49 Publications
4 Followers
Slovenské centrum dizajnu
Slovenské centrum dizajnu
Designum
jediný odborný časopis na Slovensku s vyše 20-ročnou tradíciou, ktorý sa orientuje na všetky oblasti dizajnu