Page 1

20  detsember 2012    

Tee ise detailkaart Insight Genesis ™ Simrad Yachting tõi turule detailkaardi tegemise tööriista   Simrad Yachting, maailma juhtiv mereelektroonika bränd, tutvustas täna revolutsioonilist detailkaardi  tootmise  tööriista,  Insight  Genesis  ™'i.  Insight  Genesis  on  võimas  online‐teenus,  mis  võimaldab  paadisõitjatel luua kohandatud kontuuriga kaarte oma lemmik kalapüügi ja ‐paadisõidu paikadest.    Insight  Genesis  kasutab  Simrad  NSS  Sport´iga  ühendatud  Broadband  Sounder'i  ja  StructureScan'i  andurite  sonari  salvestisi,  et  luua  detailseid  kaarte.  Kaardistades  varem  kaardistamata  vetes  või  kinnitades andemete õigsust, annab Insight Genesis paadisõitjatele uue taseme isiklikus kartograafias  ja olukorrateadlikkuses.    Tasuta kohandatud kaartide loomiseks kasutaja lihtsalt aktiveerib sonari salvestuse funktsiooni oma  Simrad´i multifunktsionaalsel seadmel, et salvestada kõik hilisemad sonari andmed SD mälukaardile.  Salvestatud  sonari  logifail  laetakse  üles  arvuti  programmi  abil  Insight  Genesis'e  pilvepõhisesse  teenusesse, kus see muudetakse detailseks kaardiks.    Kui  kaart  on  valmis,  saadetakse  e‐posti  teel  teade,  et  kaardiga  on  võimalik  tutvuda  internetis.  Kasutajad  saavad  kaarti  ja  sellega  seotud  sonari  andmeid  tasuta  vaadata  sisseehitatud  veebibrauseriga,  neile  antakse  ka  võimalus  osta  personaliseeritud  kaart    kasutamiseks  ühilduva  multifunktsionaalse  seadmega.  Insight  Genesis  kaardid  on  allalaadimiseks  kättesaadavad  eraldi  või  aastase tellimusega.    Leif  Ottosson,  Navico  tegevjuht:  "Insight  Genesis  toob  uue  põneva  funktsionaalsuse  taseme  Simrad  NSS  kasutajatele.  Paadisõitjad  saavad  luua  oma  kaarte,  et  täiendada  Navionics  ®  kartograafia  võimalusi.    "Sõltumata  sellest  kas  kasutad  Insight  Genesis't  olemasolevate  andmete  täpsustamiseks,  kaardistamata kivi tähistamiseks, või varem uurimata veekogu kaardistamiseks on Insight Genesis võti  kõige värskemate andmete saamiseks igal ajal ja igal pool. "    Insight  Genesis  teenus  pakub  nelja  võimalust  personaliseeritud  kaartide  vaatamiseks  ja  allalaadimiseks, põhiteenus ja veebivaataja on tasuta. Eraisikutel on võimalus osta oma kaart kolmel  viisil:    1.  Ühe  kaardi  allalaadimine,  mis  sisaldab  etteantud  kontuure,  sügavusi  ja  sügavusjooni,  mida  saab  kasutada ainult ühe registreeritud seadmega.    2.  Standartne  ühe  aasta  tellimus,  võimaldab  muuta  sügavuskontuuride  intervalle,  ühendada  mitu  lisatud  kaarti  üheks  kaardiks  ja  salvestada  kaarte  online  kontole,  et  neid  hiljem  taastada.  Samuti  suurendab see salvestuse pikkust, mida saab ühe korraga üles laadida, kahelt tunnilt neljale tunnile  ning suurendab registreeritud seadmete arvu kahelt neljale, kus allalaetud kaarti saab vaadata.    3. Preemium ühe aasta tellimus, mis lisab võimaluse pealiskihile kanda põhja‐  ja taimestiku ülevaate  kihid ja analüüsida muutusi mitme salvestuse vahel. Samuti suurendab registreeritud seadmete arvu  neljalt kuuele, millega saab kaarti vaadata.  lehekülg 1


lehekülg 2

Kõiki allalaetud  Insight  Genesis  kaarte  saab  salvestada  SD  kaardile,  Simrad  NSS  kaardiplotteriga  või  multifunktsionaalse seadmega kasutamiseks.    Uskumatult  võimas  vahend,  Insight  Genesis  pilvepõhine  server  pakub  paadisõitjatele  mugava  ja   turvalise koha reiside ja kaartide säilitamiseks, samuti võime ühendada mitu andmefaili suuremateks  kaartideks  ilma,  et  peaks  andmeid  salvestama  ja    töötlema  personaalarvutiga.  Andmeid  saab  salvestada  mitme  paadisõidu  jooksul,  andes  võime  luua  kaart  aja  jooksul  mis  suurendab  kaadi  hõlmatust  ja  kvaliteeti.  Lisaks  võimaldab  Insight  Genesis  tasuta  veebivaataja  inimestel  üle  vaadata  Broadband Sounder'i ja DownScan'i sonari salvestusi, et näha oma radasid ja vastavad kaarte, mis on  sateliidi kaardile kantud.    Insight Genesis koduleht valmib 20.detsembriks ja loob uue Simrad NSS Sport multifunktsionaalsete  seadmetega ühilduvaid kaarte.    Ühekordse  kaardi  hind  on  17,66€,  Standard  tellimus  92,04€  aastas  ja  Preemium  tellimus  277,97€  aastas.    Teavet  Insight  Genesis'e  kohta  saab  aadressilt  insightstore.simrad‐yachting.com/insightgenesis.  Lisateavet täieliku Simrad´i mereelektroonika valiku kohta aardessidelt www.simrad‐yachting.com ja  www.marine.ee   

lehekülg 2

Simrad Insight Genesis uudis  
Simrad Insight Genesis uudis  

Simrad Insight Genesis uudis