператор Олександр III», «Відважний», «Академік Сергій Корольов», яхта «Ікар», рудовоз «Зоя Космодем’янська» тощо. На основі даної книги групою «Операторів» та «Веб-дизайнерів» знято фільми та створено мультимедійні презентації: «Адмірал Кузнєцов», «Варяг», «Зоя Космодем’янська», «Видатні особистості кораблебудування», де висвітлюється життєдіяльність А. Попова, О. Крилова, І. Бубнова та А. Ганькевича. За результатами пошукової роботи оформлено куточок у музеї «Народознавства» при Миколаївській гімназії № 4 на тему «Ідуть у море кораблі». Група «Лекторів» провела 25 тематичних екскурсій, лінійок для гімназистів та учнів ЗОШ № 65. Оформлено сторінку на сайті Миколаївської гімназії № 4 (http://g4.mk. ua/buzka-hvylya/) та підготовлено спецвипуск гімназійної газети, яка присвячена діяльності гімназистів за проектом «Бузька хвиля»

77


міський проект

Інститут історії та права

БУЗЬКА ХВИЛЯ

Інтерв’ю з Є. Горбуровим

З метою ознайомлення гімназистів із результатами пошукової діяльності були проведені яскраві і змістовні виховні заходи «Ідуть у море кораблі» та «Видатні кораблебудівники»; «круглий стіл» на тему: «Відродження кораблебудування на Миколаївщині». Творчою групою була організована і проведена на високому рівні учнівська конференція «Вони прославили наше місто». На захід були запрошені батьки гімназистів, які працювали в кораблебудівній галузі: Онуфрак Д.М., Сердюк О.С., Сердюк В.О. та Сиротенко В.О. До 100-річчя з дня народження видатного земляка Анатолія Ганькевича була проведена низка заходів: «Чи знаєш ти історію свого міста?», «Познайомтесь. Це видатна особистість!» та учнівська конференція «Яким бачиш майбутнє свого міста». Гімназистам запам’яталися конкурс малюнків на тему «Якщо не було б на світі корабелів, то й не було б Колумбів ніколи»; конкурс літературно-історичного твору на тему «Наш земляк Анатолій Ганькевич в історії міста». Учні у своїх роботах продемонстрували не лише високий рівень обізнаності з краєзнавчим матеріалом, а й зобразили художніми засобами сподівання на далекосяжне майбутнє у суднобудівній галузі Миколаївщини. Лауреатом міського конкурсу малюнків став Архіпов Максим, учень 6-Б класу. Під час відвідування інституту історії та права «Журналісти» познайомилися з автором серії книг про видатного кораблебудівника А. Ганькевича, Євгеном Горбуровим. Користувачі всесвітньої мережі Інтернет можуть ознайомитися з повною версією інтерв’ю, що розміщена на порталі «YouTube» за посиланнями: Частина 1. http://www.youtube.com/watch?v=VDumY2lVsus Частина 2. http://www.youtube.com/watch?v=ofZ0XWBDtnY Протягом навчального року групою «Художників» і «Веб-дизайнерів» б виготовлялися листівки, буклети, у яких гімназисти висвітлювали інформацію про видатних кораблебудівників, світове значення кораблів, побудо-

78


Підсумки

Маршрут яхти «Ікар»

Творча група

ваних у місті Миколаєві. Друкована продукція розповсюджувалася групою «Кур’єрів»-гімназистів серед мешканців мікрорайону Намив. Агітаційна бригада «Ерудити професій» підготувала ґрунтовний виступ на тему «Відродження за нами!» У своєму виступі учасники пропагували професію суднобудівника і закликали молодих глядачів вступати до кораблебудівного інституту. Участь гімназистів у міському проекті має великий виховний вплив, адже учні набули нових знань про історію миколаївських кораблів та їх світове значення, поширили знання про видатних кораблебудівників Миколаєва. Проведена робота сприяє розвитку навичок пошуково- та науково-дослідницької, творчої діяльності учнів; самореалізації, розвитку життєвої компетентності, соціальної активності, комунікативних здібностей, а також профорієнтаційному вихованню учнів. Директор гімназії № 4 Гурець В.А. вважає: «Такі проекти мають велику суспільну значимість для становлення молодої особистості як громадянина». Батьки, які були спостерігачами нашої соціальної діяльності, визначають: «Досвід, який здобули гімназисти під час роботи над проектом «Бузька хвиля», стане незабутнім для наших дітей та майбутніх поколінь» (Мандра І.Ю.) Учениця 11-А класу Мокроуз К. пише: «Я щиро сподіваюся, що наша праця недаремна. Усі цікаві здобутки ми передаємо молодшому поколінню із почуттям великої гордості за свою маленьку батьківщину – місто Миколаїв!» Міський проект завершився, проте ми не зупиняємось на досягнутому, адже скільки захоплюючих сторінок з історії суднобудування рідного міста не прочитано!

79


міський проект

БУЗЬКА ХВИЛЯ

lhjnk`bq|jhi kP0ei &oed`cnc[ Дізнатись більше про історію міста, про долю видатних людей, пов’язаних з нашим корабельним краєм, – таку мету поставили для себе учні Миколаївського ліцею «Педагог», спланували роботу над проектом «Бузька хвиля», розподілились на групи і почали працювати. Перша група продовжувала пошукову роботу: дев’ятикласники збирали матеріал про миколаївські заводи, кораблі, що побудовані у Миколаєві, визначних корабелів. Друга група взялась за організацію зустрічей із цікавими людьми, доля яких пов’язана з кораблебудуванням. Конструктор у минулому, журналіст, письменник Валерій Бабич двічі був запрошений до ліцею. На першій зустрічі Валерій Васильович порадував ліцеїстів своїми спогадами про роки роботи на Чорноморському суднобудівному заводі, розповів про видатну людину, директора заводу Анатолія Борисовича Ганькевича. Під час наступної зустрічі учні попросили Валерія Бабича розказати про знамениті авіаносці. Також в рамках роботи над проектом проведені заходи за участю батьків, що колись працювали на суднобудівних та судноремонтних заводах Миколаєва. Батьки охоче поділилися спогадами, висловили свою думку щодо сьогодення миколаївського суднобудування. Діти довго сперечались, яким повинен бути результат роботи, і вирішили: корисним буде створити цикл інформаційних хвилинок за темою проекту. До інформаційних хвилинок буде розроблений матеріал, підібрана наочність, створені мультимедійні презентації. І у наступному навчальному році обов’язково пройдуть міні-лекції у всіх класах ліцею. Реалізовуючи проект, діти стали відповідальнішими, навчились планувати, брати інтерв’ю. А головне – всі учні ліцею відчули себе частинкою міста Миколаєва, зрозуміли свою причетність до історії міста та його майбутнього. «Нам, юним миколаївцям, є чим пишатися. У нас і нашого міста – велика і славна історія», – такий висновок зробили всі учні, які реалізовували проект. Зустрічі з цікавими людьми – одна з традицій ліцею. Саме тому, працюючи над проектом «Бузька хвиля», ліцеїсти запросили до себе Валерія Васильовича Бабича. Він розповів про свої книги, присвячені будівництву і випробуванню авіаносців, про тих людей, які поруч з ним працювали довгі роки, а ще зіграв на гітарі та заспівав. Відвідали учні і колишніх працівників заводу ім. 61 Комунара: поговорили, записали спогади. Таке «живе» спілкування дає набагато більше. Більше не тільки інформації, а й емоцій, думок, переконань.

80


qk`beŠmP Plem` lhjnk`Jb` dnqkPdfemm“ dnkP bhd`Šmhu k~dei lPqŠ`, fhŠŠ“ Š` dP“k|mPqŠ| “jhu onb’“g`mP g c`krgg~ qrdmnardrb`mm“ Š` jrk|Šrpmhlh ondP“lh m`xncn jp`~


міський проект

БУЗЬКА ХВИЛЯ

lhjnk`bq|j` g`c`k|mnnqbPŠm“ xjnk` I$III qŠroemPb 1 1 На Бузькій хвилі …ми повинні знати історію нашого міста, тим паче, такої важливої частини його душі, як кораблебудування! А як же цікаво дізнаватися про героїчну долю корабелів та кораблів-співвітчизників! Саме ці питання в рамках проекту «Бузька хвиля» і досліджували ми. Варвара Дідковська, учениця 10 класу

Стояти на місточку між минулим та сьогоденням, спостерігати, як під цим мостом гордо пливуть велетні-кораблі від рідних бузьких хвиль у далеке плавання, досліджувати шлях корабелів довжиною в ціле життя – це дуже ретельна і почесна діяльність. Наше місто Миколаїв нерозривно пов’язане з історією кораблебудування. Перша суднобудівна верф, перші корабели, перший спущений на воду корабель «Святий Миколай», названий на честь покровителя міста… Не можна лишатися байдужими до славного минулого нашого краю, частинами якого є окремі історії кожної родини. І коли усвідомлюємо власну причетність, внесок роду до величної та благородної справи кораблебудування, переконуємося у значимості нашого міста, окремої династії, звичайної людини. Міський проект «Бузька хвиля» відкрив нам маловідомі сторінки розвитку кораблебудування на миколаївській землі, залучив до співпраці з владою, допоміг збагаченню соціального досвіду, заохотив до відкриття імен, завдяки яким на горизонті Миколаївщини під крики чайок вирушили покоряти світ кораблі. У нашому Корабельному районі, там, де бере початок проспект Корабелів Корабелів, знахознахо Відвідування музею заводу «Океан» – диться наймолодший можливість зануритися в історію суднобудівний завод міста – «Океан», який

82


Підсумки готується до свогго 60-річчя. Багато кораблів зійш шли з його стапелів, багато людей й пов’язали свою долю з ним. І сво ою діяльність під час проекту «Бузь зька хвиля» ми присвятили саме корабелам-окекор анівцям. Ми працювали за напрямками: «Рідний причал», «Ранок корабельного краю», «Ідуть у море кораблі», «Славетні імена Миколаєва». Досліджуючи історію створення заводу «Океан», долі кораблів, названих іменами Героїв Радянського Союзу, ратну працю робітників-корабелів та їх керівників, ми відкрили для себе цілу епоху кораблебудування. За час свого існування суднобудівний завод дав життя багатьом кораблям: танкерам, сухованКутовий Борис Іванович тажним суднам, дослідним, букіз колегами-кораблебудівниками сирам, баржам. До будівництва і спуску цих суден докладали не тільки свої руки, але й вкладали душу люди, які стали невід’ємною частиною корабельної казки. З такими людьми ми й знайомилися під час реалізації проекту. Нам – учням, батькам, вчителям – удалося перегорнути сторінки сімейних альбомів, дізнатися про рідних, долі яких пов’язані з кораблебудуванням і саме роботою на заводі «Океан», переглянути архівні матеріали, дізнатися про славетні корабельні династії. Ми зустрілися з Героєм Соціалістичної Праці Кутовим Борисом Івановичем, заслуженим працівником промисловості України Чемеровим Миколою Олексійовичем, доктором технічних наук Шустиком Олександром Григоровичем, автором праць з історії кораблебудування, членом Національної спілки журналістів Бабичем Валерієм Васильовичем, рідними колишніх директорів заводу «Океан» Малярчука Олександра Олексійовича та Героя України, почесного городянина міста в номінації «Суднобудування» Романчука Миколи Павловича. Нас вразила нелегка праця корабелів. Ми дізналися про робітничі династії, які є гордістю заводу: Левченків, Левченків Цветухіних Цветухіних, Пацюків Пацюків, Жайворонків Жайворонків, Кругликових Кругликових, Андрє Андрєєвих, Суріних, Чемерових, Саньків, Богаченків, Бєлоущенків. Нам пощастило познайомитися із представниками династії Чемерових, загальний трудовий стаж яких складає 505 років.

83


міський проект

БУЗЬКА ХВИЛЯ

І всі ці роки віддані роботі на заводі «Океан»! Завод хоча й молодий, але має велику історію, яка живе у спогадах людей, у кораблях, а також зберігається в заводському музеї, де ми не раз побували. Близьке знайомство із корабельною справою підштовхнуло нас до дій: досліджували думку громадськості, брали інтерв’ю, проводили анкетування, в результаті яких дізнавалися імена людей, життя яких пов’язане із кораблебудуванням. Спільними зусиллями ми уклали збірки віршів, творів-есе «Місто слави корабелів», «Я – майбутній корабел», відкрили виставку дитячих малюнків та фотогалерею кораблів, які були збудовані на заводі, підготували пізнавально-грову програму для учнів молодших класів «На Бузькій хвилі», видали книги «Ідуть у море кораблі», «Історія кораблебудування в історії моєї родини». Ми створили панно «Доля їх – кораблі» у вигляді моря, хвильки якого мають імена корабелів, які доклали неймовірних зусиль, щоб велетні-кораблі покорили своєю величчю увесь світ; провели свято «Корабельна моя сторона» із запрошенням робітників-корабелів, представників трудових династій заводу «Океан». Зібрані під час проекту матеріали поповнили шкільну кімнату історії Миколаївщини, а також електронну скарбничку районного краєзнавчого центру «Край», що діє на базі бібліотеки для дорослих № 18. «Бузька хвиля» стала для нас спадком, який ми гідно примножимо, адже корабельна казка лише починається!.. Члени ради учнівської Ольжичевої республіки ЗОШ № 1 імені Олега Ольжича

lhjnk`bq|j` g`c`k|mnnqbPŠm“ xjnk` I$III qŠroemPb 1 3 Літа летять, століття переходять, І в тому перебільшення нема, Що в надвечірніх тихих бузьких водах Говорить нам історія сама. Бажаєм знати все про місто рідне І справу його пронести крізь віки, Учитись й працювати вмієм гідно І запалити прагнемо свої зірки зірки. Миколаїв не можна не любити і не можна не пишатися ним. Він не є модним мегаполісом, адже це компактне місто із прямими і чистими вулицями, на

84


Підсумки яких зеленіють акації, каштани, тополі, яблуні, абрикоси. По цих вулицях приємно прогулюватися, насолоджуючись свіжим повітрям, що несе теплий вітер з берегів Інгулу та Південного Бугу. Саме так, дві чудові річки и ніжно омивають наше місто, надаючи цій родючій землі наснагу та красу. А на берегах цих річок побудовано гордість Миколаєва – його суднобудівні заводи. З їх стапелів було спущено сотні, тисячі кораблів, що долають бурхливі води морів і океанів по всьому світі, а Миколаїв – це їх ненька-гавань. І кожен мешканець міста, навіть якщо його професія не пов’язана із кораблебудуванням, знає про ці заводи, про їх роботу і про велике призначення міста. Знає і пишається цим. Обираючи напрям роботи у контексті проекту, педагогічний та учнівський колективи ЗОШ № 3 зупинились на темі, яка пов’язана з містом корабелів та історією суднобудування. Предметом нашого дослідження став козацький човен «Чайка». Зрозуміло, що на Інгульській верфі «чайки» не будували. Але на Миколаївському півострові є Осетинська коса (Річ. Порт) та Жабурівська коса (Леваневська), де козаки займались рибними промислами Заходили туди і мислами. «чайки», про що свідчать археологічні знахідки, зокрема, фрагменти, підняті з

85


міський проект

БУЗЬКА ХВИЛЯ

Південного Бугу біля Яхт-клубу, що зберігаються у Музеї суднобудування та флоту. З ними учні ознайомились під час екскурсії. Багато уваги було приділено моделям, які експонуються в музеї. До речі, є креслення, є описи. Так, наприклад, у Гійома Боплана читаємо: «Козаки будують човни довжиною 60, шириною від 10 до 12 і глибиною у 12 футів. Човни ці без кіля, дно їх складається з видовбаної вербової або липової колоди, довжиною близько 45 футів, воно обшивається з боків на 12 футів догори завдовжки від 10 до 12 і завширшки 1 фут». Той же Боплан робить висновок: «Човен козаків плаває на веслах швидше за турецьку галеру… Помічають же ворожий корабель чи галеру швидше, ніж турки помітять їх човни, що піднімаються над морською поверхнею не більше ніж на 2,5 фути». Тобто «чайка» не мала ні кіля, ні палуби. Головною частиною була липова або вербова колода, довжиною 15 метрів, розширена догори. На неї ставили шпангоути та нарощували борти. Борт складався з соснових дощок 320 см завдовжки. Готовий човен мав 20 метрів завдовжки, 4 метри завширшки та 1,5 метра заввишки. Так сказати, «2 носи» – відсутність корми, як у китобійного човна, підвищували маневровість – не треба було розвертати судно. Особливу роль відігравали по бортах снопи очерету. З ними навіть затоплена «чайка» залишалась на плаву. Очерет був буфером та захищав від куль. Творчою групою вчителів та учнів ЗОШ № 3 був започаткований проект за темою «Дослідження історико-культурної спадщини українського народу – козацький човен «Чайка», який з побудови звичайної моделі славетного козацького «човна» перетворився у багатогранну дослідницьку роботу, яка увібрала в себе практично всі напрями краєзнавчих досліджень: від історії та археології до етнографії, екології та географії. Важко переоцінити значення «чайки». Задовго до появи російського флоту цей човник, обтягнутий очеретом, заявив чорноморським країнам про теж морську державу – Україну. Перед нами постало багато проблем, оскільки з’ясувалось, що козацька «Чайка» залишила досить суперечливий слід в історії України. Всі сучасні спроби відновити ці човни потерпіли фіаско. А якщо зазирнути до мережі Інтернет, то взагалі натрапиш на протистояння між українською «Чайкою» та російською «Шайкою», або «Ушкуйкою», – човном розбійників. Тому дослідження цієї теми несподівано виявило досить цікаві повороти історії та викликало неабиякий інтерес. На підставі зібраної інформації нам вдалося зробити перші креслення човна, було обговорено його з фахівцями суднобудування, майстрами вітрильного спорту, керівниками гуртків судномоделювання. Змодельована точна копія, у 15 разів менша за оригінал, була представлена у виставковому центрі до Дня міста Миколаєва Миколаєва. Спільний захист проекту педагогічного та учнівського колективів був представлений на ІІ Всеукраїнській конференції «Мій рідний край, моя земля очима сучасників».

86


Підсумки Цікаво, що в ХХІ столітті були зроблені історичні копій і «дакара», і «чайки». Але перша успішно пройшла шлях від Данії до узбереежжя Англії. А от «чайка», на жаль, затонула біля Херсона, випустивши стільки и мазуту, що ледь не призвела до екологічної катастрофи. Але це не просто чов овен! Це гордість, це символ України! Почавши досліджувати цю тему, ми навіт іть і не підозрювали, що вона має таке різнобічне, глибоке коріння. Нам згадалася казка «Чому у вужа жовті вушка?». У ній вуж ж допомагає д запорожцям доплисти до рідного берега, заткнувши своїм тілом пробоїну робоїну у борті «чайки». А потім скаржиться, що він неотруйний, але всі його ображають, бо він схожий на отруйну змію. Тоді один з козаків подарував вужу свою шапку, щоб всі знали, що він неотруйний.

Макет «чайки», який зберігається в кабінеті історії, є наочним посібником при вивченні історії козацтва. Під час вивчення теми «Морські походи козаків» учні 8-х класів тепер мають реальну нагоду доторкнутись до славетного минулого України. Також макет використовується при проведенні позакласних тематичних заходів для учнів молодшої та середньої школи.

87


міський проект

БУЗЬКА ХВИЛЯ

lhjnk`bq|j` g`c`k|mnnqbPŠm“ xjnk` I$III qŠroemPb 1 4 Робота над проектом розпочалася з вивчення тем, вибору об’єкта дослідження, збору інформації. Учнівським самоврядуванням було вирішено взяти для опрацювання всі п’ять тем пошукової роботи: «Рідний причал», «Ранок корабельного краю», «Опалені війною», «Ідуть у море кораблі», «Славетні імена Миколаєва», які під час жеребкування дісталися учням 9-11 класів. У проекті були задіяні 442 учні – це переважно 2-11 класів. Посильну роботу над проектом надавало учнівське самоврядування школи на чолі з отаманом Мала-Морської паланки Буго-Чорноморського кошу Українського козацтва Лиманською Аліною, ученицею 10-А класу. Кожен клас на практиці реалізовував поставлені завдання, досліджував долю людей, які працювали на суднобудівних заводах, відвідував суднобудівний завод. Діти школи із задоволенням їхали на екскурсію до суднобудівників заводу ім. 61 Комунара, радо і гостинно зустрічали гостей на виховних годинах, з ентузіазмом у проводили р учнівську у у конференцію, ф р , малювали малюнки,, прор водили конкурс фотосвітлин «У кораблях – морська душа міста» та конкурс малюнків «Від вітрильних фрегатів до авіаносців», складали авторські вірші, писали есе. У письмовій формі творча група нашої школи на чолі з учнів-

88


Підсумки ським самоврядуванням проводила соцопитування батьківв та учнів. Аналіз анкетування показав, що дана тема є актуальною та цікавою ю. Збираючись разом, кожен клас друкував зібрані матеріали, оформляв у збірки, впорядковував документи. Так, роботою 9-11 класів були створені збірки відповід відно отриманих тем, учнями 8-А класу випущено фотоальбом, в якому виклад адено інформацію про відвідування заводу ім. 61 Комунара. У газеті «Трибунаа ра рабочего» за квітень 2011 року вміщено статтю з фотосвітлиною та інтерв’ю учнів чнів цього класу, учні 2-7 класів створювали фотогалерею, малювали малюнки, складали авторські вірші про місто корабелів, збирали відомості про людей, які причетні до суднобудування, писали есе, складали банк родин суднобудівників. За допомогою клубу «Юних моряків» відзнято фільм «Історія сім’ї в історії заводу», в якому учениця 8-Б класу Мельник Анастасія розповідає про сімейну династію у суднобудуванні сім’ї Хапунів. За зібраними матеріалами в школі відбулася виставка всіх матеріалів, та презентація фільму, який з цікавістю переглядали учні, батьки та гості. Всі роботи учнів нашої школи були направлені на міське свято. Очікувані результати від проекту «Бузька хвиля»: – розвивалося громадянське виховання учнівської молоді та навички пошуково-дослідницької діяльності учнів; – підвищилася поінформованість учнів нашої школи про суднобудування в нашому місті; – розвивалися комунікативні здібності в учнів; – формувалася соціальна активність учнів; – вивчалася історія рідного краю. Шляхами реалізації проекту були: – попереднє опитування учнів щодо участі членів їх родин у суднобудуванні;

Презентація фотоальбому

Анкетування батьків щодо проведення проекту

89


міський проект

БУЗЬКА ХВИЛЯ

– збір та опрацювання матеріалів про сім’ю суднобудівників; – відбувалася корекція та випускалися матеріали (шкільні газети, радіолінійки). По закінченні міського проекту будуть підведені підсумки, найактивніших учнів буде нагороджено грамотами та подяками.

lhjnk`bq|j` g`c`k|mnnqbPŠm“ xjnk` I$III qŠroemPb 1 6 «Історія Миколаєва – історія суднобудування» Я дочь и внучка корабелов И корабли для флота строить В моей семье есть главным делом! Заварзіна Т.Н. (мати учениці 5-А класу)

«Бузька хвиля» охопила всю школу: вчителів, дітей і батьків, що не залишилися осторонь і взяли участь. Зацікавилися проектом і наші малюки – учні початкової школи. Ми зібрали чимало матеріалів за поданими темами. Серед них є роботи, які справді вражають, а саме: розповіді дітей про їх родичів, життя яких пов’язане з миколаївським суднобудуванням, поетичні наробки, малюнки. Ми пишаємося своїми батьками, дідусями та бабусями, з гордістю пишемо про їх особисті досягнення у цій сфері. На плечі учнів-старшокласників було покладено відповідальну справу – ознайомити школу з історією рідного Миколаєва, роблячи акцент саме на суднобудуванні. Ми вирішили реалізувати це завдання у вигляді демонстраційної екскурсії. Нас слухали із неабияким задоволенням як учителі, так і діти, що було особливо приємно. В цьому дійсно є певні переваги: школярі дізналися багато нового, а ми отримали задоволення від виконаної роботи та спробували себе в ролі екскурсоводів. Наша екскурсія стала для «підростаючого покоління» невеликим путівником у минуле Миколаївщини. Також незабутньою була зустріч другокласників з ветераном кораблебудування, слюсарем слюсарем-монтажником, монтажником, який присвятив Чорноморському суд суднобудівному заводу цілих 50 років свого життя, – Бабічком Олександром Лук’яновичем. Діти дізналися, як він будував військові, пасажирські та грузові кораблі, пароплави, баржі. Завдяки таким людям ми пишаємося нашим

90


Підсумки містом, що прославилося на весь світ своїми досягненнями у суднобудуванні. Багато сил та часточку душі було вкладено Олександро ом Лук’яновичем в улюблену справу за ці роки. Ми впевнені, що слова цієїї чудової людини вплинули на наших наймолодших слухачів. Можливо, хтосьь із них вирішить пов’язати своє життя із кораблебудуванням.

Модель корабля Мірошника В.О. У нас була можливість поспілкуватися з видатною особистістю, що також присвятила своє життя суднобудуванню, Мірошником Валерієм Олександровичем. Він розповідав про своє минуле на ЧСЗ, ознайомлював з детальною інформацією щодо побудови кораблів, з надзвичайною колекцією ювілейних медалей із зображенням кораблів,, які будувались р уду на Миколаївській верфі. Хоча зараз Валерій Олександрович не працює на заводі, проте про-

Н і відкриття. Наші ід р Везущий В.Б., робітник ЗОШ № 6

91


міський проект

БУЗЬКА ХВИЛЯ

довжує займатися улюбленою справою в дещо іншому напрямку – збирає моделі кораблів. Він справжній майстер своєї справи! Всі присутні, побачивши модель китобійної флотилії, були надзвичайно вражені. Одним із значущих етапів вивчення історії миколаївського суднобудування стали відвідування музеїв ЧСЗ і суднобудування та флоту. Останній, між іншим, вважається візитною карткою нашого міста. Одразу переповнюєшся морською атмосферою, стоячи ще тільки на порозі музею… Найбільше запам’яталися експонати та фотографії, яких у залі музею було чимало. Вагомим внеском у нашу спільну роботу над проектом було вивчення миколаївських пам’ятників, пов’язаних із суднобудуванням. Це, наприклад, пам’ятники адміралу С.О. Макарову та М.Л. Фалєєву, пам’ятник князю Г.О. Потьомкіну в Яхт-клубі, архітектурний ансамбль «Миколаївським суднобудівникам», розташований у центрі міста. Ф.Ф. Беллінcгаузен, Ф.Ф. Ушаков, М.П. Лазарєв, В.А. Корнілов, Г.І. Бутаков, П.С. Нахімов – ці флотоводці тривалий час жили в Миколаєві. Про це розповідає «Алея адміралів». Таким чином ми переконалися, що Миколаїв – місто морської слави. Ми набули, поглибили та розширили свої знання, створили банк даних про видатних особистостей міста, чия діяльність пов’язана з галуззю суднобудування, оформили експозицію «Історія суднобудування в історії моєї родини». Всі учні та вчителі нашої школи задоволені виконаною роботою!

lhjnk`bq|j` g`c`k|mnnqbPŠm“ xjnk` I$III qŠroemPb 1 7 Після ознайомлення з міським проектом «Бузька хвиля» учні нашої школи розпочали роботу за напрямком «Славетні імена Миколаєва». В кожному класі пройшло анкетування, за допомогою якого визначили імена видатних осіб міста та людей, які володіють інформацією про них. І почалася копітка пошукова робота, метою якої стало створення збірки «Кораблі і доля». В пошуках потрібних матеріалів учні працювали в архівах, бібліотеках, відвідували з екскурсіями суднобудівні заводи, проводили зустрічі з видатними корабелами, брали інтерв’ю у людей, які володіють потрібною інформацією. Цікаво й емоційно пройшли зустрічі з колишнім директором заводу Овдієнком Ігорем Миколайовичем, заступником головного будівельника ЧСЗ Михайлом Васильовичем Сагайдаковим, з героєм праці Михайлом Олександровичем Малим.

92


Підсумки

Зустріч 8-А з І.Й. Вінником та М.О. Малим

Зустріч 7-А з директором заводу І.М. Овдієнком

Шкільне свято «Великий директор великого заводу»

Свято-зустріч із суднобудівниками на базі філії дитячої бібліотеки

Робота з особистими архівами

93


міський проект

БУЗЬКА ХВИЛЯ

Свято «Великий директор великого заводу» було присвячене директору заводу Макарову Юрію Івановичу. На ньому були присутні Макарова Надія Лаврентіївна та Гарбуров Євген Григорович, які розповіли багато цікавого. Велике практичне значення мала робота учнів 11 кл., які зібрали інформацію про конструктора-суднобудівника Мельнік Тетяну Леонідівну, та учнів 6-А класу – про головного конструктора ЧСЗ Секліцького Леоніда Миколайовича. Багато часу учні 9-Б класу провели за пошуковою роботою в архіві бібліотеки ім. Гмирьова в пошуках інформації про автора всесвітньовідомого підручника «Гідродинаміка качки суден» Хаскінда Макса Даниловича. 18 славетних людей, 18 розповідей про їх життя, життя, пов’язане з кораблями, увійшли до нашої збірки «Кораблі і доля». Ми сподіваємося, що наша робота буде використовуватися на уроках історії України та краєзнавства, під час проведення класних годин та виховних заходів патріотичного напрямку.

lhjnk`bq|j` g`c`k|mnnqbPŠm“ xjnk` I$III qŠroemPb 1 13 Під вітрилами слави корабелів Як хвиля б’ється у берег, обсипаючи його райдугою крапель, так вирує дитяча уява, зливаючись із стрімкими потоками, що звуться – пам’ять поколінь. Саме у вирі цих яскраво-цікавих подій відчували себе протягом двох років учасники міського проекту «Бузька хвиля» учні ЗОШ № 13. Відправляючись у повне незвіданих таємниць плавання, ніхто й не чекав такої кількості цікавих зустрічей, відкриттів, загадок, такої кількості емоцій та вражень від вивченого, побаченого, почутого. Учням початкової школи було дуже пізнавально вивчати історію міста, виконуючи завдання проекту за сторінками життєвої книги «Славетні імена Миколаєва». Так, у рамках цього напрямку було організовано зустрічі з миколаївськими поетами – Людмилою Чижовою, Вірою Марущак, Вячеславом Качуріним. Здійснили заочні подорожі у часі разом із нашими вірними друзями – співробітниками міських бібліотек – обласної для юнацтва та дитячої ім. О. Лягір на. Цьому співробітництву вже багато років, і всі вони були плідні та насичені знаннями, знайомствами. Скільки нових та вже відомих творів про наших земляків ми для себе відкрили, скільки нових імен стали для нас знайомими

94


Підсумки та рідними, рі які чудові презентації та виставвки зробили для учнів ів працівники бібліоте тек, а вікторини та конку курси, у яких ми брали али участь, надали нам можливість виявити свій інтелект, знання, кмітливість. Ми не просто брали участь у проекті, ми мандрували вулицями міста, поновому вдивляючись у кожен будинок, в кожну пам’ятку, в кожну назву. Це так чудово, коли ти не просто щось вивчаєш, але й пізнаєш історію міста, його славетних мешканців. Іншими очима ми тепер дивимось на свій найстаріший мікрорайон міста. Старі фото вулиць і площ, перших мостів, тих монументів і будинків, які залишились тільки на скрижалях історії, стали для нас знайомими і рідними. Людина, яка знає своє коріння, по-іншому ставиться до оточуючого світу, вона росте патріотом. І не тільки несе в собі це дорогоцінне зернятко знання, але й щедро ділиться ним з оточуючими. Так, батьки, дідусі та бабусі стали разом з учнями постійними читачами шкільної бібліотеки, а книжки Ю. Крючкова, С. Бойчук, Ю. Зубова, Д. Заковоротнього, Н. Рудакової, Т. Губської, А. Золотухіна стали бестселерами майже в кожній другій родині школярів. Учні середніх та старших класів нашої школи брали участь у реалізації проекту за напрямками «Рідний причал», «Опалені війною», «Ідуть у море кораблі». Їхні дослідження лягли в основу багатьох презентацій, виступів по шкільному радіо та статей на сторінках шкільної газети «Родзинка». А от випускниці нашої школи, вихованці гуртка «Літературне краєзнавство» Лебєдєва Вероніка та Каратай Тетяна разом з керівником пошукової групи Хізніченко К.Г. на II Всеукраїнській краєзнавчій конференції учнівської молоді «Мій рідний край, моя земля очима сучасників» презентували та захистили свою пошукову роботу «Легендарний Анастас Микоян». У краєзнавчій конференції брали участь учні з різних областей України: Миколаївської Вінницької, Миколаївської, Вінницької Київської, Київської Донецької, Донецької Харківської, Харківської Закарпатської. Фіналом роботи над міським проектом «Бузька хвиля» стало загальношкільне свято «Під вітрилами слави корабелів», гостями якого стали батьки, друзі, громадськість. У яскравій формі кожен клас звітував про здобутки

95


міський проект

БУЗЬКА ХВИЛЯ

дворічного шляху міським проектом. Тут були і виступи агітбригад, і літературно-музичні звіти, і мандрівки шляхами дослідників. Ми стали однією сім’єю. Нас об’єднав цей проект. Ми говоримо йому не «Прощавай», але «До побачення!», адже великий скарб відкриттів та знахідок буде супроводжувати нас усе життя.

lhjnk`bq|j` g`c`k|mnnqbPŠm“ xjnk` I$III qŠroemPb 1 15 У рамках міського проекту «Бузька хвиля» учні нашої школи займалися вивченням історії миколаївських суднобудівних заводів та миколаївських кораблів. Брали участь у дослідженні історичних пам’яток міста, відвідували музеї міста (Музей суднобудування і флоту, Краєзнавчий музей), проводили соціологічні опитування миколаївців. Результати опитування показали, що люди недостатньо знають історію рідного міста, але зацікавлені у відродженні суднобудівної галузі та вважають, що даний учнівський проект має велике значення для рідного міста. З метою ознайомлення учнів школи з історією миколаївського суднобудування було створено експозицію та проведено конференцію ф р ц на темуу «Історія р мого міста». У проекті р беруть ру уучасть 73% уучнів. Д Для роботи ми обрали такі напрямки, як: «Ранок корабельного краю», «Рідний причал» та «Славетні імена Миколаєва». З метою узагальнення теоретичного матеріалу заплановано створення відеопроекту «Славетні імена Миколаєва:

96


Підсумки Чернавін В.М. – випускник рідної школи». 22 квітня 2011 року ку учнівське самоврядування традиційно проводило сумісне засідання з Мико олаївським обласним товариством ветеранів-підводників та ВМФ ім. Героя Раадянського Союзу Адмірала флоту Чернавіна В.М. Він є відомим радянським воєначальником, Героєм Радянського Союзу, адмиралом флоту, останнім голо ловнокомандуючим ВМФ, заступником Міністра оборони СРСР. Протягом війс йськової служби пройшов довгий шлях на різних морях, керував підводними и човнами чо та першими атомоходами. Для учнів школи Володимир Миколайович Чернавін служить прикладом любові до рідного краю, краю корабелів. Плануємо встановити меморіальну дошку, присвячену Чернавіну В.М. Сподіваємося, що руку допомоги в реалізації даного завдання нам простягнуть небайдужі громадяни рідного міста.

lhjnk`bq|j` g`c`k|mnnqbPŠm“ xjnk` I$III qŠroemPb 1 23 У ході роботи над проектом «Бузька хвиля» було задіяно 78% учнів. Пошуково-дослідницькою діяльністю займалися учні 5-10 класів, батьківський комітет, учителі. Тема «Історія Миколаївських суднобудівних заводів, пам’яток суднобудування та долі видатних людей, життя яких пов’язане з суднобудуванням» – виявилася цікавою та актуальною. Це з’ясувалося після проведення опитування населення. 88% опитувальних хотіли б більше мати інформації про історію Миколаївських заводів та кораблів, які брали участь у Другій світовій війні. При створенні експозиції в шкільний музей, учні з задоволенням збирали необхідний матеріал, відвідували Музей суднобудування і флоту. В результаті зустрічі і теплого спілкування школярів з головним технологом на Чорноморському суднобудівному заводі Рибаченком Ігорем Володимировичем ми побачили запал та цікавість в очах дітей. Працюючи над проектом, не обійшлося й без труднощів. Виникали вони через недостатню матеріальну можливість школи та низьку активність учнів. Підводячи підсумки, з’ясували, що основна частина людей задіяних у проекті, саме завдяки проекту «Бузька хвиля» більше дізналися про людей, долі яких пов’язані з суднобудуванням, та про кораблі нашого міста. Як сказала відома людина: «Хто Хто не знає свого минулого – той не знає свого майбутнього». майбутнього . 1. Під час дослідницької діяльності учні займалися пошуками долей видатних людей, життя та діяльність яких пов’язані з суднобудуванням.

97


міський проект

БУЗЬКА ХВИЛЯ

2. Оформлена експозиція на тему «Опалені війною» в історико-краєзнавчому музеї школи, кораблів, які брали участь у другій світовій війні: «Крейсер Фрунзе», крейсер «Красный Кавказ», криголам «Анастас Микоян», крейсер «Червона Україна». 3. Написано літературний нарис на тему «Славетні імена» – життєвий шлях Рибаченка Ігоря Володимировича, який є випускником нашої школи, довгий час працював головним технологом на Чорноморському суднобудівному заводі. 4. Провели опитування населення у вигляді анкети з питаннями, чи є цікавою тема «історія кораблів, які брали участь у Другій світовій війні». 5. Учнями написано реферати за темами «Рідний причал» – 5 кл., «Опалені війною» – 8, 9, 10 класи. 6. Організовано свято «Місто Миколаїв – місто корабелів», на яке запрошено людей, долі яких пов’язані з суднобудуванням, та гостя Рибаченка І.В.

lhjnk`bq|j` g`c`k|mnnqbPŠm“ xjnk` I$III qŠroemPb 1 33 У роботі над проектом брали участь учні 3-11 класів. Створено: • Збірки: «Пишаюсь тобою, місто корабелів!»: «Історія створення заводу «Океан»; «Історія створення заводу ЧСЗ»; «Історія створення заводу ім. 61 Комунара»; «Видатні постаті Миколаєва». • Альбоми: «Миколаїв моїми очима»; «Яким я бачу в майбутньому своє місто»; «Кораблі мого міста»; «Миколаїв – місто корабелів», «Фотозвіт про роботу над проектом». • Електронні презентації: «Рідний причал»; «Музеї мого міста»; «Опалені війною»; «Славетні імена Миколаєва». • Макети кораблів (три макети, два парусники, один військовий корабель). Проведено 4 зустрічі учнів з ветеранами праці заводу «Океан». Відгуки по проекту «Бузька хвиля»: – Дякую за можливість розповісти про мої трудові досягнення, поділитись з підростаючим поколінням досвідом своєї роботи на заводі «Океан» ((Манзарук С.О., батько учениці 8-А класу) ;

98


Підсумки – Ми, актив учнівського самоврядування, дякуємо орган анізаторам даного проекту за можливість брати участь у пошуковій діяльності.. Участь у даному проекті сприяла формуванню почуттів патріотизму і гордостіі за наше митнуле; – Ми, учні 7-А класу, завдяки даному проекту отри имали додаткову можливість дізнатися багато цікавого і нового з історії рідног ого міста, історії його створення та значимості суднобудування у світовому масш асштабі; – Завдяки організації пошукової роботи учнів вашої школ коли у мене з’явилась унікальна можливість розповісти про долю мого батька, Корнієнка О.П., який працював на заводі «Океан» з дня його заснування і присвятив багато років свого життя сумлінній праці на ньому. (Тараненко О.О., вчитель ЗОШ № 33).

lhjnk`bq|j` g`c`k|mnnqbPŠm“ xjnk` I$III qŠroemPb 1 35 Учнівські колективи школи самостійно обирали напрямок та тему досліджень. Учні працювали за такими напрямками: «Ранок корабельного краю», «Опалені війною», «Ідуть у море кораблі», але більшість класних колективів обрали напрямок «Славетні імена Миколаєва». Результатом роботи учнів над темою «Імена великих флотоводців та суднобудівників на карті нашого міста» став відеофільм про видатних адміралів та славетних земляків, біографія яких пов’язана із розвитком суднобудування в місті. Учні школи зібрали матеріал про видатного миколаївця, начальника стапельного цеху, головного технолога, заступника директора заводу ЧСЗ – Менькова Г.Г. Герман Григорович познайомив учнів з проектом забудови району «Намив», керівником якого він був; розповів про будівництво авіаносців «Москва», «Ленінград», «Київ», які в майбутньому прославили нашу Вітчизну. В ході роботи над проектом учні школи зустрічались із відомими в місті людьми, біографія яких пов’язана із кораблебудуванням, відвідали Музей суднобудування та флоту, музей ЧСЗ, міський архів, Музей флоту м. Севастополя, бібліотеки міста (філіал № 2 бібліотеки для юнацтва). Ми віримо, що пройде час і Чорноморський суднобудівний завод запрацює у повну силу, силу як це не раз було в нашій історії. Ми ще будемо будувати та проводжати у море великі кораблі. Відроджений завод буде шанувати свою історію, кращих своїх представників корабелів, одним з яких є Меньков Герман Григорович.

99


міський проект

БУЗЬКА ХВИЛЯ

lhjnk`bq|j` g`c`k|mnnqbPŠm“ xjnk` I$III qŠroemPb 1 39 Протягом роботи над проектом «Бузька хвиля» проведено різноманітні заходи по вивченню історії кораблебудування в Миколаєві: зустрічі з видатними кораблебудівниками – Головим О.В., Сагайдаковим М.В., Ревуцьким О.А., Бєліковим С.А., екскурсії до Музею суднобудування та флоту, відвідування Чорноморського суднобудівного заводу та його музею, участь у спуску яхти на території ЧСЗ; проведення екскурсій до шкільного музею бойової слави з розповіддю про історію суднобудівних заводів; проведення конкурсів малюнків та творчих робіт; зустрічі з Макаровою Н.Л., дружиною колишнього директора ЧСЗ, випускника школи № 39 Макарова Ю.І., проведення міської презентації 5-го видання книги Макарова Ю Ю.І. І «Авіаносець» «Авіаносець», подання документів на присвоєння школі звання імені Макарова. Результатом роботи над проектом стало відкриття стенду у шкільному музеї «Корабел ХХ століття» (про діяльність Макарова Ю.І. в галузі судно-

100


Підсумки будування). Також школа сподівалася на присвоєння імені Макарова, але припинення присвоєння школам визначних імен на невизначений термін не дало можливості Миколаївській ЗОШ № 39 носити звання видатного корабела. Під час роботи над проектом по вивченню діяльності Макарова зацікавив той факт, що п’ять років, з 1971–1976 рр., Юрій Іванович працював заступником Анатолія БорисоВідкриття стендів у музеї школи вича Ганькевича з виробництва траулерів. Цей час у блоці траулерів був складним. Закінчувалася серія проекту 394А. Замість них пішли траулери пр. 394АМ, але, хоча номер проекту зберігся, цей був зовсім інший, принципово новий головний траулер. В Мінсудпромі, в 7-му та 8-му главках, які теж будували траулери, переконували завод, що таких суден на нашій лінії можна збудувати не більше чотирьох за рік. Але під керівництвом цих великих корабелів через рік блок здав десять супертраулерів. Після цього випадку багато років Юрій Іванович пропонував Міністерству суднобудування вчитися у миколаївських корабелів. Будівництво кораблів Макаров вважав улюбленою справою. Він ніколи не думав про кар’єру, будь-яка робота була йому в радість. Мабуть, тому йому все вдавалося. У вересні 1979 року Макарова призначили директором Чорноморського суднобудівного заводу. Протягом трьох років роботи головним інженером Юрія Івановича готував до цього призначення Анатолій Борисович Ганькевич. Зрозумів Макаров про це пізніше. За півроку до призначення він був уже впевнений в цьому, більшість фактів підтверджували це: постійні відрядження на На екскурсії наради Мінсудпрому, а одного разу, сказавши, що Анатолій

101


міський проект

БУЗЬКА ХВИЛЯ

Борисович захворів, Юрій Іванович поїхав на розширену колегію за підсумками року, де він повинен був виступати. Доповідь ішла за виступом міністру, яка була оцінена в п’ять з плюсом. Давно вже немає з нами видатного корабела, колишнього генерального директора ЧСЗ. Але навколо його імені – незмінний ореол корабела-романтика. З ним можна було сперечатися, щось відкидати, а з чимось погоджуватись. Але факт залишається фактом: була то яскрава, притягальна особистість, вплив якої на життя Миколаєва і держави можна визначити одним словом – «епоха». Ми пишаємося нашим випускником. Дякуючи проекту учні багато дізналися про дуже важливу галузь виробництва, а наші випускники стали частіше задумуватися над вибором професії суднобудівника. Учні нашої школи Гончаренко Юлія та Кішкар Олена написали вірш «Бузький лиман»: Бузький лимане, ти – найкращий у світі. Хвилі твої золотаві у літі, Наші заводи зростали з тобою, А корабели мужніли собою. Слався же, місто, у тебе є зміна! Ми – твоя юність, радість щаслива. Ми відшукали достойних героїв, Тих, хто на верфях стояли в двобої: Це наш славетний Ганькевич, Макаров. Ними пишаємось ми, і недаром. Місто прославлене працею щирою, Бузький лимане, в тебе ми віримо! Під урочисту пісню-гімн – фінал опери великого Глінки «Іван Сусанін» – сходили із заводських стапелів наші авіаносці, викликаючи сльози радості та гордості за свою країну, за свою справу.

102


Підсумки lhjnk`bq|j` g`c`k|mnnqbPŠm“ xjnk` I$III qŠroemPb 1 48

Тема дослідження: «Миколаїв – місто суднобудування» З лиману, з яхти білої дивлюсь: Німіють панорами полудневі, І сонце у Лимані гріє вус Й гойдає кораблів борти сталеві. Від свого народження кожна людина позбавлена двох прав – вибору своїх батьків і міста народження. Але саме з цього «безправ’я» народжується майбутній патріот та громадянин. Наше місто гідне і любові, і дослідження: як Рим стоїть на семи пагорбах, так і Миколаїв зародився на семи півостровах. У школі з метою вивчення історії рідного міста, видатних постатей та подій було організовано та проведено дослідницько-пошукову роботу в рамках міського проекту «Бузька хвиля». Учні школи провели організаційний зліт дослідницько-пошукових груп та спланували роботу щодо участі школярів у міському проекті. Протягом двох років дослідницько-пошукові групи у тісній взаємодії з класними керівниками та батьками досліджували та узагальнювали зібразібра ний матеріал. Школярі провели опитування серед батьківської громадськості для визначення актуальності вивчення обраної теми.

103


міський проект

БУЗЬКА ХВИЛЯ

Старшокласники підготували та захистили свої роботи у формі електронних презентацій, які продемонстрували батькам та учням на конференціях. Учні середньої ланки підготували збірки: «Славетні імена Миколаєва», «Ці кораблі знає світ», «Ідуть у море кораблі». У шкільному музеї були оформлені тематичні ексУ шкільному музеї позиції: «Вони прославили наше місто», «Опалені війною». У шкільній бібліотеці протягом року оновлювалась виставка книг «Миколаїв – місто суднобудування». У 2011-2012 році учнями школи велася дослідницько-пошукова робота до відзначення 100-річчя Анатолія Борисовича Ганькевича. Зібраний матеріал було узагальнено та систематизовано в тематичних папках та представлено у шкільному музеї. За результатами дослідницько-пошукової роботи для батьків, учителів та дітей буде поставлено виставу «Ранок корабельного краю». Дослідницько-пошукова робота в школі продовжується, адже спрагу пізнання можна задовольнити лише самим пізнанням та активною життєвою позицією.

lhjnk`bq|j` g`c`k|mnnqbPŠm“ xjnk` P$PPP qŠroemPb 1 50 S%. c.k. dPbPmn Ур рамках міського проекту р у «Бузька у хвиля» уучні Миколаївської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 50 ім. Г.Л. Дівіної розпочали пошукову діяльність з вивчення історії суднобудування нашого міста. Робота над проектом розпочалася з анкетування учнівського та батьківського колективів.

104


Підсумки За результатами опитування актуальним цей проект вважаають 73% батьків та 53% учнів школи. Учнівські колективи самостійно обрали для себе цікавіі теми пошукових робіт. Крім того, шкільне самоврядування запропонувало до одаткові напрямки роботи: для учнів 1-4 класів – конкурс малюнків «На хвиля лях Бугу та Інгулу», а 5-10 класів – «Внесок моєї родини в розвиток суднобуду дування». Стан реалізації проекту «Бузька хвиля» неодноразово обговорювавсяя на засіданнях ради міністрів школи, висвітлювався у шкільній газеті «Гарячі новини». овини». За час реалізації І етапу проекту учні школи працювали за всіма напрямками. Проектні групи зібрали матеріал про діяльність відомих кораблебудівників, детальніше дізналися про будівництво кораблів на початку 20-х років: есмінців «Петровський», «Незаможник», «Сообразительный», крейсерів «Червона Україна», «Красный Кавказ», та тих, які захищали територіальні води Батьківщини в період Великої Вітчизняної війни. Учні також відвідали сучасний корабель «К. Ольшанський», який був збудований в м. Миколаєві і здійснює військове вартування в м. Севастополі, Миколаївський музей

Звіт чергових командирів про стан виконання проекту суднобудування і флоту, суднобудівні заводи «Океан», імені 61 Комунара, Чорноморський суднобудівний завод, де ознайомилися з експозицією заводського музею та трудовою діяльністю заводчан. За період роботи над проектом учні вивчали життєвий шлях видатних людей, доля яких пов’язана з суднобудуванням рідного Миколаєва, зустрічалися за круглим столом з доктором історичних наук Рижевою Н Н.О. О Цікавий матеріал узагальнили та презентували учні 7-А класу Сорочан Дмитро та Первой Олександр з теми «Вклад моєї родини в розвиток суднобудування». Учні знайшли в домашньому архіві – унікальні книги, які були

105


міський проект

БУЗЬКА ХВИЛЯ

випущені до ювілейних дат Чорноморського заводу та не призначені для продажу. Вони містять повну інформацію про людей, які керували та працювали на цьому підприємстві, перелік та характеристику всіх проектів кораблів, які були розроблені за період з 1955 по 2005 роки. У вересні цього року учнівські колективи представили свої пошукові роботи: відеофільм «Чому я люблю відвідувати Музей суднобудування та флоту», «Суднобудування в наш час», «Хай процвітає корабельний край», телерепортажі з місця подій у вигляді слайд-шоу. Гаврилова Ганна, учениця 10 класу, написала сценарій для дитячого лялькового театру, в якому ролі грають учні початкової школи. На уроках обслуговуючої праці виготовили ляльки для постановки цієї казки. Учениці 8-А класу Торопенко Діана, Брашовецька Марія, 11 класу Чернова Анастасія, Маціборко Катерина, 9-В класу Хакімова Юлія, Терещенко Інна пошили стилізовані костюми для ведучих, які будуть представляти творчий звіт школи за підсумками міського проекту «Бузька хвиля». Такі пошукові проекти є дуже актуальні та корисні в наш час. Вони допомагають активізувати учнівську молодь, сприяють вивченню історії рідного краю, поглибленню духовної єдності поколінь, об’єднують усіх, кому близькі проблеми відродження історичних, корабельних та культурних пам’яток рідного краю.

lhjnk`bq|j` g`c`k|mnnqbPŠm“ xjnk` I$III qŠroemPb 1 52 Миколаївщина... Край славетних корабелів, суднобудівників... Усі ми з дитинства звикли до думки, що живемо на землі, яка народила легендарних майстрів кораблебудування, які прославили нашу землю не лише на всю Україну, а й на весь світ. Тож дізнатися більше про тих людей, про історію суднобудування у рідному краї учням нашої школи допомогла участь у міському проекті «Бузька хвиля», направленому на виховання патріотичних почуттів у школярів, любові до рідного краю, поваги до його видатних особистостей та історичних пам’яток. Кожний із запропонованих напрямків проекту передбачив цікаву копітку роботу в групах, пошук необхідної інформації, зустрічі з видатними працівниками у галузі суднобудування, від відвідування заводів кораблебудування, музеїв, міських бібліотек. Проведення анкетування серед учнів школи засвідчило, що найактуальнішими та найбільш цікавими напрямками роботи стануть «Славетні імена

106


Підсумки Миколаєва» та «Ідуть у море кораблі». Ось уже два роки май йже ні на хвилину не припиняється робота наших учнівських колективів над обраними проектами. Варто зазначити, що велику допомогу у зборі інформ маційно-фотографічного матеріалу учням нашої школи надали батьки, діду дусі та бабусі, які свого часу працювали або продовжують працювати на суд днобудівних заводах. Саме завдяки цій злагодженій роботі був вивчений літо ітопис династії сучасних суднобудівників – Бровенка А.С., Бровенка В.Г., Суровиць вицького С.С. та інших. Цей факт свідчить про глибоку зацікавленість, залучення ня до дослідницької роботи батьківської громадськості та єдність учнівських, педагогічних і батьківських колективів. Попрацювавши з друкованими джерелами у бібліотеках міста (№ 6, 5), відвідавши музей кораблебудування і флоту, музей імені С.О. Макарова у Миколаївському національному університеті, що носить ім’я видатного адмірала, зібравши інформацію у всесвітній комп’ютерній мережі Інтернет, учні 9-А класу створили медіа презентацію про життя та громадську діяльність С.О. Макарова. Школярі 9-Б класу взяли інтерв’ю у працівників ЧСЗ, відвідали Музей суднобудування і флоту, підсумками такої діяльності стала комп’ ютерна презентація на тему «Славетні імена Миколаєва». Варто відзначити шкільний колектив 6-Б класу, які взяли участь в екскурсії «Про що розказали вулиці», в ході якої діти дізналися про історію миколаївських вулиць та пам’ятних споруд, що створені на честь видатних діячів, зокрема Аркаса М.М., Макарова С.О., Шмідта П.П., Старова І.Є. та інших. Надзвичайно активними учасниками міського проекту стали учні початкових класів нашої школи. Зокрема школярі 3-Б класу працювали за напрямком «Ранок корабельного краю» над темою «Ці кораблі знає весь світ». За необхідною інформацією діти зверталися до архіву ЧСЗ, змістовним і цікавим джерелом інформації стала проведена екскурсія до Краєзнавчого музею на тему «Минуле Миколаївщини». Результатом їхньої роботи стало створення фотоальбому «Ці кораблі знає весь світ». Учні 2-А класу стали учасниками автобусної екскурсії «Моє місто», зустрілися з заслуженими працівниками ЧСЗ Мелеховським Ю.І., Міроновим М.М., Швецем В.І. тощо. Таким чином, учні школи, реалізуючи поставлені завдання, провели копітку роботу з метою пошуку інформації про славетних суднобудівників та історію кораблів: стали учасниками бесід із працівниками ЧСЗ, відвідали кімнату-музей на території заводу, опрацювали архівні матеріали, відвідали міські бібліотеки № 5 та № 6, використовували можливості Інтернету. Протягом роботи над проектом були проведені наступні заходи: дитячі малюнки «Ці кораблі знає весь світ», «Моє місто корабелів», учнівські твори на тему «Моє місто місто, моя вулиця» вулиця», складання віршів учнями про проект «Бузька хвиля» хвиля». Підсумком роботи над міським проектом «Бузька хвиля» є створені школярами комп’ютерні презентації «Життя та діяльність С.О. Макарова», «Їх іменами названі вулиці міста», «Славетні кораблебудівники», «Славетні

107


міський проект

БУЗЬКА ХВИЛЯ

імена Миколаєва», фотоальбом, оформлена книжка-розкладка «Історія миколаївських кораблів», оформлений стенд «Кораблі Миколаївщини», учнями 6-А класу разом з батьками виготовлена чудова модель корабля з надписом «Бузька хвиля», планшет «Миколаїв – місто суднобудування», фотозбірка «Важкий авіаносний крейсер», «Ці кораблі знає весь світ». «Адмірал флоту Радянського Союзу Кузнецов» та ін.

lhjnk`bq|j` g`c`k|mnnqbPŠm“ xjnk` I$III qŠroemPb 1 54 Під час роботи над проектом «Бузька хвиля» ми дізнались багато цікавого, вивчили історії кораблів, заводів, дослідили історії відомих миколаївців, котрі доклали багато зусиль для того, щоб наше місто славилось на весь світ. Проводячи анкетування, ми дізналися, що майже 60% наших батьків та дідусів були і залишаються працівниками заводу «Океан». Саме цей завод є найкращим прикладом сучасного суднобудування, коли начальник цеху Н.В. Чантурія перетворив невеликий завод у найбільш передове та потужне підприємство цієї галузі. За 36 років роботи Н.В. Чантурії завод «Океан» набув найбільшого розквіту, будуючи кораблі, танкери, сухогрузи, нафтогрузи, судна-балкери, оснащені сучасними технологіями.

108


Підсумки В далечі по нашій річці пропливають кораблі. Кораблі такі всі різні: є великі і малі. Судна ці побудували на заводі «Океан». Він прославив наше місто, корабельних майстер справ. І хоча зараз завод «Океан» переживає не найкращі часи, и, хочеться вірити, що міцний фундамент нашої промисловості витримає це випробування. ви Адже цей фундамент – це не тільки бетон та залізо, які можуть розт озтріскатися і поржавіти, але і такі люди, як Н.В. Чантурія, які віддали багато сил, ил, енергії суднобудуванню та передали свої знання і вміння наступним поколінням.

lhjnk`bq|j` g`c`k|mnnqbPŠm“ xjnk` I$III qŠroemPb 1 56 Старт II етапу міського проекту «Бузька хвиля» був взятий у вересні, коли учнівські колективи Миколаївської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 56 обирали тему свого проекту та захищали свій вибір. Учні із захопленням взяли участь у реалізації проектів. Під час пошуку вони разом із батьками та класними керівниками наче перенеслись у минулі часи. Учні 6-х класів обрали напрямок «Наше місто» та «Вулиці нашого міста». Вони відвідали бібліотеки міста, зібрали фотоматеріали та збагатили й розширили свої знання про історію міста корабелів. На етапі практичної реалізації проектів розробляють тематичні виставки «Вулиці нашого міста». Учні 7-х класів працювали над напрямком «Видатні губернатори Миколаєва». Вони занурились у події 1800 року, коли О.С. Грейга призначили головним командиром Чорноморського флоту і портів та військовим губернатором Миколаєва. У цей період О.С. Грейг реорганізовував і розвивав кораблебудування, де ввів механізацію багатьох технологічних процесів. Розробляв нові і поліпшував старі проекти кораблів, уперше ввів на Чорному морі парові судна і нові типи парусних суден, покращив артилерію, застосував наукові методи при проектуванні кораблів, економічні методи в керівництві, реорганізував адміністрацію Чорноморського адміралтейського департаменту. Першим кораблем, який був побудований у м. Миколаєві при О.С. Грейгові, став фрегат «Флора». У 1820 р. був збудований перший на Чорному морі пароплав «Везур приділяв р значнуу уувагуу р розвиткуу Миколаєва. При р ньомуу була у вій». О.С. Грейг збудована перша міська пристань і розпочалась морська торгівля. Місто прикрасили нові приміщення, був побудований ринок і торгові ряди, перший у місті кам’яний тротуар, відкриті чоловіче та жіноче училища. Також він приді-

109


міський проект

БУЗЬКА ХВИЛЯ

ляв увагу й роботі з озеленення міста. Пошукова робота продовжується. Учні запланували створити фільм «Видатні губернатори Миколаєва». Учні 10–11-х класів із зацікавленістю працювали за напрямками: «Опалені війною», «Історія кораблів Миколаєва», «Кораблі, що брали участь у Кримській війні». Зустрілися з видатними людьми, які пов’язані з кораблебудуванням, відвідали Музей суднобудування та флоту, музей в Національному університеті кораблебудування ім. Адмірала Макарова. Розпочали виготовляти буклети, створили відеоролики та електронні презентації. Учні 9-х класів обрали напрямки: «Бузька хвиля: професії мого міста» та «Наукова еліта Миколаївщини». Об’єднавшись у групи, розшукали змістовні матеріали, вирішили виготовити книжку-розкладку та стенд «Наукова еліта Миколаївщини». Для наших учнів цей проект – не тільки знання про історичні події, а насамперед – це повага і любов до рідного міста.

lhjnk`bq|j` g`c`k|mnnqbPŠm“ xjnk` I$III qŠroemPb 1 57 Любов до Батьківщини – перше достоїнство цивілізованої людини. Наполеон Бонапарт

Любити свою Батьківщину, свій рідний край, своє місто неможливо, не знаючи їхньої історії, традицій, культурних пам’яток, відомих людей. Це складає основу нашого теперішнього життя, нашого майбутнього. Тому міську акцію «Бузька хвиля» учні, вчителі, батьки ЗОШ № 57 зустріли з ентузіазмом. Цей проект передбачав вивчення історії миколаївських суднобудівних заводів, корабельних пам’яток миколаївського суднобудування та долі видатних людей, життя та діяльність яких пов’язані з суднобудуванням, воєнними та культурними подіями нашого краю. Для нас це було особливо актуальним, оскільки наша школа № 57 знаходиться в мікрорайоні Намив, який створювався у 80-х – на початку 90-х років як житловий масив Чорноморського суднобудівного заводу. До роботи було залучено учнів 1 1-11 11 класів класів, а також близько 30 активних батьків. У листопаді 2010 року проведено опитування про необхідність досліджень у рамках акції, визначено основні напрямки роботи. І робота закипіла!

110


Підсумки

Екскурсію веде Костенко Анастасія Продуктивним виявився 2011 рік. У травні група пошуковців-старшокласників взяла участь у науково-практичній конференції за результатами I етапу загальноміської акції в міському палаці творчості дітей та юнацтва. Вони розповіли про життя і діяльність Кожущенка В.П., який був причетний до побудови у Миколаєві підводних човнів пректу 613, а також працював над розробкою і випробуваннями стартових комплексів для стрільби ракетами з-під води. Учні 5–7 класів охопили значно ширше коло питань. Вони збирали матеріали про пам’ятники Миколаєва, архітектуру, промислові об’єкти. Для цього вони шукали старі фотографії і малюнки, виїжджали безпосередньо до місцезнаходження пам’яток, вивчали їхню історію. Найактивнішими стали учні 6-А класу. Вони разом з батьками об’їздили все місто, сфотографували десятки пам’ятників та пам’ятних знаків і розмістили фото у своєму альбомі. Частина фотоматеріалів була використавикориста на для оформлення двох нових стендів у краєзнавчому куточку школи: «Місто – наш дім» Шкільна виставка та «Миколаїв славний іменами». Учнями 6-В

111


міський проект

БУЗЬКА ХВИЛЯ

Шестикласники звітують на радіо

Старшокласники-пошуковці

надруковано путівник по Миколаєву на 27 сторінках з цікавими і необхідними даними про наше місто. У напрямку «Рідний причал» учні 8-9 класів створили збірку про історію Чорноморського суднобудівного заводу. Старшокласники (10-11 кл.) зробили презентацію про наших земляків – Героїв Радянського Союзу та про славнозвісного Сигізмунда Леваневського, з яким пов’язана назва Центру перепідготовки морських льотчиків у Миколаєві. Десятикласники побували у цій військовій частині, відвідали її музей, спробували себе у ролі льотчиків на справжніх тренажерах. Про свої здобутки пошуковці розповідають у шкільній газеті, виступають на класних годинах, семінарах та інших заходах. У лютому 2012 р. четверо представників школи № 57 виступили на обласному радіо. Вони розповіли про хід роботи в проекті та її результати. В ході роботи над темами міського проекту учні отримали нові знання, навички, розширили світогляд. Це спонукає нас до подальшого вивчення всіх аспектів життя нашого міста. Тому цю діяльність ми будемо продовжувати й надалі.

112


Підсумки lhjnk`bq|j` g`c`k|mnnqbPŠm“ xjnk` I$III qŠroemPb 1 64 За підсумками роботи над шкільним проектом «Рідний причал» (у рамках міського проекту «Бузька хвиля») проводиться фестиваль ль до Дня міста Миколаєва (вересень 2012 р.). Під час фестивалю класні колективи творчо звітують про свою ою роботу над проектом: «Рідний причал» (історія миколаївських суднобудівних заводів) – виготовлення буклетів «Миколаївські суднобудівні заводи», які будуть роздаватися на фестивалі до Дня міста Миколаєва. «Ранок корабельного краю» (історія миколаївських кораблів з 1789 по 1939 рр.) – створення макета першого корабля «Святий Миколай». «Опалені війною» (історія кораблів, човнів, які були збудовані на суднобудівних заводах міста та брали участь у Другій світовій війні) – оформлення стенду «Опалені війною» у куточку Бойової слави школи.

Цікава екскурсія на ЧСЗ

113


міський проект

БУЗЬКА ХВИЛЯ

«Ідуть у море кораблі» (історія миколаївських кораблів у сучасному світі та їх світове значення) – оформлення стенду «Бузька хвиля», на якому будуть позначені сучасні діючі кораблі, які зроблені у Миколаєві, їх теперішнє місцезнаходження та інформація про них. «Славетні імена Миколаєва» (дослідження долі видатних людей міста, життя та діяльність яких пов’язані з галуззю суднобудування та культурними подіями нашого краю) – серія документальних фільмів «Славетні імена Миколаєва». Створення загальношкільного альбому «Історія суднобудівних заводів міста в історії моєї родини». До кожного напрямку підготовлені комп’ютерні презентації, які будуть використані під час кожного виступу. Також підготовлена виставка малюнків «Миколаїв – місто корабелів». Захід планується провести у Центрі дозвілля «Софія», який знаходиться у Тернівці на вулиці Софіївській, 62.

Конкурс малюнків «Бузька хвиля»

Про нас тоді розповідали всі миколаївські газети

114


Підсумки

На презентації своїх досліджень у музеї заводу

lhjnk`bq|j` cPlm`gP“ 1 3 До участі у реалізації міського проекту завдяки використанню виховної технології КТС залучені всі учні гімназії з 5 по 11 класи, батьківська громада (майже 500 чоловік), представники місцевої громади (почесні громадяни міста, краєзнавці, поети). Підсумки І етапу підбивались на загальногімназійному рівні, на рівні класних колективів та на рівні участі кожного гімназиста. Об’єднання зусилля Ради міністрів учнівського самоврядування та наукового товариства гімназистів під час роботи над реалізацією проекту дало позитивний результат: підготовлено 4 науково-дослідницькі роботи рівня МАН та 73 пошукові роботи гімназійного рівня за підсумками діяльності творчих мікрогруп. Узагальнені результати проведеної пошукової діяльності І етапу проекту оформлені на 5 тематичних дисках за напрямками проекту (мультипрезентації, відео, фото, текстовий матеріал). Під час реалізації ІІ етапу як результат співпраці з музеєм суднобудівного заводу «Океан», бібліотеками району (філія № 18 ЦБС для дорослих та філія № 8 ЦБС для дітей), районним ресурсним центром для громадських організацій підготовлені екскурсоводи (з числа гімназистів-старшокласників) і проведені заочні відеоекскурсії про історію суднобудівного заводу, про видатного суднобудівника, почесного громадянина міста Чантурію Н.В. (директор заводу «Океан» у 1982-1996 рр.), про видатних корабелів та видатні кораблі.

115


міський проект

БУЗЬКА ХВИЛЯ

Пошуковці у міській бібліотеці

Біля барельєфу директора заводу «Океан» Чантурії Н.В.

116

За результатами діяльності гімназистів над реалізацією міського проекту «Бузька хвиля» видані 3 збірки: 1. Міський проект «Бузька хвиля» (результат діяльності пошуковців Миколаївської гімназії № 3, 20102012 рр.). 2. Творчі роботи гімназистів у рамках міського проекту «Бузька хвиля» (малюнки, вірші, твори). 3. Історія заводу «Океан» в історії моєї родини (літопис створений за результатами діяльності пошуковців у рамках міського проекту «Бузька хвиля»). Результати діяльності гімназистів у рамках проекту презентовані працівникам музею суднобудівного заводу «Океан». Всі інформаційні матеріали щодо реалізації проекту розміщуються на відповідній сторінці «Бузька хвиля» гімназійного сайту.


onjh cnp“Š| qep0“ ТВОРЧІ РОБОТИ УЧАСНИКІВ ПРОЕКТУ «БУЗЬКА ХВИЛЯ»


міський проект

БУЗЬКА ХВИЛЯ

Літературно-історичний твір

m`x gelk“j `m`ŠnkPi c`m|jebh) b PqŠnpP lPqŠ` Багата миколаївська земля на героїв, і в роки Великої Вітчизняної війни, і в мирний час миколаївці захищали, відновлювали, прославляли наш край. Колись дуже давно Піфагор сказав: «Вранці, коли пробуджуєшся, запитай себе: «Що я маю зробити?» Ввечері, перш ніж заснути: «Що я зробив?». Мабуть, за такими правилами і жив наш земляк А. Б. Ганькевич. Анатолій Борисович Ганькевич – видатний наш земляк, директор суднобудівного заводу ім. 61 Комунара, директор Чорноморського суднобудівного заводу, Герой Соціалістичної Праці, Лауреат Державної премії СРСР, почесний громадянин м. Миколаєва, ініціатор, який започаткував будівництво авіаносних кораблів на ЧСЗ. Анатолій Борисович був корінним миколаївцем, народився у 1912 році. В 2012 буде 100-літній ювілей земляка, який ми всі готуємось достойно відсвяткувати. Анатолій Ганькевич у 1938 році закінчив МКІ за спеціальністю інженер-механік, півстоліття пропрацював у суднобудівній галузі. Майже тридцять років керував великими миколаївськими суднобудівними заводами. Високий професіоналізм, новаторство, інженерний талант А. Б. Ганькевича стали запорукою успіху у вирішенні складних виробничих завдань. Під його керівництвом побудовано й випущено біля 400 суден різних класів і призначення, які були зразками технічного вдосконалення того часу,

118


Підсумки стали гордістю й візиткою ЧСЗ, міста Миколаєва, СРСР. Наш ш земляк залишив вагомий внесок у рішення великих соціальних проектів у місті: побудовано 12 тисяч квартир, міський стадіон «Суднобудівник», Палац суднобудівників, комплекс баз відпочинку, школи, дитячі садки. Анатолій Борисович був призначений директором ЧСЗ в 1959 році з поста директора заводу ім. 61 Комунара, яким керував з 1950 по 19 1959 роки. За час керування заводом А. Б Ганькевичем не було ні одного ого випадку невиконання державного плану. Більше того, більшість суден здавались ись рара ніше вказаного терміну. Завдяки зусиллям нашого земляка ЧСЗ отримав замовлення на будівництво крейсерів-гвинтокрилів «Москва» та «Ленінград». Саме А. Б. Ганькевич добився продовження цієї лінії і отримав наступне замовлення. За всі роки перебування на посту директора він виховував кадри для будівництва гігантських суден, розуміючи, що це – головне. В 1966 році А.Б. Ганькевичу вручили Золоту медаль «Серп и Молот» Героя Соціалістичної Праці – нагороду, якою були відзначені його особливі заслуги перед державою. В суднобудівній галузі не було жодного керівника, який протягом ЗО років працював би на складному, відповідальному директорському посту. До 100-річчя видатного миколаївця планується відкриття меморіальної дошки на заводах ім. 61 Комунара та ЧСЗ. На будинку, де мешкав А. Б. Ганькевич, теж буде вшановано його пам’ять дошкою, на якій буде викарбуваний напис: «Тут жив А. Б. Ганькевич – герой свого часу...» В рамках проекту «Бузька хвиля» наш 11 клас проводив виховні години в початкових класах, присвячені 100-річчю А. Б. Ганькевича. Ми були організаторами виставки дитячих поробок, де були представлені моделі кораблів. Також пройшов у нас конкурс малюнків «Якби не було на світі корабелів, то не було б і Колумбів на землі...» Вивчаючи життєвий шлях Анатолія Борисовича, я і багато моїх однокласників зрозуміли, що бути такою людиною, як А. Б. Ганькевич, – це надзвичайно важливо, особливо в цей час, коли на наших суднобудівних заводах виникли проблеми. Тому деякі хлопці вирішили пов’язати свою майбутню професію з суднобудуванням. Пам’ять і слава нашому земляку, герою, справжній людині – А.Б. Ганькевичу! Пролетять роки і, можливо, на морях нашої країни буде плавати величезне судно під назвою «Анатолій Ганькевич», яке побудують мої однокласники...

Учениця 11 класу ЗОШ № 23 Буткалюк у Ірина р

119


міський проект

БУЗЬКА ХВИЛЯ

lPqŠn lnu lpPi Де знайти іще б таке містечко, Щоб раділи очі та душа, Щоб від пахощів заходилось сердечко, Щоби спогади приємні залиша! Миколаївська моя земля родюча, Цвіт акацій, запахи бузків... І вода у річці балакуча! Рідне місто для моїх батьків. Вулиці широкі та просторі, Зоопарк, Мак-Дональдс і Намив. А вечірні вересневі зорі, Які ще Аркас боготворив. Миколаїв – місто корабелів. Миколаїв – місто наших мрій! Сяй барвистим сяйвом акварелі, Не згасай, вогонь надії твій!

Учениця 3-А класу ЗОШ № 65 Бабій Аліна

120


Підсумки “ ohx`~q“ qbnlh pPdmhlh Миколаїв – рідне місто, Дуже я тебе люблю, Твої річки, як намисто, Душу радують мою. Працювали на заводі Мої прадіди і дід, Хочу бути на них схожий, Загартовуюсь як слід. Я дивлюсь, як тихі води Очі милують мої. Мрію вирости скоріше Й будувати кораблі.

А. Павленко, ЗОШ № 6

Третій праворуч (2 ряд) Жупаненко І.В. Мене звати Артем Рябошапко, навчаюся у 9-Б класі ЗОШ № 64. Я з родини корабелів. На заводі ім. 61 Комунара працювали мій прадідусь Жупаненко Іван Вікторович, дідусь Жупаненко Олександр Іванович, бабусі Жупаненко Раїса Степанівна та Рябошапко Марія Дмитрівна. Усі вони працювали багато років у цеху № 12. На жаль, дідусь та бабусі вже померли, але у мене залишилися теплі спогади про них, про їхнє життя, адже я часто слухав розповіді рідних.

121


міський проект

БУЗЬКА ХВИЛЯ

Четвертий ліворуч – Рябошапко М.Д. Моєму прадідусю Жупаненку Івану Вікторовичу в 2012 році буде 90 років. На заводі прадідусь працював з 1938 року. Потім у 1941 році пішов добровольцем на війну. Повернувся поранений у 1944 році – і зразу на свій завод. Працював на заводі до пенсії, на яку пішов у 1982 році. Крім бойових нагород, прадідусь має відзнаки за свою сумлінну працю. Його до цих пір пам’ятають на заводі, вітають зі святами. Жупаненко Іван Вікторович – ветеран заводу. Я дуже пишаюся ним, коли стою поряд під час зустрічей у школах, на заводі. І я згоден зі словами мого ровесника із школи № 6: «Мрію вирости скоріше й будувати кораблі!» Я буду продовжувати династію корабелів.

Перша праворуч – Жупаненко Р.С.

Учень 9-Б класу ЗОШ № 64 Рябошапко Артем

122


Підсумки m`pndfemm“ lpP Люблю спостерігати за переливами Південного Бугуу, особливо коли накрапає дощ. Річка раптом починає виблискувати різними и відтінками: від пінно-білого до темно-синього, майже чорного. Вітер граєть ться з хвилями, жбурляючи їх час від часу, а вони то покірно шепочуть тільки и їм відому пісеньку, то сердито хвилюючись, викидають їх на берег. О, це вже радіс радість для дітлахів – приборкувати хвилі! Але дорослі починають сваритись і поспіхом і забирають своїх чад від річки, від хвиль… І раптом мій погляд зупиняється на неймовірної краси кораблі, який впевнено і величаво розсікає будь-які хвилі. Він такий величний, такий привабливий! Я на мить уявила себе на палубі корабля у красивій морській формі серед дружнього матроського колективу… Так народилась моя мрія – вступити до кораблебудівного університету і продовжувати традиції нашого корабельного краю – возвеличувати наш край корабельний!

Учениця 6-А класу Миколаївського муніципального колегіуму Вероніка Іванчук

123


міський проект

БУЗЬКА ХВИЛЯ

Мій Миколаїв Мій Миколаєве, твоя ясна зоря Осяює мій шлях і направляє Мене у мандри за океани і моря, Щоб кожен міг сказати: «Я Миколаїв знаю!» Чи не найкраще в світі місто-порт, Колиска для мільйонів кораблів. І твій ріднесенький батьківський зов Почують в будь-якім кутку землі. Почують і одразу припливуть, Щоб пригорнути місто-неньку до грудей, Бо знають: рідна гавань саме тут Завжди чекає на своїх дітей. Мій славний друг, товариш, батько, брат, Живи і квітни, здоровій і багатій. Років найщасливіших во сто крат Бажаю тобі, Миколаїв рідний мій!

Литовченко Олександра, учениця 9-Г класу ЗОШ № 3

Щербакова Юлія, ЗОШ № 54

124


Підсумки Рідне місто На півдні української рідної землі, Між берегами двох річок бурхливих, За наказом Катерини місто возвели Для поколінь людей щасливих. Вже більш ніж двісті років місто розквітає, Історію свою звеличує щодня. І кожен українець навіки твердо знає, Що досвід давніх предків – це наше надбання! Славетний князь Потьомкін те місто збудував, Найкраще поміж всіх морських країв. Фалєєв – будівничий йому допомагав Створить притулок для синів усіх морів. Й дали назву місту вічну та безсмертну, На честь Святого Чудотворця у р Миколая. Й стало воно судноплавним центром З чарівним іменем щасливим – Миколаїв. Спливає час, пройшли тяжкі століття, І місто рідне продовжує свій путь, І досі величаво дуби багатолітні Разом із вічністю в майбутнєє ідуть. Миколаїв сьогодні – розвинуте місто, Науки і техніки вічна твердиня. Тут багато студентів, тут затишно, чисто, І приємно тут жити кожній людині. Мальовничі краєвиди, чарівні закати, Вітра лагідний дотик і зорі нічні, Рідна мати і батько, що стоять біля хати, – Існування мого елементи значні. Рідне місто моє – і сучасне, і давнє, Перехрестя часів і шляхів скрізь роки, Пам’ятаєм історію ми стародавню, Але дивимось прямо в майбутні віки віки.

Сусуловський Вячеслав, учень 8-В класу ЗОШ № 28

125


міський проект

БУЗЬКА ХВИЛЯ Завод «Океан»

Здесь морем синим резче пахнет, Виднее пирсы дальних стран, И не один, наверно, «ахнет», Завод увидев «Океан». Размах поистине широкий, И умолчать нельзя о том – Здесь корабли гнездятся в доке, Чтоб выйти на простор потом. Здесь строят их – не надо лучше, Не в счет ни холод, ни жара,

И по воде ходить их учат Высокой пробы мастера. Кто варит прочно, точно режет, Над кем не властвует покой, Те, для кого железный скрежет Стал звонкой песенной строкой. Тяжелый труд для них не бремя, Они великое творят. Не зря о них в программе «Время» С большой любовью говорят.

Дмитро Біденко, учень 5-В класу ЗОШ № 54

Корабельна сторона Любов до рідної землі, до малої Батьківщини – одне з найсвятіших почуттів, яке кожен із нас проносить крізь усе своє життя. Витоки патріотизму починаються там, де людина вперше усвідомила себе особистістю, де відчула красу і безмежжя рідного краю. Старовинний і молодий. Ці означення якнайповніше характеризують Миколаїв – місто корабелів під відкритим небом, місто, у якому переплелися минуле й сучасне. Занурюючись в історію свого рідного краю, розумієш, який зв’язок має моє місто з життям усієї країни, іншими державами. Мій край має велику і неповторну культурну та історичну спадщину, в якій окремими самоцвітами сяють відомі постаті адміралів, подвиги миколаївців, історії суднобудівних заводів та кораблів. Щедра і прекрасна доля випала Миколаєву! Корабельна історія – це символ, уособлення рідного міста, яке оспіване поетами, композиторами, художниками. Завдяки цікавій історії Миколаїв живе в людських душах.

Логачова Валерія р , учениця 9-Б класу ЗОШ № 54

126


Підсумки

Миколаїв – це всі ми! Там, де звились дві ріки, Місто гарнеє стоїть. Пам’ятай же на віки Й бережи від лихоліть Як свою зіницю ока Миколаїв наш святий! Бо душа в нього глибока Й голос ніжний, золотий. І бува несправедливо Ставишся до нього так? Його доля не важлива Вже тобі, бо ти – простак. Миколаїв – наша гордість! І любить повинні ми Кожну стежку і місцевість Навесні й серед зими. Зазирнувши у літопис Добрих та поганих днів, Знайдемо прадавній запис Наших золотих степів. Місто це давно ще знали,

Кіммерійці тут були, Навіть в Трої воювали, Військо мужнєє вели! Потім – греки оселились, Ольвію вони звели. Готи й гуни наступали І «Щасливу» зруйнували. Довго степ наш пустував… Поки князь Вітовт Литовський Місто тут не заснував. Та пройшло багато років, Нині – Миколаїв тут. Є сади, парки, провулки, Що каштанами цвітуть. Придивися й ти уважно – І відкриється тобі, Що було ще неосяжним Й потаємнії скарби. Хай що хочуть нам говорять, Серцем міста ти живи! Тоді гордо проголосять, Миколаїв – це всі ми!

Вініченко Ірина, учениця 8-А класу гімназії № 3

127


міський проект

БУЗЬКА ХВИЛЯ Миколаїв

Тут, де степ зустрічається з морем, З прадавніх віків оселялися люди. Були ці землі Диким Полем, А стали – містом пречудовим.

Флотським бульваром я пройдуся – І щастя, й гордість на душі. І адміралам посміхнуся, Вклонюсь Фалєєву в плащі.

Жили тут слов’яни, греки, скіфи, Ногайські орди, козаки. Усе це правда, це не міфи, Усі для нас – не чужаки.

Та якщо раптом настрій погіршивсь, Я не буду засмучуватись і сумувати. До зоопарку прямую скоріше Милих звіряток нагодувати.

Живи й процвітай, мій любий краю, Місто найкраще і дороге! Плекай дітей і щастя май! Вони всім серцем люблять тебе!

Ісабекова Заріна, учениця 8-А класу гімназії № 3

Коротка історія Миколаєва Погляд звичайної школярки Частина І Де грецьке річище Гіпаніс, Де скіфи сипали курган, Де руські човни будувались – Там Миколаїв наш постав.

І не просте, а корабельне, Щоб кращі там були майстри, Щоб планували все ретельно. І в строк малий той град звести.

Було се так: Єкатерина Швиденько віддала наказ Потьомкіну у світлу днину Їй місто збудувати враз.

«Поставте верфі і заводи Щоб флот російський будувать, Що кораблі в морськії води Могли б майстерно випускать».

Потьомкін д довго не збирався, р , Ретельно спакував багаж, Із Петербургом попрощався Й велів подати екіпаж.

128


Підсумки Частина ІІ Та перед тим, як місто ставить, Ще треба скласти його план, На місце всіх майстрів доставить Та привезти матеріал.

Для графа стало по одарунком Фалєєва якраз зусттріть, Бо той високого ґату тунку Вельможі місто міг створить. ст

І руських зодчих не в столиці Ще треба було відшукать, І щоб не соромно цариці План верфі хутко показать.

Коли роботу закінчили Й занотували геть усе, Підтримки в Бога попросили, Фалєєв міста план везе.

Шукав Потьомкін інженера: Щоб гарний він план міста склав, Його зобразив на папері Та розрахунки написав.

Дала «добро» Єкатерина Та «Усть-Інгулом» нарекла, І всіх в дорогу спорудили – Трохи полегшала казна.

Частина ІІІ Назвали місто в честь святого, Що покровитель моряка, Молилися йому в дорогу – І море тихе, як ріка.

Вже світ побачили бульвари, Що їх Старов спроектував, Гуляли містом адмірали, Бо Миколаїв гарним став:

Із року в рік все будувалось, На воду стали кораблі, І місто швидко розросталось, Чимало зайнявши землі.

Рівненькі вулиці й квартали, Архітектура – просто «Ах!» Поети вірші все складали, В країні місто – на устах.

Було прокладено дороги, Та через ріки два мости, Розчищено бузькі пороги, Щоб пропливали кораблі.

Частина ІV В імперії р гриміла р слава Про град південний, сильний флот, Про славне місто Миколая І про його закритий порт.

Коли в Криму р у війна гриміла, р , То Миколаїв був в тилу. Та Севастополь оточили, І мужні жителі – в бою.

129


міський проект

БУЗЬКА ХВИЛЯ

На південь зброю постачали, Допомагали лікувать, Своїх на полі не лишали – Османам нас не подолать.

З тих пір пройшло років чимало, Розсіявся воєнний дим. Довгенько ще розповідали Про надзвичайно сильний тил. Частина V

Як «сніг на голову» та впала На місто новая війна: В цей час Європа вся палала, Ім’я їй – Перша світова.

Тривожна вість із Петрограда Летіла по усіх містах: «Нема царя – народна влада!» І знову місто на устах…

І знову в бій, і знову в пекло Пішли у море кораблі, Й вели атаку безперервно Безстрашні, сильні моряки.

СРСР весь світ сполохав – Нема монарха, є народ! І почалась нова епоха: Життя нове отримав порт. Частина VІ

Та спокій був не довго в місті – Почалась Друга світова, Фашистів, певно, тисяч двісті Направила сюди війна.

Продовжувалось це три роки, Господар був тут – окупант. Хазяйнували німці, доки Не прибув Ольшанського десант.

Вони, неначе ті вандали, Що раптом в Рим колись прийшли, Наш Миколаїв руйнували: Всі церкви, школи і мости.

І кожен зараз в місті знає Про подвиг славних моряків, І наше місто пам’ятає Усіх, хто кров свою пролив.

І кожен рік День Перемоги Є миколаївцям святим. Героям уклонюся в ноги За чисте небо поколінь… Частина VІІ Хоч все змінилось, небо ясне, Лиш іноді ідуть хмарки, Та вогник парковий не гасне, Х «дують триста днів Хоч і вітри»… і

Та час іде, ростуть малята – Історію їм будувать. І руль машини візьмуть рученята, Ї доля – Миколаїв Їм М ї прославлять.

Яценко Аліна, учениця 11-А класу гімназії № 3

130


Підсумки Кораблик с белым парусом Май по городу гуляет, Одуванчики цветут… И Советская родная… В небе облака плывут… Солнце греет, всё сияет, Плещется Ингул вдали – В нежно-голубые дали Уплывают корабли. И, сверкнувши парусами, Теребя речную гладь, Уплывая с облаками, Будут корабли сиять. Не померкнет белый парус, Уплывая в горизонт, В небе, слившись с облаками, Ярким солнцем станет он!

*** Будет он сиять навеки, разнося медовый май, И лишь только летний ветер поплывёт с ним в небокрай. Лишь лавандовое небо его будет охранять, Ну а он расскажет солнцу, что давно хотел сказать: Что хранит он Николаев, что он – память кораблей, Что весь мир он согревает, храня счастье жизни всей! Поплывёт он чрез невзгоды, чрез туман и чрез дожди, И причалит на свой берег – надежды, веры и любви. Ветру он расскажет гордо о великом корабле, Что хранит он Николаев, что есть счастье на земле! И вернётся в тёплом мае в Николаев наш родной, Ярче солнце засияет, очарует красотой! Будет плыть навек кораблик с белым парусом вдали, Охраняя Николаев, озаряя корабли!

Фрунзе Анна, учениця 8-А класу СШМіПР

131


міський проект

БУЗЬКА ХВИЛЯ

Тобі, Миколаєве! Моє місто – найкраще у світі, Хвилі Бугу так пестять його. Все у зелені, парках і квітах, Миколаєвом зветься воно. На Інгулі тут верф збудували, І поглянь – всюди діти твої, На просторах морських і на суші – Гарні люди й такі ж кораблі. Твої вулиці людям розкажуть, Що Потьомкін тебе заснував, Архітектором був тут Фалєєв, Адміралів країні ти дав. Про війну можеш ти розказати, І про Лягіна, і Сталінград, Вшанував ти загиблих героїв. Пам’ять і генералів, й солдат. Тухачевський, Матросов, Ватутін – Всі вони, ніби поруч стоять.

А дерева в парку Перемоги Про війну і про мир шепотять. Я люблю твої вулиці взимку, Коли сніг, і люблю восени. Квітнеш ти 200 років на півдні, Ну а ми – твої доньки й сини. Ми вивчаєм історію міста, Маєм знати про корні свої, Бо якщо про минуле не знаєш, То не маєш майбутнього ти. «Бузька хвиля» – проект цей для тебе, Але більше, вважаю, для нас. Я люблю тебе, мій Миколаїв, Кожен день, кожну мить, кожен час. Знаю я вже багато про тебе І бажаю ще більше пізнати, Ми – майбутнє твоє, Миколаїв, Тебе будем в віках прославляти.

Курчева Людмила, учениця 10 класу ЗОШ № 24

Мій Миколаїв Миколаїв – місто корабелів, Миколаїв – рідне місто моє, Я плекаю любов та надію, Що ніхто не полише тебе. Тут зростають десятки років Мужні хлопці, що, певно, ніколи Не забудуть працю батьків, Не забудуть вони корабелів, Не забудуть їх працю важку, І не підуть на чужії землі,

Здобувати їм славу міцну. Миколаїв – моє рідне місто, Корабелів Батьківщина моя, Ми з тобою пов’язані тісно, В нас на двох одна лиш душа. Я ніколи тебе не полишу І не зраджу славу твою, Кораблі морські хвилі колишуть, І все мовлять, що я збережу Корабелів пам’ять святу.

Заневська Ірина, учениця 11 класу ЗОШ № 36

132


Підсумки Мій «Океан» Незабутні славетні роки «Океану» Пронесли рідну славу від краю у край. Із далеких країн кораблі припливають, Десь в далекому морі вони майорять… Вранці вийду на берег Південного Бугу – Мені мило всміхнеться «Океану» зоря. Майорять кораблі на просторах безкрайніх, Океанівські діти – то гордість моя! Слава, слава всім тим, хто в заводі працює, Слава, слава безкрайня і твоя, і моя. Працьовиті там руки, працьовиті там люди! «Океан» – це мій край, моя доля і рідна земля!

Паніна Ольга, учениця 11-А класу економічного ліцею № 1

Місто Миколаїв Де Буг зливається з Інгулом, Де чайок крики чуть згори, Де хвилі б’ються о причали І о могутні кораблі,

Святий Микола-покровитель Подарував своє ім’я, І Миколаїв, диво-місто, Його й понині прославля.

Де у степу, в садах вишневих Палають квіти чарівні, Будують люди пароплави, Які пливуть у всі кінці.

З часів Потьомкіна й донині На верфях з потом на чолі Працюють славні корабели – Зростають нові кораблі!

І наше місто квітне в славі, Яку здобуло у труді! Мій рідний, любий Миколаїв – Найкраще місто на Землі!

Сбродова Вікторія, учениця 9-А класу ЗОШ № 14

133


міський проект

БУЗЬКА ХВИЛЯ ***

Величне місто, овіяне вітрами, В майбутнє ти крокуєш разом з нами. Мій Миколаєве, пишаюсь я тобою, Супутнику ти мій, завжди в душі зі мною. Славетні люди Миколаїв заснували, Війна та негода його не зламали. Святий Миколай — міста мого охоронець, Всіх його жителів він оборонець. Це Батьківщина великих кораблів, Річкових прославлених портів. Відомі корабели тут живуть, В щасливе майбуття дітей своїх ведуть...

Ніколаєв Дмитро, учень 9-Б класу економічного ліцею № 1

*** …Несуться океаном кораблі – І залишаються позаду всі проблеми, Зникають в хвилях всі дилеми, Здається, ви на небі, а не на землі. Ви стоїте на палубі, і вітер свіжий Вам б’є в обличчя – чути шум води, Зірки на небі так яскраво світять І вказують, куди пливти. А на містку капітан сивочолий Шлях визначає по зірках-маяках. Цей корабель за покликом серця очолив, Долі людей у нього в руках...

Гуцул Людмила Людмила, учениця 10-Б класу економічного ліцею №1

134


Підсумки Кораблю, сошедшему со стапеля я Вот раздался гудок пароходный. На причале мы машем рукой. В путь свободный красивый и гордый Провожаем красавец морской. Корабелы закончили труд свой – Борозди океаны, моря, Ведь тебя, наш корабль быстроходный, Так и тянет в другие края. Отходя от родного причала И ложась на положенный курс, Ты запомни, корабль величавый, Город, где тебя любят и ждут.

Учні 6-Б класу ЗОШ № 43

«Парфентий Гречаный» Колыхала волна причалы, Волновалась музыке в такт. И сияло «Парфентий Гречаный» На крутых рудовоза бортах. Из рабочих ладоней дока Он уходит горд и красив. В небо кран поднялся высоко, Солнце за бок стрелой зацепив. Рудовоз в плеске ленты алой Резал грудью речной поток, И тихонько сказала мама: «Будь счастливый, Парфентий, сынок»...

Наталі Боровик, робітниця заводу «Океан»

135


міський проект

БУЗЬКА ХВИЛЯ

Опалені війною У місті славетнім, Опаленім війною, Безстрашні кораблі Готувалися до бою.

Ні люди, ні бузька хвиля Ніколи не зможуть забути, Якою ціною пращури наші Мир змушені були здобути.

Було чути в кожній оселі, Як ревіли гармати, Щоденно йшли у вічність Молоді й сміливі солдати.

Ціною життя і щастя Для тебе, для мене, для нього Вишневий садок біля хати Зберегли поколінням солдати.

Квасницька Анастасія, учениця 9-Б класу ЗОШ № 11

Завод «Океан» Любий заводе «Океан»! Красиві кораблі даруєш нам. Мабуть, багато маєш ти працівників, Хороших і добрих помічників. Працюють вони бездоганно і вміло, Кораблі різні будують дбайливо. Найкращі діти твої названі на честь Зої Космодем’янської та Бориса Бутоми, Коли створювали їх працівники, То, мабуть, не знали важкої втоми. Бажаю в майбутньому, Щоб кораблі твої Були найкращими в світі, Яких не бачив ніхто в своєму житті!

Коваленко Анастасія, учениця 6-В класу ЗОШ № 40

136


Підсумки Місто Корабелів Над прекрасним і чарівним Бугом, Над маленьким, спритним, рідним Ін нгульцем, Простягнулось місто, простягнулось кругом. То є Миколаїв, той, що є взірцем. Місто Корабелів, вулиці широкі, Кілька є заводів, кілька є мостів. Є у нас яхт-клуб, є у нас і ФОКи, Є розумні школи й безліч дитсадків. По боках доріг височать тополі, Та такі стрімкі, та такі чудні. Листяних лісів є у нас доволі, В них ростуть берези, місце є й сосні. От таке чудове та до болю миле. Може, і велике, та таке мале. Справжнє українське корабельне місто, Найрідніше місто з міст усіх, що є. Я кажу: «Спасибі!», знаю, що існуєш. Я кажу: «Спасибі!», знаю, що ти є. Я кажу: «Спасибі!», бо душа благає Та життя вирує, рідне ти моє!

Лисенко Ольга, учениця 9-А класу економічного ліцею № 1

Візерунок часу Моє місто – як острів Різних стилів і мов. Лину птахом у простір Поміж білих будов. На Південному Бузі Не вода, а віки...

Були вороги й друзі У моєї ріки. Дивні скіфи і греки Краю дали красу. Мої предки далекі – Візерунок часу.

Ганна Сорокіна, учениця ЗОШ № 51

137


міський проект

БУЗЬКА ХВИЛЯ ***

Колише Бузька хвиля кораблі, Що йдуть у край великої води. І всі – породження південної землі, Тому обов’язково вони всі повернуться сюди. Земля чудова, сповнена краси, Хоч взимку сніг не рясно в нас бува, Тут влітку золотяться колоси, А той, хто любить, той знайде слова. Тут, у степу, у давній давнині, Де нині міститься наш корабельний край, Раніше був, та мариться мені, Ольвійський, Грецький дивний, пишний рай. Тіла рабів, зусилля їх пекельні, Та амфори з маслами та вином… Човни рибацькі, також торгівельні – Багато в ті часи пішло на дно. Цвіли оливи, і гончарне коло Крутилося під сонцем степовим. А часом все мінялося навколо, Ставало іншим, нашим і новим. Була історія. Потьомкін, Катерина, І став на хвилю перший корабель. Він «Миколаєм» був не без причини, Така є назва Бузьких цих земель. Музеї в місті, є музей і флоту, Історії перлини береже. Про кораблі, фортеці і оплоти… Та таємниці їхні стереже. У Миколаєві дивин було чимало, Це місто у державі грало роль роль, І тут жили великі адмірали – Грейг, Глазенап, Макаров – він король.

138


Підсумки А композитори, письменники – то силаа, І їх, відомих, так багато в нас! Славетна та земля, що породила Таких, як Миколаївський Аркас. Війна калічила, нещадно руйнувала, Фашисти і румуни тут були, І все, що люди тут побудували, Того ми ворогам не віддали. Про ті роки ми згадуємо з болем, Раніш пожежа – а тепер сади. Було у Миколаєві підпілля, І квіти біля вогнища завжди. Здавалося, розквітнемо ми пишно, Але своє диктує дивний час. Сади зникають, де шуміли вишні, І кораблів давно немає в нас… Але ми віримо, що скоро Бузька хвиля Знов поцілує славний корабель. Не марно величезні ті зусилля Для прославляння цих святих земель. Не марно на Радянській сміх дитячий Наповнює сьогоднішнє життя. Ми цій землі своїй назавжди вдячні, Що з вірою ідемо в майбуття!

Мішанкіна Олена, учениця 11-Б класу ЗОШ № 10

139


міський проект

БУЗЬКА ХВИЛЯ

Є славні моменти в історії нашого міста Є славні моменти в історії нашого міста, Є сторінки розрух і трагедій, на жаль. Про одну, розпочату колись капіталістом, Ми розкажем, ми повідаєм вам про «Наваль». Франсуа й Делуа, ті бельгійці заможні, В Миколаєві землю придбали колись І відкрили завод-гігант наш у жовтні, І назвали – «Наваль», рівноцінно – «Морський». Мінялися назви з «Марті» на «Косенка», Мінялася влада, і час, і народ… Незмінна лиш праця – і вже у сімнадцятім 106 одиниць мав в доробку Чорноморський завод! В неспокійний для держави Революцій грізних час Відбулося злиття акцій «Чорноморського» й «Наваль», Громадянська впала в Лету, світ отямився, а втім, Зупинивсь завод тоді наш, бездіяльним був літ сім. Найстрашнішим чорним круком в 41-му війна Пронеслася – і під нею розтремтіла вся земля. Став завод наш сиротою: він покинутий всіма, Вийшов в море й добудову, стиль роботи поміняв… На всі мирні теплоходи, баржі, навіть катери, Чорноморці встановили зброю з перших днів війни. Німці стали панувати, заставляли, мов рабів, Денні норми виробляти, гнали люд до концтаборів. Окупанти не жаліли ні дітей, ані жінок, За порушення карали, призначали до різок. д у ж вражі р д діти,, Як відчули Що вже все, війні кінець – Позривали, потрощили, Все спалили нанівець.

140


Підсумки Дві споруди лиш лишили після себе вороги, І гули тоді довкола страшним гулом лиш пусттки, Але всьому край приходить, І розрусі теж кінець! Біля року щось минуло, А цехи вже ожили, Верф для суден заробила, Піднялись показники! І уже завод – в дві зміни, Випуск валової зріс. І Південний Буг у моря Кораблі нові поніс. Рядові робочі славні дали світу кораблів, Траулерів, авіаносців, крейсерів і підчовнів… Їх майстерність досконала так зростала у ті дні, Що в надійності й на якість славу в світі здобули. За розробки технологій, за оновлення завод У своєму процвітанні мав чимало нагород. Золоті робочі руки шанувалися весь час, До Героїв представлялись не один – дванадцять раз! Про робочих свого заводу піклувались директори: Житлові і спортспоруди, відкривалися садки. Для людей в пошані було пов’язати з ЧСЗ Свою працю, свою долю, життя діток молоде!

Скляр Ірина, учениця 11-А класу ЗОШ № 17

141


міський проект

БУЗЬКА ХВИЛЯ

«Червоний Кавказ» Народилися на верфі три суди. Ніби велетні, могутні та міцні. Але моря хвилі металевий корпус обняли, Лиш коли сплили за роками роки. Старших два брати у море пішли, Меншого сум та іржа обняли! Так тріпочеться серце корабела, Як ридає у неньки душа. Бо ржавіє на реях дитя металеве, Занедбати ж його не здіймалась рука. Корабели подбали про чадо морське, Спустили на хвилі, дали ім’я нове. Хоч як схожий був із братами, Але міцнішим за всі брами Зійшов корабель у моря. Зірка сяє на ньому крізь ночі та дні, Проривається крізь буревії морські. «Червоний Кавказ» кордон стереже, І денно, і нощно вахту несе! Не звичайне судно, дивний цей корабель! На борту він тримав майже сотню людей! Кращою зброєю, кращими силами Нагородили творці його. Скільки ж на верфі він спав, Стільки ж він сили і мав. Найкращі роки несе вахту «Кавказ», Ворогів відбивав він навалу не раз. Той, хто бачив його у бою, Віру, силу, відвагу, броню, Запам’ятає назавжди, Які у крейсера вогні. Роки полум’яні спалили міста. Ве Велика, безумна без б була цее війна. ій На захист ставали стареча й маля. Назад відступати не дала земля.

142


Підсумки На захист кордонів, своїх берегів, «Червоний Кавказ» ескадру повів. Під шквалом вогню, Під градом свинцю, Команду спускав у Феодосійському порту ту. Дві тисячі тонн води у борту Крізь дірки вливались у тіло йому. Матроси мішками, матрацами, тілом Закрили всі течії так, як уміли. В порту дві години під сильним обстрілом Трималась команда, що ледь не втопилась. Нам легко тепер про той час говорити, Нелегко було лиш десанту спуститись. Зберіг корабель неймовірним зусиллям Команду й десант – це ж зовсім неймовірно! Перемоги ціною в життя – «Червоний Кавказ» здобув у боях. Це гордість на флоті, Це гордість для нас! Оце маневраж, оце пілотаж! …Скінчилась війна, збудували нові кораблі! «Червоний Кавказ» завершав свої дні. Спочатку на борт екскурсантів вели, А потім навіки заснути дали. В останній заплив у останньому рейсі Вели матроси давній крейсер. Настала мить прощання з кораблем – А слів нема. Є дикий щем. Як гордий воїн, як орел у вишині, Сховав у морі відважні свої вогні.

Пустовойтенко Роксолана, учениця 9-го класу ЗОШ № 49

143


міський проект

БУЗЬКА ХВИЛЯ ***

Під сонця південного колом До неба безкрая блакить, Окупане хвилями Бугу Улюблене місто стоїть.

Торкалось розрухи саваном Війни вогняне крило, Та славне моє, рідне місто І вистояло й перемогло.

Так само судна підпливають, Той самий у чайок політ. Стоїть рідний мій Миколаїв Вже понад 200 літ.

Знов кличуть гудки на заводи, Каштановий сквер у вогнях. Колиска свята корабелів Прославлена буде в віках.

Сімонія Крістіна, учениця 6(10)-А класу Першої української гімназії ім. Миколи Аркаса

Бугская волна Сегодня я не сомкнула глаз дотемна – Меня привлекла бугская волна… Она поднималась, как будто бежала, На вальс торопясь, на вальс корабельный. Весенней порой. Погодой ночной. Там, где берега зажигают огни. Там, где горят вечно фонари. Там, где живет моя мечта: Побыть бы здесь до утра. И встретить закат, а завтра рассвет. Среди кораблей мне побыть поскорей! Вы посмотрите, как печален он, Когда прощается со своим городком. Николаев ты мой дорогой! Оставайся в душе ты моей колыбельной, Х Хоть не громкой, й но все же родной! й!

Масилюк Таїсія, учениця 5-А класу ЗОШ № 52

144


Підсумки Свою любов тобі я віддаю Свою любов тобі я віддаю, Мій Миколаїв – місто корабелів, Оспіваний в піснях, Опалений війною. І де б я не був, А ти завжди зі мною. Так! Наша гордість – Наші кораблі, Збудовані дідами і батьками. Хай знають всі народи на землі Про місто корабелів – Миколаїв. А найцінніше в місті – наш народ І працьовитий, і талановитий: Художники, поети, співаки, Конструктори, пілоти і артисти. Мій Миколаїв – ти мій рідний дім, Моя маленька Батьківщина. Щасти тобі, народе мій, Живи, немов одна родина!

Хмельницький О., учень 9-А класу ЗОШ № 47

«Константин Ольшанский». Міщанинець Валерія, 8 клас СЗОШ № 36, 14 років

145


міський проект

Щербаков Віталій, 6(10)-А Перша українська гімназія

Фрегат «Святий Миколай». Павловський Дмитро, 3 клас ЗОШ № 36

146

БУЗЬКА ХВИЛЯ

Робота із шкіри. Брицька Катерина, 11-Б клас ЗОШ № 51


Підсумки

Чупріков Ю., 6 клас CШМіПР

Крейсер р Кавказ». «Красный Петух Артем, 10-А клас ЗОШ № 45

Вівірець р ц Марія, р , 6-Б клас ЗОШ № 3

147


міський проект

БУЗЬКА ХВИЛЯ

Наконечна Ольга, 7 клас ЗОШ № 44

Стащук Дмитро, 11 клас ЗОШ № 28

Нагірна Надія, 9-А клас ЗОШ № 57

148


Підсумки

Татаренко Денис, 8-А клас ЗОШ № 14

Важкий авіанесучий крейсер «Адмірал Микола Кузнецов». Тягнибедіна Яна, 10 років, 3-А клас ЗОШ № 64

149


міський проект

БУЗЬКА ХВИЛЯ Гофман Антон, 10-Б клас, економ. ліцей № 1

Чигрін Вячеслав, 9-Б клас, економ. ліцей № 1

ЗОШ ЗО Ш№7

Шостак Юлія, ЗОШ № 19

150


Підсумки «Есмінець «Стремительный». Щелканова Аліна, 7-А клас ЗОШ № 45

Сілівончик Микита, СЗОШ № 4

Іванніков Микита, 7-В клас ЗОШ № 40

151


міський проект

Лепіх Владислав, 1-А клас ЗОШ № 43 Коваленко Ганна, 12 років, ЗОШ № 19

152

БУЗЬКА ХВИЛЯ

Кучмагра Любов, 5-А клас ЗОШ № 50


Підсумки

ЗОШ № 31

Чернов Євген, 4(8)-А клас, Перша укр. гімназія № 1

153


міський проект

БУЗЬКА ХВИЛЯ

Скиданов Антон, 9-А клас ЗОШ № 13

ЗОШ № 48

Урбанська Анастасія, 4-А клас ЗОШ № 52

154


Підсумки

ЗОШ № 48

ЗОШ № 48

Грабчук Марія, 4-Б клас ЗОШ № 52

155


міський проект

БУЗЬКА ХВИЛЯ Альба Мирослава, 6-А клас ЗОШ № 50

156


Підсумки

Пилипенко Ілона, 5-А клас ЗОШ № 50

Сова Віталіна, 11 років, ЗОШ № 19

ЗОШ № 10

157


міський проект

БУЗЬКА ХВИЛЯ

Главнева Любов, 16 років, ЗОШ № 19 Марія Башкирьова, 10-й клас

158


Підсумки

Кімряк Олександр, 9-А клас ЗОШ № 20

Георгій Діана

Макет човна. Черба Віда, 9-А клас CШМіПР

159


міський проект

БУЗЬКА ХВИЛЯ

5-Б клас ЗОШ № 51

Галанчук Юлія, 6-А клас, муніципальний колегіум

Пушкар Валерія, 8-Б клас, економ. ліцей ц №1

ЗОШ № 7

160


glPqŠ


5 p`mnj jnp`aek|mncn jp`~ P“2%!S #,*%&=_"“**,. *%!=K&S" ƒ 1789 C% 1939 !!.

17 pPdmhi oph)`k P“2%!S #,*%&=_"“**,. “32…%K32S"…,. ƒ="%2S"

39 no`kemP bPimn~ P“2%!S *%!=K&S", 4%"…S", *S K3&, ƒK32%"=…S …= “32…%K32S"…,. ƒ="%2=. #S“2= 2= K!=&, 34=“2* 3 d!35SL “"S2%"SL "SL…S

57 PdrŠ| r lnpe jnp`akP P“2%!S #,*%&=_"“**,. *%!=K&S" 3 “34=“…%#3 “"S2S 2= _. “"S2%": ƒ…=4:……

81 qk`beŠmP Plem` lhjnk`Jb` d%“&S2›:…… 2%&S ",2=2…,. &;2:L #S“2=, ›,22 2= 2S &*…S“2* *,. C%"’ ƒ=…S ƒ 5=&3ƒƒ; “32…%K323"=…… 2= *3&*23!…,#, C%2S #, …=<%5% *!=;

117 onjh cnp“Š| qep0“ Š"%!4S !%K%2, 34=“…,*S" C!%:*23 &a3ƒ**= .",& [


163


BUZKA_HVYLYA_2  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you