Page 1

SABADELL CIUTAT DE VALORS

www.sabadell.cat/drets civils

En memòria de les víctimes de l’holocaust Distintius dels presos als camps de concentra ció

Polítics

APLEC DE LA SALUT 2014 Ofrena floral en memòria dels sabadellencs morts al camp d’extermini de Mauthausen i de totes les víctimes del nazisme

SABADELL LLIURE DE RACISME, XENOFÒBIA I HOMOFÒBIA Organització:

Amb la col·laboració de: COMISSIÓ DE LA CONVIVÈNCIA TAULA DEL POBLE GITANO TAULA DE NOVA CIUTADANIA TAULA LGBTI TAULA DE CREENCES I CONVICCIONS

Amb el suport:

Dilluns 12 de maig A les 11 del matí Al recinte de la Salut, al davant del monument a les víctimes del nazisme

Delinqüents comuns

Emigrants

Colors base

Estudiants Homosexuals Lesbianes, de la Biblia / prostitutes, Testimonis de malalts mentals Jehovà i drogadictes

Gitanos

Distintiu per als reincidents

Companyia disciplinària

Jueus

Homes acusats de relacions interracials

Dones jueves acusades de relacions interracials

Acció especial Wehrmacht Exemple: polític, jueu, reincident, companyia disciplinaria

Intent de fuga

Núm. d’intern

Presoners especials


L’article 40.8 de l’Estatut de Catalunya diu que “Els poders públics han de promoure la igualtat de totes les persones amb independència de l’origen, la nacionalitat, el sexe, la raça, la religió, la condició social o l’orientació sexual, i també han de promoure l’eradicació del racisme,de l’antisemitisme, de la xenofòbia, de l’homofòbia i de qualsevol altra expressió que atempti contra la igualtat i la dignitat de les persones”. Francesc Torralba ens diu que “El que ens fa ser verdaderament ciutadans no és el lloc on vivim, sinó la manera com vivim” . Hem d’aprendre a viure i conviure d’una manera lliure de prejudicis, veient en els altres la bondat i la riquesa humana, sense tenir por de la diferència. Però és aquesta diferència la que al llarg de la història ha generat exemples de discriminació i de vulneració de drets, com és el cas del fet històric que avui commemorem. Les situacions de discriminació, la majoria de les vegades, si no totes, vénen precedides de RUMORS I PREJUDICIS que són inofensius, i a voltes generen injustícia i violència social. El nostre deure en aquests casos és aturar-los. En moments de crisi econòmica i social aquests RUMORS I PREJUDICIS són de fàcil propagació, per la qual cosa cal estar atents per eradicar-los. Amb aquesta finalitat Sabadell ha configurat un marc ètic que posa en valor els VALORS que compartim i que ens han fet créixer al llarg de tota la nostra història, per consolidar unes bases morals sòlides, que ens permetin afrontar els nous reptes de les persones que volem conviure juntes. Aquest no és un camí fàcil, i per tant l’hem de fer entre tots. Només d’aquesta manera podrem abordar aquest gran repte i, ni que sigui per una sola vegada, desmentir el pensament d’un geni:

“¡Temps difícils! És més fàcil desintegrar un àtom que un prejudici” Albert Einstein, científic i jueu

Sabadell lliure de racisme, xenofòbia i homofòbia

ACORDS APROVATS PER LA JUNTA DE PORTAVEUS AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE LA COMMEMORACIÓ ANUAL EN MEMÒRIA DE LES VÍCTIMES DE L’HOLOCAUST. 24 DE GENER 2014 Primer. Declarar Sabadell ciutat lliure de racisme, xenofòbia i homofòbia.

Museu de la Diàspora d’Israel, “Recordem el passat, vivim el present i creiem en el futur”.

Segon. Per assolir aquest repte, cal seguir treballant a la ciutat per fer possible que, com proclama la Declaració Universal dels Drets Humans, totes les persones tinguin tots els drets i les llibertats sense cap mena de distinció. En record a l’holocaust significa afirmar que tothom té dret a la vida, la llibertat i la seguretat de la seva persona; a la llibertat de pensament, consciència i religió i a la no-discriminació per motiu d’ètnia, cultura, creença, orientació sexual o de cap altre aspecte.

Cinquè. Apel·lar la coordinació de les actuacions públiques i socials que lluiten contra el racisme i la discriminació, des de la defensa de la igualtat i la promoció de la integració social, econòmica i política de les persones diverses per condició, origen, cultura, pensament, religió, orientació sexual, etc., a partir del teixit associatiu i de les entitats específiques, així com generalistes en defensa dels drets humans. Fent especial atenció a la inclusió d’aquesta memòria en els programes educatius.

Tercer. Homenatjar les víctimes és un dels fonaments de la garantia d’una pau duradora que es basa en el record de la història per no repetirla. Així, tant cal rebutjar i condemnar les opinions que neguen l’holocaust com les actuacions i visions xenòfobes que inciten l’odi racial i/o religiós, la intolerància i l’homofòbia. En aquest sentit, condemnem la banalització del nazisme des de qualsevol instància pública o privada a la ciutat. Quart. Reafirmem la necessitat de continuar rendint homenatge anual a les víctimes en el marc de l’ofrena floral de l’Aplec de la Salut i treballar per la participació en aquest acte del màxim nombre d’entitats i associacions de la ciutat, que representen el treball enfront les discriminacions d’ara; perquè, tal com diuen les paraules que encapçalen la sortida del

Sisè. Fonamentar, en el diàleg i en la cooperació, la manera de superar les intoleràncies, les discriminacions esmentades al punt anterior i actuar amb totes les eines del sistema democràtic tal com es fa des de la Comissió de la Convivència per donar suport a accions judicials en defensa de la ciutadania afectada per aquestes mostres d’odi i menyspreu per racisme, xenofòbia i homofòbia. Setè. En el marc de l’Oficina de Drets Civils, continuar les accions de sensibilització, informació, divulgació, prevenció, promoció i defensa dels drets de les persones, amb especial rellevància al dret a la igualtat i la nodiscriminació per raó d’edat, ideologia, religió o creença, pertinença a una ètnia o nació, sexe, orientació sexual, malaltia o diferents capacitats.

En memòria de les víctimes de l'Holocaust  

Ofrena floral Aplec de la Salut. 12 de maig de 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you