Page 1

МВС УКРАIНИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ В MICTI КИ€ВI УПРАВЛIННЯ ДЕРЖАВНОi

АвтоIиоБIльноi rнспшкцli

Щербаковi Вадиму Руслановичу вул. Б. Хмельницького, 7-А, м. Лубни, Полтавськоi областi

вул. Б. Хмельницького, 54, м. Киiв, 01030 тел. 27 8 -45 -22. 27 8-49 -З 4

Щ-1957 вх. вiд 01.08.2011 року J\Ъ 10/

На ]ф б/н

fiержавтоiнспекцiею MicTa Кисва Ваша заяварозглянута. Перевiркою встановлено, Ilдо дii працiвникiв ЩАI MicTa Кисва пiд час виявлення та документування скосного Вами З0 липня 2011 року порушення по ч.1 ст. 1з0 КУпАп Правил дорожнього руху визнано такими, що не вiдповiдають чинному законодавству. Пр" поверненнi адмiнiстративних матерiалiв будуть вжитi заходи по ik скасуван"...,

Заступник начаlrьника

Саражин М.М. 258-94-6з

I.Б. опанасенко


мвс укрАiни

ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ В MICTI КИ€ВI УПРАВЛIННЯ ДЕРЖАВНОi

АвтомоБIльноi rнспвкцri

Щербаковi Вадиму Руслановичу вул. Б. Хьдельницького, 7-А, м. Лубни, Полтавськоi областi

вул. Б. Хмельницького, 54, м. Киiв, 01030 тел. 27 8 -45 -22. 27 8-49 -З 4 J\Ъ 10/

На Ng б/н

Щ-l957 вх.

вiд 01.08.2011 року

fiержавтоiнспекцiею MicTa Киева Ваша заява розглянута. Перевiркою встановлено, що дii працiвникiв ЩАI MicTa Кисва пiд час виявлення та документування скосного Вами 30 липня 2011 року порушення по ч.1 ст. 1з0 КУпАП Правил дорожнЬого рухУ визнано такими, що не вiдповiдають чинному законодавству. Пр" поверненнi адмiнiстративних матерiалiв будуть вжитi заходи по ik cкacyBaн"..n

Заступник начаJIьника

Саражин М.М. 258-94-6з

I.Б. опанасенко


МВС УКРАIНИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ В MICTI КИ€ВI УПРАВЛIННЯ ДЕРЖАВНОi

АвтомоБIльноi rнспшкцIi

Щербаковi Вадиму Руслановичу вул. Б. Хмельницького, 7-А, м. Лубни, Полтавськоi областi

вул. Б. Хмельницького, 54, м. Киiв, 01030 тел. 27 8 -45 -22. 27 8-49 -З 4

Щ-1957 вх. вiд 01.08.2011 року J\Ъ 10/

На ]ф б/н

fiержавтоiнспекцiею MicTa Кисва Ваша заяварозглянута. Перевiркою встановлено, що дii працiвникiв ЩАI MicTa Киева пiд час виявлення та документування скосного Вами З0 липня 20|1 року порушення по ч.1 ст. 130 КУпАп Правил дорожнього руху визнано такими, що не вiдповiдають чинному законодавству. При поверненнi адмiнiстративних матерiалiв будуть вжитi заходи по ik скасуван"..r,

Заступник начаlrьника

Саражин М.М. 258-94-6з

I.Б. опанасенко

win_GAI  

gai_12_09_2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you