Page 1

L’esborrador núm. 4 · La revista del

Col·legi Servator


4 Racó de direcció 6 Reflexió segon trimestre 7 Cobega 8 Sortida a Companyia d’Aigües de Sabadell

9 Sortida al teatre “M’ho compro”

9 10

Ripoll

La dama boba

10 caltaulís 11 Sortida a la biblioteca: “Els safareigs”

11 Una esperança desfeta 12 UAB 13 Perfomance 14 La caputxeta vermella 16 El follet dels botons 18 Guanyadors Carnestoltes 2010

19 Guanyadors Concurs de truites 20 Entrevista a: Virginia Soldevilla 21 Entrevista a: Lluïsa Ruiz

22 Ampa 23 Extraescolars 24 Ciència 30 Curiositats 32 Activitats previstes 32 Recordeu 33 Informàtic@ 34 Equip de redacció

EQUIP DE REDACCIÓ · Iván Arévalo · Ruth Agudo · Ainhoa Espada · Genís Moreno Pedro Rafael Ozuna · Meritxell Pérez · Javi Robles · Rebeca Rodríguez · Adrià Torrejón COORDINADORA · Laura Homs COL·LABORADORS · Jordi Corominas director Artur Muñoz Informàtic · Secretaria · Professorat de la Llar d’infants Tu-tut · Professorat del Col·legi Servator (Educació Infantil, Primària i Secundària) · Pares.

Aquesta revista pertany al grupservator, maquetada i escrita per membres del grup i alumnes del Col·legi Servator.


ANTONIO PORCHIA, “VOCES REUNIDAS”; Edit. PRE-TEXTOS “Me enseñaron a ganarlo todo y no a perderlo todo. Menos mal que yo me enseñé, solo, a perderlo todo” “No te pongas delante de tus ojos. Deja ver tus ojos” “Sólo quien vive muriendo puede resolver sus problemas” “Ninguna persona cabe totalmente en otra, ni la que se llama hijo” Apreciats amics de l’Esborrador, “Es más flor que todas las flores juntas, una sola flor” Aquest trimestre m’agradaria compartir amb vosaltres una sèrie de frases /reflexions que ROBIN SHARMA, “UNA INSPIRACIÓN es troben en els llibres que també us detallo PARA CADA DÍA”; Edit. GRIJALBO a continuació i que llegim sovint a les classes “¿De qué sirve pasarse la vida subiendo una d’ètica amb els alumnes de 4t d’ESO; us els montaña para luego descubrir que era la recomano: equivocada?”

4

L’esborrador núm.4


“Vive la infancia de tus hijos. Pocas cosas son

ALBERT ESPINOSA, “EL MÓN GROC”;

tan importantes como formar parte de ella.¿De

Edit. DEBOLSILLO

qué sirve subir los escalones del éxito si te has

“Si els somnis són el nord i es compleixen,

perdido los primeros pasos de tus hijos?”

hauràs d’anar cap al sud”

“Hacer las mismas cosas todos los días no

“No bufis només pels aniversaris. Bufa i

producirá resultados nuevos. Para cambiar los

demana, bufa i demana”

resultados que obtienes, debes cambiar las

“Riure no és fàcil. Respirar tampoc. Falten

cosas que haces”

escoles de riure i de respirar...”

“El segundo mejor regalo que puedes hacerle

“Digue’m el teu secret i et diré per què ets tan

a tus hijos –después de dedicarles un tiempo

especial”

de calidad-es darles un buen ejemplo”

“Agafa una llibreta i apunta-hi tot el que no

“Sé paciente y vive sabiendo que todo lo que

entenguis”

buscas llegará a ti si te preparas y lo esperas.

Potser no ens va malament pensar una mica

Ya se acercan las respuestas. Relájate.”

en el perquè de tot plegat de tant en tant...oi?! Si us agraden i no us voleu comprar els llibres, de bon grat us els deixaré. Una abraçada a tots i totes!

JORDI COROMINAS i DÍAZ Director

L’esborrador núm.4

5


Reflexió del segon trimestre

prés de veure el programa “Aquí no hay quien viva”, que té gravat, la mare se’n va anar a dormir a les 22.30 h, ella es va posar una pel.lícula fins a les dotze de la nit. Era dilluns a la nit. La meva reflexió no vol anar tant pel tema de l’horari, que és important, com pel dubte que tinc, per ignorància personal, del paper que te-

Aquests dies que portem del segon trimestre

nen a les nostres llars i tutories les sèries de la

he anat escoltant a l’entrada de l’escola a nois

TV. Quantes vegades els hem proposat que ex-

i noies de diferents cursos, cadascú amb les

pliquin les últimes sèries que han vist? Els hem

seves particularitats, amb les seves dificultats i

ensenyat a mirar sèries o qualsevol programa de

vivències.

la TV?

He pogut constatar que malgrat l’edat i les

He arribat a pensar que no podem entendre el

característiques diferents que presentaven, hi

món intern d’aquests fills-alumnes, sense sa-

havia una cosa en comú: tots estaven, més o

ber molt clarament què amaguen dintre del seu

menys, assabentats i enganxats a unes determi-

pensament, qui condueix les seves fantasies,

nades sèries de TV, independentment de l’horari

les seves pors, tristeses, preocupacions, ale-

i del tema. Aquestes sèries, de les que parlen, la

gries. Quan els veiem distrets, col·locats en el

major part estava centrada en assumptes plens

seu món, mig absents, hauríem de poder sospi-

de fantasia, irrealitat i, fins i tot, mort.

tar qui ocupa el seu pensament, la seva mirada perduda o el seu rostre entristit. Ben segur que

Uns parlaven de “Protegidos”, dimarts a les

no és l’últim problema de mates, ni el sintagma

22.15 h, a Antena Tres; uns altres d’ “El inter-

nominal. El pensament determina el comporta-

nado”, 22.15 h, a Antena Tres; dilluns o dime-

ment.

cres, no ho sabia bé. Un altre deia que estava enganxat a una nova sèrie: “Generación NI-NI”,

Crec que el creixement del món intern dels nos-

NI treballo NI estudio, a les 22.15 h, a la cadena

tres fills-alumnes ens donaria més incidència so-

6a, dilluns.

bre ells i ens permetria realitzar la nostra tasca educativa amb més eficiència. El poder ve aug-

Així podria continuar. Ah, sí!, un deia: “els pares

mentat quan el que mana crear un coneixement

no em deixen veure la TV, però com la tinc a

obté l’acceptació del súbdit. Es fa difícil educar

l’habitació, tanco la porta i la miro”. Aquell dia

des de la discrepància, el rebuig o la simple ig-

havia anat a dormir a la una de la matinada. Fi-

norància.

nalment, una altra alumna comentava que des-

6

L’esborrador núm.4


Cada vegada veig més clar que l’escola és un afegit, un accident a les seves vides. Ja que es desenvolupen paral·lelament i molt poques ve-

Cobega

gades es retroben. Deu ser molt difícil treballar en educació, modificació de conducta, desconeixent la major part de variables que determinen el comportament dels alumnes.

El 19 de gener segon d’ESO va anar a visitar la nova planta embotelladora de Coca-Cola, a Martorelles (una de les més grans d’Europa). A les 9:15h vam agafar l’autocar i a les 9:45h aproximadament vam arribar-hi.Vam entrar i vam anar a una sala perquè la monitora ens ex-

Bon trimestre. Amparo Nebot

pliqués una mica la història de la Coca-Cola i, tot seguit, vam veure un vídeo i, a continuació, ens va fer 4 preguntes i 4 més als de l’altre col·le, i quan ens preguntaven a nosaltres si aixecaves la mà i contestaves correctament et donaven una bossa; després, vam agafar una beguda i vam anar a fora de la sala per esmorzar i vam estarhi una estona. Posteriorment, vam començar la visita veient com posaven Coca-Cola dintre de les ampolles de vidre i com empaquetaven les llaunes. Després, a les 12:15h, vam agafar l’autocar i a les 12:45h ja estàvem a l’escola. La sortida va ser molt divertida i ens van regalar una ampolla de Coca-Cola (d’una edició especial) i una gorra . Núria Parejo (2n. d’ESO)

L’esborrador núm.4

7


Sortida a la Companyia d’Aigües de Sabadell

organismes que es menjaven els residus si els posaves oxigen, i els residus que es menjaven no es podien veure a simple vista. A continuació, l’aigua passava per uns canals fins a una màquina que separava els microorganismes de l’aigua i després l’aigua anava a parar al riu. L’ última visita que vam fer va ser a una de les emmagatzemadores d’aigua que hi ha a Sabadell, n’hi ha deu.Vam visitar la més gran de Sa-

El passat dilluns 1 de febrer, els alumnes de 5è. de primària vam anar a la Companyia d’Aigües de Sabadell. Primer va venir una monitora a classe que es deia Mònica i ens va explicar d’on prové l’aigua de Sabadell, quanta quantitat d’aigua dolça i de salada hi ha en tot el planeta… quan s’ha acabat de depurar l’aigua encara no es pot beure perquè s’ha de desinfectar, etc. Després vam anar a les depuradores, només n’hi ha dues a Sabadell. Vam entrar dins on era el laboratori, els lavabos, etc. Hi havia un plafó explicant el procés de l’aigua quan s’ està depurant. Vam veure 3 foto-

badell, que està a Can Llong, per la zona del Club Natació Sabadell. Primer vam esmorzar, vam veure un vídeo i la Mònica ens va dir que: el WC no és una paperera, no s’ha de deixar l’aixeta oberta, no s’ha de llençar oli per la pica, etc. I, per últim, vam visitar l’ emmagatzemadora d’aigua i era gegant! Després vam agafar l’autocar i vam tornar cap a l’escola. En conclusió, he après moltes coses en aquesta excursió sobre l’aigua. Carlos Baños Fernández (5è. de primària)

grafies de 3 passos que no vam poder observar perquè era quan l’aigua estava molt bruta. La primera era com una grua que agafava els residus que es veuen a ull nu. La segona eren unes reixes que agafaven els residus més petits, però que encara es veien: bastonets de les orelles, tovalloletes, etc. I la tercera era una pala gegant que agafava els greixos. Les parts que vam veure van ser una màquina on es deixava reposar l’aigua durant 3 hores i se separava el fang i la sorra de l’aigua, el fang es recicla i es crea una mena de plastilina. Després hi havia una bassa amb aigua i micro-

8

L’esborrador núm.4


Sortida al teatre:

Ripoll

“M’ho compro”

L’objectiu principal d’aquesta excursió va ser conèixer l’entorn més pròxim a l’escola. Es va treballar l’orientació per la ciutat. L’aigua, el riu i el seu ecosistema.

El dia 1 de febrer 1r. i 2n. d’ESO vam anar

El recorregut va ser el següent:

al Centre Parroquial Sant Vicenç a veure una obra de teatre que es deia “M’ho compro” que tractava sobre el consum responsable. A l’escenari hi havia dos actors i dues actrius: un era el típic “estudiós”, una gòtica, un skater i una “pija”, que sempre està comprant coses que no necessita. A classe els proposen un concurs que tracta sobre el consum responsable; la gòtica, el skater i l’ “estudiós” decideixen apuntar-s’hi, i així que prenen exemple del tot el que no s’ha

-Vam passar pel Parc Taulí.

de fer, com llençar aigua, llençar tota la brossa

-Vam observar la Torre de l’Aigua i vam parlar del

junta, comprar per comprar, però entre setmana

seu ús al 1918.

el seu avi llença sense voler tot el treball , ja que

-Vam baixar per l’antic camí de la fàbrica Castelló

ho veu com a brossa i els joves veuen que la

fins arribar a la Font dels Gitanos.

caseta que l’avi els havia regalat feia sis anys era tota feta amb materials reciclats:mil cent

Elisa Solé

tretze tetrabrics, persianes velles, samarretes

(tutora de 2n. de primària)

antigues... Així que presenten com a projecte la casa, expliquen com es va fer, quins eren els materials... Com necessitaven fer dos grups van triar un noi del públic, que va ser l’Ismael (de 2n. d’ESO) per anar amb la “pija”, però com veien injust que en un concurs de consum responsable els donessin diners per a adquirir objectes innecessaris, van renunciar als premis per equipament per al col·legi. Iván Pérez (2n. d’ESO) L’esborrador núm.4

C/ Antoni Forrellad, 125 Tel. 937165524/ 902998927 08207 Sabadell

9


caltaulís

La dama boba

El divendres 26 de febrer, els cursos de 5è. i 6è. vam anar a Granera. En arribar vam trobar al

El dia 4 de febrer els alumnes de 4t. d’ESO vam

Xavi Vila a l’hort i, va venir a saludar-nos, mentre

anar al teatre Sant Vicenç a veure “La dama

esmorzàvem.

boba”, obra teatral del Segle d’Or espanyol

En acabar d’esmorzar, els professors es van

escrita el 1613 per l’escriptor Lope de Vega.

vestir de cavallers i la nostra tutora, de damisel.

Tractava sobre dues noies que eren germanes:

la. Així doncs, teníem el cavaller Xavi, el cavaller

una es deia Finea, que era molt badoca; i l’altra,

Oriol i la damisel.la Rosa.

Nise, que era molt intel·ligent. El seu pare les vo-

Ens van explicar que havien robat una espasa i

lia casar, però tenia molts problemes: una per

que l’havíem de trobar. Ens van donar un mapa

ximpleta i l’altra per massa intel·ligent. Però al

on hi havia assenyalats els llocs on eren les pro-

final troba un promès per a Finea, Liseo, i un per

ves, i també ens van donar un text amb símbols

a Nise, Laurencio. Però va haver-hi un problema

i, després de descobrir-hi les lletres que hi havia

ja que Liseo quan coneix a Finea no li va agradar

després de les proves, havíem de desxifrar un

i el va impressionar la intel·ligència de Nise, i a

missatge que deia on era l’espasa. Ens van di-

Laurencio que li era igual la intel·ligència de Nise,

vidir en grups, jo anava amb la Nerea, l’Amalia,

li agradaven més els diners que tenia Finea. Així,

l’Àlex Mateo i l’Àlex Rodríguez.

que un dia, els dos van fer un pacte per acon-

Les proves més divertides van ser construir

seguir a la noia que els agradava; i d’aquesta

bombes de farina i la d’agafar l’ou amb la lletra

manera, Liseo va acabar amb Nise i Finea amb

dins el corral de les gallines.

Laurencio, i Finea, amb amor, va deixar de ser

El joc el va guanyar un grup de 5è., ja que va

ximpleta.

desxifrar l’enigma primer, però això tant ens feia,

L’obra ens va agradar molt perquè va ser molt

perquè ens ho vam passar molt bé i, a continua-

divertida i va estar molt ben interpretada.

ció, vam fer una guerra de farina!!! Va ser molt “guai”!

Ruth Agudo

Després vam dinar i en acabar vam tenir temps

(4t. d’ESO)

lliure, podíem jugar a bàsquet, anar amb les gallines, ajudar al Xavi a plantar… I això sí, un cop ben cansats, vam agafar l’autocar i vam tornar cap a casa. Va ser una sortida molt divertida!!! Júlia Puig Fontanet (6è. de primària)

10

L’esborrador núm.4


Sortida a la biblioteca:

“Els Safareigs”

a homes com per a dones, també va implicar l’ arribada de les primeres eleccions. Això va comportar grans millores en l’educació, en les condicions de treball, en els drets de la dona, etc. Ens vam començar a equiparar, tant a nivell econòmic com cultural, amb els altres països europeus.Però, com sempre passa, hi havia gent que estava en contra, i al 1936 el general

El passat 10 de febrer els alumnes de primer de primària vam anar a la biblioteca “Els Safareigs”, a la Creu Alta. A mi em va agradar perquè vaig llegir un conte i ens van explicar moltes coses. També em va agradar perquè vam fer uns jocs molt divertits. I, un dia, penso anar a aquesta biblioteca pel meu compte.

Francisco Franco va fer el cop d’estat. Això va implicar tornar enrere en tots els progressos que havien fet durant la república, sobretot en els drets dels catalans. Sabadell, en aquells anys, va ser una ciutat molt important, ja que era una de les grans productores tèxtils d’Espanya, però durant la guerra es va deixar de fer fabricació tèxtil i es va dedicar a la d’armament, també ho va ser perquè disposava d’un aeroport bastant

Aina Rodríguez (1r. de primària)

Una esperança

desfeta

modern, comparant amb els altres des d’ on sortien els avions republicans per a defensar la ciutat dels bombardejos dels avions franquistes, però els avions franquistes eren molt més ràpids que els republicans. Finalment, Franco va guanyar la guerra ja que va obtenir ajuda dels alemanys i dels italians.Durant la guerra, els avions italians aliats de Franco bombardejaven

El dia 23 de febrer els alumnes de 4t. d’ESO

Sabadell, per això es van fer construir refugis

vam anar a veure l’exposició sobre l’època de

aeris per tal

la república i el franquisme a Sabadell: ”Una

bombes.I, com a resultat d’anar en contra seva,

esperança desfeta”.

va imposar un sistema molt més estricte que

Primer, vam anar al museu d’art on es troba

als altres. Finalment, quan Franco va morir es

una part de l ‘exposició temporal, i després

va establir una monarquia parlamentària, això

vam anar al museu d’història on hi ha tota la

va tenir com a conseqüència endarrerir-nos

part del franquisme, i aquesta part es pot visitar

respecte als altres països europeus .

que la gent es protegís de les

sempre.El guia ens va explicar tota l’exposició per a què després comprenguéssim per què li

Adrià Torrejón i Ruth Agudo

han posat aquest nom. A Sabadell, l’arribada

(4t. d’ESO)

de la república va ser molt ben rebuda ja que significà grans avenços i més drets, tant per

L’esborrador núm.4

11


LA UAB

També que la UAB és una de les poques universitats que imparteix la carrera de microbiologia, una de les carreres que ara té més futur,en aquest país.

El passat 3 de març els alumnes de 4t. d’ESO vam anar a la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona). Primer de tot, vam anar al centre per agafar els Catalans per dirigir-nos a la universitat.Una vegada allà, ens va començar a ploure i vam anar al bar de l’ Autònoma a esmorzar. A les 10.00 h, vam quedar tots a la Plaça Cívica. La nostra guia es deia Helena. L’Helena ens va explicar què aniríem a veure i ens va acompanyar fins a un autocar que ens faria una ruta per tot el campus. Ens va explicar els serveis dels quals disposa la universitat: Dues terceres parts del campus no estan edi-

Finalment, ens van fer una xerrada, a una aula de la facultat d’enginyeria, sobre totes les carreres que hi ha,i una mica les sortides professionals que tenen, i després ens van deixar fer un volt pel campus universitari i fer unes compres. Per acabar, agafàrem els ferrocarrils Catalans per tornar a Sabadell. En definitiva, per als alumnes de 4t. la sortida va ser molt interessant perquè ens ha ajudat a tenir el nostre futur més clar. Ruth Agudo, Ainhoa Espada, Meritxell Pérez, Genís Moreno, Rebeca Rodríguez, Javi Robles i Pedro R. Ozuna (alumnes de 4t. d’ESO).

ficades, sinó que són espais naturals on pots passejar i,fins i tot, a vegades els professors decideixen de fer-hi classe, sobretot la gent de les carreres de ciències, per tal de fer exercicis de botànica.També hi ha sales d’oci, com l’ETC (edifici d’Estudiants, sala Teatre i sala Cinema), hi ha 13 biblioteques amb 59.000 exemplars aproximadament. I, allotjament a la Vila Universitària, antigament la Vila Olímpica, que va acollir als esportistes de les Olimpíades de 1992 a Barcelona. A la vila hi ha un hotel on s’allotja la gent que ve de visita, a fer conferències a la universitat, etc. i els estudiants d’intercanvi que no troben casa a la Vila. A la facultat de veterinària, ens van explicar que hi ha un dels pocs hospitals que tracten cavalls, ja que només n’hi ha tres d’aquests hospitals a Espanya.

12

L’esborrador núm.4


Perfomance

-Paula Pardo: “Per a mi la perfomance són diferents formes de representar l’art: moviments, sorolls, gestos, música…”

El passat 4 de febrer, els alumnes de 2n. vam anar a Ca l’Estruch per a què ens expliquessin què era una perfomance. Aquestes són algunes de les vivències d’alguns dels alumnes:

-María Ríos: “El més divertit per a mi va ser quan feien soroll amb les parts del cos: mans, peus i xiulant. Era com fer música, però sense instruments.”

-Darío Cañadas: “També hi havia fotos sobre com feien perfomances antigament: pintar amb els dits, llençant un cubell de pintura, pintar amb bales, fer música donant cops a objectes…”

-Judith Jaimez: “També vam fer estàtues amb una cadira. Cada nen/a havia de fer una postura, diferent amb la cadira.”

Maria Oriol (2n. de primària)

L’esborrador núm.4

13


LaCaputxeta Vermella

Silvia Belmonte Educació infantil 5 anys

14

L’esborrador núm.4


Oriol Valero Educació infantil 3 anys

Jesica González Educació infantil 4 anys

L’esborrador núm.4

15


16

En Jan s’havia posat malalt i no podia anar a

l’escola d’en Jan per trobar el botó que sa mare

l’escola. Sa mare l’havia recollit d’allà carregat

havia dit que el nen havia perdut.

de febre i de tos i l’havia fet anar al llit tan bon

La feina del petit follet es concentrà de bon prin-

punt arribaren a casa.

cipi a l’aula on en Jan anava a estudi, la va re-

En desfer la bossa del nen la mare hi trobà la

passar de dalt a baix, però no hi va trobar res

bata escolar i descobrí que hi faltava un botó.

més que una goma d’esborrar i una cinta dels

- Jan, fill, que has perdut un botó? -li demanà.

cabells perduda. Després d’això el follet es pas-

El nen arronsà les espatlles i aclucà els ulls fe-

sejà per tot el recinte escolar, per totes les clas-

brós. Sa mare li acaronà el front i el deixà dormir

ses i els passadissos, per tots els lavabos i sales

una estona abans de sopar.

que trobava...però res. Amb tot, el follet dels bo-

Mentre ell reposava i sense que ningú no se

tons semblava no poder desanimar-se mai i enfi-

n’adonés a l’escola del nen un follet atrafegat

là el passadís cap al pati de l’escola ben decidit.

apareixia del no-res repetint amb aire concen-

El pati era ple de fulles seques que havien cai-

trat:

gut dels arbres, buscar allà un botó extraviat era

- Un botó... un botó... on deu ser? On deu ser?

com buscar una agulla en un paller, però el follet

Qui així parlava era un follet dels botons, repre-

dels botons s’ho mirava tot amb els seus ulls

sentant de la noble estirp dels follets anomenats

somiosos i començà a trescar amunt i avall con-

domèstics per la seva afició a ajudar o entorpir

fiant que la seva intuïció màgica el guiaria cap al

les tasques quotidianes de les persones.

seu objectiu.

Tothom sap que els follets dels botons no es

Així va ser com, després de moltes voltes, el fo-

poden resistir a trobar els botons que s’han per-

llet emergí de sota una pila de fullaraca amb un

dut i aquell follet havia aparegut màgicament a

botó nacrat carregat a l’esquena.

L’esborrador núm.4


- Ja el tinc! -cridava content mentre feia ballarugues. De sobte es posà tot seriós i féu: - Ara s’ha de cosir. Sí, sí, cosir, cosir... I començà a mirar al seu voltant com si li calgués decidir quin camí emprendre. El follet deixà el botó a terra i, com per art de màgia, es tragué de sota la roba un rodet de fil enorme i una agulla tan llarga que el feien empetitir a ell i tot. Amb molta traça enfilà l’agulla amb el fil transparent, quasi invisible, i la llançà amb una força sorprenent. El follet es carregà el botó a l’esquena i seguí el fil invisible cap al seu destí. Després de molt caminar es trobà l’agulla clavada a la porta d’una casa. Havia trobat el que buscava. Entrà a l’habitació del petit Jan per sota la porta i es posà a cosir el botó a la bata del nen. Sense

S’anava a emportar la bata per cosir-la quan el

adonar-se’n cantussejava una cançoneta que

nen li va dir:

despertà el nen que se’l mirà amb ulls endor-

- Ja no cal... el follet dels botons ha vingut i l’ha

miscats.

cosit...

- Què fas? - li va demanar en Jan fregant-se els

La mare es mirà desconcertada la bata i des-

ulls.

prés s’acostà al seu fill.

- Cuso un botó... -va fer el follet mirant-se’l de

- Encara tens febre. -li va dir tocant-li el front- si

reüll i sense deixar la feina- És la meva feina,

demà encara en tens no podràs anar a escola.

saps?

En Jan tancà els ulls i s’adormí de seguida. Als

-Ah...I en Jan seguí mirant-se’l com cosia tot

seus somnis febrosos tot de follets trescaven

atrafegat, puntada aquí, puntada allà... fins que

per la casa arreglant les coses que no anaven

ho deixà tot ben cosit.

a l’hora.

- Ja està. -va dir tallant el fil amb les dents esmo-

Quan en Jan es va posar bo i va tornar a l’escola

lades- Una bona feina, a fe que sí... No sé com

es cordà la bata molt orgullós dels seus botons

us ho faríeu sense un follet dels botons com cal

tan ben cosits, en tocar-los se li escapava un

per casos així...

somriure feliç.

El follet somrigué feliç, li picà l’ullet i s’escolà per sota la porta sense dir adéu. La mare portà un bol de llet al seu fill i mentre el nen se’l bevia començà a endreçar l’habitació.

L’esborrador núm.4

Escrit i il·lustració: M. del Puig Deulofeu Dlof

17


Guanyadors Carnestoltes 2010 3r. de primària:

5è. de primària:

ESO:

INDIVIDUAL

INDIVIDUAL

1r.d’ESO:

Roger Pons:

Hernán O’Campo:

Joan Marc Contijoch: pallasso

venedor de crispetes

circ Servator

Dolores López: pallasso Alba Hernández: domadora de lleons

COMPARSA

COMPARSA

Acròbates:

Circus Màgic:

Alba Aranda

Marc Celma

2n.d’ESO:

Carla Roldán

Judith Galán

Pallasses:

María Burguillos

Paula Roca

Melani Alfaro

Víctor Moreno

Núria Parejo

4t. de primària:

6è. de primària:

Andrea Collado 3r. d’ESO:

INDIVIDUAL

INDIVIDUAL

Andrea Medrano: arlequina

Júlia Puig:

Iván Arroyo: pallasso

carpa de circ COMPARSA

18

4t. d’ESO:

Anem al circ!:

COMPARSA

Pallassos:

Tania García

Majorets:

Rebeca Rodríguez

Marta Gato

Imma Cuenca

Javi Robles

Esther Ortega

Adrià Torrejón

L’esborrador núm.4


Guanyadors Concurs de truites

1a: Núria García (mare)

2n: Sergi Ruiz (2n. d’ESO)

3r: Jose Martínez (3r. d’ESO) L’esborrador núm.4

19


Entrevista a: Virginia Soldevilla

4. Quins estudis tens? Llicenciada en químiques. 5. Tens bons records dels teus alumnes? Sí, sempre queden els bons moments. 6. Quines aficions tens? Passejar per la muntanya ( hi vaig poc), llegir i anar al cine.

És professora de matemàtiques de 3r. d’ESO, de tecnologia de tota l’ ESO i de les optatives de

7. T’agrada viatjar?

tecnologia i de física de 4t. d’ESO.

Sí, molt. 8. Ets amant de la bona cuina?

1.Quan et vas adonar que volies ser profes-

Ui, i tant!

sora? Quan vaig acabar la carrera i vaig haver de de-

9. Quina música t’agrada?

cidir què volia fer,vaig agafar l’ensenyança.

La veritat, escolto molt poca música.

2.Des de quan treballes al Servator?

10.T’ha agradat ser tutora?

Des que va començar l’ESO, 13 anys.

Sí, però té molta feina, i s’agraeix un descans.

3.Abans de ser professora havies treballat en algun altre lloc? No.

20

L’esborrador núm.4


Entrevista a: Lluïsa Ruiz

5-. Has anat a Anglaterra? Sí, i hi tornaria. Em va agradar molt. 6-. Quan vas arribar al Servator? Amb quants anys? Vaig arribar per fer unes suplències d’anglès,

Lluïsa Ruiz és la professora d’anglès, d’anglès complementari i de reforç de primària.

quan la professora Elisabet va quedar-se embarassada, i també feia de programadora informàtica.

1-. Quant fa que treballes al Servator?

Vaig entrar amb uns 26 o 27 anys.

Fa uns 20 anys. 7-. A la universitat treies bones notes? 2-. Va ser difícil ser professora d’anglès?

Sí, no em puc queixar.

No, m’ho vaig trobar. 8-. A casa, parles anglès o només aquí, a 3-. Quan eres petita t’agradava l’anglès? Tenia èpoques, perquè els meus companys

l’escola? Parlo català o castellà.

tenien un nivell més alt, perquè anaven a acadèmies. Al principi em va ser difícil, però després, fàcil.

9-. T’agradaria ser tutora? No he estat mai tutora, sempre he estat especialista en anglès, informàtica...

4-. Quines aficions tens? Viatjar, llegir novel·les, i també m’agrada el

El tutor coneix molt més un grup; en canvi, si no ho ets, tens molts més grups per conèixer.

bricolatge.

L’esborrador núm.4

21


AMPA

QUÈ ÉS L’AMPA? L’AMPA és una entitat sense afany de lucre, formada per pares i mares de l’escola. El nostre objectiu és contribuir amb l’escola,

Hola! Us volem presentar a la nova AMPA del col.legi Servator: PRESIDENT: Ignasi Jové VICEPRESIDENTA:Eli Trabado TRESORERA: Mª del Mar Torres VOCAL 1: Antonia Román VOCAL 2: Loli Padilla VOCAL 3: Sindy Ortega VOCAL 4: Ana Gemar Comencem una nova etapa plena d’il.lusió, amb moltes ganes de fer coses, sempre pensant en un únic objectiu: els nens, que al cap i a la fi és per qui estem aquí, entregant el nostre temps i compartint amb l’escola el seu desenvolupa-

oferint ajuda en tot el que puguem. L’AMPA administra i gestiona els recursos que aporten els pares i mares, a través d’una quota que es paga a principi de curs, per família. Participem obertament a totes les festes que fa l’escola com la Castanyada, Carnestoltes, Nadal, Setmana Esportiva , etc. Els membres de l’AMPA ens reunim una vegada al mes i el nostre funcionament es basa en el diàleg i col.laboració entre pares, mares, professors i direcció de l’escola. Animem a tots els pares que vulguin col.laborar, a posar-se en contacte amb nosaltres. Per això, hem creat una adreça electrònica. La podeu utilitzar per a fer-nos arribar idees, queixes, informació i tot el que vulgueu.

ment i la seva formació.

ampaservator @gmail.com

També teniu a la vostra disposició una bústia a l’entrada de l’escola.

22

L’esborrador núm.4


EXTRAESCOLARS

pogut comprovar la bona evolució que tenen els nostres alumnes. El futbet, en la categoria infantil masculí, en aquesta segona fase, l’equip ha trobat els resultats que tant havíem perseguit en la primera fase, guanyant la majoria dels partits i, sobretot, practicant un gran futbet, com m’agrada el “TIKI-TAKA”. En la categoria cadet femení, les

Benvolguts de nou,

nostres jugadores han aconseguit un molt bon

El temps passa volant, i amb la quantitat de

nivell, amb una evolució meteòrica (potser exagero

coses que fem en aquest col·legi un no recorda

una mica), que ens ha permès aconseguir alguna

ni el dia en què viu, sembla que va ser ahir quan

que altra golejada, arribant a recordar el nostre

em posava a redactar el primer escrit de les

mític equip de futbet femení que tantes alegries

activitats extraescolars al primer número de la

ens va donar. A la iniciació esportiva han conegut

revista. Doncs sí, família, ja han passat tres mesos

diferents esports durant aquest trimestre, com

més i voldreu saber com continuen les activitats

handbol, hòquei sobre herba, atletisme... També

extraescolars, doncs sense més preàmbuls, us

s’han realitzat les proves individuals i per equips

n’informo. Les activitats culturals continuen tenint

de gimnàstica rítmica, havent participat i amb molt

molt d’èxit, fins i tot hem ampliat el número de

bon paper al campionat comarcal. Per últim, no

nens inscrits. Activitats com la guitarra, el piano,

ens hem d’oblidar de la batuka i el karate on els

el reforç, la ludoteca... continuen i amb molt bona

nostres nens continuen disfrutant de la mà de les

resposta per part de tots i amb uns excel·lents

nostres excel·lents monitores.

professionals que vetllen perquè els vostres fills

Ja m’acomiado, i sense ànims de ser reiteratiu,

s’ho passin d’allò més bé. A aquestes activitats

però no puc acabar sense dir-ho, en nom propi i de

culturals hem afegit “L’hora del Cafè”, destinada

tots els nens/es, vull agrair-vos molt sincerament

als pares, mares, avis, àvies, tiets, tietes... on

la vostra col·laboració, l’esforç que feu per portar

cada setmana tractem temes molt diversos que

els nens/es a entrenar i a jugar els partits, per viure

us faran gaudir d’una bona estona; tranquils ,ja

tan intensament els partits, transmetre-ho als nens

us anirem informant, que tinc el número de línies

i donar-los aquesta empenta que tant necessiten.

limitat.

I com no, tornar agrair als entrenadors/es,

Quant a les activitats esportives, aquest segon

professors/es, monitors/es, la seva brillant tasca,

trimestre hem començat la segona fase en gran

tan i tan important per al desenvolupament dels

part dels esports en què participem, és el cas

nens, i animar-los i engrescar-los perquè continuïn

del bàsquet federat, Servator-Sentmenat, on

fent aquesta impagable tasca.

tant l’equip cadet com el júnior, han trobat la seva millor versió i estan fent partits francament

Una abraçada a tots.

bons. Amb aquestes ganes i aquesta empenta els resultats no trigaran gens en acompanyar-nos, ja

SERGI PADILLA CUENCA

ho veureu, “VAMOS NOIS”. També hem començat

coordinador de les activitats extraescolars

la segona fase del bàsquet benjamí i aleví on hem

L’esborrador núm.4

23


THE LARGE HADRON COLLIDER LHC

tipus, tot i que la majoria d’elles no són elementals, sinó que es desintegren en un temps molt curt en altres partícules. Les partícules elementals es classifiquen en dos grups: - Els fermions que són les partícules que constitueixen la matèria.

INTRODUCCIÓ L’any 1952 es va crear el Consell Europeu per a la Recerca Nuclear (CERN), que el 1954 seria substituït per l’Organització Europea per a la Recerca Nuclear. La seu es va establir prop de Ginebra, Suïssa. Dotze estats van fundar el CERN, i actualment ja en són vint. En les tasques de recerca, però, hi participen científics de tot el món. El CERN és un dels centres més importants del món en la recerca científica. Els físics del CERN utilitzen els seus complexos instruments científics per estudiar la constitució fonamental de la matèria.

- Els bosons que són les partícules que transmeten les forces. Les partícules que formen la matèria estan dividides en dos grups: - Els leptons (que són l’electró, el muó i el tauó), cadascun dels quals està acompanyat per un tipus de neutrí. - Els quarks: up, down, charm, strange, top i bottom. Els hadrons són partícules que es componen de quarks. Es classifiquen en: - Barions, com el protó i el neutró, que són les partícules que constitueixen el nucli dels àtoms. El protó està format per dos quarks up i un quark

PARTÍCULES ELEMENTALS Els àtoms estan formats per tres tipus de partícules: - L’electró, partícula de càrrega negativa que trobem al voltant del nucli. - El protó, partícula de càrrega positiva que trobem al nucli. - El neutró, partícula sense càrrega elèctrica que també es troba al nucli. Però aquestes no són les úniques partícules que existeixen. A mesura que s’ha anat avançant en la física de partícules, se n’han trobat d’altres

L’esborrador núm.4

down, i un neutró està format per un quark up i dos quarks down. - Mesons, com el pió i el kaó. Estan formats per dos quarks. Les partícules que transmeten les forces s’anomenen bosons. Es coneixen quatre forces fonamentals: - Força electromagnètica, que es propaga pel fotó. És una força entre partícules carregades elèctricament. Manté els electrons i els protons units en els àtoms. - Força nuclear feble, que es transmet per tres

25


partícules anomenades bosons (W+ W- Z0).

Suïssa, durant els anys 80, per donar cabuda a

És la força que es manifesta principalment en la

l’accelerador anterior, el LEP.

desintegració β associada a la radioactivitat.

L’LHC provocarà col.lisions frontals de dos

-

Força nuclear forta, que es propaga a

feixos de partícules del mateix tipus, o bé pro-

través del gluó i del pió. És la força que manté

tons o bé ions plom. Els feixos es produiran

units els components dels nuclis atòmics.

en una cadena d’acceleradors, i s’injectaran a

-

l’LHC, dins del qual hi ha un buit comparable al

Força gravitatòria, que hom creu que es

transmet a través del gravitó (no s’ha demostrat

de l’univers.

la seva existència). És la força d’atracció mútua

Cada feix està format per unes 3000 paquets de

que experimenten dos cossos amb massa.

partícules, i cada paquet conté uns 100.000 milions de partícules. Les partícules són tan petites

ELS ACCELERADORS DE PARTÍCULES

que la probabilitat que dues partícules xoquin és

Els físics del CERN exploren la matèria utilitzant

molt baixa. Quan dos paquets es creuin, tot i ha-

màquines anomenades acceleradors de partí-

ver-hi uns 200.000 milions de partícules, només

cules. Els acceleradors són aparells que utilitzen

es produiran unes 20 col.lisions. Tot i així, com

camps electromagnètics per accelerar partícu-

que els paquets es creuaran uns 30 milions de

les subatòmiques amb càrrega elèctrica fins a

vegades per segon, l’LHC generarà fins a 600

velocitats molt properes a la de la llum. Aques-

milions de col.lisions per segon.

tes màquines acceleren feixos de partícules i els

Un protó movent-se dins l’LHC tindrà una ener-

fan col.lidir entre ells, per tal de recrear les con-

gia de 7 TeV, de manera que quan dos protons

dicions d’altes energies similars a les qui hi va

xoquin, l’energia de col.lisió serà de 14 TeV. Els

haver en els primers instants de l’univers.

ions plom tenen molts protons i, per tant, tenen

Els acceleradors utilitzen potents camps elèc-

una energia molt més gran (uns 1150 TeV).

trics per donar energia als feixos de partícules, i camps magnètics per guiar aquests feixos a

ELS DETECTORS

través del túnel circular. Els acceleradors més

Les col.lisions seran analitzades mitjançant

grans són circulars i els camps magnètics

quatre detectors: ALICE, ATLAS, CMS i LHCb.

s’utilitzen per conduir les partícules a través de

Els detectors enregistraran què passa quan les

l’anell, de manera que a cada volta agafen més

partícules col.lisionen. Les energètiques col.

energia.

lisions produeixen moltes partícules noves, ja que l’energia es transforma en matèria segons

L’LHC

l’equació d’Einstein E = m · c2

És un accelerador de partícules que farà col.lidir feixos d’hadrons. L’LHC és un túnel de 27 km

ATLAS és un detector que fa 46 metres de lon-

de circumferència, soterrat entre 50-175 me-

gitud i 25 metres d’altura (com un edifici de set

tres. Aquest túnel es va construir entre les mun-

plantes). Servirà per explorar un ampli ventall de

tanyes del Jura, a França, i el llac de Ginebra, a

fenòmens físics. Entre altres coses, analitzarà

26

L’esborrador núm.4


les col.lisions de protons a la recerca del bosó

com a plasma de quarks i gluons.

de Higgs, la partícula que explicaria la massa de

L’LHC accelerarà ions de plom que col.lisiona-

les altres partícules. Aquesta partícula també es

ran dins el detector ALICE intentant recrear mo-

coneix amb el nom de la partícula divina.

mentàniament aquesta sopa de plasma. Com

També intentarà resoldre l’enigma de la matèria

que els ions plom contenen 208 partícules en-

fosca, la qual és abundant al nostre univers, però

tre protons i neutrons, les col.lisions seran més

encara és un misteri per a nosaltres, i posarà a

energètiques i més complexes.

prova determinades teories com, per exemple, la supersimetria.

El detector CMS està localitzat en una cova de 53 metres de longitud, 26,5 metres d’ample i

ALICE és un detector de 15 metres d’altura i 25

24 metres d’altura. Pesa 12.500 tones, el doble

metres de llarg. Pesa unes 10.000 tones (com

que l’ATLAS, encara que ocupa una vuitena part

20 airbus A380).

del seu volum.

ALICE buscarà un estat de la matèria que hom

Aquest detector buscarà el bosó de Higgs i par-

pensa que va existir just després del Big Bang.

tícules que puguin ser constituents de la matèria

Aleshores l’univers era massa dens i massa ca-

fosca. Per tant, té els mateixos objectius que el

lent (100.000 vegades més calent que la tem-

detector ATLAS.

peratura al centre del Sol) perquè es formés la matèria tal i com la coneixem avui. Els seus

El detector LHCb fa 25 metres de longitud i 10

constituents fonamentals es podien moure lliu-

metres d’altura. Pesa 5.600 tones. Aquest de-

rement en una “sopa de partícules” coneguda

tector buscarà per què el nostre univers sembla

L’esborrador núm.4

27


estar fet totalment de matèria i no d’antimatèria.

4.Dimensions extra.

Ha estat dissenyat per estudiar aquesta asime-

La teoria de les supercordes intenta agrupar

tria entre matèria i antimatèria tot analitzant els

totes les interaccions de l’univers, inclosa la

parells de quarks i antiquarks bottom que es

gravetat. Requereix que l’espai temps tingui 10

produiran en les energètiques col.lisions asso-

dimensions, en lloc de les quatre dimensions

lides a l’LHC.

observades (3 espacials i 1 temporal). Les altres dimensions estarien “replegades” en escales

OBJECTIUS

properes a la longitud de Planck (10-35 m), per

1. El bosó de Higgs.

la qual cosa serien invisibles.

És una partícula hipotètica massiva, l’existència de la qual és predita pel model estàndard de la

5.Matèria versus antimatèria.

física de partícules. És l’única partícula del mo-

Hi ha una asimetria entre la quantitat de matèria

del estàndard que no ha estat descoberta fins

i d’antimatèria que observem al nostre univers.

al moment, però ocupa un paper important en

En els primers instants de l’univers, a mesura

l’explicació de l’origen de la massa d’altres par-

que es va anar expandint i refredant, l’energia es

tícules elementals.

va transformar en matèria i antimatèria. Si tot hagués estat simètric, l’energia hauria generat par-

2.La matèria fosca.

tícules i antipartícules en la mateixa proporció.

El 4 % de l’univers està format per matèria or-

Aquestes partícules i antipartícules s’haurien

dinària; el 96 % restant és matèria fosca i ener-

anihilat, i l’univers no existiria. Però el cas és que

gia fosca. La matèria fosca té molta massa però

alguna cosa va passar i va produir una lleuge-

manca de càrrega elèctrica. No emet llum ni cap

ra asimetria: per cada mil milions de partícules

tipus de radiació. No interacciona amb cap par-

i antipartícules creades, n’hi havia una més de

tícula de l’univers.

matèria que d’antimatèria. Les partícules i antipartícules es van anihilar, però com que hi havia

3.Supersimetria.

un excedent de matèria, aquesta fou la que va

La supersimetria és només una teoria. Aquesta

permetre la creació d’àtoms, galàxies i l’univers

teoria proposa que per cada partícula del model

tal i com el coneixem avui.

estàndard, hi ha una altra partícula “acompanyant” que encara no ha estat descoberta. Per

GLOSSARI

exemple, l’electró tindria una partícula acompan-

ELECTRONVOLT (ELECTRÓ VOLT= eV)

yant (company supersimètric) que s’anomenaria

És una unitat d’energia. És la quantitat d’energia

selectró. Les col.lisions energètiques del CERN

adquirida per un electró quan s’accelera a tra-

oferiran l’oportunitat de descobrir aquest tipus

vés d’una diferència de potencial d’1 volt.

de partícules.

1 eV = 1,6 · 10-19 J (J = joule, unitat d’energia en el SI)

28

L’esborrador núm.4


Com que 1 eV és una quantitat molt petita

- Després de l’aturada hivernal, el CERN s’ha

d’energia, sovint s’utilitzen múltiples:

posat de nou en marxa aquest mes de març. Si cap tros de pa no ho impedeix, seguirà en

1 teraelectronvolt (TeV)= 1012 eV 1012 eV = 1,6 · 10-7 J

funcionament fins a la tardor de 2011. LECTURES INTERESSANTS

Continua sent una energia molt petita. Per

“La Partícula Divina”, de Leon Lederman.

exemple, per aixecar un objecte de 100 grams

Ed. Crítica

a l’altura d’un metre cal subministrar una energia d’1 J (més exactament, 0.98 J). Per poder

“El quark y el jaguar”, de Murray Gell-Mann.

portar a ebullició 3 litres d’aigua necessitem una

Ed. Metatemas

energia d’1 megajoule (106 J). “Partículas elementales”, de Gerard ‘t Hooft. Ed. Crítica CURIOSITATS

“Materia extraña”, de J.J. Gómez Cadenas.

- El World Wide Web va sorgir al CERN per aju-

És un llibre de ciència-ficció, ambientat al CERN,

dar els físics de partícules del món a comunicar-

i que tracta sobre el descobriment del plasma

se entre ells.

de quarks. L’autor és físic de formació i actualment és professor d’investigació del CSIC.

- Els detectors de partícules utilitzats al CERN s’utilitzen en tècniques de diagnosi mèdica.

Si podeu, no deixeu de veure el programa Redes número 23 “Más allá del átomo”, d’Eduard

- Les descobertes i recerques en criogènia, buit,

Punset. www.redes.tve.es

microelectrònica, superconductivitat i enginyeria civil han servit a diferents companyies i empre-

Susanna Viñas

ses per aplicar-les en altres camps diferents de

(Cap d’Estudis d’ESO)

la física de partícules. - El 3 de novembre de 2009 el CERN va patir una aturada a causa d’un trosset de pa que havia perdut un ocell. Això va provocar un curtcircuit i com a resultat hi va haver un escalfament dels imants superconductors (només un parell de graus), però aquests són molt delicats i han de funcionar a una temperatura propera al zero absolut.

L’esborrador núm.4

29


Elogio a: "Viajero ante un mar de niebla" de Caspar David Friedrich.


_1 gram de verí de cobra pot matar aproximadament a 150 persones. _Totes les venes i artèries juntes poden fer la volta al món una vegada. _Neixen 3 bebès cada segon al món. _Un cangur pot arribar a saltar fins a 3,20 m. _Una balena té 9 pulsacions per segon. _La verge Maria va tenir a Jesús als 16 anys. _Una femella d’ hàmster triga en tenir una cria 16 dies . _Un gat té 20 ossos a la cua. _Un gos té 42 dents, el ser humà en té 32. _La Terra pesa 5.975.000.000.000.000.000.000.000 Kg. _És impossible esternudar amb els ulls oberts. _El mot “cementiri” prové del grec koimetirion que significa : dormitori. _L’ull humà pot diferenciar 10 milions de colors diferents. _El cranc gegant de l’espècie Macrocheira Kaempfferi , que habita a les profunditats dels mars de Japó, pot fer amb les seves llargues potes passos de fins a tres metres.

L’esborrador núm.4

31


Activitats previstes

Recordeu Informàtica

Aquest mes de març, Cicles Mitjà i Superior han anat al teatre Sant Vicenç a veure una obra en anglès: “Chipped potato country” i el 24, 25 i 26 de març primària i ESO han anat de colònies al Delta de l’Ebre. Per al proper trimestre hi ha programat tot un ventall interessant d’activitats: al maig colònies del Tu-tut i d’Educació Infantil a Granera, la diada de Sant Jordi, la Setmana Esportiva i Cultural, sortides, tallers, etc.

- Dilluns, dimarts i divendres de 17.30 a 18.30 h: Artur Biblioteca - Dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 17.30 a 18.30 h: Laia Perera - Divendres de 17.30 a 18.30 h: Irene Rivera

Assessorament jurídic integral Dret privat i Dret públic

Ens podreu trobar a:

32

L’esborrador núm.4


INFORMÀTIC@ En aquesta secció sortiran pàgines educatives, informació útil sobre els ordinadors i els seus programes, una subsecció dedicada als jocs d’ordinador, tant d’ actuals com d’altres que sortiran aviat o més endavant. Webs educatius www.xtec.cat

Pàgina amb informació de primària i de secundària i projectes en línia.

www.thatquiz.org/es/

Pàgina per a practicar matemàtiques.

www.servator.cat/eva/

Web de la professora d’anglès Eva per a practicar l’anglès.

www.phistoria.net/

Pàgina amb informació històrica i diversos recursos com cronologies i personatges històrics.

www.edu365.cat

Pàgina amb diversos nivells i assignatures.

http://clic.xtec.cat/db/listact_ca.jsp

Pàgina amb una gran llista d’activitats per a fer de diverses assignatures.

Programes interessants per a l’ordinador En aquesta edició parlarem dels antivirus gratuïts com Avast, AVG Free Advisor i AVIRA Antivir Personal. AVG Free Advisor Protecció antivirus, antispyware i instal·lació de rootkits. Actualizacions immediates des del seu portal web. Disponible per a tots els sistemes operatius de la família Microsoft Windows i per als principals de Linux (Debian, RedHat, SUSE i Mandriva). Gratuït per a usuaris domèstics sense fins comercials. AVIRA Antivir Personal Detecció de virus, cucs i ‘’troians’’. Protecció antidialers i phishing. Detecta i esborra rootkits. Interfaz simple i senzill que facilita les tasques de manteniment amb actualitzacions diàries de la seva base de dades.

L’esborrador núm.4

Disponible per a sistema operatiu Microsoft Windows XP, 2000 i Vista. Només per a ús personal (llar, casa) sense fins comercials. Avast home edicion 4.8 Avast Home és un antivirus desenvolupat per a plataformes Windows que detecta i desinfecta una gran quantitat de virus coneguts i és capaç de detectar el rastre de les modificacions produïdes per virus desconeguts. S’integra totalment en l’entorn Windows. Disposa de dos tipus d’interfície: una simple per a usuaris inexperts, i una altra, avançada per a usuaris experts. Disponible per a sistema operatiu Microsoft Windows XP, 2000 i Vista. Només per a ús personal (llar, casa) sense fins comercials. Per a més informació consultar a: elrincondelhacker.foro-activo.es Iván Pérez i Óscar Sánchez (2n. d’ESO)

33


Profile for Arturo Muñoz Ustrell

l'Esborrador4  

Revista del col·legi Servator

l'Esborrador4  

Revista del col·legi Servator

Profile for servator