Page 1

SAHAJAMYOGA editation

"Sa kanyang paghahanap sa kaligayahan, ang tao ay lumalayo sa kanyang sarili na siyang tunay na bukal ng kapayapaan at kagalakan." H.H.SHRI MATAJI NIRMALA DEVI

7: INTEGRATION

6: FORGIVENESS 5: COLLECTIVITY & DIPLOMACY

4: LOVE , COMPASSION SECURITY

3: PEACE 2: CREATIVITY Founded By H.H.SHRI MATAJI NIRMALA DEVI

2 5 4

KUNDALINI ENERGY

6 3

1: INNOCENCE The Subtle System

Find peace, satisfaction and balance through meditation. Learn about the mechanism within each of us that enables us to lead balanced and joyous life. www.sahajayoga.org

Ang Paghahanap sa Katotohanan

SAHAJA YOGA: Isang Simpleng Paraan

Sa nagdaang mga siglo, nakamit na ng sangkatauhan ang pambihirang siyentipiko at teknolohiyang kaunlaran na siyang susi patungo sa mataas na antas ng kabuhayan at materyal na kaginhawahan. Ngunit sa kabila nito, sa halos lahat ng mga bansa, maunlad man o hindi, ang pagkadiskuntento, pagkaranas ng stress, pisikal, mental, at emosyonal na mga karamdaman ay laganap pa rin at patuloy na lumalala sa paglipas ng panahon.

Ang Sahaja Yoga ay isang payak at simpleng paraan na bukas para sa kaalaman ng lahat. Sa pamamagitan nito maaari nating ma-experience ang Self-Realization. Ito ay ang pag-establisa ng ugnayan (o yoga) ng ating "spirit" at ng ating kamalayan na siyang banal na dimensyon sa bawat isa sa atin.

Sa kasalukuyan, ang mga tao ay nagsisimula ng hanapin ang katahimikan sa kanilang sarili na kung saan makikita na ang ilan ay sumubok na ng alternatibong istilo ng pamumuhay, pagsapi sa ilang kultong panrelihiyon, at kadalasan ay pagkagumon sa droga. Ang katanungan na dapat nating itanong sa ating sarili ay ganito: Ano ba ang ating hinahanap? Ano ba ang tunay na layunin ng ating buhay? Ano ba ang ating ninanais? Upang lubos nating maunawaan ang kalakaran at tunay na sukatan ng buhay kailangan nating maranasan ang Self-Realization na siyang kaganapan ng ating pagkatao. Halina't alamin ito NGAYON. "Ang Sahaja Yoga ay hindi isang doktrina o pilosopiya, sa halip ay isang buhay na proseso ng koneksyon sa Banal na Kapangyarihan na nasa atin. Ang ugnayang ito ang tinatawag na Yoga." H.H.SHRI MATAJI NIRMALA DEVI

Ang kaganapang ito na tinawag na "Ang Paghahanap sa Katotohanan" o sa "Sarili" ay napangyayari sa pamamagitan ng paggising sa potensyal na enerhiya na tinawag na Kundalini (wikang Sanskrito). Ito ay nahihimlay sa puno ng ating spinal column, sa sacrum bone. Sa pamamagitan ni Shri Mataji Nirmala Devi na siyang tagapagtatag ng Sahaja Yoga, ang Kundalini ay nagising sa sangkatauhan. Ito ang simula ng isang proseso ng ganap na pagbabago at pag-unlad ng bawat indibidwal tungo sa pagkakaroon ng katangiang puno ng pagmamahal, inosente, tunay na kaligayahan, kapayapaan at satispaksyon, sa sarili at sa kapwa tao. Binago niya ang maling paniniwala ng tao tungkol sa Yoga, na makakamit lamang sa pamamagitan ng paggising sa Kundalini, at sa pagbibigay nito sa sinumang nagnanais.


SAHAJAMYOGA editation

"Sa kanyang paghahanap sa kaligayahan, ang tao ay lumalayo sa kanyang sarili na siyang tunay na bukal ng kapayapaan at kagalakan."

FREE MEDITATION CLASSES IN UAE Join us for Free meditation sessions conducted near your area Every Friday 5pm to 6pm : For more details contact: 050- 4781381 050- 7159219

FREE MEDITATION CLASSES IN PHILIPINES MANILA, PHILIPPINES YMCA Building, 945 Benavides Street, Binondo, Manila Every Thursday at 6:30 - 8:30 PM QUEZON CITY, PHILIPPINES, Philippines National Ecology Center, East Avenue, Quezon City (Near Matalino St.) Every Friday at 6:30 - 8:30 PM CEBU CITY, PHILIPPINES Coming shortly For more details you may contact us on the following number: Tel No. (+632) 701 6921 Or you can email us at sahajayogaphils@yahoo.com

H.H.SHRI MATAJI NIRMALA DEVI

sahajayoga- tagalog  

sahajyoga leaflet in Tagalog language for people from PHILIPINES.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you