Page 1

REMODELACIÓ DE LA RONDA ARRAONA PÀGS. 4 i 5

informem Butlletí d’informació municipal de Sant Quirze del Vallès ★ Núm. 66. Juliol 2002. IV època.

Estiu

Pàg 7

La COMU adjudica els primers 43 habitatges de promoció municipal

Pàg. 9

Els centres educatius celebren el final de curs amb infinitat d'actes


SERVEIS

SERVEIS SANITARIS

AJUNTAMENT Ajuntament (centraleta)

93 721 68 00

Àrea de Serveis Personals (C/ Sant Isidre s/n) Regidoria de Benestar Social, Participació Ciutadana, Solidaritat 93 721 68 81 Regidoria de Cultura i Joventut 93 721 68 83 Regidoria d’Educació 93 721 68 82 SIJ Canya Jove (Eduard Toldrà s/n)

93 721 95 48

Normalització Lingüística (CNL)

93 721 18 99

Biblioteca Municipal (Eduard Toldrà s/n)

93 721 95 47

Regidoria de Seguretat Ciutadana i Trànsit

93 721 68 68

Servei de promoció econòmica (Eduard Toldrà s/n) Serveis d’atenció als emprenedors, a les empreses i servei a l’ocupació 93 721 52 08 Equipaments esportius municipals Poliesportiu Sant Quirze Poliesportiu Les Fonts Piscina Municipal

93 721 39 75 93 784 12 77 93 721 39 75

Oficina Intermunicipal de les Fonts

93 736 39 09

CENTRES D’EDUCACIÓ Escola d’Adults Escola Municipal de Música IES Sant Quirze CEIP El Turonet CEIP Onze de setembre CEIP Pilarin Bayés (Les Fonts) CEIP Purificacó Salas Xandri

93 721 17 68 93 721 11 81 93 721 31 44 93 721 30 18 93 721 66 02 93 784 23 84 93 721 30 17

SERVEIS Servei d’aigües (avaries) 93 721 14 51 Servei d’aigües Les Fonts 93 731 22 81 Enllumenat via pública (avaries) 902 13 13 26 FECSA (Avaries) 900 770 077 Ràdio Taxi Sabadell (Sant Quirze) 93 727 48 48 Taxi Catalunya 93 716 62 62 Catalana de Gas (Urgències) 900 750 750 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 93 205 15 15 Transports públics SA (línia Sant Quirze-Sabadell) 93 710 79 51 Jutjat de Pau 93 721 07 92

informem Butlletí municipal de Sant Quirze del Vallès Núm. 64 - Quarta època - Maig 2002 Butlletí Informatiu de Sant Quirze del Vallès

TELÈFONS D’URGÈNCIA Policia Local Guàrdia Civil ( Atenció al Ciutadà) Guàrdia Civil (Denúncies) Policia Nacional Sabadell Policia Nacional Terrassa Bombers Bombers de Sabadell Bombers de Terrassa ADF

CAP Sant Quirze 93 721 41 80 CAP Can Parellada 93 783 41 66 Planificació familiar 93 721 52 65 CAP Sant Fèlix (Urgències) 93 710 65 58 Consorci Hospitalari Parc Taulí 93 723 10 10 Hospital de Terrassa 93 721 00 07 Hospital de Sant Llàtzer 93 782 13 00 Creu Roja Sabadell 93 726 22 22 Farmàcia Amat 93 721 06 99 Farmàcia Tugas 93 721 40 36 Farmàcia Oliveres 93 721 39 33 Farmàcia Clara Ferran (Les Fonts) 93 785 76 61 Ambulàncies Creu Roja 93 726 22 22/93 726 66 66 Ambulàncies Sabadell 93 727 12 12 Ambulàncies del Vallès 93 712 03 03 Ambulàncies Lafuente (Rubí) 93 699 58 58

93 721 68 68 93 721 68 67 93 719 36 10 091 93 785 42 58 085 93 726 00 80 93 783 80 80 617 37 45 24

Totes les cartes de la veu del poble hauran de ser adreçades a la redacció abans del 15 de cada mes. L'extensió haurà de ser inferior a 20 línies i mecanografiades a doble espai. Hi haurà de constar el nom de l'autor, el DNI, l'adreça i el telèfon. L'Informem es reserva el dret a publicar les cartes si no compleixen tots els requisits abans esmentats i/o si arriben fora de termini.

Dipòsit legal: B-6541-84 Edita: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès Gabinet de Premsa Coordinació: Gemma Màrmol i Codina Fotografies: Enric Alloza i Servei de Premsa Adreça: Plaça de la Vila, 6 08192 Sant Quirze del Vallès Tel. 93 721 68 00 Fax 93 721 15 31 Disseny i maquetació: Jordi Jardí

L'informem no es fa responsable de l'opinió dels seus col·laboradors ni s'identifica amb els seus treballs publicats.

informem, 2 ★ Núm. 66. Juliol 2002.

Fotomecànica i impressió: SA de Litografia (tel. 93 384 76 76)


EDITORIAL

Cal implantar mesures correctores a l’aeroport de Sabadell

D

es de fa temps aquest Ajuntament ve insistint de manera reiterada davant la Direcció General d’AENA i de l’Aviació Civil en la necessitat de la implantació de mesures correctores pel que fa a l’Aeroport de Sabadell, malgrat l’aprovació del seu Pla Director, per tal de garantir la seguretat i la tranquil·litat dels ciutadans i ciutadanes de Sant Quirze.A finals del mes passat es va haver de lamentar un nou accident amb l’aterrament forçós d’una aeronau al bell mig de l’autopista C-58, fet que torna a evidenciar la nostra preocupació sobre aquest tema. L’Aeroport de Sabadell és competència única i directa del Ministeri de Foment i ni l’administració local, ni tan sols l’autonòmica té poder per imposar les mesures correctores previstes en el Pla Director de l’Aeroport. És per això que, des de l’Ajuntament de Sant Quirze hem concentrat els nostres esforços, tant mitjançant trucades continuades com cartes, per aconseguir convocar una reunió de caire urgent amb els responsables del Ministeri de Foment. L’última d’aquestes va ser tramesa directament al Ministre de Foment, Francisco Álvarez Cascos, expressant-li el nostre descontent davant la manca de resposta a les nostres peticions. A la vegada, també hem fet arribar les nostres queixes al Defensor del Poble, Enrique Múgica, per tal que siguin ateses les nostres demandes. En aquest sentit, m’agradaria dir que des d’aquest Ajuntament seguirem treballant fins que el Ministeri ens rebi i ens presenti les mesures correctores definitives, que fins al moment estan pendents d’estudi i avaluació per part dels responsables del Govern Central. Per últim m’agradaria aprofitar aquestes línies per desitjar a tots els veïns i veïnes de Sant Quirze unes bones vacances d’estiu i per recordar-los que disposen d’un sistema de vigilància pels seus habitatges durant la seva absència estival organitzat des de la nostra Policia Municipal. Sebastià Ruiz i Garcia Alcalde de Sant Quirze

informem, 3 ★ Núm. 66. Juliol 2002.


SEGURETAT CIUTADANA I TRÀNSIT

informem, 4 ★ Núm. 66. Juliol 2002.


SEGURETAT CIUTADANA I TRÀNSIT

Les obres de remodelació de la ronda d’Arraona s’iniciaran després de l’estiu

U

na de les entrades més importants del municipi, la ronda d’Arraona, canviarà radicalment d’aspecte després de les obres de remodelació que es preveuen iniciar passat l’estiu. Els principals objectius d’aquesta actuació són millorar el trànsit rodat i la circulació de vianants, racionalitzar els espais d’estacionament, eliminar barreres arquitectòniques i construir el primer tram de carril bici. El projecte, proposat i impulsat per les regidoria de Seguretat Ciutadana i Trànsit i per l’Àrea de Territori i elaborat pels Serveis Tècnics Municipals ha estat adjudicat a l’empresa MAG 3 ingenieria i construcciones SA per 431.402,77 €.

El tinent d'Alcalde de Territori, Antonio Lacasta i el regidor de Seguretat Ciutadana i Trànsit, Josep Tarragó, a la ronda d'Arraona.

MILLORA DE LA IMATGE Les obres de remodelació preveuen, entre d’altres, la construcció de dues rotondes i illetes enjardinades a la part central d’aquesta via que milloraran substacialment la imatge de la ronda. Les dues rotondes tindran un diàmetre de 10 metres i estaran situades una a l’alçada del carrer Urgell amb Pau Casals i l’altra a l’alçada del carrer Vallcorba. L’en-

jardinament de les illetes es farà amb vegetació autòctona, principalment plantes aromàtiques com la lavanda, el romaní i l’estepa. També es preveu que una de les rotondes estigui dedicada a rememorar el Sant Quirze agrícola. Per aconseguir-ho l’Ajuntament preveu fer un enjardinament amb ceps i col·locar-hi una premsa de vi antiga.

CARRIL BICI Aquesta actuació serà també l’inici de la instal·lació del carril bici, del qual se’n construiran 500 metres a la banda d’entrada al municipi. El carril tindrà una amplada de 1.50 metres i estarà separat de la vorera per un parterre lateral de protecció d’un metre. MILLORES PEL TRÀNSIT I PELS VIANANTS Aquesta actuació no només implicarà una millora important d’una de les entrades principals al municipi sinó que també té com a objectiu fonamental millorar la seguretat i la circulació tant de vehicles com de vianants. En aquesta línia es preveu doblar la dotació de passos per a vianants, que passaran de quatre a ser vuit, s’ampliaran les voreres des de l’alçada de Pau Casals fins al carrer Vallcorba i es construiran rampes per facilitar la circulació a les persones amb problemes de mobilitat. informem, 5 ★ Núm. 66. Juliol 2002.


MEDI AMBIENT

Celebració del Dia Mundial del Medi Ambient a Sant Quirze del Vallès

L

a presentació de tres llibres sobre la natura i la conservació de l’entorn, el lliurament dels premis de Narrativa sobre el Medi Ambient i la presentació de l’estat del Pla de Gestió de l’Arbrat Viari van ser els tres eixos centrals de l’acte de celebració del Dia Mundial del Medi Ambient celebrat el passat 7 de juny a la Patronal. L’acte, presidit pel regidor de Serveis i Manteniment del Medi Ambient, Francesc Contreras, va començar amb la presentació d’un còmic adreçat als escolars que porta per títol “Sant Quirze amb els ulls ben oberts”, un petit manual gràfic de bons hàbits que té com a objectiu sensibilitzar la població més jove en l’educació ambiental. El segon llibre presentat va ser el “Sant Quirze-França”, una crònica gràfica de totes les etapes que van fer fins arribar a Le Perthús els participants en la travessa organitzada pel Club Excursionista que va recórrer

259 km. Finalment, els assistents també van poder adquirir el recull d’obres premiades en l’edició anterior del Concurs de Narrativa. Josep Paniello va tornar a guanyar enguany el primer premi del certamen amb la seva obra “Manual del supervivent”. En segon lloc, Xavier Barón i el seu treball “La conferència” van merèixer el segon premi i Victòria Ciriano va ser la tercera guardonada en aquesta edició que va comptar amb 19 obres presentades a concurs.

1000 FLORS I 500 ARBRES Francesc Contreras va exposar els treballs realitzats en el decurs d'aquest any en el marc del Pla de Gestió de l'Arbrat Viari. Les principals accions han estat la reposició de 293 arbres i l'ampliació amb més de 200 exemplars en diferents carrers i places del municipi i la plantació d'un miler de flors de temporarada.

Guanyadors del Concurs de Narrativa sobre el Medi Ambient amb els membres del jurat.

Aquest estiu, no juguis amb foc

S

ota aquest lema ha endegat enguany la Diputació de Barcelona la campanya de prevenció d’incendis, en la qual estan implicades 437 persones i 120 vehicles que treballaran per vigilar els parcs i els boscos durant aquesta època de màxim risc d’incendis. Fins al proper 15 d’octubre està prohibit fer qualsevol tipus de foc

informem, 6 ★ Núm. 66. Juliol 2002.

a menys de 500 metres de les zones verdes. Evitar els incendis també té molt a veure amb mantenir net el bosc. A la serra dels Galliners, principal pulmó verd de Sant Quirze, hi ha diferents contenidors distribuïts per dipositar-hi deixalles però és molt més ecològic emportar-se-les i llençar-les en els contenidors de recollida selec-

tiva quan arribem a casa. És important també avisar als bombers davant qualsevol perill de foc, al telèfon 088. Una petita espurna pot provocar un important incendi forestal i saldar-se amb la vida de molts arbres. Aquest estiu, doncs, no juguem amb foc... està en joc la nostra qualitat de vida i el futur dels nostres fills.


SORTEIG COMÚ

La COMU adjudica els primers 43 habitatges de promoció municipal davant l’emoció i impaciència dels assistents. Una pantalla enfocava el procés per tal que tot el públic pogués seguir amb detall l’extracció dels números del sorteig i els agraciats van poder escollir habitatge in situ, segons l’ordre que haguessin sortit. La promoció Mas Duran I està dirigida a joves d’entre 18 i 35 anys que hagin residit un mínim de 5 anys al municipi i és la primera promoció d’habitatges municipals que es construeix a Sant Quirze. Tot i que inicialment hi va haver més de 300 interessats a rebre informació sobre la promoció, només 118 persones van presentar la sol·licitud formal. D’aquestes, 18 van ser excloses per no complir els requisits necessaris per optar a un habitatge d’aquesta tipologia.

L

a primera promoció de l’empresa municipal d’habitatges COMU SL, Mas Duran I, es va sortejar el passat 12 de juny a la Patronal. Al voltant d’un centenar de joves van participar en el sorteig dels 43 pisos que es construiran entre els carrers de Frederica Montseny i Clementi-

na Arderiu. L’acte, que va comptar amb la presència de l’Alcalde, Sebastià Ruiz, el tinent d’Alcalde de Territori, Antonio Lacasta i el gerent de la COMU, Josep Lluís Solé, es va desenvolupar amb normalitat. La ma innocent d’una nena del públic va ser l’encarregada d’extreure els números dels afortunats,

CALENDARI Segons Josep Lluís Solé, les obres de Mas Duran I s’iniciaran durant el proper mes de setembre. Actualment, COMU està formalitzant els contractes de compra-venda amb els joves i licitant les obres de l’edifici, que es preveuen acabar en un termini de 2 anys.

informem, 7 ★ Núm. 66. Juliol 2002.


BENESTAR SOCIAL I COOPERACIÓ

Colònies per a la gent gran 2002

U

n centenar de persones han participat enguany a les colònies per a la gent gran organitzades per la Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament. En aquesta edició i per primera vegada el destí va ser la muntanya i no la platja. Concretament la ciutat de Jaca, centre neuràlgic del Pirineu Aragonès, va ser la ciutat que va acollir els jubilats i pensionistes quirzetencs en una setmana plena d’activitats i excursions que els van fer conèixer diferents escenaris culturals i natu-

rals de la regió. Segons el president del Casal d’Avis, Alvar Garcia, els participants han pogut admirar la joia cultural i paisatgística del Pirineu Aragonès que pràcticament el 99 % dels avis i àvies encara desconeixien i fer unes colònies diferents de les habituals. Les colònies, que es van celebrar del 10 al 14 de juny, va permetre que els participants poguessin visitar el monestir de San Juan de la Peña, el llac d’Artuste i el Vall del Roncal, entre d’altres.

Cloenda dels curs d’autoestima

E

l passat 18 de juny va tenir lloc la darrera jornada del taller d’autoestima de Les Fonts organitzat des de la Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament. En aquesta primera edició hi han participat una quinzena de dones del nucli, les quals han valorat molt positivament l’experiència. Aquest taller també s’ha desenvolupat a Sant Quirze nucli urbà i ha tingut també una bona acollida entre les dones que hi han participat. Tots dos grups van fer la cloenda de curs amb una sortida conjunta al Teatre Romea per veure l’o-

informem, 8 ★ Núm. 66. Juliol 2002.

bra “Defensa de dama” protagonitzada per l’Ana Belén i l’Antonio Valero. El regidor de Benestar Social, Jesús Jiménez, va acompanyar el grup per veure aquesta representació que té com a centre d’interès la denúncia dels maltractaments al col·lectiu femení.

Dues delegacions de quirzetencs faran camps de treball aquest estiu

P

erú i Cuba tornen a ser els destins escollits pels desenvolupar els camps de treball subvencionats per la Regidoria de Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament d’aquest estiu. Un total d’onze persones marxaran el 29 de juliol en direcció a Yurimaguas per continuar amb el projecte dels promotors de salut, iniciat l’any passat i per fer diferents tallers a les comunitats de Progreso. Un dels principals punts importants del projecte és fer inventari dels medicaments que existeixen en els diferents botiquins comunals que són fruït de l’aportació de la partida del 0.7 de l’Ajuntament de Sant Quirze. Aquesta serà una tasca dura, ja que els voluntaris hauran de caminar entre 6 i 8 hores per recorrer les diferents comunitats d’indígenes de la zona. Paral·lelament, una part del grup farà tallers de mecanografia i costura a la població nadiva.

CAMP DE TREBALL A CUBA La segona delegació quirzetenca, impulsada pels Joves de l’Ateneu del Món i també subvencionada per la Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament, marxarà a partir del 15 de setembre per desenvolupar un projecte lúdico-cultural a la ciutat cubana d’Antilla amb la que Sant Quirze està agermanada. Fruit d’aquest vincle, els participants d’aquest camp de treball centraran les diferents activitats en donar a conèixer a la població antillana com és Sant Quirze mitjançant jocs, exposicions de fotografies i vídeos. També preveuen desenvolupar un taller de teatre i una nit de llegendes tradicionals. Paral·lelament i amb l’objectiu fomentar l’intercanvi de cultures entre les dues poblacions germanes, els joves de l’Ateneu del Món faran també un treball de recerca del municipi d’Antilla, que exposaran quan arribin a Sant Quirze.


EDUCACIÓ

Els centres educatius celebren el final de curs amb infinitat d’actes

M

és d’un miler d’alumnes van celebrar el passat 21 de juny el final de curs en els diferents centres d’educació infantil i primària del municipi. El lliurament de les orles als alumnes d’últim curs va ser un dels principals actes que va protagonitzar el comiat del curs 2001-2002. El CEIP Onze de setembre va començar la jornada amb una audició musical del cicle superior i balls tradicionals, als que li va seguir un esmorzar conjunt i una gimcana pels alumnes de pàrvuls i primària. La representació en anglès d’un conte tant popular com Les set cabretes i el llop va ser un dels centres d’interès dels actes de final de curs del CEIP Pilarín Bayés, que va comptar amb la presència de la Pilarín, dibuixant que va donar nom al centre, per fer el lliurament de les orles als alumnes d’últim curs de primària. Pel que fa al Purificació Salas, els més petits van ser els encarregats de fer un simpàtic lliurament d’orles als alumnes que ja havien acabat els seus dies a

Empar Arrasa i Ana Maria Marco es jubilen després de dedicar molts anys a l’ensenyament públic l’escola. Els nens i nenes del CEIP El Turonet van ser també els principals protagonistes de l’últim dia de classe i van acomiadarse amb una rotllana al pati de l’escola.

E

l curs 2001-2002 ha estat l’últim en el que dues mestres molt estimades i conegudes del CEIP Purificació Salas han fet les seves classes després de molts anys de dedicar-se a l’ensenyament públic. L’equip de treballadors del centre escolar van fer un dinar per agrair la tasca i acomiadar-les, àpat que va comptar també amb la presència de la regidora d’Educació i Recursos Pedagògics de l’Ajuntament, Rosa Maria Blasi.

informem, 9 ★ Núm. 66. Juliol 2002.


ACTUALITAT

L’Ajuntament, a l’espera d’una resposta del Ministeri de Foment

L’

Alcalde de Sant Quirze del Vallès, Sebastià Ruiz, va fer arribar el passat 25 de juny una carta al Ministre de Foment, Francisco Álvarez Cascos, per demanar-li que s’adoptin urgentment les mesures necessàries per evitar nous accidents causats pel sobrevol d’aeronaus sobre el nucli urbà de la ciutat i que es convoqui una reunió del seu Ministeri amb representants de l’Ajuntament de Sant Quirze en la que es presentin mesures correctores definitives. Aquesta va ser la resposta immediata de l’Ajuntament davant l’accident del passat 22 de juny en el que un avió va estavellar-se a la mitjana de la C-58. Segons va declarar l’Alcalde, Sebastià Ruiz, en el mateix lloc de l’accident, “Des de l’Ajuntament n’estem farts

L’Alcalde ha demanat al Ministre mesures urgents per evitar nous accidents. i exigim mesures urgents per garantir la seguretat dels nostres conciutadans”. En la carta Ruiz també assenyala que davant la passivitat de l’Administració i davant del risc evident que comporta pels ciutadans de Sant Quirze l’activitat generada des de l’Aeroport de Sabadell, evidenciada per reiterats accidents, l’Ajuntament s’ha dirigit reiteradament al Ministeri, tant via telefònica com per escrit, com a través d’AENA, per buscar una solució dialogada al problema. Malgrat l’interès i insistència de l’Ajuntament de Sant Quirze per trobar una solu-

ció que garanteixi la seguretat i la tranquil·litat dels veïns i veïnes, l’Alcalde afegeix que fins al dia d’avui l’única resposta obtinguda per l’Ajuntament ha estat un simple acús de rebut per estudiar el tema. En el ple de juny, un grup de veïns van manifestar-se per demanar el trasllat de l’aeroport. L’Alcalde va demanar als grups municipals que es manifestessin en contra de l’aeroport, sigués quina sigués la seva ideologia i va afegir que des de l’Ajuntament s’estava fent tot el possible dins del marc legal.

Sant Quirze demana una Àrea Bàsica de Salut pròpia

T

al com es va aprovar en el ple celebrat el passat 30 de maig, l’Ajuntament ha sol·licitat al Servei Català de la Salut que Sant Quirze sigui declarat Àrea Bàsica de Salut independent a efectes d’ordenació territorial. Aquesta qualificació permetria millores organitzatives i estructurals i comportaria una millora de servei dels usuaris del Centre d’Atenció Primària (CAP). Dins del mapa sanitari de Catalunya, els serveis d’Atenció Primària (metge de capçalera, pediatre i odontòleg) i la posterior connexió amb els serveis especialitzats i hospitalaris ve delimitada geogràficament pel que s’anomena Àrea Bàsica de Salut. Tots els ciutadans que viuen en aquesta zona geogràfica, en aquest cas, Sant Quir-

informem, 10 ★ Núm. 66. Juliol 2002.

ze del Vallès, depenen d’un CAP que ofereix els serveis sanitaris bàsics. Actualment Sant Quirze pertany a una Àrea Bàsica de Salut molt extensa que comparteix amb dos altres CAP, el de Merinals i el de Lepant, tots dos de Sabadell. Els recursos destinats a aquesta Àrea Bàsica de Salut s’han de repartir i distribuir entre els tres centres i es deriven també d’aquest funcionament problemes de coordinació de totes les persones i mitjans repartits en tres llocs diferents que, a més, estan separats geogràficament. Un dels primers avantatges que comportaria la definició de Sant Quirze com a Àrea Bàsica de Salut seria la concentració de recursos humans i materials en un sòl lloc de mane-

ra que facilitaria i ajudaria notablement a millorar el servei d’atenció primària.

AUGMENT DEL SERVEI Un dels efectes immediats que tindria aquesta segregació de Sant Quirze com a Àrea Bàsica de Salut seria que el CAP obriria dissabtes al matí per urgències, injectables i cures, serveis que fins al moment es presten des del CAP de Lepant. A nivell de funcionament, aquesta divisió territorial significaria també que l’Ajuntament i els veïns serien els únics interlocutors directes amb l’administració sanitària i podria tractar directament els problemes que fins ara eren compartits amb els barris de Sabadell i els seus representants polítics.


ESPORTS

IV Turoneig d’Handbol del CEIP El Turonet

E

l passat 15 de juny es va celebrar la quarta edició del Turoneig d’handbol del CEIP El Turonet. Hi van participar els 4 equips de l’escola el pre-benjamí A i el prebenjamí-B, el benjamí i l’aleví, juntament amb d’altres equips del CEIP Purificació Salas i d’altres municipis del voltant. Els equips de pre-benjamins A i B del CEIP El Turonet van participar per primera vegada en aquest torneig i estan molt il·lusionats amb jugar a handbol i assolir el nivell dels altres equips de l’escola. Així, aquest any, els equips Aleví i Benjamí del Turonet han quedat classificats de la lliga del Vallès Occidental per la seva categoria, a banda de participar en múltiples torneigs en els que sempre han quedat entre els primers classificats.

El Sant Quirze i el Sant Josep guanyen el tercer Vila de Sant Quirze de bàsquet

Les Jornades Esportives del Pilarín Bayés omplen Can Jofresa

E

l passat 18 de juny, els alumnes del CEIP Pilarín Bayés van fer les tradicionals jornades esportives a Can Jofresa. L’acte, que es celebra anualment com una activitat de final de curs compta amb participa-

ció d’alumnes, professors i personal del centre. Durant el matí, els nens i nenes van rebre la visita del regidor d’Esports, Valentí Vidal, i del tinent d’Alcalde de Serveis Personals, Francesc Contreras.

Unes 80 persones participen a la lluita contra el crono

E

l circuït del bosquet del poliesportiu va omplir-se d’atletes durant la Festa dels Patrons amb motiu de la Cursa contra el Crono que va organitzar la Regidoria d’Es-

ports. Al voltant d’unes 80 persones, de diferents edats, van participar en aquesta competició contra rellotge. A la imatge, el grup de guanyadors de les diferents categories.

L

a tercera edició del torneig infantil Vila de Sant Quirze va ser un veritable espectacle i va portar el millor del bàsquet a la nostra població. En la categoria preferent, tant el Sant Josep de Badalona com el FC Barcelona es van disputar el títol que va acabar en mans dels badalonins per un apretat 85 a 76. Pel que fa a la categoria de Promoció, el Sant Quirze i l’SFERIC de Terrassa van oferir al públic el bo i millor del bàsquet en un partit en el que es va imposar clarament l’equip local amb un definitiu 75 a 43.

informem, 11 ★ Núm. 66. Juliol 2002.


CULTURA

El nou gegant Feliu, principal protagonista de la Festa dels Patrons

S

ant Quirze compta amb un nou gegant que dóna cos i forma a un dels principals símbols de Sant Quirze, un mussol. El bateig oficial d’aquest nou membre de la Colla de Gegants, anomenat Feliu, es va fer diumenge 16 de juny just abans d’iniciar la tradicional cercavila de gegants i grallers de la Festa dels Patrons que enguany va comptar també amb la participació de diferents bandes de música i majorettes. El bon temps va acompanyar a que la trentena d’activitats preparades per la celebració d’aquesta festa dedicada als patrons del municipi tingués, en general,

informem, 12 ★ Núm. 66. Juliol 2002.

una bona participació en tots els actes. Tant divendres, amb l’actuació de Mónica Molina, la Década Prodigiosa i Ojos de Brujo com diumenge, amb els concerts i ball de gala de la Maravella, la proposta musical, combinada amb la proposta gastronòmica de la Mostra va fer que la masia de Can Feliu gaudís d’un ple absolut tots dos dies. També van ser escenaris de concentració les activitats infantils, el ball country, el concert de la Coral Il·lustració Artística, que va presentar la cançó dels Patrons i els goigs de Sant Quirze i Santa Julita. Pel que fa al concurs de Pintura Ràpi-

da, Joan Vila Arimany va guanyar el primer premi amb una panòràmica de Sant Quirze d’estil realista. La Festa va cloure diumenge amb la cantada d’havaneres, el cremat i el tradicional Castell de Focs.


PROMOCIÓ ECONÒMICA

Récord de participació a la Mostra Gastronòmica

S

opar amb una carta atractiva, suggerent i variada a l’aire lliure, en el marc incomparable de la masia de Can Feliu, amb música en directe d’artistes i formacions consagrats com la Mónica Molina o l’Orquestra Maravella ha estat enguany l’exitosa proposta de la segona edició de la Mostra Gastronòmica, que ha batut amb escreix la previsió de participació esperada. Els serveis de restauració que van oferir les seves especialitats van vendre més de 5.000 tiquets de degustació, una xifra que segons el regidor de Promoció Econòmica, Vicenç Abellán, comporta un augment del 40% respecte l’any passat. Davant de la bona acollida, l’objectiu d’aquesta Mostra culinària és que es converteixi en el principal certamen gastronòmic del Vallès i Abellán afirma que amb els resultats d’aquest any és molt possible que siguin molts els restauradors de la comarca que s’interessin a formar part en la propera edició de la Mostra. Pel que fa als restaurants, bodegues i bars

participants, la valoració en general és força positiva. El fet que enguany l’Associació de Comerciants vengués tiquets prop

dels estands com a mesura de suport a l’estand central i la major dotació de taules i cadires ha acompanyat a que la gent hagués de fer menys cues i tingués el lloc garantit per sopar. La Mostra va comptar enguany també amb quatre sessions de tast de vi i cava gratuït, en el qual els assistents van poder conèixer quatre conceptes bàsics sobre com valorar un bon vi i un bon cava.

informem, 13 ★ Núm. 66. Juliol 2002.


CULTURA

PROTAGONISTES DE FESTA MAJOR

La calidesa de Kiko Veneno visita Sant Quirze per Festa Major

U

na cançó de Bob Dylan va fer-li plantejar seriosament dedicar-se a la música. Des de la seva primera aparició en públic per amenitzar la vaga de la universitat de Sevilla, a l’any 1971, Kiko Veneno ha estat presa de l’evolució. Les seva vida és una contínua font d’intercanvi d’influències. Malgrat haver tocat i col·laborat al llarg de la seva dil·latada

carrera musical amb grans figures de la cançó com Raimundo Amador, Juan Perro, María Jiménez i un llarg etcètera i tot i ser autor d’una de les rumbes més cèlebres de la història, com és “Volando voy”, l’art de Kiko Veneno no va ser reconegut massivament fins l’any 1992 amb el seu treball “Échate un cantecito”. I és només després del reconeixement massiu que

Kiko Veneno comença a editar àlbums de gran impacte mediàtic. Amb “Está muy bien eso del cariño” aconsegueix un disc d’or i inicia gires mundials en les que compta amb el suport d’artistes com Albert Pla, Andrés Calamaro i Martirio. L’últim disc “Un ratito de gloria”, editat aquest any, recull els 18 temes més interessants de la seva trajectòria i

és l’eix de la seva gira mundial i el centre del concert que presentarà el proper 6 de setembre al parc de Can Feliu, a les dotze de la nit.

El Duo Dinámico i Musicalia Trobada de motos Goldwing

Q

ui no ha ballat al ritme del Duo Dinàmico? Qui no ha gaudit de les seves veus completament sincronitzades? Aquest duet que va viure la seva època de màxima esplendor durant els anys 60 retorna avui amb les seves cançons

de sempre per amenitzar la festa als més nostàlgics el divendres 6 de setembre. La gran orquestra de Janio Marti, avui reanomenada Musicalia, serà també una de les protagonistes de la Festa amb el ball de gala que oferirà diumenge dia 8.

Trobades de puntaires i de colles geganteres

L

a Festa Major és, sense cap dubte, una ocasió excepcional per gaudir de les tradicions de la nostra terra. Tant és així que, de ben segur, dues de les activitats que aplegaran més gent són la trobada de puntaires organitzada pel Cercle de Cultura i la trobada de Colles geganteres que comptarà amb la participació d’una dotzena d’aquestes entitats vingudes de tota Catalunya. I en la cloenda de la Festa Major, com ja és tradició, és moment de gaudir d’un bon cremat amenitzat per les dolces veus de les havaneres. Per acompanyar l’ambient marítim, també s’oferirà dilluns al vespre una sardinada popular.

informem, 14 ★ Núm. 66. Juliol 2002.

E

ls afeccionats al motor tenen una cita obligada diumenge a les 11 del matí a l’avinguda del Mas Duran des d’on sortiran unes 40 motos Goldwing, que faran un recorregut pels diferents carrers del poble.


CULTURA I JOVENTUT

Èxit de la primera sessió de contes per a adults a la biblioteca

E

ls pecats capitals van ser el tema a l’entorn del qual va girar la primera sessió de contes per adults que va acollir el passat 12 de juny a quarts de deu del vespre la terrassa de la sala d’adults de la Biblioteca Municipal. L’encarregada de posar vida i veu als contes va ser, en aquesta ocasió, Teresa Puig, que durant una hora va aconseguir fer sorgir el somriure de la cinquantena de persones que van assistir a aquesta primera cita cultural nocturna organitzada des de la Biblioteca Municipal amb la col·laboració de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament. Aquesta nova activitat, complementa les sessions de l’hora del conte i els tallers que ja organitza habitualment la Biblioteca per al infants i té com a objectiu fomentar la lectura i fer gaudir als adults de la figura del “contador de contes”, com és tradicional en moltes altres cultures d’arreu del món.

Adscripcions a les carreres universitàries 2002

A

partir del 17 de juliol, tots els joves que hagin fet una sol·licitud per entrar a la universitat poden consultar la carrera que els ha tocat estudiar des del Servei d’Informa-

ció Juvenil Canya Jove. La consulta es pot fer també via telefònica als telèfons 93 306 54 00 o bé al 93 223 03 23. Via internet es pot accedir a la informació a través de la pàgina

Premi Tiramilles 2002

M

olts joves, durant l’estiu, fan viatges dignes de compartir. Viuen experiències enriquidores, veuen països desconeguts per d’altres, descobreixen llocs on allotjar-se interessants i fan servir xarxes de transport que poden facilitar la preparació d’un viatge a d’altres persones. Si teniu entre 16 i 29 anys i teniu previst fer algun viatge i voleu explicar-lo, podeu participar en el premi Tiramilles 2002, un certamen que en aquesta edició inclou 4 modalitats. La primera és la presentació d’una guia de viatge en suport paper amb tres submodalitats: rutes de Natura, Viatges per Europa i Altres Cultures del Món. La segona, una fotografia de viatge també amb

les submodalitats abans esmentades, la tercera una guia digital de viatge en format html i una última dedicada a les sortides per la província de Barcelona, que pot ser tant de Turisme Cultural, Turisme Actiu i Paisatge i Natura. Els interessats a participar-hi teniu temps fins al 18 d’octubre de 2002 i podeu presentar els treballs al Canya Jove i a la Biblioteca Municipal. S’han establert dues categories per aquesta convocatòria, la A, pels joves nascuts entre el 1980 i el 1986 i la B adreçada als joves nascuts entre el 1973 i el 1979. Els premis seran de 840 € per cada categoria i cada modalitat i, excepte la guia digital de viatge, tots tindran tres accèssits de 300 € cadascun.

informem, 15 ★ Núm. 66. Juliol 2002.


GRUPS MUNICIPALS

Feliz verano absolutamente a todos Desde hace unas semanas se están suscitando, fundamentalmente en las reuniones del pleno, debates en torno a cuestiones relacionadas con la visión nacionalista o no de la política. Personalmente estoy recibiendo ataques, creo honradamente que desmesurados, ya que siempre he sido respetuoso con todas las ideas defendidas democráticamente. En situaciones como esta siempre recuerdo con admiración aquellas palabras de Winston Churchill: “... no comparto en absoluto sus ideas pero daría mi vida porque Ud. pudiera seguir defendiéndolas...” Probablemente recibiré, durante el próximo año – elecciones a la vista -, ataques incluso porque uso la lengua castellana como vehículo personal de expresión. Quiero dejar claros mi admiración y mi respeto por la lengua catalana, que conozco y reconozco; quiero dejar claro que siempre he defendido y defenderé el uso libre del catalán como lengua propia de Cataluña; quiero dejar claro que si uso el castellano es porque es mi lengua materna, en la que pienso, y con la mejor trasmito mis ideas, en absoluto este uso supone una contraposición al catalán. Jamás utilizaré las lenguas como arma política. Mi labor en el Ayuntamiento ha estado presidida, desde hace ya quince años, con aciertos y desaciertos, por un intento de servir los intereses de Sant Quirze del Vallès, de sus ciudadanas y ciudadanos, de todos ellos sin exclusiones; los que me conocen de verdad creo que lo saben. Mi mayor tristeza sería tener que vivir situaciones que pudieran derivar en fractura social en el municipio, antes me plantearía dejar mi actividad política que participar en ello. Una de las mayores riquezas de Cataluña, según mi opinión, es el alto nivel de convivencia y paz social de que disfrutamos, caldo de cultivo positivo para las mejores, para las más nobles actividades humanas. Ya ha comenzado el verano, la mayoría de afortunados que puedan gozar de vacaciones, yo entre ellos, las disfrutarán en este mes de julio o en el agosto. A todos ellos, absolutamente a todos, y muy especialmente a los que, por una razón u otra no puedan tener vacaciones, feliz, muy feliz verano. Antonio Lacasta

Efectivament, no era això L’amic Antonio Lacasta ens deixa anar la cavalleria en el darrer INFORMEM. Fa referència a la nostra moció de condemna de l’ofensiva espanyolista del govern del PP en la que estem immersos i que sembla evident per a tothom a excepció feta del Sr. Lacasta i el nostrat PSOE local. La darrera batzegada de l’espanyolisme ranci ha estat la proposta llençada per l’avantguarda botifler (vegis Alberto Fernández Díaz) demanant la substitució del nostre himne nacional pel Cant de la Senyera: una cançó menys agressiva, segons el personatge que ha fet la proposta. L’escuder de l’aznarisme a Catalunya també proposa canviar l’11 de setembre per Sant Jordi com a Diada Nacional: un dia més festiu i que no recorda cap derrota. La moció que va presentar el nostre grup municipal no va agradar a l’Antonio Lacasta i se’ns va refugiar, tal i com torna a repetir en el seu article del passat INFORMEM, que a ell no li agrada debatre sobre aquests temes. Per tant, cal suposar, que a l’Antonio Lacasta no li agrada debatre sobre els drets dels palestins, sobre els drets dels saharauis o sobre els drets dels kurds, per només passar uns exemples. També ens “surt per pataneres” quan afirma que “los sentimientos tribales suelen oponerse a la generalización de las personas sustituyéndolas por el específico mi gente.” Aquest argument, benvolgut Antonio, està més que gastat i és excusa per a consciències intranquil·les. Però, a més, en tel teu cas i tenint en compte la teva adscripció política, té credibilitat zero (CERO PATATERO). Perquè parlem clar Antonio... Quan en Llach ens deia a principis dels vuitanta “NO ÉS AIXÒ” es referia precisament a que “no havien mort tantes flors i havíem plorat tants anhels” per tenir, per exemple, a uns suposats socialistes catalans, colze amb colze amb gent com en Rodríguez Ibarra, en Pepe Bono, en Manuel Chávez o l’Alfonso Guerra, negant-nos infraestructures tant importants com els ports i els aeroports, expoliant-nos amb peatges a les autopistes i construint autovies a la resta de l’estat. Negant-nos el dret a gaudir d’una justícia en català, barrant-nos la representació pròpia a Europa, impossibilitant el dret a federar-nos amb altres territoris històrics de la nostra nació, participant així en el seu trosseig. Col·locant-nos a l’OTAN tot i que a Catalunya va guanyar el NO. Negant-nos el dret a participar en un mundial de futbol amb la samarreta de Catalunya, com pot fer l’Espanya d’en Pascual Maragall, que el fa “trempar” tant que fins i tot aboca a uns salts d’alegria propis d’un zulú en plena dansa ritual. Tot això, amic Antonio, ho patirem els catalans i catalanes en període democràtic, durant catorze llargs anys, amb el beneplàcit de la dreta que ara governa. Ho fèieu des del teu PSOE, des de Madrid i “por España”. I tot era normal, espanyol i legítimament democràtic. Ara bé, si d’altres reclamen drets històrics, si es lluita per no perdre la dignitat nacional, si en definitiva es treballa per un món millor i solidari des de la pròpia llibertat com a nació, aleshores no val. Aleshores és tribal, de mentalitat tancada, provincià i no té com a objectiu el benestar de la totalitat de catalans (hagin vingut d’on hagin vingut) sinó que només defensa a determinada gent. Lleig, Antonio, molt lleig. Als anys trenta s’hauria utilitzat un altre qualificatiu. Per cert, Antonio, els zulú tenen drets com a tribu? O més aviat es tracta de llegendes conspiratives de l’Àfrica Negra que intenta inventar-se un suposat i ridícul colonialisme europeu? Però clar... quan recordes el que deia el guru de la socialdemocràcia dels vuitanta (vegis un altre Felipe en la nostra castigada història) que al 1984 s’advertia: “Lo del País Vasco es una cuestión de orden público, el verdadero peligro es el hecho diferencial catalán”; aleshores ho veus tot clar i entens que de tant en tant deixin anar la cavalleria. No sigui que et pensis que la llibertat és molt a prop. No vagi a ser que ens creiem de veritat un futur sense la indissoluble unitat de la teva Espanya, Antonio. La dels constitucionalment demòcrates. Efectivament: “para este viaje no hacian falta tantas alforjas”. Versió espanyola de “no és això, companys, no és això”. Josep Coll informem, 16 ★ Núm. 66. Juliol 2002.


GRUPS MUNICIPALS

CIU constitueix la seva Federació a Sant Quirze El passat 4 de juliol es va constituir a Sant Quirze del Vallès la Federació entre Convergència i Unió amb la voluntat de treballar conjuntament pel nostre municipi. En el mateix acte de constitució, els membres de la Federació de Convergència i Unió a Sant Quirze van escollir com a president Sebastià Ruiz i com a vicepresidents Albert Batalla i Josep Maria Guardi. La Federació dóna garantia de continuïtat a un projecte que ve de lluny i que fa que l’eina que és CIU es consolidi des del punt de vista humà, de voluntat de col·laboració, d’il·lusió i d’esperança. La Federació també té especial projecció en el terreny electoral, perque demostra que hi ha hagut un augment de confiança entre nosaltres mateixos, que aporta solidesa als vincles entre Convergència i Unió, i garanteix el camí que hem de fer plegats. Tant és així que en el marc de la constitució de la Federació a Sant Quirze, es va proclamar el nostre candidat per les properes eleccions municipals, que tornarà a ser una persona de gran vàlua política i personal com és Sebastià Ruiz i Garcia.

De París a Porto, passant per Sant Quirze Els darrers aconteixements electorals a França, amb l’increïble apogeu de l’extrema dreta i la davallada de l’esquerra, no han estat un fet aïllat. Malauradament és el darrer episodi d’un seguit de desastres a Europa: Itàlia, Àustria, Holanda i un llarg etcètera, sense oblidar Espanya, que en va ser pionera. El discurs de “centre” emprat per la majoria de partits socialdemòcrates no és entès pels ciutadans, encara que emprenguin algunes mesures progressistes, com els socialistes francesos. De dretes ja tenim les de tota la vida, les que tradicionalment han vingut utilitzant la demagògia de la por a la immigració, a la inseguretat, al terrorisme, i el recurs al nacionalisme més reaccionari. És un discurs fàcil i perillós que cala en l’electorat, cada cop més escorat cap el feixisme. Mentrestant, es van carregant l’estat del benestar i permetent, amb injustes lleis laborals i d’immigració la sobreexplotació, sobretot als treballadors estrangers, però també als nacionals. No seran pas Bush, Aznar, Berlusconi, ni menys Le Pen, qui resoldran les creixents desigualtats, l’increment de la pobresa al Sud, la pèrdua de l’estat del benestar i de drets laborals i cívics al Nord. Són precisament ells qui representen el sistema que ho provoca. Esperem que, poc a poc, sapiguem explicar i convèncer els ciutadans que no és útil votar per “Coca-Cola” o per “Pepsi”, ni tampoc porta enlloc votar feixistes i pallassos. Que existeixen polítics honestos i una esquerra que vol canviar les coses. Hem de creure que arribarà el dia en què podrem donar la volta a aquest mitjó brut. Massa sovint, les campanyes electorals només serveixen perquè la majoria de polítics “venguin el producte” com si de detergent es tractés, fent sentir a la gent només el que volen sentir. Un cop instal·lats al poder, ja poden seguir fent el que els doni la gana, durant quatre o cinc anys més. Només una esquerra que aprofundeixi en el sistema democràtic, amb noves fórmules de participació que facin corresponsabilitzar els ciutadans en el debat i en la presa de decisions sobre els problemes que els afecten. Només si els polítics caminen al costat del ciutadà, copsant dia a dia la seva opinió, sense tenir que esperar nous comicis, aconseguirem evitar que la gent caigui en la demagògia fàcil i avançarem cap a un nou sistema més just i més creïble. L’esquerra transformadora, en els pocs llocs on governa ja comença a aplicar amb èxit aquestes fórmules. El Partit dels Treballadors del Brasil, amb la ciutat de Porto Alegre al capdavant n’és un exemple ja prou conegut. Però també, més a prop, es comencen a donar passos, com a l’Ajuntament de Rubí, governat per ICVerds, amb els pressupostos municipals participatius, o a Sant Quirze mateix, en l’anterior legislatura, en la que des del govern municipal, el nostres regidors de IC van impulsar els NIP (Nuclis d’Intervenció Participativa), on més d’un centenar de ciutadans van participar en la discussió del Pla General Urbanístic. Llàstima que en l’actual legislatura, el govern de C i U - PSC, hagi tornat al mateix tarannà carca de sempre, amb una desconfiança malaltissa en la participació activa del ciutadà. I si no, que ens expliquin les entitats i molts ciutadans, amb quina sensació surten de l’Ajuntament després d’intentar dialogar amb alguns membres del nostre equip de govern. Més d’un veí n’ha sortit escaldat. Convé que comencem per canviar les coses a casa. Josep Lluís Fernández Molinet Entesa per Sant Quirze-IC-Verds. informem, 17 ★ Núm. 66. Juliol 2002.


El secreto es nuestro servicio

Neumáticos y mantenimiento integral para todo tipo de vehículos

902 37 38 39

www.servirueda.com

Puntos de venta más cercanos: • Sabadell: Pneumatics Sabadell 937 12 02 12 • Sta. Perpetua de la Mogoda Neumáticos Polinya 935 74 06 88


ENTREVISTA

Joan Prim construeix 7 peces pel nou Museu Marítim de Palamós L’ artesà i modelista local Joan Prim està acabant set de les peces principals del nou museu marítim que s’inaugurarà el proper 16 de juliol a la població costanera de Palamós. Les set reproduccions són maquetes en escala 1:20 d’embarcacions catalanes antigues d’entre el 1890 i principis del 1900. L’embarcació més petita, el busi, té 4 metres a escala real i la més antiga, el llagut, rescata la imatge d’un vaixell que ja no existeix.

Quan ha tardat en fer aquestes reproduccions? He estat treballant durant 1 any. Elaborar les reproduccions exactes dels vaixells és una feina que requereix molta paciència, però al mateix temps dóna molta satisfacció quan la veus acabada. Totes les peces tenen fins al més mínim detall de quan estaven navegant, des de la més petita rascada, fins a les tonalitats del color que adopta la pintura dels vaixells en el seu contacte amb l’aigua del mar i el sol.

Actualment, hi ha molta gent que es dediqui al modelisme? No, per mala sort, aquest ofici artesà s’està perdent. Cada vegada queden menys professionals, especialment a Catalunya. El país capdavanter en aquest art és Gran Bretanya, on es fomenta la tradició marinera i hi ha força col·leccionistes i aficionats.

Com s’inicia l’elaboració d’una d’aquestes maquetes? Els modelistes partim dels plànols. Realment és un ofici molt complert on intervé el domini de moltes tècniques. Els modelistes hem de saber pintura, escultura, tècniques d’interpretació de plànols i història, entre d’altres.

Quines són les peces que estaran exposades al Museu Marítim de Palamós? D’entre els principals, el busi, que és un vaixell petitó de 4 metres, el llagut, que no existeix ja, el sardinal, que és per pescar sardines, el bou i una teranyina amb bot de llum, que també és un. Totes elles són embarca-

CENTRE ODONTOLÒGIC SANT QUIRZE ODONTÒLEG COL. 2977

PER A SOMRIURES SANS • Obturacions • Endodòncies (matar el nervi) • Periodòncia (tractament de les genives) • Rehabilitacions completes • Implantacions maxilofacials • Extraccions • Ortodòncia • Extraccions quirúrgiques

cions usades aquí a Catalunya a finals del segle XIX i a principis del XX. N’hi ha algunes que encara es poden veure les nostres costes. A qui recomanaria aprendre aquest ofici? El modelisme és avui un hobbie en molts països. Aquí, la gent que ho prova, s’enamora d’aquest art, que té un component important de paciència, comença amb petites construccions i s’anima a fer-ne de més complicades. Amb Club de Modelistes del Vallès, amb seu a Sant Quirze, hi ha força gent implicada. Jo recomanaria aquesta afició, que és la meva professió, a tothom perquè és un hobbie sa que combina moltes tècniques i a més seria molt trist que es perdés l’ofici.

ESTÈTICA DENTAL • Bonding (afegit de material plàstic de color de la dent) • Carilles de porcellana • Fundes fixes • Ponts fixos • Higienes dentals • Pròtesis removibles • Tractaments de blanquejament

CENTRE ODONTOLÒGIC SANT QUIRZE Estem al carrer de sant Cugat núm. 4 1r-1ª De dilluns a divendres, de 10 a 13 i de 16 a 20. Dissabte al matí, hores convingudes Reserva telefònica d’hora: 93 721 10 28

informem, 19 ★ Núm. 66. Juliol 2002.


PUBLICITAT

El Musical Centre d’educació, recerca i producció musical

La nova Escola de Música de Bellaterra Informació: Plaça de l’Estació, 5 –Bellaterra- Tel 93 580 42 46

www.bellaterramusica.com ACTIVITATS PREVISTES

En funcionament el proper curs 2002-2003 ESCOLA DE MÚSICA I DANSA Programa bressol per a nens de 1 i 2 anys Programa iniciació a la música per a nens de 3 a 7 anys Nivell Elemental de música per a nens i adults Nivell mig de música Formacions estables Escola de Dansa per anens i adolescents MUSICOTERÀPIA I BENESTAR Programa Maternal Programa Adults Programa nens amb dificultats d’aprenentatge Programa reeducació postural SALES D’ASSAIG I GRAVACIÓ SEGELL EDITORIAL PRODUCCIONS I MANAGEMENT

informem, 20 ★ Núm. 66. Juliol 2002.


ENTITATS

Concert dels UST- Singers a Sant Quirze

U

na de les formacions més importants del món en cant coral, els UST Singers de la Universitat de Santo Tomás de Manila (Filipines) visitarà Sant Quirze el proper 30 d’agost per fer un concert a la

Patronal. Aquesta és una ocasió excepcional per veure una de les corals amb més prestigi del món, ara de gira per Estats Units i Europa. El concert de Sant Quirze estarà composat per temes de diferents estils del seu

gran repertori que abasta unes 600 peces de la tota la història de la música, des de la música sacra fins a les més diverses tendències actuals. El concert començarà a les 20 hores a la Patronal i l’entrada serà lliure.

Primer concurs de còmic de Festa Major

E

l còmic és un hobbie que cada vegada té més adeptes, especialment entre el públic juvenil. Tothom que sigui afeccionat a aquesta disciplina pot demostrar les seves dots artístiques en el primer concurs de Còmic que tindrà lloc enguany per Festa Major. Hi podrà participar tothom que hi estigui interessat i que tingui més de 8 anys. Les bases estableixen tres cate-

gories, una de 8 a 12 anys, una altra de 13 a 16 i una tercera a partir de 17 anys. En la primera categoria caldrà presentar una plana format DIN A4 en blanc i negre, amb 6 ó 8 cuadres, els participants d’entre 13 i 16 anys hauran de presentar dues planes en DINA 4 i també en blanc i negre i els de més de 17 anys caldrà que presentin un mínim de dues planes i un màxim de qua-

tre també en format DINA 4 i en blanc i negre. Caldrà lliurar les obres sense doblegar i amb pseudònim i els noms, el cognoms, l’edat i l’adreça dins d’un sobre tancat abans del 3 de setembre a la consergeria de l’Ajuntament. Hi haurà tres premis, un per a cada categoria, que consistiran en vals de 60 a 150 euros per bescanviar en material de papereria.

Fi de temporada del l’Handbol Sant Quirze

L

a bona sort de la que ha gaudit el Club d’Handbol Sant Quirze va fer que el tradicional sopar de fi de temporada fos una celebració d’allò més especial. A la fotografia, el regi-

dor d’Esports, Valentí Vidal, amb l’actual president del Club d’Handbol, Jaume Solé, i amb l’ex president de l’entitat, Joan Roura, en un moment del sopar de fi de temporada.

Piscines

CONSTRUCCIONS I MANTENIMENT DE PISCINES Tel 93 721 57 82 ACCESSORIS I PRODUCTES QUÍMICS

PISCINES CLIMATITZADES AMB ENERGIA SOLAR I AIGUA CALENTA SANITÀRIA

Passatge Garrigues, 1 local B- 08192 Sant Quirze del Vallès informem, 21 ★ Núm. 66. Juliol 2002.


ENTITATS

Programa d’acolliment lingüístic per a nouvinguts

L’

Oficina de Català de Sant Quirze s’ha sumat al programa d’acolliment lingüístic per a les persones nouvingudes endegat des del Consorci per a la Normalització Lingüística. Aquest programa, que s’anomena Benvinguts/Benvingudes té com a principal objectiu animar tant a les per-

sones que venen de la resta de l’Estat com a persones estrangeres, a aprendre el català i a informar-les de tots els recursos que tenen a la seva disposició per fer-ho. La campanya consta de díptics, i cartells escrits en 31 llengües que es distribuiran per diferents punts del municipi.

Excel.lent paper dels alumnes de l’IES al Canal 50

E

ls alumnes de tercer d’ESO de l’IES Sant Quirze Roger Quero, Albert Margalef, Robert Sendra i Dani Pérez estan participant brillantment en el concurs Jaque Mate del Canal 50 de Sabadell. Aquest concurs, que combina proves físiques amb preguntes i respostes de cultura general, enfronta cada divendres a dos instituts del Vallès. En aquests moments, l’IES Sant Quirze ha arriba a la semifinal amb molta il·lusió d’arribar a la final i guanyar.

informem, 22 ★ Núm. 66. Juliol 2002.

Mor el President del Club d’Escacs Sant Quirze

S

ant Quirze ha perdut aquest mes de juny una de les persones que més esforç ha dedicat per fomentar la pràctica dels escacs al municipi. Es tracta de Joan Casaramona, el president del Club d’Escacs Sant Quirze, que mes rera mes es preocupava de venir a la redacció de l’Informem per dir-nos els resultats dels diferents campionats en els que participaven els membres de la seva entitat. Justament per aquest número de juliol agost, Casaramona ens va portar la bona classificació de Fernando Sanz en el Campionat d’Espanya de veterans, en el que va quedar cinquè. Tant l’Ajuntament com la comunitat associativa lamenta la pèrdua d’una persona que ho va donar tot per la seva entitat i que, de ben segur, voldria que se seguís fomentant amb tanta il·lusió com ell ho va fer.


LA VEU DEL POBLE

Ai quin embolic ja t’ho dic… Benvolgut Sr. Enrique, D’entrada voldria agrair-li que l’Aplec del Mussol hagi merescut, per primer cop, l’atenció de la seva organització, malgrat que enguany ja hem celebrat la desena edició. Més enllà dels agraïments, deixi’m expressar-li la sorpresa que m’ha causat el seu escrit, tenint en compte l’organització en nom de qui el fa. Crec que el seu escrit és poc rigorós, és un aiguabarreig i pateix d’oblit. Pel que fa a la manca de rigor, un assaig polític ha de ser estrictament fidel a la veritat, més encara quan a sota i porta unes sigles polítiques amb tant prestigi com les d’ERC. El que vostè va signar en el darrer Informem, erra ja en el titular. Li seré més precís, l’Ateneu del Món no ha organitzat mai l’Aplec del Mussol. L’Ateneu del món és una ONG dedicada a fomentar i practicar les accions solidaries des de Sant Quirze. L’únic i inportantíssim guardó que ha rebut és el dels veïns que hi col·laboren. Si vostè repassa tota la publicitat i les cites d’hemeroteca dels darrers 10 anys, respecte de l’Aplec del Mussol, s’adonarà que qui l’organitza és L’Ateneu de Sant Quirze. En segon lloc l’aiguabarreig, crec que en el seu escrit ha fet allò que en podríem dir aprofitant que el “Ripoll passa per Sabadell”. He fet aquesta llicència per que no pugui dir que no aprofitem les coses locals. Retornant al fil de l’aiguabarreig , vostè aprofita l’atorgament d’un guardó per expressar el pensament polític de la seva organització , molt legítim de la seva part però, nosaltres no en volem participar ni ens agrada ésser usats per aquestes finalitats. També en aquest apartat voldria fer alguna puntualització. L’Ateneu atorgà el mussol a l’Acadèmia i no a Operación Triunfo. Jo no se si aquesta és reflex del jacobisme cultural del PP o del PSOE com vostè manifesta, el que si és cert és que està fundada, produïda i dirigida des de Catalunya per uns cantautors dels que vostè fa referència en el seu escrit. D’altra banda aquest guardó per nosaltres és molt similar als concedits anteriorment per exemple a Mari Pau Huguet, Malalts de Tele, etc. Finalment, lamento profundament l’oblit que vostès han patit, ja que posats en el tema, ni tant sols han valorat, que qui també va rebre el mussol d’enguany és un reconegut patriota, independentista i republicà. Malgrat aquestes petites diferencies d’opinió, repeteixo el meu agraïment pel fet que vostè hagi valorat la tasca que realitzem les organitzacions de Sant Quirze com la que modestament avui represento. Atentament Manuel Sabés, President de L’Ateneu

En resposta al Sr. Eduard Planas Sr. Planas, li voldria comentar uns quants punts envers els qui juguem a frontó en aquest poble. Fa 20 anys, quan encara vostè no vivia al poble i es va inaugurar el frontó, la població era una tercera part de la que és ara, i l’Ajuntament no ha fet cap més frontó a pesar de que varen rebre una subvenció de la Generalitat per fer-ne un altre. Vostè no diu que després d’estar mitja hora donant la tabarra al conserge, va fer el que tothom li va dir: que anés a l’Ajuntament i exposés les seves queixes al Sr. Regidor d’Esports, que, per cert, que visqui molts anys. Pregunto com és que aquests problemes només passen quan ve l’estiu perquè vostè no l’hem vist quan fa molt fred, i si no hi vas pots perdre l’hora de pista. Com és que vostè ens tracta de privilegiats quan el que pretén vostè és que quan vingui un amic seu el dia que li interessi pugui tenir una hora per poder jugar. Encara som un poble i no podem permetre’ns segons quins luxes. Per què es posa amb els impostos que paguem? Sabem les instal·lacions que vostè fa servir i a les que nosaltres no anem i vostè en pot gaudir? Per acabar podria explicar-li moltes penúries que hem passat perquè avui en dia el frontó estigui tal com està. També anant a l’Ajuntament com vostè ha fet. Però a vostè no li interessa, és clar. Vostè vol jugar un dia amb el seu amic. Pere Arnal i un grup dels que juguem a frontó

SANT QUIRZE OFERTA NIT Vàlida de dilluns a dijous de 19.30 a 21 h 2 pizzes petites per 9 euros (pizza base i 3 ingredients a escollir) 2 pizzes mtijanes per 12 euros (pizza base i 3 ingredients a escollir) SERVEI A DOMICILI DE PIZZES 93 721 53 53

SANT QUIRZE OFERTA MIGDIA (vàlida de dilluns a dissabte de 13 a 16 h) 1 Pizza mitjana per 6 euros (pizza base i 2 ingredients a escollir) SERVEI A DOMICILI DE PIZZES 93 721 53 53 informem, 23 ★ Núm. 66. Juliol 2002.


INFORMEM JULIOL 2002  

INFORMEM JULIOL 2002. AJUNTAMENT S. QUIRZE DEL VALLES