Page 1


:ARSf,qqq*t* ARAVA*; rr:

3"193

ARAV6a,t;:t":, .66(AVgg ; ',_"

w f"r I

'


r{

ffi

fu,


Ah LEfro\É 6IbENRAffCN

NoN m,

ÈI sI

rcNro

CHIAHA

îtpo Tt IRCSèN1' LVt ît ODIA E trott El anA qaJétfo

CAllo,

?oRcoy6ll,

E6LI VAGA PEA LA FOOIJA PUZZA 5eh6E LeRCro . tNcA]'l'AÍa o^bt ?ot

COt4€

CAROCNA

Mo.v

t'd

oao6nro


!lt/rne111,lr DROíAAI

Ecco o

w9reA 6eCo Lo SpAcCf

TA)VA / NAsO Ftvo,

r59€

r

L

GJco

:/'mA

,rí

FAcCtAr HAf

grsoOrv

o b'

l.r0

FVN,ACIAT,

soMo 7 nÉ5 r f.€

-

r1t DÉV/

cAZZo,

SoLDt

IVoru l-lo

lii'

-ù, yn Sert 5ro

6'g,,tp pLt o

8A44flABr,o

Cor"l

1

LA

f TITINA

?qÚo,

/

REttrLe rct cezzo

sotùo ..I uN CAAot QuÉ

eUé,

CA71.o Dt

D€ L

Sreo,,tzoll

Qt oe NKArTÉN AccorvsÉ^,îE :'t lEg e L Geco ,NDe8lTAro tesro Le,Ío

no toLo (trrD61'176/t A CC e'rrA îO

FA6nl.J't H

A


Hey CHe cALTo

ot-t/ MA o^Veú ce\?o 6Lt uo ùAîo.? MA

ú/wso^ nl-

sTA

PeAcL|e'FAccto tE BVSTe -rurTe_u 6unt,?

MA TL RCIITE FUMaTo LÉ SO5TANZE AVéA SCAMEIAIO rVoN FUN 0ACC|A PAESE tL RAÍ7O D, ARRAPIX S'CP,A TANO

AAARTUI

HEP\ ryont ì

lto LL

I!I

KAzzo Dl,,

GUAADARE

!

cosí NoN FAcgl4nO (

sMANIÉ:l

SCHÉ4y,

\ \/

-.:-

-Eè-

"@s

---Z_--a1

.---.-..--'€

'.:-

fNGAlFATo É r^,l ?EA EFFEno DELL?

ÉAEatoN€,, S6A

Lro

OH CHÉ STRANA SlîUA|toNE AVEA L ?CNC DI UN cIVALLO


CA77o

uoN RtESco

Prtí A VETTERE !.,! : I _--J

lu

!!'llfif"', Tgeashrcoo e

lAPALZtros

PtsroNe DEE S|OGAAC É, SUL 6eco vrt coARÉ Etso INUTILMC NTE r"'h A 6tA' feÉSo

B(.ccart

A

SALîAA€

INÍC RNA FCNî€

QUÉ512,

LI)AIDO AÉfîILE DÉ

L

cazzolt

9*.?,tP

E 6LI

tL

RArro E TCR YENIRC FACNDC 6ENé LC sUE flAE SRIZZA LA SEoRgAcctA DRtrra DKf nd SvtLA eAC(tA

QUATVOo


7z!nArm rornsrRo TtAHtvata ',sro ÉD ÍL PEAFIDO

cAS tN o

RA Îf

SAPAA GGIUNbÉ IL

ONE

Ì,AANbIA

IL

!!

LAN $g

612, 1,s

/v Urv Eo.coNE "

Ú€Ko

H(/ na Kt SrRAcAzTo

fluta

Dt

14t

SuccÉot 'tl!,

€ì'll€iÀ =J.:--

RIEMrtro É S:AAIcATo ,qA ALL, INîéRNO bELLA

IL rANZA

fo(ACCto

É

COLLASSATO

CLI SI AîTIVA

LA SjSTANTA

(!)


,'!,!!oà,

'2ry0u

?otcHe' 'L

lt

ffisro ÉRh DRoffiÍo

P,U' LERCIÒ

DÉI

QLtEsra soRcto È Assel SBALtilo

RhrroNt oRA à f\eoa Dl

tuARtoNl

BEH

/r f ;ffi HIL

MA

, 5II

Ctoi,

sBp

5To 5îlEITENoo,

?RINDO

fot

ot

TOPADONÉ I

A

L

'ERT flE uScetE, At,IcoRA FRa

{ /N MA

-r

FlAl'îf'4Aî4 M0n/ $srA

UNA

Sérrtpta

Dt tAL S1AZZA VEoe LA LA 'VA RAONZTA è ua 5u f tîrlA ogtL'nAr',rA ÙtLto tN corlPAú/tA


w q

e&l

W ,ffi, Com6 DeL

e

5Uo

o F caú 5f ATA'|o coAPo troîJ c'ò ve nto ò/of

^'ttt E LA IUA

€Srte lL ftU

,nyq 6 LvNGA

1fo reRZ o

S ,t'i \ (-./

h &

lw

?ER ONOR D€LLA SI/A DAMA coN LA atAh3ta cue

(u

Fru^ce

IIRA (UORI LA SÚA L'4R

M4Ò,tto

LV

I

LANA

"rM Ft66e


f

TUTTA

!! tífu

1vr(trr.LÉ t t ho 79 Thsrq7l -D|rro

ail (A7lo, Éu UîJA

Svts c,vnrnl

F',1

to!.

Ann,qzzero SUoCtRA!

:;flk ?oco Do?o tA LAMAIN

ttprî, I

DeuRt

RAZ/A D/

ffw

oa^,o A

INQV,EîANfl

Lvl C?i

rA

S0acsnA

elAr,lflAf A 9AVAI'Jil

, \x

CRtfWol

11t

"ui

l"lAI LA cAfvf'/ofllÉAA SPONCATO

E !!l Dr mn QUs5rA {H, 'AN6U

I

L'ulrtmA

cHe

nr fArlltl{l ÎORNA A

L(

INATI

5É GHE/

(o(ot-roNÉ

\,t,1,!t,!!! IRRITATA

É

Pn

nrtrn

h' r1lrro u^/ -BEL Hnrfi FAENofsATrorrÉ '' -oÀr,ar ' Dt 1E îA 6LtE to S?Ac'cA suL/,A TÉsrA


Nt

AAAARTH! TAPINo ! IYT,,,

iin,r rirro!!1

iiD-& -V _

V

_'.-lt

=-F

DAL

DoLORÉ

ScoN50LAfo

= =

HCI, Lr

NON Ct

lL

l'ffA

tERcro fo

PO

e,tl;Lta

MA Dt

5îÉto. ORrl É

VÉDE

cit

Pru'0AL

DE

PAIVo

D,

o(ttt ft'o76

L',HA LASclAlA COLORi ,é.!4.BRA PR'orR.ro

cazzo

ffiii'|::

PRoPRto qunùlDo 'ìccAîlro AL iVA lcírA uN FÉìlgf€R rvELuA

Ptۃ

=i í;^r7,tli,t

ttNA LAttíA ?ENA VEDE,,l cns nE FRI6A llqp fesTA!!:


MnH,. CHÉ BllÉ,LLoo a ll,

r_A

5roRtELLA oRnAt È mrra

6l

ArrA ?Roifit

IJE

A ?Utren


raa0ne

ne

anm

ill


E funziona...

aHfra

ma

{g*u-rrg ll-a

malathadegli adolG

\

elna noúúe s€nzq

I SErVE ,},,-ú

'eltroni:

ff,


ffiml;fTrffi;fiw .a

g

O

E

If,*

H Berhsconi

aq # e a t-

Tq

.,@

[Hu


&tjni{reditSanca

ha i*--:'-=.^{ase

s"à

i-'^,^^'

.

nouna f 'Dlsc0RsCI An $GlllAffi-l: acmaalacjr,,l

E @FEt

E d rt

(D

-t

$,0 # hsD F# '/a\

w {-ts

eventuali altri inviate in form

I'indirizo e-n

{d?"

'-

DOCUMI

O

Effi

P$ ?iÈaÉEE

ga: ÉE:e

e

ffi

o) 4 c-) e)

JWj*tr ilCa\valiE

R É

3

,q'

€ M0Hil $ut tE ffi"lll.t]i

tav0R{}**!#ii?iii:"il; PRNA'rr - aDEsroNE' Ed 2'2008

Èp

s &, hd

6i


! ollatsol olodod oqlu un lpa att^ atuuì rp elpJad ullup oteua4s ,èuodrJd

tON OIlanbà( alll "..r

UuuqDal

èloru olllqqnd I uou oltlqql uou olllqqnd I

ur olodod

q'u8unl

alrr ùÌ

Ès

9teroÈ

lap Bìund

'aqlc

luèr auoJ orol I tsolal

ènsèl uo) o_q

uoJ allau

DOJUOf,q lu orr

'tsltuDol [rjot8 oudojd'a ut)uelj ut o

t/

,ulcls luèddB lp o^ud

lsaPU

oìrÌJsouotsoun

r{\tr:

lap LrL'flèL'll\{^

ossà)Jns Ir rPUzV Ìp rau oraludry rp

"'?í'j\

QSt?rfos tèP rad

Qr) auom rl ougrlaul

=/

)èr allèLr oluuJP. q rs otsraudurr,l

@

èll! atuoq !p

rlPrJos

UPA

/,iG;; rurì.DÈl

Ièu un èìstsèdlnd

r

?ftÈi'H;',',:,':r*# rra:su Q/

I

q

o11au a

ttsat ellau a rv(9;\orda(Ptùrb l)

-à"xi

ù0

.@

Ièpual Ult slos

Pl è

d

h

Uou

nuo,llap luor-dlosu Lll trruP,luPtetlb ruPfausr ruè^o8

AIF Pq

trudo-auol@ruo;o: oRdDJlo èìuptnpjad

ruortur Jè(r èlèursl,p orrìs ol

u1

rlunbal uq

i'li

al

H

uro_ ,1|rp uror al rp aue,Jljp usruo

r;ss;r;'j;;óu ,( a1

aluaruesoroLurir

{B ffi m O

COMMENTI

iRffi

t x

d

i

enue ro stesso Prodotrcato vale 3,5 errro".

*,

I

,o*,J*

o

sostenibilità- ambienìaie" precisa lvf irco Fagioli, responsabile de1 gr di

&Hffi -.=-..d


'sre f{sq*.

ftÉ€rGf,fiÈiErEtg{

$#t

tocsfg

a

r?

'&

l&!o

G8oll, t*gr-g ar *nur4 luevorg )c,Arao,qi'. .

$rr f*cElQ' TAlrrrSCÉl fqolg d rsfqgngf,sFRft[g f_qso I Fan\rf;Frf?Ti&F 5E

ft' SaFo ea*A*lÀrrr*

gs&Br3g*&.".


*a,prrrzzo,iglroffi TîT!l![e!'{$=c,qry Pftd bq*o

Bols,ss"*wmffi

sú&sr,'*úfur

$tra 1.fi

{t'Úlrtrli..

.

st{! FllF..'|ffi.-.

ú46€Mrg Usf vq^glrlTufrg&t..

r ÚAl

rIArUiSórO?

"..1rrtrfrq. ", tìA

| .*d$$ed* ?*TA,

trE..- trînrr4!:_ G,ì3 }tgfìl tCJ,,€ olEUls S rnlA \EStr 1s ggifFDl'

RS rdouÈ f,cf ra* oQrrr*i*lr €ozlc.- g Sq'fl8 Sno G6l-' ?lEscHg Flt sm ilfifo (ofifr&f,g*UDO €_UFÈSI UOCr;f fìro/

-

8otg..- cs"a'E6fs,a

q{*le{ffie ît?{c$g trSU$

{,ogLl

rÀn E*"e

*l

SHqto #f#riA{F:"lful# re- {r.o } e"t 3sr, rî{ugcg Iq SBRA' tlnt' rruRuri*rg €ttigtîwÍfg c$g prruni

.&.

Tfq6ilÀ 11.n

#r**

fgîr* G*

&uEr

Sffiffi:"

"frrnc6|s

-,F#frÉrtr +úWeÈ08


*4

ffiffi *,Bm ROSBff

ffffi tL TsfilcotrrÉ

$esc$q

frW.kr

riùfis $el|q sTao{nssw{?

ui, &ofiF& u**3-

tffinf0

[*m*-

ffi'r.*@.

!?f$ErîdsrffiùJ

ftru*{€

rgrî.:e

nm?

lFer$#forLÈIsillc',ryfl:mer'*r9fu?fJ'4r$È&#pFfg i*rtWa r€t tspsrsgo6tt'hffis gl1ryfis

ffiJAry4ilflg:*,ffi.ntrifffi ffiffi*f; {Llm?{l}O itd FEt*tflEsO 6t

?Er€T*R [A pggtrgrff ,.

"

l

glt?';o,tL


tffi.:.* 2=Jb.--

E,'t

iffiffi$*. ils'trs::_iruxJ

Il,vo f, pf,rai

56$er TFqqrl

vATt{A$tr... DE,.-

cefi nf,sfll*sls. -

mero.t,Ntrfs

-*qrar*rc-f I o , a

)

ll

#ffi

{-$ 5lln..,

i$rl*ffi f,e**.. {*

qf;tf lTf *&

.


SAIT'

fir

D

,m

ROBBA  

fumetti underground comics autoproduzioni

ROBBA  

fumetti underground comics autoproduzioni