Issuu on Google+

~路

Calvin Klein underwear

Womens Underwear

Fall2012


;j

!$

It

>-•

" ;I

I!

:: 8 ;: I!

:X

F3537E Calvrn Klein Block &cpanslon F/C l'uslt1ip 8ra Racelbac:k w/RemCM:Jble Coc>l:le, F3543E T~ + F35«E Galler In 001

01


~路

..


;j

!$

It

>-•

" ;I

I!

:: 8 ;: I!

:X

F3507E CcMn Klein Black IWI-up &F3511 EH1p.11ar In 001


~路

..


~路

lllh 1o right. S2.593E Calvin Klein Block &<pantion Robe in 001 &S2.592E Colvin Klein BlaGl:Cqx>nwn ChemiM in 001

OS


;j

!$

It

>-•

" ;I

I!

:: 8 ;: I!

:X

F3.49.5E Plllh Po.biv& Push Up in 20N, CBF, 001, 2BF, lVl & SWF


;j

!$

It

>-•

" ;I

I!

:: 8 ;: I!

:X

F349.5E Push P<Mw Pu.h up & F3499E Bikini in W$1.


;j

!$

It

>-•

" ;I

I!

:: 8 ;: I!

:X

F345E P..sh P<Mw P..s~ & F3499E Bikini in 81>7


;j

!$

It

>-•

" ;I

I!

:: 8 ;: I!

:X

10

clod;:wue: F3360E Nol:.ed Glatn<>te' Sexy O:onlour + F3356E Th0119 in M, F1026H ck one O:onv. Hhirt!IA:J + F1031 H Bikini in RG4, F327Af Seduc!rw Comfort With lac& Cw!om!zad Lilt SeKy O:ontour + F3278E Bikini YA.ace In EOP & FI026H dr. cr.& Conv. f.shlrtlln:l + Fl 031 H Bikini In HFP


~路

F3274E Seduc!MI <:omrort w.


~路

lllh lo right. F3542E CoMn 13sin Blaci Ccpamion Unlined boloone!te + F3544E Bikini in IPS & F3559E Calvin Klein Block ElqxJMion Triai{Jie + F3S61E Bikini in D&N


~路

'"

S2591E Rwel Si8efl'WCir VS Bacilass Nightd.- in D6N


~路

S2.597E ~ Olantilly We.


~路

;j

!$

It

" <I I!

:: 8 ;:

\.

~ ~

{

,.

left 1c right. D3455E lhleiwrops Bikini in DPS, 016091: Cotolonia Cheeky Hip!18r in FHP, 4&U and 2LP & D3455E Undwwrops Bikini in HkS

I!

:X


~路

D3455E UndeiW!af)'l Bil:ini in VS8


;j

!$

It

>-•

" ;I

I!

:: 8 ;: I!

:X

F3326E Naked Glamour I Seductive Canfoo Wilh lac• Caw. lao& Plunge + F3327E Alllooe hiPf!er in SMA

19


;j

!$

It

>-•

" ;I

I!

:: 8 ;: I!

:X

20

F2&92E Seduc:li't'e Comlort Tai!Oilld CIJf!omised lift+ F2912E Hipslel in FT1


~路

from lel't to fight: S252AE Modal Coctdinatingl!:e / Wt:Ne<U VS Fl Top in BRR + 551 HiE !loll Up PJ Pant w/Repeal logo in TBP &$2602拢 Modal Coctdlnatlng Tee /W:N&N VS Fl Topw/Twlded Neck Deroilln Sin.+ S511SE Roll Up PJ r>cntw/ltepeot!Dgo In KRP


;j

!$

It

>-•

" ;I

I!

:: 8 ;: I!

:X

F3369E laoe +Mcro lace Tri~le + F337.2E Bikini in Sl4


;j

!$

It

>-•

" ;I

I!

:: 8 ;: I!

:X

F35241: Dolllia Triangls + F3527E Bikini in lvt, F3522E Dahlia C\IS!omim lih& F3525E Thong in 1Vl & F3S01EMamba IVth up & f3503E ~in 001


CMW!IICiaiii&AIX liXNNIION -·f!I:MHlURA lolaiMC<

W/P8/t:NNA£rooa.

~1>,10301~

- - IWtl:Hm,..,.CHI) -l;.tOU~

-···IWfl'III>N.ta

poi CHI)IOM".o1>.

-

~ A/8/C. :rN4 D

- - IHNl>Mit:aelE Pill CHI) 32.16 ~

- - "Jtt<»G,I-M-L .....

~LI-M-L

---1-M-L

- - lEIIW.pnaG)II.VI.M-\ - - CMIBI.p)lON.lllllll.M/t

-

--~t-M-L

--llllleii.\ISM/t OCJOIBI:2012/~201J-.,

-L!VIIJ2

NAICID III.AMOia -

------pa.-. 1\at...

......allllltU, ...... :IOIIII.'tJD,.103611)

~-CDN.IJafi.La'oCZ

.D3o!A. :D.tl..-c:.

I!O"IMI-

103010

-A.IOU..-c:.IOUD

JII-1-M-L-a

nu•. AllDAIZE IWIW.Na.

JII-1-M-L-"

1!0"""1--tvt. -··--~

IOUA.IOUIIrW :rz.»~::rz..KDD

ICI·I·M·L-a

--IIOG.S·M-1·"nDII•waiDIIIN,S·M·I·ll raaa•lftlaW.Na.S·M·I·ll. nHn-AU.llalftlat«JT""" I·M·L·a

-

NO'/>MIBI2012 _.,_2

.

~DC"OII:Ir ZQ12

-LIVILt2

CK·ON!

--<"JIIii)O

,--a:Nt--~ _ -RiliDDll«lNG, D·I·M·L PIIIIH-ICI·I·M·L

··--OB'fJCI-1-M-L

RDUCII'I! COMI'Oin Wlllt LM:t:

--~lffCDIICU!,

-AIOIIIorT.IIIIDO

~-HltGWNO,

I·M·L·II.

---W/110. li·M·L-11. , . , . . ......L,talftla,

5-M·L-"-

-

ffJ/IV/OfP(lOl NOlr · D<CEMia 21)12.

-/EilP/FTI/101. cx:JOBB; 2012

_.IMI..._I

---

I!YII.AIII CHANII.LT Lila _ , - Ol"&li\V-. .1336/v"I,-CIO.tl>

5-M·L -·laGMNI".

1-M-L --"Jtt<»G, I·M·L

1-M-L

-···I/.IIA<IIIB1--.

_,_....,

-----

II!VIL -PWIM

--l/.l...,...,~llll'.

I·M·L

I·M·I

I ·M-1

pen~-

......

5-M-l

DEaM.IEJ.2012 _.,_2

-·---1HONG.

UlaiWUPS l i·M-1

I·M·I

21

-

ClC101181:2012


:S.

"'C

..

JHIINCJB.IA

NADD OI.AMOUII

--....-CCNTaJI,

-....~lfi,

DJ60,.3N811,

---··"'·' >OJIC/01111

-·IDf,S-.1,1-L

ID>O A. lOa 1.-WD. ,.,,. --~-""" ......... ,.,o!PM'!,IN6A.

"'

..... A. :ala 1.-WD - 1 1 · UNUNED ............

"'IS

, ....11/C, ...... D "611• • ...,...,.ltl.ISW/<JC,

---~··"'·'

l'tCfPWI.INIII,IC, IM6D,IUIDO

01

--~.s-AA-L·Ja.

-

• TAJliOII>-.S·"'·L·IIL

-·HIPC!aWJI.oiC~

.S-M·l-Xl IUDI·AU.L.OCEHPSIEII,

..

~-M-l-11.

;)I -ln\--201! _......,,

.......

JaiC11VIi ICGMrOilT

IIIIDDIL CDGIIDINATIIID

IS

DII..IV.rt OC'FOil!I2D1 2 ~

01

TAILOIUD

111! I WIMIII

--~IH

- - 1/.!PJTCI',I-"'-L

ml•·'llON(I,S·M·L-11. mn•· -S-M-L-11. n91:11 • -S·M·I·ll

-·I/.IPJTCPW~

-A/1,-G,IIVII>

IIIICN11

1:

NECI: DfiAJI, S · M· L !WION.l') 111111 •IOU. I.!' P.II'#HI W/IEPEIIT l.030,XS-S-M-l (IIP+2Dt.CI\Ill1

111-·IIOU."'JOilNTW,..,._.,., IOOO,U-8-"'-L ••MCN.l')

01

"

DmVIIIm FTl, N'P, - .IANUAII'f 2013 IPS, TBP - NOVfM8Bt 2012 COVIU81 U¥11.13

Dlllnl'lll!t,111,2Cli.NOIIL\OIIil

..

SIM.~.-

IS

lAC& • MICilO I'IMH•IWILP.-MtC/1>

01

2012

~2Q1J

IICXD&Y81n~IIICIANCI

--IILL!aiii.I'GW/AIIr

----

M l -• C16t!E. 8·M·L M l - - CliMtO!f/-.ouOO

-.:.:»lo/tl':/0,

-..........:.-o

ID·ICIII>.S·IoL·L

--W:.liWOE.t-M-L

. ., . .- ou.tiOII' /llm'$HOIIOFI ID~I-"'-1

G

-A.-11,11;/D

:il

PNni--JIS·S·M·L

IS

01

...__.

_NCWIIIB 2D12 ...... 1

U'II'III'IMICIWI

DAHliA

...... Mti.!'.-MtC/1> L'UIR •IHCNl, S·M-L -·IIII'U·M·L -l·lftBI.I·M·L

NIZII·<lii1CMIII>Ift.-.a110111loe'DJII> II'IHU-lllltCU,I-M-L IIMDI·~.S-M-l

---S-M-L

_

..

.__.

IIBIVIIm NOVEM~ 2012 CCWiiUIIIIi UVIL: 2

......,

SEI'Tallla 201 Z

.MAMIA

. . . . . . . PUSH IJI J2..M A/1/C/D

---··"'·' ---··"'·' -

·IHCNl,S-M-L

--~11010.11'1.$·"'·'

-

.......... -ln\AAY!012 _.......,,

29Womens underwear fall 2012