Page 1

informem Butlletí d’informació municipal de Sant Quirze del Vallès ★ Núm. 76. Juny 2003. IV època.

Resultat eleccions municipals 25 de maig de 2003

Pags. 8 i 9 Pags. 10 i 11

Mostra Gastronòmica Festa del Patrons


SERVEIS

SERVEIS SANITARIS

AJUNTAMENT Ajuntament (centraleta)

93 721 68 00

SIJ Canya Jove (Eduard Toldrà s/n)

93 721 95 48

Casal d’Avis

93 721 18 91

Normalització Lingüística (CNL)

93 721 18 99

Biblioteca Municipal (Eduard Toldrà s/n)

93 721 95 47

Regidoria de Seguretat Ciutadana i Trànsit

93 721 68 68

CAP Sant Quirze CAP Can Parellada Planificació familiar CAP Can n’Oriac (urgències) Consorci Hospitalari Parc Taulí Hospital de Terrassa Hospital de Sant Llàtzer Creu Roja Sabadell Farmàcia Amat Farmàcia Tugas Farmàcia Oliveres Farmàcia Clara Ferran (Les Fonts) Urgències Transport Sanitari de Catalunya

Regidoria de Salut Pública i Consum

93 721 68 84

SERVEIS

Regidoria d’Esports

93 721 68 84

Àrea de Serveis Personals (C/ Sant Isidre s/n) Regidoria de Benestar Social, Participació Ciutadana, Solidaritat 93 721 68 81 Regidoria de Cultura i Joventut 93 721 68 83 Regidoria d’Educació 93 721 68 82

Servei de promoció econòmica (Eduard Toldrà s/n) Serveis d’atenció als emprenedors, a les empreses i servei a l’ocupació 93 721 52 08 Equipaments esportius municipals Poliesportiu Sant Quirze Poliesportiu Les Fonts Piscina Municipal

93 721 39 75 93 784 12 77 93 721 39 75

Oficina Intermunicipal de les Fonts

93 786 33 74

CENTRES D’EDUCACIÓ Escola d’Adults Escola Municipal de Música IES Sant Quirze CEIP El Turonet CEIP Onze de setembre CEIP Pilarin Bayés (Les Fonts) CEIP Purificacó Salas Xandri

93 721 17 68 93 721 11 81 93 721 31 44 93 721 30 18 93 721 66 02 93 784 23 84 93 721 30 17

TELÈFONS D’URGÈNCIA Policia Local Guàrdia Civil ( Atenció al Ciutadà) Guàrdia Civil (Denúncies) Policia Nacional Sabadell Policia Nacional Terrassa Bombers Bombers de Sabadell Bombers de Terrassa ADF

Servei d'aigües CASSA (Atenció 24 hores) Servei d’aigües Les Fonts Enllumenat via pública (avaries) FECSA (Avaries) Ràdio Taxi Sabadell (Sant Quirze) Taxi Catalunya Catalana de Gas (Urgències) Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya Transports públics SA (línia Sant Quirze-Sabadell) Jutjat de Pau Funerària Truyols SA (servei permanent) Associació de Comerciants de Sant Quirze

93 721 41 80 93 783 41 66 93 721 52 65 93 710 65 58 93 723 10 10 93 721 00 07 93 782 13 00 93 726 22 22 93 721 06 99 93 721 40 36 93 721 39 33 93 785 76 61 061 904 106 106 901 500 510 93 731 22 81 902 13 13 26 900 770 077 93 727 48 48 93 716 62 62 900 750 750 93 205 15 15 93 710 79 51 93 721 18 51 93 580 97 10 93 721 22 94

informem Butlletí municipal de Sant Quirze del Vallès Núm. 76 - Quarta època - Juny 2003 Butlletí Informatiu de Sant Quirze del Vallès Dipòsit legal: B-6541-84

93 721 68 68 93 721 68 67 93 719 36 10 091 93 785 42 58 085 93 726 00 80 93 783 80 80 617 37 45 24

Totes les cartes de la veu del poble hauran de ser adreçades a la redacció abans del 15 de cada mes. L'extensió haurà de ser inferior a 20 línies i mecanografiades a doble espai. Hi haurà de constar el nom de l'autor, el DNI, l'adreça i el telèfon. L'Informem es reserva el dret a publicar les cartes si no compleixen tots els requisits abans esmentats i/o si arriben fora de termini.

Edita: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès Gabinet de Premsa Coordinació: Gemma Màrmol i Codina marmolcg@sqvalles.org Fotografies: Enric Alloza, Servei de Premsa Adreça: Plaça de la Vila, 6 08192 Sant Quirze del Vallès Tel. 93 721 68 00 Fax 93 721 15 31 Disseny i maquetació: Jordi Jardí

L'informem no es fa responsable de l'opinió dels seus col·laboradors ni s'identifica amb els seus treballs publicats.

informem, 2 ★ Núm. 76. Juny 2003.

Fotomecànica i impressió: SA de Litografia (tel. 93 384 76 76)


ELECCIONS MUNICIPALS

Resultat eleccions municipals 25 de maig de 2003

C

onvergència i Unió va tornar a ser la força més votada en les darreres eleccions municipals del 25 de maig amb 2193 vots, 237 més que l’any 1999, però ha perdut un dels regidors. El Partit dels Socialistes de Catalunya, amb

1369 vots va ser la segona llista amb més suport, seguida de molt a prop, amb 1355 vots, per Esquerra Republicana de Catalunya, que en aquestes eleccions ha aconseguit triplicar el seu nombre de regidors. Entesa per Sant Quirze, va augmentar en

334 els vots aconseguits en les darreres eleccions municipals i conservarà els tres regidors que ja tenia. Un total de 610 electors, més de 200 que l’any passat, van donar suport al Partit Popular que conserva també 1 regidor, com en l’anterior mandat. La llista independent Una altra democràcia és possible va comptar amb 133 vots, no suficients per aconseguir representació. En definitiva, dels 17 regidors que composen l’Ajuntament de Sant Quirze durant el mandat 2003-2007, 6 seran de CiU, 4 del PSC, 3 d’ERC, 3 d’EpSQ-IC-V i 1 del PP. El proper 14 de juny es farà la constitució del nou Ajuntament, acte en el qual s’escollirà l’Alcalde.

La participació a Sant Quirze augmenta un 7,16% en una jornada marcada pel mal temps

U

n total de 7001 ciutadans van exercir el seu dret al vot en les eleccions municipals celebrades el passat 25 de maig en una jornada que va estar marcada per la normalitat i per les tempestes intermitents. La totalitat de les meses electorals van constituir-se sense cap incidència a Sant Quirze del Vallès a primera hora del matí i puntualment, tots els col·legis electorals van obrir les portes a les 9 per tal que els 11.253 quirzetencs i quirzetenques

cridats urnes amb motiu de les eleccions municipals poguessin exercir el seu dret al vot. Al llarg del dia els quirzetencs i quirzetenques es van anar desplaçant fins als seus col·legis electorals, malgrat la pluja. Un 33.56 % de la ciutadania, concretament 3.377 persones, ja havien dipositat el seu vot a les urnes abans de les dues del migdia, prop d’un 5 % més que en les darreres eleccions municipals celebrades el 13 de juny de 1999. A les 6 de la tarda la

participació ascendia fins al 47,72 %, mantenint-se els 5 punts per sobre de les dades de participació de les darreres eleccions municipals. A les 6 de la tarda, la secció amb més participació era la 1, situada al CEIP El Turonet, on un 55,98 % dels electors que hi havien de votar ja ho havien fet a aquesta hora del dia. La participació total al tancament dels col·legis electorals va ser del 62,18 %, 7.16 % més que en el passat 13 de juny del 1999.

informem, 3 ★ Núm. 76. Juny 2003.


ELECCIONS MUNICIPALS

Distribució dels Regidors

Sebastià Ruiz CiU

Francesc Contreras CiU

Montse Mundi CiU

Valentí Vidal CiU

Joan Andreu Blázquez CiU

Helena Ros CiU

Antonio Lacasta PSC

Antonio Peral PSC

Jesús Jiménez PSC

Antoni Rebolleda PSC

Elisabet Oliveras ERC

Josep Coll ERC

Miquel Fustier ERC

Petra Molinero EpsQ-ICV

Joan Gasull EpsQ-ICV

Josep Lluís Fernández David Sánchez EpsQ-ICV PP

informem, 4 ★ Núm. 76. Juny 2003.


ELECCIONS MUNICIPALS

Distribució dels vots per seccions Secció 1: El Turonet candidatura CIU ERC-AM EpSQ-ICV PSC-PM PP BL UADEP Abstenció

Vots 326 209 96 93 72 20 13

% 39,32 25,21 11,58 11,22 8.69 2.41 1.57 29,8

6

Secció 2: CEIP 11 de Setembre candidatura CIU ERC-AM EpSQ-ICV PSC-PM PP BL UADEP Abstenció

Vots 300 149 146 130 86 15 15

% 35,67 17,71 17,36 15,45 10,22 1,78 1,78 36,19

Secció 3: CEIP Pilarin Bayés candidatura CIU PSC-PM PP EpSQ-ICV ERC BLANC UADEP Abstenció

Vots 275 220 79 50 48 9 1

% 40,32 32,26 11,58 7,33 7,04 1,32 0,15 39,13

Secció 4: La Patronal candidatura CIU ERC EpSQ-ICV PSC PP UADEP BLANC Abstenció

Vots 394 317 243 242 85 31 24

Secció 5: CEIP Purificació Salas candidatura CIU ERC EpSQ-ICV PSC PP UADEP BLANC Abstenció

Vots 320 202 223 230 90 31 19

% 28,7 18,12 20 20,63 8,07 2,78 1,70 40,54

Secció 6: Casal d’Avis % 29,49 23,72 18,18 18,11 6,36 2,32 1,79 34,92

candidatura CIU PSC EpSQ-ICV ERC PP UADEP BLANC Abstenció

Vots 270 246 206 195 94 25 20

Secció 7: Gimnàs Municipal candidatura EpSQ-IC-V CIU PSC ERC PP BLANC UADEP Abstenció

Vots 162 158 137 117 45 17 4

% 25,31 24,69 21,41 18,28 7,03 2,66 0,63 38,58

Secció 8: Casal d’Avis % 25,57 23,30 19,51 18,47 8,90 2,37 1,89 43,25

candidatura CIU ERC PSC EpSQ-IC-V PP UADEP BLANC Abstenció

Vots 150 118 71 70 59 13 5

% 30,86 24,28 14,61 14,40 12,14 2,67 1,03 38,04

informem, 5 ★ Núm. 76. Juny 2003.


SOLIDARITAT I COOPERACIÓ

Perú, Cuba, El Salvador, Nicaragua i Bòsnia, rebran el 0,8% del pressupost municipal

M

és de 65.000 euros procedents de la partida del pressupost municipal destinada a sufragar diferents projectes solidaris, que enguany correspon al 0,8% del total del pressupost, aniran a parar als projectes presentats per les diferents oenagés locals segons va aprovar la taula de solidaritat a finals del mes d’abril. En total s’han subvencionat 8 projectes presentats per quatre organitzacions solidàries locals. Sant Quirze Solidari (SQS) ha rebut 10.798 euros per al seu projecte de dotació d’aparells del Centre de Salut de Bòsnia (Doboj-Est) i 10.317 euros per al projecte de farmacioles comunals que ja fa anys que desenvolupa a les comunitats peruanes de Yurimaguas. El tercer

projecte de SQS que ha comptat amb el suport de Sant Quirze és l’electrificació de l’internat de San Gabriel de Varadero al Perú. El Rotary Club de Sant Quirze ha comptat amb l’aportació de 3.300 euros per l’escola menjador de Chimbote, al Perú. L’altra oenagé que ha comptat amb la subvenció de més d’un dels seus projectes és l’Ateneu del Món, que rebrà 15.000 euros per l’arranjament de les teulades del Centre Històric d’Antilla (Cuba) i 15.000 més per arranjar la xarxa d’abastament d’aigua d’aquesta mateixa població, agermanada amb Sant Quirze. El tercer projecte de l’Ateneu del Món que rebrà ajut municipal serà el del projecte de joventut rural del Bajo Lempa de San Vicente a el Salvador.

Finalment, l’últim projecte que rebrà suport enguany serà el presentat per Famílias Unidas de les brigades mòbils d’Esteli a Nicaragua. Aquest projecte rebrà un import de 4.500 euros. Enguany també van sol·licitar ajuts dues noves entitats, la Fundació Quetzal i Conductores Solidarios, les quals encara no estan inscrites en el registre d’entitats municipals i estan pendents de ser aprovades per la Generalitat, per la qual cosa no van poder accedir a part del 0.8 % del pressupost destinat a solidaritat. La regidoria de Solidaritat i Cooperació té també una reserva d’un 10% d’aquesta partida solidària, aproximadament uns 6.000 euros, que es distribuiran en cas d’emergències.

El dissabte 5 de juliol, Festa Cubana per la solidaritat

U

na de les Festes més solidàries arribarà el proper 5 de juliol a la masia de Can Feliu. Es tracta de la Festa Cubana, organitzada anualment per les oenagés locals Sant Quirze Solidari i l’Ateneu del Món per tal de recaptar fons, amb la col·laboració de la Regidoria de Solidaritat i Cooperació. A partir de les 21 hores, tothom que hi vulgui participar podrà gaudir d’una fideuà, beguda i regal sorpresa al preu de 10 euros que es destinaran al desenvolupament i confecció de projectes solidaris. L’amenització de la vetllada anirà a càrrec de l’orquestra Mayimbe. Al llarg de la nit hi haurà servei de bar amb mojitos i caipirinhas.

informem, 6 ★ Núm. 76. Juny 2003.


SEGURETAT CIUTADANA

Noves instal.lacions de la policia local

L

a Policia local gaudeix ja de les noves instal·lacions situades al número 71 de la ronda de Santa Julita. La nova prefactura té una superfície total de 430 m2, més de 300 m2 més que les antigues instal·lacions situades al carrer Pompeu Fabra. Les obres d’adequació del nou equipament,

que han tingut una durada aproximada de 2 anys, han tingut un cost de prop de 265.000 euros.

MÉS SEGURETAT Les mesures de seguretat instal·lades al nou edifici, que han tingut un cost addicional de 24.000 euros, són d’última generació i van més enllà de les que exigeix la normativa actual en aquest tipus d’edificis. L’equipament està controlat amb videovigilància, sistemes moderns d’antiincendis i alarmes antirobatori.

EQUIPAMENTS La nova seu de la Policia Local compta amb 7 despatxos, un vestidor per a dones i un altre per a homes, una sala de reunions, un magatzem i una sala d’instal·lacions i serveis. Amb aquesta

distribució, la Policia Local, que actualment compta amb un total de 22 agents, té espai per fins a 34 policies de manera que les noves instal·lacions estan dissenyades per acollir el personal necessari d’acord amb el previsible creixement del municipi.

ATENCIÓ 24 HORES Entre les principals millores del servei,

les noves instal·lacions permetran una millor atenció al ciutadà amb una sala que permet un tracte més íntim.

PUNT D’ATENCIÓ CIUTADANA A l’exterior de l’edifici que acull la Policia Local s’instal·larà un punt d’atenció ciutadana des del qual es podran fer diferents consultes d’informació general i municipal. informem, 7 ★ Núm. 76. Juny 2003.


PROMOCIÓ ECONÒMICA

Arriba la Tercera Mostra Gastronòmica E

l 13 i 14 de juny l’entorn de la masia de Can Feliu es tornarà a convertir en el centre de la gastronomia local amb motiu de la tercera edició de la Mostra Gastronòmica organitzada per la Regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament. Aquest certamen culinari presentarà un total de 9 establiments de restauració que oferiran plats tan exquisits com un carpaccio de peus de porc amb niu de mongetes i oli d’herbes, l’assortiment de tastets amb cullereta, la tradicional llesca de pa de pagès amb pernil de porc ibèric i també de porc brasejat a les herbes, el foie-gras fresc amb encenalls de

parmesà, la llonza llaminera amb salsa de ceps, el caviar d’albergínies amb gambes i formatge parmesà, la caldereta d’arròs bomba amb llamàntol, el bacallà amb confitura de ceba de figueres, la mousse d’ànec amb salsa de Coumberland o la freginada de peix i assortiment de la casa. Aquests plats gastronòmics, propostes de El Niu del Mussol, Xarcuteria Degustació Can Paco, Restaurant Lluernari, Ca la Mari, La Manduca, restaurant El Castellet, Nostrum, Bar Poliesportiu es podran adquirir al preu de 5 euros. El forn de pa Valero també proposa enguany pizzes, empanades i pastissos.

POSTRES Si amb les propostes anteriors encara no n’hem tingut prou, els diferents restaurants i establiments tenen també una ampla gamma de postres per poder fer delir els paladars més exigents. Els ingredients per excel·lència seran en aquesta ocasió el mató, els gerds, la xocolata, i els maduixots, sense oblidar les cremes o la selecció de pastissos del forn de pa Valero. Cal destacar, dels postres, el pastís de mató amb gerds, les tartaletes de full amb fruits secs o amb fruits del bosc, el pastís de mango amb coulis de gerds, el pastís de xocolata amb taronja amarga, els maduixots al pebre verd, el pasinformem, 8 ★ Núm. 76. Juny 2003.


PROMOCIÓ ECONÒMICA

Valero Forn Tradicional, El Racó de la Compra, Folch Llar i Moda, Xarcuteria Manso, Xarcuteria Pau Alañà, el Mussolet, Motos Sant Quirze i a tots els restaurants participants a la Mostra o bé els mateixos dies de la Mostra a partir de les 19 hores en el mateix recinte de la masia de Can Feliu.

ACTUACIONS

tís baix de xocolata Guanaja i la tradicional crema catalana.

Palau Gourmet i es podrà degustar el cafè de Bracafè.

VINS I CAVES

FUNCIONAMENT

Tothom que vulgui gaudir del sopar a l’aire lliure durant la Mostra tindrà també l’oportunitat de gaudir d’actuacions de música en directe a l’escenari de la masia. Divendres, l’orquestra que acompanya el programa de l’Andreu Buenafuente de TV3 serà l’encarregada d’amenitzar la vetllada i dissabte serà el torn de la tan aclamada i estimada Orquestra Maravella.

PREUS

Per regar aquests plats tan deliciosos la Mostra Gastronòmica de Sant Quirze tornarà a tenir una bona selecció de vins i caves. Les denominacions d’origen proposades enguany són del Pla de Bages, amb Abadal i del Penedès amb Sumarroca i Raventós i Blanc. També hi participarà l’establiment local Mont-

Tothom que vulgui participar a la Mostra Gastronòmica caldrà que adquireixi els tiquets dels plats i la resta de consumicions. Es podrà fer de manera anticipada als comerços Forn Josep Maria Valls, Estanc Creus, Fruiteria Yolanda, Construcciones Lorente, Perruqueria Àngels, G&M Viatges,

Si bé l’entrada al recinte serà lliure, els preus per adquirir els plats gastronòmics seran enguany de 5 euros, les postres tindran un preu de 2 euros, les ampolles de vi o cava de 7 euros i les begudes, de 0.8 euros. La copa de vidre que portarà serigrafiada l’anagrama de la tercera mostra gastronòmica tindrà un preu d’un euro i vint cèntims.

informem, 9 ★ Núm. 76. Juny 2003.


CULTURA

Ball, teatre, música i activitats per a tothom a la Festa dels Patrons

D

ivendres al vespre començaran les activitats de celebració de la Festa dels Patrons amb la presentació a dos quarts de 8 del vespre del VII Llibre Gegant i l’inici de la III Mostra Gastronòmica a la masia de Can Feliu. Tot seguit, tothom podrà gaudir de les propostes culinàries que enguany presenten els restauradors de la Mostra a partir de les 8 del vespre. A les 10 de la nit tindrà lloc el correfoc, espectacle de foc i versots a càrrec dels Diables de Sant Quirze al mateix entorn de la masia de Can Feliu, actuació que donarà pas, una hora més tard al ball amb la Frank Mercader Band, orquestra que acompanya l’Andreu Buenafuente a Una altra cosa.

DISSABTE Les activitats infantils al parc de Can Feliu seran un dels principals atractius de dissabte durant tot el dia, de les 11 a les 14 hores i de les 17 a les 19. Els infants podran gaudir dels inflables i dels cars, entre d’altres. L’audició de sardanes amb la Cobla Maravella iniciarà les activitats de la tarda a les 17 hores a la plaça de la Vila. A les 18 hores la Societat Coral Il·lustració

Artística oferirà un concert a la sala nova de la Patronal. A dos quarts de 7 es faran les vespres cantades de l’església parroquial i a dos quarts de 8 la celebració vesinformem, 10 ★ Núm. 76. Juny 2003.

pertina de l’eucaristia. A les 8 els quirzetencs podran gaudir del concert que oferirà l’orquestra al pati exterior de la masia de Can Feliu.


CULTURA

Per sopar no cal oblidar la segona vetllada de la Mostra Gastronòmica, on podrem degustar els plats, vins i caves que no haguem pogut tastar la nit abans. Per acabar la nit de dissabte res millor que seguir a la carpa de la masia de Can Feliu amb el ball a càrrec de l’Orquestra Maravella.

DIUMENGE Diumenge al matí les celebracions religioses juntament amb un torneig de petanca a la pista del poliesportiu seran les primeres activitats del dia. A les 12, els infants podran disfrutar de la Festa de l’Escuma al parc de Can Feliu. Per la tarda, els nens i les nenes podran gaudir també de la festa infantil amb la Tresca i la Verdesca a la plaça de la Vila i a les 19 hores, l’obra de tea-

tre La Veu del Món, una producció de Trono Villegas, omplirà les grades de la Patronal. Les entrades es podran adquirir una hora abans de la representació al preu de 3

euros, pels menors de 14 anys, jubilats i pensionistes, el preu serà gratuït. La festa clourà amb un espectacle piromusical a les 21.15 hores al parc de Can Feliu.

Sant Quirze es converteix en vila gegantera

T

ant dissabte 14 com diumenge 15 de juny, més d’una trentena de colles geganteres es concentraran a Sant Quirze amb motiu de la 12ª Trobada de Gegants del Vallès. Els actes començaran dissabte a les 6 de la tarda amb una plantada de les cinc ultimes colles que han estat Trobada del Vallès, la de Montornès, la Roca, la Garriga, Castellterçol i Santa Perpètua de Mogoda. La concentració serà a l’avinguda del Vallès. A dos quarts de 7 començarà una cercavila pels carrers del poble. Des de l’avinguda del Vallès seguirà per Terranova, Travessera, Ronda d’Arraona, pintor Vila

Puig i plaça de la Vila. A les 19.30 hores s’arribarà a la plaça de la Vila i cada colla realitzarà el seu treball corresponent. A partir de les 8 del vespre es farà un parlament de les diferents autoritats i organitzadors i a les 20.15 es farà el traspàs de la Banda de Pubilla del Vallès. El ball final entre Montornès i Sant Quirze es farà a les 20.30 hores. La jornada clourà amb un sopar de germanor entre les diferents colles participants. El diumenge, a partir de les 9 del matí, la ronda Arraona acollirà la plantada de gegants de les 34 colles convidades. Els participants gaudiran d’un esmorzar al Purifi-

cació Salas per agafar forces i iniciar dues cercaviles que ompliran Sant Quirze de personatges gegants, música i color. El recorregut d’aquest majestuós seguici serà ronda d’Arraona, Barcelona, Sabadell, Vallcorba, Montseny i parc de les Morisques. El segon recorregut s’iniciarà a la ronda d’Arraona i seguirà per Antoni Gaudí, Pompeu Fabra, Montserrat, Moreneta i Lluís Companys per acabar també al parc de les Morisques. A les 13.15 hores començarà el Ball a Vallès entrte les colles de Montornès i Sant Quirze i les colles recolliran els recordatoris i la foto de família.

informem, 11 ★ Núm. 76. Juny 2003.


JOVENTUT

Prepara el teu estiu al Canya Jove

C

ada any, en arribar als mesos de juny i juliol arriba el moment de pensar en les vacances d’estiu. Un bon espai on poder planificar i trobar força recursos per informar-nos del que volem fer durant l’estiu és el Servei d’Informació Juvenil Canya Jove, situat a l’edifici de la biblioteca municipal. Tant si volem anar de colònies, de ruta, volem fer un casal o un camp de treball, acampades, estades esportives, estades d’idiomes, estades d’informàtica, brigades de solidaritat o voluntariat, tota la infor-

mació està disponible al Canya Jove, diàriament de 17 a 20 hores. A més hi ha una important base de dades de tots els països del món amb informació sobre allotjament, transport, les atraccions més importants per visitar, com desplaçar-se, etc.

CONCERTS I FESTIVALS L’estiu és també un moment ideal per celebrar concerts a l’aire lliure i festivals. Tota la informació sobre festivals i concerts tam-

bé està disponible al Canya Jove.

GUIA D’ESTIU JOVE Aquest document, editat per diferents centres d’informació juvenil de la comarca amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, és un bon estri per portar sempre a sobre ja que conté informació molt interessant sobre els recursos disponibles, mitjans de transport, i molts suggeriments i consells per poder passar un estiu divertit, segur, barat i interessant.

Un total de 24 obres es disputen els premis del Concurs Literari de Medi Ambient

E

l proper 4 de juliol es donarà el veredicte dels guanyadors o guanyadores de la cinquena edició del Concurs de Narrativa sobre el Medi Ambient en un acte que tindrà lloc al vespre a la Patronal. En total s’han presentat 24 obres, una desena més que

en l’edició anterior, que havien d’estar escrites per persones vinculades a Sant Quirze del Vallès. El jurat està format aquest any per persones relacionades amb el món cultural i mediambiental de Sant Quirze i també, per primera vegada, per periodistes dels diferents

CENTRE D’ESTUDIS

RAMAR-2

mitjans locals i comarcals. Els guanyadors de l’any passat podran veure publicats els seus treballs també en aquest acte que es farà el 4 de juliol en el qual, com ja és tradició, es presenta la nova edició dels treballs guanyadors en el concurs de l’any anterior.

ESO - Via Massagué, 37-39 Tel. 93 726 83 83 Batxillerat - Escola Pia, 27-33 Tel. 93 725 92 77 Sabadell

Vol que el seu fill-a estudiï ESO, Batxillerat o Cicles Formatius sense canviar de centre? A partir del nostre 1r d’ESO, tindrà la possibilitat de fer-ho en una escola que es troba a 10 minuts de Sant Quirze, al centre de Sabadell. Escola privada concertada per la Generalitat de Catalunya: • ESO (concertada de 12 a 16 anys). • Batxillerat (concertat de 16 a 18 anys). • Ciències de la naturalesa i de la salut. • Humanitats i ciències socials. • Tecnologia.

• Ensenyament de qualitat. • Àmplia experiència pedagògica. • Excel.lents resultats a les proves d’accés a la universitat. • Activitats extraescolars i esportives. • Programació cultural. • Gabinet psicopedagògic. • Servei de menjador.

CONFIÏ EN NOSALTRES informem, 12 ★ Núm. 76. Juny 2003.


EDUCACIÓ

Intercanvi amb Finlàndia de l’Escola Municipal de Música

U

n total 51 joves finesos membres de la Raseborg Simfonieta, orquestra pràcticament simfònica de la localitat de Raseborg, propera a Helsinki, han participat en un intercanvi amb l’Escola Municipal de Música de Sant Quirze. Els joves s’han allotjat en les famílies dels alumnes de l’escola de Sant Quirze i han fet diversos

concerts pels centres educatius de la població. L’experiència ha estat molt positiva ja que la formació de finesa té una gran experiència i tradició i un alt nivell en actuacions en escenaris. Els finlandesos van compartir tota una setmana amb els alumnes i professors de l’Escola Municipal de Música de Sant Quirze. El comiat va tenir

lloc el passat 8 de maig amb un concert a la Patronal i un sopar al Casal d’Avis de Sant Quirze que va comptar amb la presència de les autoritats locals.

Alumnes de l’IES participen en una videoconferència amb alumnes de Cleveland

E

l passat 22 de maig els alumnes del 3r-A d’ESO de l’IES Sant Quirze van realitzar amb èxit una connexió a través de vídeoconferència amb un grup d’alumnes d’edat similar de la localitat nordamericana de Cleveland, de l’estat d’ Ohio. Durant la sessió es van intercanviar, salutacions i informació sobre els hàbits alimentaris en els dos països, tema sobre el qual han estat treballant els alumnes de Sant Quirze al llarg d’aquest curs sota la coordinació dels professors de l’IES Marta Pardell i Xavier Juan. Pel que fa als alumnes de Cleveland, participaven en unes

jornades organitzades per Intel sobre noves tecnologies i ensenyament de ciències i tecnologia. Per a la sessió es va utilitzar una de les cinc pissarres digitals amb les que s’ha dotat

l’institut recentment, gràcies a les quals és avui un dels centres d’educació secundària capdavanter en tecnologies de la informació i de la comunicació (ICT) a Catalunya i Espanya. El professor Jaume Pintó va tenir cura dels aspectes tecnològics i la comunicació, salvant alguns problemes amb la recepció del so, es va produir de manera fluïda. En acabar la sessió, un fort aplaudiment de tothom va saludar l’èxit d’aquesta primera experiència que l’IES considera un primer pas per millorar les seves relacions amb escoles d’arreu del món.

Alumnes dels centres educatius visiten l’Ajuntament

E

ls alumnes de tercer del CEIP Onze de Setembre i del CEIP el Turonet han visitat les instal·lacions de l’Ajuntament durant el mes de maig. Els infants han pogut fer un recorregut guiat pels diferents serveis que s’ofereixen a la Casa de la Vila i per les dependències municipals. Un dels espais que més crida l’atenció als nens i nenes és el despatx de l’Alcalde, i la Sala de Plens, actualment ubicada al carrer Nou.

informem, 13 ★ Núm. 76. Juny 2003.


SANITAT

El proper 21 de juny, dóna sang

A

Catalunya fan falta 300.000 donacions a l’any per atendre totes les necessitats. L’any 2002 es van recaptar més de 255.000. Com que de sang no se’n pot fabricar, l’única solució és que en cedim una petita part de la nostra. Cada dia, a Catalunya, es realitzen més de 700 intervencions i transplantaments d’òrgans i de teixits (cor, medul.la òssia, fetge etc.), durant la intervenció el 60 % dels pacients necessiten sang. Cada setmana, a Catalunya, es produeixen més de 15 accidents de trànsit greus. La pèrdua de sang provoca una anèmia que només pot ser tractada amb transfusió de sang. Durant el tractament de leucèmies i càncers, s’utilitzen medicaments quimioteràpics que fan que el moll de l’os deixi de fabricar sang. En aquests casos el pacient viu gràcies a les donacions de sang. Aquests són alguns exemples de l’ús que se’n fa de la sang. Per això demanem la

informem, 14 ★ Núm. 76. Juny 2003.

col.laboració de tothom, per donar resposta en aquesta constant necessitat sanitària i social que és la donació de sang. Tots podem necessitar-la en algún moment. La sang és un recurs terapèutic que tenim en nosaltres mateixos i podem oferir d’una manera molt senzilla: donant una mica!!

Si teniu entre 18 i 65 anys, peseu 50 quilos o més i us trobeu bé, veniu el dia 21 de juny de 2003 de 10 a 14 i de 17 a 20.30 hores a la Rambla de Lluís Companys, entrada del parc de les Morisques, a la Unitat Mòbil.


PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Primers tallers i activitats al Centre Cívic Can Feliu

E

l taller de risoteràpia, el d’aeròbicsalsa i el de ioga són les primeres activitats periòdiques que ha acollit durant els mesos de maig i juny el centre cívic de Can Feliu. La resposta de la població ha estat molt positiva i s’han cobert totes les places disponibles, amb un total de 45 participants.

ACTIVITATS JULIOL Convertir-.se en un artista de circ per un dia és una de les propostes del Centre Cívic de Can Feliu per al proper dia 6 de juliol. La companyia Desastrosus Cirkus presentarà a tots els participants un recorregut per diferents tècniques del circ i es podrà aprendre a fer malabarismes amb pilotes, anelles i bitlles. Els que tinguiin més traça podran posar a prova la seva habilitat amb els diàbolos i els plats xinesos i els més agosarats podran rodar sobre el monocicle i enfilar-se a les xanques i fins i tot veure el món des de la dimensió d’un trapezi. L’activitat, que es desenvoluparà a partir de 11 hores i fins a, està recomanda pels adults i pels nens

i nenes a partir dels 6 anys. Els menor d’edat hauran d’anar acompanyats.

CINEMA A LA FRESCA Arriba amb la col·laboració del SIJ Canya Jove i la Regidoria de Participació Ciutadana una sessió de cinema que, de ben segur, atraurà tots aquelles persones

que els agradi el còmic, els efectes especials i les pel·licules de riure. Es tracta de la projecció de Mortadelo i Filemón que es farà a l’exterior de la masia de Can Feliu el 18 de juliol a les 22 hores. L’entrada d’aquesta sessió de cinema a la fresca serà gratuïta.

Èxit de les jornades de reflexió social

F

ins a finals del mes de juny, Sant Quirze Solidari i atr@ckió estan celebrant les Jornades de Reflexió Social amb una forta afluència de participació. Al voltant de 80 persones van assistir a la primera xerrada a càrrec d’Arcadi Oliveras que va exposar quines són les 5 causes de la pobresa al món. L’èxit d’aquesta primera conferència va continuar amb la xerrada sobre Argentina a càrrec de Nora Sanz. Aquestes jornades continuaran fins a finals de juny amb la xerrada sobre l’Iraq que anirà a càrrec del professor de filosofia Manuel Vicenç el proper divendres 21 de juny a les 20.30 hores. El dia 21 de juny se celebrarà la cloenda de les jornades amb un sopar popular a l’exterior del centre cívic Can i una actuació musical del grup Kalash.

informem, 15 ★ Núm. 76. Juny 2003.


PUBLICITAT

informem, 16 ★ Núm. 76. Juny 2003.


ENTITATS

Festa de segon aniversari de l’AAVV de l’avinguda Can Pallàs El proper diumenge 22 de juny a partir de les 11 del matí, l’Associació de Veïns i Veïnes de l’Avinguda de Can Pallàs celebrarà la segona festa d’aniversari amb un matí ple d’activitats lúdiques i esportives adreçades als nens i nenes de tot Sant Quirze i perquè hi puguin participar també els seus pares i mares. Hi haurà inflables, animadors infantils, jocs, curses esportives i partits de futbol, tot acompanyat d’un servei de bar amb begudes i llesques de pa amb tomàquet i embotits. L’Associació de Veïns i Veïnes de l’Avinguda de Can Pallàs vol convidar a compartir amb ells aquest dia festiu.

L’aula de la gent gran celebra la cloenda L’orquestra de l’escola municipal de música de Sant Quirze serà l’encarregada d’obrir l’acte de cloenda del curs de l’aula d’extensió universitària de la gent gran que se celebrarà el proper 19 de juny a les 19 hores a la Patronal. Tot seguit, després d’un repertori que inclourà obres de Händel, Purcell, Horner i Mozart, es faran els par-

laments a càrrec de l’alumna Montserrat Barda i del professor Rafael Bonfill. A continuació, el director de la Vanguardia Digital, Lluís Foix, oferirà una conferència sobre la guerra que ha canviat el món. Clourà l’acte el cant de Gaudeamus igitur de la Coral del Casal d’Avis.

L’Handbol Sant Quirze continua amb els actes de celebració del cinquantenari El passat 27 d’abril, l’Handbol Sant Quirze va organitzar les novenes 12 hores de mini handbol, un torneig que en aquesta edició va comptar amb la participació de 59 equips i 550 jugadors. En aquesta edició, 12 dels equips eren de Sant Quirze provinents de l’Handbol Sant Quirze i de les escoles Purificació Salas, el Turonet i Onze de Setembre. El torneig va arrencar a les 10 del matí i per tal de poder celebrar els 321 partits es va haver de fer ús de les pistes de joc del pavelló municipal i de les escoles Purificació Salas, el Turonet i l’Onze de Setembre. Els equips guanyadors van ésser el Ramón i Cajal de Terrassa, en categoria pre-benjamí i el Granollers en les categories de benjamí i aleví. Aquesta macrofesta de l’handbol organitzada per un centenar de persones va donar com a resultats 5.000 gols i uns 2.000 assistents. El proper 15 de juny i a

partir de les 10.30 hores, el poliesportiu acollirà un partit de la selecció del Vallès contra l’handbol Sant Quirze B i de la selecció catalana Promeses contra l’Handbol Sant Quirze. El cap de setmana del 20, 21 i 22 de juny aquest esport també tornarà a ser el principal protagonista amb la celebració de les 50 hores del mini handbol sense parar.

El Sant Quirze Bàsquet club ascendeix a Segona Catalana L’equip Senior Masculí del Sant Quirze Bàsquet Club ha aconseguit l’ascens a Segona Catalana, un títol que perseguia des de feia temps i pel qual ha lluitat esportivament al llarg de tota la temporada. Des de la directiva i des de l’equip tècnic, la coordinació esportiva i els seguidors es vol felicitar tots els jugadors, pares i mares que han donat suport a l’equip perquè es pogués aconseguir aquest objectiu tan desitjat.

C. Vallcorba, 4 baixos 4 Telèfon 721 54 54 08192 Sant Quirze del Vallès

informem, 17 ★ Núm. 76. Juny 2003.


PUBLICITAT

informem, 18 ★ Núm. 76. Juny 2003.


LA VEU DEL POBLE

L’Ateneu del Món davant dels Fets ocorreguts a Cuba

E

ls nostres ciutadans s’hauran assabentat pels mitjans de comunicació dels fets esdevinguts al mes d’abril a la illa cubana. En relació amb aquests, la Junta de l’Ateneu del Món, reunida el dia 6 de maig, ha acordat fer públic el següent. La nostra entitat com a organització solidària, des de l’any 1997 ha contribuït a tota mena d’ajuda (roba, calçat, medicaments, productes de neteja, llibres...) gràcies a les docncacions de les persones de Sant Qujirze del Vallès, També gràcies al nostre Ajuntament hem ajudat a l’arranjament de les cases, col·legis, xarxes d’aigua, com a resposta al nostre agermanament amb el poble d’Antilla. Manifestem que malgrat aquesta estreta col·laboració, mai hem pres part en els

assumptes polítics que afecten al poble cubà. El Sr. Cònsul de Cuba ens ha fet arribar tota mena d’informació sobre els fets concrets de l’empresonament de 70 persones i l’execució de tres d’elles. Davant d’aquesta informació i dels fets, volem clarmar el nostre més profund rebuig pels empresonaments i en especial per aquests fusilaments. Per últim, malgrat tot, manifestem que seguirem treballant sempre des del camp solitari i mai des del camp polític amb els nostres germans antillants, prestant.lis a treavés de la nostra organització i gràcies als ciutadans de Sant Quirze tota l’ajuda que puguem oferir. La Junta Ateneu del Món

Centre d'Estudis Acadèmics

Piscines

REFORÇ • •

Tècniques d'estudi Classes individualitzades de reforç de totes les matèries i nivells (Primària, ESO, Batxillerat i FP)

• •

Servei de Pedagogia i Logopèdia Seguiment individualitzat del nen/a mitjançant contacte directe amb els pares i els mestres Grups màxim de 5 nens per classe INFORMACIÓ I MATRICULACIONS: Tel.: 93 721 51 21 C/ del Mig, 4, baixos - Sant Quirze del Vallès

CONSTRUCCIONS I MANTENIMENT DE PISCINES Tel 93 721 57 82 ACCESSORIS I PRODUCTES QUÍMICS

PISCINES CLIMATITZADES AMB ENERGIA SOLAR I AIGUA CALENTA SANITÀRIA

Passatge Garrigues, 1 local B- 08192 Sant Quirze del Vallès

informem, 19 ★ Núm. 76. Juny 2003.


Informem Juny 2003  

Informem Juny 2003

Informem Juny 2003  

Informem Juny 2003