Page 1

Butlletí d’informació municipal de Sant Quirze del Vallès Núm. 128. Març 2008. V època. Nova campanya pel consum responsable d’aigua Pàg. 4-5

Millores en la línia amb l’Hospital de Terrassa

Eleccions a les Corts Generals

Pàg. 6

Nova ordenança pel civisme i la convivència ciutadana

La Regidoria d’Ocupació activa alertes per SMS Pàg. 7

Pàg. 14

Pàg. 3

Sant Quirze és un municipi amb un elevat nivell de qualitat de vida. Un valor apreciat per la seva ciutadania fruit de diversos factors, entre ells, el civisme i el respecte de l’entorn per part de tothom. Sovint, però, alguns actes poc cívics a l’espai públic generen actituds de manca de respecte i ofereixen un entorn poc cuidat. És per això que l’equip de govern local ha creat una ordenança d’ocupació de les vies públiques i de convivència ciutadana, amb l’objectiu de regular les condicions d’ocupació i dels espais destinats a l’ús públic, especialment dels carrers, les places, els parcs i els jardins. L’objectiu de la nova ordenança és propiciar un clima de civisme i respecte de la ciutadania, preveient mecanismes per corregir i, si s’escau, sancionar les actituds incíviques, negligents i irresponsables que puguin deteriorar la qualitat de vida. La nova ordenança defineix els àmbits i els classifica en llocs d’ús comú general i ús comú especial. Pel que fa a l’ús general, la norma prohibeix les actuacions que puguin provocar danys materials, brutícia i sorolls. També prohibeix el consum de begudes alcohòliques (llevat d’actes públics, terrasses i bars degudament autoritzats), així com els grafits, les

pintades i el desguàs directe a la via pública de l’aigua de condensació dels aires condicionats, entre d’altres. Aquesta ordenança es complementa també amb la incorporació de dos nous agents cívics que vetllaran per l’estat de l’espai públic i sensibilitzaran la població al respecte. Els agents informaran sobre la recollida de residus o l’estat del mobiliari urbà, entre d’altres. Es tracta de dues figures de proximitat a la ciutadania, que recorreran de forma permanent els diferents barris i zones del poble, i informaran també els diferents veïns sobre les actuacions municipals a desenvolupar.

El respecta a l’entorn o la recollida d’excrements de gossos seran eixos centrals de l’ordenança


EDITORIAL

Telèfons d’interès AJUNTAMENT Ajuntament (centraleta)

Contenció, civisme i responsabilitat Iniciem un nou mes, el de març, amb una antiga problemàtica: la sequera. La manca de pluges ha donat lloc a una situació límit que hem de combatre amb un consum responsable d’aigua. És per això que, des de l’Ajuntament hem donat el tret de sortida a una campanya de sensibilització, amb una imatge trencadora que us acompanyarà al llarg de l’any i us recordarà com heu de fer servir correctament aquest bé comú. De fet, els propers dies us arribarà a casa un díptic informatiu i disposareu d’algunes dades que us faran reflexionar sobre aquesta problemàtica. Aquesta actuació és un pas endavant en un camí d’objectius clars: fer de Sant Quirze un municipi de qualitat, sostenible, cívic i que respecti l’entorn. En aquest sentit, el butlletí us detalla també la nova ordenança municipal sobre l’ús de l’espai públic. Una ordenança que té com a objectiu aconseguir un poble que respecti la via pública, que penalitzi les actuacions incorrectes o que fan malbé el mobiliari urbà, que tingui en compte la importància de la utilització correcta dels mitjans per a la recollida de residus, etc. En aquesta mateixa línia, l’Ajuntament ha incorporat dos agents cívics que vetllaran per l’ús de l’espai públic i sensibilitzaran la població al respecte. Totes aquestes actuacions, em reitero, van en la línia d’aconseguir un municipi millor. I això no passa només pel civisme, sinó també per les comunicacions. Des de l’equip de govern hem treballat dur per aconseguir el que serà una realitat: millorar la connexió de trans-

Àrea de Serveis Personals (C/ Sant Isidre s/n) Regidoria de Benestar Social i Dona, Regidoria Participació Ciutadana, Solidaritat Regidoria de Cultura i Joventut Casa de Cultura Vila-Puig (C/ Vilapuig, 45) Horari visites: 9.30 -13.30h Regidoria d’Educació Regidoria de Salut Pública Regidoria d’Esports

93 721 68 00

93 721 68 81 93 721 68 83 93 721 92 19 93 721 68 82 93 721 68 84 93 721 15 90

SIJ Canya Jove (Rda. Arraona, 29-31, local)

93 722 74 44

Casal d’Avis

93 721 18 91

Normalització Lingüística (CNL)

93 721 18 99

Biblioteca Municipal (Eduard Toldrà s/n)

93 721 95 47

Regidoria de Seguretat Ciutadana i Trànsit

93 721 68 68

Regidoria de Promoció Econòmica (c/ de Clementina Arderiu, 3) Serveis d’atenció als emprenedors, a les empreses i servei a l’ocupació 93 721 52 08

port públic amb l’Hospital de Terrassa. Aquesta mesura dóna resposta a una antiga demanda veïnal i se suma al llistat de peticions i propostes que aquest govern ha fet en el marc d’una comissió de treball del Consell Comarcal. D’aquesta forma, aconseguirem un poble millor comunicat, tant a nivell intern com respecte el Vallès Occidental. Sense més, només em resta recordar-vos que, amb el bon temps, s’inicien una sèrie de programes com el del Mes de les dones o el Pla de sensibilització 2008. Espero trobar-vos i que en participem plegats.

Montserrat Mundi i Mas Alcaldessa montsemundimas@sqvalles.org

Equipaments esportius municipals Poliesportiu Sant Quirze Poliesportiu Les Fonts Piscina Municipal

93 721 39 75 93 784 12 77 93 721 39 75

Oficina Intermunicipal de les Fonts

93 786 33 74

CENTRES D’EDUCACIÓ Escola d’Adults Escola Municipal de Música IES Sant Quirze CEIP El Turonet CEIP Onze de setembre CEIP Pilarin Bayés (Les Fonts) CEIP Purificació Salas Xandri CEIP Taula Rodona

Escola Bressol Municipal, El Patufet

93 721 17 68 93 721 11 81 93 721 31 44 93 721 30 18 93 721 66 02 93 784 23 84 93 721 30 17 93 721 99 36 93 721 11 55

TELÈFONS D’URGÈNCIA Policia Local Guàrdia Civil (Denúncies) Policia Nacional Sabadell Policia Nacional Terrassa Bombers Bombers de Sabadell Bombers de Terrassa ADF

93 721 68 68 93 719 36 10 091 93 785 42 58 085 93 726 00 80 93 783 80 80 617 37 45 24

SERVEIS SANITARIS CAP Sant Quirze (demanar hora: 93 728 44 44) CAP Can Parellada Planificació familiar CAP Can n’Oriac (urgències) Consorci Hospitalari Parc Taulí Hospital de Terrassa Hospital de Sant Llàtzer Creu Roja Sabadell Farmàcia Amat Farmàcia Cladellas Farmàcia Oliveres Urgències Transport Sanitari de Catalunya

Març 2008

12893 721 41 80 93 783 41 66 93 721 52 65 93 710 65 58 93 723 10 10 93 731 00 07 93 782 13 00 93 726 22 22 93 721 06 99 93 721 40 36 93 721 39 33 061 904 106 106

SERVEIS Els dos nous agents cívics comprovant l’estat del mobiliari urbà

Butlletí municipal de Sant Quirze del Vallès - Núm. 128. - V època - Març 2008 Edita: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. Servei de Comunicació Adreça: Plaça de la Vila, 6 08192 Sant Quirze del Vallès Tel. 93 721 68 00 Fax 93 721 15 31 web: www.sqvalles.org Coordinació: Eva Vinuesa i Fernàndez Fotografia: Servei de Comunicació de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès Dipòsit legal: B-6541-84 Disseny i maquetació: Gonyalons Grafista S.L. Impressió: Gráficas de Prensa Diaria S.A. Si voleu fer arribar els vostres suggeriments, cartes o opinions a l’Informem, només cal que envieu un correu a: vinuesafe@sqvalles.org, amb les vostres dades personals. no es fa responsable de l’opinió dels seus col·laboradors ni s’identifica amb els seus treballs publicats.

Servei d’aigües CASSA (Atenció 24 hores) 901 500 510 Servei d’aigües Les Fonts 93 731 22 81 Serveis municipals i manteniment de la via pública 93 721 94 14 Enllumenat via pública (Avaries) 900 131 326 FECSA (Avaries) 900 770 077 Ràdio Taxi Sabadell (Sant Quirze) 93 727 48 48 Taxi Catalunya 93 716 62 62 Catalana de Gas (Urgències) 900 750 750 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 93 205 15 15 Transports públics SA (línia Sant Quirze-Sabadell) 93 710 79 51 Jutjat de Pau 93 721 18 51 Funerària Truyols SA (servei permanent) 93 580 97 10 Associació de Comerciants de Sant Quirze 93 721 22 94 Mossos d’esquadra 088


ACTUALITAT

L’Ajuntament de Sant Quirze aprova una ordenança per fomentar el civisme i la convivència ciutadana L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha aprovat una ordenança municipal d’ocupació de les vies i espais públics i de convivència ciutadana. Aquesta ordenança ha estat aprovada en el marc del ple municipal ordinari celebrat del febrer i va comptar amb els vots a favor de CiU, PSC i PP. Fins ara Sant Quirze del Vallès no disposava d’una normativa pròpia, dintre de les seves competències, que regulés les condicions d’ocupació de les vies i els espais destinats a l’ús públic, particularment els carrers, places i parcs i jardins. La nova ordenança garantirà la

seguretat i permetrà que l’administració disposi dels mitjans necessaris per establir un clima de civisme i respecte mutu que fomenti la tolerància entre la ciutadania. D’aquesta manera, també es preveuran els mecanismes per corregir les actituds incíviques, negligents o irresponsables. En aquest sentit, amb l’aprovació de l’ordenança entraran en vigor una sèrie de mesures que permetin ordenar l’ús comú general, l’ús comú especial i l’ús privatiu de les vies i els espais públics. La regidora de Via Pública i Manteniment, Lluïsa Cobo, va expressar durant el ple “la seva satisfacció per l’aprovació d’un tema pendent.

L’equip de govern ha fet possible regular l’ús de la via pública, de manera que no es permeti, per exemple, que els gossos orinin a les façanes o que s’abandonin mobles o estris a la via pública.” Per al seva part, l’alcaldessa, Monserrat Mundi, va destacar la importància d’aquestes mesures, “ja que fomenten el civisme i fan de Sant Quirze un municipi amb una major qualitat de vida. Aquesta ordenança regularà des de les sancions a actes vandàlics, com el graffiti fins a les llicències en casos d’ocupació de la via pública. Un ampli ventall d’actuacions que calia emmarcar en una ordenança, doncs fins ara no estava regulat”.

El president de l’Associació de Veïns de Les Fonts, Paco Valero, ha fet arribar a l’edició de l’Informem aquesta fotografia que ha provocat la seva indignació. Un exemple d’actuació incorrecta i poc cívica que la nova ordenança regularà. De fet, i des de Via Pública, ja s’ha

Cal respectar l’entorn per mantenir-lo net

netejat la zona i s’hi han posat mesures de control per evitar aquesta situació. La fotografia correspon al Passeig de les Arenes. Paco Valero Milán, president de l´ASSOCIACIÓ DE VEINS DE LES FONTS DE SANT QUIRZE.

Donat l’èxit de la recollida de poda, es prorroga la presència de contenidors durant el mes de març. El material recollit mensualment és d’un promig de 25 tones.

Dos agents cívics complementaran l’objectiu d’augmentar el civisme i controlar l’estat de la via pública Aquest mes de gener de 2008 s’han incorporat a Sant Quirze del Vallès dos Agents Cívics. Aquests treballadors complementaran l’actuació de l’Ajuntament en el control i la informació sobre l’espai públic, els problemes detectats i les necessitats de millora. Es tracta de dues figures de proximitat a la ciutadania, que recorreran de forma permanent els diferents barris i zones del poble, i informaran també els di-

ferents veïns sobre les actuacions municipals a desenvolupar. Els principals objectius d’aquests agents seran els de detectar les necessitats i problemes a la via pública, conèixer les percepcions i sensibilitats dels grups de població usuària de l’espai públic i informar la població dels plans i programes d’actuació municipal en matèria de via pública i territori. Les funcions dels dos agents, per tant, se centraran en la inspecció

del servei de recollida de residus sòlids, dels parcs i jardins i dels paviments viaris i voreres. També realitzaran informes sobre l’estat del mobiliari i participaran en campanyes d’informació i sensibilització ciutadana. Els agents faran horari de matí de 8 a 14 i treballaran dues tardes a la setmana. També treballaran eventualment en caps de setmana i en el marc d’actes dirigits a la ciutadania.

Març 2008

128Els agents treballant al Parc de les Morisques


ACTUALITAT

L’Ajuntament recomana el consum responsable d’aigua davant la situació de sequera La manca de pluges i el descens de les reserves d’aigua han donat lloc a una situació de sequera. Davant d’aquests fets, l’Ajuntament de Sant Quirze ha iniciat una campanya de sensibilització sobre el consum d’aigua. Una imatge trencadora i dades significatives sobre la despesa diària de l’aigua conformen l’eix central de la campanya. L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès recomana a la ciutadania un consum responsable d’aigua, donada la manca significativa de pluges i el descens de les reserves d’aigua de les conques Ter i

bassaments del sistema TerLlobregat, del qual s’abasteix la població de Sant Quirze, es troben al 23,62%. Si les reserves baixen per sota del 20%, s’entrarà en estat d’emergència, la qual cosa

L’Ajuntament utilitzarà aigua de pous i mines per al reg de jardineria Llobregat. Aquesta situació ha portat a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) a activar l’estat d’ excepcionalitat 2 i, per tant, a prohibir la utilització d’aigua potable per a usos que no siguin el subministrament domèstic, industrial o comercial. Actualment, el nivell dels em-

podria comportar restriccions a la població. En aquest sentit, l’alcaldessa, Montserrat Mundi, ha insistit en la “necessitat de consumir aigua d’una forma responsable, sent sensibles amb la situació i tenint present que parlem d’un recurs natural del qual depenem. És per això- ha afegit

Mundi- que des de l’Ajuntament donarem exemple de les restriccions, no només amb les actuacions sinó amb una important campanya de sensibilització”. Per la seva part, el primer tinent d’Alcaldia, Toni Rebolleda, ha expressat que l’Ajuntament posarà el màxim esforç en garantir “l’eficiència de les actuacions per part del consistori en aquest sentit, sempre comptant amb la participació ciutadana, la seva cooperació i implicació en una situació que ens afecta a tots”. Finalment, la regidora de Via Pública i Manteniment, Lluïsa Cobo, ha remarcat que, “els regs de zones com el Parc de les Morisques, per exemple, s’hauran de fer amb aigua freàtica, i s’hauran de bus-

car de forma urgent les formes possibles d’aprofitament d’ altres recursos hídrics” existents al subsòl del terme municipal. De fet, aquesta mesura es duria a terme recuperant el pou i la mina d’aigua de Can Barra o reaprofiant

sos hídrics, conegut com Decret de Sequera, determina que els ajuntaments dels municipis en situació d’excepcionalitat 2, com és el cas de Sant Quirze, prohibiran l’ús d’aigua potable per a les piscines públiques o privades, el reg

L’alcaldessa insisteix en la necessitat de consumir aigua d’una forma responsable l’aigua freàtica de Mas Duran, i altres pous i mines. Com a mesures de caràcter general, el DECRET 84/2007, de 3 d’abril, d’adopció de mesures excepcionals i d’emergència en relació amb la utilització dels recur-

de jardins públics o particulars, o altres. Tampoc no es permet l’ús per a netejar patis o voreres o el rentat de mànega de tota mena de vehicles, exceptuant l’efectuat per una empresa dedicada a aquesta activitat.

Març 2008

128Imatge de la nova campanya


ACTUALITAT El consistori ha establert una sèrie de mesures que fomenten el consum responsable d’aigua i posen fre a la despesa d’aquesta font d’energia. La utilització d’aigües recuperades per al reg és un dels exemples.

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès comunicarà a les empreses contractades pel manteniment de la jardineria del municipi la prohibició d’utilitzar l’aigua d’abastament de la població per al rec de jardins públics. Es podrà seguir utilitzant per al reg de jardineria l’aigua que prové de pous i mines del terme municipal.

No es permet el rentat de mànega de tota mena de vehicles ni utilitzar l’aigua per a omplir les piscines El consistori també comunicarà a l’empresa de neteja viària i recollida de residus sòlids urbans la prohibició de realitzar la neteja viària i la neteja de contenidors de RSU amb aigua que provingui de la xarxa d’abastament de la població. Que-

da exempta d’aquesta prohibició la neteja dels contenidors de restes orgàniques, que per raons de salubritat pública hauran de prosseguir amb el procediment de neteja setmanal. També s’aturaran les fonts orna-

mentals del Parc de Can Feliu, Parc de les Morisques, i Plaça de l’Ajuntament. De la mateixa manera, s’establirà amb l’empresa Grup CASSA, concessionària del servei d’abastament d’aigua al municipi, una comissió de seguiment de la situació d’excepcionalitat 2, i la realització de forma coordinada d’actuacions d’informació al ciutadà i d’actuacions en cas d’avaries, que contribueixin a la contenció del consum i de pèrdues innecessàries.

Finalment, cal remarcar que l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès editarà de forma urgent un tríptic adreçat a tota la ciutadania, comerciants i industrials del terme municipal, fent-se ressò de la situació excepcional que pateix la conca de subministrament del nostre municipi, i instant a la col·laboració ciutadana en el compliment de la llei, i en particular de les previsions del decret de sequera.

Cartell ubicat en diferents punts del poble

128 Març 2008

Les actuacions del consistori
ACTUALITAT

El govern local acorda amb la Generalitat una important millora en la connexió del municipi amb l’Hospital de Terrassa L’equip de govern de l’Ajuntament de Sant Quirze ha acordat amb la Conselleria d’Infraestructures, concretament amb la Direcció General de Ports i Transports, una millora en la connexió del municipi amb l’Hospital de Terrassa a través de línia d’enllaç Sabadell-Terrassa. Aquest compromís assolit per la Generalitat en el marc de les reunions que el govern local està establint amb la Conselleria, permetrà augmentar de forma important la freqüència de pas d’aquesta línia, que comp-

ta amb un alt volum d’usuaris i ha esdevingut una important demanda veïnal. De fet, tal i com manifesta la regidora de Via Pública, Lluïsa Cobo “les reunions han estat un bon punt de partida per debatre les necessitat com a municipi, i per materialitzar-les a través de la feina que desenvolupem des de la Regidoria”. En aquest sentit, i tal i com ha manifestat el primer tinent d’Alcaldia, Antoni Rebolleda, “aquest és un primer pas que dóna resposta a les necessitats sanitàries

i de mobilitat de la nostra població. Al llarg d’aquest any aconseguirem duplicar o triplicar la freqüència, de manera que desplaçar-se a l’hospital en autobús no esdevingui un problema.” Per la seva banda, l’alcaldessa, Montserrat Mundi, ha remarcat la importància d’aquestes reunions, “doncs tenim l’oportunitat d’expressar a les administracions superiors les necessitats de comunicació del nostre poble. En aquest sentit, treballem i treballarem en aquesta línia, per

tal d’arribar a compromisos que beneficiïn la mobilitat interior i respecte la comarca. Estem molt satisfets”. La connexió amb l’Hospital de Terrassa és només un dels punts a treballar, doncs el govern local ha aconseguit que la Generalitat doni el vist-i-plau perquè Sant Quirze treballi aspectes com la connexió del barri de les Fonts amb Terrassa, el desdoblament de la línia actual que connecta Sabadell i Sant Quirze en dues línies, o la connexió d’aquesta

xarxa amb els polígons industrials. Recordem, a més, que Sant Quirze participa, juntament amb altres municipis de la comarca, en la comissió d’alcaldes per treballar les millores de les infraestructures del Vallès Occidental. Unes reunions que serviran per elaborar un document que reculli les propostes de mobilitat i que s’elevarà també a la Generalitat, coincidint amb l’elaboració del Pla Territorial Parcial de la Regió Metropolitana de Barcelona.

Millores en la mobilitat a Sant Quirze i respecte la comarca L’Ajuntament ha presentat una desena de propostes per millorar les infraestructures viàries i ferroviàries que beneficiaran la població.

Març 2008

128L’equip de govern de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha fet públiques les seves propostes sobre infraestructures al municipi i respecte la comarca. El govern local aposta per aconseguir una millor mobilitat a Sant Quirze i i també en relació al Vallès Occidental. L’objectiu d’aquest treball és aconseguir que Sant Quirze sigui un nucli de comunicacions, amb una mobilitat àgil i dinàmica. Aquestes propostes han estat debatudes en el marc de les juntes de portaveus del consistori quirzetenc, de manera que les diferents forces polítiques poguessin presentar els seus suggeriments. Un treball que ha estat fruït de la participació de Sant Quirze en la comissió d’infraestructures del Consell Comarcal i que finalitzarà en l’elaboració d’un document que reculli les propostes de mobilitat d’arreu de la comarca. Segons el tinent d’Alcaldia de Territori, Pep Llamas, “les actuacions contemplen aspectes tan rellevants com la connexió de les estacions de Sant Quirze i les Fonts, o la cobertura de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat, entre d’altres. Tampoc no deixem de banda aspectes tan destacats com les mesures de contenció acústica de la C-58”. En aquest sentit, el primer tinent d’Alcaldia, Antoni Rebolleda, ha

manifestat que “aquestes propostes són fruit del treball d’anàlisi de les necessitats de mobilitat de Sant Quirze. Hem fet una tasca molt important per detectar què necessitem, i ho hem plasmat a través de propostes d’infraestructures clares i eficaces. A més, les hem debatudes en diverses ocasions en el marc de les juntes de portaveus, perquè pensem que el futur de les nostres comunicacions són d’interès general”. Finalment, l’alcaldessa, Montserrat Mundi, ha volgut destacar que “aquest conjunt d’actuacions han de resoldre antigues demandes veïnals i han de donar resposta a un municipi congestionat pel volum de circulació i trànsit en les nostres comunicacions, tant ferroviàries com de carreteres. Una millor planificació i ordenació donaran lloc a un municipi menys col·lapsat i, per tant, amb major qualitat de vida”. L’equip de govern farà arribar les propostes al Consell Comarcal, per tal que s’incorporin a l’informe final de la comissió d’infraestructures. D’aquesta manera, el document es podrà elevar a la Generalitat, coincidint amb l’elaboració del Pla Territorial Parcial de la Regió Metropolitana de Barcelona, on s’establirà una nova formulació de les necessitats d’infraestructures viàries i ferroviàries.

Propostes sobre infraestructures: • Creació d’un bucle ferroviari entre Sabadell i Terrassa, connectant les estacions de SQV i Les Fonts. Això podria fer-se mitjançant un tramvia lleuger i donaria resposta també a la necessitat de transport públic fins a l’Hospital de Terrassa. • Cobertura de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat. Aquesta proposa és especialment interessant per acabar amb la fractura que suposa en el municipi, i especialment beneficiosa en la zona de Can Feu, que connecta Sabadell i Sant Quirze. L’estació de Ferrocarrils de la Generalitat hauria de soterrar-se també. • Variant de la C-1413. El projecte executiu està aprovat i a l’obra a punt de licitar-se. Per Sant Quirze, és absolutament urgent la seva realització, donat que desapareixeria del nucli urbà una carretera intercomarcal. • Mobilitat a Can Gambús. Tal i com està dissenyat el nou barri de Sabadell, així com els accessos de què disposa a la C-58, és molt factible que aquests vehicles utilitzin el municipi de Sant Quirze com a distribuidor. Per exemple, quan volen anar cap a Terrassa el camí més fàcil és entrar a Sant Quirze, direcció COBEGA, i sortir per l’avinguda d’Egara a la C-58, direcció Terrassa. La situació es repeteix si el destí és Barcelona: trien el pont (Ronda dels Mallols) per dirigir-se a Sant Quirze per l’avinguda del Camí del Mas, fins l’Alcampo, on entraran a la C-58 direcció Barcelona. • Connexió Can Canals - Sant Pau de Riusec. És imprescindible comunicar aquests dos polígons industrials, per així donar sortida de Can Canals cap a la C-58. Així mateix, és especialment important resoldre la problemàtica de les entrades i sortides al polígon Can Torras i Can Llobet. • Aeroport. L’Ajuntament de Sant Quirze es manté en l’acord plenari pres per unanimitat en data gener de 2003 Mentre això no sigui possible, reclamem el compromís ferm i exigent en l’aplicació urgent de les mesures de seguretat i per evitar molèsties als veïns i veïnes de Sant Quirze. • Pla del Transport Metropolità. L’Ajuntament va presentar al·legacions sobre el transport públic. En aquests moments, s’està en negociació amb els municipis veïns per connectar les xarxes d’autobusos urbans, aprofitant economies d’escala. • Mesures de contenció acústica. L’Ajuntament de Sant Quirze reclamarà que en la futura ampliació de carrils de la C-58, així com en la construcció de les calçades laterals, es prenguin mesures de contenció acústica.


ACTUALITAT

Eleccions a les Corts Generals LLISTAT SECCIONS, LOCALS I MESES ELECTORALS Eleccions a les Corts Generals del 09/03/2008 SECCIÓ El proper 9 de març un total de 13.541 quirzetencs i quirzetenques estan cridats a les urnes per escollir la composició del Congrés dels Diputats i al Senat . En general, podran participar en les eleccions del 9 de març per escollir el govern de l’Estat aquelles persones que tinguin la condició política d’espanyols, majors d’edat, estar inscrits al cens electoral vigent i no estar incapacitats judicialment o inhabilitats per votar per una condemna ferma. A Sant Quirze, més de 13.500 ciutadans i ciutadanes podran exercir el seu dret a vot, sumant-se així als més de 35 milions d’electors de tot l’estat espanyol. En aquests comicis, Sant Quirze del

Vallès comptarà amb un nombre total de 29 meses electorals, que es distribuiran en 8 locals electorals: Els centres d’educació infantil i primària El Turonet, Pilarín Bayés i Onze de Setembre, el Casal d’Avis, la Patronal i el local social municipal de la plaça del Molí. Seran també enguany l’escenari de les votacions l’IES Sant Quirze i la Biblioteca Municipal. Durant la jornada electoral, de 9h del matí a les 20h del vespre, l’Ajuntament romandrà obert per atendre qualsevol dubte o gestió que presenti la ciutadania. Pel que fa a la informació de les votacions a Sant Quirze, la pàgina web municipal informarà puntualment sobre el desenvolupament dels comicis.

L’OAC dóna exemple

Cap de l’OAC, regidora, alcaldessa i visitants

Representants de l’Ajuntament de Manresa han visitat aquest mes les intal·lacions de l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. Per al consistori del Bages, l’oficina de Sant Quirze és un referent pel que fa al seu funcionament i organització. Durant la visita, el secretari general de l’Ajuntament de Manresa, José Luis González; el cap de la secció de contractació, compres i gestió patrimonial, Esteve Albàs i la cap d’informàtica, Montse Morera van poder conèixer els orígens i desenvolupament d’aquesta oficina de la mà de la regidora de Serveis Generals, Sílvia Peralta, el tècnic en cap, Carles Poyato i l’informàtic responsable, Alfons Amate. L’alcaldessa, Montserrat Mundi, i el primer tinent d’Alcaldia, Toni Rebolleda, van rebre oficialment la comitiva. L’OAC de Sant Quirze es va crear l’any 2003 i centra les seves funcions en el servei d’atenció a les persones i la tramesa de sol·licituds de diferents tipus. També focalitza les instàncies del veïnat i les deriva als departaments corresponents i faci-

lita les gestions d’atenció ciutadana de forma integral i sobre qualsevol servei municipal que ho necessiti. Actualment es poden fer 170 tràmits que es troben dividits en 8 grups, classificats per àrees de l’Ajuntament, l’empresa municipal d’habitatges i altres organismes que realitzen tràmits. L’OAC també realitza tràmits de forma no presencial. Una iniciativa possible gràcies al porta municipal: www.sqvalles.org. D’aquesta forma, la ciutadania pot obtenir informació i realitzar alguns dels tràmits des del propi domicili. Actualment es poden fer 9 tràmits amb la signatura digital: Instància genèrica, queixes i suggeriments, volant d’empadronament, volant de convivència, retirada de mobles i andròmines, domiciliació de tributs, taxes i preus públics, certificats de rebuts de cobrament, inscripció a activitats esportives i de lleure i ús d’equipaments municipals. L’horari d’atenció és de dilluns a divendres de 9:00 a 20:00 i els dissabtes de 9:00 a 14:00.

MESA

LLETRES

LOCAL ELECTORAL

ADREÇA

1

A

A-K

CEIP El Turonet

C/ Lleida, 3

CERA* 1

A

A-Z

CEIP El Turonet

C/ Lleida, 3

1

B

L-Z

CEIP El Turonet

C/ Lleida, 3

2

A

A-K

CEIP Onze de Setembre

C/ Castanyers, s/n

2

B

L-Z

CEIP Onze de Setembre

C/ Castanyers, s/n

3

A

A-F

CEIP Pilarin Bayés

C/ Josep Mitats, s/n

3

B

G-O

CEIP Pilarin Bayés

C/ Josep Mitats, s/n

3

C

P-Z

CEIP Pilarin Bayés

C/ Josep Mitats, s/n

4

A

A-F

Biblioteca Municipal

C/ Eduard Toldrà, s/n

4

B

G-O

Biblioteca Municipal

C/ Eduard Toldrà, s/n

4

C

P-Z

Biblioteca Municipal

C/ Eduard Toldrà, s/n

5

A

A-F

IES Sant Quirze

C/ Ribera, 3

5

B

G-O

IES Sant Quirze

C/ Ribera, 3

5

C

P-Z

IES Sant Quirze

C/ Ribera, 3

6

A

A-F

Casal d’Avis

C/ Pintor Vila Puig, 22

6

B

G-O

Casal d’Avis

C/ Pintor Vila Puig, 22

6

C

P-Z

Casal d’Avis

C/ Pintor Vila Puig, 22

7

A

A-F

CEIP Onze de Setembre

C/ Castanyers, s/n

7

B

G-O

CEIP Onze de Setembre

C/ Castanyers, s/n

7

C

P-Z

CEIP Onze de Setembre

C/ Castanyers, s/n

8

A

A-K

La Patronal

C/ Barcelona, 65

8

B

L-Z

La Patronal

C/ Barcelona, 65

9

A

A-K

Local Social Municipal

Pl. del Molí, s/n

9

B

L-Z

Local Social Municipal

Pl. del Molí, s/n

10

A

A-K

La Patronal

C/ Barcelona, 65

10

B

L-Z

La Patronal

C/ Barcelona, 65

11

A

A-K

Casal d’Avis

C/ Pintor Vila Puig, 22

11

B

L-Z

Casal d’Avis

C/ Pintor Vila Puig, 22

12

A

A-K

IES Sant Quirze

C/ Ribera, 3

12

B

L-Z

IES Sant Quirze

C/ Ribera, 3

Nombre de meses electorals: 29 / Nombre de locals electorals: 8 / Nombre de seccions censals: 12 Electors CER (Cens Electoral d’Espanyols Residents): 13.482 / Electors CERA* (Cens Electoral d’Espanyols Residents Absents):59 Total Electors: 13.541

Seccions al municipi 128 Març 2008

La ciutadania torna a estar convocada a les urnes el proper 9 de març, en aquesta ocasió per escollir els representants al Congrés dels Diputats i del Senat.
CULTURA

Sant Quirze viu amb intensitat el Carnestoltes Sant Quirze del Vallès ha viscut intensament l’edició 2008 del Carnestoltes. El passat dissabte 2 de febrer la plaça 14 d’abril va acollir la sortida del recorregut de disfresses i comparses. Un itinerari que va finalitzar als exteriors del Centre Cívic Can Feliu amb una botifarrada popular organitzada per les entitats locals. L’escenari d’aquest espai també va servir perquè Sa Majestat el Rei Carnestoltes pronunciés la tradicional arenga. A continuació, l’alcaldessa, Montserrat Mundi, acompanyada per la regidora de Cultura, Àngels Ponsa i pels diferents representants dels grups municipals van lliurar els premis d’enguany: CATEGORIA COMPARSA INFANTIL, DE 0 A 16 ANYS Premi comparsa: Casament Mònica Antúnez CATEGORIA DE 0 A 7 ANYS Tercer premi: Blancaneus Maria Escribà, de 2 anys Segon premi: Canalobre Andrea Sallò, de 3 anys Primer premi: Tren Ave David Salvatella, de 3 anys CATEGORIA DE 8 A 16 ANYS Tercer premi: Depredador Marc Martín, de 13 anys Segon premi: Mussol Marina Sallò, de 8 anys Primer premi: Pinotxo Carla Blanco, de 9 anys CATEGORIA DE 17 ANYS EN ENDAVANT Tercer premi: D’època Joan Sallò, de 40 anys Segon premi: d’Epoca Sonia Ribas, de 35 anys Primer premi: Primavera Míriam Aznar,de 40 anys

El grup de pirates durant la rua

CATEGORIA DE COMPARSES Tercer premi: Premsa Rosa, Casal d’Avis Segon premi: Carnavale di Venezia, de l’Ampa El Turonet Primer premi: Pirates de Can Barra, Els Mandukos LES PARADES MÉS BEN GUARNIDES Tercer premi: AAVV Los Rosales Segon premi: Diables Primer premi: Joves de l’Escola de Música GUANYADORS CARNESTOLTES LES FONTS Premi a les millors disfresses infantils: Primer premi: Loli Morales Cuesta Segon premi: Maria José Galera Castillo Tercer premi: Antonio Romero Hernández

L’entusiasme era l’estrella de la festa

No van faltar les disfresses venecianes

L’alcaldessa durant el lliurament de premis

Els pallassos també van assistir a la festa

La regidora de Cultura amb una petita participant

Els avis i àies del Casal, de premsa rosa

Premi a la millor disfressa d’adults Olga Galán Rodríguez

Març 2008

128Premi a la millor comparsa Puri Roda Valcárcel

La celebració del Carnestoltes ha estat possible gràcies a la col·laboració d’Alcampo, ABB Sant Quirze, Educa Borràs, CMC Centre d’Imatge, Toys “R” Us i Cobega. El centre comercial Alcampo va fer posible la botifarrada popular, aportant 5.000 botifarres.

Unes esportistes d’allò més ballarines


CULTURA

Més de 600 persones gaudeixen de la Passada de Sant Antoni Abat Lluís Companys, plaça 14 d’abril i rbla de Lluís Companys (davant de la Masia del Mas). L’Ajuntament va obsequiar tots els participants amb uns premis recordatoris. En aquest sentit, la regidora de Cultura, Àngels Ponsa, s’ha mostrat satisfeta pel bon funcionament de l’acte “i molt especialment- ha afegit- per la participació ciutadana. Gràcies a l’elevada assistència de quirzetencs i quirzetenques aconseguim perpetuar aquesta iniciativa, marca de tradició i identitat de poble. També volem agrair l’organització a la Germandat de Sant Antoni Abat”. També hi ha col·laborat en la iniciativa: Finques Finvello, Construcciones Lahoz i la Colla de Gegants i Grallers de Sant Quirze del Vallès.

La passejada pel centre

Les botifarres per iniciar la jornada

La sortida des d’Antoni Gaudí

No van faltar carruatges tradicionals

Gran expectació per la Passada

Sant Quirze, finalista a Ciutat Gegantera 2009

Nova exposició a la Casa de Cultura Vila-Puig El proper 6 de març, en el marc de la celebració del Dia de la Dona, la Casa de Cultura VilaPuig acull l’exposició “Una mirada de dones”. La mostra

la integren obres dels artistes Avelina Benito, Victòria Rodrigo, Assutzena Cruz i Lourdes Bonastre. La inauguració serà a les 19.30 h.

L’Ajuntament continuarà donant suport a les entitats que fomentin la cultura i la tradició al municipi Sant Quirze del Vallès ha quedat finalista en la candidatura de Ciutat Gegantera de Catalunya 2009. La iniciativa l’havia proposada la Colla de Gegants i Grallers del municipi i comptava amb el total suport de l’Ajuntament. La proposta es va presentar en el marc de l’Assemblea General de l’Agrupació de Colles i Geganters de Catalunya, que va tenir lloc a la localitat de Sant Joan Despí, Ciutat Gegantera 2007. Sant Quirze va haber de competir amb la ciutat de Tàrrega que, per

la seva tradició i història cultural i gegantera, ha estat la guanyadora de la Candidatura 2009. Ser Ciutat Gegantera implica el compromís i l’honor de portar durant tot un any els gegants de l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya, en representació de l’ACGC i de Catalunya. La regidora de Cultura, Àngels Ponsa, ha valorat positivament la iniciativa de la Colla de Gegants i Grallers de presentar-se a la candidatura i ha assegurat que “l’Ajuntament continuarà

donant tot el suport necessari a les entitats del poble, a la cultura i la tradició, doncs fomenten la nostra identitat. Ha estat un orgull arribar fins aquí, i ens sentim satisfets”. Per la seva banda, l’alcaldessa, Montserrat Mundi, ha afegit que “el fet d’haver optat a la Candidatura ja és un honor per al nostre municipi. Encoratgem a la Colla i a la resta d’entitats del poble a continuar treballant per donar a conèixer el nostre nom arreu. Tenen tot el nostre suport”.

128 Març 2008

Més de 600 persones van assistir ahir, 17 de febrer, a la tradicional Passada de Sant Antoni Abat. Un total de 59 cavalls, 12 ponies i 33 carruatges grans i 5 petits van passejar-se pels carrers del municipi per commemorar aquesta jornada. De fet, la iniciativa va començar amb un esmorzar popular a les vuit del matí. A continuació, sobre les deu, es va procedir a la benedicció dels animals al recinte firal i a quarts de dotze es va iniciar la Passada amb el següent recorregut: avinguda d’Antoni Gaudí (davant del recinte firal), c/ de Pi i Maragall, av. de Pau Casals, rda. Arraona, av. del Vallès, c/ de Terranova, c/ Pompeu Fabra, c/ Montserrat, c/ Moreneta, c/ Barcelona, c/ Sabadell, c/ Vallcorba, rbla. deAssutzena Cruz

Avelina Benito

El proper 29 de març a les 21.30 hores la Patronal serà l’escenari de la representació de l’obra teatral: “El visitant”, d’Eric-Emmanuel Scmitt. Es tracta d’una obra estrenada al Pétit Théatre de París, l’any 1993.

El preu de l’entrada és de 3 € per al públic en general, i gratuït per als pensionistes i menors de 12 anys. La venda d’entrades es farà el mateix dia, una hora abans al mateix lloc.

El visitant


EDUCACIÓ

El Carnestoltes a les escoles Les escoles del municipi van celebrar el Carnestoltes al llarg de tota la setmana. Divendres va ser el dia que tancava la festa, però de dilluns fins dijous grans i petits van caracteritzar-se de diferents personatges i objectes, deixant la fantasia de la mà dels seus professors i professores.

CEIP Taula Rodona

Quo Vadis, “PEC” de Sant Quirze?

Març 2008

128

10

Un Projecte Educatiu de Ciutat és un projecte necessàriament participatiu que repensa educativament els diferents aspectes del poble i que parteix de les necessitats quotidianes i reals dels ciutadans i ciutadanes. En ells s’entén l’educació com un procés permanent d’aprenentatge integral que es dóna al llarg de la vida i que, per tant, va més enllà de l’escola. Des del PEC es constata que l’educació és una eina fonamental en la construcció d’una societat millor a partir de crear sinergies de col·laboració entre institucions, entitats i ciutadanes i ciutadans interessats. Les entitats de Sant Quirze, juntament amb altres ciutadanes i ciutadans i l’ajuntament, van començar a treballar en el PEC del poble i va néixer el Grup Impulsor, que es va concretar un Pla d’Actuacions. Després de dos anys, algunes propostes han estat realitzades, no sense entrebancs i dificultats i gràcies, sobre tot, a la voluntat de les persones que conformen el Grup Impulsor. L’avaluació final ha deixat molts interrogants sobre el futur del nostre PEC i sobre

com ha d’afrontar la nova etapa que s’ha obert, com implementar projectes educatius en els diversos àmbits ciutadans d’acord amb l’ajuntament i com fomentar una major participació ciutadana. Ara ens replantegem reprendre el projecte i treballar per als seus objectius comptant que tots som necessaris i que tots, ajuntament, entitats i ciutadania, hem de cercar les millores necessàries per fer de Sant Quirze una vila humana i cohesionada. El PEC ha de ser un projecte de futur i ha de ser sostenible perquè esdevingui útil, pràctic i eficaç. Cal la implicació de tots els sanquirzetencs, a tots els nivells, perquè puguem exigir al consistori que desenvolupi les propostes i dugui a terme les millores demanades. Us convidem a unir-vos al Projecte, a aportar les vostres idees i la vostra participació per assolir aquells serveis i aquelles actuacions administratives que millorin la nostra vila. Grup Impulsor Projecte Educatiu de Ciutat de Sant Quirze del Vallès

CEIP Purificació Salas

Primeres línies de treball de l’any 2008:

La promoció d’activitats cíviques i l’oferta educativa dels 16 als 18 anys Per aquest any 2008 el grup impulsor del PEC va prioritzar cinc línies de treball que es desenvoluparan al llarg de l’any: la promoció d’activitats cíviques, l’oferta educativa dels 16 als 18 anys, les noves tecnologies de la informació, la protecció dels animals domèstics i l’obertura dels centres educatius a l’oferta d’activitats de les entitats i associacions. Aquestes reunions del Grup Impulsor ciutadà amb l’Oficina Tècnica permetran la reflexió i l’elaboració d’una sèrie de conclusions que guiïn l’acció del govern municipal. Cinc d’aquestes línies ja s’han treballat. Al mes de gener el grup impulsor va reflexionar sobre la promoció d’activitats cíviques i es va treballar l’oferta educativa dels 16 als 18 anys. Pel que fa a la reunió sobre la promoció del civisme, el debat es va centrar la reflexió sobre el concepte de cultura cívica i en les

propostes d’actuacions pel foment d’aquesta. En aquest sentit es van establir els següents objectius: - La promoció d’activitats cíviques ha de ser un eix transversal dins l’Ajuntament. Sobre aquest punt, ja s’estan incorporant actuacions municipals com que des de Medi Ambient s’està treballant en una campanya de sensibilització i en la realització d’un dia del Medi Ambient adreçat a tota la població. - La potenciació d’actuacions municipals en la línia de protocols de manteniment i ús d’espais públics. Aquesta actuació ja s’està treballant des de l’Àrea de Via Pública en forma d’ordenança. - Cal realitzar programes educatius a l’escola mitjançant les entitats i que treballin el civisme en totes les seves vessants. En aquest sentit des de l’Unitat d’Educació ja s’està treballant en aquesta proposta amb 4 entitats interessades en participar al projecte. L’actu-

ació ja s’ha plantejat al Consell Escolar Municipal i les primeres concrecions es faran al mes de juny per incorporar els programes educatius al curs 2008-2009. - Es proposa l’elaboració d’un Pla de Civisme municipal. - S’han d’impulsar campanyes de sensibilització del civisme intergeneracionals que promoguin alhora el valor del deure i no només del dret i que, conseqüentment, fomentin la corresponsabilitat. Pel que fa a la reunió sobre l’oferta educativa dels 16 als 18 anys, realitzada el passat 19 de febrer, es va analitzar l’oferta per a aquest col·lectiu en l’àmbit autonòmic, comarcal i local per detectar i prioritzar mancances, es va debatre sobre el paper de la família en l’orientació educativa dels i les joves i sobre els espais de relació per als joves. Les conclusions i propostes que van acordar el grup impulsor les trobareu a www.sqvalles.cat.


EDUCACIÓ

Més de 100.000 euros per a les escoles de Sant Quirze del Vallès primer tinent d’Alcaldia, Antoni Rebolleda, “aquests ajuts serviran perquè els centres ampliïn el seu material escolar, per a realitzar algunes activitats que caracteritzen la qualitat de les nostres escoles, com informàtica amb ordinadors actualitzats o música, amb un nombre adequat d’instruments per classe. Els criteris per a la distribució de les quanties s’han basat en les necessitats de cada centre, el nombre d’alumnat i els projectes a desenvolupar”. Per la seva part, l’alcaldessa, Montserrat Mundi, ha destacat “la importància d’aquest tipus d’ajut, que són una mostra més de les nostres prioritats de govern: la qualitat de l’educació s’aconsegueix amb recursos i aquest és el primer pas”.

Ajuts a les famílies de la llar d’infants “El Patufet” Les famílies amb nens i nenes empadronats a Sant Quirze del Vallès que hagin causat alta a la llar d’infants municipal El Patufet en el curs 20072008 seran objecte de concessions d’ajut en alguns casos: família nombrosa, tenir un segon o més fills al centre i estar matriculat al centre. En el cas de família nombrosa, l’import de l’ajut, per infant i mes, serà d’un màxim del 20% de l’import total de la despesa. Si es té més d’un fill al centre, l’import pel segon o més fills, serà d’un màxim del 10% de l’import total de la despesa, per infant i mes. Finalment, en cas d’estar matriculat en jornada sencera al centre, l’import dels ajuts per infant i mes serà de 25 euros.

Ajuntament i Diputació signen un conveni per a la realització d’un programa escolar de teatre, música i dansa al municipi L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha signat un conveni amb la Diputació de Barcelona per tal de realitzar un programa escolar de teatre, música i dansa al municipi. La Diputació ha elaborat un Programa de promoció, difusió i formació de les arts per a infants i joves que pretén donar suport a les polítiques educatives, sensibilitzar la població infantil i formar espectadors i crear nous públics de teatre, música i dansa. En aquest sentit, l’Ajuntament de Sant Quirze ofereix a l’alumnat del seu municipi des de fa uns anys un Programa de teatre, música i dansa a les escoles, amb l’objectiu principal de potenciar la cultura i l’art entre la població infantil i juvenil,

a través d’un marc educatiu. Ara, i donada la coincidència d’objectius, ambdues parts han apostat per aquesta iniciativa. El programa s’adreçarà a tot l’alumnat d’entre 3 i 18 anys dels centres docents del municipi i constarà d’una sèrie d’activitats d’arts escèniques i musicals estructurades per cicles educatius i sectors artístics. Les sessions es desenvoluparan en diferents equipaments escènics i l’alumnat de Sant Quirze participant al programa assistirà a un màxim de tres activitats per curs escolar. El regidor d’Educació, Antoni Rebolleda, ha insistit en “la importància de realitzar aquest tipus d’activitats, doncs tal i com indi-

quen els objectius del programa, cal formar futurs espectadors d’art, música i dansa. Les noves generacions han de conèixer no només la formació reglada, sinó la no reglada, formant-se com a persones de manera òptima”. Per la seva part, l’alcaldessa, Montserrat Mundi, ha destacat “la satisfacció de les escoles, donat que el programa amplia les seves activitats i fomenta la interrelació de l’alumnat fora de l’estricte horari lectiu o el marc de la classe. En aquest sentit, continuarem treballar per arribar a acords amb institucions supramunicipals que garanteixin la prestació de serveis en benefici de l’alumnat de Sant Quirze”.

Nou conveni de col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona L’Ajuntament de Sant Quirze ha signat un conveni de col· laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona per potenciar un programa sòcioeducatiu per a estudiants de secundària. De fet, la UAB realitza un projecte d’aquest tipus per a estudiants de secundària, denominat Campus Ítaca, que té per objectiu estimular l’alumnat a continuar estudiant després d’acabar

l’etapa d’educació secundària obligatòria, potenciar l’ús del català com a vehicle de comunicació i ser un espai de convivència entre alumnat d’entorns socials diversos. Per tant, les finalitats del conveni són la participació en el projecte Campus Ítaca de vuit alumnes que hagin finalitzat els estudis corresponents a 3er curs d’Ensenyament Secundari Obli-

gatori i col·laborar amb l’Institut de Sant Quirze. L’Ajuntament de Sant Quirze farà una aportació de 1.240 euros per a la participació dels alumnes al campus, que consistirà en una estada diürna de nou dies els mesos de juny o juliol,. L’organització del projecte anirà a càrrec de la UAB. El conveni de col·laboració s’ha signat per un temps indefinit.

L’Ajuntament ajuda econòmicament les escoles

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ ALS CENTRES EDUCATIUS Llars d’infants. Del 5 i al 16 de maig de 2008, ambdós inclosos. Segon cicle d’educació infantil, educació primària, centres integrats, educació secundària. Del 25 de març al 4 d’abril de 2008, ambdós inclosos. Ensenyaments de batxillerat i de cicles formatius de grau mitjà de formació professional. Del 13 al 23 de maig de 2008, ambdós inclosos. Per a més informació connecteu-vos al web del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya: www20.gencat.cat/portal/site/ Educacio a l’apartat: S’han publicat les normes de preinscripció i matrícula de l’alumnat per al curs 08-09 i a la Unitat d’Educació de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. Telèfon: 93 721 68 82

128 Març 2008

L’equip de govern local ha aprovat el conveni per a l’atorgament de subvencions als centres educatius del municipi: CEIP Lola Anglada, CEIP Onze de Setembre, CEIP Pilarín Bayés, CEIP Purificació Salas Xandri, CEIP Taula Rodona, CEIP El Turonet i IES Sant Quirze, pels exercicis 2008-2011 i per un import total de 102.000 €. Aquestes quantitats es distribuiran de la següent manera: 7.750,76 € per al CEIP Lola Anglada; 17.896 € per al CEIP Onze de Setembre; 14.912,46 € per al CEIP Pilarín Bayés; 18.493,31 € per al CEIP Purificació Salas Xandri; 11.928,42 € per al CEIP Taula Rodona; 11.928,42 € per al CEIP El Turonet i 19.090,12 € per a l’IES Sant Quirze. Segons el regidor d’Educació i

11


DONA / COOPERACIÓ

Març, mes de les dones El proper mes de març l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès organitza una sèrie d’activitats i propostes centrades en la dona. Des de la Regidoria d’Igualtat s’ha treballat una oferta per a tots els gustos i col·lectius, amb l’objectiu de fomentar la igualtat entre homes i dones i sensibilitzar la població entorn aquesta temàtica. En aquest sentit, el proper 8 de març tindrà lloc la inauguració oficial del programa d’actes. Serà al Parc de les Morisques, a les 10 hores i anirà acompanyat de la tradicional lectura del manifest. Enguany, a més, hi haurà una gimcana esportiva durant el matí. Altres iniciatives que es duran a terme al llarg d’aquest mes són xerrades-col·loqui entorn aspectes relacionats amb la salut

i la vida professional de la dona, com ara la interrupció de l’embaràs. També es tractaran, mitjançant alguns tallers, aspectes

com l’estrès o les emocions. Si voleu conèixer totes les iniciatives, podeu connectar-vos a: www.sqvalles.cat.

Març 2008

128

12

La sessió es va fer a l’Onze de Setembre

plats estaven amanits amb espècies del país, i la classe es va acompanyar de música i contes de l’Índia. La regidora d’Igualtat, Lluïsa Cobo, va participar al taller, que ha valorat com a “novedós i global, ja que permet conèixer els aspectes gastronòmics i culturals d’altres societats, alhora que fomenta la relació entre

les dones i homes del municipi i, per tant, el teixit participatiu”. Actualment la Regidoria d’Igualtat treballa en l’organització d’una altra cuina del món. L’àmplia oferta de països i gastronomies donarà lloc a què els tallers s’organitzin freqüentment. L’activitat estarà subvencionada per la Diputació de Barcelona.

Elevada participació al curs de formació per a entitats i oenegés La Regidoria de Solidaritat, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, va realitzar el passat dissabte 9 de febrer un curs de formació a les entitats del municipi. Aquesta iniciativa s’emmarca en els plans de formació que cada any la Regidoria desenvolupa i respon a la sessió de 2007 que havia quedat pendent. Ara, el govern local

El mes de març serà el marc escollit per donar a conèixer el Pla de Sensibilització 2008. Es tracta d’un programa d’activitats que té com a objectiu sensibilitzar la població amb els països en vies de desenvolupament i implicar-la en les diferents iniciatives que, des de Sant Quirze, es duen a terme per ajudar els menys afortunats.

l’ha recuperada i l’ha centrada en l’elaboració de polítiques associatives de cooperació internacional. Una introducció a aquesta temàtica que va impartir el membre de l’oenegé Coperacció, David Pruja. Més d’una vintena d’integrants d’entitats i oenegés locals van assistir a la xerrada. Els principis ètics i polítics de

la cooperació o la introducció a les estratègies d’intervenció i organització institucional van ser alguns dels elements clau que es van tractar durant la sessió, celebrada al Centre Cívic Can Feliu. La propera classe tindrà lloc, com és tradicional, al novembre de 2008. La temàtica encara està per determinar.

El programa d’enguany tracta diferents temàtiques, com el comerç just, els drets dels infants, els valors socials o la cooperació. La inauguració oficial dels actes, que s’allargaran durant tot l’any, es farà el proper 7 de febrer a les 21.30 h a la Patronal. Podeu consultar al detall totes les iniciatives a www.sqvalles.cat .

Nova imatge del Pla

Marca de la Regidoria d’Igualtat

La Regidoria d’Igualtat aposta per les cuines del món Una vintena de quirzetencs i quirzetenques es van acostar el mes passat a la cuina de l’Índia. El xef Imad El Hadad va fer servir les instal·lacions del CEIP Onze de Setembre per donar a conèixer els plats tradicionals del seu país, en el marc de les sessions de cuines del món que organitza la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. Imad és membre de l’Associació Alhanan, una entitat que dóna suport a les dones nouvingudes, maltractades i a la gent gran. Alhanan es troba ubicada a les dependències de la Diputació de Barcelona. La iniciativa forma part del catàleg d’activitats que a finals de 2007 ofereix la Diputació de Barcelona als ajuntaments, i especialment al col· lectiu de dones. Durant la sessió, Imad va preparar mutaba, un plat a base d’albergínies; fatuch, una amanida variada; patates amb carn al forn i magli, una crema de sèmola d’arròs. Tots els

Pla de Sensibilització 08

L’Ajuntament atorgarà més de 115.000 € a projectes de cooperació L’Ajuntament ha aprovat les bases reguladores per a la concessió d’ajuts a projectes de cooperació al desenvolupament per un import total de 115.092,21 €. Aquesta xifra respon a 4.500 € de subvencions a ONG solidàries; 3.000 € per a subvencions a camps de treball, i 107.592,21 € per a ajuts humanitaris per al desenvolupament. Aquesta darrera xifra es desprèn del 0,85% resultant dels ingressos ordinaris de l’Ajuntament, un tant per cent per sobre de l’ordinari de la majoria d’administracions, situat en el 0,7 %. L’objecte d’aquestes bases és definir el conjunt de condicions i el procediment a seguir per a la sol·licitud, admissió, avaluació i pagament dels ajuts que atorgui l’Ajuntament per a projectes de cooperació al desenvolupament promoguts per ONG i entitats solidàries de Sant Quirze del Vallès. Segons aquestes bases, poden sol· licitar ajuts totes aquelles entitats sense ànim de lucre inscrites al Registre Municipal d’Entitats i Associa-

cions Ciutadanes i que tinguin entre els seus objectius la realització d’activitats de cooperació al desenvolupament, el foment de la solidaritat entre els pobles o l’ajuda humanitària en l’àmbit internacional. Unes iniciatives que s’hauran de justificar documentalment, a l’igual que posteriorment l’entitat haurà de justificar les despeses dels ajuts concedits per l’Ajuntament. El termini per cursar les sol·licituds es va iniciar amb la publicació de les bases al butlletí municipal Informem del mes de febrer i finalitzarà a les 20 hores del 31 de març de 2008. Les associacions hauran de presentar un model oficial de sol·licitud, emplenat i signat pel representant legal acompanyada del formulari oficial de sol·licitud. Ambdós documents s’adreçaran a la Regidoria de Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament i es lliuraran a l’OAC de 9 a 20 hores dins el termini establert. Les bases reguladores les trobareu íntegres al web municipal: www.sqvalles.cat.


PARTICIPACIÓ / SALUT

Activitats per a tothom al Centre Cívic Can Feliu El mes de març es presenta atapeït d’activitats al Centre Cívic Can Feliu. Xerrades-col·loqui, master class de danses diverses o cicles centrats en la natura són algunes de les propostes que la ciutadania de Sant Quirze podrà gaudir els propers dies. Les xerrades Les iniciatives per al mes de març al Centre Cívic comencen dimecres dia 5 a les 19 h amb la xerrada-col·loqui: “La interrupció de l’embaràs: un camí difícil per a les dones, pels professionals i per la justícia”. Es tracta d’una sessió a càrrec de Vicen Lauga (CAPS), Mª Ángeles Montoya (Dones i Drets), i un representant de l’Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears. La sessió està organitzada per la Regidoria d’Igualtat. Una altra xerrada organitzada per aquest mes, i emmarcada dins del Cicle de descoberta de la natura és “Descobrim l’ornitologia, descobrim galliners”, a càrrec de Sant Quirze del Vallès Natura. Una oportunitat

per conèixer els diferents tipus d’ocells, les migracions de les orenetes, i moltes coses més. El preu és gratuït i la sessió tindrà lloc dissabte dia 8 de 9 a 12 h. Aquesta sessió es complementarà amb la de dissabte 29, també a les 9 h, i la següent temàtica: “Alliberament de la fauna salvatge”. Ambdues xerrades compten amb el suport de la Fundació Caixa de Sabadell. Les dones també centraran part de les activitats del mes, amb la xerrada del proper dia 13 a les 19.30 h: “Les dones a l’Àfrcia”, a càrrec de la doctora Dolors Coll. La iniciativa està organitzada pel Grup Cultural de la Dona Caterina Albert, amb la col· laboració de l’Ajuntament. L’acte tindrà lloc a la sala d’actes del Centre Cívic Can Feliu.

Altres iniciatives Si us agrada el country i voleu aprendre a ballar-lo, aquest mes teniu una oportunitat. La Cafeteria La Masia organitza una Master Class de Country els propers dies 7 i 28 de març, de 22 a 24 h. El preu és de 4 € i inclou una consumició (aigua, refresc o cervesa). Si us interessa la música, aquest mes també s’organitzarà l’habitual Taller d’aproximació a la Música. Serà dilluns dia 10 a les 19.30 h. En aquesta ocasió, hi haurà una sessió de cinema amb la projecció del concert número 2 de Brahms per piano i orquestra. Al piano, Krystian Zimerman i com a director, Leonard Bernstein. Recordeu que les sessions s’organitzen el tercer dilluns de cada mes (a excepció d’aquest mes que

és el segon) i són gratuïtes. Tampoc no cal inscripció prèvia. Finalment, si el que voleu és coneixer-vos una mica més a vosaltres mateixos, la Regidoria d’Igualtat organitza a la sala de l’altell del Centre Cívic Can Feliu el proper dia 11 de març un taller que porta per nom: “Berenars dels dimarts: salut emocional de les dones”, a càrrec de Victòria Lopera.

Curs de formació per a entitats: La comunicació Els propers dies 15, 17 i 22 d’abril el Centre Cívic Can Feliu acollirà el desenvolupament d’un taller de formació per a entitats. L’objectiu és que aquestes puguin adquirir les habilitats interpersonals necessàries per a una bona

comunicació interna, així com perquè disposin de les eines que ajudin a adaptar el pla de màrqueting a l’activitat que realitza cada entitat. En aquest sentit, també se’ls indicarà com dissenyar un pla que permeti donar a conèixer l’entitat i adquirir una visió global del procés de creació d’una pàgina web des de la vessant comunicativa. El preu del curs és gratuït i va a càrrec de la Fundació Pere Tarrés, sota la organització del servei de Participació Ciutadana de l’Ajuntament. Aquelles entitats que estiguin interessades a realitzar-lo poden inscriure’s del 3 de març al 4 d’abril al Centre Cívic Can Feliu, o enviar un correu electrònic a: melerorj@sqvalles.org, de dilluns a divendres d’11 a 14 h i els dijous de 18 a 21 h.

L’experiència d’Avan a Sant Quirze Millors serveis al Centre Tal i com ja hem explicat en altres ocasions, l’AVAN és una entitat sense ànim de lucre que dedica els seus esforços a la difusió i la divulgació de la neurologia, així com a la millora de la qualitat de vida dels afectats amb diferents malalties relacionades amb aquest camp (nens, adolescents i/o adults). La nostra principal tasca és, doncs, estar al costat de les persones, evitar la soledat, etc. Per aquest motiu, plantejem una xarxa d’amistat oberta a tothom, sense cap límit d’edat, cultura, creença o economia. És a dir, AVAN no exclou ningú. Des què vàrem engegar la nostra activitat a la Masia de Can Feliu (els dilluns al matí) diverses han estat les persones que s’han dirigit per rebre informació, assessorament, ajuda i suport. Val a dir, que ja hem pogut iniciar tallers d’estimulació cognitiva específica, dirigits per un professional, per a persones que presenten un deteriorament cognitiu patològic (Deteriorament Cognitiu Lleuger, Malaltia d’Alzheimer, Demència per a cossos de Lewy, Demència Vascular, etc….).

En aquests tallers d’estimulació cognitiva (“gimnàstica mental”) es treballen diferents funcions cognitives com són: el llenguatge, la memòria, l’aprenentatge, l’atenció, el raonament, etc… mitjançant tècniques ecològiques (és a dir, properes a la realitat de cada persona). Aquest tipus de tallers pretenen diferents objectius: - Estimular cognitivament el subjecte per mantenir les seves capacitats cognitives residuals i alentir el curs progressiu de la malaltia. - Millorar, en la mesura d’allò que sigui possible, el rendiment cognitiu i funcional del malalt. - Evitar la desconnexió de l’entorn i enfortir els vincles socials i relacionals. - Proporcionar al subjecte la sensació de seguretat i incrementar la seva autonomia personal en les activitats bàsiques i instrumentals de la vida diària. - Estimular la propia identitat i autoestima: dignificar-lo. - Modificar i reduir els canvis de comportament que experimenten.

- Modificar l’entorn físic habitual per disminuir les conductes inadequades i augmentar o mantenir l’autonomia funcional. - Minimitzar l’estrés i evitar reaccions psicològiques anòmales en els cuidadors. - Millorar la qualitat de vida del malalt i del cuidador. Altres tasques que també s’estan realitzant són el suport psicològic tant als malalts com als seus familiars. Pel que fa a la difusió de la neurología, AVAN col·labora amb Ràdio Sant Quirze i realitza xerrades mensualment. Alguns dels temes tractats han estat: les migranyes, el dolor, la malaltia d’Alzheimer i la malaltia per cossos de Lewy, la celebració del Dia Mundial de l’Alzheimer, etc.. . Però, estem convençuts de què això només és el principi d’un llarg camí. Si esteu interessats a conèixer més de nosaltres podeu dirgirvos a la Masia de Can Feliu tots els dilluns en horari de 9-14h, o bé, mitjançant els telèfons 685.81.41.66 o 93.788.20.80.

d’Atenció Primària El CAP de Sant Quirze disposarà del personal de pediatria necessari. Segons que ha manifestat el regidor de Sanitat, Edel Balboa, properament es cobriran les places d’aquests professionals, donat que el procés de concursoposició per a seleccionar-los ja s’ha iniciat. “D’aquesta maneraha manifestat Balboa- donem un pas més perquè el CAP doni una cobertura en condicions,

de qualitat i a l’alçada de les necessitats de la població”. D’altra banda, i també en relació al CAP, el centre ja disposa de connexió elèctrica amb la companyia Fecsa. Després d’haver estat connectats a un generador durant un any i mig, una cessió del sòl per part de l’Ajuntament a la companyia ha permès gestionar el tema amb agilitat i aconseguir un subministrament ordinari de llum. 128 Març 2008

En aquesta ocasió l’Associació Vallès Amics de la Neurología (AVAN) volem fer un balanç de les activitats que s’han realitzat al llarg d’aquests set mesos a Sant Quirze del Vallès.

13

foto

El Casal d’Avis ofereix tallers de pintura, fang i manualitats per a jubilats i pensionistes. Les classes, que començaran al mes d’abril, s’impartiran els dilluns

de 17 a 19 h i els dimarts de 10 a 12 h. Per a més informació i inscripcions, adreceu-vos al Casal d’Avis (sra. Carmen Muñoz).


OCUPACIÓ / PROMOCIÓ ECONÒMICA

La Regidoria d’Ocupació activa un servei d’alertes per SMS La Regidoria d’Ocupació ha activat un servei d’alertes per missatge de mòbil (SMS). Aquest iniciativa, que s’ha dut a terme gràcies a la Regidoria de Noves Tecnologies, permetrà avisar els inscrits al Servei d’Ocupació quan es publicitin ofertes laborals. En aquest sentit, el sistema dóna resposta a les necessitats de les persones en situació de recerca de feina que s’hagin adreçat a la Regidoria per rebre assessorament en aquesta matèria. A més, l’agilitat de la iniciativa permet gestionar de forma ràpida i eficaç les ofertes i demandes,

donat que l’usuari podrà posar-se en contacte immediatament amb el Servei d’Ocupació després de rebre el missatge. Un sistema que abans es feia a través del correu electrònic o la trucada telefònica, depenent per tant, de la disponibilitat o recerca del candidat/a. El regidor d’Ocupació, David Sànchez, ha valorat molt positivament la iniciativa “donat que fa temps que hi treballem. Quan un usuari s’acosta al Servei d’Ocupació, se li ofereix la possibilitat de cedir les dades necessàries per rebre els missatges al mòbil. Tots accepten,

donat que la urgència en la recerca de feina o la disponibilitat absoluta a aconseguir-la són factors claus en aquests perfils.” Aquest sistema d’SMS se suma a les proves pilot que ja es duen a terme des de Via Pública i que informen els comerciants sobre les incidències o obres al carrer. De fet, segons l’alcaldessa, Montserrat Mundi, “cal anar desplegant aquest sistema en diversos àmbits municipals, és a dir, a diferents col·lectius, doncs des de l’equip de govern apostem per l’eficàcia de les noves tecnologies”. Els usuaris rebran un missatge al mòbil

Onstudi, cuines de disseny

“Captar la idea de cuina que té el client i escoltar-lo és més important que vendre”

Març 2008

128

14

Sant Quirze del Vallès compta amb un espai de cuines de disseny que treballa projectes professionals i personals. Es tracta d’Onstudi, un negoci que durant tres anys estava situat a la Plaça de Sant Jaume i ara es troba a l’avinguda de Pau Casals, 33. La nova ubicació coincideix amb un nou enfocament més centrat en les projectes de cuines que inclouen el disseny i l’obra. El gerent del negoci, Pere Gámiz, explica que les marques són el seu element diferenciador “doncs treballem amb Arrital, Copat i Doca i això fa que delimitem el tipus de cuina amb què projectem. De fet, Doca és la única marca que treballa el 100% de la seva producció

a mida. Per tant, són projectes d’alt nivell”. On Estudio s’encarrega també de l’equipament d’electrodomèstics, escollint la distribució més adequada i les marques més adients segons les necessitats del client: “Avui dia sovint els clients no són conscients de les dimensions i nosaltres assessorem i estudiem on col·locar cada detall, tant per als que cuinen sovint i tenen unes necessitats com per aquells que fan de la cuina un espai funcional”, comenta Gámiz. L’empresa fa pressupostos sense compromís i treballa en la zona de Barcelona i província. Podeu trobar més informació a: www.onestudi.com.

Els detalls són bàsics en qualsevol cuina


JOVENTUT VÍDEO FÒRUM: “QUIERO SER COMO BECKHAM”

TARDA JOVE: “JOCS DEL MÓN”

TORNEIG DE MAGIC THE GATHERING I WARHAMMER

Emmarcat dins les activitats del Dia de la Dona 2008 proposem obrir una mica el debat sobre el paper de les dones, noies i nenes hores d’ara i encara a la nostra societat més propera.

El fet de viure en una societat democràtica, en què es defensa la diferència cultural, sexual, ètnica i religiosa, no garanteix que en la realitat social sigui un dret respectat i assimilat per la ciutadania. La discriminació és una actitud encara present a la nostra societat i s’ha de combatre.

Novament es posa en marxa el torneig de Magic the Gathering, joc d’estratègia que es juga amb cartes i que té un gran nombre d’aficionats entre els i les joves de Sant Quirze.

Un dia, mentre està jugant al parc, la Jules es fixa en ella i la convida a unir-se a l’equip femení local, entrenat pel Joe. A la Jesminder li sorgeixen de la nit al dia una sèrie d’oportunitats i problemes que faran tremolar el seu petit món. Té davant seu l’oportunitat de dur al seu equip a les finals i gaudir amb el que realment li agrada i se li dóna bé, però entrarà en conflicte amb la seva família i la seva comunitat i emprarà diferents estratègies per a poder fer realitat els seus desigs. Després de la projecció debatrem sobre els rols de gènere, la identitat cultural i la convivència cultural. Dia: divendres 7 de març de 2008 Hora: 18.30 h - Lloc: Espai Canya Jove Gratuït Més informació: Espai Canya Jove tel. 937 227 444, espaicanyajove@sqvalles.org

AVANÇAMENT TALLER DE CINEMA “KURT CIRKUIT 08” A partir del dia 17 d’abril tindrà lloc la segona edició del taller de cinema digital “Kurt-Cirkuit 2008” a Sant Quirze del Vallès. Durant 8 sessions es treballarà el tema del guió, de la preproducció, de l’assaig i de la direcció d’actors, de la realització, i durant 2 dies més es rodarà allò escrit i assajat, es muntarà i editarà el curtmetratge resultant i s’estrenarà amb tota la pompa a La Patronal. Aquest taller de cine, KURT-CIRKUIT estarà subvencionat en una part per la regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. Edat limitada de 15 a 25 anys. Places limitades. Del 26 de març al 10 d’abril període obert d’inscripció. Coneix i viu el cinema des de dins i digues la teva amb imatges. Mai se sap... potser portes un Spielberg o una Sofia Coppola dins! Sssshhhh, SILENCI! TINC MOLTES COSES A DIR! Dijous 17, 24 d’abril, 8, 15, 22 i 29 de maig, 5 i 12 de juny Hora: de 18.30 a 20.30 h Rodatge: dos dies a concretar Lloc: Espai Canya Jove Més informació: Espai Canya Jove tel. 937 227 444, espaicanyajove@sqvalles.org Organitza: Espai Canya Jove (regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès) i associació juvenil EnvidiARTE.

TALLER DE CÒMIC PER A JOVES A LA BIBLIOTECA El proper dia 11 de març (dimarts) a les 18 h tindrà lloc a càrrec de l’especialitzada Escola Joso un taller de còmic adreçat als i les joves a la Biblioteca. Per a més informacions i inscripcions, adreceu-vos a la Biblioteca directament o bé truqueu al 937 219 547. Places limitades. Gratuït.

Una de les possibles maneres de fer-ho és conèixer jocs i dinàmiques contra la discriminació. Així, mentre aprenem nous jocs, aprenem sobre noves cultures, fent-les més nostres, més properes. Amb el coneixement de diferents aspectes relatius als pobles i la gent sobre els quals recauen actituds discriminatòries, s’afavorirà una actitud de respecte, comprensió, apropament envers altres formes de pensar, cultures, etc., diferents a les nostres. Amb aquesta edició de la Tarda Jove juntament amb una recopilació de jocs que pertanyen a diferents llocs del món, a part de divertir-nos, l’objectiu primordial serà el treballar contra les actituds de discriminació no-justificada vers altres cultures. Per tant, JUGUEU AMB NOSALTRES? Dia: dimecres 12 de març de 2008 Lloc: Espai Canya Jove - Hora: a partir 18h Més informació: Espai Canya Jove tel. 937 227 444, espaicanyajove@sqvalles.org Col·labora: Fundació Akwaba

Cada participant haurà de dur les seves cartes i jugarà de manera individual, enfrontant-se en cada ronda amb un altre participant. També, de manera simultània, tindrà lloc un torneig de Warhammer, joc d’estratègia on juguen diversos jugadors en diferents fronts i en el que es lliuren fantàstiques batalles amb figures en miniatures de personatges arrelats a l’imaginari literari i tradicional. En aquest cas, us heu d’inscriure per parelles. Les inscripcions es realitzaran fins al 26 de març l’Espai Canya Jove. Degut a les vacances de Setmana Santa, aconsellem fer ús del contestador telefònic o de l’adreça electrònica (937 227 444, espaicanyajove@sqvalles.org ) Dia: dissabte 29 de març de 2008 Lloc: Espai Canya Jove Hora: a partir de les 10.30 h Col·labora: Club de Rol Sant Quirze Anathema

FITXA TEMÀTICA

Carnets internacionals d’alberguista i d’estudiant S’apropa la setmana santa i molts esteu pensant en com gaudirne i, sobretot, on. Des del servei d’informació juvenil de l’Espai Canya Jove us recordem que podeu tramitar els carnets d’alberguista en totes les seves modalitats (juvenil, adult, familiar i de grup) i el carnet d’estudiant i professor internacional per tal d’obtenir tot d’avantatges i descomptes així com poder allotjar-se en albergs de tot el món que pertanyen a la xarxa internacional. Aquests són els carnets que us podem tramitar a l’Espai Canya Jove de Sant Quirze del Vallès:

• CARNET INTERNACIONAL D’ESTUDIANT (ISIC) Aquest carnet de la International Student Travel Confederation (ISIC) és per a estudiants a partir de 12 anys. Vàlid per a estudiants que cursin qualsevol dels ensenyaments del sistema educatiu (ESO, universitat, cicles formatius, batxillerat...) o que estiguin matriculats en qualsevol curs (d’idiomes, de música. no reglat...) amb la condició indispensable que la durada del curs mai no podrà ser inferior a sis mesos. El carnet permet obtenir descomptes en transports i en alguns llocs d’interès cultural com museus o teatres arreu del món... i a l’hora de comprar bitllets i productes turístics a les agències acreditades a Catalunya i les oficines d’estudiants d’arreu del món. S’ha de tenir present que els avantatges i descomptes poden tenir restricció d’edat. Per obtenir-lo cal presentar: - DNI o passaport original - 1 fotografia - matrícula, carnet o certificat original del centre on consti que l’interessat/da està matriculat/da i que especifiqui el curs actual. Preu: 6€ / Vàlid per a un any.

• CARNET INTERNACIONAL DE PROFESSOR (ITIC) És un carnet per a professors i professores en actiu amb un horari mínim de 18 hores setmanals que permet obtenir descomptes en activitats culturals (museus, teatres, exposicions, cinemes...) i, eventualment, en transports. Només es pot fer servir fora de l’Estat Espanyol. El carnet té una durada limitada: d’1 de gener a 31 de desembre o bé quan el professor/a deixa d’estar en actiu. Per obtenir-lo cal presentar: - DNI o passaport original - 1 fotografia - certificat original del centre d’ensenyament on consti que l’interessat/da hi treballa a dedicació plena (un mínim de 18h setmanals). Preu: 8€ / Vàlid per a un any.

• CARNET INTERNACIONAL D’ALBERGUISTA És el carnet imprescindible per allotjar-se als albergs afiliats a la xarxa IYHF (International Youth Hostel Federation) que hi ha arreu del món. Té una durada d’un any a partir de la data d’expedició. Hi ha diverses modalitats: juvenil, adult, de grup i familiar - ALBERGUISTA JUVENIL: De 14 a 29 anys (ambdós inclosos). Els menors de 14 anys han d’anar obligatòriament amb el carnet familiar amb els seus pares. Per obtenir-lo cal presentar: - DNI o passaport original Preu: 5€ / Vàlid per a un any a partir de la data d’expedició. - ALBERGUISTA ADULT: A partir dels 30 anys (sense límit d’edat). Per obtenir-lo cal presentar: - DNI o passaport original Preu: 12€ / Vàlid per a un any a partir de la data d’expedició. - ALBERGUISTA GRUP: Per a associacions juvenils, entitats sòcioculturals, centres d’ensenyament... Per obtenir-lo cal presentar: - Document del centre, degudament signat i timbrat, conforme l’entitat sol·licita el carnet. En el document ha de constar el nom del centre o associació, adreça, NIF i població. En el cas d’entitats sense número d’identificació fiscal, hauran d’indicar el número de DNI del responsable de l’entitat o grup. Preu: 15€ - ALBERGUISTA FAMÍLIA: Per a matrimonis, parelles... amb fills menors de 18 anys. Un nen o nena menor de 14 anys no pot fer-se cap carnet individual, per tant, haurà d’anar amb un carnet familiar obligatòriament. Els i les filles majors d’edat hauran de fer-se un carnet individual. Famílies nombroses: el carnet d’alberguista familiar és gratuït per a les famílies nombroses. Per a la tramitació del carnet, a més, hauran de presentar: • full de sol·licitud, degudament emplenat i signat, que trobaran al llibre d’avantatges i descomptes que reben del Departament de Benestar i Família. • Títol de família nombrosa, original i fotocòpia. Per a obtenir-lo cal presentar: - DNI original del pare o mare Preu: 24€

128 Març 2008

La Jesminder és una noia de 18 anys que viu amb la seva família hindú a Londres. Els seus pares volen que sigui educada per a ser la perfecta esposa índia, però ella no té temps per a pensar en aquestes coses perquè el que li agrada és jugar a futbol.

15


BENESTAR SOCIAL

La Unitat de Benestar Social ha atès 251 noves famílies durant 2007 La Regidoria es proposa augmentar la gestió de serveis per tal de canalitzar les demandes de la ciutadania L’equip Equip bàsic d’atenció social primària de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha atès durant el 2007 un total de 251 noves famílies. A més, s’han realitzat 1422 entrevistes, de les quals 387 han estat relacionades amb els temes d’infància i joventut (0 a 18 anys). La resta d’atencions han girat entorn temes diversos com ara la tramitació d’ajuts econòmics, el servei d’atenció domiciliària, la teleassistència, les sol·licituds de la llei de la dependència, els recursos per a persones amb disminucions o les sol·licituds de recursos per a la gent gran. Unes intervencions que l’equip ha realitzat de manera satisfactòria i amb la incorporació d’un nou professional.

Març 2008

128

16

El regidor de Benestar Social, Edel Balboa, ha valorat molt positivament les dades de 2007, tot i que reconeix “la necessitat de continuar treballant per tal d’incrementar la gestió de serveis i la qualitat amb què els oferim. Cal que la ciutadania vegi en aquest equip la via o l’instrument per canalitzar les seves demandes entorn administracions superiors, a més de trobar el suport professional que necessiti en situacions problemàtiques o complicades”. De les 1422 entrevistes realitzades, 1135 entrevistes han estat concertades a través de cita prèvia, 89 s’han fet via telefònica, 75 han estat domiciliàries i 123 entrevistes s’han dut a terme sense cita prèvia.

La unitat de Benestar Social realitza actuacions que no obligatòriament han d’estar precedides d’una entrevista prèvia amb els professionals del servei. Aquest és el cas de la sol·licitud d’informació sobre recursos per a la gent gran (termalisme, viatges de l’Imserso, descomptes telefònica...), les prestacions per fills a càrrec, el reconeixement de grau de disminució, el dret a l’assistència sanitària gratuïta, la demanda de la targeta d’aparcament per a persones amb disminució, etc. Aquestes peticions generen un fluxe constant a la recepció del servei. En aquest sentit, durant l’any 2007 es van realitzar aproximadament 2250 atencions personalitzades per donar informació.

Els més grans requereixen de serveis

Jocs dels nens d’ahir per als avis de demà Les regidories de Gent Gran i Benestar Social, amb el suport de la Diputació de Barcelona, us proposen que participeu en una activitat intergeneracional: Jocs dels nens d’ahir per als avis de demà. Es tracta d’un taller en què es necessita una col·laboració molt especial: la dels néts i nétes. A

través de contes, coneixerem els jocs preferits dels que ahir van ser infants i ensenyarem a jugarhi als avis i les àvies del futur. Una nova forma de relacionar-se jugant plegats. La sessió tindrà lloc el proper 5 de març a la sala d’actes de la Biblioteca Municipal a les 18 hores.

Els avis del poble explicaran els jocs d’ahir


PARTICIPACIÓ

L’Ajuntament cobrirà el sostre de la pista poliesportiva de les Fonts L’equip de govern de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès cobrirà el sostre de la pista poliesportiva del barri de les Fonts. Així s’ha acordat aquest passat mes en el marc de la Junta de Govern. Aquesta actuació, que es materialitzarà sota la coordinació de la Regidoria d’Esports, es durà a terme d’una banda, gràcies a la subvenció de la Diputació de Barcelona en el marc de la convocatòria de la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat per un import de 37.584 €. Una segona font de finançament de l’obra sortirà de la Generalitat i concretament del PUOS “Pla Únic d’Obres i Serveis” i de l’aportació a l’obra que fa l’Ajuntament de Sant Quirze. La subvenció de la Diputació ja es va atorgar l’any 2007, però no es

va executar. Ara, l’actual govern ha aconseguit recuperar la subvenció i, tal i com ha manifestat el regidor d’Esports, José Luis Sagredo “es donarà resposta a una antiga demanda veïnal i permetrà que els equips de futbol puguin entrenar-se sense haver de patir les humitats de la riera propera o les inclemències del temps”. En aquest sentit, el cobriment també permetrà fer un ús multifuncional de la pista, donat que l’espai es farà servir per a actes lúdics i culturals durant la Festa Major del barri, sense la necessitat de llogar les cobertes, tal i com s’havia fet fins ara. Després del cobriment de la pista, el disseny de l’obra preveu cobrir els laterals. Aquesta darrera actuació es faria en una segona fase.

Aspecte de la pista

Més de 350 persones practiquen alguna de les activitats esportives municipals durant el darrer trimestre de 2007

Inscripcions i assistències El nombre total d’inscrits al ioga ha superat el centenar, aconseguint una assistència mitjana per sobre del 90%. Aquesta activitat s’ha desenvolupat a les instal·lacions del Casal d’Avis i del CEIP Pilarín Bayés de les Fonts.

Pel que fa als esports orientats a la gent gran, cal remarcar que l’activitat compta amb una gran acceptació per part del públic que hi assisteix, alhora que l’exercici físic s’adequa a les seves necessitats. En aquest sentit, la mitjana d’assistència gira entorn el 70 %. El CEIP Taula Rodona ha estat acollint els exercicis d’aeròbic i manteniment. El nombre d’inscrits a l’activitat ha estat de 32 persones, amb una assistència per sobre del 75% i una novetat: un nou equip de música que, segons els serveis tècnics de l’Ajuntament, ha aconseguit fidelitzar les persones usuàries. D’altra banda, el patinatge ha comptat amb un important volum d’inscrits enguany. El gimnàs del CEIP Purificació Salas ha acollit l’activitat que, tot i comptar amb alguns esportistes menys, ha aconseguit regularitzar les assistències: 14 nens i nenes han practicat aquest exercici que també s’ha acompanyat d’un nou equip de música, el que els ha permès gaudir d’uns entrenaments sense problemes acústics. En la mateixa línia, també han obtingut resultats positius les activitats de pilates i Chi kung. Més de quaranta persones han assistit a les sessions, que s’han desenvolupat amb el material específic necessari. Finalment, la dansa del ventre ha estat una de les activitats estrelles d’enguany. Una trentena de persones han après aquesta modalitat de

128

La gent gran practica aiguagim a la piscina

ball els dimarts i dijous des del mes de novembre. Aquestes xifres són un clar exemple, segons que ha manifestat el regidor d’Esports, José Luis Sagredo, del “funcionament satisfactori del trimestre, de la qualitat del personal que imparteix les activitats i de l’equip tècnic de la Regidoria”. El mes de febrer s’ha iniciat una nova activitat a Les Fonts, concretament Pilates, i les classes es realitzaran al gimnàs del CEIP Pilarin Bayés, els dimarts i dijous. L’equip de govern es planteja ara la posada en marxa al llarg del mandat de noves iniciatives que complementin les existents i ampliïn l’oferta.

Les obres del camp de futbol arriben a la seva fi Durant el mes de març finalitzaran les obres de pavimentació amb gespa artificial del camp de futbol. Una actuació que duu a terme l’empresa UTE Limonta i Asfaltos Reunidos i que va començar el desembre de 2006. L’obra consisteix en la instal· lació de gespa artificial d’última generació amb farcit de cautxú,

sobre una subbase elàstica assentada sobre base asfàltica. Aquest canvi suposa un estalvi d’aigua important, doncs tot i que la normativa obliga a instal·lar un nou sistema de reg, gran part de l’any no caldrà ni regar per les qualitats pròpies de la fibra.

Març 2008

Un total de 359 quirzetencs i quirzetenques han participat en les activitats esportives que, durant aquest darrer trimestre de 2007, ha posat en marxa l’Ajuntament, des de la Regidoria d’Esports. L’oferta d’activitats ha estat àmplia i l’assistència ha superat el 70% en la majoria de pràctiques esportives: ioga, gimnàstica de manteniment i aiguagim per a la gent gran, patinatge, pilates, dansa del ventre i Chi Kung. El regidor d’Esports, José Luis Sagredo, ha valorat positivament aquestes dades, tot encoratjant “la ciutadania a continuar inscrivint-se a les propostes esportives municipals, donat que és una forma de participar en la vida del municipi i aconseguir un estil de vida saludable”. Per la seva part, l’alcaldessa, Montserrat Mundi ha assegurat que “l’equip de govern continuarà treballant per l’esport, oferint serveis de qualitat, a l’alçada de les necessitats de la població i orientades a tots els sectors, des dels més petits fins als no tan joves”.

17


GRUP MUNICIPALS

AMB EL TEU VOT, RESPECTARAN CATALUNYA Pep Llamas, portaveu CiU

www.socialistes.cat/ ambit/santquirzedelvalles/

LES DONES DE SANT QUIRZE LES DONES DEL POBLE Elisabeth Oliveras elisabetholiveras@gmail.com Àlex Brossa brossa.alex@gmail.com

SOLUCIONS JUSTES, LÒGIQUES I VALENTES

Març 2008

128

Joan Gasull i Muñoz Portaveu del Grup Municipal ICV

18

MIREM EL FUTUR AMB LES IDEES CLARES

Han estat quatre anys dolents per al país, però ara ho podem canviar, ara és el moment de canviar-ho. Un vot a CiU és un vot a favor del país, a favor de la defensa dels interessos de Catalunya i de la seva gent, a favor que es respecti Catalunya. Respectar Catalunya és assolir un acord per a la qualitat democràtica. Respectar Catalunya és publicar les balances fiscals abans del debat d’investidura. Respectar Catalunya és concretar el calendari de desplegament del nou estatut. Respectar Catalunya és establir un model de finançament propi per a catalunya basat en la relació bilateral amb l’estat.

Respectar Catalunya és crear riquesa, crear ocupació i dignificar les pensions més baixes. Respectar Catalunya és poder decidir respecte les nostres infraestructures. Respectar Catalunya és lluitar contra el canvi climàtic, promoure les energies netes i garantir l’aigua. La nostra preocupació no és Rajoy o Zapatero, a nosaltres que no ens hi busquin en aquesta disjuntiva. La nostra preocupació és Catalunya. El dia 9 de març ens hi juguem molt. El Govern que en surti intentarà decidir el nostre futur econòmic, la nostra cohesió social i el nostre prestigi. Només Convergència i Unió pot condicionar el futur

Govern i per això el nostre paper serà més decisiu que mai. La pràctica totalitat dels estudis demoscòpics publicats fins avui coincideixen en una qüestió: Convergència i Unió serà una força política decisiva a partir del 9 de març. Aquesta realitat, abastament contrastada, és la conseqüència lògica d’un doble sentiment àmpliament compartit al sí de Catalunya: com a poble i com a persones, hem estat enganyats per les amables paraules dels uns, i menystinguts per l’arrogància dels altres. Només si som decisius Catalunya tornarà a ser respectada. Volem recuperar el respecte per al nostre país. Només si som decisius podrem aplicar les

mesures que proposem. Només si ho som podrem resoldre les qüestions que de debò preocupen la gent: educació, immigració, infraestructures, sanitat, ocupació... Si no ens hi esforcem nosaltres, no ens ho resoldrà ningú. I per aquells que descontents per la situació política actual, per la situació del país, pel tracte que ha rebut Catalunya, els demanem que no tinguin la temptació de votar en blanc. El vot en blanc, el 9 de març, quedarà en no res, molts vots en blanc no donaran un escó al Congrés, i per tant, serà un vot perdut per als interessos de Catalunya.

8 de Març Dia de la Dona Treballadora. Tots els dies han de ser el Dia de la Dona Treballadora perquè tots, i no només el 8 de març, les dones treballen per la igualtat i per l’ampliació dels seus drets. No obstant això, aquest any, el Dia de la Dona Treballadora té un significat especial perquè se celebra sota el marc de la nova Llei d’igualtat i un dia abans que decidim si volem se-

guir apostant pel govern que més ha treballat per reconèixer els drets de les dones (és a dir, el govern de José Luis Rodríguez Zapatero) o triem un senyor que el primer que farà serà retallar els drets aconseguits pels diferents col·lectius ciutadans. Aquesta llei no només trasllada a la nostra legislació directives comunitàries sobre la igualtat laboral i conciliació, sinó que contempla una gran bateria d’actuacions per fer

efectiu el principi d’igualtat i per eliminar qualsevol tipus de discriminació en els àmbits on aquesta segueix produintse: ocupació, conciliació de la vida laboral i personal, llistes electorals i direcció d’empreses entre d’altres. En aquest sentit la Regidoria d’Igualtat ha incorporat un Agent d’Igualtat la missió del qual és, entre d’altres, vetllar per l’equiparació de drets en els diferents projectes municipals fomentant el treball

transversal entre els diferents departaments municipals i entitats ciutadanes. Estem donant passos positius, però hem de continuar treballant perquè la igualtat efectiva sigui, el més aviat possible, una realitat; i això requereix un compromís per part de tots i totes, perquè la igualtat és una tasca diària d’educació, acció i conscienciació tant en l’àmbit familiar com en el laboral, educatiu, lúdic, etc.

En aquests 25 anys de treball al nostre poble, he tingut la sort de conèixer a moltes de les dones que conformen el nostre teixit cultural, associatiu, cooperant, comercial, esportiu, veïnal i especialment educatiu. DONES, la majoria d’elles treballadores a dins i fora de casa. DONES compromeses amb la família, amb els i les amigues. DONES decidides i emprenedores. DONES creatives i divertides, DONES valentes i perseverants, DONES intel·ligents i sinceres. DONES que estimen tot allò que fan. DONES que respecten i comparteixen el dolor d’altri. DONES que

amb dedicació i molta il·lusió aprenen al centre de formació d’adults l’Olivera. DONES, moltes d’elles mares, dels nous quirzetencs i de les noves quirzetenques. DONES que amb el seu esforç sense límit a les AMPES, a les corals, als clubs esportius, al teatre infantil, a la colla gegantera, al voluntariat per la llengua, al casal d’avis i àvies, al comerç, al centre d’atenció primària, a les escoles..., estan fent possible que cada cop més, TOTS i TOTES, sentim Sant Quirze com quelcom viu i com una tasca comuna per treballar.

Aquest vuit de març, voldria felicitarvos a totes i cada una de vosaltres per tota la feina feta fins ara i la que de ben segur continuareu fent. Davant la impossibilitat de fer-ho personalment, voldria dedicar aquest espai a totes les DONES i especialment a aquelles DONES que malgrat la vida no ha estat generosa amb elles- fins i tot terriblement injusta - ELLES son especialment justes, generoses, tendres, tolerants, acollidores, valentes, constants, lluitadores i presents. Així doncs, una abraçada ben forta per a totes vosaltres: la Viqui, les

Montses, la Teresa, les Lourdes, la Sra. Marina, la Paqui, la Gina, la Conxita, la Rosa, les Carmes, l’Alba, les Laures, l’Elena, les Martes, la Maria, l’Anna, les Mercès...De ben segur que no hi han tots els noms que mereixerien ser-hi. Per tant, si veieu a alguna de les nostres DONES, podeu aprofitar per fer-li una bona abraçada i un petó. Serà el reconeixement al fet de ser DONA del poble, però a més i sobretot, SER-NE AMB EL POBLE.

El proper 9 de març no només escollim un govern; també escollim uns valors, una forma de fer política, una manera d’entendre i de veure el món. Fa 4 anys la dreta va perdre les eleccions i ara, endurida i provocadora, ha renunciat a guanyar-les. Els catalans i catalanes podem decidir sense por. ICV-EUiA ha treballat de forma seriosa i tenaç, ha influït i ha denunciat quan ha calgut. Ha impulsat i ha estat decisiva en les millors lleis d’aquest Govern, denunciant aquelles que han girat l’esquena a l’esquerra i a l’ecologisme. Sempre ha aturat la dreta. Hem de decidir si seguim avançat o ens aturem. Si avancem des de l’esquerra i

l’ecologisme o ens aturem en el centre Si avancem amb el federalisme plurinacional o ens aturem en les autonomies. Si avancem amb drets i més polítiques socials o ens aturem en els xecs. Si avancem en drets i sous de la gent treballadora o ens aturem en la precarietat. Si avancem en polítiques verdes o ens aturem en les polítiques grises de sempre. El nostre programa és el de la justícia, la llibertat, la solidaritat, la igualtat i la pau. L’energia i la convicció de les nostres idees són les nostres eines per canviar el món. La nostra força és la força de la gent d’esquerres i ecologista. Els propers anys ens plantegem grans

reptes. La lluita contra l’exclusió i la pobresa, contra la desigualtat entre homes i dones, la batalla contra el canvi climàtic, disminuir la diferència entre els que tenen molt i els que tenen poc, avançar cap a un estat laic, gaudir de més seguretat amb més estat de benestar, ampliar els drets de ciutadania. Les respostes han de ser justes, lògiques i valentes A aquells i aquelles que dubten si participar, que pensen que el seu vot no canviarà les coses; als i a les que per cansament, desencant o impotència creuen que no és possible transformar la realitat des de l’esquerra, volem dir-los que hi ha un vot rebel que construeix alternatives.

Nosaltres, homes i dones d’esquerres, us demanem el vot per a la coalició ICVEUiA. La força que representa el catalanisme d’esquerres, ecologista, federalista i europeista. Que es compromet amb la ciutadania des de l’honestedat, la transparència i el diàleg. Que amb el seu inconformisme canvia les coses concretes. Que posa en el centre de la política els problemes quotidians de les persones. L’esquerra que garanteix polítiques d’esquerres i ecologistes. Obrim les portes a una nova política, a una nova etapa. Avancem, no ens aturem. Donem suport a ICV-EUiA, donem suport a Joan Herrera. ICV-EUiA

El nostre poble és cabdal per aquestes eleccions generals com a municipi prioritari del Partit Popular. El nostre país davant d’aquestes eleccions, pot prendre un camí cap al futur o seguir a la deriva d’un projecte que enredereix el país i l’hipoteca davant de les minories. Existeix una incertesa econòmica que

fa que el Partit Popular tingui la clau de les solucions a molts problemes, Rajoy entre d’altres mesures ha promés crear més de 2 milions de llocs de treball. El PP ho farà fent un esforç en la contenció de la despesa com varem fer el 1996, amb una llei d’equilibri pressupostari de dèficit 0, perquè les ad-

ministracions no gastessin més del que recaptaven. El Partit Popular creu que els impostos dels ciutadans és millor que els gestionin els mateixos ciutadans i no pas l’Administració, perquè qui crea ocupació i riquesa són els ciutadans i no els governs. Per això, i tantes d’altres propostes que quan al Partit Popular en-

capçalat per Mariano Rajoy estigui al govern posarà en marxa i farà que Espanya torni a ser capdavantera a Europa i faci que els ciutadans es sentin orgullosos de pertànyer a un país a on el drets individuals i els de país són respectats per avançar plegats, et demanem el suport el de 9 de març.

Pep Llamas, portaveu CiU

Moltes gràcies a TOTES. Elisabeth Oliveras.


VEU DEL POBLE

A finals de l’any 2000 la Comissió i el Parlament Europeus van aprovar la Directiva Marc de l’Aigua, el seu objectiu es el de fixar una actuació comuna sobre la gestió de l’aigua a tots els Estats Membres. L’aigua ha deixat de ser un recurs i s’ha convertit en un element basic que cal garantir dins de una bona qualitat ambiental. La situació actual obliga a regular l’ús de l’aigua de manera responsable, racional i sostenible Es evident que l’aigua es indispensable per la vida i per el manteniment del medi ambient. Es un be públic i com a tal cal protegir-lo i conservar-lo Naturalment això inclou el fet important de la qualitat de la mateixa. Per tal cal prevenir el deteriorament de l’aigua, millorar els ecosistemes aquàtics, estalviar-la, reutilitzar-la, reduir el defectes de les inundacions i sequeres i un ampli etcètera. La Directiva afecta a les conques fluvials, aigües superficials, zones humides, aigües subterrànies, epi-continentals i costaneres. Es tracta de una nova gestió de l’aigua en la que s’implica el sosteniment ambiental i econòmic, el manteniment dels recursos i la participació ciutadana en els plans i programes de gestió. A Catalunya l’aplicació de la Directiva correspon a l’Agència Catalana de l’Aigua i cal que pugui

comptar amb la col·laboració decidida de tots els ajuntaments i de tota la ciutadania. El pla d’actuació inclou el diagnòstic de la situació actual, la redacció del plans de gestió i la valoració dels mateixos d’acord amb el principi de recuperació de costos. Com a resum comprensible de la dura tasca que ens espera a tots, es podrien indicar-ne els següents principis: • No deteriorament i assoliment del bon estat integral de les masses d’aigua superficials i subterrànies. • Combinació de la contaminació i la gestió integrada de recursos • Plena recuperació de costos dels serveis relacionats amb l’aigua i l’ús dels espais aquàtics • Participació publica i trasnsparencia en les politiques d’aigua Això vol dir que la cultura de l’aigua de la que sempre s’ha parlat, i de la que poc cas s’ha fet, es converteix en una política concreta d’actuació coordinada amb les demes politiques sectorials, que ens obliga a tots i, no oblidem que la situació es greu. Ara be, cal demanar a les Administracions legislar normatives no complicades, no extenses, comprensibles, que siguin practiques i que serveixen.

Cal començar per inculcar a les escoles una veritable cultura de l’aigua i tenir un estudi ben fet i real de quins son els consums d’aigua dels diferents sectors. Be que es limiti l’aigua al consum familiar, be que es limiti l’aigua al ús públic. però sense convertir les ciutats en deserts i no fomentar encara més les places de ciment i els carrers sense arbres, i sobretot estudiar el enorme consum d’aigua de l’agricultura, d’algunes industries i dels jardins, en las que els nous sistemes de reg i l’aprofitament d’aigua reciclada es basic, imprescindible i fonamental. També cal fer un correcte seguiment de l’aigua que es perd malbaratada per defectes en la seva conducció. SQVNatura vol recordar que, dintre de les seves possibilitats i amb no poques dificultats i apart de la publicació del seu Manifest de juliol 2007 a aconseguit desencallar dos programes importants per el poble: La recuperació de la zona humida de Can Ponsic i la millora del Torrent de la Betzuca, a mes de desenvolupar una serie de activitats lúdiques per tal de conscienciar a la població de la importància de la mateixa. No ens podem adormir. Pere Costa Batllori Sant Quirze del Vallès Natura

Sant Quirze Solidari L’altra dia vaig assistir a un curs promogut per la Regidoria de Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de Sant Quirze. Es va parlar de què era la Solidaritat i la Cooperació i, dins del debat, es va considerar que, de vegades, el que es fa es “tapar forats”. A mi em va sorprendre la definició però tothom pot pensar el què cregui, però després de donar-hi voltes no m’he quedat satisfeta i per això haig d’aclarir que després d’estar treballant i visitar in situ els projectes, no crec que el nostre esforç sigui tapar forats, per diversos motius. És veritat que la gent diu que mentre hi hagin ONG i gent que ajudi, els estats no fan res (perquè ja li ho solucionen) però mentre hi hagi gent que es mori, no podem fer filosofies ni demagògia. Amb els meus viatges i la poca experiència he vist:

1) Que la gent ja ha après moltes coses que se’ls hi ha ensenyat. 2) Que els governs ja estan donant passos al ser exigits pels pobles “ensenyats”. M’explico? És fàcil, pels que estan ben asseguts en una taula, aixecar teories. Han d’anar in situ i després parlar. Que visquin aquella realitat i després parlin, que siguin honestos! El què és cert és que hi ha projectes que no es van a veure, hi ha grups de gent que fan coses “fora de lloc”. Els projectes han d’estar dins d’una lògica de treball comunitari . Molts pobles ja estan capacitats per dir com volen treballar per sortir endavant, i tenint això en compte, podem ajudar. Per cert, avui he tingut notícies de YURIMAGUAS - Perú, i em comenten que amb la construc-

ció del menjador escolar a la comunitat de Balsapuerto, els nanos tenen millor rendiment escolar. En fi, tot ha fet que l’any sigui més profitós. I pensar que tindran lloc per dormir és fantàstic. Aquest nanos han de caminar 2 i 3 hores cada dia per dins la selva per assistir a classe. Faig aquest aclariment donat que tot això és possible amb els Projectes presentats a la “Mesa de Solidaritat” i la col·laboració del quirzetencs amb tots els actes que es fan, un d’ells es el “QUINTO SOLIDARI” la veritat, crec que de tapar forats res de res. Per tot plegat, gràcies Poble de Sant Quirze.

Montse Vivé Membre de Sant Quirze Soldiari

Concert de Cecilias El divendres 4 de gener, a les 22 hores, va tenir lloc a la Patronal el tradicional concert de Reis que Sant Quirze Solidari ve oferint any rera any, enguany amb l’actuació del grup Cecilias. La sala es va anar omplint i, després d’una breu presentació de la presidenta de l’entitat, Marta Fernández, tots plegats ens vam endinsar en la música i l’espectacle que ens van oferir les tres noies que conformen aquest grup: l’Anna Tuà, l’Amàlia Menéndez i la Cristina Ruiz. Van començar el concert amb una posada en escena ben original i amb la seva simpatia, van cantar part del seu repertori de cançons, així com una versió bastant personal d’una cançó de Mecano. Durant la nit, tots

els assistents vam gaudir d’una música fresca, de qualitat i amb espectacle assegurat. Volem agrair a tothom la seva assistència, al grup Cecilias el fet d’haver col·laborat amb Sant Quirze Solidari, a través del concert de Reis, així com a la Regidoria de Cooperació la seva coparticipació en l’esdeveniment. També volem agrair la col·laboració que l’Escola de Música ens va oferir, portant el servei de bar. I especialment a tothom que fa possible que tirem endavant la tasca solidària, ciutadans, entitats i administració del poble de Sant Quirze. Gràcies. Sant Quirze Solidari

Niu del MussolLòssum Restaurants El dia 17 de febrer a les 19.30 h vàrem celebrar els 30 anys del Niu del Mussol i l’any de Lòssum. Vàrem fer un concert a la Patronal, amb un grup musical molt bo: Abeey Road, que van interpretar part de la música dels Beatles, perfectíssimament. Els pocs que hi varen ser, malgrat la publicitat que hem fet, vàrem

disfrutar molt, tant del concert, com dels millors caves que hi ha a Catalunya, presentats pels seus fabricants. Això sí, no vàrem fer botifarrrada, que sembla que aquí a Sant Quirze tot s’acaba així. El Niu del Mussol-Lòssum Restaurants

L’AIGUA, un be vital per a la vida Cada vegada plou menys, i quan plou .... Els pantans no s’omplen, ens portaran l’aigua amb vaixells. Que ens esta passant, es que tenim menys aigua, que passarà d’aquí pocs anys? L’aigua, un dels bens més valuosos i imprescindible per viure, no es tractada amb el respecte ni cura que es mereix. Entre tots hem de començar a respectar i a gestionar. Reduir el consum d’aigua no vol dir disminuir el nostre benestar. De fet, una persona pot satisfer les seves necessitats diàries amb 100 litres d’aigua. En la ma de les Administracions i de cadascú de nosaltres esta la responsabilitat. Com podem fer un ús més eficient de l’aigua? - Al mercat podem trobar una sèrie de mecanismes i dispositius d’estalvi d’aigua que poden ajudar-nos a reduir molt el consum d’aquest recurs (en les dutxes, en les aixetes, water,...) A part d’aquests mecanismes, és essencial que com a consumidors

apliquem unes bones pràctiques que garanteixin l’ús responsable de l’aigua, per exemple: - Evitem les fuites. Una aixeta que degota pot fer-nos perdre 500 litres al mes; una aixeta que perd un fil d’aigua, 3.000 litres al mes. - A l’hora de rentar els plats i la roba, intentem que estiguin ben plens. Cal escollir el programa més adequat per cada cas. En general, els electrodomèstics de classe A (màxima eficiència energètica) compleixen criteris d’estalvi d’aigua. - Podem emmagatzemar l’aigua de la pluja en dipòsits o aljubs soterrats i utilitzar-la després per regar. - Intentem plantar espècies autòctones, perquè s’adapten molt millor al medi i gairebé no cal regar-les. De segur que si ens aturem a pensar una mica , moltes idees per fer a casa nostra en el cap ens vindran! Com diu l’anunci; Estalvia l’aigua, cada gota compta! Nosaltres diríem; Estima l’aigua, cada gota esta a les nostres mans! Sant Quirze del Vallès Natura.

128 Març 2008

Directiva marc de l’aigua

19


BIS A BIS Maria Jesús Santafe Castro, Premi Dona 2008

“He tingut moltes necessitats i he donat exemple ajudant, tal i com em van ajudar a mi” Tenir 81 anys i bona salut és tota una conquesta. Haver viscut, a més, treballant amb il·lusió i rememorant els temps de dures jornades laborals amb entusiasme, tota una excepcionalitat. I així és com es pot definir la Maria Jesús : com una dona excepcional. Mestra de professió, aquesta quirzetenca del carrer Santiago Rossinyol, porta Ayera, un poblet d’Osca, clavat al cor. Va deixar la seva terra als tretze anys per treballar netejant una escola. Però, de seguida, algú va captar la seva intel·ligència i possibilitats, oferint-li l’oportunitat d’assistir a les classes. Gràcies a això, Sant Quirze va tenir mestra a l’única escola dels anys cinquanta, a los Rosales. I gràcies a ella, moltes dones van poder compaginar vida laboral i personal. Per això, i per tot el que ens explica avui, la Maria Jesús és la primera quirzetenca que rebrà el Premi Dona. Maria Jesús, d’Ayera a Sant Quirze hi ha un llarg recorregut. Com el recorda?

finalitzar la jornada. A les onze de la nit, amagada i amb poca llum, m’estudiava les lliçons.

Amb esforç i voluntat. La meva mare es va quedar vídua, amb quatre filles i una àvia a càrrec als 39 anys. Per tant, jo sabia que l’havia d’ajudar, com fos. Vaig començar a treballar en les feines de llar a una escola: ajudava amb els menjars, netejava els banys, obria la porta… Feia de tot- somriu- i amb ganes! Un dia, la directora em va dir, tal qual: “Maria

Un esforç que va merèixer els seus fruits. Sí, vaig fer els quatre anys de batxillerat i els tres de magisteri i vaig rotar per diferents centres com a interina fins que, al meu marit el van destinar a Barcelona i jo vaig aconseguir prou punts per venir amb ell aquí amb feina. Tot un repte llavors!

Vaig arribar a Sant Quirze amb la meva plaça de mestra i amb el mateix sou que el meu marit. Molt estrany llavors! Jesús, a la primera classe que trobis la porta oberta, entra-hi. És una llàstima que no estudiïs”. I així ho vaig fer. A Ayera havia anat a escola i tenia una bona base. No em va ser difícil continuar i vaig aprovar l’ingrés a l’institut després de molta insistència per part de les monges perquè m’hi presentés. Va deixar la neteja, doncs.

Març 2008

128

No, mentre em preparava per l’ingrés, netejava i ho feia tot. Necessitàvem aquesta ajuda! Les meves companyes de classe, que eren àngels de la guarda, em deixaven els llibres que jo no podia comprar, en

Què vol dir?

una escola, això és un magatzem de nens!”. Davant d’aquesta situació, poca cosa podia fer, així que vaig començar el curs amb el mateix entusiasme que el de les famílies de l’alumnat, que volien que els seus fills aprenguessin a llegir i escriure a diferència del que ells no havien pogut fer. Però no sigui tan modesta. Què va fer per aquelles famílies ? Bé, vaig acceptar més nens en una classe pleníssima, quan les mares em comentaven que, si us plau, si no els deixaven a l’escola no podien anar a treballar. Pensi que havia de demanar permís per desplaçar-me per la classe si no volia trepitjar peus o cames!

Doncs que jo no volia deixar d’exercir i venir aquí sense feina. M’havia suposat un gran esforç estudiar. Així que, vaig arribar amb la meva plaça i guanyava el mateix que el meu marit. Molt estrany llavors. De fet, a la feina al meu home i li deien: “S’ha venut a una dona!”.

Recorda alguna família en especial?

I com recorda els inicis a Los Rosales?

I qui va trobar?

Recordo que quan vaig arribar, hi havia 83 nens a classe. 83!! Jo havia tingut 11… D’11 a 83 hi ha molta diferència! Als quinze dies de començar, va venir una inspectora i em va dir: “No diguis que això és

Recordo una senyora que no portava els nens perquè no els podia pagar el duro que costava cada un a escola, mensualment. Jo vaig dir que trobaria algú que els pagués i que vinguessin. Ho feia jo. Pagava jo. També hi havia una família que vivia al bosc, que no tenien pràcticament ni per menjar. Menjaven a migdia una mica de pa amb sardines o qualsevol cosa al carrer. No podia permetre-ho, i vaig decidir que vinguessin a casa cada migdia a dinar. Vostè sí que és un àngel de la guarda.

20

No, jo he tingut moltes necessitats i he donat exemple del que jo he viscut, perquè a mi també em van ajudar molt. També li haig de dir que jo m’apuntava a tot: a recaudar diners pel càncer, a Santa Gemma, a l’Associació de Protecció social… Va viure també les riuades…

La Maria Jesús al mateix pati de casa, actualment.

Sí, tinc molt mal record d’aquella època. Una alumna se’m va morir. Va ser a la nit. Si hagués passat en horari escolar, haguéssim mort tots, perquè a la classe entrava aigua i sempre que començava a ploure els feia marxar a casa ràpid. Si aquell dia els hagués fet sortir de classe,

La Maria Jesús al pati de casa quan encara exercia

no haguessin arribat enlloc. Encara, però, recordo el seient buit de l’alumna que va morir i mai més no va tornar. Una dona treballadora, amb els mateixos ingressos que el seu marit als anys cinquanta, conscienciada amb les mares treballadores de l’època… Pensa que la dona ha guanyat terreny? Sí, és clar. Ara les dones són molt més despertes, saben què volen, més “desenvueltas”. Però, per contra, han pedut l’esperit d’esforç per trobar les coses. Homes i dones. I això és perquè els pares els ho posen tot molt fàcil. Jo, per exemple, sempre he estat molt amable amb els meus alumnes, però no he suportat mai la falta de respecte. Els últims anys de professió m’havia trobat amb algun cas així, i li asseguro que vaig patir... Però el vaig reconduir. Un d’ells, ara és enginyer i tot! Quin és el secret, doncs, de la seva trajectòria? Esforç. Esforç i el fet d’haver pogut comptar amb la meva mare i la meva germana que, mentre treballava, em cuidaven les filles. Que en tinc dues! Jo passava amb elles tot el temps que podia, però saber que hi havia algú a casa era bàsic.

Com ara… Sí. Però trobo que ara, no sé, les empreses haurien de disposar de petits espais per als infants, perquè deixar-los tan petits a escoles bressol… es perd molt ràpid el lligam amb la mare i és una llàstima. Passar temps amb els fills et dóna coses essencials, com quan la meva filla em va demanar si els nens venien de la cigonya… Encara me’n recordo com li vaig explicar que nosaltres els portàvem a la panxa com els gats de casa de l’àvia!- riu-. Vols un cafè? Una Coca Cola? No, gràcies m’esperen. Em deixa fer-li una foto? Espera! Que em canvio!! És que no m’esperava tot això del premi! Per què? Doncs perquè penso que hi ha moltes dones que han fet moltíssimes coses… Em va sorprendre quan m’ho van dir. Estic molt contenta, la veritat. Doncs, au, Maria Jesús, fem-li la foto que tothom l’acabi de conèixer.- Li dic somrient perquè, abans de fer l’entrevista, anar a buscar el pa li ha suposat mitja hora de camí. Tothom l’atura, antics alumnes i gent del poble que l’admira i l’estima.

Informem Març 2008  
Informem Març 2008  

Informem Març 2008