Page 1

AMIGO/A LECTOR/A INVISIBLE Os libros que máis me gustaron foron: 1. …………………………………………………. porque ………………………………………...... …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………... 2. …………………………………………………. porque ………………………………………...... …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………... 3. …………………………………………………. porque ………………………………………...... …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………... Agora tócache buscar un destes libros, o que elixas... ou o que haxa na biblio (nunca se sabe!) porque llo vas recomendar a un membro do clube.

Eu ……………………………………………… recoméndolle a …………………………………………… este libro para que o lea durante estas vacacións:………………………….………………………………………………

Próxima reunión: luns 17 de xaneiro. Eu……………………………………………comprométome a ler…………………………………………………………………… …………………………………………… durante estas vacacións para poder compartir a súa lectura na próxima xuntanza. Asdo.:

Porto do Son,

de decembro de

de 2010

Clube de Lectura do IES de Porto do Son (decembro de 2010) Román Cerqueiro Landín e Ánxela Doval Méndez

Amigo/a lector/a invisíbel  

Actividade lúdica de fomento da lectura baseada no xogo do amigo invísibel.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you