Page 1

Aplec del Mussol pàg. 21 Butlletí d’informació municipal de Sant Quirze del Vallès ★ Núm. 63. Abril 2002. IV època.

informem

Carril bici, pàgines 4 i 5

Setmana de la Dona, pàg. 10

Sant Jordi

Presentació habitatges de la COMU, pàg.11


Serveis

AJUNTAMENT

SERVEIS SANITARIS

Ajuntament 93 721 68 00 Àrea de Serveis Personals (C/ Sant Isidre s/n) Regidoria de Cultura 93 721 68 83 Regidoria de Joventut • Biblioteca 93 721 68 83 Regidories d’Esports • Salut Pública • Consum 93 721 68 84 Regidories de Benestar Social • Participació Ciutadana • Solidaritat 93 721 68 81 Regidoria d’Educació 93 721 68 82 Àrea de Serveis Personals 93 721 68 82 Sij Canya Jove 93 721 95 48 93 721 18 99 Normalització Lingüística (CNL) Biblioteca Municipal 93 721 95 47 Servei de promoció econòmica (Eduard Toldrà, s/n) Masia de Can Feliu -Servei d'atenció als emprenedors 93 721 52 08 -Servei d'atenció a les empreses 93 721 52 08 -Servei a l'ocupació 93 721 52 08 Educació: CEIP Purificació Salas 93 721 30 17 CEIP Pilarín Bayés 93 784 23 84 CEIP El Turonet 93 721 30 18 IES Sant Quirze 93 721 31 44 Escola d’Adults 93 721 17 68 Escola Municipal de Música 93 721 11 81 CEIP 11 de setembre 93 721 66 02 Equipaments esportius municipals Poliesportiu Sant Quirze 93 721 39 75 Poliesportiu Les Fonts 93 784 12 77 Piscina Municipal 93 721 39 75 Oficines Les Fonts Oficina Intermunicipal Les Fonts 93 736 39 09 Oficina Baix Riera 93 785 13 65

CAP Sant Quirze 93 721 41 80 CAP Can Parellada 93 783 41 66 Planificació Familiar 93 721 52 65 Urgències Sant Fèlix 93 710 65 58 93 723 10 10 Parc Taulí (Sabadell) Hospital de Terrassa 93 731 00 07 Hospital Sant Llàtzer 93 782 13 00 Creu Roja Sabadell 93 726 22 22 Farmàcia Amat 93 721 06 99 Farmàcia Tugas 93 721 40 36 Farmàcia Oliveres 93 721 39 33 93 785 76 61 Farmàcia Clara Ferran (Les Fonts) Ambulàncies Creu Roja 93 726 22 22 / 726 66 66 Ambulàncies Sabadell 93 727 12 12 Ambulàncies del Vallès 93 712 03 03 93 699 58 58 Ambulàncies Lafuente (Rubí)

Totes les cartes de la veu del poble hauran de ser adreçades a la redacció abans del 15 de cada mes. L'extensió haurà de ser inferior a 20 línies i mecanografiades a doble espai. Hi haurà de constar el nom de l'autor, el DNI, l'adreça i el telèfon. L'Informem es reserva el dret a publicar les cartes si no compleixen tots els requisits abans esmentats i/o si arriben fora de termini.

TELÈFONS D’URGÈNCIA Seguretat Ciutadana Policia Local Guàrdia Civil (Atenció al ciutadà) Guàrdia Civil (Denúncies) Policia Nacional Sabadell Policia Nacional Terrassa Bombers Bombers de Sabadell Bombers de Terrassa ADF

L'informem no es fa responsable de l'opinió dels seus col·laboradors ni s'identifica amb els seus treballs publicats.

informem, 2 ★ Núm. 63. Abril 2002.

93 721 68 68 93 721 68 67 93 719 36 10 091 93 785 42 58 085 93 726 00 80 93 783 80 80 617 37 45 24

Serveis Servei d’aigües (avaries) Servei d’aigües Les Fonts Enllumenat Via pública (avaries 24 h.) FECSA Sabadell Ràdio Taxi Sabadell (Sant Quirze) Taxi Catalunya Catalana de Gas Ferrocarrils de la Generalitat Transports públics, SA (línea Sant Quirze-Sabadell)

93 721 14 51 93 731 22 81 902 13 13 26 93 725 89 25 93 727 48 48 93 716 62 62 93 310 63 05 93 205 15 15 93 710 79 51

informem Butlletí municipal de Sant Quirze del Vallès Núm. 63 - Quarta època Abril 2002 Butlletí Informatiu de Sant Quirze del Vallès Dipòsit legal: B-6541-84 Edita: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès Gabinet de Premsa Coordinació: Gemma Màrmol i Codina Correcció: Oficina de Català Adreça: Plaça de la Vila, 6 08192 Sant Quirze del Vallès Tel. 93 721 68 00 Fax 93 721 15 31 Disseny, fotomecànica i impressió Gramagraf sccl (tel. 93 466 10 54)


Editorial

LA SETMANA CULTURAL Apropar la cultura a la població és un dels objectius i un dels deures més importants de qualsevol administració pública. Sant Quirze, municipi en constant creixement, està en un moment de plena transformació tant a nivell de serveis com d’equipaments. No fa encara un any que vam inaugurar la Biblioteca Municipal, un espai de foment de la cultura que des del dia que va obrir les portes està tenint un alt nivell d’utilització. La Patronal, edifici emblemàtic, ha estat condicionat amb noves grades que milloren la visibilitat i permeten gaudir dels espectacles amb molta més comoditat. Seguint amb aquesta voluntat de millorar els serveis culturals que ofereix l’Ajuntament, aquest mes d’abril proposem la Setmana Cultural, set dies durant els quals els quirzetencs i quirzetenques podrem gaudir d’un important nombre d’actuacions que no només destaquen per ser moltes, sinó per ser propostes d’una gran qualitat que persegueixen diferents objectius: difondre la cultura tradicional que ens és pròpia, apropar-nos a manifestacions artístiques contemporànies i fomentar la participació de totes aquelles entitats culturals del municipi que treballen dia a dia perquè Sant Quirze gaudeixi de bona salut cultural. Aquesta Setmana Cultural, que coincideix amb la celebració de Sant Jordi, també inclou un record a l’arquitecte més internacional de Catalunya, Antoni Gaudí, amb motiu de la commemoració dels 150 anys del seu naixement. Artistes locals i infants faran conjuntament el VIè Llibre Gegant a l’entorn d’aquest polifacètic personatge que és un símbol de la nostra cultura i un referent mundial en el marc de les arts decoratives i arquitectòniques. Només em queda, doncs, convidar-vos a que gaudiu d’aquest programa que us proposem, esperant que la vostra participació permeti establir una continuïtat en la celebració d’aquesta setmana cultural.

Sebastià Ruiz Alcalde de Sant Quirze

informem, 3 ★ Núm. 63. Abril 2002.


Territori

EL PLE APROVA UN PROJECTE BÀSIC DE CARRIL BICI DE PROP DE

19 KM LINIALS

l Ple celebrat el passat 28 de febrer va aprovar per unanimitat el projecte bàsic del carril-bici de Sant Quirze del Vallès, un estudi que té com a principal objectiu relacionar els punts d’interès més importants del casc urbà amb la resta del terme municipal, fomentar l’ús del transport en bicicleta entre els ciutadans i ciutadanes mitjançant la construcció d’un carril que faciliti i protegeixi els usuaris de la bicicleta i que la fomenti com a transport de desplaçament habitual o d’oci. Segons van exposar en roda de premsa l’alcalde, Sebastià Ruiz, i el tinent d’Alcalde de Territori, Antonio Lacasta, el projecte bàsic té la funció d’actuar com un pla director que marqui les directrius en les diferents actuacions previstes en els propers anys. Aquest estudi fixa també la manera d’insertar aquest tipus de carril en el sistema de comunicacions del que actualment disposa Sant Quirze i defineix quines són les actuacions que cal fer per portar-lo a terme. L’itinerari proposat, de 18.932 metres linials, està dividit en dos àmbits, l’urbà i el rústic. Els criteris del recorregut del carril-bici a l’àmbit urbà estan basats en aconseguir relacionar els punts d’interès de la zona urbana. Els recorreguts pròpiament urbans són dos, un

E

informem, 4 ★ Núm. 63. Abril 2002.


Territori

d’unió més directe entre els punts importants del casc urbà com l’estació, l’Ajuntament i els diferents equipaments i un altre de circumval·lació del casc que connecta les principals zones verdes, com el parc de Can Feliu i el parc de Can Barra que s’està construint. Pel que fa a l’àmbit rústic, està conformat pel recorregut que envolta Sant Quirze i se sitúa bàsicament en la zona no urbanitzable del municipi, seguint camins existents, especialment l’antic camí de Sant Cugat, el

camí dels monjos i el camí de Can Llobateras i aprofitant la xarxa de senders comarcals que proposa Vallès Natural des del Consell Comarcal. Aquest itinerari intenta aportar al carril-bici un element més natural, crear un carril bici de muntanya que acabi de relacionar els circuïts urbans amb la resta del municipi tot aprofitant-se dels avantatges paisatgístics que es deriven d’aquest recorregut. El pressupost estimat del projecte bàsic és de 765.374,43 euros. informem, 5 ★ Núm. 63. Abril 2002.


Seguretat Ciutadana i Trànsit

A SANT QUIRZE DEL VALLÈS, CADA DIA MÉS COTXES

I MENYS ACCIDENTS l nombre de vehicles a motor s’ha quintuplicat a Sant Quirze en els últims 15 anys. Segons les xifres, l’any 1985 Sant Quirze comptava amb un parc mòbil de 1915 cotxes, mentre que l’última dada corresponent a l’any 2001 fixa el número de cotxes en 8671. Tot i que han augmentat les mesures de seguretat, aquest increment ha comportat que gairebé cada dia hi hagi algun accident. La Regidoria de Seguretat Ciutadana i Trànsit ha seguit

E

en els darrers tres anys un acurat programa per millorar la seguretat de la xarxa viària al municipi. Des de l’any 1999, els accidents han disminuit en certa mesura. Si durant l’any 1999 es van produir 149 accidents, l’any passat només van registrar-se’n 110. Moltes de les actuacions que s’han fet, han estat prèviament presentades a les associacions de veïns de la zona implicada i s’han tingut en compte els seus suggeriments i peticions.

Un breu resum de les actuacions fetes: 1 2 3 4 5 6 7 9

Actuacions de senyalització lluminosa, vertical i horitzontal. Construcció de passos amb ressalt i col·locació de bandes de goma per aconseguir reduir la velocitat Canvis de circulació en el centre urbà de Sant Quirze i a Les Fonts. Nova senyalització al centre urbà, Sant Quirze Parc, Sant Quirze Jardí, Vall Suau, Les fonts, Los Rosales, Poble Sec, Can Pona, Mas Duran, avinguda Can Pallàs, avinguda Colomer i Can Casablanques. Dotació de protecció viària especial a tots els col·legis d’educació primària. Construcció de rotondes, amb la previsióde fer-ne més a algunes cruïlles conflictives S’han fet actuacions semafòriques a la ronda Arraona i a la C-1413 al pas de vianants de FFGG. Hem augmentat la vigilància del trànsit, dotant a la Policia Local de més efectius i de més i millor material operatiu.

Segons el regidor de Seguretat Ciutadana i Trànsit, Josep Tarragó, tot aquest esforç ha anat encaminat a disminuir els accidents, a millorar la circulació i a augmentar la seguretat viària, tant pels conductors de vehicles com pels vianants. Com es pot apreciar a la

informem, 6 ★ Núm. 63. Abril 2002.

gràfica, l’objectiu s’està aconseguint i des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Trànsit, es seguirà treballant en el projecte de millora de la seguretat vial, demanant alhora la col·laboració de tots els veïns i veïnes.


Seguretat Ciutadana i Trànsit

El 9 PECATS DELS CONDUCTORS

1. IGNOREM ELS PASSOS DE VIANANTS Els vianants es queixen perquè no es respecten els passos en els quals ells tenen preferència.

2. ACCELEREM EN ELS SEMÀFORS EN ÀMBAR L’ambar indica precaució. Accelerar quan el semàfor mostra aquest color provoca retencions i accidents.

3. PERÒ ÉS QUE HI HA LÍMITS DE VELOCITAT? Segons tràfic, el 30 per 100 dels accidents amb víctimes és degut a un excés de velocitat

4. NO MIREM ELS MIRALLS RETROVISORS És convenient fer-los una ullada sovint, especialment abans d’iniciar qualsevol maniobra

5. ULL AMB LA DISTÀNCIA DE SEGURETAT No repectar-la sol produïr nombrosos accidents. La distància amb el vehicle que ens precedeix ens ha de permetre poder reaccionar i frenar amb èxit.

6. PARLEM PER MÒBIL Parlar per mòbil ens inutilitza una mà i, a més, ens distreu de l’activitat principal que estem fent en aquell moment:conduir.

7. PORTEM EL CASC O EL CINTURÓ SENSE POSAR O MALPOSAT La prevenció és també quelcom molt important per evitar accidents o per alleujar-los.

8. PROBLEMES AMB LES ROTONDES Alguns automobilistes obliden que tenen prioritat aquells que circulen per les rotondes per sobre d’aquells que hi volen accedir i que la sortida cal fer-la pel carril exterior.

9. INFRINGIM LA SENYAL D’ESTOP Molts conductors encara ignoren que la senyal d’stop comporta l’obligació de detenir totalment un vehicle i actuen davant d’ella com si es tractés d’un cediu el pas.

CONSELLS PER ALS VIANANTS

LA NOVA LLEI DE TRÀFIC

Si existeix una zona de vianants, cal caminar sempre sobre aquesta Si no n’hi ha, camini el més a prop possible dels edificis Presti atenció a les entrades i a les sortides dels vehicles dels aparcaments, tallers, garatges, etc. No camini per la vora de la vorera Creui pels passos de vianants. Si no, per les cantonades. Miri sempre abans de creuar i faci-ho en línia recta. En carretera, camini per l’esquerra i creui pels llocs on no hi hagi obstacles o corbes. Recordi que la roba fosca fa al vianant menys visible De nit, faci’s veure.

La nova llei de Tràfic que ha entrat en vigor recentment, disposa càstigs més durs i incorpora noves sancions: Infraccions molt greus: Superar els 180 km/h en autopistes i autovies o superar el límit en 30 km/h Conduir sota els efectes de l’alcohol o drogues Ocupació excessiva del vehicle (7 persones per 5 places). Conduir en sentit contrari Competicions no autoritzades Que els transportistes i conductors d’autobús no compleixin els temps de conducció i descans Les faltes molt greus se sancionen amb multes que oscil·len entre els 602 i els 302 euros i una suspensión del permís durant 3 mesos. El conductor que cometi 3 infraccions greus en dos

anys, perdrà el carnet. Per recuperar-lo haurà de passar per un curs de reciclatge. Infraccions greus: Conducció negligent Llençar a la via objectes que puguin causar incendis o accidents Parar en llocs perillosos Circular sense llums o produir enlluernaments Usar el mòbil excepte si utitilitza un sistema de mans lliures Les faltes greus se sancionen amb fins a 301 euros de multa i una suspensió de fins un mes. Infraccions lleus Parar més de 2 minuts en passos de vianants o passos de minusvàlids Pels ciclistes, que circulin sense elements reflectants homologats Ciruclar amb menors de 12 anys com paquet en motocicletes; només es permet en vies urbanes Les faltes lleus es penen amb multes de fins a 91 euros.

informem, 7 ★ Núm. 63. Abril 2002.


Manteniment i Serveis del Medi Ambient

Els voluntaris i voluntàries de l’ADF treballen per a

la prevenció d’incendis forestals sensibilització al llarg de tot l’any i especialment durant els mesos d’estiu.

ant Quirze del Vallès compta amb una gran superfície forestal que ocupa el 40% de l’extensió total del municipi. Es calcula que els incendis del juliol de 1994 van cremar el 60% d’aquesta superfície boscosa donant lloc a un paisatge gris i de cendres. 8 anys després, però, es bosc s’està regenerant

S

a molt bon ritme i la vegetació torna a ocupar el seu espai. Aquesta recuperació, i la minimització dels conats d’incendi al municipi, s’han donat gràcies al treball diari dels voluntaris i voluntàries de l’Associació de Defensa Forestal (ADF) de Sant Quirze que realitzen, de forma desinteressada, tasques de neteja, vigilància i

Francesc Contreras, regidor de Manteniment i Serveis del Medi Ambient, afirma que la tasca dels voluntaris i voluntàries és molt necessària per a la preservació i millora del medi natural del nostre municipi i lloa la seva dedicació personal i el seu temps lliure per a la defensa del medi ambient. Segons Contreras, cal reconèixer i recolzar el gran esforç que representen els treballs de neteja d’abocaments de residus al bosc, retirada d’arbres morts, arranjament dels marges dels camins i la vigilància forestal, sobretot durant els mesos de màxim risc d’incendi. El treball dels voluntaris i voluntàries de l’ADF, diu Contreras, és un puntal bàsic per a la protecció del medi ambient de Sant Quirze del Vallès.

L’Ajuntament prepara el circuït esportiu i de lleure

al bosquet de la ronda Arraona sat un total d’11 elements per practicar exercicis (com anelles, barres i escales), així com una taula de ping-pong i una d’escacs. També s’hi ha instal·lat dues zones de picnic així com bancs i una font d’aigua potable.

’Ajuntament està preparant un circuit esportiu i de lleure al bosquet situat a la ronda Arraona, al darrere del Poliesportiu Municipal. El circuit està vertebrat per una pista de sauló d’uns dos metres d’amplada que recorre una distància total de 400 metres lineals. Al llarg d’aquesta pista, s’han dispo-

L

informem, 8 ★ Núm. 63. Abril 2002.

Tot i que el circuit encara no està acabat, perquè hi manquen alguns elements com la senyalització, ja es pot començar a utilitzar. El regidor de Manteniment i Serveis del Medi Ambient demana especialment als propietaris i propietàries de gossos domèstics que evitin que els seus animals degradin la zona gratant el terra o deixant-hi els seus excrements.


Actualitat

LA PART DEL DARRERA DE L’AJUNTAMENT COMPTARÀ AMB 23 PLACES D’APARCAMENT urant la primera quinzena d’abril acabaran les obres que dotaran la illeta del darrera de l’Ajuntament amb 23 places d’aparcament, 9 més de les que hi havia fins ara. L’obra té com a principal objectiu augmentar la capacitat d’estacionament al voltant de l’Ajuntament i del centre i facilitar l’accés als serveis i comerços de la zona. L’actuació servirà també per eliminar les barreres arquitectòniques i per fer el nou asfaltat del carrer de Sabadell corregint la pendent que tenia. La zona comptarà amb 4 bancs com nou mobiliari urbà i un nou enjardinament.

D

JA SOM A L’ÈPOCA DE RISC D’INCENDIS. RECORDA: -

-

Entre el 15 de març i el 15 ‘octubre, és la principal època de risc d’incendis. El bosc està sota la teva protecció. Durant aquest període pren precaucions al bosc i als seus voltants: No facis mai foc, sigui quina sigui la finalitat. No cremis rostolls, pastures, marges ni restes d’aprofitament forestal No facis jocs d’esbarjo No llancis les cigarretes al terra ni per la finestra del cotxe. El millor és no fumar al bosc. Qualsevol espurna pot provocar l’inici d’un incendi. Mantingues el bosc net. No hi deixis acumular els detritus, la brossa, els productes inflamables perquè podrien afavorir l’inici d’un incendi. No llancis coets, globus ni altres artefactes que puguin provocar un foc. No circulis amb el teu vehicle fora dels camins autoritzats. Es poden produir espurnes que provoquin un foc. No aparquis en llocs d’herba seca. Es pot iniciar el foc a causa de l’alta temperatura del tub d’escapament.

DAVANT D’UN INCENDI FORESTAL...ACTUA RÀPID! - Truca ràpidament als bombers (085). La rapidesa amb què els avisis pot ser detrminant. - Si el foc és petit, ataca’l a la base. Llança-hi terra o aigua o colpeja’l amb branques d’arbre. - Comunica que hi ha un incendi als habitants del voltant.

CENTRE ODONTOLÒGIC SANT QUIRZE ODONTÒLEG COL. 2977

PER A SOMRIURES SANS • Obturacions • Endodòncies (matar el nervi) • Periodòncia (tractament de les genives) • Rehabilitacions completes • Implantacions maxilofacials • Extraccions • Ortodòncia • Extraccions quirúrgiques

ESTÈTICA DENTAL • Bonding (afegit de material plàstic de color de la dent) • Carilles de porcellana • Fundes fixes • Ponts fixos • Higienes dentals • Pròtesis removibles • Tractaments de blanquejament

CENTRE ODONTOLÒGIC SANT QUIRZE Estem al carrer de sant Cugat núm. 4 1r-1ª De dilluns a divendres, de 10 a 13 i de 16 a 20. Dissabte al matí, hores convingudes Reserva telefònica d’hora: 93 721 10 28 informem, 9 ★ Núm. 63. Abril 2002.


Setmana de la Dona

GRAN PARTICIPACIÓ

A LA SETMANA DE LA DONA Vargas, que va donar consells pràctics de com actuar davant d’una possible agressió. Una interessant conferència a càrrec de la sexòloga Mònica Portillo, va celebrar-se paral·lelament al curs d’autodefensa dimarts al CEIP Pilarín Bayés. I les Fonts va ser també l’escenari en el qual una cinquantena de dones de les Fonts van mostrar les seves aptituds artístiques. El bon humor i la picardia van ser els principals protagonistes d’una vetllada molt animada, que va cloure amb una encesa de bengales. I la cloenda de la setmana es va celebrar el divendres 8 amb una Festa de celebració del Dia de la Dona en el qual van actuar un important nombre de joves i dones del municipi, que van omplir la Patronal. a primera setmana del mes de març Sant Quirze va celebrar la Setmana de la Dona amb múltiples activitats destinades a posar de manifest la situació actual del col·lectiu femení. En les cinc jornades que en les que va consistir la programació, organitzada des de la Regidoria de Benestar Social, hi va haver des d’actes de caire festiu fins a d’altres,

L

informem, 10 ★ Núm. 63. Abril 2002.

com la conferència inaugural que va oferir la professora de sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, Judith Astelarra, en les quals es van posar sobre la taula algunes de les mancances que encara avui pateixen les dones. Una altra de les activitats que va comptar amb molt bona acceptació és el curs d’autodefensa a càrrec del Cap de la Policia Local, Manuel


Comu

L’AJUNTAMENT PREVEU QUE COMU

FACI UNA PROMOCIÓ PER ANY motius objectius i podran presentar-les des del dia 10 de maig fins a les 14 hores del dia 17 de maig. La relació definitiva d’admesos es penjarà al tauler d’anuncis de l’Ajuntament el 28 de maig. Els habitatges s’atorgaran per sorteig públic davant de la secretària de l’Ajuntament al pavelló d’esports el dia 6 de juny de 2002 a les 18 hores.

a Patronal es va quedar petita el passat 14 de març en l’acte de presentació de la promoció Mas Duran I, la primera d’habitatges públics que construirà l’empresa municipal d’habitatge COMU Sant Quirze del Vallès SL. L’acte va comptar amb la presència de l’Alcalde, Sebastià Ruiz, del tinent d’Alcalde de Territori, Antonio Lacasta, i el gerent de l’empresa municipal d’habitatge COMU, Josep Lluís Solé, que van explicar als assistents els detalls de la promoció i de l’adjudicació dels 43 pisos que conformen Mas Duran I.

L

d’aquests 43 habitatges, que reuneixin els requisits mínims conformaran una llista provisional d’admesos que es penjarà a les oficines de COMU i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament a partir del 9 i fins al 17 de maig, ambdós inclosos Durant aquest termini, els sol·licitants podran fer les reclamacions oportunes al Consell d’Administració per

Una promoció per any Un altre dels temes que es van aclarir durant la vetllada van ser els objectius de l’Ajuntament en matèria d’habitatge públic. Segons van aportar tant l’Alcalde, Sebastià Ruiz, com el tinent d’Alcalde de Territori, Antonio Lacasta, l’Ajuntament disposa actualment de 50.000 metres quadrats per anar cedint a la COMU perquè faci promocions al ritme d’una per any. Segons Sebastià Ruiz, la iniciativa pretén que els joves de Sant Quirze es quedin a viure al municipi en un moment en que el preu de l’habitatge ha pujat molt. També es va avançar durant la reunió que la propera promoció pública es farà a la zona de Can Tuset i les següents a El Castellet i Castelltort. Els de Mas Duran I, però, seran els primers i es té la previsió de fer el lliurament de les claus el juny de 2004.

Terminis i procediment d’adjudicació Durant la presentació es van explicar el procés d’adjudicació i els terminis que regiran el procés d’adjudicació dels pisos. Segons van explicar i tal com fixen les bases, les persones interessades a adquirir un informem, 11 ★ Núm. 63. Abril 2002.


Setmana Cultural

DEL 20 AL 28 D’ABRIL SANT QUIRZE ACULL UNA SETMANA CULTURAL Del 20 al 28 d’abril, Sant Quirze acollirà la Setmana Cultural, set jornades durant les quals el municipi s’omplirà d’actuacions i actes lúdics. Un total de 25 activitats conformen un variat programa que inclou des de dansa, concerts de música clàssica i jazz, teatre, castellers, presentacions de llibres, música tradicional, activitats per als infants i conferències

amb formacions tant destacables com l’Orquestra Simfònica de Sant Cugat, l’Orfeó Català, el ballet espanyol de Cuba Danzares i obres de teatre d’èxit en els principals teatres de Catalunya com Mort Accidental d’un Anarquista. Destaquem aquí algunes de les principals activitats que tindran lloc durant aquests dies.

DISSABTE 20 D’ABRIL ORQUESTRA SIMFÒNICA DE SANT CUGAT. 18.30 I 19.30 La inauguració de la Setmana Cultural anirà a càrrec de l’Orquestra Simfònica de Sant Cugat, que oferirà dos con-

CONCERT DE MACROCORAL BAIX LLOBREGAT-ANOIA I LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE BARCELONA. 17.30 HORES. GIMNÀS MUNICIPAL Totes les corals federades del Vallès Occidental es donaran cita diumenge al gimnàs municipal de Sant Quirze en un acte durant el qual se’ls lliurarà la reproducció de la Creu de Sant Jordi i de la Medalla d’Or de la Ciutat de Barcelona. L’acte serà també l’escenari perfecte per presentar el llibre Cent Anys d’Història 1901-2001 de la Societat Coral Il·lustració Artística, un llibre en el qual seran molts els quirzetencs protagonistes, ja que durant els cent anys d’història de la Coral han estat moltes les persones que han format part d’aquesta entitat amb tanta solera a la nostra població. DANSA A CÀRREC DEL BALLET ESPANYOL DE CUBA DANZARES. 20.30 HORES LA PATRONAL El Ballet Nacional de Cuba està integrat per figures de renom internacional com Iván Betancourt i Daymell Otero. En la primera part de l’espectacle presentaran Danses a

certs, un a les 18.30 i un altre a les 19.30 amb la participació dels alumnes de l’Escola Municipal de Música. L’Orquestra Simfònica de Sant Cugat es va crear l’any 1991 i ha realitzat més de 250 concerts, entre els que cal destacar les actuacions al Palau de la Música Catalana, al Gran Teatre del Liceu i a l’Auditori de Barcelona. L’Orquestra es caracteritza per l’experimentació i la recerca constant de nou repertori en diferents estils musicals. El concert de Sant Quirze delectarà els assistents amb el Rondo de Purcell, Variacions sobre un tema de Purcell de B.Britten i el Cant dels Ocells. DIUMENGE 21 D’ABRIL CONFECCIÓ DEL LLIBRE GEGANT. PARC DE CAN FELIU A LES 11 HORES Els nens i els artistes locals seran els protagonistes d’aquesta activitat que any rera any aconsegueix una alta participació i deixa un esplèndid llegat de contes i il·lustracions creats pels nens i nenes del municipi i il·lustrat per dibuixants, pintors i escultors de la nostra població. En aquesta sisena edició s’ha volgut rememorar el 150 aniversari del naixement de Antoni Gaudí, coincidint amb l’inici del seu any. Durant el matí també hi haurà dues maquilladores que pintaran un record a les mans o a les galtetes dels infants que hi participin. Al migdia els minyons de Terrassa aixecaran castells també al parc de Can Feliu. informem, 12 ★ Núm. 63. Abril 2002.

l’Aire, quatre peces amb música de Joaquín Turiñas, Manuel de Falla, Jules Massenet i música popular cubana que donaran pas a una segona part on l’elenc farà una interpretació molt especial de Carmen de Merimée. SANT JORDI A SANT QUIRZE Un dels dies amb més tradició a Catalunya és la celebració del dia de Sant Jordi. La Festa a Sant Quirze començarà amb teatre als diferents centres educatius, activi-


Setmana Cultural tat organitzada des de la Regidoria d’Educació i Recursos Pedagògics, i amb paradetes de venda de llibres i roses durant tot el dia a la plaça de la Vila a càrrec de les entitats locals. A la tarda, la cobla Perpinyà oferirà el seu repertori

Pere Planella, el mateix director que ara fa 20 anys i en ple inici de la democràcia, va estrenar aquest mateix text al teatre Regina. L’obra, compromesa i encara actual, té un to de denúncia sobre els poders judicials polítics i policials que lligat amb una posada en escena hàbil i rocambolesca la converteix en una sàtira molt popular i divertida, amb un suculent rerafons. I és que tal com va dir el seu director: “ en uns

de Sardanes també a la plaça de la Vila a les 19 hores i una hora després a la Patronal es farà el lliurament de premis del Certamen Literari de Poesia Catalana, enguany dedicat a Joan Maragall. La jornada clourà amb un concert de l’Orfeó Català, també a la Patronal. DIJOUS 25 D’ABRIL JAZZ AMB L’ASSOCIACIÓ ATOT LES 18 HORES I JAZZ AMB CARME CANELA, DAVID MENGUAL, DAVID XIRGÚ I DANI PÉREZ ALES 19 HORES El jazz serà el veritable protagonista de la tarda vespre del dijous 25 d’abril. La proposta musical ens vindrà de dues bandes. D’una, l’associació Atot oferirà una de les audicions emmarcades en el Programa de l’Escola Municipal

de Música i patrocinada per la Regidoria d’Educació i Recursos Pedagògics en la qual els assistents podran iniciarse en els ritmes jazzístics. Després, a les 19 hores la veu de la cantant Carme Canela acompanyada per David Mengual, David Xirgú i Dani Pérez oferiran un repertori de cançons de jazz d’allò més sorprenent.

moments en els que s’imposen la vanalitat i el sensacionalisme en tots els àmbits, és bo que algú recordi que el teatre és un espai de llibertat i de denúncia”. DISSABTE 27 D’ABRIL CONFERENCIA.GAUDÍ I LA INFLUÈNCIA EN EL MODERNISME CATALÀ. PATRONAL 20H. L’historiador d’Art i col·laborador del diari El País, Josep Casamartina, serà l’encarregat d’apropar-nos a la personalitat d’Antoni Gaudí, amb una conferència que ens mostrarà la influència d’aquest geni en el moviment del Modernisme Català. Tot seguit, els assistents podran degustar el COCTEL PEDRERA, elaborat per Ideal Cocktail Bar. Aquesta combinació original porta 7/10 de vermut blanc, 2/10 de licor de préssec, 1/10 de campari i perfumat amb llimona. DIUMENGE 28 D’ABRIL CLOENDA AMB ANTOLOGIA DE LA SARSUELA Els Cors de Sarsuela de Sabadell seran els encarregats de cloure la Setmana Cultural amb un recull de les sarsueles més emblemàtiques sota la direcció de Teresa Boix. L’acte, d’accés lliure, es farà a la Patronal a les 18 hores i serà el punt final d’una setmana d’actes dedicats a tots els públics i edats.

DIVENDRES 26 D’ABRIL TEATRE. MORT ACCIDENTAL D’UN ANARQUISTA. LA PATRONAL. 22.30 HORES Un anarquista mort “oficialment” de manera fortuïta en una comissaria. Un boig fent-se passar per jutge instructor del cas. Una periodista en la recerca de la veritat. Tres situacions que unides formen aquesta farsa satírica del premi Nobel de Literatura Dario Fo, portada a escena per informem, 13 ★ Núm. 63. Abril 2002.


Promoció Econòmica

CCOO I UGT

VISITEN SANT QUIRZE

l passat dimarts 26 de febrer els representants dels principals sindicats de la comarca, CCOO i UGT, van visitar els nostre municipi.El representant de CCOO, Manel Manzano, responsable d’assessorament, i el representant d’UGT, Carles Casanovas, secretari de política institucional i sindical, van reunir-se amb el Regidor de Promoció Econòmica, Vicenç Abellán.

E

Un cop visitada la Masia Can Feliu on estan ubicades actualment les dependències de Promoció Econòmica i que va ser rehabilitada, els anys 1997-1999, mitjançant una Escola Taller, el Sr. Casanovas, el Sr. Manzano, el Sr. Abellán i les tècniques de promoció econòmica i d’ocupació, van visitar conjuntament l’Escola Taller Can Barra on l’equip directiu va mostrar tot el treball fet fins el moment, així com totes les possibilitats que ofereix la Masia. Seguidament van visitar l’empresa Italvest, SA (Ermenegildo Zegna) ubicada al municipi on el Director de Producció, Sr. Paratore, el responsable de Recursos Humans, Xavier Mercader i dos representants del comitè d’empresa, van guiar una visita per tot el procés productiu. En la trobada dels sindicats i promoció econòmica va quedar patent la voluntat de col·laboració d’ambdues parts en tots aquells temes dels que comparteixen objectius (millora de les condicions dels treballadors, millora de l’ocupació, formació per a joves, Pacte Territorial per l’Ocupació, etc.). Així mateix, els dos representants de les associacions sindicals van acollir amb bons ulls l’oferiment del Regidor de què, les portes del Consistori, representat aquesta vegada per la Regidoria de Promoció Econòmica, romandrien sempre obertes.

ELS ALUMNES DE L’ESCOLA TALLER CAN BARRA CONSTRUEIXEN UNA FONT ls residents de la Colònia Castelltort han pogut comprovar que disposen d’una nova font ubicada al Vell Camí de Sant Cugat. El disseny i la construcció d’aquesta font han estat un treball dels alumnes de l’Escola Taller Can Barra. El disseny de la font d’inspiració gaudiana, en commemoració de l’actual Any de Gaudí i realitzada amb rajola petita de colors, va sorgir de les idees aportades pels mateixos alumnes un cop seleccionades amb criteri tècnic, bàsicament en funció del grau de dificultat i del nivell de coneixements assolits fins el moment pels alumnes. La construcció de la font va ser obra de la col·laboració entre els components de dues especialitats de l’Escola Taller, d’una banda els alumnes de construcció que van ocupar-se d’aixecar el cos de la font, i d’altra, els vuit alumnes de l’especialitat d’electricitat que van realitzar la instal·lació de l’aigua.

E

informem, 14 ★ Núm. 63. Abril 2002.

Un cop més hem de lamentar l’acte vandàlic que va tenir lloc durant el procés de construcció de la font i que va obligar a repetir part de la feina que els alumnes ja havien realitzat.


Educació

ELS CENTRES EDUCATIUS AMB PROP DE 59.000 EUROS L’AJUNTAMENT SUBVENCIONA

ls alumnes d’educació infantil i primària, educació secundària obligatòria i batxillerat gaudiran novament de la col·laboració municipal per a desenvolupar activitats i projectes

E

d’interès pedagògic durant aquest curs 2001-2002. En total, la subvenció atorgada als diferents centres des de la Regidoria d’Educació i Recursos Pedagògics ascendeix a 58.442.86 euros. Entre els principals

projectes que es preveuen desenvolupar i que es van presentar el passat 1 de març en un reunió de seguiment a la que van assistir la totalitat dels directors dels centres d’educació locals, destaca la dotació d’instruments per a l’aula de música, material pedagògic, jocs de racons pels més petits, projectes i activitats d’informàtica i d’audiovisuals, d’idiomes, de tecnologia i actuacions d’impuls a la lectura. Rosa Maria Blasi, regidora d’Educació i Recursos Pedagògics, ha valorat molt positivament el conveni de col·laboració entre els centres i l’Ajuntament que es va signar a principi de la legislatura, ja que ha fet possible que els centres educatius reforcin la qualitat d’ensenyament al municipi.

SANT QUIRZE PARTICIPA EN UNS PREMIS DE RECERCA PER ALUMNES DE SECUNDÀRIA l passat 19 de març es va presentar la primera edició dels premis Montserrat Miró i Marimón, destinats a donar un reconeixement als treballs de recerca desenvolupats pels alumnes de secundària de Sant Quirze, Castellar i Sabadell. La iniciativa, organitzada pel centre de recursos pedagògics del Vallès Occidental I i la Fundació Bosch i Cardellach amb la participació de les regidories d’educació dels ajuntaments de Sant Quirze, Castellar i Sabadell, compta amb el patrocini de l’empresa CASSA. Cada centre docent podrà presentar un màxim de 3 treballs de Recerca, preferentment de Ciències Socials, i podran ser individuals o col·lectius. Un dels indicatius que es tindran més en compte és la vinculació de la recerca amb la ciutat i el seu entorn. Els premis consistiran en la publicació i edició del resum dels treballs guanya-

E

dors i en la compra de material educatiu per als instituts. D’altra banda, els premis als estudiants, atorgats per la Fundació Caixa de Sabadell, con-

sistiran en beques de matrícula d’estudi amb un import de 300 euros al primer premi, 150 euros al segon i 90 al tercer. informem, 15 ★ Núm. 63. Abril 2002.


Sanitat

ELS GATS DE SANT QUIRZE n els darrers 25 anys, Sant Quirze ha esdevingut una població que té poc a veure amb el que era abans. Els animals, sobretot els gats, que abans rondaven lliures i convivien perfectament integrats dins del casc urbà, es veuen ara relegats a malviure en petites colònes sota els cotxes o en algun descampat que encara no ha estat edificat. Davant la proliferació d’animals domèstics, s’han de prendre mesures i s’han d’aportar solucions viables i que siguin respectuoses amb tothom. Per començar, els gats de les cases i de les naus industrials s’han de tenir en condicions: s’han de vacunar, s’han d’alimentar, s’han d’identificar amb un tatuatge o un xip i convé posar-los un collar amb una xapa identificadora de la seva procedència ( amb un número de telèfon); també és millor esterilitizar-los per tal de controlar la seva capacitat reproductora i la seva tendència a marcar territori amb l’orina, tant a dins com a fora de casa. I, sobretot, no s’han d’abandonar. Els gats del carrer, per regla general, no causen molèsties i fan la seva funció de caçadors de petits rossegadors com rates, ratolins, insectes, escarabats i altres animalons que resulten desagradables per a les persones, essent així beneficiosos en les zones de polígons industrials o en els solars i descampats on viuen. La missió dels ajuntaments és mantenir les colònies del carrer, per sacrificar aquells que tinguin malalties incu-

E

DONAR SANG ÉS

DONAR VIDA

a necessitat de sang als Hospitals i Clíniques és permanent i no hi ha res que pugui substituir-la. Gràcies a la donació de sang se salven moltes vides. La sang i els seus derivats permeten realitzar tractaments mèdics i quirúrgics molt importants. A Catalunya fan falta 300.000 donacions a l'any. Al 2000 es van aconseguir 234.238. Els Bancs de Sang i els donants, conjuntament, són els respon-

L

rables i vacunar i sanejar aquells que estiguin en condicions. Així, le scolònies de gats estaran sanes, no es multiplicaran de forma incontrolada i els naimals viuran de forma digna, no es multiplicaran de forma incontrontrolada i els animals viuran de forma adequada i ben alimentats. En auqest projecte tenen el suport d’organitzacions i de diversos ciutadans i ciutadanes que, en la mesura que poden dedicar-hi temps i recursos, alimenten les colònies i vetllen per la seva neteja i evolució. Per reeixir en aquest objectiu, cal comptar amb la col·laboració de tots els veïns, tan els qui tenen gats com els qui no. El respecte per la vida, la de les persones i la dels animals, és la base d’una bona convivència i d’un bon veïnatge. I aquest respecte es reflecteix en un comportament que eviti causar problemes a les altres persones per culpa dels nostres gats i gossos i eviti, també, causar danys als animals o impedir-los que tinguin unes condiciosn de vida dignes.

sables de la seguretat de les conacions i les transfusions (sang i components que rep una persona). Per això es fa una sèrie de controls (entrevista, qüestionari, anàlisi) abans i després de la donació. La primera condició que garanteix una bona seguretat transfusional és que es pugui disposar de sang suficient. La sang no es pot fabricar. Cada donació és insubstituïble, útil i necessària.

• Donar sang és ben senzill: Només són uns quants minuts. No cal estar en dejú. El material és estèril i d'un sol ús. • Si teniu entre 18 i 65 anys, un pes mínim de 50 kg i us trobeu bé de salut, us esperem a:

CAP SANT QUIRZE DEL VALLES Dissabte, 27 d’abril de 2002 de 17 a 20.30 hores Els resultats de les anàlisis són tramesos confidencialment als donants. informem, 16 ★ Núm. 63. Abril 2002.

CAMPANYA DE VACUNACIÓ ANTIRÀBICA 4 I 5 DE MAIG AL POLIESPORTIU DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS 18 DE MAIG AL POLIESPORTIU DE LES FONTS HORARI: DE 10 A 13 HORES Preu de la vacuna antiràbica i pastilla de desparasitació: 12€ Preu de la cartilla sanitària nova: 3€


Benestar Social

LA REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL

AMPLIA SERVEIS I PRESSUPOST a Regidoria de Benestar Social va augmentar en prop de 50 els usuaris atesos durant l’any 2001. Bàsicament els serveis que es van oferir van ser per solucionar problemàtiques econòmiques, de salut, d’inadaptació i en atenció a col·lectius d’estrangers. Pel que fa al pressupost, la Regidoria, que inclou també els programes de Promoció social de la Gent Gran i de Promoció social de les dones, ha augmentat el seu pressupost enguany en un 47%, respecte el de l’any 2001 per poder donar resposta al creixement d’usuaris i per augmentar i diversificar els serveis.

L

Quins són els serveis que han augmentat els recursos en el programa de serveis socials? Enguany hi ha hagut un clar increment pressupostari en diferents partides de serveis socials. Per exemple, hem augmentat en un 50% l’import destinat a ajuts individualitzats que tenen com a objectiu cobrir necessitats bàsiques de benestar d’aquells col·lectius que tenen més precarietat econòmica, i també hem creat una nova partida per elaborar un estudi de necessitats socials de Sant Quirze que té com a finalitat preveure necessitats futures del nostre municipi. S’han creat nous serveis en el programa de Promoció Social de la Gent Gran? Sí, en aquest programa hem volgut donar un impuls important a l’Aula de la Gent, que és un projecte molt interessant de formació per als avis i àvies que volen seguir aprenent. El programa de Promoció de la Gent Gran també té un augment important en la partida d’inversions, ja que hem inclòs el nou mobiliari i els estris necessaris per la remodelació del Casal. Altrament i a nivell d’activitats i serveis, hem

Jesús Jiménez, Regidor de Benestar Social

volgut dotar de més serveis al nucli de les Fonts, com la gimnàstica per a homes, que també es desenvolupa al Casal d’Avis del nucli urbà, a banda de seguir amb activitats ja iniciades com les Colònies. I pel que fa a la promoció social de les dones, quins són els nous serveis amb els que poden comptar? El pressupost destinat a la promoció de la dona ha augmentat en un 61% respecte l’any passat. Hem endegat activitats com els tallers d’autoestima, tant a Sant Quirze com a les Fonts, hem creat un projecte de sensibilització i seguim impulsant accions coordinats amb altres organismes i entitats com l’assessorament legal. L’objectiu principal del programa de promoció de les dones és aconseguir que poc a poc les diferències que existeixen en dife-

rents camps vagin desapareixent i és per això que cal anar augmentant el pressupost, els serveis i les activitats. Enguany es preveu iniciar aquest estudi de necessitats socials. Quines són les dades principals que voleu extreure d’aquest treball? Sant Quirze és un municipi que creix i que té noves necessitats a tots els nivells. Per tal de poder donar resposta a aquestes necessitats del futur cal tenir-les previstes i treballar d’acord amb el que realment demana i necessita la nostra població. És per això que hem cregut molt important fer un estudi de la situació actual, saber què és que el que la població demana d’una manera directa per tal de poder encertar en les actuacions que endeguem. informem, 17 ★ Núm. 63. Abril 2002.


Grups Municipals

XXX

És un bon exercir el de recordar. El fet de transportar els pensaments al passat té efectes terapèutics en l’esperit: un de preventiu, per tal de no repetir els errors que es produïren en temps pretèrits i d’altra banda l’efecte analgèsic que produeix a la consciència imaginar el present sense aquells errors. Aquest article, l’escric amb la ment posada quinze anys enrera. Aquell any 87, a l’estiu per ser més exactes, començaren les obres que tenien que acabar esborrant del nostre patrimoni natural la Taula Rodona. Aquell era un espai natural que havia estat escenari de moltes estones d’esbarjo de la gent del nostre poble. Canalla i grans gaudien tot l’any, especialment quan el calor començava a apretar, d’una joia natural que també era molt valorada per la gent de la comarca. Potser ara us pot semblar una exageració sentimentalista, però molts anys enrera, quan l’economia familiar no permetia caps de setmana d’esquí, ni sortides a parcs temàtics, ni llargues vacances de platja, la nostra Taula rodona s’omplia de berenars, arrossos i carns a la brasa i acollia sota la seva ombrívola visitants de tota la comarca. Com us deia a l’estiu del 87 li arribà la seva hora. En pocs mesos centenars de camions de terra ompliren la nostra Taula rodona. Era una fondalada que ocupava just, just, l’espai que avui ocupa el parc que estan construint al Mas Duran. Un pla enfonsat, ple de desenes de plataners gegants, que a l’estiu ens donaven una ombra que convidava al refugi. A la tardor, amb l’arribada de la fresca, es despullaven per tal de deixar passar els gratificants raigs de sol. Era travessada per un rierol d’aigua, i al mig hi havia una font que va perdre la seva virginitat al mateix temps que la puresa de l’aigua del rierol. De veritat us dic, donada la meva limitació en la capacitat descriptiva, que era un entorn preciós. Molts i moltes de vosaltres, els que tinguéreu la sort de conèixer Les Morisques – que així era també coneguda- podeu donar fe del que dic. I ara, quan estem a punt d’inaugurar el parc que s’aixeca damunt la Taula rodona, jo vull fer de portaveu de tots aquells plataners que, quinze anys després encara ens demanen respostes a moltes preguntes. Aquells gegants de la naturalesa encara no entenen perquè hem substituït la seva catifa de fulles per carrerons d’asfalt o el rierol per llacs artificials o la seva ombra per uns quants arbres plantats amb una dispersió insultant. Volen respostes i responsables de no haver-los permès ser protagonistes de la vida dels veïns del Mas Duran, volen passar-nos comptes i dir-nos que ells, amb molts menys diners que els cent cinquanta milions de pessetes que costa el nou parc, haurien donat, com a mínim, el mateix servei. Volen, en definitiva, que el cofoïsme pel present que alguns demostres, no ens faci oblidar que recordar és bo. Josep Coll Grup Municipal d’ERC

informem, 18 ★ Núm. 63. Abril 2002.


Grups Municipals

XXXXXXXXXXXXX

EL FÒRUM DE PORTO ALEGRE I EL PAPER DELS MUNICIPIS El Fòrum Parlamentari Mundial que recentment ha tingut lloc a la ciutat de Porto Alegre, ha deixat ben palès que el moviment mal denominat "anti globalització", no és una moguda de quatre marginals radicalitzats, sinó un veritable moviment d'oposició i d'alternativa a la globalització que ens volen imposar els poderosos, i que només beneficia les grans multinacionals. És el que defensa una altra globalització possible, la que posaria les noves tecnologies i els recursos a l'abast de totes les persones, de tots els pobles i nacions del planeta. S'ha posat de manifest que, contra el que ens volen fer creure els Bush, Aznar i companyia, sí que hi ha alternatives a la seva "globalització liberal". La conferència ha proposat una bateria de propostes que, corregint en primer lloc la nefasta actuació del Banc Mundial i l' FMI, ens farien començar a caminar cap a un món més ben repartit, més equilibrat i sostenible. En aquesta conferència hi han participat les més importants organitzacions, ONG's i moviments socials, partits d'esquerres i ecologistes d'arreu del món, així com destacats pensadors i líders que treballen en el camp de la solidaritat i els drets humans. Una delegació d'ICV, encapçalada per Joan Saura , únic president d'un partit català que hi ha assistit, hi va tenir una actuació destacada. En el Fòrum d'Autoritats Locals, ICV ha aportat dues ponències, una d'elles presentada per Àngel Merino, alcalde de Sant Feliu de Llobregat, sobre el rol que han de prendre les ciutats en aspectes com la inclusió social, la sostenibilitat o la participació ciutadana i el paper que han de tenir en l'actual procés de globalització. Precisament, no és una casualitat que la conferència se celebrés a Porto, on el Partit dels Treballadors que la governa, porta a terme una experiència importantíssima d'elaboració democràtica dels pressupostos municipals, en què cada any hi participen més de 400.000 persones. Els governs locals haurien de ser més actius i imaginatius, no limitant-se només a gestionar amb millor o pitjor encert, sinó a atrevir-se a fer noves propostes innovadores, en el camp del medi ambient, les energies renovables, la participació ciutadana, la solidaritat, coordinant-se amb d'altres municipis per aconseguir més autonomia i fer pinya davant les imposicions de les grans companyies. Per estar en aquesta línia, cal saludar la iniciativa de l'Ajuntament de Rubí, organitzador de la trobada de municipis, per parlar de com fer front a la prepotència de les companyies elèctriques i que va acabar amb la "Declaració de Rubí". El nostre Ajuntament també s'hi ha adherit, després d'aprovar una moció proposada pel nostre grup municipal de l'Entesa-ICV. Josep Lluís Fernández Molinet ENTESA PER SANT QUIRZE-IC-VERDS. informem, 19 ★ Núm. 63. Abril 2002.


Miscel·lània

JA ÉS A LA VENDA EL LLIBRE SANT QUIRZE TAL COM ERA I TAL COM ÉS ant Quirze tal com era i tal com és és un llibre que recull amb fotografies antigues i actuals l’evolució del municipi al llarg de les últimes dècades i que es va presentar durant el mes de desembre de 2001. La idea original, recull i selecció de fotografies

S

va ser un acurat treball del Grup d’Investigació i Història de Sant Quirze i l’edició ha anat a càrrec de l’Ajuntament. Tots els ciutadans que el vulguin adquirir, poden adreçar-se a l’Alcaldia de l’Ajuntament. El preu de cada exemplar és de 12 euros.

EL CANYA JOVE OFEREIX ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ ACADÈMICA ra que som a les portes de les preinscripcions a les universitats públiques, mòduls de grau superior o grau mitjà, etc encara hi ha joves que dubten de què és el que més els agrada i no saben encara quina opció triar. El Servei d’Informació Juvenil Canya Jove assisteix anualment al Saló de l’Ensenyament que se celebra a Barcelona per renovar

A

informem, 20 ★ Núm. 63. Abril 2002.

tota la informació a nivell de recursos educatius que hi ha actualment i per oferir als joves del municipi tota la informació necessària per orientar-los en el seu futur acadèmic. Informar-se acuradament abans de triar és molt important per evitar errors. El Canya Jove posa a l’abast dels joves propostes realistes, atractives i diversificades i disposa de diferents fonts d’infor-

mació per tal d’assessorar el millor camí a triar. Si voleu informació sobre alguna carrera determinada o tan sols voleu saber quines opcions teniu, no dubteu a apropar-vos al Canya Jove. Teniu a la vostra disposició diferents canals que poden ajudar a definir el que realment us agrada. El Canya Jove, ubicat a la Biblioteca Municipal, està obert totes les tardes i dissabtes al matí.


Aplec del Mussol

CARLES SOLÀ I L’ACADÈMIA D’OPERACIÓN TRIUNFO, MUSSOLS DE L’ANY 2002

ant Quirze es tornarà a omplir de mussols el cap de setmana del 13 i 14 d’abril amb motiu de la celebració del tradicional Aplec del Mussol, un acte organitzat per l’entitat l’Ateneu que té com a objectiu promocionar aquest símbol tant característic de Sant Quirze. La presentació de l’acte tornarà a anar enguany a càrrec de la periodista Virtu Morón, i comptarà amb la presència de Rafael Manzano, El Buho, col·laborador del programa d’Iñaki Gabilondo Hoy por Hoy.

S

Tres seran els guardons que s’atorgaran enguany durant la vetllada de dissabte a les 8 del vespre a la Patronal. Un a l’acadèmia d’Operación Triunfo, per haver estat l’esdeveniment mediàtic que més mussols ha aplegat davant les pantalles de televisió de tot el país. El guardó el recollirà Àngel Llàcer, un dels professor més carismàtics del

programa. L’altre mussol anirà a mans de Carles Solà, ex rector de la Universitat Autònoma de Barcelona i actualment membre del Bureau de l’Associació d’Universitats Europees, per la seva trajectòria dedicada al món del saber. La mussolada, o reconeixement d’aquelles accions que fan un ús especials dels mussols anirà a mans de l’Ajuntament, i més concretament, a la Regidoria de Promoció Econòmica. L’entitat premiarà en aquest cas la gran escampada de mussols gegants que s’ha endegat com a iniciativa de promoció del comerç local. Diumenge 14 al matí, l’Aplec seguirà amb la mostra d’artesania, el concurs de dibuix infantil, el concurs de mussols per a terrissaires i amb la venda de les reproduccions del Mussol de l’any guanyador de l’any passat, confeccionat per l’artista Àngela Bernades. A les pastis-

series també es podran adquirir les típiques pastes de tè i pastissos en forma de mussol que es van dissenyar especialment per la celebració de l’Aplec però que ha s’han convertit en un pastís tradicional del municipi. Pel que fa als comerciants, l’Ateneu ha proposat que es decorin els aparadors amb motius mussolencs de manera que tot el poble pugui gaudir d’una festa ben guarnida a tots els nivells, proposició que ha estat molt ben acollida per l’Associació de Comerciants.

El concurs de dibuix infantil és una de les activitats lúdiques previstes per diumenge al matí

informem, 21 ★ Núm. 63. Abril 2002.


• EDUCACIÓ INFANTIL • EDUCACIÓ PRIMÀRIA • MÚSICA, ANGLÈS I INFORMÀTICA DES DE L’EDUCACIÓ INFANTIL • ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I CULTURALS • SERVEI PSICOPEDAGÒGIC • SERVEI MENJADOR (Cuina pròpia) • SERVEI TRANSPORT • CASAL D’ESTIU I DE NADAL • SERVEI DE CANGUR I LUDOTECA • RELACIÓ CONSTANT AMB FAMÍLIES Salut, 130-132. 08202 SABADELL Tel. 93 725 01 41

• ESO (Ensenyament Secundari Obligatori) • BATXILLERAT (Totes les modalitats) • CFGM: - Cures auxiliars d’infermeria - Gestió Administrativa - Instal·lacions electrotècniques • CFGS - Desenvolupament d’aplicacions informàtiques - Administració i finances - Aplicacions i projectes de construcció Dr. Almera, 33-37 Tel. 93 725 90 99 César Torras, 1-3 Tel. 93 726 99 95

C E N T R E S C O N C E R TAT S P E R L A G E N E R A L I TAT D E C ATA L U N YA

informem, 22 ★ Núm. 63. Abril 2002.


Entitats

EL TURONET CELEBRA EL SEU DESÈ ANIVERSARI

AMB UNA GRAN FESTA

l Centre d’Educació Infantil i Primària El Turonet es vestirà de festa el proper 27 d’abril per celebrar els seus 10 anys de vida. Per aquesta ocasió, mestres, alumnes, exalumnes, pares, mares i treballadors estan convocats a la cita. Entre les activitats que es

E

preveuen desenvolupar en aquesta jornada festiva, destaquen una exposició de fotografies, vídeos i treballs dels alumnes i exalumnes, una jornada de portes obertes i diferents actes esportius i festius durant tot el matí. Al vespre, hi haurà un sopar per als antics mestres, treballadors, pares i mares, col·laboradors i institucions locals. Tots els que estiguin interessats a participar en aquest àpat tan especial, caldrà que es dirigeixin a l’escola per informar-se. De la mateixa manera, tots els antics alumnes que tinguin alguna cosa interessant per l’exposició, poden fer-la arribar a l’escola. Amb la celebració del desè aniversari, l’escola vol aprofitar també l’ocasió per fer una enquesta a tots els nois i noies que han estudiat al Turonet on, a banda de preguntar quina ha estat la seva trajectòria laboral o a nivell d’estudis, es demana que els exalumnes expliquin un bon record del seu pas pel Turonet. Les enquestes respostes es poden deixar a la bústia de l’escola o bé a la pàgina web del centre educatiu.

EL ROTARY CLUB SUBVENCIONA

L’ESCOLARITZACIÓ DE 15 NENS DEL PERÚ l passat 18 de març, el Rotary Club Sant Quirze va fer el lliurament dels ajuts que subvencionaran l’escolarització de 15 nens i nenes de Chimbote, Perú. L’entitat ha recaptat els fons mitjançant diferents accions desenvolupades a la Fira de Santa Llúcia, la Fira de la Multiculturalitat, col·laborant al tradicional Quinto de Nadal organitzat per la Penya Blau Grana. Aquesta subvenció es va lliurar en presència de l’Alcalde, Sebastià Ruiz, el regidor de Cultura, Joan Andreu Blázquez, un representant de Chimbote i de la Penya Blaugrana, així com el president i el vocal del Rotary Club Sant Quirze, Jordi Soriano i Germán de la Cruz.

E

SANT QUIRZE SOLIDARI AGRAEIX AL PURIFICACIÓ SALAS L’AJUT PER YURIMAGUAS ls treballs fets pels alumnes del CEIP Purificació Salas venuts durant la Fira de Santa Llúcia han anat a parar al Projecte d’Aigua de la Comunitat de Progreso de Yurimaguas, Perú, desenvolupat per Sant Quirze Solidari. Gràcies als treballs, els nens i nenes van aconseguir recollir un total de 200.000 pessetes que han donat en la seva totalitat a SQS. L’entitat solidària vol agrair aquest gest tant lloable i també fer-lo extensiu a la donació de material escolar, informàtica i divers que aquesta escola ha recollit per enviar a l’Hogar Maria de Nazareth, un centre d’acollida, formació i rehabilitació de nois i noies minusvàlids de Yurimaguas.

E

informem, 23 ★ Núm. 63. Abril 2002.


Residència El Meu Racó Passatge Pedrres Balnques, 7 CAN PALLÀS 08291 Sant Quirze del Vallès 93 721 05 00

ELS NOSTRES SERVEIS:

Residència Assistida Màxim 25 residents Servei Professional Tranquil·la i acollidora

Perruqueria Pedicura. Reflexologia podal Massatge corporal, et. Activitats Socials. Animació Geriàtrica Tracte familiar. Dietes recomenades Ascensor. Jardí privat de 500 m2 Metge. ATS. Diplomats en infermeria Auxiliars de Clínica i Geriatria. Horari de visites obert.

COOPERATIVA DE SERVEIS

Servei Domèstic de Neteja Si està cansada de no trobar la persona adequada, li oferim dones per servei domèstic amb la confiança d'una empresa que li resoldrà el problema. TELÈFON 93 710 67 26 C/ Ferrer de Blanes, 25 08203 Sabadell

Centre d'Estudis Acadèmics

REFORÇ • •

Tècniques d'estudi Classes individualitzades de reforç de totes les matèries i nivells (Primària, ESO, Batxillerat i FP)

• Servei de Pedagogia i Logopèdia • Seguiment individualitzat del nen/a mitjançant contacte directe amb els pares i els mestres Grups màxim de 5 nens per classe INFORMACIÓ I MATRICULACIONS: Tel.: 93 721 51 21 C/ del Mig, 4, baixos - Sant Quirze del Vallès

informem, 24 ★ Núm. 63. Abril 2002.

C. Vallcorba, 4 baixos 4 Telèfon 721 54 54 08192 Sant Quirze del Vallès


Entitats

L’ATENEU DEL MÓN TORNA A ORGANITZAR UN VIATGE A CUBA Del 5 al 19 d’agost l’Ateneu del Món viatjarà a Cuba. Totes les persones interessades a participar en aquest viatge, poden assistir a una reunió informativa que l’entitat solidària organitza el proper 18 d’abril a les 20 hores a la masia de Can Feliu. Durant el viatge, els membres de l’Ateneu preveuen visitar Antilla, poble agermanat amb Sant Quirze del Vallès.

TELL 92 PREPARA UN CASAL D’ESTIU DEDICAT AL TEATRE I EL CIRC Els nens i nenes d’entre 4 i 15 anys que tinguin ganes de passar uns dies divertits durant les vacances d’estiu ja poden inscriure’s al Casal del Tell 92, enguany dedicat al món del teatre i el circ, que tindrà lloc del 25 de juny al 31 de juliol. L’horari del casal serà de 8.30 a 15 hores i també hi haurà servei de ludoteca de 7.30 a 8.30 i de 15 a 17 hores. Pel que fa a les colònies d’estiu, Tell 92 les farà enguany a Bellver de Cerdanya en

diferents torns. De l’11 al 19 de juliol per participants de 7 a 15 anys i de l’11 al 15 de juliol o bé del 15 al 19 de juliol per als infants de 4 a 6 anys. La casa de colònies només disposa de 70 places que l’entitat donarà per rigurós ordre d’inscripció. Per a més informació o per formalitzar la reserva podeu trucar al 93 721 48 57 o bé al 607 98 62 34. També podu passar pel local de l’entitat al carrer Sentmenat, 4 des del 2 al 26 d’abril, de 17.30 a 19 hores.

FESTA GROSSA PER SANT JORDI AL CASAL D’AVIS La celebració del Dia de Sant Jordi al Casal d’Avis s’ha convertit en tota una tradició. Enguany, la programació inclou el tradicional dinar de germanor per a tots els socis i sòcies, àpat al qual estan convidats tant l’Alcalde com tot els regidors i durant el qual es lliuraran roses i llibres a tots els assistents. La sobretaula estarà amenitzada per una actuació de la Coral del Casal. Els tiquets per assistirhi es poden adquirir a la secretaria del Casal, de 17 a 20 hores. L’acte compta amb la col·laboració de la Regidoria de Benestar Social, la Caixa de Sabadell, el Banc de Sabadell i Cobega SA.

informem, 25 ★ Núm. 63. Abril 2002.


Entitats

ÈXIT DEL GIMNÀS YAMI EN LA COPA CATALUNYA DE FULL CONTACT l passat diumenge 3 de març va tenir lloc a Viladecans la Copa Catalunya de Full Contact, en la qual el gimnàs Yami va aconseguir molt bones classificacions. El professor d’aquest gimnàs, campió d’Europa de Full Contact, Baldo Hernández, va presentar 7 participants. Daniel Duran va quedar classificat campió de Light Contact, Juan Prado i Ignacio Gurrea van obtenir el bronze i la plata respectivament en Semi Contact (75 kg), Àlex Garcia i Abel Soro van classificarse en cinquena i sisena posició també de Semi Contact (65 kg). Jordi Quintana va assolir la cinquena posició i Sergio Garde la setena en la categoria de Light Contact, 65 kg.

E

CABINES D'ESTÈTICA Últimes tendències

Extensions i Rastes Henna Micropigmentació facial Tatoos i piercings (venda de piercings)

Tel. 93 721 43 68

Línies comercials amb la màxima actualitat

Perruquers Sempre a l'actualitat per les pròximes temporades Ens trobaràs a l'avinguda Pau Casals, 15 D.E Sant Quirze del Vallès

REFORMES INTEGRALS D’HABITATGES ESPECIALISTES EN BANYS I CUINES VEGI LA SEVA CUINA ACABADA ABANS DE COMENÇAR LES OBRES DISTRIBUIDOR DE CUINDEC QUALITAT ALEMANA AMB 5 ANYS DE GARANTIA PREUS SORPRENENTS! OFERTA ABRIL I MAIG: 10% DE DESCOMPTE EN MOBLES I ELECTRODOMÈSTICS EXPOSICIÓ I VENDES C/ Vallirana, 1 Local 08208 Sabadell (Cantonada Cra. de Prats, al costat Hidroelèctrica) Tel. 93 723 99 83 Fax 93 724 71 65 informem, 26 ★ Núm. 63. Abril 2002.

Fisioterapeuta i dietista

TRACTAMENTS: Electroestimulació Homeopatia Infiltracions Mesoteràpia

Tractaments facials: acné, àcids i antiarrugues Depilació elèctrica i làser

Tractaments anticel·lulítics i refermants Tel .93 721 44 53 (Cabina)


La veu del poble De vegades m’aturo a xerrar una estona amb unes velletes, que s’asseuen als pedrissos de Sant Jaume (Mas Duran). Ronden els vuitanta anys d’edat i van molt xacrades. Un bastó les ajuda a mantenir l’equilibri quan caminen, lentament, i amb molta inseguretat, per l’entorn d’allà on viuen: les rodalies del carrer de la Moreneta. Sempre em frapa trobar-les al ras, siguin dies freds, ventívols, plujosos o allò que el temps ens depari. Al Mas Duran hi ha alguns bancs instal·lats al carrer però les velletes no hi seuen perquè s’hi sent fora l’aire, o bé són molt assolellats durant l’estiu, o també són bruts de la pols de les obres que tenen a prop. Elles busquen els pedrissos de la placeta, que és més arrecerada que la Rambla de Lluís Companys. Aquests pedrissos però, els han donat alguna sorpresa desagradable: el rec automàtic s’engega sense

avisar i com que elles seuen d’esquena als jardinets i a més tenen l’oïda dura pel pas dels anys, no s’adonen del perills de mollena fins que no són molles. Ara, doncs, opten per seure a l’ampit dels finestrals que tenen alguns locals comercials de la placeta. Afortunadament, els propietaris dels locals són pacients amb el cridòria de les seves converses. El nostre poble, amb poca població i molt escampada, és força costerut. Les distàncies són feixugues. Fer a peu qualsevol petit distància requereix un bon to muscular, per les pujades i baixades que implica i, a una certa edat, el to muscular és escàs o inexistent. El Casal d’Avis del carrer Vila Puig és inassolible per a les velletes del Mas Duran i encara ho és més la biblioteca municipal i la masia de Can Feliu. Elles voldrien poder

disposar d’un espai mínimament confortable al seu barri, el Mas Duran, on poder recollir-se i gaudir en companyia d’estones de lleure. El Mas Duran és ple de locals buits des de fa temps. Jo em demano si fóra possible una entesa entre l’Ajuntament i tantes entitats bancàries com hi ha, per a habilitar algun espai com a centre cívic o lloc de trobada, on poguessin arrecerar-s’hi la gent gran i comptar tots plegats, per exemple, amb una sala de lectura de projeccions i conferències, de reunió, de joc, bar social, etc... espai que amb tota seguretat propiciaria el teixit social tan necessari per cohesionar el poble. Deixo plantejada aquesta possibilitat al nostre Ajuntament que, sens dubte, estarà interessat a atendre les necessitats dels conciutadans. Maria Assumpta Santapau

informem, 27 ★ Núm. 63. Abril 2002.


Setmana Cultural del 20 al 28 d’abril

Viu-la!

Informem Abril 2002  

Informem Abril 2002