Page 1

Enterprise Europe Network Najväčšia svetová sieť na podporu medzinárodnej spolupráce malých a stredných podnikov  Viac ako 3000 pracovníkov vo vyše 600 pobočkách 54 krajín nielen Európskej únie 

Kontakt:

Partneri siete na Slovensku 

  

 

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania www.nadsme.sk BIC Bratislava www.bic.sk Slovenská obchodná a priemyselná komora www.sopk.sk Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov www.rpicpo.sk BIC Group s.r.o. www.bicgroup.sk I-Europa, s.r.o. www.euractiv.sk

Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov Enterprise Europe Network Reimanova 9 080 01 Prešov Tel: 051-7560 329,330 Fax: 051-7733 552 Web: www.rpicpo.sk mail: een@rpicpo.sk FB: RPIC Prešov

Obsah tejto publikácie nepredstavuje názor ani stanovisko Európskej komisie alebo RPIC Prešov. RPIC Prešov, Európska komisia, ani žiadna iná osoba pôsobiaca v ich mene, nie je zodpovedná za využívanie informácií, ktoré sú obsiahnuté v tejto príručke.

Podpora podnikania na dosah ruky


RPIC Prešov Enterprise Europe Network „Your business is our business“ Enterprise Europe Network pomáha malým a stredným podnikom. Prostredníctvom lokálnych partnerov Vám môžeme pomôcť ak hľadáte odpovede na tieto otázky: Neviete kde začať ak hľadáte medzinárodných partnerov?  Nemáte prostriedky pre uchádzanie sa o financovanie z EÚ?  Zaujímate sa o možnosti financovania Vášho podnikania? 

Našou misiou je: „Pomáhať malým podnikom, aby čo najviac využili možnosti Európskej únie.“ Sme tu pre Vás. Naši odborníci vám pomôžu nájsť medzinárodných obchodných partnerov, prístup k novým technológiám a možnosti financovania z EÚ. Poradíme Vám v otázkach týkajúcich sa duševného vlastníctva, medzinárodnej spolupráce alebo právnych predpisov EÚ a štandardov.

Naše služby: 

Registrácia v databáze záujemcov o medzinárodnú spoluprácu, či už obchodnú alebo technologickú



Vyhľadávanie partnerov na mieru Vašim požiadavkám



Monitorovanie aktuálnych medzinárodných veľtrhov, výstav a kooperačných podujatí špeciálne podľa Vašich potrieb



Asistencia pri organizovaní obchodných misií a účasti na kooperačných podujatiach



Bezplatné vzdelávanie formou školení, seminárov, či workshopov na rôzne témy s európskym rozmerom



Zasielanie informačného servisu mailom



Možnosti vyslovenia názoru k rôznym aktuálnym otázkam týkajúcich sa nielen Európskej legislatívy



Poradenstvo v oblasti priemyselného vlastníctva, noriem, štandardov a mnohých iných otázok

Podpora podnikania na dosah ruky  

Služby RPIC Prešov ako partnera jednej z najväčších sietí na podporu podnikania - Enterprise Europe Network.