Page 1

CESSIÓ DELS DRETS D’ÚS D'IMATGES I TALLS DE VEU PER EL PROJECTE TRANS_ART_LABORATORI/CONTEXT EDUCATIU En /Na ______________________________ amb DNI __________________, i a dia/mes/any ______________ dono permís a Trans_Art_Laboratori per utilitzar el resultat dels processos de treball desenvolupats en el marc d'aquest projecte així com aquella documentació del procés on surti la meva imatge i la meva veu sempre i quan es compleixin les especificacions que es descriuen més avall:

Condicions d'ús: El material esmentat només es podrà utilitzar sota el context del projecte Trans_Art_Laboratori i en les seves diferents formes de distribució i presentació: en l’exposició, en el web i el bloc, en presentacions públiques del projecte, en el marc d’activitats amb finalitats educatives o de recerca i només en àmbits artístics, educatius o acadèmics.

Accepto aquestes condicions,

Signatura

US IMATGES trans_edu