Page 1

Piątek, 24 lutego 2012 r. Nr 7 (22) NAKŁAD 15 000 EGZ.

FINANSE

Tristar i inne drogowe rewolucje

Finowie wybrali Gdańsk!

Fińska firma Metsä Group na swojej stronie internetowej zamieściła informację o planach utworzenia nowego centrum obsługi finansowej w Gdańsku. Wedle umieszczonej notatki zatrudnienie znajdzie w nim ok. 100 osób. Grupa Metsä brała pod uwagę także inne miasta w Polsce i innych krajach.Zaprezentowana oferta i możliwości rozwoju w naszym regionie przekonały Finów do ulokowania swojego centrum właśnie w Gdańsku. Metsä Group - firma z branży na przystanek autobus czy tram- przemysłu drzewnego, obecna waj, ale również jakie jest jego jest w ponad 30 krajach, zaopóźnienie. trudniając ok. 13.000 osób. Projekt Tristar obejmuje 141 trójmiejskich skrzyżowań, ale moż- HISTORIA na będzie do niego bez problemów włączyć inne miasta i drogi przelotowe metropolii. Jedno z pierwszych pytań dziennikarzy brzmiało: „Czy po wdrożeniu systemu będzie można szybciej Muzeum Historii Polski wraz z przejechać przez Trójmiasto?”. - W założeniach systemu może portalem „Historia.org.pl” ogłoona skrócić czas przejazdu przez siły plebiscyt na „Wydarzenie Trójmiasto nawet o ok. 1/3 – od- Historyczne Roku”. Jego celem powiadał wiceprezydent Marek jest uhonorowanie organizaStępa. - Jednak musimy pamię- torów, najciekawszych przedtać o tym, że liczba samocho- sięwzięć historycznych w dów stale rośnie i wszystko bę- 2011 roku. Jurorzy wybrali dzie podlegać weryfikacji. Jedno jest pewne: bez tego systemu za 10 ich zdaniem najciekawkilka lat groziłby nam całkowity szych wydarzeń. Znalazło się wśród nich wydarzenie, paraliż komunikacyjny. System będzie posiadał możli- którego organizatorem było wości identyfikacji i rejestracji Muzeum Historyczne Miasta wykroczeń drogowych włącz- Gdańska - Rekonstrukcja histonie z identyfikacją kierowców, ryczna „Bitwa Morska. Obrona którzy je popełnili. W systemie znajdzie się też blisko 60 foto- Twierdzy Wisłoujście!”. Wyboru radarów. Nie będzie to więc z można dokonać do 29 lutego pewnością system przyjazny dla 2012 roku poprzez formularz zamieszczony na stronie: http:// piratów drogowych. whr2011.muzhp.pl/.

DROGI | Samorządy Gdańska, Gdyni i Sopotu podpisały umowę na realizację systemu sterowania ruchem, Gdańsk rozpoczyna akcję informacyjną dotyczącą utrudnień drogowych przed Euro 2012, a zaplecza techniczne odpowiednich służb szykują się do wiosennych napraw naszych ulic i szos. System Tristar to największa jak dotąd wspólna inwestycja samorządów Gdańska, Sopotu i Gdyni. Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Trójmieście ma on być gotowy za niespełna dwa lata. W mijającym tygodniu podpisana została umowa z firmą Qumak–Sekom S.A. z Warszawy, generalnym wykonawcą inwestycji. W imieniu samorządów Trójmiasta umowę na realizacje wartej ponad 133 mln. inwestycji podpisał wiceprezydent Gdyni Marek Stępa, ze strony wykonawcy prezes Paweł Jaguś i Jan Goliński, wiceprezes Qumak – Secom S.A. Tristar ma być gotowy do końca przyszłego roku. W wielkim uproszczeniu SSR Tristar będzie opierać się na czujnikach i kamerach umieszczonych na setkach trójmiejskich skrzyżowań, głównych trasach przelotowych i dojazdach do nich, które będą przekazywały informacje o natężeniu ruchu i występujących problemach do komputerów w centrach

Bitwa o Twierdzę Wisłoujście

Fot. Andrzej J. Gojke

www.facebook.com/gwe24 | www.facebook.com/gwe24 | www.facebook.com/gwe24 | www.facebook.com/gwe24 |www.facebook.com/gwe24

Express Powiatu Lęborskiego tel. 533 903 900 | tel. 791 980 155 Express Powiatu Wejherowskiego | tel. 791 980 155 Express Gdyński | tel. 791 764 155 Express Gdańsk Sopot | tel. 604 414 540 Express Powiatu Kartuskiego | tel. 501 226 085

Czytaj więcej na str. 3

Na trójmiejskich skrzyżowaniach pojawią się setki czujników i kamer sterowania (w Gdańsku i Gdyni), a te na podstawie natychmiastowej analizy otrzymywanych danych będą odpowiednio

dostosowywać częstotliwość zmian w sygnalizacji świetlnej. To jednak nie wszystko. W systemie znajdą się elektroniczne

rozkłady jazdy na przystankach komunikacji miejskiej, które nie tylko będą informować o jakiej godzinie powinien przyjechać

Warsztaty dla agresywnych SOPOT | Sopocki p Punkt Interwencji j Kryzysowej y y j rozpoczął p zapisy p do grupy korekcyjno–edukacyjnej dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Zajęcia są bezpłatne. Grupa przeznaczona jest dla osób, które chcą zmienić swoje zachowanie, polepszyć relacje z bliskimi, a przede wszystkim ochronić siebie i bliskich przed negatywnymi skutkami stosowania przemocy. Zajęcia są nieodpłatne. Rozpoczną się 13 marca i mają formę psychologicznych warsztatów eduka-

cyjnych, odbywających się raz w tygodniu. Ich głównym celem jest zmiana zachowań i postaw osób stosujących przemoc, która zmniejszy ryzyko dalszego stosowania przemocy oraz zwiększy ich zdolność do samokontroli agresywnych zachowań i do konstruktywnego porozumiewania się w ro-

dzinie. - Niezależnie od tego ile się zawiniło, zawsze ma się szansę na to, aby zmienić swoje postępowanie – mówi Justyna Kaczmarek, pedagog MOPS w Sopocie. Warunkiem przyjęcia osoby do grupy jest uznanie przez nią faktu stosowania przemo-

cy w rodzinie oraz zobowiązanie do powstrzymywania się od alkoholu i zażywania substancji psychoaktywnych, gdyż osoby uzależnione od alkoholu powinny w pierwszej kolejności być kierowane na terapię uzależnienia. - Uczestnicy zajęć zdobędą m.in. wiedzę na temat mecha-

nizmów powstawania przemocy w rodzinie, sposobach radzenia sobie ze złością, możliwościach konstruktywnego rozwiązywania sporów i rozwijania umiejętności samokontroli agresywnych zachowań - dodaje Justyna Kaczmarek. Głównym celem zajęć jest zatrzymanie przemocy u uczestników a także kształtowanie postawy partnerstwa i szacunku wobec domowników oraz uznanie odpowiedzialności za popełnione czyny. Chętni mogą zgłaszać się pod numerem telefonu 58-550-14-14. (dd)

Uliczny zdrój Gdańszczanie zadecydują, z jakiego zdroju napiją się wody. Na stronie www.giwk.pl można zobaczyć, wyłonione w konkursie na projekt wzorniczy zdroju ulicznego, finałowe projekty i zagłosować na jeden z nich. Głosowanie na najlepszy projekt zdroju w Pasie Nadmorskim potrwa do 28 lutego. Konkurs „Łyk zdrowej wody nad morzem” wkracza właśnie w decydujący etap. Do wzorniczej rywalizacji stanęły trzydzieści dwie prace.


2

WYDARZENIA

www redakcja@gwe24.pl

Z DRUGIEJ STRONY...

Z rodziną to najlepiej.... Wiele ostatnio mówi się o kryzysie rodziny. O zaniku więzi między jej członkami, o podważeniu tradycyjnej hierarchii i autorytetu jakim cieszyli się wobec dzieci rodzice. Narzeka się, że we współczesnym świecie nie funkcjonują już rodziny wielopokoleniowe, gdzie wnuki miały naturalny kontakt z dziadkami i, że współczesna rodzina nuklearna ogranicza się do jednego, góra dwojga dzieci. Wszystko to ma podobno bezpośredni wpływ na stosunki społeczne, w których odbija się ów brak dyscypliny wewnętrznej, autorytetu, a także egoizm typowy dla ludzi, którzy urodzili się jako jedynaki. To popularne poglądy. Odzwierciedlają je rozmaite teksty publicystyczne, filmy i sztuki teatralne. Wszyscy biadają nad rodziną. Czy rodzina istotnie przeżywa kryzys? Wydaje się, że to pogląd nie do końca mający pokrycie w rzeczywistości. Niewątpliwie mamy do czynienia z kryzysem pewnego modelu rodziny. Modelu, do którego przyzwyczaiła nas tradycja XIX- wieczna, bo nie we wszystkich elementach sięgająca czasów dawniejszych. Na przykład- jak dowodzą badania- przed XIX wiekiem, kiedy – jak w wielu innych dziedzinach - w medycynie nastąpił rewolucyjny postęp, nie było raczej mowy o rodzinie

wielopokoleniowej, bowiem dziadkowie na ogół nie doczekiwali narodzenia wnuków. Wbrew pozorom, rodziny chłopskie przed XIX w, nie były na ogół rodzinami wielodzietnymi (mimo iż rzeczywiście narodzin było dużo, rzadko które jednak dziecko dożywało wyjścia z niemowlęctwa, a jeszcze mniej miało to szczęście by dożyć dorosłości). Co do meritum zaś. Można co prawda żałować niektórych przymiotów tradycyjnej rodziny, ale czy wszystkich? Można wyrażać słuszny niepokój z powodu spadającej dzietności, ale czy ktoś żałuje dziś, że rodzice nie wybierają dziecku szkoły, zawodu, drogi życiowej, łącznie z życiowym partnerem? Że mieli absolutny wpływ na jego los, poprzez presję wydziedziczenia (dziś, kiedy dochody są na ogół owocem osobistych umiejętności niż odziedziczonego majątku, ten element nacisku stracił znaczenie). O swobodzie w stosowaniu kar cielesnych nie ma co wspominać. Trapionymi tęsknotą za tradycyjna rodziną wypada polecić któryś z krajów azjatyckich np. Iran, gdzie senior rodu nadal posiada władzę absolutną nad dorosłymi nawet dziećmi i gdzie obyczaj nie pozwala bodaj na opuszczenie pokoju bez jego zgody. Kryzys czy naturalna ewolucja? POR

Zielony Koszyk – Studenci dla ekologii EKOLOGIA | Studenci z Uniwersytetu Gdańskiego już po raz czwarty dostrzegają problem niskiej świadomości ekologicznej wśród przedsiębiorców oraz lokalnej społeczności. Organizowana przez drużynę SIFE Uniwersytetu Gdańskiego i Koło Naukowe Strateg wiosenna edycja akcji obejmie swoim, zasięgiem teren województwa Pomorskiego. Akcja odbywać się będzie na terenie kilkunastu sklepów, których właściciele przeznaczą wcześniej zadeklarowaną kwotę pieniędzy na usprawnienia ekologiczne w swoich placówkach. Ekologiczna akcja Zielony Koszyk w zamierzeniu ma oddziaływać dwutorowo na świadomość ekologiczną mieszkańców Pomorza. Z jednej strony poprzez aktywną i innowacyjną edukację środowiska lokalnego, z drugiej poprzez faktyczne i widoczne w skutkach wprowadzanie usprawnień środowiskowych przez właścicieli sklepów spożywczych. Wiosną 2012 roku odbędzie się już 4 edycja projektu. Tym razem studenci mają w zamiarze wyjść poza granice Trójmiasta, by promować ekologiczny styl życia wśród mieszkańców Pomorza. Dzięki akcji promocyjnej Zielonego Koszyka projekt będzie miał szansę zaistnieć nie tylko jako jednorazowe przedsięwzięcie, lecz może stać się nowym trendem wśród mieszkańców regio-

nu. W marcu rusza rekrutacja sklepów, które poprzez udział w projekcie zyskają promocję oraz profesjonalnie przeprowadzony audyt ekologiczny. Inspiracja dla projektu przyszła zza oceanu, z najbardziej postępowego ekologicznie miasta Stanów Zjednoczonych - San Francisco. Drużyna SIFE Uniwersytetu Gdańskiego przeniosła projekt na polski grunt i przystosowała do lokalnych realiów. W 2010 roku projekt ten został zauważony również przez firmę Unilever i zdobył główną nagrodę w kategorii Environmental Sustainability. Osoby biorące udział w akcji edukacyjno-informacyjnej będą miały możliwość wypełnienia testu wiedzy ekologicznej. Dzięki prowadzeniu gier pro-

mujących ekologiczny styl życia mali mieszkańcy pomorza będą mieli okazję zapoznania się z regułami pozytywnego oddziaływania na środowisko. Więcej informacji o projekcie można uzyskać pod adresem www.zielonykoszyk.org lub na facebook.com/zielonykoszyk red. Efekty trzech edycji projektu: - 35000 zł przeznaczonych na usprawnienia ekologiczne - W akcji wzięło udział 250 wolontariuszy - 3500 rozdanych toreb ekologicznych - Wzrost obrotów w sklepach - 27 sklepów wzięło udział w akcji

Przez Morze Czerwone Jan Lisewski - gdańszczanin, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski, propagator kitesurfingu wyrusza na kolejną wyprawę: tym razem postanowił przepłynąć na desce z latawcem… Morze Czerwone. W drogę wyruszył już wczoraj. Jan Lisewski postanowił zdobyć „koronę mórz” na kitesurfingu. 24 lipca 2011 roku jako pierwszy człowiek na świecie samotnie przepłynął Morze Bałtyckie na kitesurfingu bez łodzi asekuracyjnej, tylko z użyciem zabezpieczenia satelitarnego. Rejs trwał prawie 11 godzin i liczył 207 km między Świnoujściem a Kasebergą w Szwecji. Wyczyn ten jest rekordem świata. Wydarzenie relacjonowały wszystkie najważniejsze polskie media oraz media szwedzkie. Rejs przez Morze Czerwone będzie miał swój początek w Egipskiej El Gouna, a metę w Duba (Arabia Saudyjska). Przewidywana odległość to 210 km na otwartych wodach. Popłynie bez asekuracji na desce o długości 135 cm i latawcu 11 m. Wprawa odbywa się pod patronatem Lecha Wałęsy oraz przy poparciu Ambasad Królestwa Arabii Saudyjskiej oraz Egiptu. Sportowiec popłynie jako ambasador Gdańska - na miejscu przekaże członkom Rodziny Królewskiej list od władz naszego miasta. A po powrocie reprezentować będzie Gdańsk w czasie startów w sezonie letnim 2012. red.

Św. Katarzyna znowu zagra! ZABYTKI | Po sześciu latach od pożaru wznowione zostaną piątkowe koncerty carillonowe na wieży kościoła św. Katarzyny. Koncert inauguracyjny odbędzie się już dziś o godzinie 14.45.

W ramach inauguracji, Monika Kazimierczak zagra muzykę na okres Wielkiego Postu. Zmieniona została wcześniej obowiązująca pora koncertów – teraz będzie to godzina 14.45 w każdy piątek. Koncerty trwały będą ok. 30 minut. Jednocześnie przypominamy o koncertach z wieży Ratusza Głównego Miasta. Carillonu możemy posłuchać w każdą sobotę o godzinie 12.00. Prastary kościół św. Katarzyny, który pamięta jeszcze czasy Władysława Łokietka (przyszły król Polski sprawował w 1298 r. sądy podczas

swojego pobytu na terenie grodu) ma pecha do pożarów. 3 lipca 1905 roku wieża kościoła płonęła od uderzenia pioruna. W 1979 roku ukończono rekonstrukcję hełmu. 22 maja 2006 doszło do kolejnego dużego pożaru kościoła, w wyniku którego zawalił się dach. Ponieważ oparł się on na stropie kościoła,nie zajęło się wnętrze świątyni. Zagrożoną zawaleniem wieżę kościoła uratowano. Ocalono też większość zabytkowych przedmiotów - strażacy i policjanci wynieśli je z zalanego wodą budynku do ratusza i Muzeum

Narodowego. Ocalał też carillon. Władze państwowe, miejskie i kościelne poinformowały, że niezależnie od zakresu zniszczeń kościół zostanie odbudowany.. W kościele mieści się Muzeum Zegarów Wieżowych, oddział Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. W 2011 roku zainstalowano tu pierwszy na świecie zegar pulsarowy. Światynia znana jest jednak przede wszystkim ze swego carillonu (instrument muzyczny będący zespołem dzwonów wieżowych, na których można wybijać melodie młotkami lub

sercami dzwonów uruchamianymi przez mechanizm zegarowy lub ręcznie, za pomocą klawiatury). Obecny instrument wykonany przez holenderską firmę Royal Eijsbout z Asten (z 37 dzwonami i łącznej wadze 13,9 tony) zawisł na wieży w 1989 roku, a w roku 1998 poszerzony został o kolejne 12 dzwonów. Dodano jednocześnie klawiaturę do gry ręcznej, dzięki czemu stał się największym koncertowym carillonem w Europie Środkowej. 49 dzwonów waży w sumie 14270 kg. POR


WYDARZENIA

redakcja@gwe24.pl

Trójmiejskie drogi - remonty i innowacje

Fot. Andrzej J. Gojke

System z jednej strony przewiduje sterowanie procesami w sposób automatyczny, z drugiej strony , z uwagi na to, że system nie jest w stanie przewidzieć każdej możliwej sytuacji - nie wyklucza on, a wręcz zakłada funkcjonowanie operatorów, którzy będą w czasie rzeczywistym reagować i podejmować decyzje dotyczące sterowania ruchem. Świadome zarządzanie ruchem przez operatorów ma gwarantować maksymalną płynność. Do systemu będzie można podłączyć inne miasta, np. Rumię, Redę i Wejherowo, jeżeli tylko tamtejsi samorządowcy podejmą odpowiednie decyzje. - Otwartość na włączenie do niego nowych dróg i miast jest sprawą oczywistą – mówi Jan Goliński, wiceprezes Zarządu Qumak–Secom. - Ja jako krakus jeżdżący od czasu do czasu popływać na „desce” na Półwysep Helski zawsze cierpię, gdy muszę stać w korkach ciągnących się przez Redę i Rumię. Jako użytkownik tych dróg chciałbym żeby system był rozszerzany w tamtym kierunku. Jesteśmy oczywiście gotowi żeby to robić. Miejmy nadzieję, że kiedy zobaczą za kilkanaście miesięcy jak to funkcjonuje w Trójmieście, będą zainteresowani. Pierwsze efekty działania systemu zobaczymy już w ciągu najbliższych miesięcy w Gdańsku. Objęta nim zostaną najważniejsze skrzyżowania na drodze przelotowej Trójmiasta: od Traktu św. Wojciecha w Gdańsku począwszy, aż na granicy Gdyni z Rumią skończywszy.

mieszkańców dzielnic, w których podczas EURO 2012 trzeba będzie wprowadzić ograniczenia w ruchu. Chodzi o: Młyniska i Letnicę oraz okolice ulic: Słowackiego, Jana z Kolna, Kościuszki oraz Kochanowskiego. Te obszary wyłączone będą z ruchu od ok. 4 godzin przed meczem do ok. 3 godzin po meczu. - W przyszłym tygodniu zaczynamy informowanie mieszkańców tych okolic o tym, w jaki sposób będą mogli poruszać się po miejscach swojego zamieszkania podczas meczów –zapowiada Mieczysław Kotłowski, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, równocześnie szef zespołu koordynującego transport w Gdańsku podczas EURO 2012. Utrudnienia - Także, kiedy jak i gdzie wypodczas EURO 2012 robić będzie można bezpłatny identyfikator upoważniający W Gdańsku natomiast, w do wjazdu do stref objętych reprzyszłym tygodniu startu- strykcjami – dodaje. je akcja informacyjna dla I tak: informacje, dzięki współ-

pracy z Zarządem Transportu Miejskiego, pojawią się we wszystkich gdańskich tramwajach i autobusach, także na przystankach. - Ustaliliśmy ze Strażą Miejską, że ulotki informacyjne rozdawane będą przez strażników rejonowych podczas spotkań z mieszkańcami. Również – w szkołach – podczas spotkań z dziećmi. Chcemy, żeby wzięły one informatory do domów i przekazały je swoim rodzicom. Będziemy również prosić o pomoc parafie – chcemy w ten sposób dotrzeć do jak największej ilości gdańszczan. Poprosimy także zarządców nieruchomości, by wywiesili informacje na swoich tablicach ogłoszeń – wyjaśnia dyr. Kotłowski. Informacje zostaną rozesłane nie tylko do mieszkańców. - Otrzymają je również firmy, które mają swoje siedziby w: Młyniskach i Letnicy oraz okolicach: Słowackiego, Jana z Kolna Kościuszki i Kochanowskiego –

dodaje szef ZDiZ. Wszystkie informacje pojawią się również na stronie internetowej Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku (www.zdiz.gda.pl). Naprawy ulic po zimie Do kompleksowych napraw ubytków powstałych w jezdniach po zimie, przygotowuje się Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku. Ponieważ obecne warunki pogodowe (zbyt niska temperatura powietrza, zamarznięty grunt) nie pozwalają jeszcze na większe roboty, w chwili obecnej prowadzone są naprawy doraźne tych miejsc, które stanowić mogą potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Codziennie do ZDiZ w Gdańsku wpływa od 5 do 10 zgłoszeń o dziurach w gdańskich jezdniach. Około 70% z nich naprawiane jest na bieżąco, pozostałe poczekać muszą na polepszenie się pogody. W pierwszej kolej-

Młodzi na rynku pracy – bezrobotni PRACA | Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się konferencja „Młodzi na rynku pracy – problemy z bezrobociem”, której organizatorem byli Pracodawcy Pomorza. Pracodawcy zaprezentowali projekty zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, które zakładają rozszerzenie ilości dostępnych narzędzi przy zatrudnianiu młodych ludzi, którzy po raz pierwszy wchodzą na rynek pracy. -Chodzi o absolwentów, którzy byli bezrobotni przez rok od ukończenia szkoły – mówi Roland Budnik, dyrektor PUP w Gdańsku. - Obecnie bezrobocie wśród absolwentów w wieku 20-24 lat wynosi ponad 24 proc, a w przedziale 15-29 lat wskaźnik ten osiąga blisko 28 proc. Problem bezrobocia wśród

młodych jest ogólnoeuropejski. Obecna stopa bezrobocia każdego tygodnia obciąża społeczeństwo kwotą około 2 mld euro. - Pracodawcy są szczególnie zainteresowaniu zmianami w ustawie, które pomogą zwiększyć zatrudnienie młodych ludzi – dodaje Zbigniew Canowiecki, prezes Pracodawców Pomorza. Inicjatorzy projektu zmian w ustawie chcą stworzyć przedsiębiorcom możliwość podpisywania z młodymi umowy absolwenckiej, która byłaby w części refundowana do wysokości zasiłku dla bezrobotnych (761,40 zł). Pozosta-

ła kwota byłaby finansowana przez pracodawcę. Pracodawca otrzymywałby także zwrot składek na ubezpieczenie społeczne przez rok. Ponadto omówiono projekt rządowy dla absolwenta, który otrzymywać by mógł bon szkoleniowy za 3416 zł do wydania na kursy i warsztaty kwalifikacyjne lub bon stażowy przez 6 miesięcy stażu u pracodawcy albo bon na kształcenie zawodowe i policealne dla osób, które porzuciły szkołę. Wydać będą mogły 6832 zł na podręczniki, dojazdy i noclegi. Oprócz tego bezrobotny, który znajdzie pracę poza miejscem za-

mieszkania, może liczyć na dotację 5 tys. zł. - Propozycje zmian Pracodawców Pomorza będą podlegać konsultacjom - mówi Roland Budnik. - Po stworzeniu ostatecznej formy będzie zaprezentowana posłom. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele pracodawców, urzędów pracy, szkół i uczelni. Honorowy patronat objął wojewoda pomorski i marszałek województwa. Daria Dunajska

ności uzupełniane są ubytki na głównych ciągach komunikacyjnych. W najbliższym czasie ekipy remontowe spotkać będzie można na al. Grunwaldzkiej, Trakcie św. Wojciecha, ul. Jana z Kolna czy ul. Piekarniczej. Od początku stycznia na doraźne naprawy, Zarząd Dróg i Zieleni wydał już ok 400 tys. złotych. Naprawa 1 m2 ubytku w nawierzchni (głębokość ubytku 8 cm), to koszt ok 80 zł. Na bieżąco tworzona jest lista gdańskich dróg, które zostaną naprawione po tym, jak poprawią się warunki atmosferyczne. Wstępna lista znana powinna być w ciągu mniej więcej miesiąca. Zgłoszenia o dziurach w gdańskich drogach należy przekazywać Dyżurnemu Inżynierowi Miasta, tel. 58 52 44 500 (całodobowo). (ANGO), POR

3

Nowoczesny sprzęt dla policjantów

Fot. KWP

www

GDAŃSK | Pierwsze oznakowane mercedesy sprintery trafiły do policjantów z Pomorza. Nowe radiowozy zastąpią wysłużone wolkswageny T-4. Policjanci otrzymali również nowoczesne ochraniacze i kamizelki kamienio-odporne. Nowy sprzęt będzie służył policjantom nie tylko przy zabezpieczeniu mistrzostw Euro 2012 ale także innych imprez masowych czy demonstracji. Ponadto samochody będą używane przez funkcjonariuszy podczas codziennych patroli. - Nowe auta przeznaczone są dla ośmiu policjantów. Są wysokie, mają szerokie drzwi przesuwne z każdej strony i dają możliwość szybkiego opuszczenia pojazdu – wyjaśnia rzecznik KWP w Gdańsku. Mercedesy chronione są kratami na szybach i oświetleniu. Posiadają wzmocnioną instalację elektryczną oraz nową sygnalizację uprzywilejowaną opartą na technologii LED. Nowe furgonetki mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa w czasie zgromadzeń, demonstracji imprez masowych i sportowych, w tym m.in. podczas finałowego turnieju Mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012 w Gdańsku. Na co dzień będą głównie wykorzystywane przez policjantów do patrolowania ulic miast i przeprowadzania interwencji. Policjanci otrzymali również nowy sprzęt przeciwuderzeniowy. W skład zestawu wchodzi kamizelka przeciwuderzeniowa z ochraniaczami barków i ramion, ochraniacze przedramion, ochraniacze nóg, ochraniacze ud oraz rękawice przeciwuderzeniowe, wykonane z surowców najnowszej generacji oraz według trendów światowych producentów. (dd)


4

KULTURA

www redakcja@gwe24.pl

KONKURS

Open’er pozamuzyczny FESTIWAL | Jesteśmy już dużą europejską imprezą. Teraz czas na chwilę przystanąć i zastanowić się, co dalej. Przejść do kreacji. Wyjść z jeszcze większą liczbą własnych inicjatyw. Zaoferować nową jakość. Tak kilka dni przed 10 edycją Open’era Mikołaj Ziółkowski mówił o możliwych zmianach na festiwalu. To co było sferą planów staje się właśnie rzeczywistością. Organizatorzy chcą otworzyć przestrzeń Open’era na większą ilość pozamuzycznych działań artystycznych. W 2012 roku skoncentrują się na kilku dziedzinach sztuki, które intensywnie wkroczą w przestrzeń festiwalu, m.in.: nowy filmowy program w Alter Kinie realizowany we współpracy z Planet+ Doc Film Festival oraz Galerię Sztuki Open’era zainaugurowaną przez specjalną wielkoformatową realizację Maurycego Gomulickiego. Każdego roku Heineken Open’er Festival i PLANETE+ DOC FILM FESTIVAL starają się prezentować swoim odbiorcom coraz bogatszy i ciekawszy program. W ramach poszerzania repertuaru filmowego, Heineken Open’er zaprosił do współpracy jeden z najbardziej prestiżowych festiwali filmów dokumentalnych PLANETE+ DOC FILM FESTIVAL. Wybór najciekawszych filmów z programu festiwalu PLANETE+ DOC wypełni tegoroczny repertuar nowopowstałej przestrzeni ALTER KINO i stanie się integralną częścią lineup’u festiwalu Heineken Open’er. W kolejnych tygodniach poprzedzających festiwal Heineken Open’er, organizatorzy obu festiwali

będą odsłaniać nowe filmy z programu ALTER KINA. Festiwal PLANETE+ DOC - jeden z najważniejszych festiwali filmów dokumentalnych w Europie kształtuje opinie i inspiruje do głębszej refleksji nad kondycją świata. To tu rozpoczął swą światową karierę film „Królik po berlińsku” Bartka Konopki, a polskie premiery miały tak głośne tytuły, jak „Walc z Baszirem”, „Spotkania na krańcach świata”, „YesMeni naprawiają świat” czy „Cremaster”. Jako pierwszy artysta Galerii Open’era zaprezentuje się Maurycy Gomulicki. Choć w powszechnej świadomości istnieje jako artysta, sam woli nazywać się producentem kultury. Wielu jego nazwisko kojarzy się zapewne z nieodżałowaną rubryką „Rzecz Kultowa” w „Machinie” lub z mnogością odcieni różu. Faktycznie, bez koloru i gadżetów Gomulicki prawdopodobnie nie mógłby funkcjonować. Podobnie jak bez dziewczyn, które, jak sam mówi, są podstawową siłą sprawczą (nie tylko jego) działań. Nigdy nie był na Open’erze ale wyzwaniem jest dla niego kontakt i konfrontacja z 60-tysięczną publicznością. Próba ulokowania wielkoformatowej realizacji w przestrzeni lotniska czyli de facto terenu Open’era, może stać się dla niego jednym z najważniejszych punktów w karierze. Czy zdominuje dobrze nam znane otoczenie? Czy stworzy symbol festiwalu? Sprowokuje do dyskusji czy stworzy wdzięczny obiekt do fotografowania? Przekonamy się o tym już 4 lipca. red.

Gdańskie Miniatury

Ciała obce TEATR | Wreszcie sztuka współczesnego, polskiego autora, ciekawa, odważna i dopracowana formalnie – orzekły niemal jednogłośnie media i recenzenci. „Solidarnościowe hasła wysławiające pod niebiosa wolność i niepodległość całkowicie tracą znaczenie, kiedy dotyczą dramatu indywidualnego człowieka zmagającego się ze swoją tożsamością płciową - ot, cała smutna prawda. Potrafimy je skandować, kiedy niesiemy je wypisane na sztandarach, potrafimy walczyć o wolność i niepodległość narodu; jednak kompletnie nie umiemy uszanować ich w odniesieniu do jednostki, zwłaszcza kiedy dotyczą one jej seksualności i tożsamości płciowej. Taka nasza niekonsekwencja.” -mówi o sztuce Kuba Kowalki, reżyser spektaklu. Adam, bohater sztuki, jest ak-

tywnym działaczem opozycji demokratycznej. Ma kochającą żonę, maleńkie dziecko, oddanych kolegów, którzy uważają go za bohatera. Jego życie w PRL to przede wszystkim walka z komuną, msze, teatry podziemne, rozrzucanie ulotek i hasła: Bóg, Honor, Ojczyzna. Jednak ten chłop „z krwi i kości”, „wojownik” marzący o zrobieniu powstania, kochanek i kompan od kieliszka skrywa w sobie tajemnicę - od dzieciństwa prowadzi wewnętrzną walkę, walkę z własnym ciałem i swoją biologiczną płcią. Ewa to kobieta świetnie wykształcona, była opozycjonistka, obecnie żyjąca w nędzy, zmagająca się z samotnością,

odtrąceniem, frustracją, obrzydzeniem, jakie wzbudza u najbliższych i przede wszystkim z rozwijającym się rakiem. Co łączy te dwie postaci? Tajemnica? Walka? Ideały? Polska? Rozgrywająca się równolegle w dwóch czasach sztuka Julii Holewińskiej to przede wszystkim tekst o dążeniu do wolności - zarówno narodowej jak i osobistej. Wielka, oficjalna Historia splata się tu z osobistym dramatem, górnolotne wspólnotowe hasła ulegają rozpadowi w zetknięciu z tym, co dla wielu nie mieści się w ramach tak zwanej normalności. CIAŁA OBCE w 2010 roku zostały uhonorowane Gdyńską Nagrodą Dramaturgiczną. red.

Rozwiązanie zagadek i wręczenie nagród - wejściówek do gdańskich instytucji kultury - w grze edukacyjnej Gdańskie Miniatury „Śladami Legend Gdańskich” odbyło się przedwczoraj. W tej edycji Gdańskich Miniatur, która odbyła się pod hasłem „Śladami Legend Gdańskich”, wzięło udział około 1200 uczniów i uczennic z gdańskich szkół, którzy odpowiadali na pytania konkursowe dotyczące każdego spaceru. W najbliższą środę zostaną podane wszystkie poprawne odpowiedzi i ogłoszeni zwycięzcy. Będzie to okazja, by jeszcze raz sięgnąć do historycznych zagadek związanych z Gdańskiem.

FILM

Wstyd (Shame) Mężczyzna. Kobieta. Nowy Jork. On jest świetnie ustawionym singlem, całkowicie uzależnionym od seksu. Ona czuje się zagubiona w wielkim mieście, jest spragniona bliskości i uczuć. Czy potrafią sobie pomóc? Wstyd, nominowany do Złotych Globów i uznany w wielu rankingach za najlepszy film roku, to dramat erotyczny na miarę naszych czasów. Występujący w głównej roli Michael Fassbender stworzył jedną z najodważniejszych kreacji we współczesnym kinie. Partneruje mu brytyjska wschodząca gwiazda Carey Mulligan, znana z ról w Drive i Była sobie dziewczyna. Reżyseria: Steve McQueen Data premiery: 24.02.2012

O tożsamości, dziedzictwie, pamięci... SZTUKA | „Stabil” - z niem. - stabilny,mocny,solidny,trwały... Tytuł wystawy odnosi się do szeroko pojętego dorobku rzeźbiarskiego Tomasza Sobisza, którego prace zobaczymy niebawem w Gdańsku. Sobisz swoimi pracami zwraca uwagę na formy i kształty istniejące w kulturze, powołuje i przemieszcza z jednego obszaru w drugi. Tym samym utrwala pamięć form i obiektów, często skazanych na degradację z powodu zatracania ich funkcji, znaczenia, starości czy zmian wynikających z nowych potrzeb człowieka. Określanie tożsamości poprzez nadawanie formom samoistnie żyjącym w obszarze kulturowym innych cech lub detali winkrustowanych w neutralne tło, stanowią istotną wskazówkę co do źródła i odczytywania cytatów. W kuratorskim komentarzu do wystawy „STABILE” czytamy - „W swoich pracach Tomasz Sobisz łączy i reinterpretuje

wątki archetypiczne i symboliczne stosując czasem zaskakujące rozwiązania formalne. Przywołuje zanurzone w tradycji i kulturze emblematy nadając im nowy wymiar interpretacyjny.” Sobisz jest świadomy iż, dzięki kulturze i dziedzictwu życie jawi się kulturą również w tym znaczeniu , że poprzez nią człowiek odznacza się i odróżnia od całej reszty istnień. Ludzie tym różnią się od reszty przyrody , że mają kulturową, historyczną, międzypokoleniową pamięć. Skarbnicą tej pamięci jest niewątpliwie humanistyka. Istnieje zapewne jakiś kanon, który tę kulturę stworzył i bez znajomości którego przestaniemy być sobą, tracąc to co nazywamy genezą tożsamości. Kształtowanie i formowanie tożsamości dr Tomasz Sobisz analizuje i parafrazuje od lat. Artysta rzeźbiarz, często metaforycznie opowiada o morfogenezie tożsamości. red


WYDARZENIA

www

AKTUALNOŚCI

redakcja@gwe24.pl

express

5

nr 5 luty 2011 r.

nakład 52 000 egz.

deweloperski Express Powiatu Lęborskiego tel. 533 903 900 | tel. 791 980 155 Express Powiatu Wejherowskiego | tel. 791 980 155 Express Gdyński | tel. 791 764 155 Express Gdańsk Sopot | tel. 604 414 540 Express Powiatu Kartuskiego | tel. 501 226 085

Otwarcie sezonu targowego TARGI | Już w najbliższy weekend warto wybrać się do Gdańska, gdzie odbędzie się 12. edycja Targów Mieszkań i Domów nowyadres.pl. Impreza ta otwiera sezon targowy.

Targi nieruchomości to najlepsze miejsce na mieszkaniowe zakupy: w jednym miejscu i czasie można zapoznać się z pełną ofertą rynku, dowiedzieć się wszystkiego o interesującej nas inwestycji, a nawet podpisać umowę rezerwacyjną. Taka okazja będzie już w najbliższą sobotę 25 i niedzielę 26 lutego. W hali nr 3 Międzynarodowych Targów Gdańskich odbędzie się otwierająca sezon targowy w Trójmieście

12. edycja Targów Mieszkań i Domów nowyadres.pl. Warto je odwiedzić także dlatego, że wielu wystawców przygotowało unikalne promocje, aktualne tylko podczas targowego weekendu. Odwiedzający targi będą mieli okazję zapoznać się z ofertami ponad 70. wystawców, a także wziąć udział w bogatym programie bezpłatnych seminariów targowych. Wszyscy uczestnicy imprezy otrzymają również towarzyszący targom bezpłatny „Album Inwestycji Mieszkaniowych – Trójmiasto

Na targi wielu wystawców przygotowało unikalne promocje

Fot. Mat. Reklamowe

Rafał Korbut r.korbut@expressy.pl

i okolice, wiosna 2012” zawierający szczegółowe kompendium „Jak kupić mieszkanie?”. Patronat nad targami objął m.in. Polski Związek Firm Deweloperskich. - Początek 2012 roku to znakomity moment na mieszkaniowe zakupy - w ofercie deweloperów w największych polskich miastach jest blisko 48 tys. mieszkań – zauważa Andrzej Łuczyszyn, dyrektor zarządzający firmy Nowy Adres S.A., organizatora targów. - To rekordowa liczba, jeszcze nigdy wybór nowych mieszkań nie był tak szeroki. Dodatkowo wielu wystawców na naszych targach deklaruje gotowość do negocjacji cenowych.


6

KULTURA

www redakcja@gwe24.pl


Kupić, nie kupić, potargować warto...

TARGI | Już w najbliższy weekend, 25 i 26 lutego, w hali nr 3 Międzynarodowych Targów Gdańskich przy ul. Beniowskiego 5 Gdańsku w jednym miejscu i czasie będzie można zapoznać się z pełną ofertą rynku mieszkań i domów Trójmiasta i okolic.

Fot. Rafał Laskowski

Fot. Rafał Laskowski

Targi mieszkaniowe to doskonała okazja do zapoznania się z lokalnym rynkiem nieruchomości

Rafał Korbut r.korbut@expressy.pl W imprezie weźmie udział ponad 70 wystawców, wśród nich deweloperzy, którzy w ramach akcji „Wiosenne Promocje Targowe” przygotowali unikalne oferty, dostępne tylko dla uczestników imprezy. Promocje przygotowały m.in.: ELWOZ, Jazbud, LC Corp, PB Kokoszki, PBG Erigo, Robyg i wielu innych. Jak zwykle będzie można zapoznać się z ofertą największych trójmiejskich deweloperów - stałych bywalców Targów Mieszkań i Domów, w tym Allcon Osiedla czy Grupy Inwestycyjnej Hossa. Wielu spośród wystawców w swojej ofercie posiada domy i właśnie tego typu nieruchomości będą prezentować na targach m.in. PPH Sagan Plast, Versa i wielu innych.

Poruszanie się po targach ma ułatwiać specjalna mapa-przewodnik, który otrzymają wszyscy odwiedzający imprezę. Aby jeszcze bardziej zaoszczędzić czas, organizatorzy przygotowali specjalną wielkoformatową mapę, na której będą zaznaczone inwestycje wszystkich obecnych na targach deweloperów, co znacznie ułatwi uczestnikom targów selekcję stoisk. Na stoiskach banków i pośredników finansowych (wśród nich Alior Bank, Euro Bank, Pekao S.A., PKO BP i in.) zwiedzający targi dowiedzą się, jak sfinansować planowany zakup nieruchomości. Wszelkie zawiłości prawne i problemy dotyczące transakcji mieszkaniowych pomogą rozwikłać podczas bezpłatnych prelekcji specjaliści lokalnego rynku nieruchomości. Zwiedzający otrzymają towarzyszący targom bezpłatny

„Album Inwestycji Mieszkaniowych – Trójmiasto i okolice, wiosna 2012”. Prezentowane w nim inwestycje opisane są w najdrobniejszych szczegółach, a klarowna i elegancka forma graficzna ułatwia porównywanie ofert. W albumie znajdzie się też kompendium „Jak kupić mieszkanie?”, zawierające wszystkie informacje niezbędne do szybkiego i bezproblemowego sfinalizowania transakcji. Z myślą o najmłodszych uczestnikach targów organizator wraz z firmami Topus i Edurobot przygotował kolorowy plac zabaw. Z kolei rodzice po trudach poszukiwań będą mogli znaleźć chwilę wytchnienia nad gorącą kawą w eleganckiej kawiarence targowej. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.targi.nowyadres.pl.

Szczegółowy program seminariów: sobota, 25 lutego godz. 12 – 13 - „Mieszkanie w rozliczeniu”. Jak szybko i skutecznie zamienić mieszkanie na większe z Alior Bankiem? Temat przygotowany przez ekspertów Alior Banku godz. 13 – 14 - „Kupujemy mieszkanie z rynku wtórnego. Porady praktyczne”. Ewa Terszel, Metrohouse&Partnerzy godz. 14 – 15- „Ile można zaoszczędzić przy zastosowaniu pomp ciepła i studni głębinowych w budownictwie jedno i wielorodzinnym”. Jarosław Przyłucki, Odwierty.eu godz. 15 – 16 - „Co warto wiedzieć o zdolności kredytowej”. Temat przygotowany przez ekspertów Banku Pekao SA niedziela, 26 lutego godz. 12 – 13 - „Co warto wiedzieć o zdolności kredytowej”. Temat przygotowany przez ekspertów Banku Pekao SA godz. 13 – 14 „Mieszkanie w rozliczeniu”. Jak szybko i skutecznie zamienić mieszkanie na większe z Alior Bankiem? Temat przygotowany przez ekspertów Alior Banku godz. 14 – 15 „Ile można zaoszczędzić przy zastosowaniu pomp ciepła i studni głębinowych w budownictwie jedno i wielorodzinnym”. Jarosław Przyłucki, Odwierty.eu godz. 15 – 16 - „Kupujemy mieszkanie z rynku wtórnego. Porady praktyczne”. Ewa Terszel, Metrohouse&Partnerzy


Z widokiem na morze Ten rynek odporny jest na wahania koniunktury, a nawet na uderzenia kolejnych fal kryzysu. już ośrodkiem zdecydowanie całorocznym. Władze Gdańska, Sopotu i Gdyni, we współpracy z organizacjami turystycznymi (m.in. GOT) starają się usilnie uczynić z aglomeracji centrum konferencyjne na dużą skalę, które będzie promieniowało na cały kraj, jak również na kraje basenu Morza Bałtyckiego. To również jeden z elementów pobudzających rynek nieruchomości, zwłaszcza tych z górnej półki. W Trójmieście - jak czytamy w raporcie z rynku nieruchomości, przedstawionym przez firmę Ober Haus - zdecydowanie wzrosło zainteresowanie wynajmem luksusowych apartamentów w centrum miasta. Do grona takich klientów zaliczali się głównie menedżerowie dużych firm otwierających swoje oddziały w Trójmieście. Boom dotyczy nie tylko Trójmiasta, ale też sąsiadujących z nim mniejszych ośrodków jak: Władysławowo, Jurata, Puck. Jak grzyby po deszczu powstają tam luksusowe apartamentowce położone tuż nad brzegiem morza. Analitycy twierdzą, że przed Gdańskiem i resztą Trójmiasta otwierają się ogromne możliwości rozwoju rynku apartamentów ponieważ popyt będzie rósł, a podaż, we-

dług jednych zamyka się w 10, a zdaniem innych w zaledwie w 2 proc. ogólnej liczby oddawanych do użytku mieszkań. Gdańsk upatruje ostatnio swoje szanse w wykorzystywaniu powierzchni historycznego centru miasta. Plomby, rewitalizacja zabytkowych kamienic, a także zagospodarowywanie terenów wciąż nie ożywionych na nowo po wojnie, jak Wyspa Spichrzów. Oczywiście, jak w

cji i adaptacji starych budynków, zwłaszcza zaniedbanych, przedwojennych pensjonatów. Sztandarową inwestycją gdyńską w dziedzinie luksusowych lokali mieszkalnych są wspomniane już wieże Sea Towers, położone w sercu miasta, tuż nad morzem. Jednak właściwym kwartałem willowo – apartamentowym, który już od czasów przedwojennych zachowuje swój ekskluzywny

całym regionie stawia się też na tereny nadmorskie (Jelitkowo) położone w bezpośrednim sąsiedztwie plaż. Najbardziej ekskluzywna, a zarazem najdroższa część Trójmiasta – Sopot - zmaga się z brakiem odpowiedniej powierzchni terenów pod zabudowę. Letnia stolica Polski w rozwoju swojej bazy mieszkaniowej opiera się w tym segmencie na rewitaliza-

charakter jest Orłowo. Kryzys – jak już się rzekło - nie wywołał zapaści w tym sektorze budownictwa, developerzy nie ustrzegli się jednak wahań cenowych. Ogólnie źródła podają przedział 12 – 30 tys. zł za metr kw. jako średni koszt zakupu tego rodzaju lokalu. W Gdańsku odpowiednie wielkości wynoszą 7,5 i 25 tys. zł. POR

Profesjonalizm i komfort Dbałość o jakość, profesjonalizm w kontaktach z klientami, kontrahentami i pracownikami, a także wiarygodność oraz terminowość – to cechy firmy A.W. Klima. Rafał Korbut r.korbut@expressy.pl A.W. Klima ma ugruntowaną pozycję na rynku i doświadczenie w branży wentylacji i klimatyzacji. Jest to firma rodzinna, która na rynku istnieje już od 1981 roku. Od początku swojej działalności specjalizowała się w wykonywaniu instalacji wodnokanalizacyjnych, c.o. i gazowych, a także systemów wentylacji. Z biegiem lat to właśnie obróbka powietrza, jego dystrybucja i regulacja stały się wiodącą dziedziną przedsiębiorstwa. Przy czym zakres działalności został poszerzony również o projektowanie. Cztery lata temu A.W. Klima zainwestowała w nowoczesne, sterowane komputerowo, maszyny do obróbki blach cienkich. Większość elementów na potrzeby realizowanych robót jest wykonywana we własnym zakresie. To gwarantuje bardziej elastyczne podejście do nieprzewidzianych zmian projektowych, pojawiających się już w trakcie realizacji zadania, a tym samym nie naraża inwestora na zwłokę. Dzięki własnym elementom wentylacyjnym A.W. Klima jest też konkurencyjna cenowo. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, w paź-

Fot. Rafał Korbut

Jego rozwój na Wybrzeżu jest w pełni zasłużoną konsekwencją szczególnego położenia i wszechstronnego rozwoju tego regionu. Pomorze (i Trójmiasto) już od dłuższego czasu plasuje się w ścisłej czołówce miejsc najlepszych do zamieszkania a naszym kraju. Określa się je jako „biegun szczęścia” biorąc pod uwagę w badaniach walory przyrodnicze, sytuację ekonomiczną, zaplecze kulturalne i perspektywy rozwoju regionu. Posiadanie apartamentu (całorocznego lub sezonowego) Trójmieście jest oznaką prestiżu, swoistą nobilitacją dla osób znanych i dobrze sytuowanych. Do mediów raz za razem trafiają informację o zakupie luksusowego apartamentu w Trójmieście przez takie osoby jak: Aleksandra Kwaśniewska, Cezary Żak (Neptun Park w Jelitkowie), Cezary Pazura, (Sea Towers w Gdyni) Mateusz Kusznierewicz czy Marta Kaczyńska (Riwiera Orłowska). Nie ma w tym nic dziwnego – mówi Paweł Urban, doradca ds nieruchomości w Noble Bank - Region rozwija się dynamicznie, a lokowanie w mieszkania na terenie Trójmiasta, nie skazuje inwestycji na „bezproduktywność” po sezonie. Nawet Sopot staje się

Siedziba firmy mieści się w Rumi na ul. Sobieskiego 41 (przy drodze krajowej nr 6). dzierniku 2009 roku firma skatalogowała produkowane elementy wentylacyjne i wprowadziła je do sprzedaży. Od tego momentu A.W. Klima to nie tylko nazwa firmy, ale także marka produktu. O jakości wykonanych robót świadczą liczne podziękowania oraz listy referencyjne od inwestorów i generalnych wykonawców. Do grona lojalnych klientów A.W. Klima można zaliczyć wielu lokalnych deweloperów i duże firmy budowlane.

Wśród przedsięwzięć zrealizowanych przez firmę są obiekty użyteczności publicznej, przemysłowe, handlowe, sportowe, rozrywkowe i mieszkalne. Spośród licznych przykładów można wymienić centrum biurowe Zarządu Morskiego Portu Gdynia, Centrum Handlowe „Kaszuby” w Wejherowie, Centrum Budowlane „Castorama” w Koninie, Hotel Majewski w Malborku, czy kryta pływalnia z zapleczem w Kościerzynie.


www redakcja@gwe24.pl

OGŁOSZENIA

9


OGŁOSZENIA

www redakcja@gwe24.pl

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM SPRZEDAM mieszkanie 54 m2, w Wejherowie, ul. Harcerska, parter, 4 pokoje, tel: 502 319 938 GDAŃSK Osowa, ul. Letniskowa, 188/1996 m2, media, zaplecze, graniczy z jeziorem, wolne, tel: 504-493-707 MIESZKANIE 2 pok, 45 m, wys. parter, plus garaż w 2p budynku, pełna własność, Rumia Janowo, 265 tys, tel. 506 972 999 2 POKOJE z ogródkiem i miejscem, garaż, Gdynia, Kielecka, 439 tys, tel. 601 29 72 po 18, tel. 661 712 389 DZIAŁKĘ budowlana uzbrojona 1104 m kw na osiedlu domków jednorodzinny w Charbrowie 9 km od Łeby, tel. 693 677 802 MIESZKANIE 62 mkw, 3 pokoje, 1p, ciepłe i słoneczne w Cewicach, tel. 663 691 385 SPRZEDAM ziemię rolną z łąkami i budowlaną z bezpośrednim dostępem do jeziora i z cyplem na mazurach, tel. 601 650 187

balkon, tel. 600 457 172 WEJHEROWO wynajmę mieszkanie, 1piętro, 2 pokoje, kuchnia,o pow. 42 m. posiada balkon i piwnice, tel. 665 265 863 WYNAJMĘ kawalerkę, 2-pokojowa, 32 m2 na Ujescisku, słoneczne, wszystkie media, 800 zł + opłaty + kaucja, tel. 511 525 601

POSZUKUJĘ

MOTORYZACJA SPRZEDAM SPRZEDAM Golf IV, 2003 r., przebieg 172 tys. km, poj. 1,9 TDI, 130 km, 3 drzwiowy, cena: 16.900 zł, tel. 505 896 681

KUPIĘ ABSOLUTNIE każde auto kupię!!!! Może być uszkodzone lub bez opłat, szybki dojazd, gotówka i umowa do reki, tel. 668 193 771 KUPIE auto każdej marki w cenie od 100 zł do 20000 zł, Trójmiasto i okolice, tel. 792 27 22 27

INNE

ODSTĄPIĘ działająca pizzerie w dobrym miejscu blisko stadion szkoła stali klienci, tel. 508 089 922

ABSOLUTNIE każde auto kupię!!!! Może być uszkodzone lub bez opłat, szybki dojazd, gotówka i umowa do reki, tel. 668 193 771

ZIEMIA 5h z 3-ma wytyczonymi działkami budowlanymi z bezp. dostępem do jeziora i z cyplem na mazurach, tel. 601 650 187

SM-CAR mechanika, elektryka, blacharstwo, konserwacja podwozia, zawieszenia, hamulce, inne, Gdynia, tel. 508 022 006

KUPIĘ

EDUKACJA

ZAMIENIĘ ZAMIENIĘ mieszkanie, 48m, 4p, 3 pokoje, balkon, słoneczne, komunalne, na mniejsze, tel. 512 929 238

OPIEKUNKI osób starszych – Niemcy, oferujemy legalną pracę, atrakcyjne zarobki, wyjazdy w sprawdzone miejsca, tel. 509 892 777 FIRMA Promeco S.A. z siedziba w Gościcinie zatrudni monterów elektryków. Wymagania: wykształcenie zawodowe elektryczne, umiejętność czytania schematów elektrycznych, znajomość komponentów elektrycznych. Wymagane doświadczenie przy montażu rozdzielnic elektrycznych. Mile widziana znajomość j. anielskiego. Praca od zaraz, tylko w Polsce. CV przesłać na adres e-maila: kadry@promeco.pl lub skontaktować się tel. /58/ 6772727

SZUKAM PRACY

USŁUGI KAFELKOWANIE, wolne terminy, wysoka jakość, luty, marzec taniej, tel. 609 286 744

TOWARZYSKIE ZWIERZĘTA ODDAM kocurka długowłosego biało czarny z puszystym ogonkiem 5 miesięczny czysty i wrażliwy Gdańsk, tel. 513 339 165

RÓŻNE SPRZEDAM kredens drewniany, wysoki połysk, tel. 513 005 898 MIĘKKA mata dla dziecka do leżenia, przewijania i jako materac do zabawy, kolor pomarańczowy, 85cm x 75cm, dwustronna, z jednej strony 75 proc. bawełny i 25 proc. poliester, z drugiej 100

proc. bawełny, nowa, 20zł, tel. 505-567-034 KURTKI wiosenne dziewczęce, polarowa beżowa, rozm.104, wiatrówka beżowa z kapturem, rozm.98, jasnoróżowa z kapturem, rozm.110, beżowa z haftem, rozm.110, stan idealny, 10zł/szt, tel.505-56-70-34 PIECYK gazowy, przenośny promiennik do ogrzewania, nowy, trójstopniowa regulacja mocy, wyłącznik antyprzechyłowy, system sprawdzający poziom tlenu, kontrolka płomienia, reduktor w zestawie, 150 zł, tel. 512-87-59-55 KURTKI skórzane zamszowe, 4 kolory beżowy, brązowy, czerwony, jasny, zapinane na guziki lub zamek, krótkie i w formie płaszczyka z paskiem, na podszewce, z kieszeniami, nie używane, 50 zł/ sztuka, tel. 505-567-034 FOTEL na 4 obrotowych kółkach, kolor ciemnobrązowy, z weluru, 70cm x 65 cm, wys. 90cm, poręcze drewniane rzeźbione, nie używany, 50 zł, tel. 505-567-034 STYLOWE biurko drewniane, lakierowane na wysoki połysk, kolor brązowy, szer. 120 cm, dł. 60 cm, wys. 74 cm, po lewej stronie szafka na klucz z 3 szufladami, pod blatem 2 szuflady, stan idealny, 200 zł, tel. 505-567-034 NOWA zmywarka kuchenna Bosch SMS50E08EUW, szer. 60 x wys.85 x gł.60, kolor srebrny, na 13 kompletów, funkcje dodatkowe, 1000 zł, tel. 505-567-034 PIECYK gazowy REM 450 CR do ogrzewania, przenośny, na kółkach, szer. 330 x wys. 760, waga 11 kg, 270 zł, tel. 512-875-955

tyną, zapinane na zamek i rzepy, wewnątrz futerko,, firmy Falcon, stan idealny, zadbane, 20 zł, tel. 505-567-034 SZKLANE 3 butle do wina, szerokootworowe, w wiklinowym i plastikowym koszu, mocne wiklinowe uchwyty, łatwy i praktyczny balon do przenoszenia, wiklina ręcznie robiona, butle o dużej i małej pojemności do domowego wina, 40 zł/sztuka, tel. 505-567-034 KALOSZE dziewczęce, rozm. 28, kolor fioletowo-różowy w kwiatki, stan idealny, 10zł, tel.505-5670-34

11

fon, odległość 300 m, cena: 80 zł, Wejherowo, tel. 507 543 912 MATA dziecięca, kształt Lew, z pałąkiem z zabawkami, kolor: pomarańcz + żółty + niebieski, cena: 40 zł, Wejherowo, tel. 507 543 912 SPRZEDAM suknie ślubną rozmiar 38-40 cena: 250 zł, tel. 508-274-302 SPRZEDAM kanapę składaną, tapicerka czerwona w bd. stanie, 100 zł, tel. 607 931 506 SPRZEDAM 2 fotele, tapicerka szaro czarna w bd. stanie, 100 zł, tel. 607 931 506

SPRZEDAM suknie ślubną rozmiar 38-40 cena 250 zł, tel. 508-274-302

SZTUĆCE posrebrzane, 24 sztuki, cena 550 zł, tel. 507 384 574

SKRZYPCE antyk i nowe wykonane przez mistrza lutnika oraz osprzęt, tel. 693 588 649

PRZYJMĘ trochę terakoty na podłogę w kuchni i paneli podłogowych, tel. 692 414 947

SPRZEDAM nową, niemiecką, automatyczną maszynę do szycia z wolnym ramieniem, maszyna ma 21 ściegów (w tym owerlok zwykły i ukośny), cena nabycia w sklepie: 240 zł, tel. 790 734 939

SPRZEDAM obuwie, rożne, większa ilość, po likwidacji sklepu, tanio, cena do negocjacji, tel. 510 118 155

SPRZEDAM albę dla dziewczynki z bolerkiem, torebka, gratis ozdoby na okno, k/Wejh., tel. 506 295 619 SPRZEDAM akcesoria do akwarium dla rybek – dwa dotleniacze, jeden filtr, siatka, muszelki, kotnik do młodych rybek, korzenie, roślinki sztuczne, kamyczki, Wejherowo, cena całość: 80 zł, tel. 664 750 648 SPORTÓWKA firmy Bertoni, niebieska, przednie koła kręcone, cena: 180 zł, Wejherowo, tel. 507 543 912

KOZAKI skórzane dziewczęce, rozm. 27, kolor złamany róż z pla-

NIANIA elektryczna firmy Baby-

ISSN 2083-9421 SKŁAD: Alfa Skład Łukasz Bieszke DRUK Agora SA (Piła) NAKŁAD 15 000 egzemplarzy redakcja@expressy.pl www.expressy.pl WYDAWNICTWO NORDAPRESS PPHU, 84-200 Wejherowo, ul. Gniewowska 7,

NIP 588-131-07-65 BIURO REKLAM Dyrektor ds marketingu Ireneusz Gołojuch tel. 604 414 540 i.golojuch@expressy.pl Daniel Kwiatkowski d.kwiatkowski@expressy.pl tel. 664 783 834

JEŻELI ktoś ma na zbyciu kuchenkę, stolik pod telewizor, trochę terakoty do kuchni, paneli chętnie przyjmę, tel. 692 414 947 SPRZEDAM suknie ślubną, rozmiar 38-40 cena 250 zł, tel. 508-274-302 SPRZEDAM szafę trzydrzwiowa drzwi z lustrami, szer. 247 wys. 207, cena: 650 zł, tel. 506 127 253 RUSZTOWANIE warszawskie kupię, tel. 506 901 706 KUPIE stare książki, podręczniki, zeszyty gazety gazetki 15zl/100kg z terenu Wejherowo, Reda, Rumia, nr tel 514 426 998

WEJHEROWO komunalne 76 m, 4 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, ogrzewanie gazowe, centrum, po remoncie, zamienię na mniejsze za dopłatą, tel. 510 118 155

DO WYNAJĘCIA WYNAJMĘ mieszkanie w Gdyni, ul. Traugutta 2, I piętro, o pow. 36 m2, pokój + kuchnia, 1000 zł + opłaty + kaucja, tel. 513 005 898 MAM domek gospodarczy do wynajęcia, Luzino, 450 m-c, 668 319 068, 664 775 835 WEJHEROWO, wynajmę box na hali pomorskiej, 21 m2 850/mc, tel. 792 001 999 GDAŃSK 2 pokoje nowe, umeblowane, blisko centrum, na dłużej, tel. 725 773 908 WYNAJMĘ mieszkanie w Rumi Janowie, 2 pokoje, kuchnia, balkon, na 3 piętrze, umeblowane, tv, agd, pralka, kafle, 850 + opłaty, kaucja, 800 zł, dzwonić: 511 275 929 WYNAJMĘ mieszkanie 2 pokojowe, umeblowane, tv, agd, na parterze, 800 i opłaty i kaucja, 500 zł, dzwonić na numer 58 665 82 94 WEJHEROWO - mieszkanie 2 pok. do wynajęcia, nowy budynek 2 piętrowy, niski czynsz, duży

KOREPETYCJE z fizyki i chemii w tym uczę matematyki, Wejherowo, tel: 58 677 01 50 KURS paznokcia – akryl, żel, zdobienie, Gniewino – zapisy, tel. 517 981 615, email: izka-34@o2.pl

SPRZĘT ELEKTR. KOMPUTERY TELEFONY INNE SPRZEDAM kino domowe Panasonic, stan bardzo dobry, srebrne, 5 głośników + subwoofer, Wejherowo, 350 zł, tel. 784 808 700 SPRZEDAM 2 startery PLAY FRESH ze stanem konta 70 zł na każdej w cenie, 30 zł za sztukę Wejherowo, tel. 784 808 700

PRACA DAM PRACĘ

REDAKCJA Wejherowo 84-200, ul. Gniewowska 7 fax: 58 736 16 92 tel. 58 736 33 22 REDAKTOR NACZELNY: Piotr Ruszewski DYREKTOR HANDLOWY: Rafał Laskowski

DZIENNIKARZE: Robert Purzycki, Andrzej J. Gojke, Łukasz Krzemiński, Rafał Korbut, Daria Dunajska Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń.

reklamy@expressy.pl BIURO OGŁOSZEŃ ogłoszenia@expressy.pl Wejherowo 84-200, ul. Gniewowska 7 tel. 58 736 33 22 Rozpowszechnianie redakcyjnych materiałów publicystycznych bez zgody wydawnictwa jest zabronione.


12

SPORT

www redakcja@gwe24.pl

Grand Prix PŚ z Gruchałą bez formy

Oby nie ostatnie miejsce SIATKÓWKA | Już tylko walka o zajęcie przed ostatniego miejsca w tabeli przed fazą play-off pozostała siatkarzom Lotosu Trefla Gdańsk. Podobny los spotkał również ekipę Indykpol AZS Olsztyn, która co jest już pewne będzie o dziewiątą lokatę korespondencyjnie rywalizować z gdańszczanami. Obie wspomniane

ekipy nie mają już szans na dogonienie drużyn plasujących się wyżej i są skazane na rywalizację o przedostatnią pozycję również na koniec sezonu. W najbliższą niedzielę podopieczni Dariusza Luksa udadzą się do Kielc, gdzie z miejscowym Fartem rywalizować będą o kolejne punkty. Dominik Pankowski

Fot. Ł. Krzemiński

Fot. www.asseco.prokom.pl

Czas na rewanż

SIATKÓWKA | Siatkarki Atomu Trefla Sopot w półfinale rozgrywek o Mistrzostwo Polski trafiły na zespół, któremu mają coś do udowodnienia. Mowa tu o drużynie TAURON MKS Dąbrowa Górnicza, która nie tak dawno w finale Pucharu Polski pokonała Atomówki. - Dąbrowa w tym sezonie gra bardzo zespołowo i jest to mocny przeciwnik. Jednym z naszych atutów będzie na pewno boisko, dlatego

Zwycięski POLSKI Trefl

cieszę się, że tą rywalizacje zaczniemy u siebie. Zawsze lepiej się gra przy własnej publiczności i kibicach. Na pewno będziemy chciały zrewanżować się za finał Pucharu Polski - mówi przed meczem Katarzyna Konieczna. Oba mecze kibice będą mogli oglądać w ERGO Arenie. Pierwszy już jutro o godz. 14:30, natomiast drugą potyczkę zaplanowano na niedzielę o godz. 18:00. Dominik Pankowski

KOSZYKÓWKA | Po radości z wywalczenia Pucharu Polski pora na dalsze treningi. W głowach koszykarzy Trefla Sopot pozostają już tylko myśli związane z następnymi meczami.

Ogniwo już trenuje RUGBY | Informowaliśmy już Państwa o przygotowaniach rugbistów z Gdańska, teraz pora na tych z Sopotu. O plan i przebieg przygotowań drużyny Ogniwa Sopot zapytaliśmy samego trenera, Jarosława Hodure. - Przygotowania zaczęliśmy od początku lutego, co jest spowodowane tym, że mecze ligowe zaczynamy grać od 14 kwietnia. Zawodnicy chodzą na siłownię, korzystamy z treningowej hali w ERGO Arenie i raz w tygodniu prowadzimy zajęcia na Świerzym powietrzu. O ile pogoda pozwoli i będzie przygotowany nasz obiekt zaczniemy odbywać

zajęcia też na nim. Co do dalszych przygotowań, to chcemy rozegrać cztery sparingi przed inauguracją rozgrywek, natomiast jeżeli chodzi o obóz, to mamy zaplanowany w połowie marca i odbędzie się on prawdopodobnie w Cetniewie. Dominik Pankowski

- Woda sodowa nam nie odbije. Puchar Polski to dla nas na pewno sukces, ale przede wszystkim przetarcie i próba sił przed kolejnym etapem w lidze. Teraz liczy się tylko najbliższy

mecz - zapewnia przed sobotnim meczem obwodowy Trefla, Łukasz Wiśniewski. Nam pozostaje tylko liczyć, że jego słowa będą odzwierciedlały nie tylko następne wyjazdowe

spotkanie z Energą Czarnymi Słupsk, które będzie transmitowane na antenie TVP Sport o godz. 17:00 ale i też resztę ligowych spotkań.

O kilka słów odnośnie sił przed II etapem Tauron Basket Ligi oraz perspektywy kadry Polski poprosiliśmy kapitana Trefla, Filipa Dylewicza.

- Nikt w drużynie na szczęście nie narzeka (śmiech). Częstotliwość meczów nie jest zabójcza. Gramy praktycznie co tydzień, więc jest czas na taktykę, trening i regenerację.

Po zwycięstwie pora na dalsze nie łatwe mecze. Zgodzisz się z tym? - To nie będzie żadne zaskoczenie, jeżeli powiem, że już do końca sezonu nie będzie łatwych spotkań. Mogą się tylko trafiać te, w których zagramy tak dobrze, że wynik będzie wysoki.

Chciałbym Cie zapytać o Twoich kolegów pod kątem kadry narodowej. Wielu fachowców głośno mówi, że dobrze by było, gdyby jak najwięcej Was się w niej znalazło. Jak Ty o tym myślisz? - Jak by nie spojrzeć na nasz zespół,to jest pięciu czy sześciu graczy, którzy na pewno będą brani pod uwagę przy ustalaniu

kadry Polski. Oczywiście fajnie byłoby jak najwięcej kolegów z drużyny zobaczyć w kadrze. Nasze zgranie z klubu z całą pewnością pozytywnie wpłynęłoby na poziom gry. A co powiesz o tym, że w polskiej lidze coraz więcej widzimy Polaków odgrywających ważniejsze role w zespołach ? - Obrazuje to, że krajowy zawodnik to nie jest zapchaj dziura, tylko, że zatrudnienie i opieranie składu na polskich koszykarzach, którym zależy na sukcesach klubu przynosi spore korzyści, czego myślę jesteśmy przykładem.

Jak wyglądają wasze siły przed tym II etapem?

Najtrudniejszy rajd w Polsce jechałem – mówił po pierw- RAJD | Dominacją jednego zawodnika zakończyła się szym dniu późniejszy zwycięz- pierwsza eliminacja rajdowych mistrzostw Polski. ca Kajetan Kajetanowicz. Wysoki stopień trudności nie przeszkodził Kajetanowiczowi i Baranowi w znakomitej, niemal bezbłędnej jeździe i zdominowaniu sobotniego dnia zmagań. Załoga Lotos Dynamic Rally Team wygrała wszystkie odcinki pierwszej pętli 8RLBC i miała 1:33 minuty przewagi nad Tomaszem Kucharem, zajmującym drugą pozycję. W niedzielę sytuacja się nie zmieniła i Kajetanowicz potwierdził swoją dominację. (ŁuK) Fot. Ł. Krzemiński

Zimowa sceneria, trudne warunki na drogach i dominacja Kajetana Kajetanowicza z pilotem Jarosławem Baranem – tak można scharakteryzować 8 rajd Lotos Baltic Cup. Rajd po raz drugi rozpoczął się prologiem w trójmiejskiej ERGO Arenie. Najszybszy na niespełna 2 km prologu w okazał się Tomasz Kuchar wraz z Danielem Dymurskim jadący Subaru Imprezą. Jak się później okazało wyniki prologu zostały anulowane i na nic zdała się dobra jazda Tomasza Kuchara. - To jeden z najtrudniejszych rajdów w jakich kiedykolwiek

D. Pankowski

SZERMIERKA | W dniu dzisiejszym od godz. 9 oraz jutro od godz. 8 w hali widowiskowej AWFiS w Gdańsku, kibice będą mogli podziwiać światową czołówkę żeńskiego floretu. W gronie zawodniczek reprezentujących Polskę znajdzie się jednak nasza największa gwiazda, którą jest Sylwia Gruchała. - Z powodu naderwania mięśnia trójgłowego ramienia Sylwia miała przerwę w treningu i jej występ w Grand Prix Pucharu Świata Dwór Artusa jest niepewny- informował nas Ryszard Sobczak, prezes Sietomu AZS AWFiS Gdańsk. Już dziś wiemy jednak, że Sylwia wystartuje, choć sama zaznacza, że na ten moment o dobrej formie nie może być mowy - trudno mówić o formie po kontuzji. Sylwia jednak wystąpi, bo zawody są na tyle ważne, gdyż do zdobycia będą punkty w ramach kwalifikacji olimpijskich. Dominik Pankowski

Awans Wybrzeża PIŁKA RĘCZNA | Szczypiorniści drużyny Spójnia Wybrzeże Gdańsk po ostatniej wygranej z ekipą z Kościerzyny 28:25 awansowali na trzecią pozycję w tabeli i posiadają aktualnie 20 punktów. Ich przyszły wyjazdowy przeciwnik, czyli KS Wójcik Meble-Techtrans Elbląg posiada ich o połowę mniej, przez co zajmują oni 10 pozycję.

Ten klub walczy o utrzymanie W pierwszym meczu tych drużyn górą byli gdańszczanie wygrywając 32:23. - Nie sugerowałbym się poprzednim wynikiem. Dla nas mecze wyjazdowe to bardzo trudny egzamin i podobnie będzie w Elblągu. Ten klub walczy o utrzymanie i będzie grał o wszystko. Na pewno będą starać się wygrać to spotkanie i będzie ono zacięte - zapowiada drugi trener, Damian Wleklak. Dominik Pankowski

Eliminacje Amatorskich Mistrzostw Polski SPORTY ZIMOWE | Jeśli ktoś uwielbia białe szaleństwo, to koniecznie powinien spróbować swoich sił wraz ze swoimi przyjaciółmi w XVII Amatorskich Mistrzostwach Polski w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie „Family Cup” 2012. Impreza odbędzie się w nadchodząca niedzielę o godzinie 11:00 w Sopocie na Łysej Górze, zapisy od godziny 9:00 do 10:30. Organizatorzy wymagają od uczestników posiadania

kasku, który oczywiście ma zapewnić bezpieczeństwo startującemu. Oczywiście na wszystkich, którzy wpłacą wpisowe wysokości 15 zł czeka możliwość wylosowania lub wygrania nagród, poczęstunek oraz ubezpieczenie na czas zawodów. Zwycięscy poszczególnych kategorii zakwalifikują się do ogólnopolskiego finału, który będzie miał miejsce w Czarnej Górze na początku marca. Dominik Pankowski

Express Gdansk Sopot 22  
Express Gdansk Sopot 22  

SOPOT |Sopocki Punkt Interwencji Kryzysowej rozpoczął zapisy do grupy korekcyjno–edukacyjnej dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Zajęci...