Page 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

World Health Organization

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ


Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη 2006 Το θέμα της φετινής εκστρατείας για την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη είναι ο σακχαρώδης Διαβήτης στις ασθενέστερες και ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Η εκστρατεία του 2006 συνδέεται στενά με αυτή της IDF (Διεθνούς Ομοσπονδίας για το σακχαρώδη Διαβήτη), σχετικά με τη χάραξη ενιαίου διεθνούς ψηφίσματος για το σακχαρώδη Διαβήτη στα πλαίσια του ΟΗΕ . Η Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη 2006 στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των ομάδων, τόσο στις αναπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες συναντούν δυσκολίες αναφορικά με την παροχή της κατάλληλης φροντίδας στο Σακχαρώδη Διαβήτη. Με τον όρο «ασθενέστερες», προσδιορίζονται οι κοινότητες ή οι ομάδες οι οποίες για κάποιους λόγους στερούνται της κατάλληλης φροντίδας σε σχέση με το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Με τον όρο «ευάλωτες», προσδιορίζονται οι κοινότητες ή η ομάδες στις οποίες ο κίνδυνος εμφάνισης σακχαρώδη Διαβήτη είναι μεγαλύτερος απ’ ότι στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο ή αποτελούν ήδη θύματα απρόβλεπτών συνθηκών που επιπλέκουν τη φροντίδα υγείας.

Στόχος της IDF, φέτος, είναι να στρέψει το ενδιαφέρον στις ασθενέστερες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες της. Αυτές οι ομάδες μπορεί να διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή, όμως είναι δυνατό να διακριθούν σε: οικονομικά ασθενέστερες ομάδες, μετανάστες, εθνικές μειονότητες, γεωγραφικά απομονωμένες ομάδες, άτομα με αναπηρία, ιθαγενείς πληθυσμοί, ηλικιωμένους, εγκύους και παιδιά. Μερικές από αυτές τις κατηγορίες περιγράφονται παρακάτω .Το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Διαβήτη του 2007, θα εστιάσει ειδικότερα στο σακχαρώδη Διαβήτη στα παιδιά και τους εφηβούς. Πολλές από τις ασθενέστερες και ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, θ' αντιμετωπιστούν με μεγαλύτερη προσοχή ως μέρος της εκστρατείας της IDF με στόχο τη χάραξη ενιαίας διεθνούς πολιτικής του ΟΗΕ για το σακχαρώδη Διαβήτη.

Ένα ψήφισμα για το σακχαρώδη Διαβήτη στα πλαίσια του Ο.Η.Ε, θα επικεντρώσει το ενδιαφέρον του κόσμου στην ανάγκη για άμεση δράση, η οποία θα μπορούσε να εκδηλωθεί πέραν της κυβερνητικής πολιτικής για την υγεία. Προτάσεις όμως σαν αυτή προϋποθέτουν τη συνεργασία των κυβερνήσεων καθώς και τη συμπαράσταση της παγκόσμιας κοινότητας των Ηνωμένων Εθνών.

Είναι πλέον κατάλληλη στιγμή για ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών γαι το σακχαρώδη Διαβήτη

•Αυξημένη ευαισθητοποίηση στο θέμα του σακχαρώδη Διαβήτη σε παγκόσμια κλίμακα • Συνειδητοποίηση του μεγέθους του προβλήματος του σακχαρώδη Διαβήτη σε ανθρώπινο, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο • Αναγνώριση του σακχαρώδη Διαβήτη ως προτεραιότητα υγείας σε κάθε κράτος •Εφαρμογή αποτελεσματικών στρατηγικών όσον αφορά την πρόληψη των επιπλοκών του σακχαρώδη Διαβήτη • Εφικτές οικονομικά στρατηγικές δημόσιας υγείας για την πρόληψη του σακχαρώδη Διαβήτη • Αναγνώριση των ευαισθητών κοινωνικά ομάδων «ειδικής κατηγορίας» (παιδιά, ηλικιωμένοι, αυτόχθονες πληθυσμοί, μετανάστες από αναπτυσσόμενες χώρες, έγκυες ) • Περαιτέρω ανάπτυξη της έρευνας με στόχο τη θεραπεία

Ο σακχαρώδης Διαβήτης αποτελεί ένα παγκόσμιο πρόβλημα με ολέθριες συνέπειες για τον άνθρωπο, την κοινωνία και την οικονομία. Στις μέρες μας, περισσότερα από 230 εκατομμύρια άτομα πάσχουν από σακχαρώδη Διαβήτη. Επιπλέον, υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο περισσότερα από 6 εκατομμύρια Μάλιστα, η πρόσφατη ανακοίνωση των Διεθνών Κατευθυπροσβάλλονται από τη νόσο. Λαμβάντήριων Οδηγιών για το σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 από νοντας διαστάσεις πανδημίας, ο σακτην IDF, καθιστά το θέμα της Παγκόχαρώδης Διαβήτης επιβαρύνει τους σμιας Ημέρας σακχαρώδη Διαβήτη πόρους για τις υπηρεσίες υγείας πιο επίκαιρο, υπογραμμίζοντας την «Κάθε 10 δευτερόλεπτα ένας άνθρωπος πεθαίνει από Διαβήτη. ανάγκη για άμεση και μακροπρόθε- Παράλληλα, στα ίδια 10 δευτερόλεπτα, δύο άτομα εμφανίζουν Διαβήτη» κάθε χώρας, ενώ μπορεί να συρρικνώσει τα κέρδη από την οικονομική σμη βελτίωση στην ποιότητα ζωής ανάπτυξη πολλών χωρών. των ατόμων με Διαβήτη. 2 ΣAKXAPΩΔHΣ ΔIABHTHΣ ΦΡΟΝΤΙΔ Α ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Ένα ενιαίο ψήφισμα για το Διαβήτη θα έστρεφε το ενδιαφέρον όσων λαμβάνουν πολιτικές αποφάσεις στη σοβαρότητα της επιδημίας του σακχαρώδη Διαβήτη.

Συμμετοχή στην εκστρατεία της IDF με στόχο την ανάδειξη του σακχαρώδη Διαβήτη Με αφορμή τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη, η Διεθνής Ομοσπονδία ,IDF, καλεί όλα τα μέλη της παγκόσμιας κοινότητας με σκοπό τη δημιουργία ψηφίσματος για το σακχαρώδη Διαβήτη. «Unite for Diabetes» (www.unitefordiabetes.org)

Τ' αποτελέσματα θα ήταν τα εξής: «Η ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ» Είναι αναγκαία η υλοποίηση Στρατηγικών πρόληψης του σακχαρώδους Διαβήτη και των επιπλοκών του. Είναι η κατάλληλη στιγμή για τις κυβερνήσεις να δράσουν.

Η εκστρατεία επίσης στοχεύει στην καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας Διαβήτη ως επίσημη ημέρα στο ημερολόγιο των Ηνωμένων Εθνών. ΣAKXAPΩΔHΣ ΔIABHTHΣ ΦΡΟΝΤΙΔ Α ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

3


Τι είναι η παγκόσμια ημέρα σακχαρώδη Διαβήτη; Η παγκόσμια ημέρα Διαβήτη είναι η πρώτη παγκόσμια εκστρατεία με σκοπό την αύξηση ευαισθητοποίησης όσον αφορά το σακχαρώδη Διαβήτη. Στοχεύει στην ενημέρωση του κοινού για τα αίτια, τα συμπτώματα, τις επιπλοκές και την ανάλογη αγωγή όσον αφορά τη νόσο. Η παγκόσμια ημέρα Διαβήτη αποτελεί ένα σημαντικό σταθμό υπενθύμισης της αύξησης της επίπτωσης και του επιπολασμού του σακχαρώδη Διαβήτη παγκοσμίως. Ο σακχαρώδης Διαβήτης επιβαρύνει σημαντικά σε ατομικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο και θα συνεχίσει εάν δε ληφθούν άμεσα μέτρα ανατροπής της παρούσας κατάστασης.

επαγγελματιών υγείας, των υπευθύνων για τη λήψη αοοφάσεων στον τομέα και των Μ.Μ.Ε. Πολυάριθμες τοπικές ή εθνικές εκδηλώσεις οργανώνονται από τις εταιρείες-μέλη τις Διεθνούς Ομοσπονδίας για το Διαβήτη, από ανεξάρτητες εταιρείες και οργανισμούς, επαγγελματίες υγείας, από τις αρχές δημόσιας υγείας καθώς και από εθελοντές με ενδιαφέρον στο σακχαρώδη Διαβήτη.

Πώς οργανώνεται;

Κάθε πότε πραγματοποιείται;

Η Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις 14 Νοεμβρίου. Η συγκεκριμένη ημερομηνία επιλέχθηκε από την ημερομηνία των γενεθλίων του Frederick Banting, ο οποίος μαζί με τον Charles Best, ήταν οι πρώτοι που συνέλαβαν την ιδέα που οδήγησε στην ανακάλυψη της ινσουλίνης, τον Οκτώβριο του 1922.

Πώς ξεκίνησαν όλα;

Η Διεθνής Ομοσπονδία για το Διαβήτη (IDF) παράγει υλικό συμπαράστασης στην εκστρατεία για τις εταιρείες-μέλη της, το οποίο στη συνέχεια διανέμεται σε άτομα με σακχαρώδη Διαβήτη και τις οικογένειές τους, στο ευρύ κοινό, σε επαγγελματίες υγείας , στα Μ.Μ.Ε. καθώς και σε τοπικές αλλά και κρατικές αρχές που αποφασίζουν στο χώρο της υγείας. Οι εταιρείες –μέλη εντάσσουν αυτό το υλικό στο δικό τους πλαίσιο δραστηριοτήτων με θέμα την ευαισθητοποίηση στο σακχαρώδη Διαβήτη, διοργανώνοντας έτσι τη δική τους εκστρατεία.

Η Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη καθιερώθηκε το 1991 από τη Διεθνή Ομοσπονδία για το Διαβήτη (IDF) και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), προκειμένου να συμβάλλει στην αντιμετώπιση του αυξανόμενου αριθμού ατόμων με σακχαρώδη Διαβήτη παγκοσμίως. Έκτοτε, ο αριθμός των ατόμων με σακχαρώδη Διαβήτη μεγαλώνει κάθε χρόνο.

Τι χαρακτηρίζει την Διεθνής Ομοσπονδία για το Διαβήτη (IDF);

Η αναγνωρισιμότητα (λογότυπο) της Παγκόσμιας Ημέρας Διαβήτη

Οι εταιρείες-μέλη της Διεθνούς Ομοσπονδίας για το Διαβήτη (IDF) και οι συνεργάτες της αναπτύσσουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων ταξινομημένο σε διάφορες ομάδες.

Το 1996 σχεδιάστηκε ένα μόνιμο λογότυπο με σκοπό τη δημιουργία μιας ισχυρής παγκόσμιας ταυτότητας για την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη. Το λογότυπο αυτό συνδυάζει την ισορροπία και την ομαδική εργασία και έχει ως βάση το γνωστό σε όλους κινέζικο σύμβολο του «γιν και γιάνγκ». Μία συνετή ισορροπία φαρμακευτικής αγωγής, δίαιτας και άσκησης είναι σημαντική για τη ρύθμιση του σακχαρώδους Διαβήτη, όπως επίσης και η συνεργασία μεταξύ των ατόμων με σακχαρώδη Διαβήτη, των φίλων, και οικογενειών τους, των επαγγελματιών και των αρχών υγείας.

Οι δραστηριότητες που διοργανώνονται κάθε χρόνο περιλαμβάνουν τα εξής: • Συμμετοχή στην Παγκόσμια Πεζοπορία για το Διαβήτη (διοργάνωση από το Διεθνές Ίδρυμα για το Διαβήτη (World Diabetes Foundation) συνεργάτη της IDF • Ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά προγράμματα •Αθλητικές εκδηλώσεις • Δωρεάν εξετάσεις αίματος για το σάκχαρο και τις επιπλοκές του • Δημόσιες ενημερωτικές εκδηλώσεις • Ενημερωτικές αφίσες και φυλλάδια • Περίπτερα και εκθέσεις για το σακχαρώδη Διαβήτη • Δελτία τύπου • Άρθρα εφημερίδων και περιοδικών • Εκδηλώσεις για παιδιά και εφήβους

Που πραγματοποιείται; 4

Η Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη πραγματοποιείται σε παγκόσμια κλίμακα. Στόχος της είναι η συσπείρωση εκατομμυρίων ανθρώπων σε πάνω από 150 χώρες, με σκοπό τη μεγαλύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για το Διαβήτη, των ατόμων με σακχαρώδη Διαβήτη(παιδιά και ενήλικες), των ΣAKXAPΩΔHΣ ΔIABHTHΣ ΦΡΟΝΤΙΔ Α ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

5 ΣAKXAPΩΔHΣ ΔIABHTHΣ ΦΡΟΝΤΙΔ Α ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ


Σακχαρώδης Διαβήτης: μια παγκόσμια επιδημία

Η Διεθνής Ομοσπονδία για το Διαβήτη Η IDF είναι υποστηρικτής των ατόμων με σακχαρώδη Διαβήτη παγκοσμίως και προάγει τις δραστηριότητες ευαισθητοποίησης στο σακχαρώδη Διαβήτη σε εθνικό, τοπικό και διεθνές επίπεδο. Οι κύριοι στόχοι της IDF αλλά και της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας είναι:

Ιδρυθείσα το 1950, η Διεθνής Ομοσπονδία για το Διαβήτη (IDF) αποτελεί μια ισχυρή συμμαχία παγκόσμιας εμβέλειας. Μέχρι στιγμής περιλαμβάνει πάνω από 190 οργανισμούς σχετικούς με το σακχαρώδη Διαβήτη, σε πάνω από 150 χώρες, αντιπροσωπεύοντας έτσι εκατομμύρια άτομα με Διαβήτη, τις οικογένειές τους και τους αρωγούς υγείας. Η αποστολή της IDF είναι η προώθηση της φροντίδας στο σακχαρώδη Διαβήτη, καθώς και η πρόληψη και η θεραπεία της νόσου σε παγκόσμια κλίμακα. Αυτό το επιτυγχάνει μέσω της εκπαίδευσης των ατόμων με σακχαρώδη Διαβήτη, της κατάρτισης και εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας, της διοργάνωσης εκστρατειών ευαισθητοποίησης του κοινού και της δωρεάν προώθησης και ανταλλαγής ενημερωτικού υλικού πάνω στο σακχαρώδη Διαβήτη. Η IDF συνδέεται επισήμως με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

• Η αύξηση της ενημέρωσης στο σακχα ρώδη Διαβήτη και στις επιπλοκές του παγκοσμίως • Η προώθηση της εκπαίδευσης στο σακχαρώδη Διαβήτη • Η θετική επιρροή και η τάση για αλλα γή • Η προώθηση της υποστήριξης στα άτομα με σακχαρώδη Διαβήτη • Η προώθηση και η βελτίωση της φρο ντίδας στο σακχαρώδη Διαβήτη • Η βελτίωση της κλινικής προσέγγισης και η ευκολότερη πρόσβαση στη φαρμακευτική αγωγή

Μελέτες έχουν δείξει ότι κάτι τέτοιο μπορεί να Ο σακχαρώδης Διαβήτης αποτελεί μια αυξανόμενη απειλή για την υγεία σε επιτευχθεί με: παγκόσμια κλίμακα. Βάσει σχετικής εκτίμησης από την • Αλλαγές στο βιοτικό επίπεδο IDF το 2003, 194 εκατομμύρια (επιλογή υγιεινών τροφών και άτομα σε ολό τον κόσμο έπασυχνότερη σωματική άσκηση) σχαν από σακχαρώδη Διαβήτη. • Κατάλληλη ιατρική φροντίδα « Δ ε ν υ π ά ρ χ ε ι ή π ι ο ς Δ ι α β ή τ η ς » Νέες εκτιμήσεις δείχνουν ότι • Καλύτερη εκπαίδευση υγείας, ιδίως σήμερα ο αριθμός αυτός έχει για τα άτομα με κίνδυνο εμφάνισης αυξηθεί, υπερβαίνοντας τα Διαβήτη 230 εκατομμύρια. Μάλιστα, υπολογίζεται ότι τα επόμενα Αναλαμβάνοντας άμεση δράση, είναι δυνα20 χρόνια ο αριθμός των ατότό να αναχαιτιστεί η εξάπλωση της επιδημων με σακχαρώδη Διαβήτη μίας του Σακχαρώδους Διαβήτη, εμποδίζοπρόκειται να ξεπεράσει τα 350 ντας παράλληλα την εκδήλωση των συνεεκατομμύρια. Περίπου το 80% πειών της νόσου, οι οποίες είναι δυστυόλων των τύπων σακχαρώδη χώς, συχνά ολέθριες. Κάτι τέτοιο προϋποΔιαβήτη υπολογίζεται ότι θα θέτει μια ενιαία διεθνή προσέγγιση σε επίεκδηλωθεί στις χώρες με πεδο ιδιωτών, επαγγελματιών υγείας, χαμηλό ή μέσο εισόδημα. αρχών υγείας, κοινωνίας πολιτών και ιδιωΟ σακχαρώδης Διαβήτης και οι τικού τομέα. επιπλοκές του αποτελούν ένα μεγάλο πλήγμα για την υγεία και την οικονομία των χωρών παγκοσμίως. Ωστόσο, ο σακχαρώδης Διαβήτης και οι επιπλοκές του μπορούν σε πολλές περιπτώσεις να προληφθούν.

6

7 ΣAKXAPΩΔHΣ ΔIABHTHΣ ΦΡΟΝΤΙΔ Α ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΣAKXAPΩΔHΣ ΔIABHTHΣ ΦΡΟΝΤΙΔ Α ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ


Οι επιπλοκές του σακχαρώδους Διαβήτη

Τι είναι ο σακχαρώδης Διαβήτης; Ο σακχαρώδης Διαβήτης είναι μια χρόνια νόσος που εμφανίζεται όταν το πάγκρεας δεν παράγει αρκετή ινσουλίνη, ή όταν ο οργανισμός αδυνατεί να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά την παραγόμενη ινσουλίνη. Η ινσουλίνη είναι μία ορμόνη η οποία εκκρίνεται από το πάγκρεας και επιτρέπει στα κύτταρα να προσλάβουν τη γλυκόζη από το αίμα και να τη χρησιμοποιήσουν για ενέργεια. Η δυσλειτουργία στην παραγωγή ή στη δράση της γλυκόζης ,ή και τα δύο, οδηγεί στην αύξηση των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα (υπεργλυκαιμία). Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι σακχαρώδη Διαβήτη: Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 1:

Ο σακχαρώδης Διαβήτης είναι μία χρόνια νόσος η οποία απαιτεί προσεκτική παρακολούθηση και ρύθμιση. Χωρίς τον κατάλληλο χειρισμό, μπορεί να οδηγήσει σε υπεργλυκαιμία, η οποία σχετίζεται με μακροχρόνιες βλάβες στον οργανισμό και με ανεπάρκεια διαφόρων οργάνων και ιστών. Μεταξύ των βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων επιπλοκών του σακχαρώδους Διαβήτη συγκαταλέγονται οι εξής:

Δεν υπάρχει ήπιος Διαβήτης

Συμπτώματα σακχαρώδους Διαβήτη.

Τα άτομα με σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 παράγουν ελάχιστη ή καθόλου ινσουλίνη και είναι απαραίτητη η χορήγηση ενέσεων ινσουλίνης για να επιβιώσουν. Διαγιγνώσκεται κυρίως σε παιδιά και σε νέους ενήλικες. Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 2: Τα άτομα με σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν την παραγόμενη ινσουλίνη αποτελεσματικά. Συνήθως, αντιμετωπίζουν την κατάσταση με δίαιτα και άσκηση. Στις περισσότερες περιπτώσεις χορηγούνται δισκία και κάποιες φορές ινσουλίνη. Ο σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 2 καλύπτει πάνω από το 90% των περιπτώσεων. Τόσο ο σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 1 όσο και ο 2 είναι σοβαρές καταστάσεις.. Μία άλλη μορφή σακχαρώδη Διαβήτη εκδηλώνεται μερικές φορές κατά τη διάρκεια της κύησης. Υπάρχουν όμως και άλλοι σπανιότεροι τύποι σακχαρώδη Διαβήτη.

Τα συνηθέστερα συμπτώματα στο σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 είναι τα εξής: • Πολυδιψία • Πολυουρία • Απότομη απώλεια βάρους • Υπερβολική κόπωση • Διαταραχές στην όραση Τα άτομα με σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 ενδέχεται να έχουν τα ίδια συμπτώματα, τα οποία όμως μπορεί να είναι λιγότερο εμφανή. Πολλά άτομα δεν έχουν συμπτώματα μ’ αποτέλεσμα ν’ ανακαλύπτουν το σακχαρώδη Διαβήτη ύστερα από χρόνια. Σχεδόν το 50% των ατόμων με σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 δε γνωρίζουν ότι έχουν Διαβήτη.

8 ΣAKXAPΩΔHΣ ΔIABHTHΣ ΦΡΟΝΤΙΔ Α ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Καρδιαγγειακές παθήσεις Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται καταστάσεις που προσβάλλουν την καρδιά και το κυκλοφορικό σύστημα. Η στηθάγχη, η στεφανιαία νόσος, η καρδιακή ανεπάρκεια και τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια αποτελούν τις συνηθέστερες εκδηλώσεις των καρδιαγγειακών παθήσεων. Η καρδιαγγειακή νόσος είναι η κύρια αιτία θανάτου στα άτομα με σακχαρώδη Διαβήτη και αποτελούν τη σημαντικότερη απειλή για την υγεία στα ανεπτυγμένα κράτη. Διαβητική νεφροπάθεια Η αυξημένη ποσότητα πρωτεΐνης στα ούρα και η σταδιακή της αύξηση είναι πολύ πιθανό να καταλήξει σε νεφρική ανεπάρκεια. Κάτι τέτοιο όμως προκύπτει συνήθως αρκετά χρόνια μετά την διάγνωση του σακχαρώδους Διαβήτη και μπορεί να καθυστερήσει εάν υπάρχει με εντατικό με έλεγχο της αρτηριακής πίεσης και της γλυκόζης. Τα τελευταία χρόνια, ο σακχαρώδης Διαβήτης είναι η κυριότερη αιτία νεφρικής ανεπάρκειας, απαιτώντας αιμοκάθαρση ή μεταμόσχευση νεφρού στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες. Διαβητική νευροπάθεια Διαβητική νευροπάθεια ονομάζεται η βλάβη στις νευρικές ίνες που προκαλείται από το σακχαρώδη Διαβήτη. Το μούδιασμα και απώλεια αίσθησης στα

κάτω άκρα αποτελούν τις συχνότερες εκδηλώσεις της νευρικής αυτής βλάβης. Η νευροπάθεια εμφανίζεται ορισμένες φορές με οξύ πόνο, αλλά τις περισσότερες περνάει απαρατήρητη. Ακόμα και στην περίπτωση έλλειψης συμπτωμάτων, η διαβητική νευροπάθεια σχετίζεται μεγάλο κίνδυνο για δημιουργία ελκών και ακρωτηριασμού. Τα άτομα με σακχαρώδη Διαβήτη κινδυνεύουν 25 φορές περισσότερο να χάσουν ένα πόδι από ακρωτηριασμό σε σχέση με τα μη διαβητικά πόδια. Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, ονομάζεται η βλάβη στα αιμοφόρα αγγεία του αμφιβληστροειδούς στο μάτι. Τα μικρά αιμοφόρα αγγεία του αμφιβληστροειδούς, μπορεί να προσβληθούν λόγω του υψηλού σακχάρου ή της υψηλής πίεσης στο αίμα. Ο σακχαρώδης Διαβήτης είναι η κύρια αιτία μείωσης και απώλειας της όρασης στους ενήλικες των ανεπτυγμένων χωρών.

ΣAKXAPΩΔHΣ ΔIABHTHΣ ΦΡΟΝΤΙΔ Α ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

9


Παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση σακχαρώδους Διαβήτη

ριστεί ευάλωτη. Κοινωνικοοικονομικές συνιστώσες επηρεάζουν κατά πολύ τη διατροφή των ατόμων, ανεξάρτητα με το ποσοστό της άσκησης και της φροντίδας που λαμβάνουν. Η πρόσφατη έκδοση του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία με τίτλο: Προλαμβάνοντας τις Χρόνιες Παθήσεις: Μια επένδυση ζωής, επισημαίνει ότι ο συνδυασμός της απερίσκεπτης συμπεριφοράς, του μη υγιεινού τρόπου ζωής, των βασικών ελλείψεων σε υλικά αγαθά, του ψυχολογικού στρες και της περιορισμένης πρόσβασης στη βασική ιατρική φροντίδα, οδηγεί σε αύξηση των ατόμων με Διαβήτη, πλήττοντας περισσότερο τους οικονομικά ασθενέστερους.

Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 1 Γενετικοί αλλά και περιβαλλοντικοί παράγοντες φαίνεται να ενοχοποιούνται στην εμφάνιση του σακχαρώδους Διαβήτη τύπου 1. Με τον όρο περιβαλλοντικοί, μπορούν να χαρακτηριστούν παράγοντες όπως οι ιοί, οι τοξίνες στην τροφική αλυσίδα και τα διατροφικά συστατικά. Ωστόσο, οι συνθήκες επίδρασης αυτών των παραγόντων, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, δεν έχουν ακόμη προσδιορισθεί χρονικά. Ο σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 1, ο οποίος εκδηλώνεται σε νεαρή ηλικία, παρουσιάζει δραματική αύξηση κάθε χρόνο, της τάξεως του 3% παγκοσμίως. «Υπάρχει επιλογή καλύτερου τρόπου ζωής; Η φτώχεια και η δυσχερής πρόσβαση στις κατάλληλες υπηρεσίες υγείας αφήνει πολλά άτομα με ελάχιστες επιλογές»

Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 2 Οι παράγοντες κινδύνου για το σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 είναι οι εξής: • Παχυσαρκία • Έλλειψη σωματικής άσκησης • Διατροφή πλούσια σε λιπαρά και φτωχή σε φυτικές ίνες • Εθνικά χαρακτηριστικά • Οικογενειακό ιστορικό • Ηλικία • Χαμηλό σωματικό βάρος γέννησης

10

Αρχικά, ο σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 2 θεωρούταν πρόβλημα των ηλικιωμένων με συνέπειες που μπορούν να αποβούν μοιραίες. Στις μέρες μας, ο σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 2 εξαπλώνεται ραγδαία ακόμα και σε νεότερες ηλικίες. Επιπλέον, αυξημένες παρουσιάζονται οι πιθανότητες διάγνωσης της νόσου στα παιδιά και στους εφήβους. ΣAKXAPΩΔHΣ ΔIABHTHΣ ΦΡΟΝΤΙΔ Α ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Ευάλωτες και ασθενέστερες κοινωνικά ομάδες:

Σε αντίθεση λοιπόν με την ως τώρα πεποίθηση που θεωρεί το Διαβήτη νόσο των ευπόρων, ο σακχαρώδης Διαβήτης προσβάλλει περισσότερο τις ευάλωτες και τις οικονομικά ασθενέστερες ομάδες, οι οποίες στερούνται όχι μόνο της φροντίδας που χρειάζεται, αλλά και των μέσων που βοηθούν στην πρόληψη των επιπλοκών του. Ωστόσο, ο φαύλος κύκλος δε σταματά εδώ. Το τεράστιο άμεσο και έμμεσο κόστος του σακχαρώδους Διαβήτη επιβαρύνει σημαντικά την οικονομική κατάσταση της μέσης οικογένειας οδηγώντας πολλά άτομα στη φτώχεια.

Οι οικονομικά ασθενέστεροι Ο σημαντικότερος παράγοντας που καθιστά μια ομάδα ασθενή και ευάλωτη είναι ο οικονομικός. Στο άρθρο 25 της Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αναφέρεται ότι: "Ο κάθε άνθρωπος δικαιούται να έχει ένα βιοτικό επίπεδο τέτοιο που να εξασφαλίζει υγεία και ευημερία στον ίδιο και στην οικογένειά του, συμπεριλαμβανομένης της ιατρικής φροντίδας». Αυτό το βασικό δικαίωμα θεωρείται πολυτέλεια για αρκετά άτομα. Η φτώχεια όμως δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας για ομάδα να χαρακτη11 ΣAKXAPΩΔHΣ ΔIABHTHΣ ΦΡΟΝΤΙΔ Α ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ


Εθνικές μειονότητες

Τα παιδιά και οι έφηβοι

Εθνικές μειονότητες ονομάζονται οι ομάδες εκείνες οι οποίες ζουν σε ένα κράτος έχοντας διαφορετικά εθνικά και πολιτιστικά στοιχεία από αυτά του κυρίου πληθυσμού. Σε πολλά κράτη, τόσο στις αναπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες, τα άτομα που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες έχουν λιγότερες ευκαιρίες πρόσβασης σε παροχές πρώτης ανάγκης, όπως αυτές της εκπαίδευσης, της εργασίας, της οικογένειας και της ιατρικής περίθαλψης.

επιπλοκές του σακχαρώδους Διαβήτη που χρειάζονται νοσηλεία, για παράδειγμα επιπλοκές στα μάτια, στα κάτω άκρα, στην καρδιά και στους νεφρούς. Η μεγαλύτερη ευπάθεια σε αυτές τις ηλικίες οφείλεται στο γεγονός ότι, συγκριτικά με τους νεότερους, οι ηλικιωμένοι έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να λαμβάνουν χαμηλότερο εισόδημα και συνεπώς μειωμένες οικονομικά δυνατότητες. Στις περιπτώσεις χρόνιων νοσημάτων, όπως είναι ο σακχαρώδης Διαβήτης, το οικονομικό πρόβλημα επιφέρει σοβαρές έως και μοιραίες για τη ζωή επιπτώσεις. Ο υψηλός επιπολασμός των χρόνιων νοσημάτων αποτελεί βαρύ φορτίο για το σύστημα υγείας.

Από την άλλη πλευρά, τα όρια εμφάνισης της νόσου μετατοπίζονται όλο και περισσότερο προς τις νεότερες ηλικιακά ομάδες. Κατά αυτόν τον τρόπο, όλο και περισσότερα παιδιά και έφηβοι, από 14 ετών και πάνω, εμφανίζουν Διαβήτη, εξαιτίας, κυρίως της παχυσαρκίας. Επομένως και οι νεότερες ηλικιακά ομάδες αποτελούν μια ακόμα ευαίσθητη κοινωνικά ομάδα.

Ο σακχαρώδης Διαβήτης είναι μια σιωπηρή πάθηση ικανή να παρερμηνευτεί από πολλές ομάδες. Έτσι, καθίσταται σημαντική για τους επαγγελματίες υγείας η εφαρμογή στρατηγικών, οι οποίες θα έχουν ως στόχο την πρόληψη και τη βαθύτερη κατανόηση της νόσου και θα είναι πολιτιστικά κατανοητές από τους πάσχοντες. Συνεπώς, η αποτελεσματική επικοινωνία με τα άτομα των εθνικών μειονοτήτων, καθώς και η υιοθεσία μιας ανθρωποκεντρικής προσέγγισης του ασθενούς, λαμβάνοντας υπ΄όψιν τα πολιτιστικά και γλωσσικά εμπόδια του ατόμου, κρίνονται απαραίτητες για την αποκόμιση επιθυμητών αποτελεσμάτων σε αυτές τις ομάδες υψηλού κινδύνου. Σε επίπεδο πολιτείας, η προώθηση ανάλογων εκστρατειών για την υγεία από τους αρμόδιους επικεφαλείς, διαδραματίζει κι αυτή με τη σειρά της σημαντικό ρόλο στην επίτευξη επιτυχών αποτελεσμάτων.

Οι ηλικιωμένοι Ο πληθυσμός του κόσμου βρίσκεται σε μία συνεχή περίοδο γήρανσης. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν στον κόσμο γύρω στα 600 εκατ. άτομα άνω των 60 ετών και εκτιμάται ότι ο αριθμός αυτός θα αγγίξει σχεδόν τα 2 δισ το 2050. Το μισό του πληθυσμού αυτού θα προέρχεται από χώρες με χαμηλό εισόδημα. Οι ηλικιωμένοι έχουν περισσότερες πιθανότητες να προσβληθούν από ασθένειες και να εμφανίσουν αναπηρία συγκριτικά με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Τα άτομα άνω των 65 ετών έχουν σχεδόν δεκαπλάσιες πιθανότητες εμφάνισης σακχαρώδους Διαβήτη απ’ ότι τα άτομα ηλικίας από 20-40 ετών. Βάση της ίδιας λογικής, η πρώτη ομάδα ατόμων είναι πιο εκτεθειμένη στις

12 ΣAKXAPΩΔHΣ ΔIABHTHΣ ΦΡΟΝΤΙΔ Α ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Ο συνεχής έλεγχος και η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση που απαιτούνται προς αποφυγή ή καθυστέρηση των επιπλοκών του σακχαρώδους Διαβήτη και της διατήρηση της ποιότητας ζωής, προϋποθέτουν καθημερινή αγωγή και ιατρική παρακολούθηση, και συνεπώς οικονομική επιβάρυνση για τα άτομα αυτά και τις οικογένειές τους. Η παγκόσμια επιδημία του Διαβήτη τύπου 2 προσβάλλει κυρίως ενήλικες και συνταξιούχους στα αναπτυγμένα κράτη. Αυτό σημαίνει ότι η έλλειψη δυνατότητας των εθνικών συστημάτων υγείας να παρέχουν τις κατάλληλες υπηρεσίες στα άτομα με σακχαρώδη Διαβήτη, πλήττει όλο και περισσότερο τους ηλικιωμένους, μιας και η ομάδα αυτή είναι διπλά ασθενέστερη, όχι μόνο λόγω οικονομικής κατάστασης, αλλά και λόγω μεγαλύτερης ανάγκης σε σχέση με τους νεότερους για φροντίδα και θεραπευτική αγωγή.

ΣAKXAPΩΔHΣ ΔIABHTHΣ ΦΡΟΝΤΙΔ Α ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

13


Άλλα εμπόδια που δυσχεραίνουν τους ηλικιωμένους να λάβουν την απαραίτητη φροντίδα είναι: • Η απόσταση Πολλοί ηλικιωμένοι, ζουν σε αγροτικές περιοχές, όπου η παροχή υπηρεσιών υγείας είναι συχνά δυσπρόσιτη, περιορισμένη ή ανεπαρκής. • Η περιορισμένη κινητικότητα Οι ηλικιωμένοι έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες εμφάνισης κάποιας μορφής αναπηρίας, η οποία τους κρατά μακριά από τις υπηρεσίες υγείας. Ένα άλλο εμπόδιο αποτελεί η έλλειψη ευπρόσιτης οικονομικά δημόσιας συγκοινωνίας σε πολλές χώρες, μ’ αποτέλεσμα την παραίτηση των ατόμων από την ανάγκη για φροντίδα και θεραπευτική αγωγή. • Η έλλειψη ενημέρωσης Οι ηλικιωμένοι συχνά στερούνται αξιόπιστης ενημέρωσης σχετικά με τις υπηρεσίες και τα οφέλη που δικαιούνται. Αυτό συχνά καταλήγει σε άσκοπη νοσηλεία. Η έλλειψη ενημέρωσης μπορεί ακόμα να οφείλεται σε φυσική απομόνωση ή περιορισμένη κινητικότητα.

Φροντίδα στο Διαβήτη για όλους © European Communities, 1995-2006

14 ΣAKXAPΩΔHΣ ΔIABHTHΣ ΦΡΟΝΤΙΔ Α ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Η φροντίδα στο σακχαρώδη Διαβήτη παραμελείται από μεγάλο ποσοστό ατόμων, ακόμα και εκείνων που έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης. Δυστυχώς, παρατηρείται όξυνση του φαινομένου στις ασθενέστερες και ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες. Είναι καιρός να βελτιωθεί η σχέση που συνδέει την υγεία των ανθρώπων και το κοινωνικοοικονομικό και πολιτιστικό προφίλ της πολιτείας. Ο σακχαρώδης Διαβήτης είναι κάτι περισσότερο από ζήτημα υγείας. Ήρθε η ώρα για την πολιτεία να δράσει, ξεκινώντας από το αν η απαιτούμενη φροντίδα και πρόληψη καλύπτει όλους και όσους εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης σακχαρώδους Διαβήτη.

Υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης της ευαισθητοποίησης σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, έτσι ώστε να καταστεί σαφές ότι η φροντίδα στο σακχαρώδη Διαβήτη είναι απαραίτητη για όλους. Κανένα άτομο με σακχαρώδη Διαβήτη δεν πρέπει να παραμελείται. Όλα τα άτομα πρέπει να δραστηριοποιούνται, όσο αφορά τη φροντίδα, την πρόληψη και τις δυνατότητες εκπαίδευσης που τους αναλογούν. Πολλές φορές , διάφορα εμπόδια στερούν από πολλά άτομα τη φροντίδα που δικαιούνται.

ΣAKXAPΩΔHΣ ΔIABHTHΣ ΦΡΟΝΤΙΔ Α ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

15


«Εύχομαι να’ ρθει η στιγμή εκείνη, όπου η υγεία δεν θ’ αποτελεί αγαθό για το οποίο θα ευχόμαστε, αλλά ανθρώπινο δικαίωμα για το οποίο θ’ αγωνιζόμαστε» Kofi Annan

Πρέπει να δοθούν άμεσες λύσεις όσον αφορά την παροχή φροντίδας σε ασθενέστερες και ευάλωτες ομάδες. Πέραν όμως των ευαίσθητα κοινωνικά ομάδων, η ύπαρξη στρατηγικών πρόληψης του σακχαρώδους Διαβήτη και των επιπλοκών του καθώς και η αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών υγείας αφορά όλο το κοινωνικό σύνολο. Η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, γιορτάζοντας την Παγκόσμιας Ημέρας Διαβήτη 2006 καλεί όλους σε κινητοποίηση για την αντιμετώπιση του σακχαρώδους Διαβήτη στη χώρα μας. Συγκεκριμένα, τονίζοντας την ανάγκη για συγκροτημένες θεσμικές παρεμβάσεις στην παροχή υπηρεσιών υγείας προτείνει:

-την αύξηση και σωστή κατανομή των χορηγούμενων πόρων με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση του σακχαρώδους Διαβήτη και των επιπλοκών του - τη χρηματοδότηση έρευνας επιδημιολογίας στη χώρα μας -τη βελτίωση της υπάρχουσας δομής και λειτουργίας των υπηρεσιών υγείας και κατ’ επέκταση μείωση του κόστους των παρεχομένων υπηρεσιών -την αύξηση υπαρχόντων Διαβητολογικών ιατρείων με τουλάχιστον ένα ανά πρωτεύουσα νομού - τη βελτίωση της εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας και την ανααγνώριση εξειδίκευσης των ιατρών που ασχολούνται με το σακχαρώδη Διαβήτη και βέβαια - την εφαρμογή της βασισμένης σε ενδείξεις θεραπευτικής προσέγγισης σε όλα τα άτομα με σακχαρώδη Διαβήτη.

16 ΣAKXAPΩΔHΣ ΔIABHTHΣ ΦΡΟΝΤΙΔ Α ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΣAKXAPΩΔHΣ ΔIABHTHΣ ΦΡΟΝΤΙΔ Α ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ


ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: Η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία ιδρύθηκε το 1975. ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Οι κύριοι στόχοι της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας είναι: • Η ενημέρωση των ατόμων με Διαβήτη, αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, για το Σακχαρώδη Διαβήτη και τις επιπλοκές του • Η προώθηση της Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας στο Σακχαρώδη Διαβήτη • Η θετική επιρροή και η ευαισθητοποίηση των αρχών του κράτους αναφορικά με τις στρατηγικές πρόληψης, ενημέρωσης και φροντίδας για το Σακχαρώδη Διαβήτη • Η προώθηση της υποστήριξης στα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Δ.Ε. έχει την κάτωθι σύσταση: Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος: Γενικός Γραμματέας: Ταμίας: Μέλη:

Παππάς Σταύρος Δημητριάδης Γεώργιος Αλαβέρας Αντώνιος Μακρυλάκης Κωνσταντίνος Βασιλόπουλος Χάρης Ηρακλειανού Στυλιανή Ιωαννίδης Ιωάννης Μπούσμπουλας Σταύρος Παναγιώτου Θεμιστοκλής

www.unitefordiabetes.org

International Diabetes Federation Avenue Emile De Mot 19, B-1000 Brussels Belgium Tel: +32-2-5431638 Fax: +32-2-5385114 communications@idf.org

• Η προώθηση και η βελτίωση της φροντίδας στο Σακχαρώδη Διαβήτη • Η βελτίωση της κλινικής προσέγγισης και η ευκολότερη πρόσβαση στη θεραπευτική αντιμετώπιση των ατόμων με Διαβήτη

18

www.idf.org


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HELLENIC DIABETES ASSOCIATION

2

Μαιάνδρου 9  115 28 Αθήνα  9, Meandrou str.  115 28 Athens www.ede.gr

Panelinia_Hmera Diabiti_2007  

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ World Health Organization Ένα ενιαίο ψήφισμα για το Διαβήτη θα έστρεφε το ενδιαφέρον όσω...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you