Page 1

5 4 3


13 12 5


17 15 8


25 24 7


29 21 20


37 35 12


41 40 9


53 45 28


61 60 11


65 56 33


65 63 16


73 55 48


85 77 36


85 84 13


89 80 39


97 72 65

Descartes Meets Pythagorus  
Descartes Meets Pythagorus  

There is a close relationship between Pythagorean triangles and Descartes circle packing configurations