Page 1

Karugtong ng Katitikan Blg. 06 ;Taon 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Republika ng Pilipinas Lalawigan ng Laguna BAYAN NG PANGIL TANGGAPAN NG SANGGUNIANG BAYAN

KATITIKAN BLG. 06

KATITIKAN NG PANGKARANIWANG PULONG NG SANGGUNIANG BAYAN NG PANGIL, LAGUNA NA IDINAOS SA BULWAGANG PULUNGAN NOONG IKA-11 NG PEBRERO, 2010 NA SINIMULAN SA GANAP NA IKA-9:00 NG UMAGA. TAGAPANGULO ( KON. RAFANAN): Ang Panalangin po ay pangungunahan ni Kon. Roy Velasquez at ang Pambansang Awit po ay pangungunahan ni Kgg. Kon. Al Pajarillo KON. VELASQUEZ: (Panalangin). KON. PAJARILLO: (Pambansang Awit). TAGAPANGULO: Maraming salamat po Kon. Roy Velasquez at Kon. Al Pajarillo. Ngayon naman po, ang pagtawag sa lahat nang pangalan ng mga dumalo sa umagang ito. KALIHIM GALVEZ: Magandang umaga po sa lahat. Ang mga dumalo po sa pulong na ito ay sina: KGG. OSCAR R. RAFANAN KGG. ALBERTO V. ASTOVEZA, JR. KGG. ALFREDO V. PAJARILLO KGG. GERALD A. ARITAO KGG. MARLON B. BASAS KGG. FRANCO O. GALVEZ KGG. MARLON A. ACAYLAR KGG. ROLANDO M. VELASQUEZ DI DUMALO: KGG. JOVITO G. REYES KGG. JUANITO R. MONSERRAT (PANGULO-PLB) KGG. RENZ MARLOWE M. ACAYLAR (PANGULO-PSK) TAGAPANGULO: Tayo po ay may sapat na bilang upang ipagpatuloy ang ating pagpupulong. Tayo po ay dadako na sa pagpapatibay ng ating Katitikan, ang Katitikan na may bilang 03. Maaari na pong magbigay ng puna o pagbabago sa unang pahina? So, sa ikalawang pahina po? Ikatlong pahina po? So, sa ika-apat na pahina po? Ikalimang pahina po? Ika-anim na pahina po? Ikapitong pahina po? Ikawalong pahina po? Ikasiyam? Ikasampu? Ikalabing-isa? Ikalabingdalawa? Ikalabing-tatlo? Ikalabing-apat? Fifteen? Sixteen? Seventeen? Eighteen? Page 19? Page 20? Page 21? Page 22? Page 23? Page 24? Page 25? Page 26? Page 1


Karugtong ng Katitikan Blg. 06 ;Taon 2011 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122

27? Okey, kung wala na po, dadako na po tayo sa pahina 28? Susunod po sa pahina 29? Pahina 30? Pahina 31? Pahina 32? Pahina 33? Pahina 34? Pahina 35? Pahina 36? Ang panghuli po, ang pahina 37. Kung wala pong puna sa Katitikan na may Blg. 03, mayroon po bang magmumungkahi ng pagpapatibay sa nasabing Katitikan? Kinikilala po si Kgg, Alfredo V. Pajarillo. KON. PAJARILLO: Magandang umaga po sa inyong lahat. Kung wala na pong puna at nais baguhin sa Katitikan Blg. 03, iminumungkahi ko po na atin na pong pagtibayin ito sa umagang ito. Maraming salamat po. TAGAPANGULO ( KON. RAFANAN): Okey po, sa mungkahi ni Kgg. Alfredo Pajarillo, mayroon po bang pumapangalawa? Pinapangalawahan po ni Kgg. Marlon Basas at kung wala pong tumututol, atin na pong pinagtitibay ang Katitikan na may bilang 03, sa umagang ito. Tayo po ay dadako na sa atin pong paksa sa umagang ito at sa Unang Bahagi po ng ating paksa, ang Pagbasa po ng Komunikasyon o mga Paksang Maaaring Talakayin sa umagang ito. Maaari bang basahin ng ating Secretary ang mga paksa sa umagang ito. KALIHIM GALVEZ: Ang unang paksa sa Unang Bahagi, “Unang Pagbasa ng Mungkahing Kapasiyahan Blg. 12; Taon 2011 na Nagbibigay Kapahintulutan na Bigyan ng Pamahalaang Bayan ng Pangil, Laguna ng Halagang Isang Libong Piso (P 1,000.00) Bilang “Financial Assistance” ang Pamilya ng Pumanaw na si Rogelio Medina ng Bayan ng Pangil, Lalawigan ng Laguna na Kukunin Mula sa PCSO Charity Fund o STL ng Bayang Ito. TAGAPANGULO (KON. RAFANAN): Sapagkat mayroon pong kahilingan ang may-akda ng Kapasiyahan na may Blg. 12, kahilingan pong motion to suspend the rule, mangyari lang pong ipaliwanag ng may-akda. Kinikilala po si Kgg. Franco O. Galvez. KON. GALVEZ: Lahat po naman nang pangalan na bibigyan natin ng tulong kaugnay po sa financial assistance ay nakalagay po diyan, siguro po naman ay wala pong tumututol sa apat na Resolution na iyan. Kung wala po, iyan po naman ay pro-porma na, iminumungkahi ko na po na pagtibayin natin sa Una at Huling Pagbasa ang Mungkahing Kapasiyahan Blg. 12, 13, 14 at 15. Tama ba? So, para po lang ano, iyan po naman ay pro-porma na. So, iminumungkahi ko na po na pagtibayin na sa umagang ito. TAGAPANGULO ( KON. RAFANAN): So, mayroon pong pagmumungkahi na pagtibayin na ang Kapasiyahang may bilang na 12, 13, 14 at 15. Mayroon po bang pumapangalawa? Pinapangalawahan po ni Kgg. Alfredo V. Pajarillo, Kgg. Marlon Acaylar. Kung wala po namang tumututol, atin na pong pinagtitibay ang nasabing mga Kapasiyahan sa umagang ito. Kinikilala po si Kgg. Marlon A. Acaylar. KON. ACAYLAR: Mr. Chairman, nahingi po ako ng five (5) minutes recess, para po makapagpa-print tayo ng ilang Resolution na kailangan pong basahin dito sa ano. Wala po tayong kopya eh. Dadalhin na lang iyong netbook dito? Baka naman bumagsak. Iyong mike na lang. Hindi, nahihirapan po kasi ang bawat isa eh. Ah, sige po mungkahi ko po na ibalik na ang pulong. Salamat po.

2


Karugtong ng Katitikan Blg. 06 ;Taon 2011 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184

TAGAPANGULO (KON. RAFANAN): Okey po, ipagpapatuloy na po natin ang ating pagpupulong. Dadako na po tayo sa Unang Pagbasa ng Mungkahing Kapasiyahan Blg. 16; Taon 2011, na “Humihiling kay Kgg. Maragarita Juico, PCSO Chairman ng isang Ambulansiya na Magagamit sa Programang Pangkalusugan ng Bayan ng Pangil, Lalawigan ng Laguna”, at ang may-akda po ay may kahilingan ng motion to suspend the rule at sapagkat tayo po ay nasa suspension of the rule ay tinatawagan po natin ang may-akda. KON. ARITAO: Magandang umaga po Mr. Chairman. Sapagkat ang nasabi pong Mungkahing Kapasiyahan Blg. 16 po ay pro-porma na po, sapagkat ito po ay hiniling sa akin ng ating Pangalawang Punong Bayan, Jovito Reyes na magkaroon po ng isang Kapasiyahan na magkaroon po ng paghiling ng isang Ambulansiya sa ating Kgg. Margarita P. Juico, ang atin pong PCSO Chairman at gayundin po ang sumunod na Mungkahing Kapasiyahan na iisa naman po ang resa ng nasabing Kapasiyahan. Ang paghiling din po ng nasabing Kapasiyahan ng isang ambulansiya kay Kgg. Mggl. Jose Ferdinand M. Rojas II, PCSO General Manager. So, sa umaga pong ito, ako po ay nagmumungkahi na pagtibayin na po ang dalawang Mungkahing Kapasiyahan sapagkat ito naman po ay parehas po ng nilalaman. Salamat po. TAGAPANGULO ( KON. RAFANAN): Sapagkat mayroon pong mungkahi ang may-akda na ang nasabi pong Kapasiyahan na may Blg. 16 at 17 ay pro-porma na, siya po ay humihiling na pagtibayin na sa umagang ito. Mayroon po bang pumapangalawa? Opo, kinikilala po si Kgg. Alberto Astoveza. KON. ASTOVEZA, JR.: Yes, Mr. Chairman, gusto ko lamang pong. . . bago po mapagtibay ang nasabing Mungkahing Kapasiyahan ay hinihiling ko po na sa pagpipinale po ng nasabing Resolution ay ilagay po natin at iangkop po natin iyong latest na population census. Nakalagay pa din po kasi doon is 24, 000 mahigit. So, I believe Mr. Chairman, na nitong last census na kinondak last 2010 ay higit na po doon ang populasyon ng ating bayan. So, iyon lang po ang iminumungkahi ko na maiano po sa pagpipinale ng ating Kalihim, na maitanong po sa MPDC, kung ano na po iyong latest total population ng ating bayan. TAGAPANGULO (KON. RAFANAN): Noted po, sang-ayon naman po ang may-akda? Sa pagpapatuloy po, mayroon lang pong kaunting pagbabago na sang-ayon naman po ang may-akda. Muli po, ibinabalik natin, mayroon po bang pumapangalawa sa pagpapatibay ng nasabing Mungkahing Kapasiyahan? Pinapangalawahan po ni Kgg. Alfredo Pajarillo at Kgg. Franco O. Galvez. Kung wala pong tumututol, atin na pong pinagtitibay ang Kapasiyahan Blg. 16 at 17. Dadako na po tayo sa ikapitong (7) item, ‘First Reading of Proposed Resolution No. 18; Series 2010”. May mungkahi rin po ang may-akda na motion to suspend the rule. Sapagkat tayo po ay nasa motion to suspend the rule, tinatawagan po ang may-akda. KON. ASTOVEZA, JR.: Yes, Mr. Chairman, ito pong Resolution na ito ay kailangan po ng ating Punong Bayan sa susunod na Linggo. Kaya po noong iniutos po niya ito na sana po ay matapos at mapagtibay po natin sa umagang ito. Ang nasabi pong Water Impounding System ay makakatulong po nang malaki sa atin pong mga magsasaka sa Brgy. Azufre at saka po sa Brgy. Dambo na alam naman po natin na ang pangunahing problema o suliranin nila ay ang patubig po sa kanila na napaka-cost po ng production dahil nang gumagamit pa po sila ng water pump na gasoline fed para lang po mapatakbo iyong tubig mula po sa lawa papunta po sa kanilang palayan. TAGAPANGULO (KON. RAFANAN): Kinikilala po si Kgg. Franco O. Galvez. 3


Karugtong ng Katitikan Blg. 06 ;Taon 2011 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246

KON. GALVEZ: Tagapangulo, hindi po ako tumututol. Kaya lang po, doon sa isang WHEREAS, ay Brgy. Sulib po ang nakalagay. Hindi po Mabato-Azufre, pangatlong WHEREAS po, Dambo at Brgy. Sulib. KON. ASTOVEZA, JR.: Sorry po. Dalalwa kasi ang tinatype ko noon. Typographical error. TAGAPANGULO ( KON. RAFANAN): Okey po, may mungkahi po ang ating kasamahang Kgg. Kon. Jun Astoveza, nagmomotion po siya. Wala pong tumututol? Tinatawagan po si Kon. Jun Astoveza upang basahin po ang nasabing Kapasiyahan. KON. ASTOVEZA, JR.: ( Binasa ang nilalaman ng Proposed Resolution No. 18). TAGAPANGULO (KON. RAFANAN): Okey, dadako na po tayo sa pagbabago o puna sa nasabing Kapasiyahan na may Blg. 18. Sa Title, mayroon po ba kayong puna? Kung wala po sa titulo ay dadako po tayo sa unang WHEREAS, sa unang WHEREAS? Pangalawang WHEREAS po? Sa ikatlong WHEREAS? Sa ikaapat at panghuling WHEREAS po? Pagtatanong lang po sa may-akda, paglilinaw lang po. Ito baga iyong dati rin pong. . di ba mayroon po doong irrigation? Irereconstruct po ba ito o bago po itong irrigation system na ito? KON. ASTOVEZA, JR: Mr. Chairman, iyon pong ating existing NIA po doon with the. . . medyo po talagang magiging costly po ang rehabilitation. Napakataas po noong cost na po ng magiging ano natin. Dahil noong una po ay hindi po nasementado iyong sahig po noon. So, napakalaki po ng siltation na mangyayari. Pangalawa po, ay iyong irrigation system po kasi natin doon ay pinatatakbo rin po ng pump, ng motor na talaga pong malaki pa rin po ang gastos pa to maintain. So, ito pong sistemang ito ay bago po na panukala po ng NIA para po doon sa lugar ng Dambo at Mabato-Azufre to sustain. Hindi ko lang po alam kung iyon pa rin pong ruta ng irigasyon na iyon ang gagamitin or magkakaroon po ng panibagong daanan ng maliliit na irigasyon. TAGAPANGULO (KON. RAFANAN): Maraming salamat po sa kalinawan, at dahil nga po doon, kasi, minsan ay iyong irrigation po ay nasasayang lang iyong gasolina at mas marami pang natatapon doon sa ating ano, kesa napapakinabangan po ng ating mga magsasaka. Marami pong salamat sa paglilinaw po ni Kgg. Alberto Astoveza. Kinikilala po si Kgg. Roy Velasquez. KON. VELASQUEZ: Mr. Chairman, gusto ko pong idadag iyong sa WHEREAS No. 3 yata po iyon, hundred of hectares. Mr. Chairman. Gusto ko pong malaman kung . . . . . mas maganda po sana kung ilagay natin na estimate na more or less, mas maganda po sanang makita noong ating irerequest kung ilan po talagang dapat natin i-ano, irequest sa kanila. TAGAPANGULO (KON. RAFANAN): Paano po natin gagawin iyon? May mungkahi po kayo?

4


Karugtong ng Katitikan Blg. 06 ;Taon 2011 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308

KON. VELASQUEZ: Kung ano lang Mr. Chairman, ilalagay po natin kung ilan iyong estimate na hectares na iyon. Para malaman po nang magrereceive o magrerequest na ganito palang kalaki itong ano na ito. Kasi, kung hundred of hectares lang, walang ano iyon, hindi definite iyon Mr. Chairman. TAGAPANGULO (KON. RAFANAN): Ang ibig po ninyong sabihin ay ilalagay po dito kung ilan iyong kinikita? KON. VELASQUEZ: Hindi, hindi, iyong ano niya, iyong para malaman TAGAPANGULO (KON. RAFANAN): Iyong Agricultural Land ano po KON. VELASQUEZ: Oo, kasi mayroon naman po tayong sukat niyan eh, hindi po ba Mr. Chairman? TAGAPANGULO (KON. RAFANAN) Kung ilan po iyong Agricultural Land area? Okey po, pumapayag po ba ang may akda? Ay di ilalagay na lang po at aalamin na lang po siguro ang tungkol doon ng ating Kalihim at ilalagay po at sa pagpayag po naman ang may akda ay idadagdag po natin iyong mungkahi ni Kgg. Roy Velasquez. Mayroon pa po bang puna o pagbabago? Kung wala na pong puna, mayroon po bang magmumungkahi? Kinikilala po si Kgg. Franco O. Galvez. KON. GALVEZ: Tagapangulo, kung wala na pong puna at pagtalakay sa Mungkahing Kapasiyahan, iminumungkahi ko po na pagtibayin na sa Una at Huling Pagbasa. TAGAPANGULO (KON. RAFANAN): Nagmumungkahi po si Kgg. Franco O. Galvez na pagtibayin na sa Una at Huling Pagbasa at pinangalawahan po ni Kgg. Gerald A. Aritao at Kgg. Alfredo V. Pajarillo. Kung wala na pong tumututol, atin na pong pinagtitibay ang Mungkahing Kapasiyahan na may Blg. 18 sa umagang ito....Punta po tayo sa susunod na paksa. Tayo po ay nasa Motion to Suspend the Rule ay tinatawagan po si Kgg. Kon. Jun Astoveza, para po sa Unang Pagbasa. KON. ASTOVEZA JR.: Mr. Chairman, this is the Proposed Resolution No. 19, Series of 2011. (Binasa ang nilalaman ng nasabing Resolution). TAGAPANGULO (KON. RAFANAN): Dadako na po tayo sa puna at pagbabago ng nasabing Kapasiyahan Blg. 19. Sa titulo po, mayroon po ba kayong puna? Sa Unang WHEREAS? Sa Ikalawang WHEREAS? Sa Ikatlong WHEREAS? Kinikilala po si Kgg. Franco O. Galvez. KON. GALVEZ: Tagapangulo, gusto ko lang pong itanong sa may-akda kung sino po ang lalakad niyan kay Sec. Alcala?

5


Karugtong ng Katitikan Blg. 06 ;Taon 2011 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369

KON. ASTOVEZA JR.: Tulad po ng aking hiniling kanina or the explanation ko sa motion to suspend the rules, ang lahat pong iyan, ang dalawang kahilingan po, ang maglalakad po ay ang atin pong Punong Bayan, sa Department of Agriculture at sa Bureau of Soils. KON. GALVEZ: Kasi po, karagdagan po diyan, kay Sec. Alcala po, ang mga Konsehal po na mga taga Luisiana, on going na po iyong farm-market road at ni-lobby nila iyan. So, ibig sabihin, group silang nagpunta para manligaw kay Sec. Alcala. Ngayon, kung si Mayor naman ang lalakad din, mas maganda. Inano ko lang kung may group effort na pagpunta kay Secretary. Ginawa po kasi. Epektibo naman ang nangyari. On going na po iyong project ni Secretary Alcala sa DA. TAGAPANGULO (KON. RAFANAN): Kinikilala po si Kgg. Alberto Astoveza. KON. ASTOVEZA JR.: Mr. Chairman, considering po na may precedent alinsunod po sa tinuran po ating kasamahan, Kgg. Kon. Franco, na may precedent na po pala na ang bayan po ng Luisiana ay lumakad ang Sangguniang Bayan to lobby, siguro, mas maganda rin po na maging praktis natin na hindi lang po ang Punong Bayan ang susundot at magdadala ng nasabing Resolution. So, siguro po right after na madala po next week on meeting ng ating Punong Bayan ang nasabing mga Kapasiyahan, then, magschedule din po ang Sangguniang Bayan to lobby on a separate note and separate action para po, sabi nga po, mas maraming action, mas sigurado ang kahihinatnan. So, siguro po, mas magiging matama po na mas maganda po na bigyan natin ng konsiderasyon kung tayo rin po mismong mga Sangguniang Bayan Members, para po huli na hindi lamang po si Mayor ang makikiusap kundi po pati buong Sangguniang na po ay katulong na magkahiwalay na nakikiusap para po makasundot tayo ng proyekto. TAGAPANGULO (KON. RAFANAN): Siguro nga po, mas maganda nga po iyong iminumungkahi ninyo. Kung okey naman po sa body, na ganoon ang ating gagawin, siguro po, minsan ay gagawa po tayo, mag schedule po tayo, iyong sabay-sabay tayo na atin pong lalakarin. Pag-usapan na lang po natin siguro na sa ibang pagkakataon at maganda po iyon na katulad ko po na hindi ko pa naranasan, magfollowup ng ganoong mga dokumento, lalo na sa Senate o sa mga ano. Pero noong araw po, komo ako ay Liason and CO, noong araw, maganda nga po iyong personal kang lumalakad at alam po natin iyong update. So, kung wala na pong puna o pagbabago sa nasabing Mungkahing Kapasiyahan na may Blg. 19, mayroon po bang magmumungkahi na pagtibayin na ito? Kinikilala po si Kgg. Alfredo V. Pajarillo. KON. PAJARILLO: Kung wala na pong puna at pagbabago sa Proposed Resolution No. 19, iminumungkahi ko po na atin nang pagtibayin sa Una at Huling Pagbasa. TAGAPANGULO (KON. RAFANAN): May mungkahi po na pagtibayin na sa Una’t Huling Pagbasa si Kgg. Alfredo V. Pajarillo at pinangalawahan po ni Kgg. Franco O. Galvez. Kung wala pong tumututol, atin na pong pinagtitibay ang Mungkahing Kapasiyahan na may Blg 19. Kinikilala po si Kgg. Alberto V. Astoveza KON. ASTOVEZA JR: Mr. Chairman, yaman po na ang kasunod na paksa sa atin pong pag-uusapan ay kahalintulad po ng mga naunang napagtibay na at yaman din lamang po na tayo ay nasa Under Suspend Rules po ay akin pong pinapanukala na since na di-kahon lang naman po ang ating

6


Karugtong ng Katitikan Blg. 06 ;Taon 2011 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431

Financial Assistance, na ang nasabi pong usapin ay mapasama na rin po sa ating pagtitibayin sa umagang ito sa kanyang Una at Huling Pagbasa. TAGAPANGULO (KON. RAFANAN): May mungkahi po ang ating Kgg. Alberto V. Astoveza sa nasabing Mungkahing Kapasiyahan. So, may mungkahi po ang ating may-akda na pagtibayin na sa umagang ito, kasama ng mga naunang paksa, Mungkahing Kapasiyahan na tutal po naman ay Financial Assistance din po at pinangalawahan po ni Kgg. Franco Galvez at Kgg. Alfredo V. Pajarillo, ang nasabing Mungkahing Kapasiyahan na may Blg. 20, kung wala pong tumututol ay atin na pong pinagtitibay sa umagang ito. So, ang susunod na pong paksa KALIHIM GALVEZ: Binibigyan daan po ang ikasampung (10) paksa, ang Unang Pagbasa ng Mungkahing Kapasiyahan Blg. 21; Taon 2011 na Humihiling kay Kgg. Edgar S. San Luis, Kinatawan ng Ika-4 na Distrito ng Laguna, na Mabigyan at Makapagsagawa ng “Medical Mission� sa mga Sitio at mga Barangay sa Bayan ng Pangil, Laguna upang Matulungan ang ating mga Mamamayan sa ating Bayan. TAGAPANGULO (KON. RAFANAN): Muli po ibinabalik ang floor sa may-akda sapagkat tayo po ay nasa Suspension of the Rule po. KON. BASAS: Iminumungkahi ko pa na maibalik pa po sa Suspension of the Rule iyong atin pong kapulungan. Nakalimutan lang po na ilagay ng ating Staff. TAGAPANGULO (KON. RAFANAN): Hindi, nasa motion to suspend the rule po tayo. KON. BASAS: Puwede ko na po bang basahin iyong Resolution Mr. Chairman? TAGAPANGULO (KON. RAFANAN): Kinikilala po si Kgg. Marlon Basas. KON. BASAS: (Binasa ang nilalaman ng Mungkahing Kapasiyahan Blg. 21; Taon 2011). TAGAPANGULO (KON. RAFANAN): Okey po, sapagkat tayo po ay nasa Motion to Suspend of the Rule, dadako na po tayo sa puna at pagbabago. Tutungo na po tayo sa Titulo ng Mungkahing Kapasiyahan na may Blg. 21. Sa titulo, dadako po tayo sa Unang Sapagkat. Kinikilala po si Kgg. Marlon Acaylar. KON. M. ACAYLAR: Doon po sa titulo Mr. Chairman, baka po puwedeng makapagsagawa na lang. Kung papayag po ang may-akda tanggalin na lang po iyong mapagbigyan, sa titulo po. TAGAPANGULO (KON. RAFANAN): So, sa titulo po may kaunting pagbabago, payag po naman ang may akda? So, mayroon pa po? Sa Unang Sapagkat? Ikalawang Sapagkat? Ikatlong Sapagkat? O ilalagay o ipapasok po iyong buong pangalan? Noted po. Ika-apat na Sapagkat? Sa ikalimang Sapagkat? Kung 7


Karugtong ng Katitikan Blg. 06 ;Taon 2011 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493

wala pong puna o pagbabago sa nasabing Kapasiyahan, mayroon po bagang magmumungkahi, ng pagpapatibay ng Kapasiyahan Blg, 21? Kinikilala po si Kgg. Franco O. Galvez. KON. GALVEZ: Magandang umaga po Tagapangulo. Siguro po, mas maganda na unahin po nating Sapagkat, iyong programa ni Cong Egay. Iyong biyaheng Egay, una po natin, “Sapagkat, may programa na biyaheng Egay ang ating Kinatawan”. Iyon po ang Una nating Sapagkat. Isusunod po natin iyong pangangailangan ng ating Bayan. So, iano na lang natin sa pagkakaayos. Iyong programa ni Cong. Egay na mayroon pong pinatutupad na ganitong programa. Isusunod po natin iyong mga ibang sapagkat. TAGAPANGULO (KON. RAFANAN): Alin pong una, una pong sapagkat? KON. GALVEZ: Iyon pong Ikalimang Sapagkat, iyon po ang gagawin nating una. Baguhin na lang po, “Sapagkat may programang biyahe ni Egay ang ating Kinatawan. Sapagkat, may programa si Congressman Egay San Luis na tinatawag na Biyaheng Egay.” Tapos tuloy-tuloy lang po. Ihahighlight lang po natin na may programa siya na ganoon. TAGAPANGULO (KON. RAFANAN): Okey po, ano po. May mungkahi po si Kgg. Franco O. Galvez na iuna po iyong Ikalimang Sapagkat at may ilan pong pagbabago. Kinikilala po si Kgg. Marlon A. Acaylar. KON. M. ACAYLAR: Mr. Chairman, kung wala na pong pagpuna o pagtalakay pa sa nasabing Mungkahing Kapasiyahan, ito po ay iminumungkahi ko na mapagtibay na natin sa umagang ito. Salamat po. TAGAPANGULO (KON. RAFANAN): So, may mungkahi po na pagtibayin na sa Una at Huling Pagbasa ang nasabing Mungkahing Kapasiyahan na may Blg. 21 at pinangalawahan po ni Kgg. Gerald A. Aritao. Kung wala na pong tumututol, atin na pong pinagtitibay ang Mungkahing Kapasiyahan na may Blg. 21. So, dadako na po tayo sa Ikalawang Bahagi at dadako na po tayo sa pang labingisang (11) item ng unang paksa. So, ang nasabi pong Mungkahing Kautusang Bayan ay binabato po natin sa Komite, sa Komite po ang Peace and Order at Ways and Means siguro. Ibinabato po natin ito sa Committee ng Ways and Means. Dadako na po tayo sa Ikalawang Bahagi. Kinikilala po si Kgg. Gerald A. Aritao. KON. ARITAO: (Binasa ang nilalaman ng ulat ng Komite). TAGAPANGULO (KON. RAFANAN): Kinikilala po ang ulat ng Committee on Peace and Order. magmumungkahi? Kinikilala po si Kgg. Marlon B. Basas.

Mayroon po bang

KON. BASAS: Mr. Chairman, iminumungkahi ko po na matanggap na at mapagtibay po ang nasabing ulat ng Komite sa umagang ito. Maraming salamat po.

8


Karugtong ng Katitikan Blg. 06 ;Taon 2011 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554

TAGAPANGULO (KON. RAFANAN): Nagmumungkahi po ng pagtanggap sa nasabing ulat ng Komite ng Peace and Order si Kgg. Marlon Basas. Mayroon po bang pumapangalawa? Kinikilala po si Kgg. Marlon Basas. KON. BASAS: Mr. Chairman, bagama’t iminungkahi ko po na pagtibayin na ang ulat ng Komite, isa po sa naging paksa noong nakalipas na seminar na atin pong dinaluhan na ang mga ulat po ng Komite ay puwede na pong hindi pagtibayin. Ito po ay tanggapin na agad. Salamat po. TAGAPANGULO (KON. RAFANAN): So, tinatanggap po ang ulat ng Komite ng Peace and Order sa umagang ito. So, sa Ikatlong Bahagi po ng Kalendaryo ng ating Pag-uusapan, ang inyo pong lingkod ang may-akda ng Kautusang Bayan Blg. 03, mangyari po, hinihilingan po si Kgg. Alberto Astoveza na siya po munang maging Tagapangulo sa umagang ito. TAGAPANGULO (KON. ASTOVEZA, JR.) Dadako na po tayo sa Kalendaryo ng Pag-uusapan na nasa Ikatlong Bahagi. Ang una pong paksa, at dahil po ang nasabi pong paksa ay nasa kanyang Ikatlong Pagbasa, ang lahat po ba nang kasapi na naririto ay sumasang-ayon? Lahat po nang kasapi ng Sangguniang Bayan na sumasang-ayon na mapagtibay ang nasabing Kautusang Bayan na “Nagtatatag ng Pangil Management Crisis Committee at Naglalatag ng mga Altituntunin nito�. Mangyari pong itaas ang kanang kamay. So, sa pagsang-ayon po ng lahat nang naririto, ang nasabi pong Mungkahing Kautusang Bayan Blg. 03 ay atin pong pinagtitibay sa kanyang Ikatlong Pagbasa. Dadako na po tayo sa susunod na paksa at dahil po ang nasabi pong paksa ay nasa Ikalawang Pagbasa, bibigyang daan po ang pagbasa ng nasabing Mungkahing Kautusang Bayan Blg. 04 ng may-akda, Kon. Oscar Rafanan. KON. RAFANAN: MAIKLING PAGPAPALIWANAG Noong ika-27 ng Mayo, 2010, ang Batas Republika Bilang 10121 ay kinilala bilang ang Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010 o ang Pambansang Pambawas/Pag-iwas Panganib/Banta. Ito ay ipinatupad upang mapalakas ang Philippine Risk Reduction System o ang Sistemang Nagbabawas/Pang-Iwas Panganib/Banta. Higit sa lahat, ito ay ganap at tukoy na nagpapalago (development) ng mga polisiya at mga plano at ang pagpapatupad ng mga gawain (actions) at hakbang (measures) na sakop ang mga aspeto na sumasaklaw sa disaster risk reduction and management kasama ang mabuting pamamahala/good governance, pagtataya ng panganib/risk assessment at ang maagang pagbibigay babala (early warning), pagbuo/pagdadagdag kaalaman/knowledge building at ang pagtataas ng kabatiran (awareness raising, pagbabawas ng mga pangloob/pang-ilalim na banta/panganib (reducing underlying risk factor at kahandan para sa mabisa o epektibong pagsaklolo (response) at pagsagip (recovery). Higit sa lahat, ang batas na ito ang kumikilala sa mga lokal na pagron/patterns ng mga panganib/banta sa buong bansa at siyang nag-aatas (directs) sa lahat ng Pamahalaang Lokal para sa kanyang mga kakayahan upang mabawasan/maiwasan ang mga banta/panganib mula sa pinagbaha-bahaging kapangyarihan (decentralized powers), responsibilidad at mga kukunang yaman (resources). Sa isang panig naman, ang batas na ito ay kumikilala sa Kautusang Ehekutibo (Executive Order) Bilang 888 Serye ng 2010 na nagtatakda ng Strategic National Action Plan on Disaster Risk Reduction for CY 2009-2019. Prinsipal o nangunguna sa mga hangarin ng Departamento ay ang pagpapataas (enhancement) ng mga kakayahan (capacities) ng Local Disaster Coordinating Center, na ngayon ay tinatawag na Local Disaster Risk Reduction and Management Councils.

9


Karugtong ng Katitikan Blg. 06 ;Taon 2011 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616

Ang batayan (framework) ng pamamahala ng pangulo ay naghahangad ng magkakasamang pananaw (vision) at kaayusan ng mga kilos (actions) na magbubunsod ng magagandang pagbabago. Gabay ang batayan (framework) at sa nasasakop ng pangsuperbisor na kapangyarihan ng Pangulo, ang Departamento ng Panloob at Pamahalaang Lokal ay nagsasaad na lahat ng Lokal na Pamahalaan ay dapat na magpatupad (implement) ng mandato o kautusan ng batas na ito ayon sa atas ng Memorandum Circular na Ito. MUNGKAHING KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATATAG NG LOKAL DISASTER RISK REDUCTION AND MANAGEMENT COUNCILS, KABUUAN NITO AT ANG MGA ATAS NG TUNGKULIN. MUNGKAHING KAUTUSANG BAYAN BLG. 04 Taon 2011 TAGAPANGULO (KON. ASTOVEZA, JR): Pasintabi lang sa may-akda, gagawin po nating seriatim method ang atin pong pagtalakay sa nasabing Ordenansa para mapabilis tayo. Habang binabasa po ng may-akda, pagkatapos po ninyong basahin ay tatalakayin po natin. So, bago po magpatuloy ang may-akda, mayroon po bang nais na magbigay ng puna at pagtalakay sa nilalaman ng Titulo ng nasabing Kautusang Bayan? Kung wala po, ipagpatuloy n’yo po Kon. Rafanan. KON. RAFANAN: SEKSIYON I - KABUUAN Itinatadhana ng Seksiyon II ng nabanggit na Batas Republika at ng Seksiyon 1 at Seksiyon 5, Rule 5 ng Implementing Rules and Regulations, na ang nakatalagang mga lalawigan, lungsod, Munisipal Disaster Coordinating Councils ay namumukod (individually) na ngayon ay tinutukoy bilang Provincial, City o Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council (DRRMC). Ang kapangyarihan ng Barangay Disaster Coordinating Council na siyang nagsisilbing Local Disaster Risk Reduction and Management Council. Ang konseho (council) ay pamumunuan ng Punong Ehekutibo, na may kasapian ayon sa mga sumusunod: 1. Konsehal na Tagapangulo ng Committee on Environment 2. Konsehal na Tagapangulo ng Committee on Peace and Order and Public Safety 3. Pinuno ng Planning and Development Office 4. Pinuno ng Social Welfare and Development Office 5. Pinuno ng Health Office 6. Pinuno ng Agriculture Office 7. Pinuno ng Municipal Local Government Operations Office 8. Pinuno ng Engineering Office 9. Pinuno ng Budget Office 10. Division Head ng DepEd, Superintendent ng mga Paaralan o District Supervisor 11. Pinakamataas ang ranggong opisyal ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas (AFP) na nakatalaga sa lugar o alinman sa kanyang kinakatawan. 12. Hepe ng Pulisya 13. Pangulo ng Liga ng mga Barangay 14. Kinatawan ng Red Cross 15. Isang kinatawan mula sa apat (4) na kinikilalang kasaping sibil ng alinmang Civil Society Organization 16. Isang kinatawan ng pribadong sektor

10


Karugtong ng Katitikan Blg. 06 ;Taon 2011 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678

TAGAPANGULO (KON. ASTOVEZA, JR.): Mayroon po bang magbibigay ng puna at pagtalakay sa mga nilalaman ng Seksiyon I ng nasabing Kautusang Bayan. Kinikilala po si Kon. Galvez. KON. GALVEZ: Sa titulo po Mr. Chairman, siguro po mas mainam na ang ilagay natin dito ay “Mungkahing Kautusang Bayan na Nagtatatag ng Lokal Disaster Risk Reduction and Management Council at Naglalatag ng mga Tungkulin Nito”. TAGAPANGULO (KON. ASTOVEZA, JR.): Ang nasabi pong panukala ni Kon. Galvez, payag po ba ang may-akda? KON. RAFANAN: Mr. Chairman, ang tumutukoy po doon sa kabuuan nito ay iyon pong mga miyembro tulad po ng. . . TAGAPANGULO (KON. ASTOVEZA, JR.): Pero iyon na nga po iyong Council. Iyon na rin po iyong Council. KON. RAFANAN: Opo, pumapayag po ako doon. TAGAPANGULO (KON. ASTOVEZA,JR.): So, magkagayon po at pumapayag po ang may-akda ay atin pong tatanggalin na ang salitang “kabuuan nito”. So, magiging titulo po natin ay “ Kautusang Bayan na Nagtatatag ng Local Disaster Risk Reduction and Management Council at Naglalatag ng mga Tungkulin nito”. So, sa Seksiyon I po, sa Council, iyong pagbuo ng CounciL. Kinikilala po si Kon. Basas. KON. BASAS: Hindi po pagtutol, tanong lang po sa may-akda. Dahil ito po ay usapin na tungkol po sa Disaster, dito po sa Council, tanong ko lang po, paano po pag iyong usaping Komunikasyon na po at saka po Transportation? Sino po ang aatasan dito? Salamat po. TAGAPANGULO (KON. ASTOVEZA, JR.): So, Kon. Rafanan. KON. RAFANAN: Opo, Mr. Chairman, doon po sa ating ginawa noong atin pong talakayin at pag-aralan po ng Komite ay inilagay po natin doon iyong probisyon na iyong ating. . . . karagdagang provision po ng composition ng tungkulin ng Municipal Disaster Coordinating Council ay magiging sakop po ng Local Risk Reduction Management at doon po sa ilalim noon ay nandoon po iyong mga nakatalaga sa Transportation. TAGAPANGULO (KON. ASTOVEZA, JR.): So, malinaw na po ba Kon. Basas? KON. BASAS: Malinaw po. Maraming salamat po sa may-akda.

11


Karugtong ng Katitikan Blg. 06 ;Taon 2011 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740

TAGAPANGULO (KON. ASTOVEZA, JR.): Kon. Galvez. KON. GALVEZ: Gusto ko rin pong itanong sa may-akda, kasi po, may dumating na sulat na galing po sa ating Punong Bayan, iyon pong Orientation and Intergrating Disaster Risk Management, ito po ba ay may kaugnay dito sa ating ginagawa? Baka po kasi mayroong impormasyon tayong makuha na kailangang mailakip po sa nilalaman po ng Kautusang Bayan na ginagawa po natin sa umagang ito. TAGAPANGULO (KON. ASTOVEZA, JR.): Siguro, masasagot ni Kon. Popoy iyon, pero ang pinakamahalaga doon ay ito palang orientation na ito ay bago pa lang pasisimulan ng ating executive side na alinsunod na rin sa preparation or sa mandate na siguro, may bago nang Memorandum Circular na dumating galing sa National Risk Reduction Management Council pero ang ano nito ay nauna na ang hakbanging ito since na ang Chairman ng ating POC ay dumalo sa isang pagsasanay at pagpupulong na may kaugnayan din sa nasabing usapin. So, ang aking assumption ano, hindi ko pinapangunahan ang Punong Bayan, pero doon din uuwi ito sa pagbubuo at paglikha ng nasabing konseho. KON. GALVEZ: Iyon nga po ang gusto kong iparating, kasi, sa tingin ko po ay pagbubuo po ito ng Special Bodies na kaugnay din po sa hinahalaw po ng ating kasamahang Konsehal. So, sana po magkaroon ng understanding na kung mayroon mang ganito, kung may gusto pang-idagdag ang ating Punong Bayan kaugnay din po sa ginagawa nating Ordinansa, siguro, mas maganda, magkajoin para hindi na po magdodouble effort na maggagawa pa siya ng Special Bodies kaugnay po sa ginawa na pong Ordenansa ng ating kasamahan. TAGAPANGULO (KON. ASTOVEZA, JR.): Hindi, actually magiging malinaw naman sa lahat, kasi, ang pagbabatayan lang naman ng ating Punong Bayan ay alinsunod din sa . . . wala namang dinagdag dito sa konseho si Kon. Popoy. Lahat ito ay nandoon din, nakapaloob doon sa issuance na pinagbatayan ng kanyang Ordenansa. KON. GALVEZ: Sige po, inaano ko lang po ay mas maging maayos. TAGAPANGULO (KON. ASTOVEZA, JR.): Ang idinagdag lang natin dito ay iyong provision na iyong dating member ng Municipal Disaster Coordinating Council ay mapalagay na rin dito. Iyon lang ang magiging dagdag provision dito. Hindi lang lang tayo nakapertain sa council, kundi pati doon sa magpafunction. Halimbawa kagaya ng dati, doon sa transportasyon...... KON. GALVEZ: Kung ganoon po ituloy na po natin ang pagtalakay. TAGAPANGULO (KON. ASTOVEZA, JR.): Sige po Kon. Rafanan.

12


Karugtong ng Katitikan Blg. 06 ;Taon 2011 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801

KON. RAFANAN: SEKSIYON II – TUNGKULIN NG KONSEHO: Ang Konseho ay may mga sumusunod na tungkulin: 1. Mag-apruba, magmonitor at magtaya ng mga implementasyon ng Local Disaster Risk Reduction and Management Plan at nirerepaso, sinusubok at binabago kung kinakailangan ang mga plano ng naaayon sa pambansa at Lokal na mga nakaplanong programa. 2. Nagseseguro sa pag-uugnay (integration) ng Disaster Risk Reduction at ang hinggil sa pagbabago ng panahon at kung paano ito iniaakma (climate change adaptation) sa Lokal na development plans, mga programa at badyet bilang bahagi ng estratehiya upang masustenihan ang tuloy-tuloy na pagbabago at pagbabawas ng kahirapan (poverty reduction). 3. Nagrerekomenda ng panuntunan ng pangunahing pagliligtas ng mga mamamayan. 4. Magpupulong ng isang beses kada tatlong buwan. 5. Bubuo o magsasama-sama ng lahat ng impormasyon hinggil sa mga natural na panganib/kahinaan/pagbabago ng panahon sa mga mapanganib na lugar sa lahat ng nasasakupan. 6. Magtatakda o magsasagawa ng mga pagsasanay o oryentasyon, kaalaman, desiminasyon hinggil sa Disaster Risk Reduction and Management Council. 7. Mangangasiwa sa pagpapatupad ng malawakang aksiyon sa oras ng pangangailangan. 8. Magsusumite sa Sangguniang Bayan ng mga panukala para sa pantaunang gastusin o budget na may kaugnay sa Disaster Risk Reduction Management 9. Magkakaroon ng “database” ng mga yamang tao, kagamitan, direktorya at mga lokasyon ng mga inprastraktura o mapa ng mga mapanganib na lugar sa kanyang nasasakupan. TAGAPANGULO (KON. ASTOVEZA, JR.): Muli po ay ating binubuksan ang hapag para po sa pagtalakay sa Seksiyon II. At kung mamarapatin po siguro ng may akda, instead po na gamitin natin ang “Konseho” at baka po ito ay magkaroon ng maling interpretasyon ay siguro po ay gamitin natin nang buo iyong tungkulin ng LRRMC or Local Risk Reduction and Management Council. KON. RAFANAN: Opo. TAGAPANGULO (KON. ASTOVEZA, JR.): So, doon po sa no. 1, mayroon po bang nais na mapaglinaw o matalakay? Kung wala po, dadako po tayo sa No. 2. Wala pa rin po? Sa No. 3, No. 4, No. 5, No. 6, No. 7, No.8, No.9. So, dadako na po tayo sa susunod na Seksiyon. Kon. Rafanan. KON. RAFANAN: SEKSIYON III – PAGBABAGO: Karagdagang probisyon na ang komposisyon, tungkulin ng Municipal Disaster Coordinating Council ay magiging sakop ng Local Disaster Risk Reduction Management Council alinsunod sa itinatadhana ng Kautusang ito ay kagyat na binabago at pinawawalang bisa.

13


Karugtong ng Katitikan Blg. 06 ;Taon 2011 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862

TAGAPANGULO (KON. ASTOVEZA, JR.): Medyo nagkaroon lang po ng kalituhan dito, ano po. Noong Committee Meeting, ito po ay Additional Provision, Seksiyon 3 should be Additional Provision and not be iyong panahon ng pagbabago. So, ang No. 3 po, alinsunod sa napagkasunduan sa Committee Level, ay Karagdagang Provision, na ang komposisyon at tungkulin ng Municipal Coordinating Council ay magiging sakop o magiging angkop ng Local Disaster Risk Reduction Management Council, ano po. At iyon pong probisyon ng . . . iyong mga pagbabago, sa panahon ng pagbabago ay magiging Seksiyon 4. Subsequently, at ito naman pong Seksiyon 4 ay Kakanyahang Magkahiwa-hiwalay is on a general term din po. So, magiging iyong Seksiyon 5, ano po. So, mayroon pa po bang nais, nasundan po ba? So, iyong Seksiyon 3 po ay iyon po ay Karagdagang Probisyon, ano po. Additional Provision na iyon pong dating Municipal Disaster Coordinating Council, gaya ng tinatanong po ng ating kasamahan Kon. Jack Basas, sino ang mangangasiwa sa transportasyon at communication, sa evacuation, sa supplies so, lahat pong iyon na may additional functions, sila po ay mapapailalim nang nasabing Konseho, pero same functions, same numbers of members, and same composition po ang atin po, para po for the record, ang atin pong nililinaw. So, iyong appointment as to the kung sino po ang mapapatalaga doon ay hindi po natin alam. Depende po sa appointing authority. So, mayroon pa po bang magbibigay ng puna at pagtalakay sa mga nilalaman o bahagi ng nasabing Mungkahing Kautusang Bayan? Ano po, malinaw na po sa lahat? Ang nasabi pong usapin ay maaari na po nating mapagtibay sa kanyang Ikalawang Pagbasa. Mayroon po bang magpapanukala ng pagpapatibay? Kon. Jack? KON. BASAS: Maraming salamat po Mr. Chairman. Kung wala na pong pagpuna at pagtalakay at ito po naman ay dumaan na rin na at napagtalakayan na rin po nang ilang beses, iminumungkahi ko po na mapagtibay na ang nasabing Kautusan sa umagang ito. Maraming salamat po. TAGAPANGULO (KON. ASTOVEZA, JR.): Mayroon po bang pumapangalawa? Pinapangalawahan po ni Kon. Roy Velasquez ang panukalang pagpapatibay sa Ikalawang Pagbasa ng nasabing Mungkahing Kautusan. Kung wala pong tumututol, ang nasabing Mungkahing Kautusan Bayan Blg. 4 ay atin pong pagtitibayin sa kanyang ikalawang pagbasa sa umagang ito. Five minutes recess po muna tayo. (Pansamantalang itinindig ang pulong sa ganap na ika-11:37 ng umaga at muling ipinagpatuloy sa ganap na ika-11:42). PAGPAPATULOY: TAGAPANGULO (KON. ASTOVEZA, JR.): Ibinabalik sa kaayusan ang pagpupulong...Kon. Franco, nagtataas ka ng kamay? KON. GALVEZ: Magandang umaga po Tagapangulo at sa ating mga kasamahan. Tagapangulo, dahil po bago ang ating sistema nang ginagawa sa pagpapadaloy ng ating pagpupulong dahil bago po ang ating mga kagamitan, hindi ko lang naisama iyong Ulat ng Komite, ay bagama’t wala po sa ating mga netbook ay babasahin ko po ang nilalaman. TAGAPANGULO (KON. ASTOVEZA, JR.): So, alinsunod po sa kahilingan ni Kon. Franco na kanina po ay sa Ikalawang Bahagi po ay na-miss ang ulat ng Committee ng Environment at wala po doon sa ating netbook, ganyan po talaga ang mga nanganganay, may nakakaligtaan, so, ano po ang pleasure ng body? Ito po ba ay tatalakayin natin at bibigyang daan under suspended rules? Lahat po nang sumasangayon na masuspinde po ang atin pong Alituntuning Panloob para po bigyang daan ang ulat ng Committee on Environment, maaari po bang itaas ang kanang kamay. So, sa pagsang-ayon po ng lahat nang kasapi ng Sangguniang Bayan na naririto ay atin pong isinususpinde ang atin

14


Karugtong ng Katitikan Blg. 06 ;Taon 2011 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903

pong Alituntuning Panloob upang bigyang daan ang ulat ng Committee on Environment. Chairman.

904 905 906

Kautusang Bayan na Naglalahad ng mga Alituntunin at Patakaran sa mga Kargamentong Nakumpiska ng Pamahalaang Bayan ng Pangil, Laguna.

907 908 909 910 911 912 913 914

KON. GALVEZ: (Binasa ang nilalaman ng ulat ng Komite). TAGAPANGULO (KON. ASTOVEZA, JR.): So, lahat po ba nang kasapi ng Committee ay may lagda? KON. GALVEZ: Mayroon po. TAGAPANGULO ( KON. ASTOVEZA, JR.): So, atin pong kinikilala at pinasasalamatan ang ulat ng Committee on Environment. Dadako na po tayo sa nabinbin na pagtalakay. KON. GALVEZ: Maraming salamat po ulit Tagapangulo. TAGAPANGULO ( KON. ASTOVEZA, JR): So, dahil po tayo ay still under suspended rules, maaari na po nating bigyang daan ang nasa ikatlong paksa sa Ikatlong Bahagi. KON. GALVEZ: (Binasa ang nilalaman ng Maikling Pagpapaliwanag) TAGAPANGULO (KON. ASTOVEZA, JR.): So, pasintabi sa may mga akda ang gagawin po uli natin ay seriatim method. KON. GALVEZ: SEKSIYON I

-

PAMAGAT

TAGAPANGULO (KON. ASTOVEZA, JR.): Mayroon po bang magbibigay ng puna at pagtalakay sa Seksiyon 1, Pamagat. Maaari na pong ituloy ang pagbasa ng may-akda. KON. GALVEZ: SEKSIYON II -

LAYUNIN AT KADAHILANAN

915 916 917 918 919

Ang paglalahad ng mga alituntunin at patakaran sa mga kargamentong nakumpiska ay malaking tulong sa Pamahalaang Bayan. Dahil dito ay maisasaayos ang pamamahagi ng mga kahoy sa ating mga kapus palad na mamamayan na naapektuhan ng mga kalamidad. 15


Karugtong ng Katitikan Blg. 06 ;Taon 2011 Gayundin, magkakaroon ng malinaw na batayan kung maaari nang maibenta/maisubasta nang sa gayon ay maiwasan ang pagkabulok at pagkasayang ng mga ito.

920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931

TAGAPANGULO (KON. ASTOVEZA, JR.): Mayroon pong pagpuna at pagtalakay sa Seksiyon 2? Kung wala po, maaari na pong ituloy ng may-akda. KON. GALVEZ: SEKSIYON III -

MGA KAHULUGAN NG KATAWAGAN

932 933 934 935 936 937

1. KARGAMENTO – ito ay may kaugnayan sa mga kagamitan nakumpiska/nakuha ng mga Kapulisan at Bantay Kalikasan kadahilanang walang sapat na dokumento at permiso mula Pamunuang Bayan tulad ng kahoy, uling, kawayan, bato, graba at pa.

938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948

2. SUBASTA – ito ay may kaugnayan sa pamamaraan ng pagbebenta ng mga nakumpiskang kargamento.

949 950 951 952 953 954

na sa sa iba

TAGAPANGULO (KON. ASTOVEZA, JR.): So, mayroon po bang magbibigay ng puna at pagtalakay sa nilalaman ng nasabing Seksiyon? Kung wala po, dadako na po tayo sa susunod na Seksiyon. KON. GALVEZ: SEKSIYON IV –

MGA IPATUTUPAD

A. Ang mga kargamento na nakumpiska/nakuha na walang demanding nakasampa sa korte ay maaaring ipamigay o isubasta ayon sa nilalaman nang Kautusang ito. I. Ang mga barangay/samahan/pamilya/tao pagkalooban ng mga kargamento.

na

maaaring

955 956 957 958 959 960

a. Ang mga pamilya/tao na nabibilang sa mahirap na pamilya (indigent family).

961 962 963

k. Ang barangay/samahan na may mga pagawain subalit walang sapat na pondong nakalaan.

964 965 966

B. Ang mga kargamento na hindi naipamahagi ay maaari ding maisubasta/maibenta nang naaayon sa mga batas na nakakasaklaw dito.

967 968 969

K. Ang mga kargamento na may nakasampang kaso sa korte ay kinakailangan na agarang maisubasta ng hindi mawala ang presyo sa merkado. Ang mapagbebentahan ay idedeposito sa korte at ang korte

b. Ang mga pamilya/tao na lubos na naapektuhan ng kalamidad na naging sanhi ng pagkasira ng kanilang tahanan.

16


Karugtong ng Katitikan Blg. 06 ;Taon 2011 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031

ang mamamahalang magbigay kung sino ang dapat tumanggap ng halagang pinagbentahan ayon sa desisyon ng korte. TAGAPANGULO: Mayroon po bang magbibigay ng puna at pagtalakay sa bahagi ng Seksiyon IV, No. 1, titik a, b at k? So, wala po ba? Paglilinaw lang po sa may-akda, mayroon po bang mga requirements para mapagkalooban ng nasabing kargamento? KON. GALVEZ:] Iyon po iyong nakalagay na doon sa ano noong DSWD po, sa mga susunod pong Seksiyon. TAGAPANGULO (KON. ASTOVEZA, JR.) Okey, so, kung wala na pong puna para po sa mga nasabing provision, dadako na po tayo sa susunod. KON. GALVEZ: B. Ang mga kargamento na hindi naipamahagi ay maaari ding maisubasta/maibenta nang naaayon sa mga batas na nakakasaklaw dito. TAGAPANGULO (KON. ASTOVEZA, JR.): Mayroon po bang magbibigay ng puna at pagtalakay? Mayroon po bang batas na hahalawin patungkol po sa nasabing pagpapatupad ng nasabing pagsusubasta? KON. GALVEZ: Kaugnay po doon, iyon pong Forestry Reform Code of the Philippines. Mayroon pong nakalagay doon, iyon pong Presidential Decree No.705, iyong revising Presidential Decree No. 389. Iyon po iyong pinaghahalawan po., paghahalawan. TAGAPANGULO (KON. ASTOVEZA, JR.): So, maaari po ba nating i-incorporate din dito ang nasabing mga provisions para po maging malinaw ang titik B, sa ipatutupad. KON. GALVEZ: Nakalagay na po doon sa pag-aatas po iyong sinabi ko pong batas. Nasa Pag-aatas No. 3 po. TAGAPANGULO (KON. ASTOVEZA, JR): So, iyong pag-aatas ay? KON. GALVEZ: Nakapaloob na po sa BAC iyon eh. Kasama na po iyon. . . TAGAPANGULO (KON. ASTOVEZA, JR.): Sa functions ng BAC? KON. GALVEZ: Opo.

17


Karugtong ng Katitikan Blg. 06 ;Taon 2011 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093

TAGAPANGULO (KON. ASTOVEZA, JR.): Okey. KON. GALVEZ: K. Ang mga kargamento na may nakasampang kaso sa korte ay kinakailangan na agarang maisubasta ng hindi mawala ang presyo sa merkado. Ang mapagbebentahan ay idedeposito sa korte at ang korte ang mamamahalang magbigay kung sino ang dapat tumanggap ng halagang pinagbentahan ayon sa desisyon ng korte. TAGAPANGULO (KON. ASTOVEZA, JR.): Wala po ba tayong lalabaging batas or Ordenansang ito na lalabaging batas, maging ang korte po natin? Kasi po ay exhibit or ito pa ay ebidensiya? KON. GALVEZ: Nakalagay nga po doon sa Forestry Reform Code, ito po ay talagang dapat ibenta pala kaagad. Noong una po ay pinapart natin as evidence, so, doon po sa procedure nila, mayroon silang sinasabi na kailangang ibenta kaagad pero iyong mapagbebentahan, idedeposito lang po sa korte. So, bahala po ang korte sa desisyon kung may demanda ito. Sila po naman ay hindi maaaring gawin ito na maisubasta na wala pong court clearance. So, ang mangyayari po, ang magbibigay din po ng clearance ay ang court para mag-go signal para po maisubasta.So, kung talagang kinakailangan, sabihin nating malaki iyong amount na ano, ang korte rin po ang magbibigay ng go signal na isubasta na po ito. TAGAPANGULO (KON. ASTOVEZA, JR.): So, ito ay alinsunod pa rin doon sa Presidential Decree No. 705 revising PD No. 389? KON. GALVEZ: Opo TAGAPANGULO (KON. ASTOVEZA, JR.): The Forestry Reform Code. KON. GALVEZ: Opo TAGAPANGULO (KON. ASTOVEZA, JR.): So, siguro, mas maganda, para hindi maligaw ang mga babasa ng nasabing Kautusan ay ilagay din natin dito na alinsunod sa itinatadhana ng Forestry Reform Code of the Philippines. KON. GALVEZ: Sige po. Tutuloy na po ako? TAGAPANGULO (KON. ASTOVEZA, JR.): Okey.

18


Karugtong ng Katitikan Blg. 06 ;Taon 2011 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103

KON. GALVEZ: SEKSIYON V – PAG-AATAS A. Inaatasan ang Bids and Awards Committee (BAC) na pangasiwaan ang pagpapatupad at magsagawa ng karagdagan pang alituntunin sa pamamaraan ng pagsusubasta.

1104 1105 1106 1107

1. Upang ang “Bidding Committee” ay mabigyan ng tamang pagtataya, kinakailangan na ang MENRO ay magbigay ng tamang halaga na naaayon sa tamang halaga ng merkado.

1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118

2. Sa mga kargamento na nasampahan ng kaso sa korte ay kinakailangan na makapagsumite ng “court clearance” bago ito makapasubasta.

1119 1120 1121 1122 1123 1124

B. Inaatasan din ang tanggapan ng Municipal Social Welfare and Development (MSWD) na pangasiwaan at maglatag pa ng karagdagang sistema sa pamamahagi ng mga kargamento pagtitibayin ng Sangguniang Bayan para sa mga kapus-palad na pamilya, mga lubos na naapektuhan kalamidad, mga barangay at mga samahan. Na nasasaad sa Seksiyon IV, Letter A, Blg. I.a, b, k.

1125 1126 1127 1128

1. Ang mga biktima ng kalamidad ay kinakailangan magsumite ng sulat kahilingan sa Punong Bayan upang mapag-aralan at makumpirma ng tanggapan ng Mun. Social Welfare Development (MSWD) kung sila ba ay karapat-dapat na pagkaloob.

1129 1130 1131

2. Ang pagbibigay ng nakumpiskang kargamento ay ibabatay sa isinumiteng ulat ng Baranggay at pagsusuri ng mga taohan ng tanggapan ng (MSWD).

3. Ang “Bids and Awards Committee” (BAC) ay magsasagawa ng proseso na naaayon sa sistema ng pagsusubasta ng mga kahoy at produktong gubat batay sa “Presidential Decree no. 705- Revising P.D. no 389 otherwise known as THE FORESTRY REFORM CODE OF THE PHILIPPINES”.

1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145

K. Inaatasan din ang General Services Office (GSO) at Kapulisan na magsagawa nang maayos na imbentaryo ng mga kargamento. TAGAPANGULO (KON. ASTOVEZA, JR.): So, dito po ay magkakaroon . . . . ang magco-conduct ng inventory ay ang GSO. So, ang record po ng inventory ay sa GSO po pupunta.

19


Karugtong ng Katitikan Blg. 06 ;Taon 2011 1146 1147 1148 1149 1150

KON. GALVEZ: SEKSIYON VI –

KAKANYAHANG MAGHIWA-HIWALAY

Kung sakali at may probisyon o parte ng probisyon ng Kautusang Bayan na ito na itinakdang hindi naaayon sa batas ng isang may kapangyarihan na nakakasakop dito, ang mga bahagi ng Kautusang Bayan na ito na hindi maaapektuhan ay mananatiling ipatutupad na may lakas ng batas.

1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159

TAGAPANGULO (KON. ASTOVEZA, JR.): Susunod po. KON. GALVEZ: SEKSIYON VII –

1160

Ang anumang Kautusan o bahagi nito na taliwas o sumasalungat sa itinatadhana ng Kautusang Bayan na ito ay kagyat na binabago o pinawawalang bisa o saysay.

1161 1162 1163 1164 1165 1166

TAGAPANGULO (KON. ASTOVEZA, JR.): Susunod po. KON. GALVEZ: SEKSIYON VIII –

1167

PAGPAPATUPAD

Ang Kautusang Bayang ito ay magkakabisa matapos na ito ay mapagtibay ng Sangguniang Bayan ng Pangil, Laguna.

1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193

PAGBABAGO

TAGAPANGULO (KON. ASTOVEZA, JR.): So, mayroon po bang magbibigay ng puna at pagtalakay pa sa alin mang bahagi na nabasa at tinalakay natin sa umagang ito. Kon. Basas? KON BASAS: Tanong lang po sa may akda. Iyon pong Seksiyon V, Letrang B. Nakasaad po iyong, maglalatag pa ng karagdagang sistema sa pamamahagi ng mga kargamento para sa kapuspalad. Iyon po, iyong tinutukoy doon iyong MSWD? Iyon pong kanilang ilalatag na karagdagang sistema ay iyon po ay sino pong mag-aapruba noon? KON. GALVEZ: Batay po sa Ordenansa, binibigyan po natin ng karapatan ang MSWD na siya po ang mangasiwa dito. Ngayon, along the way po, kapag ang execution po ng nasabing Ordenansa ay may nakita po silang kakulangan sa pamamahagi lang po ay puwede po silang maglatag nang sarili nilang pamamaraan at tingin nila na mas magagamit at paki-pakinabang pa. At kung ito po ay naaayon na doon sa panahon ng tamang gamit po nito.

20


Karugtong ng Katitikan Blg. 06 ;Taon 2011 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255

TAGAPANGULO (KON. ASTOVEZA, JR.): So, nasagot na po ba ang katanungan? Hindi pa, Kon. Jack? KON. BASAS: Nasagot na po. Salamat po. Kasi nga po ay kagaya nga po noong mga nakakalipas, nakikita po ng inyong lingkod na ang pagbibigay po ay hindi pare-parehas. Mayroon pong, mabuti na lamang po at iba na po ngayon ang namumuno sa Baranggay dahil nakikita po ng inyong lingkod na mayroon pong . . . sila lang ng sila ang kumukuha ng mga kahoy dito po sa ating mga nakumpiska. Maraming salamat po. TAGAPANGULO (KON. ASTOVEZA, JR.): So, bilang susog, naisin mo ba na ang paglalatag ng karagdagang sistema na gagawin ng MSWD ay kailangang dumaan ng pagpapatibay ng Sangguniang Bayan? KON. BASAS: Kung maaari po Mr. Chairman, iminumungkahi ko po. TAGAPANGULO (KON. ASTOVEZA, JR.): So, sang-ayon po ba at papayag po ba ang may akda? KON. GALVEZ: Maaari po. Di ilagay na rin po natin dito sa Seksiyon 5 po na iyong karagdagang alituntunin at pamamaraan ng pagsusubasta ay maaari pang magbigay ang DSWD sa pagpapatibay po ng Sangguniang Bayan. TAGAPANGULO (KON. ASTOVEZA, JR.): Hindi, I mean, iyong nais ni Kon. Jack kasi ay iyong ilalatag na sistema ng pamamahagi. So, dapat, kung ano man ang sistema ng pamamahagi na gagawin ng MSWD ay kailangang dumaan na pagpapatibay ng Sangguniang Bayan. KON. GALVEZ: Iyong nga po ang ibig kong sabihin. Tama po TAGAPANGULO (KON. ASTOVEZA, JR.): So, siguro mas maganda, instead doon sa Seksiyon V, Letter B ay ilagay lang natin doon na inaatasan din ang tanggapan ng MSWD na pangasiwaan at maglatag ng mga karagdagang sistema sa pamamahagi ng mga kargamento na pagtitibayin ng Sangguniang Bayan para sa mga kapus-palad na pamilya, mga lubos na maaapektuhan ng mga kalamidad and so on and so fort... KON. GALVEZ: Tagapangulo, tinatanggap po. 21


Karugtong ng Katitikan Blg. 06 ;Taon 2011 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317

TAGAPANGULO (KON. ASTOVEZA, JR.): So, mayroon pa po ba? Katanggap-tanggap po ba sa body? So, kung magkagayon po, mayroon pa po bang ibang magbibigay ng puna at pagtalakay sa mga nilalaman ng bahagi ng nasabing usapin? Kon. Velasquez. KON. VELASQUEZ: Mr. Chairman, ito po sa Seksiyon V, iyong sa pag-aatas, iyong, upang ang bidding committee ay bigyan ng tamang pagtataya na kailangang ang MENRO ay magbigay ng tamang halaga na naaayon sa tamang halaga sa merkado kung Ito po ay ibigay po natin dito sa Committee on Market po, Mr. Chairman, siya po ang mag-aano ng magsusubasta noong ano, kung magkano ang price. Iyong humawak po ng Committee ng Market. TAGAPANGULO (KON. ASTOVEZA, JR.): Ang dapat na mag-aano, magtatadhana ng tamang halaga? KON. VELASQUEZ: Opo. TAGAPANGULO (KON. ASTOVEZA, JR.): Ito bang pag-aatas na ito ay ina-allowed doon sa Forestry Reform Code, na ang MENRO mismo ang mag-aano, ang mag-aappraise? KON. GALVEZ: MENRO po.......... TAGAPANGULO (KON. ASTOVEZA, JR.): MENRO siyempre. So, Kon. Velasquez ang nasabing usapin kasi ay may pinaghalawan tayong sistema na itinatadhana ng batas, na iyon ang dapat nating ipalagay. Na ang MENRO, ang mag-aappraise at ang nasabing usapin ay hindi usapin na para sa merkado, although, na maganda iyong quonotation natin, ano, na puwedeng ang Committee ng Market. Pero it seems na iyan, this is an executive function, sa pagpapatupad ay MENRO ang dapat mag-appraise ng nasabing ano alinsunod na rin doon sa Forestry Reform Code of the Philippines. KON. VELASQUEZ: Iyon lang po Mr. Chairman. Thank you po TAGAPANGULO (KON. ASTOVEZA, JR.): So, mayroon pa po ba na magbibigay ng pagtalakay sa nilalaman o bahagi ng nasabing Kautusan? Mayroon po bang magpapanukala ng pagpapatibay sa nasabing usapin? Kon. Pajarillo.

22


Karugtong ng Katitikan Blg. 06 ;Taon 2011 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379

KON. PAJARILLO: Kung wala pong nais na pagbabago sa nasabing Kautusang Bayan ay iminumungkahi ko po na pagtibayin na sa Ikalawa at Huling Pagbasa ang nasabing Kautusang Bayan Blg. 06. Kung tayo po pati ay wala namang lalabagin ay atin na pong pagtibayin. Iyon lang po. TAGAPANGULO (KON. ASTOVEZA, JR.): Sino po ang pumapangalawa? Pinapangalawahan po ito ni Kon. Jack Basas at saka po ni Kon. Popoy Rafanan. So, ang nasabi pong Mungkahing Kautusan Bayan Blg. 06, sa panukala po ng pagpapatibay ni Kon. Pajarillo na pinangalawahan ni Kon. Jack Basas at ni Kon. Oscar Rafanan, sumasang-ayon po ba ang lahat nang kasapi? At sa pagsang-ayon po nang lahat, ang nasabi pong Munglahing Kautusang Bayan Blg. 06 ay atin pong pinagtitibay sa kanyang Ikalawang Pagbasa. Mayroon po ba para sa ibang usapin. KON. GALVEZ: Tagapangulo, gusto ko lang pong ipaalala iyong mga unfinished business natin noong nakaraan. Mayroon po tayong pinagtibay in principle sa Una at Huling Pagbasa, kayo po ang nagmungkahi ng Resolution requesting the PCSO to give the copy noong remittances noong para po sa bayan ng Pangil simula po nang magsimula na ito po ay na-aprubahan na natin noong nakaraan pero hindi po natin nakita pa at papipirmahin po natin ang lahat nang ating mga Konsehal kaugnay po dito sa nasabing Resolution. Pangalawa po, noon pong tayo ay nasa Cebu ay nagkaroon po tayo ng pag-uusap na magbigay po ng pasasalamat po sa ating mga pinuntahang city. For example, City of Cebu, kay Vice Mayor Reyes ba iyon? Tapos, Tagbilaran iyong. . TAGAPANGULO (KON. ASTOVEZA, JR.): Nieva. KON. GALVEZ: And iyong Kapitan po ng Cebu sa Brgy. Luz na maganda po naman ang pagsaludar at tayo po ay talagang tinanggap naman nang maganda, binigyan pa tayo ng sasakyan. So, iminumungkahi ko po na bigyan na rin po natin at pagtibayin na rin po sa umagang ito para kung saka-sakaling maipadala na rin po doon iyong Resolution ng pasasalamat. At isa pa po, iyon pong kahapon po, umattend po ako ng meeting sa PCL at tinatanong po ang kaugnay po sa mga bayan-bayan na kinakailangan, hindi lang gusto, na kinakailangang magkaroon po ng representasyon ang lalawigan ng Laguna doon po sa PCL Election dahil kahapon po ay lima po iyong nagpahayag na gustong tumakbo sa National. Pero ang sigurado po ay dalawa, si Kon. Kenneth Ragaza, bilang National P.R.O, si Kon. Ticzon ng Liliw, bilang Island Treasurer po and nagpahayag din si Kon. Jing Tapia ng Island Sec. Gen., at the same time, nagpahayag din po si Kon. Walter Macabuhay ng Island P.R.O.. So, may mga pinag-usapan po na hihikayat po sa mga munisipalidad na madagdagan po ang a-attend sa election. Sinabi ko po iyong katatayuan ng bayan ng Pangil na nagamit na po ng Sanggunian at naka-lakbay-aral na po ang Sangguniang Bayan ng Pangil. Pahabol po diyan, nag-meeting po na bibigyan po ng pabaon din ng PCL na tigpa-P 5,000.00 bawat munisipalidad na dadalo at nagdagdag po si Bokal na magdadagdag po ng additional P 1,000.00. Kung maluwag-luwag pa daw, magdadagdag pa daw siya. Sa grupo po iyon, sa grupo. Hindi po sa individual. So, sa grupo na dadalo. Siguro po, mga minimum of 5, magbibigay ng tigpa-P 5,000.00 per ano. So, iyon po iyong isa sa mga problema. Kasi po, ang Laguna po ay hindi po nakapaloob sa Team Alma. Ang Team Shalani po ang sinusuportahan at si Kon. Shalani po ang wino-work-out na maging President, National President po ng kabilang grupo. Iyon pong grupong dinadala ng team ng Laguna. Iyong CALABARZON po na tinatawag. So, si Shalani po ang posibleng maging Pangulo ng PCL. Iyon po ang dinadala.

23


Karugtong ng Katitikan Blg. 06 ;Taon 2011 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441

TAGAPANGULO (KON. ASTOVEZA, JR.): So, kaugnay po sa panukala ni Kon. Franco na magpatibay tayo in principle ng Kapasiyahan ng Pasasalamat para sa mga Opisyal na sumaludar sa atin noong ating naganap na Lakbay-Aral ay mayroon bang pumapangalawa? So, pinapangalawahan ni Kon. Pajarillo. So, lahat po ba nang kasapi na naririto ay sumasang-ayon na magpatibay tayo in principle? So, sa pagsang-ayon ng lahat, ang nasabi pong mga Mungkahing Kapasiyahan ay ating pinagtitibay in principle sa umagang ito. Ngayon, pagdating po doon sa usapin sa PCL, ay ikinagagalak ko pong ibalita sa inyo na talaga pong wala tayong pagkukunan. Ako po ay galing sa Budget Office kahapon at hanggang kaninang umaga. Dahil nga po una, Election ng VMLP. Pangalawa, Election ng NMYL National. Pangatlo po, ay mayroon nga po tayong PCL na lahat po noong Organisasyon ay mayroon tayong mga katungkulang hinahawakan, ang Sangguniang Bayan ng Pangil. Lalo na po ang inyong lingkod bilang Tagapangulo ng NMYL sa ating Lalawigan na mukha yatang dukot bulsa ang mangyayari pag nagkataon para lamang mapangalagaan ang representasyon ng lalawigan sa nasabing okasyon. So, iyon po ang isa sa napakalaki nating dilemma. Ang atin pong Vice Mayor ay mayroon pang puwedeng pagsulingan ng pondo at kung saka-sakali po ay ipinapanukala ko rin na ito ay sana maapprove natin in principle na ihahabol na lang natin kung magkaka-usap kami na kung siya ay papayag na ang kukunin para sa Pagliliwat kasi, February 23 din iyong kailangan ni Vice ay ang kukunin nating item sa kanyang Pagliliwat ay iyong matitira niyang P 12, 000.00 para sa kanyang Annual Dues and Membership Contribution. Mayroon pa siyang P 12,000.00 na matitira. So, kung papayag si Vice, iyon muna ang gagalawin niya para mailagay sa kanyang registration sa kanyang travel to Davao. So, ito ay pinapauna ko na sa inyo para kung saka-sakali man at kung papahintulutan ng body ay next week ay gagawin na lang ang draft para ang ating Vice Mayor ay hindi madurot sa preparasyon niya para sa kanyang pagdalo sa nasabing convention or National Election ng Vice Mayors League. Iyon din ang isa sa pinakamalaki nating problema. Kasi, wala tayong dumarating na IRA. Kung mayroon sanang dumating na na IRA ay puwede sanang pangahasan para maidagdag sa gastusin. Kaso, sa ngayon, talagang mukhang hindi aabot. Sad to say, iyon talaga ang nakakalungkot. Siguro, we have to find ways na lang or means para makadalo at maka-ano para sa bagay na iyon. Kung aabonohan, ang reimbursement ay siguro, magkakarga tayo for an additional fundings sa mga mga banda-banda diyan, iyon ang magiging ano na lang. Iyon naman ay isang buong taon naman ang puwedeng reimbursement. Hindi naman magla-lapse iyon not unless na sa susunod na taon. So, kung by the end of the year at mayroon tayong maikakargang pondo, puwede siguro. Kaya lang sa ngayon ay talagang sariling dukot bulsa para sa ganoong usapin. Kon. Al. KON. PAJARILLO: Ito po ay report ng ating MEMO sa water system. Tayo po ay nagkaroon po ng collection. Nag-start po ng January hanggang katapusan, ng sa tubig ay P 177,566.00 po, at sa kasalukuyan po, simula po nang pumasok ang Pebrero, mayroon po tayong kulang-kulang na P 54,000.00 pumasok na po, P 53,000.00 something po. Narito po ang kanilang accomplishments. Nito pong nakaraan, Pipe Laying of GI Pipe No.1 at Brgy. Sulib, Sitio Looban. Ito po iyong pinareport. TAGAPANGULO (KON. ASTOVEZA, JR.): Inireklamo KON. PAJARILLO: Opo, at tayo po ay nagflushing ng mga linya, sa Brgy. Balian po, San Jose, Isla, Natividad, and at Sulib po. Nagkaroon din po tayo ng pipelaying, pagpapalit po ng Pipe No. 2, ginawa po nating No. 3 at Brgy. Isla transmission line, doon po sa may Goyong, sa may taas. Galing po ito sa may Piit, malapit po doon sa may housing. At ang target po ng ating mga taga MEMO ay magkaroon po ng continuous na Pipelaying sa Brgy. Isla, GI Pipe No. 3, continuation at ito po ang isa ay Pipelaying at Municipal Service. Ito na nga po iyong ginagawa sa kasalukuyan, iyon na pong nakikita natin at Pipelying sa Brgy. Sulib, Basketball Court GI Pipe 24


Karugtong ng Katitikan Blg. 06 ;Taon 2011 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503

No. 1. Tapos po, magkakaroon po ng rehabilitation of Water Supply Line at Brgy. Sulib, Sitio Logpond, Luzvimin. Iyon lang po at maraming salamat po. TAGAPANGULO (KON. ASTOVEZA, JR.): Okey, saka meydo talagang nagiging efficient na nang konti, ano. Pero medyo pukpukin pa rin po. Para po sa ano, konting pukpok po at konting diin para sa efficiency ng collection. Dati po ang collection lang natin ay monthly ay P33,000.00 at P20,000.00. Noong namaalam ay pinakialaman natin at pinukpok. Nagsimula ang efficiency ng mga bandang Agosto, Setyembre. Nakakolekta agad tayo ng pumalo agad sa P90,000-P100,000.00 and kaya naman po pala talagang kumolekta ng P100,000.00 libo mahigit buwan-buwan. So, ang ano po natin ay ma-surpass ang income ng Water Works, considering na magtataas din po tayo ng singil kapag po natapos na po iyong Amemdement natin sa Tax Code na ginagawa po ng inyong lingkod. Mayroon pa po ba? Kon. Acaylar. KON. M. ACAYLAR: Yes Mr. Chairman. Nais ko lang ipasok iyong dalawang nag-iintay nating kababayan. Ito pong isa ay sa laboratory, si Gng. Violeta Algarin at saka po isang matanda kanina. Tinanong ko po, ay nahingi po ng konting tulong para daw sa pambili ng gatas ng kanyang apo at baka po kasi hindi po mapasama sa ating ano. TAGAPANGULO (KON. ASTOVEZA, JR.): Ano pong, ano-ano doon sa requirements para po sa laboratory? KON. M. ACAYLAR: Ewan ko. Hindi ko makita. Heto Mr. Chairman. TAGAPANGULO (KON. ASTOVEZA, JR.): Ito pala ang kailangan. So, ano pong pleasure ng body para po doon? Bahala na po si Sec? Sa gatas po, bahala na rin po si Sec. So, Kon. Jack? KON. JACK: Fresh na fresh po may nagtext sa akin. Gusto ko lang pong ibigay iyong impormasyon, specially po sa ating Chairman ng Peace and Order. Hindi ko po lang alam kung ito po ay kaugnay doon sa iniabot kanina sa atin na Memorandum na buhat po sa ating Mayor Juanita Manzana. Eto po, babasahin ko po. “Pangil constituents only. Attention all Army Reservist, Volunteers, CVOs, ROTC graduate reservist, active NGOs, LGUs and PNP residing in Pangil Area. The PD, RRMO Municipal of Pangil and one Log RRBN will conduct a both handling familiarization and rescue training for three or last weekend of February. This is in preparation for any disaster calamity that will pass by our Municipal and Province. Ten rescue boats and one jetskies, with gas allowance from the Provincial Governor, Governor Jeorge E.R. Ejercito Estregan. Program will be provided for the training. Please coordinate with Mayor Ninay if your interested to join. Mas madaming matuto ay mas mabuti para sa Pangil. Thank you, to all active persons residing in Pangil area. Captain Javier-PDA, RRMO, Batallion Commander.� Salamat po. TAGAPANGULO (KON. ASTOVEZA, JR.): Kon. Popoy.

25


Karugtong ng Katitikan Blg. 06 ;Taon 2011 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564

KON. RAFANAN: Yes, Mr. Chairman. Hinggil po doon sa nabanggit ni Kon. Kgg. Jack Basas ay ito nga po noong ako ay itinext din ni Capt. Javier po ay iyong Commander ng Reservist dito sa Laguna ay pinuntahan ko po siya. At sa amin pong pag-uusap kahapon ay siya daw po ay nakipag-ugnayan noong isang araw sa ating Mayor at ako nga po, kaya ko po siya pinuntahan. Sabi ko nga po, “Sir, ang kailangan po doon dapat ay letter, para sa ganoon ay maging formal iyong inyong mungkahi para doon sa training ng disaster.” Ito nga po, ibinigay na niya dito, sa akin iyong request na may kaugnayan po doon sa training ng disaster. Kaya lang po, ito pong sulat na ito ay para po sa ating Punong Bayan, naka-open naman po, kaya ibibigay ko po ito doon sa ating Punong Bayan. Di iyon po iyong kasagutan doon sa nabanggit po ni Kgg. Jack Basas. Mayroon pong letter si Capt. Javier para po sa atin. Si Capt. Javier din po, bukod po sa siya ang Batallion Commander ng 1st Laguna Reservist Batallion ay siya po ang Head Provincial Disaster Prevention Action Officer. TAGAPANGULO (KON. ASTOVEZA, JR.): Actually, siguro po, parang ano po, noong nakaraan, nakalipas na gabi, noong isang gabi ay kapulong na po ng Punong Bayan natin ang nasabing Kapitan o nasabing Official. At siguro nga po, iyan nga po iyong purpose o iyong rason kung bakit po nagkaroon ng MEMO ang atin pong Punong Bayan. Mayroon pa po ba?. Kung wala na po ay atin na pong ititindig ang ating pulong sa ganap na 12:30 ng tanghaling ito.

Inihanda at pinatutunayan naming totoo: GENOVEVA D. RONGALERIOS Local Legislative Staff II

EVANGELINE F. GALVEZ Kalihim ng Sangguniang Bayan SINANG-AYUNAN NINA:

KGG. JOVITO G. REYES Pang. Punong Bayan

KON. OSCAR R. RAFANAN

KON. ALBERTO V. ASTOVEZA, JR.

KON. ALFREDO PAJARILLO

KON. GERALD A. ARITAO

KON. MARLON B. BASAS

KON. FRANCO O. GALVEZ

KON. MARLON A. ACAYLAR

KON. ROLANDO M. VELASQUEZ

KON. JUANITO R. MONSERRAT

KON. RENZ MARLOWE M. ACAYLAR

26

Katitikan Feb 11, 2011  

minutes of SB Pangil, Laguna