Page 1

tel. 791 764 155

Dobra koncepcja w strefie prestiżu

Czwartek, 28 lipca 2011 r. Nr 30 (99) NAKŁAD 15 000 EGZ.

Wymiana p ę y pieniędzy

Nowa dwuzłotówka (oficjalna emisja 22 lipca) z wizerunkiem gdyńskiego portu i Sea Towers z lotu ptaka. Uroczysta prezentacja odbyła się w niedzielę 24 lipca 2011 r. przy fontannie na Skwerze Kościuszki. Mieszkańcy i turyści mieli niepowtarzalną okazję zdobycia numizmatu. Ilość chętnych przeszła najśmielsze oczekiwania organizatorów akcji, NBP oraz gdyńskiego magistratu. Gdyńska moneta jest dziesiątą z cyklu “Miasta w Polsce”. Na rewersie znajduje się Skwer Kościuszki, Basen Prezydenta z cumującymi w nim ORP “Błyskawica” i fregatą “Dar Pomorza”, a także marina żeglarska i plaża. (ag)

Jeszcze trzy dni

Fot. Andrzej J. Gojke

GRZBIET GAZETY

NAJLEPSZA REKLAMA

SZCZEGÓŁY U BEATY

Express Biznesu | tel. 791 980 155 Express Powiatu Kartuskiego | tel. 501 226 085 Express Powiatu Wejherowskiego | tel. 791 980 155

Kompleks hotelowo – biurowy pomiędzy Sea Towers i Centrum Gemini powstać ma do końca 2013 roku

FORT Sp. z o.o z Gdańska wygrała konkurs na opracowanie koncepcji kompleksu hotelowo - biurowego przy Nabrzeżu Prezydenta w Gdyni. Między Centrum Gemini a Sea Towers znajdą się hotel Marriott oraz siedziba Nordea. Pomimo, że powstający kompleks będzie mial charakter typowo komercyjny, projektanci przewidzieli w nim strefę publiczną z tarasami widokowymi i pasażem z arkadami.

Tylko do 31 lipca można zgłaszać chęć udziału w międzynarodowej konferencji „BALTIC MODEL UNITED NATIONS” – symulacji obrad Organizacji Narodów Zjednoczonych, organizowanej w dniach 1-4 września przez Szkołę Wyższą Prawa i Dyplomacji w Gdyni. Podczas konferencji uczestnicy dyskutować będą o problemach, z którymi boryka się współczesny świat: piratami z Somalii czy przyszłością bieguna północnego w kontekście globalnego ocieplenia. Pojawią się również tematy reformy Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz nowych strategii NATO. Konferencja odbędzie się w języku angielskim, w związku z czym wymagana jest jego biegła znajomość. Informacje: www.bmun.eu (i)


2

28 lipca 2011 r.

www.expressgdynski.pl

redakcja@expressy.pl

GDAŃSK INFORMACJE

IX Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku W Gdańsku odbyło się IX Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku. Forum jest unikalną platformą współpracy lokalnych władz w obszarze południowego Bałtyku i powstało z inicjatywy Sejmiku Województwa Pomorskiego.

X Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku Odbędzie się za rok w Szlezwiku-Holsztynie

Zasoby informacyjne Pomorskiej Oferty Naukowej on-line obejmą zróżnicowane dane, między innymi: dorobek naukowy i profile pracowników naukowych, oferty technologii i knowhow, patenty, wynalazki, laboratoria czy aparaturę badawczą. Baza PON ma za zadanie zintegrować te zasoby w jednym miejscu, umożliwiać przekrojowe przeszukiwanie, generowanie raportów, etc. i udostępniać je w przystępny sposób dla podmiotów zewnętrznych. Celem projektu jest integracja zróżnicowanych zasobów danych uczelni i ich prezentacja dla otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego jest problemem, którego same uczelnie wyższe nie były dotąd w stanie skutecznie rozwiązać. - Mimo znaczących nakładów pieniężnych przeznaczanych na informatyzację zasobów, żadna z uczelni w Polsce nie była jak dotąd w stanie stworzyć jednej, całkowicie spójnej bazy danych obejmującej wszystkie wspomniane wcześniej obszary związane z nauką. Tym bardziej, nie udało

się stworzyć takiej bazy na poziomie regionalnym. My będziemy pierwsi - mówił marszałek Mieczysław Struk. Serwis INNOpomorze.pl jest głównym narzędziem komunikacji w realizowanym przez Samorząd Województwa Pomorskiego projekcie systemowym pn. „INNOpomorze”. Oprócz informacji na temat prowadzonych w projekcie działań, a także innych działań, dotyczących innowacji, prowadzonych w województwie serwis zawiera szereg informacji na temat transferu wiedzy, komercjalizacji badań, współpracy środowiska nauki i biznesu oraz zaplecza badawczo rozwojowego regionu. Zbudowanie, uruchomienie i prowadzenie serwisu spełnia szerszy cel - konsolidację środowiska naukowego i przedsiębiorców, ułatwiając im zacieśnienie współpracy, na dzień dzisiejszy poprzez narzędzie „Ideagora - giełda pomysłów”. Do końca 2011 roku zaplanowano rozbudowanie Ideagory do formuły „Pomorskiej Oferty Naukowej on-line”.

- Mimo znaczących nakładów pieniężnych przeznaczanych na informatyzację zasobów, żadna z uczelni w Polsce nie była jak dotąd w stanie stworzyć jednej, całkowicie spójnej bazy danych obejmującej wszystkie wspomniane wcześniej obszary związane z nauką - mówi Mieczysław Struk

Centrum św. Jana w Gdańsku - otwarte! Marszałek Mieczysław Struk zaprezentował nowe, wyremontowane wnętrze gdańskiego kościoła św. Jana, dostosowane do potrzeb nowoczesnego centrum kultury. Po 16 latach systematycznie prowadzonych prac, dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zamknięto I etap odbudowy kościoła św. Jana w Gdańsku. Świątynia nie tylko odzyskała posadzkę pod którą zainstalowano system grzewczy, ale wybudowano także nowoczesne empory przy wieży, w której umieszczono zaplecze dla artystów goszczących na nowoczesnej i znakomicie wyposażonej scenie. Finalizacja tej części inwestycji to efekt zintensyfikowania prac przy odbudowie kościoła św. Jana. - Warto zobaczyć wnętrze Centrum św. Jana bezkolizyjnie łączące funkcje sacrum – jako że co niedzielę odbywają się tu msze św. (kościół jest siedzibą Duszpasterstwa Środowisk Twórczych) i profanum – po odwróceniu krzeseł. To jest możliwe!. Widzowie mogą oglądać koncerty czy spektakle na scenie umieszczonej pod wieżą. Powstało więc miejsce otwarte na różnorodne projekty i przedsięwzięcia artystyczne, służące zarówno artystom, jak i odbiorcom sztuki, a równocześnie harmonijnie łączące zachowane dziedzictwo historyczno-kulturowe z nowoczesną przestrzenią kreacji artystycznej – mówi marszałek Mieczysław Struk. Podczas inauguracji gości

Marszałek Mieczysław Struk zaprezentował wyremontowane wnętrze gdańskiego kościoła

przywitał Larry Okey Ugwu, dyrektor Nadbałtyckiego Centrum Kultury, pod którego auspicjami działa Centrum Św. Jana. W pierwszej kolejności podziękował on wszystkim współuczestniczącym w odbudowie kościoła – w tym władzom województwa pomorskiego, na ręce marszałka Mieczysława Struka, oraz władzom Gdańska, od początku (czyli do 1995) dofinansowującego odbudowę. Nie zapomniał też o osobach, które przed laty rozpoczynały prace nad koncepcją przyszłego Centrum (Tomasz Błyskosz i Renata Wierzchołowska), jak i tych, którzy je dokończyli (m.in. dr inż. Jakub Szczepański i konserwator za-

bytków Iwona Berent). Marszałek Struk zwrócił uwagę na niepowtarzalność – w skali polskiej, a bodaj i europejskiej – tego miejsca, w którym kultura współistnieje dynamicznie z religią, a zaangażowanie szeregu osób, instytucji i urzędów przynosi tak znakomite efekty. Prezydent Adamowicz przypomniał, że to dzięki ówczesnemu wojewodzie, śp. Maciejowi Płażyńskiemu i wicewojewodzie Józefowi Borzyszkowskiemu (który jednocześnie był wtedy prezesem Stowarzyszenia Odbudowy Kościoła), a przede wszystkim zgodzie Metropolity Gdańskiego Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego powierzono Nadbałtyckiemu Centrum Kul-

tury pieczę nad obiektem, co okazało się posunięciem szczęśliwym. Na koniec głos zabrał Duszpasterz Środowisk Twórczych, ks. Krzysztof Niedałtowski, podkreślając koegzystencję sacrum i profanum w kościele św. Jana i życząc nam wszystkim wielkich przeżyć nie tylko estetycznych, ale i duchowych. Na zakończenie uroczystości wszyscy goście mogli uczestniczyć w koncercie Basi Trzetrzelewskiej i jej zespołu. Po koncercie publiczność szampanem wzniosła toast za Centrum św. Jana – za kolejne wydarzenia artystyczne i następne (już planowane!) prace przywracające kościołowi dawną świetność.

Pomorska oferta naukowa dostępna on-line Marszałek Mieczysław Struk wraz z rektorami pomorskich uczelni wyższych i dyrektorami instytutów PAN podpisał list intencyjny w sprawie powołania Platformy Pomorskiej Oferty Naukowej on-line. Regionami wchodzącymi w skład forum są zarówno regiony polskie (Pomorskie, Zachodniopomorskie,Warmińsko-Mazurskie), niemieckie (Hamburg, Szlezwik-Holsztyn, Meklemburgia-Pomorze Przednie) jak i Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej. W tym roku województwo pomorskie jako gospodarz podejmowało uczestników w Gdańsku. Obrady plenarne poprzedzone były spotkaniami grup roboczych w Schwerinie oraz Brukseli, a ich tematem przewodnim była ocena realizacji Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego. Efektem prac każdego forum jest podejmowana rezolucja, która zawiera w sobie konkretne postulaty poszczególnych parlamentów dotyczące problematyki m.in.: turystyki, edukacji, finansowania oraz

wielopoziomowego zarządzania Strategią UE dla Regionu Morza Bałtyckiego. Wielogodzinne obrady zespołu redakcyjnego pod przewodnictwem Grzegorza Grzelaka, przewodniczącego Komisji Współpracy Międzyregionalnej i Zagranicznej Sejmiku Województwa Pomorskiego zakończyły się powodzeniem. 5 lipca nastąpiło podpisanie rezolucji przez przedstawicieli sejmików, landtagów oraz Dumy Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej. Tegoroczne obrady, którym przewodniczył Marek Biernacki, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego, podzielone były na poszczególne panele. Tematy związane z realizacją Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego przedstawili liczni eksperci m.in. Radomir Mat-

Do końca 2011 roku zaplanowano rozbudowanie Ideagory do formuły „Pomorskiej Oferty Naukowej on-line”

czak, z-ca dyrektora, Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Krzysztof Żarna, z-ca dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Mar-

szałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego czy dr Sicco Rah z Wydziału Polityki Europejskiej Kancelarii Senatu Hamburga. Moderatorem dyskusji był radny Jacek Bendykowski.


www.expressgdynski.pl

AKTUALNOŚCI Z TYGODNIA

Chętnych zapraszają

Lato w teatrze

Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miasta Gdyni oraz Klub HDK Straży Miejskiej organizują dziś (28 lipca) w godz. 9.00 - 13.00 ambulansowy pobór krwi pod hasłem „Pracownicy Magistratu krew oddają - gdynian również zapraszają”. Chętnych zapraszamy na parking przed Urzędem Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.

Dzieci i młodzież z Gdyni biorą udział w projekcie „Lato w teatrze”. Podczas dwutygodniowych warsztatów uczestnicy poznają „alfabet sztuki teatru” i pod okiem profesjonalnych artystów przygotowują spektakl, prowadzą Teatr Miejski i stowarzyszenie.

Marriott i Nordea w strefie prestiżu

Fot. PPW FORT Sp. z o.o.

FORT Sp. z o.o z Gdańska wygrała zorganizowany przez firmę SwedeCenter konkurs na opracowanie koncepcji kompleksu hotelowo - biurowego przy Nabrzeżu Prezydenta w Gdyni. Między Centrum Gemini a Sea Towers znajdą się hotel Marriott oraz bank Nordea.

Wizualizacja zwycięskiej koncepcji architektonicznej

Andrzej Gojke

a.gojke@expressy.pl Sąd konkursowy pod przewodnictwem wiceprezydenta Gdyni Marka Stępy w składzie którego znaleźli się przedstawiciele władz Miasta Gdyni i inwestora m.in. arch. Andrzej Kapuścik - projektant Sea Towers, dyrektor SwedeCenter, Rune Firing - dyrektor Mariott Courtyard, Sławomir Żygowski - prezes Zarządu Nordea Bank Polska, w uzasadnieniu werdyktu stwierdził, że zwy-

cięska praca łączy użytkowość z atrakcyjną aranżacją ogólnodostępnych przestrzeni publicznych. Za szczególne walory zwycięskiej koncepcji tzw. Front Water jury uznało przeprowadzenie przez projektowany zespół zabudowy ciągu pieszego na przedłużeniu istniejącego już przy Centrum Gemini i zespole Sea Towers. Podkreślono również wewnętrzny, otwarty na morze plac, który stworzy wygodną przestrzeń wejściową do projektowanych budyn-

ków i nawiązuje do platformy widokowej przy Sea Towers. Projektując przestrzeń zewnętrzną, jak i wewnętrzną budynków firma nie zapomniała o możliwości widoku

na morze. - Pomimo że na terenie którym obejmuje koncepcja powstaje kompleks komercyjny – mówi Joanna Grajter, rzecznik prasowy gdyńskiego magistratu, - zgodnie z oczekiwaniami organizatorów konkursu, autorzy zwycięskiej pracy, przewidzieli strefę publiczną w granicach kompleksu hotelowo - biurowego. W strefie znajdą się zarówno schody, które stanowić będą naturalną platformę widokową, jakrównież pasaż pod arkadami, gdzie najprawdopodobniej znajdą miejsce tawerny, kawiarenki butiki. Za zwycięski projekt Przedsiębiorstwo Projektowo – Wdrożeniowe FORT Sp. z o.o z Gdańska otrzyma nagrodę pieniężną w wys. 150 tys. zł. Architekci z FORT-u wykonają też dokumentację projektową, która ma uszczegółowi konkursową pracę. Inwestor - Firma SwedeCenter ma zamiar jak najszybciej przystąpić do realizacji projektu. Dyrektor Mariotta Roger Andersson wyraził nadzieję, że otwarcie hotelu nastąpi przed końcem 2013 r. Zwycięski zespół architektów jest między innymi autorem realizowanego projektu Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku.

Za zwycięski projekt Przedsiębiorstwo Projektowo – Wdrożeniowe FORT Sp. z o.o z Gdańska otrzyma nagrodę pieniężną w wys. 150 tys. zł.

Harcerze popłynęli do Szwecji Blisko 650 polskich harcerzy wypłynęło we wtorek promem z Gdyni do Szwecji. Wezmą tam udział w 22. Światowym Jamboree Skautowym. Międzynarodowy zlot harcerzy odbędzie się w dniach 27 lipca – 7 sierpnia nieopodal Kristianstad i jak przewidują organizatorzy zgromadzi ok. 40 tys. młodych ludzi ze 150 krajów. nowali m. in. naukę prostych zwrotów w języku polskim, pokazy poloneza, układanie przedstawiających polskie atrakcje turystyczne klocków, a nawet próbę pobicia rekordu Guinnessa w ilości osób skaczących przez jedną skakankę naraz. Goście polskich harcerzy skosztować będą mogli polskich jabłek i waty cukrowej, a także sfotografować się z żubrem, łaciatą krową czy górnikiem. Zaplanowane jest także wykonanie pocztówki 3D z polskim orłem. Polskich harcerzy odwiedzi podczas zlotu Pierwsza Dama – Anna Ambasadorem naszego miasta podczas zlotu będzie żagloKomorowska. (Ajot) wiec ZHP Zawisza Czarny Fot. Andrzej J. Gojke

Na zlocie swego ambasadora – żaglowiec Zawisza Czarny, będzie również miała Gdynia, która jest jego portem macierzystym. Armatorem jednostki jest Związek Harcerstwa Polskiego. W czasie zlotu harcerze uczestniczyć będą we wspólnych zajęciach które mają m.in. przybliżyć globalne problemy i wyzwania także uczyć tolerancji i pokonywania różnic kulturowych. Reprezentacje wszystkich uczestniczących w Jamboree krajów będą prezentować się 4 sierpnia podczas Festiwalu Kultur. Polscy harcerze zapla-

3

28 lipca 2011 r.

Ważne wizyty w GPN-T Máire Geoghegan-Quinn - unijna komisarz ds. badań, innowacji i nauki w środę (20.07) i Antonio Tajani – wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej w czwartek (21.07), złożyli wizyty w Gdańskim Parku Naukowo Technologicznym.

Fot. Andrzej J. Gojke

redakcja@expressy.pl

Goście zwiedzali m. in. trzeci etap rozbudowy GPN-T, w ramach, którego powstały dwa nowoczesne budynki biurowo – laboratoryjne

Goście zwiedzali m. in. trzeci etap rozbudowy GPN-T, w ramach, którego powstały dwa nowoczesne budynki biurowo – laboratoryjne. Dowiedzieli się, że dzięki inwestycji Park powiększył swoje powierzchnie do ponad 40 tys. m2. Oferując bardzo wysokie standardy pomieszczeń przeznaczonych m.in. pod specjalistyczną infrastrukturę biotechnologiczną Swoją siedzibę w parku znajdą prestiżowe instytuty naukowo - badawcze, centra transferu technologii oraz firmy z branży energetycznej, ICT i biotechnologicznej. O powstającym oddziale badawczym, tej znanej polskiej firmy farmaceutycznej, opowiadał Członek Zarządu Polpharma BH Sp. z o.o. dr Piotr Lassota. Wiceprzewodniczący Antonio Tajani i towarzysząca mu wiceminister Gospodarki Grażyna Henclewska zaproszeni zostali na V piętro nowo powstałego budynku Parku skąd mogli podziwiać wspaniałą panoramę Gdańska z nowym stadionem PGE Arena. Współpracująca z GPN-T firma MICROSYSTEM Sp. z o.o. zaprezentowała innowacyjne urządzenia do monitoringu i fotografii z powietrza, dzięki któremu zostało zrobione zdjęcie „z lotu ptaka”. Firma MICROSYSTEM Sp. z o.o. od 2005 roku realizuje koncepcję „mobilnego punktu monitoringu” przy wyko-

rzystaniu bezzałogowych, autonomicznych helikopterów. Jest, zatem prekursorem tego typu rozwiązań w Polsce. Jako dystrybutor Microdrones GmbH wystawia bezzałogowy aparat latający MD4-200, służący do szeroko pojętej dokumentacji prowadzonej z niskiego pułapu. Na koniec wizyty delegacja mogła obejrzeć zdjęcia na monitorach umieszczonych w holu na terenie Parku. Gościom zaprezentowano samochody z silnikiem elektrycznym Grupy ENERGA S.A promującej proekologiczne i innowacyjne rozwiązania technologiczne oraz funkcjonującą na terenie Gdańskiego Parku stację ładowania pojazdów elektrycznych. W czasie spotkań swoje osiągnięcia prezentowały funkcjonujące w Parku lub z nim współpracujące firmy: Invicta Sp. z o.o., Blirt S.A, SiGarden Sp. z o.o, Pomorskie Centrum Przetwarzania Danych Sp. z o.o, Azo Digital sp. z o.o oraz Breakthru Films. Ich innowacyjne rozwiązania często paparte sukcesami na rynku, są dowodem ogromnego potencjału polskiej przedsiębiorczości i innowacyjności. Wzruszającym punktem wizyt były odwiedziny unijnych osobistości w Parkowym Eduprzedszkolu. Maluchy gorąco przywitały komisarzy śpiewając hymn Unii Europejskiej. (ANGO)

Zostań dziennikarzem „Dziennikarz to nie zawód. To charakter” - takie stwierdzenie jest powszechne w środowisku dziennikarskim. Co oznacza? Dopóki nie spróbujesz swych sił, nie dowiesz się, czy i w Tobie nie drzemie Ryszard Kapuściński, Tomasz Lis czy Justyna Pochanke. Doskonałą okazją jest gazeta EXPRESS GDYŃSKI, który ukazuje się co tydzień w Gdyni. Jeśli jesteś ciekawy świata, widzisz więcej niż inni, jesteś dociekliwy, nie przechodzisz obojętnie obok ludzkich spraw - przyjdź do nas. Dzięki mediom można wiele zmienić, a my – z Twoją pomocą – chcemy to robić. Jeśli nigdy wcześniej nie pisałeś artykułów – nie szkodzi. Doświadczony dziennikarz służy pomocą w zakresie warsztatu. Może okaże się, że dziennikarstwo jest Twoim sposobem na życie? Jeśli już publikowałeś – tym lepiej. Zapraszamy do współpracy, wyślij nam swoje teksty na adres: p.ruszewski@expressy.pl. Najciekawsze opublikujemy na łamach Expressu Gdyńskiego.


4

www.expressgdynski.pl

28 lipca 2011 r.

EDUKACJA

DODATEK TEMATYCZNY

redakcja@expressy.pl

Stopa Gortata

Ladies Jazz Festival

Jak dużą stopę ma Marcin Gortat? Taką ciekawostkę i wiele innych mogły poznać dzieci podczas treningu ze znanym koszykarzem, który odbył się w Hali Sportowo-Widowiskowej „Gdynia”.

Trzykrotnie sala koncertowa pękała w szwach podczas tegorocznego Ladies Jazz festival. Publiczność zgotowała wielominutowe stojące owacje tak różnym wykonawcom jak zespół Incognito, Brenda Boykin, Grażyna Auguścik i Fredrika Stahl.

Wakacyjna edukacja w Gdyni Niezwykłą popularnością cieszą się propozycje na spędzenie wakacji dla dzieci i młodzieży W naszym mieście. Prawdziwe oblężenie przeżywa Centrum Nauki EXPERYMENT, a w pogodniejsze dni Centrum Interaktywnej Edukacji i Zabawy EduFun w Parku Rady Europy.

Kacku, Dąbrowie i Chwarznie organizuje obozy dochodzeniowe: WAKACJE Z TENISEM. Zabawa w cyklach 5-dniowych - od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00 - 15.00. Cena: 330 zł/cykl. Kontakt: tel. 505 479 694 lub 502 385 825. Strona internetowa: http://www.tenis.fb.pl.

Kapryśna aura spowodowała, że prawdziwe tłumy młodych ludzi odwiedzały Centrum Nauki EXPERYMENT przy Pomorskim Parku Naukowo – Technologicznym, gdzie rozważano już nawet wstrzymanie sprzedaży biletów, gdyż przepełnione sale ograniczają bardzo możliwości poznawania atrakcji, o komforcie eksperymentowania nie wspominając.

TKS „Arka” organizuje „Wakacje z rakietą” dla dzieci wieku od 6 do 14 lat. Zajęcia odbywają się na terenie TKS „Arka” Gdynia w godz. 10.00-15.00. W programie: - godz. 10.00-12.00 - zajęcia na korcie (tenis, gry tenisowe i paratenisowe); - godz. 12.00-13.30 - ciepły posiłek, zabawy świetlicowe, konkursy; - godz. 13.30-15.00 - gry i zabawy w terenie (w przypadku złej pogody - na hali tenisowej). Zapisy prowadzą trenerzy: Katarzyna Raszka, tel. 502 470 710; Marta Kurzacz, tel. 603 397 822. Koszt: 350 zł, dla członków klubu: 300 zł.

Interaktywnie w parku Czynne jeszcze do końca sierpnia w godz. 10.00-21.00 Centrum Interaktywnej Edukacji i Zabawy EduFun oferuje nowoczesna oferta edukacyjno-rozrywkowa skierowana do osób w każdym wieku, ale w szczególności dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy zajęć rozwiązują każdego dnia tajemnice i odkrywają magię przyrody poprzez doświadczenia i zabawę. Na gości czekają m.in. wielkogabarytowe interaktywne stanowiska edukacyjne i stałe ekspozycje edukacyjne w namiotach. Odbywa się wiele pokazów edukacyjnych i tematycznych. Można wziąć udział w warsztatach konstruktorskich, chemicznych, a nawet nauczyć się niełatwej sztuki cyrkowej jaką jest żonglerka. Dla najmłodszych przygotowano edukacyjny plac zabaw. Bilety: dzieci do lat 3 - wstęp bezpłatny, ulgowy (studenci do 26 roku życia) - 10 zł, ulgowy (dzieci i młodzież do 18 roku życia, do 13 roku życia wymagany opiekun, który za bilet płaci 5 zł) - 10 zł, normalny - 12 zł, rodzinny (2 dzieci i 2 dorosłych) - 25 zł, grupowy (powyżej 12 osób) - 9 zł. Informacje na stronie internetowej: http://www.edufun.pl.

Półkolonie z przygodą Kolibki Adventure Park (ul. Bernadowska 1) zaprasza dzieci i młodzież w wieku 8-15 lat na półkolonie. Zajęcia odbędą się jeszcze w ramach dwóch turnusów w dniach 1-5 i 8-12 sierpnia, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-17.00. Poszczególne zadania przewidziane w programie półkolonii pozwolą uczestnikom sprawdzić się w różnych warunkach. Zajęcia militarne wymagają dyscypliny i przełamywania własnych słabości. Dzień poświęcony wspinaczce pozwoli na opanowanie podstawowych technik linowych oraz bezpiecznego poruszania się na wysokości. Niesamowita przygodą dla młodych ludzi będą zajęcia z survivalu, rozwijające ich orientację w terenie, samodzielność oraz umiejętność radzenia sobie w każdej sytuacji i warunkach. Koszt turnusu to 600 zł. Informacje na www.adventurepark.pl.

Akwarium Gdyńskie Kolejne niezwykłe miejsce w centrum miasta to Akwarium Gdyński - jedna z największych tego typu placówek w kraju. Ma statut ogrodu zoologicznego. Ciekawe ekspozycje pozwalają obserwować, dotknąć i uczyć się o życiu w morzach i oceanach. Prezentowana jest tu największa w Polsce kolekcja zwierząt wod-

nych (ponad 1500 zwierząt z ok. 180 gatunków z różnych rejonów świata. Do 31 sierpnia Akwarium Gdyńskie czynne w godz. 9.00 20.00. Bilety w cenie: 24 zł normalny, 16 zł ulgowy. Więcej informacji: www.akwarium.gdynia.pl.

Wakacje z MDK Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni zaprasza dzieci i młodzież od 4 do 18 roku życia. W programie: - gimnastyka artystyczna - 22-31.08.2011 r., godz. 9.00-12.00 (6-7 lat); 22-26.08.2011 r., godz. 10.00-13.00 (4-5 lat); - zajęcia muzyczne - instrumenty klawiszowe (8-16 lat) - 2226.08.2011 r., godz. 12.00-15.45; - muzyka dawna (10-16 lat) - 24-31.08.2011 r., godz. 9.00-12.45; - język angielski (13-16 lat) - 29-31.08.2011 r., godz. 10.00-12.15; - zajęcia szachowe (7-15 lat) - 22-30.08.2011 r., godz. 9.00-12.45; - gry planszowe (6-15 lat) - 16-19.08.2011 r. godz. 9.00-12.45; - zajęcia taneczne - cheelarleaders - 29-31.08.2011 r., godz. 8.0010.15 (9-12 lat), godz. 10.15-12.30 (13-15 lat), godz. 12.30-14.45 (16-18 lat).

Wakacje z rakietą

Wakacje z robotami EduROBOT.PL zaprasza na półkolonie w mieście: robotyka w trzech przedziałach wiekowych 5-7, 8-12 i 10-14 lat, Młody Naukowiec, Twórca Gier i Grafiki. Szczegóły i informacje: http://www.edurobot.pl, e-mail: trojmiasto@edurobot.pl , tel. 535 041 242.

Aktywne Lato z GOSiR-em

Lato z tańcem

Trwa Aktywne Lato 2011 z gdyńskim Ośrodkiem sportu i Rekreacji. Zapraszamy na plażę w Śródmieściu. Przed nami widowiskowe turnieje beach soccera oraz siatkówki, w których uczestniczyć będzie mógł każdy bez względu na wiek i umiejętności. To jednak nie wszystko! W czynnej codziennie wypożyczalni sprzętu czekać będzie instruktor, który w mgnieniu oka zorganizuje zawody treningowe. W programie Aktywnego Lata m.in. „Granie na Spontanie” - poniedziałek-niedziela, godz. 10.00-18.00, II edycja „Gdynia Volleybeach” (5.08) i II edycja „Gdynia Beach Soccer” (12.08). od poniedziałku do niedzieli w godz. 10.00-18.00.czynna jest też wypożyczalnia sprzętu

Studio Tańca i Choreoterapii Dance & Soul zaprasza na wakacyjne środy z terapią tańcem w Gdyni, ul. Okrzei 6 (zapisy: magdalena@ danceandsoul.pl ; tel. 792 034 756, koszt: 60 zł za 4 spotkania, zajęcia prowadzi Magdalena Langowska); Odbędzie się także jeszcze jedna edycja 5-dniowego kursu podstawowy salsy w parach w dwóch w terminie 15-19 sierpnia 2011 r. (poniedziałek-piątek) oraz kurs Ruedy de Casino (salsy po kole) od podstaw w dniach 22-26 sierpnia 2011 r., godziny kursów: 20.0021.00, koszt: 75 zł/os. (zaliczka: 40 zł).Zajęcia w Szkole Tańca Tango; Gdynia, ul. Wolności 16/1 (zapisy: magdalena@danceandsoul. pl; tel. 608 147 103 lub 792034756). Informacje www.danceandsoul.pl.

Lato w bibliotece Dla dzieci, które spędzają wakacje w mieście Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni przygotowała szereg atrakcji. W dziesięciu placówkach na terenie Gdyni w lipcu i sierpniu odbywają się różnorodne zajęcia dla dzieci. Nie zabraknie konkursów literackich, zabaw edukacyjnych i ruchowych, zajęć plastycznych i komputerowych oraz głośnego czytania książek, a przede wszystkim świetnej zabawy. Na wszystkie zajęcia wstęp wolny! Więcej informacji i wykaz placówekna stronie internetowej: www.mbpgdynia.pl.

Wakacyjna szkoła Kung fu Klub sportowy Kung Fu Kickboxing na Karwinach (ul. Gałczyńskiego 3) zaprasza na wakacyjną przygodę z Kung fu. Darmowe zajęcia dla dzieci i młodzieży w lipcu w poniedziałek o godz. 18.30 i środę o godz. 19.00. Instruktor: Szymon Krause, tel. 501 038 993.

Lato ze sztuką

Tygodniowe warsztaty plastyczne dla dzieci. Zajęcia odbywają się od godz. 11.30 do 13.30 przy ul. Chwaszczyńskiej 4 b/4, Karwiny 2 (obok Przychodni Lekarskiej) lub ul. Świętojańskiej 55/ 9a. Koszt Gdyńska Akademia Tenisowa zajęć: 300 zł (organizator zapewnia wszystkie niezbędne materiały). Gdyńska Akademia Tenisowa zaprasza wszystkie dzieci do wspól- Kontakt e-mail: akademia@kunicki.com.pl. (A) nej zabawy i nauki gry w tenisa. Na swoich obiektach w Wielkim


www.expressgdynski.pl

redakcja@expressy.pl

NIERUCHOMOŚCI I FINANSE DODATEK TEMATYCZNY

Jak nie zrobić graciarni z garażu Urządzając dom czy mieszkanie nierzadko zapomina się o garażu. A tymczasem to pomieszczenie, które może być bardzo przydatne nie tylko do parkowania samochodu. Jeśli dysponujemy garażem, to po co trzymać wszystkie akcesoria i kosmetyki samochodowe w domu? Poza tym bardzo łatwo można tam urządzić podręczny warsztat. Bardzo często garaż traktowany jest tylko jako miejsce do zaparkowania samochodu i składowisko niepotrzebnych gratów. A może warto pomyśleć, jak go urządzić, by można było wyjść z samochodu, nie potykając się o stare szpargały, albo w miarę komfortowo wykonać drobne prace przy aucie (jak np. wymiana przepalonej żarówki)? Jedną z zasad, o której warto pamiętać przy urządzaniu garażu, jest taka, aby tam, gdzie parkuje samochód, pozostawić wystarczająco dużo miejsca po bokach, by dało się swobodnie otworzyć drzwi i wysiąść. Zazwyczaj garaże nie są bardzo obszerne, warto więc dokładnie przemyśleć, co i gdzie ustawić, aby natychmiast nie zamienić tego pomieszczenia w ciasną graciarnię. Na pewno przyda się solidny

regał (najlepiej metalowy) z kilkoma półkami. Można kupić takie regały do samodzielnego montażu. Tu znajdą swoje miejsce kosmetyki samochodowe, zapasowe żarówki, płyn do spryskiwacza i wiele innych. Na wprost wejścia dobrym rozwiązaniem jest szafka z solidnym blatem i szufladami – może służyć jako miniwarsztacik. Przyda się też pojemnik-tablica z dużą ilością zamykanych, niewielkich przegródek na różne drobiazgi, bo czasami znalezienie np. wentyli, nakrętek, podkładek, itd. zabiera czasami więcej czasu, niż sama praca. Wygodnym rozwiązaniem jest powieszenie na ścianach rozmaitych wieszaków – np. na kable rozruchowe, narzędzia, itp. Bardzo ważne jest też oświetlenie. Zazwyczaj lepiej jest zainstalować kilka punków świetlnych o małej mocy, niż jedno o dużej. Na pewno warto założyć jedną z lamp nad miejscem, gdzie urządziliśmy miniwarsztat. Poza tym przyda się lampa przenośna. Często w garażu zapomina się o tak banalnym przedmiocie, jakim jest... kosz na śmieci. A to bardzo wygodne i przydatne rozwiązanie. Przyda się też pusty kanister (lub inny pojemnik) na płyny.

Lato w teatrze Dzieci i młodzież z Gdyni biorą udział w projekcie „Lato w teatrze”. Podczas dwutygodniowych warsztatów uczestnicy poznają „alfabet sztuki teatru” i pod okiem profesjonalnych artystów przygotowują spektakl, prowadzą Teatr Miejski i stowarzyszenie In gremio. „Lato w teatrze” to projekt Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, koordynowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. W Gdyni warsztaty trwają od tygodnia. Zajęcia odbywają się w czterech grupach: aktorskiej, wokalnej, scenograficzno-kostiumologicznej i dokumentacyjno-promocyjnej. Dzieci i młodzież uczą się, że praca w teatrze to nie tylko aktorstwo i śpiew, ale również tworzenie scenografii, inscenizacja, choreografia i kampania promocyjna. Zwieńczeniem zajęć będą spektakle przygotowane przez uczestników zajęć i zaprezentowane szerszej publiczności. W warsztatach Teatru

Miejskiego bierze udział 26-osobowa grupa młodzieży, podopiecznych gdyńskiego MOPS-u. Zajęcia prowadzą: aktorzy – Mariusz Żarnecki i Rafał Kowal, teatrolodzy - Anna Zalewska-Ubermann, Sabina Czupryńska (także projektantka, stylistka), Marta Jezierna oraz instruktorka street dance Marta Jaremin. Wraz z młodymi uczestnikami pracują nad spektaklem „Przystań’ 26. Retro Scena”, inspirowany magicznymi latami 20. i 30. XX wieku. Liczba 26 nawiązuje do roku 1926, w którym Gdynia uzyskała prawa miejskie. Informuje też o wielkości grupy uczestników warsztatów (26 osób). Przedstawienie, będące owocem twórczości uczestników projektu, ich wyobraźni i kreatywności, będzie można obejrzeć dwukrotnie na Scenie Letniej Teatru Miejskiego – w sobotę 30 lipca o godz. 15.00 i w niedzielę 31 lipca o godz. 13.30. Wstęp wolny. (ipra)

5

28 lipca 2011 r.

Radio Plus z Gdyni Od poniedziałku do dzisiaj Radio Plus nadawaje audycję z Gdyni. Jego namiot stoi w Parku Rady Europy. Akcji „Radio Plus Lato” towarzyszy wiele atrakcji. W godz. 10.00-16.00 radiowcy goszczą osoby związane z gdyńską kulturą i sportem.

NBP na urodziny Gdyni Takiej kolejki w Gdyni jeszcze nie było. Tysiące mieszkańców miasta, a także turystów ustawiło się do stoiska Narodowego Banku Polskiego, w którym w samo południe rozpoczęła się... wymiana pieniędzy.

Takiej kolejki w Gdyni jeszcze nie było, a jak dowiedzieliśmy się od przedstawiciela NBP, nawet w ta w przed siedzibą NBP w Gdańsku w dniu emisji dwuzłotówki z okazji Beatyfikacji Jana Pawła II była dużo mniejsza

Nowa dwuzłotówka (oficjalna emisja 22 lipca) z wizerunkiem gdyńskiego portu i Sea Towers z lotu ptaka. Uroczysta prezentacja odbyła się w niedzielę 24 lipca 2011 r. przy fontannie na Skwerze Kościuszki. Mieszkańcy i turyści mieli niepowtarzalną okazję zdobycia numizmatu. Ilość chętnych przeszła najśmielsze

oczekiwania organizatorów akcji, NBP oraz gdyńskiego magistratu. Gdyńska moneta jest dziesiątą z cyklu “Miasta w Polsce”. Na rewersie znajduje się Skwer Kościuszki, Basen Prezydenta z cumującymi w nim ORP “Błyskawica” i fregatą “Dar Pomorza”, a także marina żeglarska i plaża. Nie zabrak-

nie symbolu najnowszych przemian w Gdyni, czyli najwyższego kompleksu mieszkalnego w kraju Sea Towers.

Nakład monety wyniósł 800 tys. sztuk, z czego 10 tysięcy przeznaczono na niedzielną akcję wymiany. Jedna osoba mogła otrzymać tylko jedną gdyńską dwuzłotówkę, oczywiście w zamian za tradycyjną monetę o tym nominale. Taka sama ilość monet znajduje się w kasach magistratu przy al. Marsz. Piłsudskiego i 10 Lutego 24. Przy odrobinie szczęścia będzie je można otrzymać w ramach reszty przy załatwianiu urzędowych spraw. Poza prezentacja i wymianą, aktorzy Teatru Miejskiego na ustawione obok scenie występowali aktorzy Teatru Muzycznego w repertuarze znalazły się m.in. takie szlagiery jak „Money, money, money” czy dobrze znany z przedstawienia „Skrzypek na dachu” - Gdybym był bogaty... Wystąpił również zespół Take it easy Przemka Dyakowskiego. Obejrzeć można było również ciekawą wystawę fotografii – portrety znanych osobistości, m.in. aktorów, intelektualistów i polityków prezentujący związane z nimi monety. Gdyńską prezentował prezydent Gdyni Wojciech Szczurek. (Ajot)

Ilość chętnych przeszła najśmielsze oczekiwania organizatorów akcji


6

28 lipca 2011 r.

www.expressgdynski.pl

ZDROWIE I URODA DODATEK TEMATYCZNY

Zdrowie i uroda – dobre branże Zainteresowanie kosmetykami, urodą czy zdrowiem można przekuć na konkretne pieniądze. Branża, związana za stylem życia przeżywa obecnie w Polsce swój złoty okres. Biznesowy zegar właśnie wybija przysłowiowe 5 minut dla tych przedsiębiorczych pań, które chcą założyć własny biznes. Obecnie najbardziej rozwojowymi kategoriami w biznesie są te, związane ze stylem życia. Uroda, apteka, kosmetyki, sport i rekreacja - czekają na nowych przedsiębiorców, gdyż Polacy wydają coraz więcej pieniędzy na zdrowie, kosmetyki czy sprzęt i odzież sportową. Dlatego na pewno przyszłościowymi branżami są te, które w ostatnim czasie znacznie

podskoczyły w rankingu najpopularniejszych. Z biznesem, związanymi ze stylem życia, doskonale radzą sobie też mężczyźni. – Swój biznes założyłem 3 lata temu na studiach – mówi Łukasz Dziubański, świeżo upieczony absolwent poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego. - Obecnie sprzedaję artykuły, związane ze zdrowiem jak akcesoria ortopedyczne, które sprowadzam ze Stanów Zjednoczonych. I cały czas szukam nowych branż. (dd)

Pistacje i poziom cukru Spożywanie orzechów pistacjowych reguluje poziom cukru we krwi u osób z zespołem metabolicznym – potwierdziło pierwsze tego typu badanie przeprowadzone przez ekspertów University of Toronto, zaprezentowane w kwietniu br. podczas konferencji Experimental Biology w Waszyngtonie. Badanie amerykańskich naukowców jest pierwszym tego typu studium, przeprowadzonym na pacjentach ze stwierdzonym zespołem metabolicznym. Potwierdza ono korzystny wpływ pistacji na zdrowie człowieka oraz profilaktykę chorób serca i naczyń krwionośnych. Zespół metaboliczny, nazywany również „epidemią XXI wieku”, należy do jednych z najbardziej powszechnych schorzeń dotykających ludzi na całym świecie. Według różnych szacunków, w Polsce problem ten dotyczy co piątego mieszkańca. Za zespół metaboliczny uznaje się schorzenie, w którym występują trzy główne elementy: podwyższone ciśnienie krwi, powiększony obwód talii lub nadwaga, niski poziom „dobrego” cholesterolu HDL, podwyższony poziom trójglicerydów we krwi. - Osoby cierpiące na zespół

metaboliczny z reguły mają podwyższony poziom glukozy we krwi lub są insulinoodporni, co często prowadzi do rozwoju cukrzycy typu 2 i chorób serca. – uważa dr Cyril Kendall, autor badania i lider zespołu naukowców z University of Toronto. Inne badanie, przeprowadzone przez amerykańskich naukowców z Penn State University dowiodło, że spożywanie pistacji może być także pomocne w obniżaniu poziomu nieprawidłowych cząsteczek LDL oraz całościowego poziomu cholesterolu. Orzechy pistacjowe są bogate w składniki odżywcze, błonnik oraz antyoksydanty i stanowią doskonałą, zdrową przekąskę. Na stronie www. pistachiohealth.com można znaleźć więcej informacji na temat ich zalet zdrowotnych i odżywczych. Są tam również dostępne wyniki istotnych badań oraz materiały prasowe do pobrania. Strona stanowi nieocenione źródło wiedzy na temat dobroczynnego wpływu orzechów pistacjowych na zdrowie i jest wiodącym źródłem informacji online zarówno dla konsumentów, jak i pracowników służby zdrowia na całym świecie. (www. webershandwick. com)

redakcja@expressy.pl

Rak prostaty - męska Sprawa W kraju odbywają się spotkania edukacyjne dla panów w ramach kampanii raka prostaty „Męska Sprawa”. Z myślą o mężczyznach, zagrożonych zachorowaniem na raka, stworzono kampanię edukacyjną z udziałem lekarzy i pielęgniarek. Zaplanowano 100 spotkań profilaktycznych. Działania mają przyczynić się do kontrolowania stanu zdrowia i przeciwdziałania skutkom choroby.

Inauguracja kampanii bezpiecznewarzywa.pl „Polskie warzywa i owoce są bezpieczne i smaczne” hasłem przyświecające kampanii społeczno-edukacyjnej BezpieczneWarzywa.pl, zainaugurowanej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marka Sawickiego. Inicjatywa ma na celu odbudowanie zaufania do polskich warzyw i owoców po epidemii wywołanej werotoksycznym szczepem Escherichia coli w Niemczech. Powody kampanii W maju br. w Niemczech zanotowano pierwsze przypadki zachorowań wywołanych werotoksycznym szczepem E. coli O104 STEC. Występowały one najczęściej u osób mieszkających lub w ostatnim czasie przebywających w północnych Niemczech. Zachorowania w innych krajach UE dotyczyły osób, które wówczas czasie podróżowały do Niemiec lub u których wystąpiło zakażenie wtórne w środowisku domowym po pobycie w Niemczech. W wyniku prowadzonego w Niemczech dochodzenia epidemiologicznego ustalono, że możliwym źródłem zakażenia są suche nasiona wykorzystywane do kiełkowania i podjęto działania mające na celu wycofanie produktów żywnościowych podejrzanych o skażenie. Zalecano powstrzymanie się od jedzenia surowych kiełków fasoli, a gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa gastronomiczne zobowiązane zostały do utylizacji kiełków, które są składowane aktualnie w magazynach, jak również wszelkich produktów żywnościowych, które mogły mieć z nimi kontakt. Jednocześnie odwołano w Niemczech wcześniejsze zalecenia dotyczące powstrzymania się od jedzenia ogórków, pomidorów i sałaty z północnych części Niemiec. Sytuacja w Polsce Na terenie Polski, do 21 lipca 2011 r., zarejestrowano na szczęście tylko pojedyncze przypadki zachorowań w wyniku choroby sprowadzonej z Niemiec. Zanotowano dwa przypadki zakażenia wtórnego w środowisku domowym – u dziecka mającego kontakt z chorym, który powrócił z Niemiec, oraz u opiekunki jego brata. Nie stwierdzono w Polsce żadnych przypad-

Minister Marek Sawicki inauguruje kampanię bezpiecznewarzywa.pl

ków zakażenia werotoksycznym szczepem E. coli O104 STEC w wyniku spożycia polskich produktów. Nadzór nad bezpieczeństwem Urzędową kontrolę warzyw i owoców w dziedzinie bezpieczeństwa, czyli ochrony zdrowia i życia konsumentów sprawuje w naszym kraju Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności i sprawnej kontroli oraz nadzoru powstała Strategia Bezpieczeństwa Żywności – jako krajowy dokument koordynujący działania wszystkich organów urzędowej kontroli żywności. Zadania związane z kontrolą jakości handlowej świeżych owoców i warzyw, wynikające z przepisów Unii Europejskiej, wykonywane są w Polsce przez Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych. Kontrole w całym kraju W związku z informacjami wpływającymi do Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz licznymi komunikatami prasowymi dotyczącymi bakterii wywołującej zatrucia pokarmo-

we po spożyciu warzyw, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych podjął decyzję o przeprowadzeniu kontroli doraźnej w zakresie jakości handlowej świeżych warzyw. Wojewódzkie Inspektoraty JHARS w całym kraju przeprowadziły na początku czerwca kontrolę jakości handlowej świeżych warzyw. Głównym celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości znakowania krajem pochodzenia oraz możliwości identyfikacji partii na podstawie dokumentów towarzyszących. Kontrolą objęto przede wszystkim pomidory, sałatę, ogórki, paprykę oraz w mniejszym zakresie inne gatunki świeżych warzyw i owoców. Zaledwie 6 procent Nieprawidłowości w zakresie znakowania oferowanych do sprzedaży świeżych owoców i warzyw stwierdzono w przypadku tylko 6 procent wszystkich skontrolowanych partii. Polegały one na braku informacji o kraju pochodzenia danej partii świeżych warzyw lub owoców oraz podaniu błędnej informacji na temat kraju pochodzenia

(na wywieszkach przy produkcie podawano więcej niż jeden kraj pochodzenia lub kraj pochodzenia inny niż na opakowaniu). Cele kampanii Ponieważ epidemia Escherichia coli negatywnie wpłynęła na postrzeganie i opinię o warzywach i owocach w całej Europie, także w Polsce. Kampania BezpieczneWarzywa.pl stawia sobie za cel odbudowanie zaufania do polskich warzyw i owoców oraz przekonanie Polaków, że są one nie tylko bezpieczne, ale i wyjątkowo smaczne. (ajg, ipra)


www.expressgdynski.pl

redakcja@expressy.pl

Akcja ratownicza na Bałtyku Śmigłowiec Marynarki Wojennej uczestniczył 22 lipca w akcji ratowniczej na Bałtyku. Pomocy potrzebował mężczyzna, który doznał urazu twarzy na jednostce wędkarskiej. Został podjęty przez załogę śmigłowca oraz przetransportowany na ląd w celu hospitalizacji. O godzinie 10:50 służby operacyjne Marynarki Wojennej zostały zaalarmowane przez Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne w Gdyni, że pomocy na morzu potrzebuje mężczyzna znajdujący się na jednostce wędkarskiej na pozycji ok. 17 mil morskich na północ od latarni Stilo. Ze wstęp-

nych informacji przekazanych służbom ratowniczym wynikało, że doznał on urazu twarzy i słabł. Podjęto zatem decyzję o przetransportowaniu go na ląd w celu hospitalizacji. Do akcji podjęcia mężczyzny skierowano śmigłowiec ratowniczy Marynarki Wojennej W-3RM „Anakonda” dyżuru-

jący na lotnisku w Gdyni Babich Dołach, którym dowodził chor. szt. mar. pil. Waldemar Domański. Śmigłowiec wystartował o godzinie 11:11. Jednocześnie Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa skierowała w rejon swoją jednostkę nawodną m/s „Huragan” z Łeby do asysty w pro-

wadzeniu akcji. O godzinie 11:32 śmigłowiec osiągnął rejon akcji. Załoga „Anakondy” rozpoczęła manewr podjęcia rannego na pokład maszyny. Po mężczyznę zszedł ratownik pokładowy. Manewr podjęcia trwał kilka minut. Po jego zakończeniu śmigłowiec, z ratowanym męż-

7

28 lipca 2011 r.

czyzną na pokładzie, rozpoczął powrotny lot w kierunku lądu. O godzinie 12:06 „Anakonda” wylądowała na lotnisku MW w Gdyni Babich Dołach. Załoga śmigłowca przekazała mężczyznę obsadzie karetki pogotowia. Skład załogi śmigłowca „Anakonda”:

Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej jest jedyną formacją lotniczą w kraju utrzymującą ciągłą gotowość do prowadzenia akcji ratowniczych z powietrza nad obszarami morskimi. W całodobowej gotowości do startu dyżurują załogi śmigłowców ratowniczych na lotniskach w Gdyni i Darłowie oraz samolotu patrolowego na lotnisku w Siemirowicach. W tym roku była to 7 akcja ratownicza na morzu z udziałem lotnictwa Marynarki Wojennej. W ciągu ostatnich dwóch dekad lotnicy morscy uczestniczyli w 508 akcjach ratowniczych udzielając pomocy 260 osobom. (BaZa)

Marynarze na medal 14 spośród 43 medali zdobytych przez sportowców Wojska Polskiego na zakończonych w minioną niedzielę, V Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych w Rio de Janeiro, wywalczyli reprezentanci Marynarki Wojennej. W igrzyskach wystartowało ogółem 102 sportowców z Polski, którzy rywalizowali w 12 dyscyplinach. Wywalczyli oni podczas43 medale, co dało naszej reprezentacji najlepsze miejsce w historii tych igrzysk. Trzeci w klasyfikacji Włosi zdobyli zaledwie o jeden medal więcej. Klasyfikację wygrali gospodarze igrzysk, którzy wyprzedzili Chiny. Marynarze wchodzący w skład reprezentacji Wojska Polskiego zdobyli 4 złote, 7 srebrnych i 3 brązowe medale. Trzy medale przywozi z Igrzysk por. mar. Sławomira Szpek. ZŁOTE MEDALE: marynarz Daria Pogorzelec – judo, starszy marynarz Daria Lajn, starszy marynarz Marlena Wieleba i starszy marynarz Mateusz Wensław – biegi na orientację (drużynowo) oraz w dyscyplinie pięciobój morski drużyna w składzie: starszy marynarz Karol MOREK, starszy marynarz Mateusz SZURMIEJ, star-

szy marynarz Jacek ŚLIWIŃSKI, starszy marynarz Łukasz ZIĘBA, marynarz Maciej JANISZEWSKI SREBRNE MEDALE: starszy marynarz Daria Lajn - biegi na orientację, starszy marynarz Robert Krawczyk – judo, starszy marynarz Jacek Śliwiński – pięciobój morski, bosman Marcin Richert i starszy marynarz Mateusz Wensław – bieg na orientację (drużynowo), porucznik marynarki Sławomira Szpek – strzelectwo (indywidualnie i drużynowo), starszy marynarz Karolina Bujakowska i starszy marynarz Agnieszka Korejwo – strzelectwo (drużynowo), ppor. mar. Joanna Sowa, starszy mat podchorąży Magdalena Kaczyńska, starszy mat podchorąży Aleksandra Tułodziecka, marynarz Zofia Truchanowicz i marynarz Katarzyna Tylińska – żeglarstwo (drużynowo) BRĄZOWE MEDALE: porucznik marynarki Sławomira Szpek – strzelectwo (Military Rapid Fire), starszy marynarz Robert Krawczyk - judo (drużynowo), mł. chor. sztab. mar. Ireneusz Kamiński, marynarz Marcin Czajkowski, marynarz Piotr Przybylski i marynarz Maciej Grabowski – żeglarstwo (drużynowo). (ANGO)

Człowiek za burtą Marynarze z okrętu ORP „Błyskawica” uratowali człowieka, który wpadł do basenu portowego w Gdyni i zaczął się topić. Do zdarzenia doszło w sobotę, 23 lipca nad ranem. Marynarze wyciągnęli poszkodowanego z wody i przekazali do karetki pogotowia. O godzinie 5:23 marynarz wachtowy zauważył wpadającego do wody człowieka, który zaczął się topić. Wachtowy zaalarmował pozostałych członków załogi i rzucił tonącemu koło ratunkowe. Marynarze wyciągnęli tonącego z wody i wezwali właściwe służby. Na miejsce przybyła straż miejsca i pogotowie ratunkowe. Poszkodowany został przekazany obsadzie karetki pogotowia. Cała akcja ratunkowa, od chwili wpadnięcia do wody do odjazdu karetki trwała niespełna siedem minut.

„Służę na okręcie już 19 lat i w tym czasie mieliśmy kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt, udanych akcji ratunkowych” powiedział dowodzący akcją oficer dyżurny okrętu mł. chor. mar. Dariusz Chełmowski. „Bardzo się cieszę, że po raz kolejny uratowaliśmy człowiekowi życie. To wszystko dzięki błyskawicznej reakcji wachtowego – marynarza Sławomira Szkutnika i bardzo dobrej współpracy dwóch pozostałych członków mojej służby – pomocnika oficera dyżurnego marynarza Łukasza Nowaczyka i dyżurnego elektryka marynarza Pawła Mrożka”. ORP „Błyskawica” to okręt muzeum, który zacumowany jest przy Skwerze Kościuszki w Gdyni. Rocznie odwiedza go kilkadziesiąt tysięcy turystów. (ANGO)


8

www.expressgdynski.pl w.exp pressgdynski.pl

28 lipca 2011 r.

wyślij sms-a i wygraj

OGŁOSZENIA

Pierwszy sms, który zostanie w piątek wysłany na numer 79986 lub 72240 wygrywa. Ogłoszenie, które zostanie w nim przesłane zostanie opublikowane na górze strony w szczególnie widocznym miejscu. Dodatkowo nic nie płacisz, a Twoje ogłoszenie jest wyróżnione!

INFORMACJA DLA CIEBIE

INFORMATOR MEDYCZNY

Wejherowie, domek murowany, piętro, łazienka, co, tel: 793 263 586 Stół handlowy, zadaszony, szafy do przechowywania towaru, sprzedam okazyjnie, targowisko Chylonia, naprzeciw gorących pączków, tel: 501 034 670

Hala produkcyjna z zapleczem oraz małym mieszkaniem o łącznej pow 450 m2, plac składowy 1000 m2 przy trasie Wejherowo Lębork, tel: 608 083 608

ZAMIENIĘ

SPRZEDAM

Sprzedam mieszkanie 60 m2, Rumia – Janowo, okazja, tanio, tel: 692 961 213

Sprzedam domek drewniany, letniskowy, prąd, woda, cena: 19 tys zł, na działce, dzierżawa w Zbychowie, nad jeziorem Wyspowo, tel: 603 642 026

W pięknej miejscowości nadmorskiej sprzedam działkę z prawem budowy, 434 m2, do plaży 700 m, lokalizacja, dojazd asfaltowy, tel: 661 582 477

Linia – Wejherowo, 15 min Lębork, 1082 m2, ładna działka pod zabudowę domu, wszystkie media, wokół lasy, jeziora, oczyszczalnia ścieków, 70 zł/m2, tel: 58 713 48 72

Nadole, działka budowlana na sprzedaż, blisko jeziora, 1121 m2, cena: 120 tys zł do negocjacji, tel: 889 929 609

Działkę rzemieślniczo – budowlaną, 813 m2, w Kębłowie przy trasie A6, cena: 80 000 zł, tel: 514 780 982

Gdynia Mały Kack, sprzedam działkę budowlaną, uzbrojona, 457 m2, ładnie położona, cena: 460 tys zł, do uzgodnienia, tel: 664 188 844 Sprzedam działkę ogrodnicza w

Sprzedam działkę ogrodnicza w Wejherowie, 485 m2, cena: 18 tys zł, tel: 513 014 781

Sprzedam zadbaną działkę 300 m2, bez altany, w Gdyni na Obłużu (rod.im.reja), tel: 886 759 743

DO WYNAJĘCIA

Wynajmę domek holenderski, 2 sypialnie, salon, kuchnia, łazienka osobna działka, 3 jeziora, lasy, na Kaszubach w Borkowie, k/Kartuz, doba: 100 zł, tel: 505 899 220 Odnajmę pokój w Wejherowie tel: 608 025 391

POSZUKUJĘ Pilnie poszukuję mieszkania lub domu w zamian za opiekę na nim, Rumia, Reda lub Gdynia, najchętniej u samotnej pani, tel: 661 582 483

MOTORYZACJA SPRZEDAM Kia Sorento 2.5 CRDI 2006 r., automat, skóry, bogate wyposażenie, po przeglądzie, zadbany, cena: 39 000 tys zł, tel: 507 756 162 Sprzedam auto Hyundai Pony, rok 93, benz., czerwony, auto szyby, sedan, cena: 1500 zł, tel: 509 961 034 Skoda Octavia 16 ben., gaz, ful wypas, zielona, met. 10200 zł, tel: 514 129 874 Ford Eskort 1.4, kat 93 r., niebieski metalik, sd, wk, cz, rk, wt, ce, zadbany, cena: 2.500 zł, tel: 886 597 049 Ford Eskort, 1.4 ben, niebieski metalik, SD, WK, CZ, RK, WT, zadbany, cena 2.500 zł, tel: 886 597 049

KUPIĘ REDAKCJA Wejherowo 84-200, ul. Sobieskiego 225 fax: 58 736 16 92 tel. 58 736 33 22 REDAKTOR NACZELNY: Piotr Ruszewski DZIENNIKARZE: Andrzej J. Gojke, Łukasz Krzemiński, Rafał Korbut

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń. SKŁAD: Alfa Skład Łukasz Bieszke redakcja@expressgdynski.pl www.expressgdynski.pl

Kobieta 41 lat, zaopiekuję się dzieckiem u siebie w domu, w wieku powyżej 3 lat (Os. KaszubskieWejherowo), doświadczenie, tel: 692 575 818

USŁUGI Malarz zaufany, kultura osobista, wymaluje państwu mieszkanie, dom, wnętrza, odnowienia po zalaniu i wilgoci upiększenia, tel: 885 770 166

Zamienię 3 pok., 53 m2 własnościowe w Wejherowie na kawalerkę, chętnie 2 pok., tel: 513 530 224

Sprzedam mieszkanie 42 m2, dwa pokoje, kuchnia, balkon, 4 piętro, Obłuże, tel: 600 196 378, 58 625 22 35, dzwonić po 18

Gdynia Obłuże, pawilon z płyty

Szukam pracy jako pomocnik murarza z Żukowa i okolic, tel. 691 625 547

Zamienię dwie piękne działki z prawem budowy 434 m2 i 500 m2, nad morzem, na mieszkanie dwupokojowe, okolice Rumia, Reda Gdynia, tel: 661 582 477

Gdynia mieszkanie, 2 pokojowe do wynajęcia, nowe, b. ładne, wyposażone, balkon, miejsce garażowe, niskie opłaty, 1200 zł, tel: 790 781 380

Stół handlowy, zadaszony, 3 m, okazyjnie sprzedam, targowisko Chylonia, naprzeciwko gorących pączków, nowa cena: 3450 zł, tel: 501 034 670

Szukam pracy od zaraz, tel. 695 462 819

KUPIĘ

Somonino k. Kartuz, dom do remontu, zab. gospod. plus działka budowl.- rol. 2500 m2, uzbrojona: woda, prąd, kanaliza, 200 tys zł, tel: 58 684 11 87, 661 512 563

Działka budowlana, 545 m2, w Mostach k/Gdyni, wszystkie media, ogrodzona z domkiem letniskowym, cena: 200 tys zł, tel: 507 244 735

Kolportaż gazet, reklam-ówek, Wejherowo-Reda-Rumia, 515 654 688

Sprzedam mieszkanie Gdynia – Witomino, 26 m2, własność, 146 tys zł, tel: 796 851 297 Dom w surowym stanie, atrakcyjna lokalizacja w Wejherowie, tel: 608 083 608

Somonino k. Kartuz, dom do remontu, zab. gospod. plus działka budowl - rol., 2500 m2, uzbrojona: woda, prąd, kanaliza, 200 tys. zł, tel: 58 684 11 87, 661 512 563

NIERUCHOMOŚCI

obornickiej, przenośny na działkę, budowę, wc, rolety antywłamaniowe, cena do uzgodnienia, tel: 660 897 823

Mieszkanie 54 m2 w bloku osobne wejście, 2 pokoje, z jednego pokoju wyjście na ogródek, kuchnia, łazienka, weranda, kotłownia, Wyszecino k/Luzina, tel: 723 677 419

Sprzedam lokal handlowy na osiedlu w dobrym punkcie w Wejherowie, 17 m2, cena: 38 tys zł, tel: 504 256 177

dołącz swoją firmę do informatora tel. 791 764 155

redakcja@expressy.pl

ISSN 1899-6132 WYDAWNICTWO NORDAPRESS PPHU, 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 225, NIP 588-131-07-65 DRUK Agora SA (Piła) NAKŁAD 15 000 egzemplarzy ELEKTRONICZNE WYDANIE: www.expressgdynski.pl

Wypadek? Problem z wyplata odszkodowania? Zadzwoń tel.792 039 090 Bezpłatne konsultacje. Eventus Dochodzenie Odszkodowań

INNE Akumulator w bardzo dobrym stanie, CENTRA – 12V-44 AH, możliwość sprawdzenia na miejscu, Wejherowo, cena: 100 zł, tel: 664 750 648

Wesela, imprezy profesjonalnie, Multiman z wokalistką, tel: 605 766 039 Gabinet wróżb - jasnowidzenie, tarot, karty zwykle, również e-mailem, tel. 792 230 300, www. ogrodnadziei.pl Przeprowadzki kompleksowe, domów, mieszkań, firm i biur, usługi transportowe, bagażowe, Rumia, Reda, Wejherowo, tel: 509 256 121

Sprzedam 2 tylne koła do ciągnika C370 z nowym ogumieniem oraz ciężarki, cena do uzgodnienia, tel: 668 005 457

EDUKACJA Nauka komputera i programów dla seniorów i dzieci, fotografia ślubna, www.phototimo.com, tel: 602 302 402

SPRZĘT ELEKTR. KOMPUTERY TELEFONY INNE Sprzedam łóżko rehabilitacyjne Ceragem tel: 501 228 740

PRACA DAM PRACĘ SZUKAM PRACY Szukam pracy od zaraz jako pracownik budowlany tel. 695 462 819 Uczciwa 30 letnia dziewczyna szuka pracy jako niania, pomoc domowa lub sprzątaczka Sierakowice - Kartuzy tel. 694 236 680 Emerytka, lat 62, bez nałogów, zaopiekuje się dzieckiem, może być niemowle, lub starsza osobą, 515 654 688

BIURO REKLAM reklama@expressgdynski.pl Rafał Laskowski r.laskowski@expressy.pl, tel. 601 614 236 Beata Stanałowska b.stanalowska@expressy.pl tel. 791 764 155

Profesjonalne strony internetowe, szybkie terminy realizacji, niskie ceny – 299 zł/ strona www, tel: 504 256 658 Masaż metodą Ackermanna wykonywany przez dyplomowanego BIURO OGŁOSZEŃ ogłoszenia@expressgdynski.pl Wejherowo 84-200, ul. Sobieskiego 225 tel. 58 736 33 22 Rozpowszechnianie redakcyjnych materiałów publicystycznych bez zgody wydawnictwa jest zabronione.


www.expressgdynski.pl www. .expres

redakcja@expressy.pl

Ogłoszenie tygodnia

79986

Wolna 53 latka pozna pana w wieku do 65 lat z okolic Wejherowa i Lęborka, tylko sms, tel: 509 755 499

TOWARZYSKIE, USŁUGI, PRACA (DAM PRACĘ, SZUKAM PRACY)

9

28 lipca 2011 r.

9 zł + VAT; 11,07 zł z VAT

72240

2 + VAT; 2,46 zł z VAT

NIERUCHOMOŚCI, MOTORYZACJA, EDUKACJA, SPRZĘT ELEKTR., ZWIERZĘTA, RÓŻNE, ŻYCZENIA

Aby nadać ogłoszenie, należy wpisać kod ogłoszenia (ramka poniżej), a następnie podać jego treść, np. EXPMSP: treść (maksymalna dług długość sms-a bez kodu to 120 znaków). Ogłoszenie w zależności od rodzaju należy wysłać na jeden z podanych wyżej numerów.

rehabilitanta, porady zdrowotne, ziołolecznictwo, tel: 668 103 233 Twój prywatny trener, tel: 531 755 555 Remonty, wykończenia, 100% zadowolonych klientów. Sprawdź sam! Tel: 790 490 605 Tworzenie stron www na zamówienie, szybko, profesjonalnie, tanio, tel: 504 265 658

cena: 150 zł, tel: 512 918 442 Mężczyzna bez zobowiązań 44/170 pozna panią 37-45, tel: 797 593 592 Wolna 53 latka pozna pana w wieku do 65 lat z okolic Wejherowa i Lęborka, tylko sms, tel: 509 755 499 Ja 74, 180, 100, mieszkanie, samochód, emerytura, sprawny, niepalący, złota rączką, szukam kobiety bez zobowiązań mile widziany - DD i więcej, tel: 512 832 974 Skromny kawaler lat 41, szczupły, abstynent z ruchomościami i nieruchomościami, pozna do stałego związku inteligentną panią o podobnych zaletach, tel: 514 780 981

TOWARZYSKIE Kawaler, 39 lat, 178 cm, przystojny, zaradny, nieprzeciętny, bez nałogów, o szerokich zainteresowaniach, pozna zgrabną, zaradną, bez nałogów pannę w wieku 21-31 lat, tel: 605 574 971 Zadbany, samotny, 43 latek pozna zadbaną kobietę do stałego związku z Wejherowa lub okolic, Wejherowo, tel: 784 159 735

Facet po 30tce, wolny, szczupły, 175, niepalący, z własnym lokum, pozna panią celem miłego spędzenie czasu, Gdynia, tel: 798 539 486

Kocięta – buraski, przygotowane do adopcji weterynaryjne, tylko do kochającego zwierzęta domu, 1zł, tel: 604 915 138

RÓŻNE Beczki plastikowe 200/220 L – 40 zł, pojemniki 1000 L – 250 zł, Gdynia, tel: 503 631 333 Beczki plastikowe od 60 L do 220 L, niebieskie, mrozoodporne, od 40 do 50 zł/szt., Gdynia, tel: 503 631 333 Maszyna do wypalania, piec porcelany dla technika dentystycznego, sprzedam, cena do uzgodnienia, tel: 606 212 576 Sprzedam aparat do światłoterapii, całkiem nowy, cena do uzgodnienia, tel: 58 668 68 54

Wesoła, drobna wdowa pozna zmotoryzowanego pana o podobnych cechach. Kultura osobista ponad wszystko tel. 517 324 144

ZWIERZĘTA Yoreczki - dwie piękne suczki po rodowodowych rodzicach, sunie czekają na nowy ciepły domek gorąco polecam, tel: 504 091 178

Sprzedam płyty grające piosenki z lat 60-70, śpiewa Łazuka, Połomski, Maria Koterska, Filipinki i inni, 2 zł/szt., tel: 721 004 110

Sprzedam kuchenkę elektryczna Amica z płytą grzewcza, stan b. dobry, cena: 500 zł, tel: 513 014 781

Sprzedam składany lekki rower gimnastyczny, cena: 250 zł, tel: 58 623 85 50

Sprzedam suknie ślubną, rozmiar 38-40, cena: 250 zł, tel: 508 274 302

Gazowy podgrzewacz wody TERMA elektroniczny stan b.d. sprzedam tel: 880 215 385

Garnitur męski, na 176 zrostu, ciemno popielaty z fakturką jaśniejszą, obw. 100, stan idealny, cena: 250 zł, tel: 58 624 38 78

Kupie każde zboże, ilość min 23 t, zapewniam transport, płacę w dniu załadunku, tel: 509 942 079

Kupie każde zboże, ilość min 23 t, zapewniam transport, płacę w dniu załadunku, tel: 509 942 079

Sprzedam suknię ślubną, rozmiar 38 40, cena: 200 zł, tel: 510 562 210

Sprzedam płyty winylowe, 12 szt., duże, min. Oz Billy Idol Papa Dance Dm i inne oraz 6 małych różnych, cena do uzgodnienia, tel: 503 325 202

Sprzedam suknie ślubną rozmiar 38 40, cena: 200 zł, tel: 510 562 210

Regał, pólki, lady drewniane do sklepu lub piwnicy, tel: 660 897 823

We wszystko czego potrzebujesz do pielęgnacji dłoni i stylizacji paznokci zaopatrzysz się u nas. Bogata oferta, dobre ceny, tel: 502 711 506

Sprzedam suknie ślubną roz 38-40 cena: 250 zł tel: 508 274 302

Czasopisma, katalogi, książki samochodów z lat 80 i 90-tych, całość: 150 zł, tel: 604 915 138

Rusztowania warszawskie sprzedam, wynajmę. Wejherowo Gościcino, tel: 668 493 986

Plecak harcerski z lat 60-tych, drelich + skóra, stan bdb., 50 zł, tel: 604 915 138

Sprzedam duży steper z kolumnami, 130 zł, tel: 502 351 988

Drzwi wewnętrzne, białe, sprzedam, 3 sztuki po 50 zł za szt., tel: 514 152 188

Sprzedam tygodnik Motor 1960 do 1990, tel: 519 134 693 Sprzedam ławę narożną do jadalni, lite drewno, buk nat., tel: 519 134 693

Sprzedam suknię ślubną, roz. 40/42 z dodatkami, bolerko, wdzianko futrzane, welon, cena: 500 zł, tel: 693 990 921 Lustro w złotej, szerokiej ramie kryształowej, cena: 220 zł, tel: 58 621 96 98

składane, cena: 800 zł, tel: 502 056 307

Sprzedam klatkę dla ptaszków, 60x38x65 oraz trzy mniejsze, cena 120 zł, tel 509 409 365 Ubranka dla dziewczynki na wiek 2-3 latka, firmowe, nie zniszczone, spódniczki, spodenki, bluzki (z kapturkiem), czapeczki, kurtka,

Komplet wypoczynkowy, nowy ze skóry, jasny brąz, kanapa ze stelażem z materacem + 2 fotele, 5100 zł, tel: 604 915 138 Sprzedam obornik oraz cegle rozbiórkową, tel: 660 699 583 Namiot handlowy rozciągany, 2/4, boczne ściany, dopinane i 3 stoły

Kupię wideo - możliwość nagrywania tel. 516 217 957 Sprzedam drzewo opałowe, świerk, buk, pocięte tel. 600 676 350 Sprzedam posągi dziewczynka i chłopak, wys 70 cm, kolor łososiowy. Cena za komplet 350 zł Żukowo tel. 503 867 144


10

www.expressgdynski.pl

28 lipca 2011 r.

SPORTOWY REGION

redakcja@expressy.pl

Aquathlon w Gdyni

Siatkówka dla niesłyszących

Mistrzostwa Polski w Aquathlonie odbędą się 14 sierpnia, a ich areną będzie Bulwar Nadmorski w Gdyni. Zawodnicy pokonają 4 km biegnąc i 1700 metrów pływając. Więcej informacji na www.aquathlon.sts-timing.pl.

W sobotę 20 sierpnia na Gdyńskiej plaży, niedaleko Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, odbędzie się I Ogólnopolski Turniej w Siatkówce Plażowej. Impreza zorganizowana jest pod patronatem Prezydenta Wojciecha Szczurka przy organizacji Klubu Sportowego Niesłyszących MEWA.

Polacy w rolach głównych ŻEGLARSTWO | Gdynia Sailing Days – jedna z największych imprez żeglarskich w tym rejonie świata dobiegła końca. Dużymi sukcesami mogą pochwalić się Polacy. Klasę pokazali Kusznierewicz i Życki. Łukasz Krzemiński

l.krzeminski@expressy.pl

Fot. www.gdyniasailingdays.org

Zawody trwały 11 dni i mimo nie zawsze sprzyjającej pogody zakończyły się pełnym sukcesem. Wspólne przedsięwzięcie władz miasta, GOSiR i Polskiego Związku Żeglarskiego w tym roku obejmowało jedenaście dni, z których dziesięć było dniami regatowymi. - Impreza była sukcesem pod względem organizacyjnym – mówił Tomasz Chamera, dyrektor sportowy Polskiego Związku Żeglarskiego. - Podziękowania należą się gdyńskim klubom: YKP z dyrektorem Sebastianem Wójcikowskim, Arce z komandorem Andrzejem Lutomskim oraz Stali z Kazimierzem Domalewskim i Markiem Gałkiewiczem na czele. Dziękuję też GOSiR i Polish Match. Oficjalnego zakończenia Gdynia Sailing Days dokonał Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek. Najważniejsze, jak w każdej rywalizacji sportowej są wyniki sportowe. Te Polacy osiągali bardzo dobre. - Z punktu widzenia sportowego możemy być zadowoleni. Nasi sternicy zakwalifikowali się do finału światowego Pucharu Narodów w match racingu. O ile Przemek Tarnacki był od początku stawiany wśród faworytów, to Kasia Pic sprawiła bardzo miłą niespodziankę swoją postawą – zakończył Tomasz Chmura. Żeglarskie Dni Gdyni rozpoczęły się regatami o Puchar Trenerów. Do rywalizacji zgło-

Żeglarze chwalili organizatorów 12 edycji Gdynia Sailing Days

siła się setka młodych żeglarzy i 48 żeglarek. Ostatecznie najlepszy okazał się Mikołaj Staniul, który wygrał trzy wyścigi. Trzy razy był drugi a trzy razy sędziowie sklasyfikowali 11-latka na czwartym miejscu. Te wyniki pozwoliły gdynianinowi wyprzedzić w klasyfikacji generalnej Hannę Dzik z SSW Iława. Na trzecim miejscu uplasował się natomiast Kacper Ludwiński z JKCŻ Szczecin. Po najmłodszych żeglarzach na wody Zatoki Gdańskiej wypłynęli zawodnicy startujący w regatach o Puchar Miasta Gdyni.

Na sportowych arenach Dąbrowski powołany Wychowanek RC Arki Gdynia Mateusz Dąbrowski został powołany przez Polski Związek Rugby na konsultacje kadry narodowej U20. Drużyna prowadzona przez trenera Krzysztofa Folca spotka się w Warszawie drugiego sierpnia. Zgrupowanie konsultacyjne potrwa pięć dni. Natomiast rugbiści Arki intensywnie rozpoczęli już przygotowania do sezonu.

Kibice na stadiony Nie ma przeszkód, by mecze zarówno Ekstraklasy jak i I Ligi oglądały zorganizowane grupy kibiców gości. To bardzo dobra informacja, gdyż piłkarze zdecydowanie wolą grać dla kibiców a nie przy pustych trybunach i ciągłych hasłach obrażających Polski Związek Piłki Nożnej.

Marcin Gortat Camp Najmłodsi adepci koszykówki mogli spotkać się z tym, który uchodzi za najlepszego koszykarza w naszym kraju. Gdynia była ostatnim miastem na trasie Campu Marcina Gortata. Polski jedynak w NBA przeprowadził pokazowy trening, rozmawiał z najmłodszymi adeptami koszykówki, przeprowadził konkurs z nagrodami, rozdawał autografy.

- Puchar rozgrywany był w sześciu konkurencjach. Najliczniejszą obsadę miała klasa Laser 4.7, gdyż wyniki zaliczane były do eliminacji Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży podkreśla Tomasz Chamera. Regaty te zdominowali żeglarze Arki Gdynia, którzy okazali się najlepsi w klasyfikacji drużynowej. Główna zasługa w tym Wojciecha Zemke, zwycięzcy w klasie Laser, Natalii Szymczyk najlepszej w klasyfikacji Laser Radial i Adriana Raczkowskiego, który okazał sie nie do pokonania w klasie Laser

4.7 Open. W pozostałych konkurencjach triumfowali Marek Kaczmarek w Europie, Marta Biernaczyk w Laser 4.7 dziewcząt i Lew Cezary Gołda w tej samej klasie, ale u chłopców. Największe emocje zaczęły się, jednak dopiero wraz z rozpoczęciem zmagań w najbardziej widowiskowej konkurencji, jaką zapewne jest Match Racing. O zwycięstwo rywalizowało dziesięć najlepszych sterniczek i sterników kontynentu. Polskę reprezentują Katarzyna Pic i Przemysław Tarnacki. Naszemu reprezentantowi nie

straszna była ani pogoda ani przeciwnicy i pewnie stanął na najwyższym stopniu podium. Drugie miejsce wśród kobiet, zajęła Katarzyna Pic. Białoczerwoni wywalczyli prawo startu w finale światowym, który we wrześniu odbędzie się w USA. - Końcowy wynik nie oddaje walki, która rozegrała się na wodzie – powiedział Przemysław Tarnacki. - Nie było łatwo także z tego względu, że wiatr kręcił. W tych warunkach naszym atutem było to, że Łukasz Wosiński jest

Rekordowe Rio de Janeiro Tego nikt w Polskiej ekipie się nie spodziewał. Biało-czerwoni reprezentanci świetnie spisali się podczas zakończonych V Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych. Bilans przedstawia się imponująco. 43 medale w tym 13 złotych pokazuje jak silną reprezentację wystawiło polskie wojsko. Do brazylijskiego Rio de Janeiro udało się 102 polskich sportowcówżołnierzy. Wystartowali oni w 12 dyscyplinach: biegi na orientację, judo, lekka atletyka, pięcioboje: morski, nowoczesny i wojskowy, spadochroniarstwo, strzelectwo, szermierka, taekwondo, triatlon i żeglarstwo. Polska, jako drużyna okazała się najlepsza w sześciu konkurencjach. Złote medale wywalczyły kobiety drużynowo w szermierce, mężczyźni w pięcioboju morskim, sztafeta mężczyzna i drużyna kobiet w biegu na orientację,

sztafeta 4x400 metrów panów oraz drużynowo kobiety w triatlonie. Wśród medalistów znaleźli się także sportowcy z Gdyni, m.in. marynarze wchodzący w skład biało-czerwonych. Zdobyli 4 złote, 7 srebrnych i 3 brązowe medale. W strzelectwie błysnęła por. mar. Sławomira Szpek. Wywalczyła trzy medale, srebrny i brązowy indywidualnie oraz srebrny w drużynie.

W składzie złotej drużyny polskiej startującej w biegu na orientację znalazła się starsza marynarz Marlena Wieleba z Zespołu Sportowego Marynarki Wojennej Gdynia. W drużynie mężczyzn, która zdobyła srebrny medal znalazł się bosman Marcin Richert i starszy marynarz Mateusz Wensław z Zespół Sportowy Marynarki Wojennej Gdynia/UKS Azymut 45 Gdynia. (luK)

W strzelectwie błysnęła por. mar. Sławomira Szpek. Wywalczyła trzy medale, srebrny i brązowy indywidualnie oraz srebrny w drużynie

z Gdyni i lepiej czytał te zmiany od rywali. Zwycięstwo w Pucharze Narodów to jeden z najcenniejszych sukcesów w mojej karierze. To także dobry prognostyk przed mistrzostwami Europy, w którym celujemy w medal – zakończył Tarnacki. Ostatni weekend Gdynia Sailing Days to zmagania o Międzynarodowe mistrzostwo Polski w klasie Star i Puchar Polski w klasie 505. W tych pierwszych zdecydowanymi faworytami i jednocześnie obrońcami trofeum byli Mateusz Kusznierewicz wraz z Dominikiem Życkim. Nie powinno, więc dziwić, że zakończyli regaty na pierwszym miejscu po raz kolejny pozostawiając w pokonanym polu konkurencję. Mogli nawet odpuścić sobie dwa ostatnie wyścigi, gdyż i tak był pewni zwycięstwa. - Nie chciałem się zbytnio forsować, gdyż odczuwam jeszcze ból pleców – wyjaśnia Życki. – Przed nami na początku sierpnia regaty przedolimpijskie w Weymouth. W sobotę i niedzielę walczono także o Puchar Polski. Tu na najwyższym stopniu podium stanęli Jakub Pawluk i Michał Redmerski z AZS PW Warszawa. Nie należy zapominać także, iż gdyńskie święto żeglarstwa nie odbyłoby się bez kibiców. To dla nich organizatorzy układali tak trasy, aby biegły jak najbliżej Bulwaru Nadmorskiego i to dla nich w ostatni weekend przewidzieli wiele niespodzianek. Pionierskim przedsięwzięciem był high performance. W ramach tego dnia doszło do unikatowego wyścigu. Na trasie zmierzyli się żeglarze różnych klas. Obok siebie płynęły katamarany, skiff 49er i przedstawiciele windsurfingu z Piotrem Myszką i Przemysławem Miarczyńskim na czele.

Bilety od 1 sierpnia W poniedziałek rusza sprzedaż biletów na niezwykle emocjonujący mecz Polska – Niemcy, który to będzie premierą dla PGE Areny w Gdańsku. Organizator przewidział bilety w cenie 60, 120, 180 lub 240 złotych. Najtańsze będą te w sektorze rodzinnym. Dzieci na stadion wejdą za złotówkę. Tyle samą zapłacą osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie. Na rabaty mogą również liczyć kibice po 60 roku życia oraz damska część widowni. Mecz zaplanowany na 6 września pierwotnie miał odbyć się na stadionie w Warszawie, ale w związku z trwającymi pracami przy budowie Stadionu Narodowego został przeniesiony do Gdańska. (LuK)


www.expressgdynski.pl

redakcja@expressy.pl

11

28 lipca 2011 r.

Czas na pierwsze zwycięstwo

Fot. M. Błaszkowski

ZAPOWIEDŹ | Mecz z Piastem Gliwice jest idealnym momentem, by odnieść pierwsze zwycięstwo w rozgrywkach I Ligi. Goście ze śląska maja problemy i Arka powinna je wykorzystać.

Po remisie z Wartą Poznań czas na pierwsze zwycięstwo

Łukasz Krzemiński

l.krzeminski@expressy.pl

Jeszcze nie dawno Arka i Piast rywalizowały na poziomie Ekstraklasy. Teraz los skojarzył oba zespoły już w drugiej kolejce zmagań na zapleczu elity. Goście z Gliwic nie mają

wprawdzie aspiracji związanych z awansem, ale trzeba być skoncentrowanym przez 90 minut by odnieść zwycięstwo. Jak to należy uczynić pokazali piłkarze Wisły Płock, którzy pokonali Piast 1:0 w inauguracyjnej kolejce. - Szkoda, bo nie wiele zabrakło – mówił dla strony in-

ternetowej klubu z Gliwic Tomasz Bzdęga. - Wynik niezasłużony. Płock wygrał, ale co zrobić taka jest piłka. Nie zawsze wygrywa lepszy. Przegraliśmy, ale trzeba podnieść głowę do góry i walczyć w następnym meczu o trzy punkty. Goście z Gliwic w Gdyni czeka ciężka przeprawa. Nowa

Arka Petra Nemca z każdym meczem powinna się coraz lepiej zgrywać. Na razie, jednak widać, że nie wszystkie trybiki funkcjonują jeszcze odpowiednio. Przede wszystkim problem jest w rozegraniu piłki. Gra tylko długą piłką nie zawsze przynosi korzyści. Widać było to szczególnie w

sobotnim meczu z Wartą Poznań. - Cieszę się, że pokazaliśmy charakter – mówił po meczu trener Nemec. – Był to pierwszy mecz i mamy nadal, nad czym pracować. Michała Płotkę zdjąłem, ponieważ oczekiwałem od niego trochę więcej.

Można zgodzić się z trenerem, że Płotka nie zagrał wybitnego meczu, ale przecież to nie on miał być odpowiedzialny za rozegranie piłki a raczej Piotr Kuklis. Ponadto wprowadzony Piotr Kasperkiewicz również nie jest typem rozgrywającego. Może zabrakło w tym momencie Marcina Budzińskiego, który przecież ma już doświadczenie ekstraklasowe i potrafi prowadzić grę zespołu. Decyzje kadrowe podejmuje jednak trener. To on zdecydował, że w pierwsze 11 znalazło się dziesięciu debiutantów i tylko jeden zawodnik ze starego składu Arki. - Czekam cierpliwie na swoje pięć minut – mówi Wojciech Wilczyński. – Sezon jest długi. Liczę, że i ja dostanę szansę gry. Na razie, jednak wygląda na to, że w meczu z Piastem na murawę gdyńskiego stadionu wybiegnie jedenastu nowych zawodników. Wątpliwe jest, by Nemec zdecydował się na zmianę w ataku. Od pierwszych minut powinniśmy zobaczyć Arifovicia i Surdykowskiego i to mimo dobrego występu w sobotę Mirko Ivanovskiego. - Z przebiegu gry nie wyglądało to najgorzej. Jak na pierwszy mecz w tym składzie mieliśmy kilka dobrych sytuacji. Szkoda, że przynajmniej jednej nie udało się nam wykorzystać – komentował po meczu z Wartą Ensar Arifović. Lekko kontuzjowany jest Sławomir Mazurkiewicz, ale według naszych informacji powinien być gotowy o gry. Pozostali zawodnicy trenują i są w pełni gotowi na przyjazd Piasta Gliwice. Mecz rozpocznie się w piątek o godzinie 19.30. Ważną informację przekazał także klub. W związku z problemami przy kasach w meczu z Wartą kibice posiadający karnety proszeni są także o zabranie dowodów osobistych.

Nie tak łatwo znaleźć klub, czyli życie po degradacji KOMENTARZ |Tylko część piłkarzy, która w zeszłym sezonie przyczyniała się do spadku Arki Gdynia z Ekstraklasy znalazła sobie nowych pracodawców. O czym to świadczy? Po pierwsze taka sytuacja pokazuje jak słaby skład został zbudowany w poprzednim sezonie. Piłkarze, którzy mieli walczyć o Ekstraklasę dla Gdyni byli zwyczajnie nie odpowiedni do tego zadania. Tylko pojedyncze jednostki wyróżniające się w poprzednim sezonie bez problemów znalazły nowych pracodawców. Taka sytuacja była w przypadku Tadasa Labukasa, który był najlepszym strzelcem zespołu. Miał kilka ofert z Ekstraklasy, kilka z zagranicy. Jego dobrą i ambitną grę dla Arki dostrzegli działacze SK Brann. Dla litewskiego napastnika na pewno to

nie jest degradacja. Dobrą postawę w całym sezonie obrońcy i kapitana Arki Macieja Szmatiuka oraz Miroslava Bożoka dostrzegli działacze GKS Bełchatów. Dla nich to raczej awans, gdyż w klubie z centralnej Polski raczej nie za-

znają ponownego spadku z Ekstraklasy. Dodatkowo pod wodzą byłego selekcjonera Pawła Janasa mogą się jeszcze sporo nauczyć. Paweł Zawistowski trafił natomiast do Zawiszy Bydgoszcz i z nowym zespołem przyjedzie

na Olimpijską. Swoje nowe miejsce odnaleźli także Marcelo Moretto (Avaí FC (Florianópolis) i Emil Noll (Damasz Gilan), ale dla nich to raczej degradacja. Do Orkana Rumia z wypożyczenia powrócił Rafał Siemasz-

ko a Krystian Żołnierewicz z powodu kontuzji nie zagra jeszcze przez cztery miesiące. Kto zatem nie znalazł sobie jeszcze nowego klubu? Lista jest długa. Znajdują się na niej takie nazwiska jak Robert Bednarek, Marciano Bruma, Filip

Burkhardt, Giovani, Denis Glavina, Joseph Mawaye, Junior Ross i Ante Rosić. Większość, może poza Rossem, to zawodnicy, którzy stanowili o obliczu Arki Gdynia. Niestety stali się także symbolem upadku i nieudanego zagranicznego zaciągu.Teraz żółto-niebiescy budują zespół w oparciu o zawodników z naszego kraju. Zobaczymy, czy taka zmiana o 180 stopni zaprocentuje awansem do Ekstraklasy. Ł. Krzemiński


12

28 lipca 2011 r.

www.expressgdynski.pl

redakcja@expressy.pl

HC Lipsk rywalem Vistal Łączpolu Gdynia PIŁKA RĘCZNA | Do końca miesiąca przebywają w Zakopanym zawodniczki Vistal Łączpolu Gdynia. W miedzy czasie poznały rywalki w Pucharze Zdobywczyń Pucharów.

Podopieczne trenera Thomasa Orneborga a także pod czujnym okiem pozostałych członków sztabu szkoleniowego szlifują formę przed zbliżającym się sezonem. Zakopane to odpowiednie miejsce, by przez dwa tygodnie wyciszyć się i daleko od trój-

miasta w spokoju trenować. Zespół ćwiczy nie tylko na hali. Zajęcia prowadzone są na stadionie lekkoatletycznym a także w górach. W tym samym niemal czasie ogłoszone zostały nazwy drużyn, które wystartują w Pucharze Zdobywczyń Pucharów piłkarek ręcznych. Gdynianki do tych rozgrywek przystąpią od drugiej rundy. Los nie był łaskawy dla żółto-niebieskich

szczypiornistek. Na drodze do kolejnej rundy staną zawodniczki niemieckiego HC Lipsk. To trudny przeciwnik. Można nawet powiedzieć, że Vistal Łączpol mógł trafić zdecydowanie lepiej. Nie znaczy to wcale, że podopieczne duńskiego szkoleniowca są na straconej pozycji. Przeciwnie, jeśli podejmą walkę jest szansa na dwa wyrównane spotkania. Liderką

zespołu z Niemiec jest podstawowa zawodniczka reprezentacji Polski Karolina Kudłacz, co już pokazuje, jaką siłą dysponuje zespół HC Lipsk. Pierwszy mecz drugiej rundy odbędzie się w Gdyni na początku października. Przypomnijmy, że w zeszłym roku gdynianki swoją przygodę z pucharem EHF zakończyły po porażce z zespołem SymaGdynianki przygotowują się także na bieżni lekkoatletycznej Vac. Fot. www.vistal-laczpol-gdynia.pl

Łukasz Krzemiński

l.krzeminski@expressy.pl

Z Włodarczykiem na Ruch PIŁKA NOŻNA | Informacja, którą podaliśmy już w zeszłym tygodniu została potwierdzona. Piotr Włodarczyk podpisał roczny kontrakt z Bałtykiem Gdynia. 34-letni napastnik pod względem strzelonych bramek należy do ligowej czołówki. Jednak często budził wśród kibiców skrajne emocje bardzo dużą ilością niewykorzystanych sytuacji. Choć najwięcej bramek w całej karierze strzelił dla Legi Warszawa ( 39 goli w trzy lata), to jednak nigdy nie był ulubieńcem kibiców ze stolicy. Bez żalu został też pożegnany. W Polsce reprezentował jeszcze barwy m.in. Zagłębia Lubin czy Widzewa Łódź. Nie zrobił kariery w reprezentacji Polski. Zagrał w niej zaledwie 4 mecze i zdobył dwa gole.

Włodarczyk próbował swoich sił także zagranicą. Był piłkarzem AJ Auxerre, Arisu Saloniki i OFI Kreta. Teraz powraca do kraju i znacząco wzmocni ofensywę Bałtyku Gdynia. Co by nie mówić o Włodarczyku to mimo już ponad trzydziestu wiosen nadal jest napastnikiem, który będzie wstanie zdobyć kilkanaście bramek w sezonie. Co ciekawe nowy nabytek Bałtyku pochodzi z bardzo usportowionej rodziny. Jego siostrą jest Urszula Włodarczyk, znana lekkoatletka, czołowa wieloboistka. Jeśli wszystko potoczy się po

W lidze VTB też trudni przeciwnicy KOSZYKÓWKA | Asseco Prokom poznał rywali w zjednoczonej lidze VTB. Podobnie jak w Eurolidze, grupowi przeciwnicy to rywale z najwyższej półki. Przed losowaniem żółto-niebiescy nie mieli specjalnych życzń, co do potencjalnych rywali. Chcieli jedynie uniknąć dalekiej wyprawy do Kazachstanu na pojedynek z tamtejszym BC Astana. Ten warunek został spełniony, gdyż tegoroczny debiutant trafił do grupy A. Asseco Prokom zagra w grupie B, gdzie za rywali będzie miał obrońcę tytułu drużynę CSKA Moskwa oraz Lietuvos Rytas, Azowmasz Mariupol, Spartak Sankt Petersburg, Lokomotiv Kubań, Mińsk 2006, Nymburk i jeden zespół z kwalifikacji. Od razu w oczy rzuca się zwiększona liczba drużyn. Władze ligi widząc, że formuła rozgrywek się sprawdza postanowiły dopuścić do rozgrywek kolejne zespoły. Szansę na występ może mieć również drugi zespół z Polski. W eliminacjach wystąpi Anwil Włocławek a za przeciwników będzie miał BK Siauliai, Jenisiej Krasnojarsk, Krasnyje Krylja Samara, BC Honka

Espoo Playboys i Dnipro Dniepropietrowsk. Losowanie grup odbyło się w Rydze w obecności Ministra Spraw Wewnętrznych Rosji – prezydenta ligi VTB Siergieja Iwanova. Tam, też przedstawiono schemat tegorocznych rozgrywek. Zespoły w grupach rozegrają mecz i rewanż. Następnie najlepszy zespół z każdej grupy awansuje do Final Four. Zespoły z miejsc 2-4 stoczą baraż o dwa brakujące miejsc. Rozgrywki rozpoczynają się 10 października. Jaki cel stawia sobie Asseco Prokom Gdynia w lidze VTB? Na pewno koszykarze będą chcieli zaprezentować się znacznie lepiej niż w premierowym, poprzednim sezonie. Oby tylko nie doszło do sytuacji z poprzedniego roku, gdy gra na czterech frontach przerosła zespół Pacesasa. Wszystko będzie teraz zależało od kadry Asseco Prokom, a ta może być kompletowana każdego dnia. Ł. Krzemiński

Oby tylko nie doszło do sytuacji z poprzedniego roku, gdy gra na czterech frontach przerosła zespół Pacesasa.

myśli zawodnika i klubu i do soboty dotrze certyfikat Włodarczyka to zobaczymy napastnika już w sobotnim meczu z Ruchem Zdzieszowice. A przeciwnik do łatwych nie należy. Wystarczy wspomnieć spotkanie z przed pół roku, gdy jeszcze w zimowej scenerii Bałtyk nie potrafił przez 90 minut wbić gola gościom ze śląska. Ruch po pierwszej kolejce jest liderem tabeli, gdyż na własnym stadionie wysoko pokonał Nielbę Wągrowiec. Na zwycięstwo 4:1 złożyły się bramki Mariusza Kapłona, Tomasza Damrata, Mateusza Bukowca iTomasza Kasprzyka. Początek meczu 30 lipca o godzinie 19.00 na Narodowym Stadionie Rugby. (luK)

Spotkanie po latach PIŁKA NOŻNA | Niegdyś Bałtyk Gdynia i Stoczniowiec Gdańsk, były symbolami trójmiejskiej piłki. Dziś jeden gra w II lidze a drugi szczyci się sekcją... hokejową. Nie zmieniło to jednak faktu, że w Gdyni doszło do ciekawego i sentymentalnego spotkania oldboyów dwóch zespołów związanych z przemysłem stoczniowym. Na Narodowym Stadionie Rugby pojawiło się wielu znanych piłkarzy, utożsamiających się z wspomnianymi zespołami. W drużynie Bałtyku na boisku mogliśmy zaobserwować m.in. Czesława Michniewicza (obecnie szkoleniowa Jagiellonii Białystok) czy Tomasza Korynta. W barwach Stoczniowca po boisku biegał chociażby Jacek Paszulewicz, obecnie związany z Młodą Ekstraklasą Lechii Gdańsk. Samo spotkanie obfitowało w wiele sytuacji bramkowych i ostatecznie zakończyło się zwycięstwem gości z Gdańska 5:2. Bramki dla gdynian zdobywali Mirosław Bartlewski i Tomasz Korynt. Natomiast dla Stoczniowca trafiali Mirosław Feith, Krzysztof Sidor, Wojciech Bladowski, Maciej Spyra i wspomniany wcześniej Paszulewicz. (luK)

Express Gdyński 99  

Express Gdyński nr 99

Express Gdyński 99  

Express Gdyński nr 99