Page 1

Speakers Academy Magazine Alles verandert. Dat niet alleen, maar de verandering komt ook nog eens in verhoogd sneltempo. Bedrijven die al 60-100 jaar bestaan verdwijnen van de aardbodem. Soms zelfs van het ene op de andere moment. De oude omgangsvormen en processen, de praktijk en de technologie die een aantal jaren geleden nog succesvol gewerkt hebben, zijn vandaag de dag niet meer van toepassing en eisen vaak een nieuwe manier van reageren. Het ontdekken en ontwikkelen van eigen potentieel en helpen om het potentieel van mensen om je heen naar boven te brengen terwijl je veranderingen, overgangen en transformaties de baas blijft, is erg essentieel in alle vormen van hedendaags leiderschap. Het wordt zelfs een grote uitdaging in de moderne sfeer van versnelde en intensieve globalisering. Globalisering is een interactief proces tussen mensen, bedrijven en regeringen van verschillende naties. Een proces gedreven door internationale handel en investeringen, ondersteund door de informatie technologie. Dit proces heeft invloed op het milieu, cultuur, politieke systemen, economische ontwikkeling en welvaart én op het lichamelijk welzijn in gemeenschappen en landen over de hele wereld. Ter illustratie: men verwacht een groei van de wereldwijde arbeidsmarkt met bijna 50%, maar gezien de lage migratie- en geboortecijfers zullen er niet voldoende werknemers zijn in Europa of Japan. Internationale ondernemingen zullen de groei van de arbeidsmarkt in overweging nemen in hun besluit om vastgoed te kopen of nieuwe kantoren te bouwen. Als buitenlandse ondernemingen verhuizen naar opkomende economieën, zullen nieuwe potentiële wereldeconomieën geboren worden. Dr. Elizabeth van Geerestein is partner bij Papillon & Partners en Adjunct Professor in persoonlijke leiderschapsontwikkeling bij RSM aan de Erasmus Universiteit. Zij begeleidt organisaties en personen in het vergroten van hun vaardigheden om proactief te reageren op dynamische veranderingen in de globalisering. Zij geeft handvaten om te leren omgaan met persoonlijke en organisatorische veranderingen, zodat een optimale balans tussen werk en privé kan worden behaald. Want alleen als we leren om met onszelf en met elkaar in verbinding te staan en samen te werken op een zodanige manier dat veranderingen niet meer gezien worden als problemen maar als kansen, kunnen we onze (persoonlijke) leiderschapsvaardigheden optimaliseren. Immers, de essentie van management, van leiderschap, van de moderne regeringen en de mate van persoonlijke verantwoordelijkheid van elke individu, is de beheersing van veranderingen en het ontsleutelen van je eigen persoonlijke potentieel en die van degenen waar wij invloed op hebben.

speakers_academy_magazine  

Alles verandert. Dat niet alleen, maar de verandering komt ook nog eens in verhoogd sneltempo. Bedrijven die al 60-100 jaar bestaan verdwijn...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you