__MAIN_TEXT__
feature-image

7 minute read

Topic Natuur

Hommersum bloeit op!

Door de intensievere bebouwing, de trend om kleine tuinen onderhoudsvriendelijk te maken met veel grind en harde materialen en intensieve landbouw, neemt het aantal vogels en insecten drastisch af. Er zijn gemeenten die rotstuinen verbieden omdat deze teveel warmte vasthouden, waardoor de temperatuur merkbaar hoger is. Bij gras en voortuinen met bloeiende tuinen is dat niet het geval. Daarnaast bieden bloeiende eenjarige planten, vaste planten, struiken en bomen ook voedsel- nest- en vluchtmogelijkheden voor de dierenwereld.

Ook de landbouwgrond ondergaat een verandering: op fietstochten kom je steeds vaker bloeiende bermen en hagen tegen, omdat boeren milieubewuster worden en zo niet alleen de leefomstandigheden van bijen, vlinders, patrijzen en dergelijke verbeteren, maar ook hun imago!

Een positief voorbeeld zagen we vorig jaar in het kleine dorpje Hommersum, direct aan de grens bij Heijen: het bloemenweide project. Het idee hiervoor ontstond tijdens een traditionele boerenkoolmaaltijd aan het eind van het jaar van de besturen van de ‘Heimat- und Hommersumer Heimat- und Verschönerungsverein (HVV)’ en ‘Trägerverein Alte Schule Hommersum’. Maar het bleef dit keer niet bij alleen woorden: het idee werd steeds concreter, totdat er een goed plan op tafel lag: er moesten gebieden met wildbloemen komen.

Zaaien

De boeren waren ook snel enthousiast over deze actie en ze stelden delen van hun land gratis ter beschikking. Meer dan 10.000 vierkante meter kwam zo beschikbaar en de nodige vragen rezen: Welke planten zijn geschikt? Wanneer moet je zaaien? Hoe maak je reclame voor het project? Hoe regel je de financiering? Een klein voorbeeld van de problemen die onverwacht oppopten: het zaaien zou in eerste instantie gebeuren met een door de ‘Treckerfreunden Hommersum-Kessel’ gerestaureerde historische zaaimachine. Maar dat lukte niet omdat de zaden verschillend van afmeting waren en de oude machine daarvoor niet geschikt was. Daarom kreeg een loonwerker de opdracht om het zaaien met een andere speciale machine uit te voeren. Toen het dan tijd was om in te zaaien was het veel te droog, en moest het zaai-moment steeds weer worden uitgesteld. Zo zie je dat menselijk ingrijpen in de natuur schadelijk is voor dieren en voor het klimaat op de lange termijn.

Sponsors

Omdat het lang droog leek te blijven besloten ze om in de stofdroge aarde te zaaien en daarna de bloemenweide te beregenen. Ondertussen werd met huisaan-huisflyers, persberichten in de lokale en regionale Duitse pers en een eigen website, reclame voor de bloemenweide gemaakt. Geïnteresseerden konden voor een klein bedrag een eenjarige sponsoring aangaan om het project te financieren. Waren de organisatoren in het begin nog sceptisch over deze manier van financiering, al snel sloeg de stemming om: niet alleen mensen uit Hommersum, maar mensen uit de hele Kreis Kleve deden mee met kleine en grote bedragen. Zo waren de kosten voor zaden, de loonwerker en de beregening binnen enkele dagen gedekt. De opbrengst was zelfs voldoende om buiten de gemaakte kosten, nog andere projecten te financieren: tien fruitbomen zijn geplant en vijftig nestkasten, gemaakt door medewerkers van het ‘ArbeitsGewöhnungsHilfe des Berufsbildungszentrum Kleve e.V.’, een project van de Stadt Kleve zijn uitgedeeld aan geïnteresseerden en sponsoren. Alle sponsoren kregen bovendien een zakje van het zaaigoed voor hun eigen tuin of berm en zo verschenen overal in Hommersum de wildbloemen!

Diversiteit

Door het gemengde zaadgoed bloeiden op verschillende tijdstippen telkens andere planten en konden de insecten altijd bloeiende planten vinden. Na het bijenbrood kwamen de korenbloemen en de klaprozen, de Kapucijner, Lupinen en klaversoorten totdat de grote zonnebloemen uiteindelijk het kleurrijke plaatje in de herfst afrondden. Je kon veel soorten vlinders, bijen en kevers spotten. Hazen, konijnen, fazanten en patrijzen vonden voedsel en dekking in de visueel aantrekkelijke bloemenvelden. Om het belang van zo’n veelzijdig ecosysteem onder de mensen te brengen, organiseerden de initiatiefnemers een informatiedag. Eind juli kon iedereen gratis deelnemen aan een rondleiding door de bloeiende weide. Helaas zorgde het coronavirus ervoor dat er maar een beperkt aantal mensen kon meedoen. De heer Ahrendt van het Naturschutzzentrum Kleve toonde de dertig geïnteresseerden de planten en dieren die daar te zien waren. En hij kon veel informatie en adviezen geven die bruikbaar zijn in de eigen tuin!

In 2021 is een vervolgproject gepland in gebieden waar meerjarig geplant en gezaaid kan worden. Hier vinden insecten niet alleen bloemen maar ook de stengels. Daarin kunnen sommige insectensoorten hun eitjes leggen, waarmee de kansen op langdurige overleving van deze soorten groter worden. En natuurlijk zorgen deze bloemenweiden ervoor dat het in en om Hommersum steeds mooier wordt. Daarom nodigen wij u graag uit om op de fiets of lopend ons mooie dorp te bezoeken.

Meer informatie over het Hommersumer Bloemenweide 2020 project is te vinden op de website

www.bluehwiese.jimdofree.com.

De weg van het coronavaccin

De laatste tijd hebben we in de apotheek veel vragen gehad over de coronavaccins. Mag ik het vaccin gebruiken met mijn medicijnen? Wat voor bijwerkingen kan ik verwachten van het vaccin? Hoe goed is het vaccin dat ik krijg? Is het vaccin veilig? Kan ik voor een bepaald vaccin kiezen? Mijn partner krijgt wel een vaccin en ik nog niet, hoe kan dat? Ik ben zwanger, mag ik het vaccin krijgen? Wanneer beschermt het vaccin mij?

Op internet gaan veel verhalen rond over de coronavaccins. Een aantal artikelen bevat betrouwbare informatie, maar er staan ook veel verhalen op internet en in andere media met informatie die niet klopt. Op de website van het RIVM, de verschillende GGD’s, op www.thuisarts.nl en www.apotheek.nl is veel betrouwbare informatie te vinden. Als u liever belt, kunt u ook met het publieksinformatienummer van de overheid bellen. Uiteraard kunt u altijd terecht bij uw huisarts of apotheker. We geven niet alleen informatie, maar we hebben ook een belangrijke taak bij het vaccineren. Als huisartsen en apothekers werken we heel veel samen om mensen te kunnen vaccineren. Er moet veel werk gebeuren voordat het vaccin in een spuitje wat uiteindelijk aan u toegediend kan worden. De huisartsen moeten uitnodigingen versturen en de vaccins moeten in goede koelkasten bewaard worden totdat u het vaccin krijgt. Daarna moeten ze op tijd op de priklocatie gebracht worden zodat het vaccin op de juiste temperatuur is als u het vaccin krijgt, het vaccin moet nauwkeurig uit de flacons gehaald worden zodat er geen vaccins verspild worden en er moet schoon gewerkt worden. Dit moet allemaal nauwkeurig gebeuren zodat u een goed vaccin toegediend krijgt. Huisartsen en apothekers hebben samen regelmatig overleg hierover en we helpen elkaar waar dat nodig. Dit doen we om ervoor te zorgen dat u zo snel mogelijk gevaccineerd wordt met een vaccin dat voor u het beste is.

Maud Koch

‘Levensakker’ praktijk voor Natuurgeneeskunde Spirituele begeleiding, Bezinningsweek én de Levensakker Massage Opleiding’

Gemma van den Akker uit Siebengewald voert met haar ruim 30 jaar werkervaring als natuurgeneeskundig therapeut haar eigen praktijk.

Zoals zij in haar boek: ‘Pleidooi voor de Ziel’ al beschrijft (zie elders in deze Topic), zorgt vooral het betrekken van de innerlijke kern ervoor dat de weg vrijkomt voor genezing. Daarom werkt Gemma tijdens de individuele consulten het liefst met de zogenoemde ‘Helend Hart sessies’. Waarbij bewustwording leidt tot genezing van binnenuit. Die innerlijke wereld blijkt steeds weer opnieuw de sleutel tot nieuwe vrijheid, ruimte en harmonie.

Ook tijdens de lessen van haar eigen ‘Levensakker Massage Opleidingen’ ligt de focus daarom op het leren verbinding maken, het invoelen, het leren contact maken met de gevoelslaag. Een bezield contact is hetgeen waardoor een lichaam zich aangesproken en aangeraakt voelt. Techniek alleen leidt niet tot de essentie. Haar studenten weten inmiddels uit ervaring hoeveel verschil dit maakt en blijven het liefst zo lang mogelijk in de gezellige en ontspannende lesavonden deelnemen. Mocht u ook zo’n wens hebben: Na elke module ontvangt u een erkend certificaat.

Vanuit de intense ervaring om zelf als patiënt door een diepe donkere periode te gaan, heeft Gemma de bevestiging gevoeld dat het betrekken van de ziel noodzakelijk is om verder te komen. Meer nog dan ooit daarvoor is duidelijk dat dít haar werkterrein is waarin zij haar belangrijke bijdrage levert.

Bezinningsweek Frankrijk (29 augustus t/m 4 september 2021)

In de Franse Bourgogne in het spiritueel centrum La Ripe Blanche vindt in 2021 wederom de Bezinningsweek voor innerlijke groei en bewustwording plaats van Gemma van den Akker, meer info op haar site.

Meer info: www.levensakker.nl