Page 1

Clasificació de les energies 1- Copia la següent taula.

Fonts d'energia segons la seva naturalesa Energia primària

Energia secundària

Embassament d'aigua

Electricitat

Vent

Gasolina

Sol

Gasoil

Llenya

Gas Butà

Carbó Petroli Gas natural

2- Escriu la diferència entre fonts d'energia primària i secundària.

3- Omple les cel·les amb el nom de 4 energies renovables i 4 energies no renovables. Energies Renovables

No renvables

4- Escriu la diferència entre fonts d'energia renovables i no renovables.

Classificació d'energies  

Classificació