Page 1

www.facebook.com/pomorski.info

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

Morska potęga łączy pokolenia

1

Odblaski dla małych dzieci

pomniku gen. Józefa Hallera i oddały hołd. Specjalny list do mieszkańców i zaproszonych gości przesłał prezydent RP Bronisław Komorowski, który odczytał pod koniec mszy św. sekretarz stanu Kazimierz Plocke. Historyczną oprawę ceremoniału wojskowego zapewnił Związek Piłsudczyków RP i honorowa asysta Marynarki Wojennej. Więcej na str. 3

Połowy dorsza także latem

ścią dla ryb i rybaków i przegłosować zapisy, które pozwolą na pewne uelastycznienie planu wieloletniego – mówi Jarosław Wałęsa, członek Komisji Rybołówstwa w Parlamencie Europejskim. - Szczególnie dotyczy to floty przybrzeżnej i oznacza wyjście naprzeciw potrzebom przedstawicieli sektora. Sugeruję, że przyszłe plany i reformy będą uwzględniały specyfikę danego akwenu przy pogłębianiu się regionalizacji – dodaje Wałęsa. Statystyki pokazują, że zasoby dorsza bałtyckiego stopniowo się odnawiają. Sprawozdawca twierdzi, że zezwolenie na połów na terenach przybrzeżnych w okresie letnim nie przyniesie szkód, gdyż dorsz składa ikrę na głębokich wodach. Sami posłowie UE zdecydowali po raz drugi przełożyć glosowa-

nie nad raportem Pat the Cope Gallagher w sprawie przepisów, dotyczących rybołówstwa w Unii Europejskiej. To wyraźny sygnał dla rady, gdzie niektóre państwa członkowskie blokują postęp w negocjacjach nad wieloletnim planem zarządzania połowami. Spór dotyczy ustalania i przydziału wielkości dopuszczalnych połowów. Rada, która od lat uważa, że ma wyłączne kompetencje w tym zakresie blokuje prace nad wieloletnimi planami zarządzania poszczególnymi gatunkami ryb. Wniosek w sprawie dorsza bałtyckiego muszą jeszcze zatwierdzić rządy krajów członkowskich. Niestety ze względu na spór dotyczący kompetencji pomiędzy Parlamentem a Radą wejście w życie tych przepisów może się znacznie opóźnić. (DD)

Fot. Daria Dunajska

znalaźć należyte miejsce. Na uroczystości wręczono honorowe obywatelstwo miasta Pucka, „Pierścienie Hallera” i krzyże „Pro Mari Nostro”. Dla podtrzymania tradycji zaślubin poprzez wrzucenie pierścienia do morza, zrzucono wieniec z pokładu śmigłowca Marynarki Wojennej na skutą lodem wodę Zatoki Puckiej. Liczne delegacje złożyły wiązanki kwiatów przy

AKCJA | Z inicjatywy pomorskiego oddziału rejonowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na terenie kilku powiatów m.in. puckiego i wejherowskiego, odbyły się spotkania z uczniami z terenów wiejskich na temat bezpiecznego poruszania się po drodze do i z szkoły. Z tej okazji dzieci otrzymały akcesoria odblaskowe w postaci czerwonych, migających zawieszek na tornister i żółtych opasek na rękę. Współorganizatorami akcji była miejscowa policja, która uczyła dzieci zasad bezpieczeństwa na drodze i przepisów ruchu drogowego. Do akcji włączyło się również biuro poselskie wiceministra rolnictwa Kazimierza Plocke, które rozdało migające odblaski dzieciom ze Szkoły Podstawowej w Krokowej i Starzynie oraz maluchom z Przedszkola w Krokowej. - Sporo dzieci mieszka w miejscowościach, położonych przy bardzo ruchliwych drogach – mówi dyrektor biura. - Dzięki akcesoriom odblaskowym ich droga do szkoły jest bardziej bezpieczna, bo dzieci są dobrze widoczne przez kierowców. Inicjatorem akcji dystrybucji odblasków jest Departament Komunikacji Społecznej ARiMR który od 3 lat promuje program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 pod hasłem „Bezpieczeństwo dzieci na wiejskich drogach”. Blisko 3 tys. kompletów w postaci breloczka i opaski oznakowanych logotypami PROW 2007-2013 i ARiMR trafiło do dzieci ze szkół z terenów wiejskich. (DD)

Wtorek, 12 lutego 2013 r. Nr 1 (8) NAKŁAD 7 000 EGZ.

10 lutego 1920 roku dowódca Józef Haller, składając hołd Bałtykowi w Pucku, wyznaczył patriotyczny symbol narodowy Kaszubów i Polaków. Daria Dunajska d.dunajska@expressy.pl Radość z dnia odzyskania Pomorza dla Polski pielęgnowana jest do dziś. W tym roku mija 93 rocznica zaślubin Polski z morzem. Z tej okazji do Pucka zjechali goście z całego kraju i zagranicy m.in. z Gdyni, Redy, Nakła, Książek, Nieszawy, Bielska-Białej, Kołobrzegu,

MORZE | Parlament Europejski zatwierdził zmianę przepisów, dotyczących połowów dorsza na Bałtyku. Usunięto niektóre ograniczenia, dotyczące tego jak i gdzie rybacy mogą łowić na wodach UE. Dzięki zmianom drobni rybacy będą mogli łowić dorsza bałtyckiego na terenach przybrzeżnych także latem w okresie zamkniętym. Zmiany zasad połowów zaproponowane w rezolucji Jarosława Wałęsy mają na celu zapewnienie eksploatacji zasobów dorsza bałtyckiego przy zachowaniu zrównoważonych warunków ekonomicznych, środowiskowych i społecznych. - Bardzo cieszę się, że ponad podziałami udało się osiągnąć mocne kompromisy z korzy-

Fot. Daria Dunajska

Express Gdańsk Sopot tel. 604 414 540 | Express Gdyński tel. 791 764 155 | Express Powiatu Lęborskiego tel. 533 903 900 | Express Powiatu Wejherowskiego tel. 791 980 155 | Express Powiatu Kartuskiego tel. 796 944 155 | Express Powiatu Puckiego tel. 533 903 900

www.pomorski.info

Krakowa, Ulanowa, Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Gościem honorowym był dowódca MW admirał floty Tomasz Mathea i wojewoda pomorski Ryszard Stachurski. Jak podkreślił na rynku prezes Ligi Morskiej i Rzecznej dr Andrzej Królikowski, rocznica zaślubin skłania do refleksji nad kondycją gospodarki morskiej i rzecznej, która w kraju powinna


www.pomorski.info

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

Eldorado na wyciągnięcie ręki ŁUPKI | Według optymistycznych prognoz już za dwa lata na styku powiatów puckiego i wejherowskiego będzie można rozpocząć komercyjne wydobycie gazu łupkowego. Tymczasem firmy planują już nowe odwierty. Mikołaj Podolski

uzyskania decyzji zmieniającej posiadane koncesje – wyjaśnia Agnieszka Rup-Wasilewska, rzeczniczka BNK. - W każdej z wybranych lokalizacji firma liczy na duże pokłady gazu w formacjach łupkowych, które będzie można w przyszłości poddać komercyjnemu wydobyciu i dystrybucji. Lokalizacje dla kolejnych odwiertów zostaną zatwierdzone w przeciągu najbliższych miesięcy.

m.podolski@expressy.pl Wciąż nie ma wszystkich regulacji prawnych, wciąż nie wiadomo jak duże mamy złoża i wciąż nie wiadomo czy wydobycie będzie w ogóle opłacalne. Jak dotąd jedno wydaje się być jednak pewne – jeśli Polska rzeczywiście będzie „łupkowym Eldorado”, to kluczową rolę będzie odgrywać Pomorze. Najbliższe miesiące mogą przynieść wiele odpowiedzi i rozwiązań, a właściciele koncesji ostro biorą się do pracy.

Kluczem będzie opłacalność

Będą wiercić w nowych miejscach Zaczęło się w połowie 2010 r. w okolicach Lęborka. Od tego czasu firmy intensywnie pracują przy odwiertach. Jak dotąd wykonano ich prawie 40, z czego połowę na Pomorzu. Szacuje się, że będzie łącznie około trzystu w całym kraju. Wyraźnym liderem pod tym względem jest spółka PGNiG, która w 2011 r. wykonała odwiert Lubocino 1, a rok później Lubocino 2H oraz Opalino 2 w powiecie wejherowskim. - Pozostałe prace i lokalizacje odwiertów w 2013 uzależnione są od analiz związanych z pobranymi kilka miesięcy temu próbkami skał, np. na koncesji Wejherowo – tłumaczą przedstawiciele spółki. A z tą koncesją, która obejmuje wspomniane Lubocino i Opalino, wiążą się jak na razie największe nadzieje i według wstępnych zapowiedzi w 2015 r. można by już zacząć komercyjne wydobycie gazu łupkowego. Wiadomo już jednak, że PGNiG wykona wkrótce trzy kolejne odwierty: na przełomie lutego i marca niedaleko

Fot. mp

Gaz łupkowy znaleziono już m.in. w Lubocinie, gdzie znajduje się jeden z najbardziej perspektywicznych odwiertów wsi Borcz w powiecie kartuskim i wsi Wisin w powiecie kościerskim oraz w okolicach Kochanowa w gminie Luzino w powiecie wejherowskim, gdzie prace mają ruszyć na początku drugiego kwartału. Do najaktywniejszych należy również Lane Energy Poland, która posiada trzy koncesje w północnej Polsce: Lębork, Damnica i Karwia. Spółka ma na koncie już cztery odwierty w powiatach słupskim i lęborskim. - W 2010 r. zrealizowano pierwszy odwiert Łebień LE-1, w 2011 r. wykonano dwa poziome odwierty: Łebień LE-2H i Warblino LE-1H, w których następnie przeprowadzono szczelinowanie hydrau-

liczne – mówi Katarzyna Terej, doradca Lane Energy Poland. - Uzyskano przepływ gazu, obecnie przeprowadzana jest szczegółowa ocena techniczna, na podstawie której zostaną określone kolejne działania. Czwarty odwiert został wykonany w Strzeszewie w gminie Wicko pod koniec 2012 r. Pobrano z niego próbki i przygotowano do dalszych testów, które odbędą się w tym roku. - W 2013 roku planujemy wykonanie 2 lub 3 pionowych odwiertów, jednak ich lokalizacje nie zostały jeszcze ustalone – dodaje Katarzyna Terej. Z jeszcze większym rozmachem działa firma BNK Polska, będąca operatorem aż sześciu

koncesji. Trzy z nich (na obszarach koncesyjnych: Bytów, Darłowo i Trzebielino) należą do spółki Indiana Investement, a trzy (Sławno, Słupsk i Starogard) do Saponis Investement. Firma wykonała już sześć odwiertów w gminach Ustka, Potęgowo, Tczew, Trzebielino i Stężyca. I na każdej z nich planuje dalsze prace. - Obecnie firma prowadzi procedury administracyjne w celu modyfikacji koncesji, tak by uzyskać zwiększenie dopuszczalnej głębokości wierceń i możliwość wierceń kierunkowych. Termin rozpoczęcia kolejnych prac wiertniczych i testowych zależy od terminu zakończenia procedur administracyjnych, czyli

To, że na Pomorzu jest gaz łupkowy, jest pewne. W 2013 r. ma się jednak okazać czy jego wydobycie będzie opłacalne. Rozterki, z jakimi muszą borykać się spółki, doskonale widać na przykładzie Talisman Energy. Ta firma wykonała w regionie tylko jeden odwiert, ale za to szczęśliwy. - To odwiert pionowy o głębokości 3600 m zlokalizowany w miejscowości Lewino, w gminie Linia, na koncesji Gdańsk W – mówi Jadwiga Święcicka z Talisman Energy. - Prace wiertnicze przebiegały sprawnie, w pełni bezpiecznie i nie natrafiliśmy na żadne problemy. Z odwiertu został pobrany rdzeń skalny, który został poddany szczegółowej analizie w laboratorium. Na podstawie dotychczas zebranych danych możemy powiedzieć, że na tym terenie natrafiliśmy na gaz, jednak na ten moment mamy jeszcze za mało informacji by stwierdzić jak wydajne i rozległe może być potencjalne złoże. Nie da się również ocenić, czy wydobycie gazu w tej okolicy będzie opłacalne. Konieczne jest wykonanie kolejnych badań i testów, w tym odwiertu poziomego oraz próbnego szczelinowania.

Kradł kable... z boiska. A potem je przepił ZŁODZIEJ | Kara 5 lat pozbawienia wolności grozi 25-letniemu mieszkańcowi Gdyni podejrzanemu o kradzież kabli w Kosakowie. Mężczyzna został zatrzymany przez kosakowskich mundurowych, a dzień później śledczy postawili 25-latkowi zarzut kradzieży. Policjanci ustalili, że podej-

rzany z terenu boiska gminnego w Kosakowie zabrał 6 sztuk kabli siłowych wartych 2 tys. złotych, po czym, po ich opaleniu, sprzedał je w skupie złomu. Za zarobione w ten sposób pieniądze kupił alkohol. Mundurowi ustalili, że to nie jedyne przestępstwo na koncie 25-latka. Podejrze-

wają go o kilka innych, dokonanych na terenie Gminy Kosakowo, m.in. włamań i usiłowania włamania. Jeśli okaże się, że gdynianin dokonał tych przestępstw, wówczas lista zarzutów będzie dłuższa. Za kradzież z włamaniem grozić mu będzie kara do 10 lat pozbawienia wolności. mp/KPP

25-latek przepił swój łup fot. KPP Puck

2


www.pomorski.info

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

3

Zaślubiny Polski z morzem ROCZNICA | 10 lutego 2013 roku minęło 93 lata od dnia, kiedy generał Józef Haller wrzucił do morza platynowy pierścień, zaślubiając Polskę z morzem. W rocznicę tamtego wydarzenia, co roku w Pucku odbywa się doniosła uroczystość. Daria Dunajska Obchody upamiętniające zaślubiny Polski z Bałtykiem rozpoczęły się na miejskim rynku od wręczenia Pierścieni Józefa Hallera, nadanych przez Ligę Morską i Rzeczną. Najwyższe ligowe wyróżnienie za wybitne zasługi dla gospodarki morskiej i rzecznej, za działalność wychowawczą młodego pokolenia naszej Ojczyzny w duchu patriotyzmu otrzymali: dr Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, prof. dr hab. Marek Drozdowski, komandor Edward Kinaz i Instytut Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Następnie w asyście orkiestry i Kompanii Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej, delegacje przemaszerowały do kościoła farnego św. Piotra i Pawła na mszę świętą w intencji ludzi morza. Nabożeństwo odprawił ks. infułat Stanisław Zięba, diecezjalny koordynator Ludzi Morza. - Morze to wielka szansa, ale wymaga od sterników państwa odpowiedzialności i

Fot. Daria Dunajska

d.dunajska@expressy.pl

wyobraźni, jaką mieli pionierzy polskiego morza w 1920 roku – mówi prezes LMiR Andrzej Królikowski. - Ostatnio ponownie podniósł banderę żaglowiec

Gen. Zaruski, a po przeciwnej stronie Zatoki Puckiej uruchomiono nową przystań rybacką w Kuźnicy. W puckim porcie rybackim

odbyła się ceremonia wręczenia honorowego obywatelstwa miasta Pucka wiceministrowi rolnictwa Kazimierzowi Plocke. Dowódca Marynarki Wojennej

Helskie foki oczekują potomstwa FOKI | Stado fok Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego na Helu liczy obecnie 6 sztuk: cztery samice i dwóch samców. Focza rodzina powiększy się już jednak w najbliższych tygodniach. Unda Marina, Ania i Ewa niebawem wydadzą na świat potomstwo. Niestety, czwarta z samic - Agata nie jest w ciąży. Dla bałtyckiej populacji

fok szarych środek zimy to czas sporych wyzwań. Na przełomie lutego i marca na świat przychodzą szczenięta, a niedługo po narodzinach rozpoczyna się okres godowy. Wszystkie te elementy naturalnego cyklu życia nie są obce także podopiecznym fokarium Stacji Morskiej. Przeprowadzone w grudniu badania oraz późniejszy monitoring zdrowia tamtej-

Zmiany kadrowe w komisariacie

Cała trójka z rąk zastępcy wójta Gminy Krokowa i przewodniczącego rady gminy otrzymała drobne upominki KROKOWA | Od nowego roku komisariat w Krokowej ma nowego szefa. Akt powołania na stanowisko komendanta asp. szt. Leszka Muzy wręczył komendant Powiatowy Policji w Pucku mł.insp. Piotr Bolin. Uroczystość odbyła się w obecności włodarzy gminy Krokowa. Asp. szt. Leszek Muza od ponad 16 już lat służył w tej jednostce. Wcześniej jako kierownik Ogniwa Prewencji, a ostatnio pełnił obowiązki komendan-

ta. Podczas uroczystości szef komendy powiatowej wręczył także dwa inne akty mianowania. Na stanowisko kierownika Ogniwa Prewencji jednostki mianowany został asp. szt. Witold Wojtowicz, zaś były dzielnicowy st. asp. Rafał Wyszecki został asystentem Zespołu Wykroczeń. Cała trójka z rąk zastępcy wójta Gminy Krokowa i przewodniczącego rady gminy otrzymała drobne upominki. (DD)

szych fok potwierdziły, iż trzy mieszkające w ośrodku samice są ciężarne. Rozwiązanie ma nastąpić za około miesiąc. Jak zapewniają opiekunowie fok, na razie wszystko przebiega bez jakichkolwiek komplikacji i zwierzęta wydają się być w dobrej formie. Wszystkie poddawane są codziennie, podczas trwania treningu medycznego, szczegółowym oględzinom, pozwalającym

na podjęcie natychmiastowych działań w razie wystąpienia niepokojących zmian w stanie ich zdrowia. W naturze foki szare rodzą młode na lodzie lub morskim brzegu (także na małych wysepkach). W dniu narodzin samice z ośrodka udają się do kamiennych izolatek, gdzie w spokoju, pod okiem ukrytych kamer monitoringu oczekują na rozwiązanie. Szczenięta

- dodaje sekretarz stanu Kazimierz Plocke.- Powoli odbudowuje się dalekomorska flota rybacka, a budowa gazoportu w Świnoujściu będzie strategicznym rozwiązaniem. Tradycyjnie z pokładu śmigłowca został zrzucony symboliczny wieniec na wody Zatoki Puckiej. Uroczystości zakończyły się złożeniem kwiatów przez delegacje przy pomniku gen. Hallera. - Szansą dla gospodarki morskiej są specjalizacje, realizowane w naszych polskich stoczniach – podkreśla marszałek województwa Mieczysław Struk. - To szansa, którą Polska powinna lepiej wykorzystać. Obchodom towarzyszyła inauguracja działalności Stowarzyszenia Aktywny Puck – Portret miasta zasłużonego dla Rzeczypospolitej Morskiej. Sprzed fontanny na rynku mieszkańcy przeszli z przewodnikiem do miejsc historycznych oraz obejrzeli prezentację pt. „Zaślubiny wręczył wyróżnienia, a prezes Polski z morzem w Pucku” w Ligi Morskiej i Rzecznej krzyże restauracji Neptun. „Pro Mari Nostro”. – Polska coraz lepiej wykorzystuje nadmorskie położenie

pozostają pod opieką mam przez około 3 tygodnie, żywiąc się bardzo tłustym mlekiem (zawierającym ok. 50% tłuszczu) i intensywnie przybierając na wadze. Troskliwe matki w tym okresie nie oddalają się od swojego potomstwa. Ograniczając tym samym własne racje pokarmowe do minimum, bazują na zapasach tłuszczu zgromadzonych w ciągu całego roku. Po zakończeniu karmienia dzika, młoda foka pozostawiana jest własnemu losowi, natomiast osobniki urodzone w

niewoli umieszczane są zwykle w izolowanych basenach, gdzie będą uczyć się polowania na żywe ryby i nurkowania na większe głębokości. Kiedy urodzone w tym roku młode foki nabędą te umiejętności zostaną wypuszczone do Bałtyku. Dzięki wyposażeniu ich w nadajniki satelitarne, naukowcy będą mogli śledzić trasy wędrówek tych ssaków. Tekst Michał Bała (Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego) /oprac. mp


Najlepsze gospodynie z Gnieżdżewa Daria Dunajska

Fot. Daria Dunajska

WIEŚ | W Żelistrzewie w gminie Puck rozegrano XVII Turniej Kół Gospodyń Wiejskich ziemi puckiej o puchar Grand Prix. W turnieju, który odbył się w sali Wiejskiego Domu Kultury w Żelistrzewie, uczestniczyło dziewiętnaście zespołów KGW z Mieroszyna, Strzelna, Łebcza, Gnieżdżewa, Swarzewa, Władysławowa, Werblinii, Darzlubia, Leśniewa, Domatówka, Celbowa, Żelistrzewa, Rzucewa, Smolna, Mrzezina, Połchowa, Rekowa Górnego, Karlikowa i Lisewa. Panie rywalizowały w pięciu konkurencjach. Jury miało nie lada zadanie nagrodzenia sześć najlepszych zespołów w każdej prezentacji. Najlepszą wystawę pt. „Tablica – wizytówką koła” przygotowało Gnieżdżewo, dobrze upieczony „Chleb” pochodził ze Strzelna, oryginalny „Śpiew – dwie piosenki” wykonało Mieroszyno, piękny „Taniec” ludowy pokazało Mieroszyno, artystyczną „Modą – kapelusza” zachwyciła modelka z Rzucewa. W klasyfikacji zespołowej wygrało Gnieżdżewo, które będzie reprezentowało w kwietniu powiat pucki na Wojewódzkim Turnieju KGW w Sztumie. Na kolejnych miejscach znalazły się: Mieroszyno, Strzelno, Leśniewo, Domatówko i Smolno. Wszystkie panie z KGW otrzymały nagrody rzeczowe w postaci materacy, bon finansowy w wysokości 100 zł, pamiątkowe dyplomy w

Fot. Daria Dunajska

d.dunajska@expressy.pl

ramkach od OKSiT w Pucku i dyplomy od posła Kazimierza Plocke. Sześć najlepszych kół w klasyfikacji ogólnej oraz trzy najlepsze koła w poszczególnych konkurencjach otrzymały puchary od Starostwa Powiatowego w Pucku, Biblioteki Miejskiej w Władysławowie i Pomorskiej Izby Rolniczej. Pu-

char Grand Prix dla najlepszego koła ufundował PODR. Zwycięskie koło otrzymało też puchar wiceministra rolnictwa. Ponadto trzy najlepsze KGW dostały dodatkowo 300 zł, 200 zł i 100 zł. A trójka najlepszych zespołów z Gminy Puck otrzymała z rąk wójta talony na 1200 zł, 800 zł i 400 zł.


www.pomorski.info

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

5

Zielone światło dla wiatraków ENERGETYKA | Pod koniec stycznia w Słupsku można było się przekonać, że na farmach wiatrowych na morzu zależy zarówno przedstawicielom władzy, jak i inwestorom. Ale pierwsi muszą najpierw pomóc drugim. Mikołaj Podolski m.podolski@expressy.pl

fot. materiały prasowe

Wybór miejsca nie był przypadkowy, bowiem Słupsk znajduje się pośrodku pasa ciągnącego się od Darłowa po Łebę, a to właśnie tam może stanąć najwięcej farm wiatrowych na morzu. Złożono już ponad 60 wniosków na ich budowę. W zorganizowanej w inkubatorze technologicznym konferencji „Morska energetyka wiatrowa kołem zamachowym rozwoju przemysłu i regionów nadmorskich” wzięło udział blisko 300 osób, w tym Wiesław Byczkowski. Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, parlamentarzyści, naukowcy, samorządowcy i przedstawiciele rządu z podsekretarzem stanu ds. gospodarki morskiej Anną Wypych-Namiotko i wiceministrem środowiska Stanisławem Gawłowskim na czele. - Nie możemy odwracać się od morza - mówił ten ostatni. - Korzystanie z bogactw, jakie ono daje, powinno być lepiej wykorzystywane w polityce gospodarczej i energetycznej. To pierwsze wydarzenie związane z morskimi wiatrakami o tak dużej randze. A to

Duża ilość ważnych osobistości na konferencji dobitnie pokazuje, że morska energetyka wiatrowa ma spory potencjał oznacza, że rząd daje oficjalnie zielone światło dla inwestycji, co wynikało też z wypowiedzi jego przedstawicieli. Ale zanim na polskiej części Bałtyku od roku 2020 zaczną pojawiać się setki, a może nawet tysiące śmigieł, a przy inwestycjach znajdzie pracę blisko 9 tys. osób, trzeba zrobić jeszcze wiele rzeczy. Dużo zależeć będzie właśnie od rządu. Zdaniem Aleksandra Gabrysia, menadżera Ernst & Young, pierwszym krokiem w procesie inwestycyjnym jest ocena wa-

runków naturalnych w zakresie wietrzności i możliwości posadowienia turbin wiatrowych. Jak wynika z jego prezentacji, Polska ma porównywalne warunki na morzu dla wiatraków z Wielką Brytanią i Niemcami, a więc liderami na tym rynku. Ale nie mamy jak dotąd wystarczającej infrastruktury i odpowiednich przepisów, które sprzyjałyby inwestorom. Według Gabrysia wskazane byłoby opracowanie programu pokazującego długoterminowe plany ustawodawcy w zakre-

sie wsparcia dla morskich farm wiatrowych, a po wygaśnięciu wsparcia kompleksowa analiza efektywności działania systemu oraz podjęcie decyzji w zakresie jego dalszego istnienia. - Potencjał lokalizacyjny oraz struktura krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną pozwalają na wybudowanie 6 GW w morskich farmach wiatrowych do roku 2030 bez rezygnacji z dotychczas ogłaszanych planów budowy elektrowni węglowych, gazowych, jądrowych i odnawialnych źródeł energii oraz konfliktów społecznych i środowiskowych - tłumaczył z kolei Maciej Stryjecki, prezes Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej. Jednak jego zdaniem też koniecznie jest preferencyjne wsparcie, zwłaszcza przy projektach pilotażowych. Tu dużo mogłyby dać dotacje zmniejszające koszty inwestycyjne oraz pokrycie kosztów przyłączenia. Podczas konferencji nie padły konkretne daty poszczególnych etapów prac, ale już sam fakt, że się ona obyła i że miała taki rozmach pokazuje, że na polskie morze można już spoglądać z większą nadzieją.


SPRZEDAM DOM wolnostojący w Wejherowie, budynki gospodarcze, działka 1202 m2, ładne położenie, sprzedam, tel. 501 549 579 SPRZEDAM posesja 1100 m., warsztat rzemieślniczy, dom w okol. Lęborka, tel. 513 351 222 SPRZEDAM działkę 0,85 ha, domek, staw 42 zł/m2, tel. 608 671 710 ODSTĄPIĘ sklep w Wejherowie dobrze prosperujący z artykułami 1001 drobiazgów w zamian za odkupienie towaru i wyposażenia, tel. 794 000 928 SPRZEDAM miejsce postojowe w hali garażowej, Gdynia Witomino, 26 tys zł, tel. 511 745 863

DO WYNAJĘCIA

cena 12000 zł, do uzgodnienia, tel. 503 718 456

WYNAJMĘ mieszkanie w domu jednorodzinnym, dwa pokoje, kuchnia, łazienka, osobne wejście dla dwóch osób w Rumi, 800 zł, plus prąd i woda, tel. 665 218 737

SPRZEDAM Opel Corsa; 1,2, 1996 r, po remoncie, stan bdb., czarny, 3900 zł, tel. 511 745 863

WYNAJMĘ mieszkanie 2 pokojowe, Pustki Cisowskie, tel. 510 831 392 KOLECZKOWO, parter domu - duży pokój, kuchnia, łazienka - umeblowane wynajmę, całość 60 m., osobne wejście, ogródek z możliwością parkowania samochodu, cena 800 zł., tel. 661 178 582 WYNAJMĘ garaż ogrzewany 250 zł, na terenie parkingu strzeżonego oraz miejsca parkingowe, ul. Spacerowa 12, Wejherowo, tel. 501 084 005

POKÓJ do wynajęcia dla kobiet używalność kuchni, łazienki, tel. 500 174 406

SPRZEDAM mieszkanie 36 m kw, 2 pokoje, I piętro, po remoncie, os. Harcerskie, Wejherowo, tel. 505-896-681

POSZUKUJE dużej kawalerki na dłużej w kwocie do 900 zł ze wszystkimi opłatami, najchętniej Gdynia południowa po Gdańsk północny, najchętniej do Ip., tel. 516 718 650

SPRZEDAM działkę 434 mkw. nad morzem w Karwińskich Błotach, 1 km do pięknej plaży, z prawem budowy, media przy drodze, tel. 534 071 994 DOM w Wejherowie, budynki gospodarcze, działka 640 m2, pilnie sprzedam, dzwonić po 17, tel. 58 672 34 13

KUPIĘ ZAMIENIĘ ZAMIENIĘ działkę, własność notarialna, 434mkw, nad morzem w Karwińskich Błotach, 1 km do pięknej plaży, zamienię na kawalerkę, tel. 516 260 766

REDAKCJA ul. Gniewowska 7, 84-200 Wejherowo tel./fax. 58 736 16 92, tel. 58 736 33 22 REDAKTOR NACZELNY: Piotr Ruszewski DYREKTOR HANDLOWY: Rafał Laskowski DZIENNIKARZE: Mikołaj Podolski,

SPRZEDAM książki rożne od 2 zł, Simsy 2 dodatki po 25 zł, Wejherowo, tel. 502 351 988

KOREPETYCJE z polskiego u nauczyciela, skutecznie i profesjonalnie, Rumia, tel. 608 661 616

SPRZEDAM wersalkę, komodę, biurko plus regał, tel. 606 156 158

KOREPETYCJE z chemii i fizyki w tym uczę matematyki, Wejherowo, tel: 58 677 01 50

SPRZEDAM rower młodzieżowy Shark Active, z amortyzatorem sprężynowym ramy, amortyzatorami hydraulicznymi widelca koła przedniego, przerzutki siedmiobiegowe (do remontu), cena 300 zł, tel. 517 477 927

KUPIĘ KOMPUTERY ABSOLUTNIE każde auto kupię!!!! Może być uszkodzone lub bez opłat, odbiór laweta, umowa i gotówka do ręki, tel. 668 193 771

SPRZEDAM komputer, dysk 120 GB, klawiatura Vobis, monitor LCD TV Samsung z pilotem, 2000 zł, 50556-70-34

TELEFONY INNE

POSZUKUJĘ

SPRZEDAM kiosk drewniany, ul. Sobieskiego 243, Wejherowo, tel. 513-00-59-44

SPRZEDAM działkę budowlaną, 600 m kw, Wejherowo, tel. 513-005-898

SPRZEDAM Suzuki Bandit 2003r. nowe opony, stalowe oploty, motocykl po delikatnym szlifie, zerwana lampa, zegary i lusterka, 3,5 tys. zł, tel. 785 663 492

299 zł, tel. 696 012 652, Wejherowo (najlepiej dzwonić po18)

SPRZEDAM telewizory 14” z telegazetą, pilotem, stan idealny, 160 zł/ szt., tel. 505 474 917

DAM PRACĘ

SZUKAM kobiety 50+, cel towarzyski, z okolic Wejherowa, tel. 510 668 137 50 LAT szuka kobiety z okolic Wejherowa, tel. 781 426 462 SZCZUPLUTKA, niebrzydka, nie chuda, , 164/53, wrażliwa, o dobrym sercu, emerytura, poznam pana, spokojnego, niepalącego, kulturalnego, uczciwego, na dalsze lata, tel. 694 271 352, Trójmiasto

KOCIĘTA Maine Coon poleca renomowana hodowla, tel. 500 089 617

SPRZEDAM

SPRZEDAM maszynę do wyrobu siatki ogrodzeniowej, ocynkowanej i PCV, tel. 660 826 408

CIĘŻAROWY MAN 16.192 F, 1982 r., na części tylni most, belka przód, koła, siłownik i inne, cena od 100 zł, Reda, tel. 600 214 858 SPRZEDAM siłownik do wywrotu na kołysce do 12 t., nowy, cena 2 tys. zł, Reda tel. 600 214 858 SPRZEDAM Mitsubishi Carisme Elegance, 2001 rok, pełna opcja, klima, skóry, itp., 75000 km, 1 właściciel, zadbany, garażowany,

Rafał Korbut, Daria Dunajska, Łukasz Krzemiński, GRAFIKA: Jagoda Lezner SKŁAD: Alfa Skład Łukasz Bieszke redakcja@expresspowiatu.pl www.gwe24.pl Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie

SPRZEDAM łuparkę do drzewa świdrową, silnik 3kw, na kółkach, cześć stołu rozkładana, obroty lewo, prawo, tel. 601 638 877 MEBLOŚCIANKA w bdb stanie b. ładna, dług. Segmentu 410, wys 215, 1100 zł, tel. 503 746 107

FIAT panda 1,3 diesel 2007 r, w idealnym stanie, sprzeda właściciel, 12800 zł, tel. 58 308 90 24 po 16-tej

SPRZEDAM wagę do 200 kg., suwakowa, cena 250 zł, Reda tel. 600 214 858

INNE

SPRZEDAM lodówko – zamrażalkę Polar, wys. 150 cm, w bardzo dobrym stanie, 350 zł, tel. 507 486 424

ABSOLUTNIE każde auto kupię!!!! Może być uszkodzone lub bez opłat, odbiór laweta, umowa i gotówka do ręki, tel. 668 193 771

prawo ich redagowania i skracania. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń. ISSN 2299-0135 WYDAWNICTWO NORDAPRESS PPHU, 84-200 Wejherowo, ul. Gniewowska 7, NIP 588-131-07-65

SPRZEDAM elegancką suknię ślubną z dodatkami w atrakcyjnej cenie

BIURO OGŁOSZEŃ ogłoszenia@expressy.pl Wejherowo 84-200, ul. Gniewowska 7 tel.fax 58 736 16 92

tel. 660 731 138 reklama@expressy.pl

BIURO REKLAM Danuta Bieszke, d.bieszke@expressy.pl,

Rozpowszechnianie redakcyjnych materiałów publicystycznych bez zgody wydawnictwa jest zabronione.

G R U PA M E D I A L N A

KALOSZE dziewczęce, rozm. 28, kolor fioletowo-różowy w kwiatki, stan idealny, 10 zł, tel. 505-56-70-34 OKNO drewniane, kolor sosnowy, wym. 1,45 m x 1,75 m, jednoskrzydłowe, otwierane, u góry lufcik, nowe, 50 zł, 517-782-024 SPRZEDAM lampa sufitowa, 3 punktowa, klosze, nowa, 100 zł, 505-56-70-34 KURTKA dziecięca, wiatrówka beżowa z kapturem, na zamek, rozm. 98, stan idealny, 10 zł, tel. 505-56-70-34

SZUKAM PRACY POSPRZĄTAM mieszkanie lub biuro, 1-2 razy w tygodniu, tel. 500 174 109

MATA dla dziecka do leżenia i przewijania, kolor pomarańczowy, wym.85 cm x 75 cm, nowa, 20 zł, 505-567-034

DRUK Agora SA NAKŁAD 12 000 egzemplarzy

SPRZEDAM firany nowe, szer. 5,20m, dł. 135 cm i szer. 3m, dł. 2,12m, Markizeta, taśma podwójny smok, cena: 100 zł, tel. 660 731 138 SPRZEDAM żyrandol listwa, 4 i 2 punktowe, szare, nowe, 100 zł, 505-567-034 SPRZEDAM dwie firany, białe, drobna kratka, marszczone, taśma smok, podszyte. Wymiary jednej firny - długość 2,35 m, szerokość po przymarszczeniu 6,10 m. Firany gotowe do powieszenia. Stan firan idealny. Cena za dwie firany 250,00 zł. Tel. 660 731 138 SPRZEDAM stojak do płyt CD, metalowy. Pojemność około 100 płyt. Wysokość 50 cm. Cena 50,00 zł. Telefon 660 731 138

REDAKACJA GDAŃSK: Aleja Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk, tel. fax. 58 55 333 40, tel. 58 736 33 22 REDAKACJA LĘBORK: Plac Pokoju 3, piętro II, pokój 7, 84-300 Lębork, tel. fax. 59 843 42 71


www.pomorski.info Były maskotki, będzie wicemistrz świata! KOSZYKÓWKA | Pierwszym w historii Meczu Maskotek zespół reprezentujący Trefla Sopot pewnie pokonał Tauronki. Już 17 lutego przy okazji spotkania żółto-czarnych z Anwilem swoje umiejętności zaprezentuje z kolei Slash – wicemistrz świata we wsadach. W trakcie kolejnego spotkania Trefla również nie zabraknie emocji niezwiązanych bezpośrednio z meczem. Podczas

pojedynku żółto-czarnych z Anwilem (17.02, godz. 16.00) swój show zaprezentuje Emil „Slash” Olszewski, wicemistrz świata we wsadach. Pierwszy Europejczyk, któremu udało się wpakować piłkę do kosza po obrocie o 720 stopni, zaprezentuje swoje umiejętności przed pierwszą i po drugiej kwarcie, a w trakcie spotkania będzie udzielał wskazówek młodym adeptom koszykówki. (mr)/(luK)

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

7

Bez sukcesu na parkiecie Daria Dunajska d.dunajska@expressy.pl PIŁKA RĘCZNA | Trzecie miejsce w półfinałach wojewódzkiej licealiady dziewcząt zajął Zespół Szkół nr 1 we Władysławowie. Natomiast czwarte miejsce wśród chłopców Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie. Półfinał wojewódzki dziewcząt odbył się w hali sportowej ZSP nr 1 w Rumi. Zawody były eliminacją do finałów, które rozegrano w Kwidzynie. W

rywalizacji uczestniczyły trzy zespoły z powiatu puckiego, lęborskiego i wejherowskiego. Zwycięzcą turnieju została

2 pkt. i trzecie Władysławowo z 0 pkt. Półfinał wojewódzkiej licealiady chłopców odbył się w hali sportowej ZSP nr 2 w Wej-

drużyna gospodarzy z Rumi. Natomiast ZS nr 1 z Władysławowa uzyskał 0 punktów w bramkach 17:54, przegrywając z Lęborkiem 10:16 i Rumią 7:28. W klasyfikacji końcowej prowadzi Rumia z 4 pkt. Drugie miejsce zajmuje Lębork z

herowie i też był eliminacją do finałów, które odbyły się w Kwidzynie. Do rywalizacji przystąpiły cztery zespoły z powiatu lęborskiego, kartuskiego, puckiego i wejherowskiego. Zwycięzcą turnieju została drużyna I Liceum Ogólnokształcącego z

Kartuz, która była faworytem zawodów. Chłopcy z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie zajęli czwarte miejsce, uzyskując 2 punkty w bramkach 49:53, przegrywając z Lęborkiem 10:14 i Wejherowem 18:20 a wygrywając z Kartuzami 21:19. Na zakończenie turnieju zespoły zostały nagrodzone statuetkami i dyplomami. W klasyfikacji końcowej zwyciężyły Kartuzy z 4 pkt. Drugie miejsce zajmuje Wejherowo z 4 pkt., trzecie Lębork z 2 pkt. i czwarte Kłanino z 2 pkt.

Licealiada w futsalu PIŁKA NOŻNA | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie nie zachwycił kibiców i odpadł z półfinału wojewódzkiej licealiady w futsalu, zajmując ostatnie miejsce w tabeli. Półfinał odbył się w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie i był eliminacją do finałów wojewódzkich, które odbyły się w Człuchowie. Do rywalizacji przystąpiły cztery zespoły, reprezentujące powiat pucki, lęborski, kartuski i wejherowski. Zwycięzcą turnieju została drużyna Zespołu Szkół Mechaniczno–Informatycznych z Lęborka. Szkoła z Kłanina

zajęła czwarte miejsce, uzyskując 0 punktów w bramkach 11:25. ZSP Kłanino przegrało z ZST Kartuzy 2:6, z ZSM Lębork 8:12 i ZSP Wejherowo 1:7. Na zakończenie zawodów zespoły zostały nagrodzone statuetkami i dyplomami, które wręczał wice starosta powiatu wejherowskiego Jan Domański i dyrektor PZPOW Andrzej Byczkowski. W klasyfikacji końcowej prowadzi Lębork z 9 punktami w bramkach 20:13. Drugie miejsce zajmuje Wejherowo z 6 pkt. w bramkach 16:6, trzecie Kartuzy z 3 pkt. w bramkach 7:6 i czwarte miejsce Kłanino. (DD)

Jastarnia mało gościnna

KOSZYKÓWKA | Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu wzięli udział w III Turnieju Piłki Koszykowej Chłopców Szkół Gimnazjalnych Powiatu Puckiego w Jastarni. W turnieju udział wzięło 4 drużyny: Władysławowo, Puck, Hel, Jastarnia. Celem zawodów była popularyzacja piłki koszykowej wśród młodzieży. Ostatecznie najlepszą drużyną okazała się Jastarnia, która grając na własnym terenie okazała się zespołem nie do pokonania. Organizator przewidział

nagrodę wyróżnienia dla najbardziej wartościowego zawodnika, którym okazał się Piotr Bona – uczeń ZSO w Helu. (luK) Klasyfikacja końcowa wyglądała następująco: I miejsce – Jastarnia 6 pkt II miejsce – Hel 4 pkt III miejsce – Władysławowo 2 pkt IV miejsce – Puck 0 pkt Uczniowie ZSO w Helu wystąpili w składzie: Paweł Pszeniczny, Adrian Andrzejczak, Krzysztof Wilczyński, Kornel Rodziewicz, Adam Brączkowski, Grzegorz Kochanowski, Bartłomiej Szczegielniak, Grzegorz Michniewicz, Piotr Bona, Mateusz Brączkowski, Łukasz Koźluk.

WOŚP 2013 na sportowo! AKCJA | W dzień XXI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Miejskiej Hali Sportowo - Widowiskowej w Helu zorganizowano kilka atrakcji sportowych. Już od godziny 10.00 prezentowały swoje układy taneczne dziewczyny szkoły podstawowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu. Po pokazach tanecznych na arenie MHS-W uczniowie klas gimnazjum rozegrali Towarzyski Mecz Piłki Siatkowej. Kolejnym sportowym wydarzeniem zwłaszcza dla dzieci był mecz piłki nożnej Mamy kontra Uczniowie klas

I-III szkoły podstawowej. Młodzi adepci zaprezentowali swoje umiejętności wśród szerokiej helskiej publiczności. W przerwach zorganizowany został konkurs rzutów osobistych dla publiczności, który cieszył się dużym zainteresowaniem. O godzinie 15.30 zgodnie z planem sportowych imprez rozpoczął się długo oczekiwany Towarzyski Mecz Piłki Siatkowej pomiędzy drużyną Helu a Juratą. Mecz był wyśmienitym bardzo emocjonującym widowiskiem dla kibiców. (luK)


www.pomorski.info

WYDARZENIA | KULTURA | SPORT

Pożegnanie z finałem SIATKÓWKA | Szkoła Podstawowa w Pucku zajęła trzecie miejsce w półfinałach wojewódzkich igrzysk młodzieży szkolnej w mini piłce siatkowej dziewcząt. Zawody odbyły się w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 9 w Rumi i były eliminacją do finału wojewódzkiego, który odbył się również w Rumi. W rywalizacji uczestniczyły zespoły z Pucka, Łeby, Pępowa i Rumi. Zwycięzcą turnieju została drużyna gospodarzy czyli Szkoły Podstawowej nr 9 z Rumi, która była faworytem tych zawodów. Natomiast dziewczynki z Pucka zajęły trzecie miejsce, uzyskując 4 punkty w setach 3:4.SP Puck przegrał z SP Pępowo 1:2, z SP Rumia 0:2 i wygrał z SP Łeba 2:0. Poziom rywalizacji był bardzo wysoki, a mecze stały na profesjonalnym poziomie. Na zakończenie zawodów zwycięski zespół został nagrodzony statuetką, a pozostałe drużyny otrzymały dyplomy, które wręczał referent ds. sportu i imprez sportowych w PZPOW Bartłomiej Woźniak. W klasyfikacji końcowej prowadzi Rumia z 6 pkt. Drugie miejsce Pępowo z 5 pkt., trzecie Puck z 4 pkt. i czwarte Łeba z 3 pkt. (DD)

SKOJAN MG Trans Puck liderem bez straty seta SIATKÓWKA | W styczniu zostały rozegrane dwie kolejki siatkarskich rozgrywek amatorskich. Emocji jak zawsze nie brakowało.

Fot.Materiały Prasowe

8

Łukasz Krzemiński l.krzeminski@expressy.pl Podczas trzeciej kolejki na jednym z boisk wszystkie mecze zakończyły się wynikami 2:1. Były to bardzo zacięte i ciekawe mecze. Mecze swoje wygrały zespoły: Bojan Żubry, Romek Lębork, KS Baza 44, I Lęborski Batalion Zmechanizowany oraz Skojan MG Trans Puck. Po trzeciej kolejce na pierwszym miejscu w tabeli był zespół Romek Lębork, przed zespołem Skojan MG Trans Puck i Bojan Żubry. Tabele zamykają I LO Lębork i AZS Lębork. Z rozgrywkami pożegnał się zespół Mechaniol Team, który

po raz drugi nie stawił się na meczu i otrzymał drugi walkower eliminujący z całych rozgrywek ALS. Wszystkie punkty zdobyte z tym zespołem zostały cofnięte a i terminarz został zmieniony. Czwarta kolejka również przyniosła wiele emocji i niespodzianek. Niepokonanym zespołem po czterech kolejkach jest zespół Skojan MG Trans Puck który nie przegrał jeszcze seta i jest na szczycie tabeli. Tego dnia swoje mecze wygrali KS Baza 44, Młodzi Gniewni, Bojan Żubry, I Lęborski Batalion Zmechanizowany oraz AZS Lębork. To właśnie AZS sprawił dużą niespodziankę i pokonał po wyrównanym meczu zespół

Romek Lębork 2:1. Na pochwałę zasługują również najmłodsi zawodnicy z zespołu Gim 2 Lębork , którzy bardzo ambitnie walczyli w każdym spotkaniu. Po czterech kolejkach pierwsze miejsce ma zespół Skojan MG Trans Puck, Tabela: m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

drużyna SKOJAN MG Trans Puck Bojan Żubry Romek Lębork BAZA 44 I Lęborski Batalion Zmechanizowany TOM BLOK Wejherowo Młodzi Gniewni Gim 2 Lębork AZS Lębork I LO

m 4 5 5 4 3 4 5 6 3 3

Pkt 12 12 11 9 8 8 7 6 4 3

sety 8-0 8-3 7-4 6-3 6-1 4-4 4-8 1-12 3-5 0-6

NARTY | Nie tylko w górach można rywalizować na narciarskich trasach. W niedzielę w Przywidzu odbyła się II eliminacja Amatorskiego Narciarskiego Pucharu Pomorza. - Narciarski Puchar Pomorza jest to seria połączonych ze sobą zawodów skierowanych do amatorów narciarstwa, w szczególności dla rodzin chcących aktywnie spędzać wolny czas zimą – tak reklamują imprezę organizatorzy. Puchar w sezonie 2012/2013 zostanie podzielony na 6 imprez rozegranych na 6 różnych stokach na Pomorzu i okolicach ( Trzepowo, Przywidz, Sopot, Paczoskowo, Góra Chrobrego, Koszałkowo). Konkurencją, w której uczestniczą zawodnicy jest slalom gigant dostosowany do warunków lokalnych. W minioną niedzielę zawodnicy rywalizowali w Przywidzu. Na starcie stanęło 79 zawodników, którzy rywalizowali w 5 kategoriach wiekowych: dzieci, juniorzy, dorośli, masters i weterani. Każdy zawodnik trasę liczącą ponad 600 metrów mógł pokonać dwa razy. (luK) Wyniki zawodów w Przywidzu: Baby Dziewczyny: Nina Arcisz - 2,12,719 Chłopcy: Jakub Jurkowski - 1,37,339 Baby+ Dziewczyny: Weronika Pachulska 1,44,772 Chłopcy: Dawid Jurkowski - 1,23,035 Junior Dziewczyny: Karolina Bajera 1,28,334 Chłopcy: Filip Kortet - 1,27,440 Senior Kobiety: Monika Dziubczyńska 1,34,812 Mężczyźni: Nikodem Wysocki 1,22,071 Master Kobiety: Beata Piełowska - 1,31,428 Mężczyźni: Jarosław Mydlarski 1,25,350 Weterani Kobiety: Małgorzata Dziubczyńska - 1,43,093 Mężczyźni: Wiesław Kulesza - 1,31,261 Rodziny (2 dorosłych i dziecko poniżej 18 lat) Szybkowscy Paweł - 1,39,335 Ewa - 1,44,733 Przemysław - 1,46,098

Myszka po ostatnim zgrupowaniu Fot.Materiały Prasowe

I Edycja Dnia Sportu ZAWODY | 29 stycznia w Miejskiej Hali Sportowo – Widowiskowej zorganizowana została I Edycja Dnia Sportu, którego organizatorem był Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu. W zawodach brały udział wszystkie klasy gimnazjum, które rywalizowały między sobą w dwóch dyscyplinach sportowych: piłka siatkowa i piłka koszykowa. I Edycję Dnia Sportu uświetniły zespoły taneczne. Wszyscy zawodnicy musieli brać udział w turnieju, a najlepsze wyniki gwarantowały zwycięstwo. Suma punktów z dwóch dyscyplin decydowała o zajętym miejscu w turnieju. Podczas turnieju przewidziana była nagroda wyróżnienia dla najwszechstronniejszego zawodnika ufundowana przez p. Janusza Stanka - Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Najwszechstronniejszym zawodnik okazał się Piotr Bona. (luK)

drugie Bojan Żubry, trzeci w tabeli jest Romek Lębork. Kolejna kolejka rozegrana zostanie 24 lutego i będzie to jedynka kolejka w lutym. Zakończenie rozgrywek planowane jest na koniec kwietnia.

O Puchar Pomorza

Klasyfikacja wyglądała następująco: I miejsce – III B Gimnazjum II miejsce – I A Gimnazjum III miejsce – III A Gimnazjum IV miejsce – II i Gimnazjum V miejsce – I i Gimnazjum Reprezentacje klas przedstawiały się następująco: I A GIMNAZJUM – Roksana Bona, Oktawia Goryńska, Małgorzata Czubak, Mateusz Brączkowski, Piotr Bona,

Wojciech Barczak I I GIMNAZJUM – Kinga Kula, Iza Nowak, Dominika Cimek, Patrycja Cimek, Maciej Flis, Grzegorz Michniewicz, Paweł Jusypenko, Tomasz Daraż II I GIMNAZJUM – Bartłomiej Szczegielniak, Gracjan Skwarliński, Dawid Furgoł, Piotr Gafka, Daria Kohnke, Klaudia Kulis, Anna Bruhn, Monika Słupek

III B GIMNAZJUM – Paweł Pszeniczny, Kornel Rodziewicz, Adrian Andrzejczak, Klaudia Redo, Monika Koc, Wiktoria Mańko III A GIMNAZJUM – Pawlak Bartosz, Olczak Bartosz, Kamil Chrostowski, Kasandra Kulis, Joanna Czelej, Żaneta Greźlikowska

ŻEGLARSTWO | SynajDahab styczeń 2013 to już nasze drugie i ostatnie zgrupowanie treningowe przed zbliżającymi się Mistrzostwami Świata w Brazylii. Ostatnie 2 tygodnie to głównie trening na RS:Xach. - Dzięki temu że w Egipcie jest zima to mamy pogodę taką jak w Polsce latem – mów Piotr Myszka. - Podczas tych kilkunastu dni był silny i słaby wiatr, mieliśmy ogromne fale, a także płaską wodę. Była nawet burza z deszczem, a

to nie jest częsty widok na Synaj. Mistrzostwa Świata zaczynają się 2 marca, ale do Brazylii Myszka poleciał już 11 lutego. Jest to spowodowane inną strefą czasową, a także temperaturą i wilgotnością powietrza do której zawodnik musi przyzwyczaić organizm. - Minimalna adaptacja fizjologiczna organizmu to 9 dni. 17 dni na miejscu przed pierwszym wyścigiem to wystarczający okres by w pełni przestawić się do nowych warunków – komentuje Myszka. (luK)

Express Powiatu Puckiego 8