Page 1

Cuba

Gemaakt door Robin Kiemeneij

QuickTime™ and a TIFF (ongecomprimeerd) decompressor are needed to see this picture.

QuickTime™ and a TIFF (ongecomprimeerd) decompressor are needed to see this picture.

QuickTime™ and a TIFF (ongecomprimeerd) decompressor are needed to see this picture.

QuickTime™ and a TIFF (ongecomprimeerd) decompressor are needed to see this picture.

QuickTime™ and a TIFF (ongecomprimeerd) decompressor are needed to see this picture.

QuickTime™ and a TIFF (ongecomprimeerd) decompressor are needed to see this picture.

Inhoudsopgave. 1. 2 2.1 2.2

Waarom gekozen. Cuba. Landschap Bevolking

Blz. 3. Blz. 4, 5 &6.

1


2.3 De taal 2.4 Toerisme 2.5 Sigaren 2.6 Landbouw. 3. Havana. 4. De Cubaanse revolutie 5. De Cuba crisis. 6. De auto’s 7. De Russische invloed op Cuba 8. Huidige politieke situatie 9. Bronvermelding 10. Slot. 11. Kaart Cuba

Blz. 6&7 Blz. 7&8 Blz. 8 Blz. 8&9 Blz. 9 Blz. 9 Blz. 10 Blz. 10 Blz 11

2


1.Waarom gekozen? Ik heb dit onderwerp gekozen omdat ik heel veel nieuws over Cuba zag. Omdat Fidel Castro , de president van Cuba na ongeveer een halve eeuw leiderschap heeft af te zullen treden. Toen ik dat nieuws zag wou ik al wat meer willen weten over Fidel Castro. Ik kon dat niet als onderwerp gebruiken voor mijn werkstuk, want ik mocht het niet over personen houden. Dus toen had ik besloten een werkstuk over Cuba te maken.

De vlag van Cuba.

QuickTime™ and a TIFF (ongecomprimeerd) decompressor are needed to see this picture.

2.Cuba. 2.1 Landschap. Cuba is niet een eiland maar een eilanden groep, waarvan Cuba het grootste eiland is. Cuba heeft een groen landschap waar meer dan 200 rivieren doorheen stromen. Het

QuickTime™ and a TIFF (ongecomprimeerd) decompressor are needed to see this picture.

3


land heeft bergen, heuvels en vlaktes. De bodem is heel erg vruchtbaar is en daarom goed geschikt is voor de verbouw van suiker, tabak en tropische vruchten en groentes. De vlaktes in het oosten van Cuba strekken zich over vijf provincies uit. In de provincie Ciego Ávila zijn veel suikerriet velden. Midden in het land zijn er veel palmbomen. En lichtpaarse gekleurde Mogotes. Mogotes zijn bergen maar dan lijken ze een beetje op hooibergen. Het verre westen van Cuba bestaat uit bergen en vlaktes. Ten westen van Havanna ligt langs de noordkust de Cordillera de Guaniguanico. Voor de kust in warm voedselrijk water, liggen enkele eilanden. De Cordillera bestaat uit vier delen. De Sierra del Rotary, de Sierra de los Organos, de Alturas de Pizarra del Norte en de Alturs y Montañas de Pizzarra del sur. Deze bergketens worden doorsneden door diepe dalen. Cuba is het grootste eiland van de West-Indische eilanden (die eilanden zijn Jamaica en nog veel meer). Cuba ligt aan de kreeftskeerkring. Het oppervlakte van het land is 110.860 km2 dat is 3x zo groot als Nederland. 2.2 Bevolking In Cuba wonen er 11 miljoen inwoners, waarvan 70% blank is. 29% is half Cubaans en half Afrikaans, oftewel Afro-Cubaanse origine. Een origine is een oorsprong. Er wonen 12 % zwarte mensen. En 17 % mestiezen en mulatten; een mesties is een half indiaan en half blanke, en een mulat is een half blanke en een half zwarte. Dit eiland is dun bevolkt.

2.3 Sigaren. Cuba is beroemd om zijn sigaren. Van die grote dikke, die boeven vaak scheef in hun mond houden. Veel sigaren komen uit Brazilië, Cuba, Dominicaanse Republiek, Honduras, Nicaragua, Java en Sumatra. QuickTime™ and a Een sigaar heeft ook verschillen dan een sigaret. Een TIFF (ongecomprimeerd) decompressor are needed to see this picture. sigaar kan wel drie kwartier aan staan en een sigaret 5 minuten. Sigaretten zijn slecht voor je in de longen en de sigaren voor de keel. Heel veel sigaren hebben namen, zoals de Corona-sigaar, Balmoral, Balinda, Larrañaga en nog veel meer. De Corona-sigaar wordt vaak na het eten gebruikt. Die sigaar kan wel een uur branden. De Corona is zacht van smaak door de dikkere doorsnede. Sommige sigaren worden verkocht terwijl de mond kant nog niet doorgeknipt is. Het is raar dat de meeste sigaren en Corona’s in Nederland worden gemaakt. 2.4 De taal. De officiële taal op Cuba is Spaans. Het wordt er als een dialect gesproken,

4


waarbij woorden en zinnen nog wel eens ingekort worden. Veel mensen spreken ook Engels. 2.5 Toerisme De mooie stranden en het prachtige weer samen met de bijzondere cultuur (oude gebouwen, oude auto’s en mooie muziek) maken Cuba tot een heel aantrekkelijk vakantieland. Voor de Cubaanse economie is toerisme heel belangrijk geworden.

QuickTime™ and a TIFF (ongecomprimeerd) decompressor are needed to see this picture.

Strand in Cuba 2.6 Landbouw. Tot aan 1990 werd vooral suikerriet en tabak verbouwd. Veel bestrijdingsmiddelen en kunstmest werd gebruikt. Cuba importeerde al haar tarwe, 90 procent van haar bonen, 94 procent van haar kunstmest, 82 procent van het landbouwgif en 97 procent van het veevoer uit andere landen. Toen de Sovjetunie instortte, was er opeens aan alles gebrek. Er ontstond een gebrek aan benzine, kunstmest, bestrijdingsmiddelen en van voedsel. Het overheidsbeleid werd nu: een andere vorm van landbouw, het gebruik van ossen als trekdieren, het inzetten van biologische bestrijdingsmiddelen, het bevorderen van samenwerking van boeren en het aanmoedigen van de plattelandsbevolking niet naar de stad te trekken. In 220 dorpen werden insekten en bacteriën voor biologische bestrijding van plantenziekten gekweekt. 173 overheidsbedrijfjes produceren jaarlijks 93.000 ton wormenmest. Met plakjes banaan gedoopt in honing vangen boeren mieren om de torren te bestrijden die hun zoete aardappelen aanvallen. In Havana werden veel moestuinen aangelegd. Op dit moment zijn er meer dan 7000 moestuinen in de stad, waar zo'n 30.000 mensen werken. Landbouwprofessoren uit Amerika nemen nu hun studenten mee naar Cuba om hen te laten zien hoe biologische landbouw in de praktijk een land kan voeden. Zondag 9 Maart 2008 reist een grote Nederlandse handelsmissie naar Cuba. Het is o.a. de bedoeling de landbouw in Cuba te helpen opbouwen, zodat Cuba kan uitgroeien tot een moderne landbouwstaat.

QuickTim e™ and a TIFF (ongecomprimeerd) decom pressor are needed to see this picture.

QuickTime™ and a TIFF (ongecomprimeerd) decompressor are needed to see this picture.

Suikerriet

5


Suikerriet transport 3 Havana.

QuickTime™ and a TIFF (ongecomprimeerd) decompressor are needed to see this picture.

Havana is de hoofdstad van Cuba. De Spanjaard Diego Velázquez de Cuéllar stichtte in 1515 de eerste stad in Cuba in het zuidoosten van het eiland. Hij noemde deze stad Havana. Havana is ook de mooiste historische stad van de wereld. Havana lijkt op een verlaten theater. Havana is in drie wijken verdeeld: Havana Vieja, Centro Havana en Vedado. Havana Vieja is de oudste wijk. Havana wordt ook wel in het Spaans gezegd: La Habana. De hoeveelheid van de inwoners in Havana bedraagt ruim 2,2 miljoen. Havana heeft ook een heleboel historische monumenten. Zoals de Capitolio in centraal Havana die ongeveer hetzelfde onderwerp heeft als het gebouw in Washington, dus waar de president woont.

QuickTime™ and a TIFF (ongecomprimeerd) decompressor are needed to see this picture.

QuickTime™ and a TIFF (ongecomprimeerd) decompressor are needed to see this picture.

Jose Marti Het Marti monument in Vedado is een monument voor Jose Marti. Jose Marti was dichter en schrijver en was ook een leider van een onafhankelijkheidsbeweging. Er staat ook een beeld van Che Guevara. Che Guevara was een Argentijns oorlogsleider. Che Guevara was een lid van Fidel Castro's Revolutionaire Beweging van de 26e juli, die in 1959 in Cuba via een revolutie aan de macht kwam. Che Guevara is ook veel op T-shirts en petjes afgebeeld. En er zijn nog veel meer monumenten.

6


QuickTime™ and a TIFF (ongecomprimeerd) decompressor are needed to see this picture.

Che Guevara

4. De Cubaanse revolutie. Op 25 November 1956 zetten Castro en 81 andere revolutionairen met een boot vanuit Mexico koers naar Cuba. Na aankomst aan de zuidkust van Cuba begonnen zij de strijd tegen het leger van Batista. (Batista was de Cubaanse president) Terwijl die strijd zo doorging kregen de revolutionairen steeds meer aanhang van de bevolking. In 1959 werd Fidel Castro president van de republiek Cuba. Op 31 Juli 2006 nam zijn broer Raúl van Fidel Castro de leiding over, omdat de gezondheid van Fidel Castro hard achteruit ging. 5. De Cuba crisis De Cubacrisis was de toestand van een dreigende atoomoorlog tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie in oktober 1962. Dit kwam door een conflict over Cuba. Cuba was na een zevenjarige gewapende opstand in 1959 communistisch geworden onder Fidel Castro. Fidel Castro had Rusland gevraagd om militaire hulp. Rusland plaatste raketten op Cuba. Op 22 oktober 1962 hield president John F. Kennedy van de Verenigde Staten een felle rede waarin hij eiste dat alle Sovjet raketten op Cuba moesten

QuickTime™ and a TIFF (ongecomprimeerd) decompressor are needed to see this picture.

7


verdwijnen. Hij kondigde een blokkade aan op alle militaire goederen naar het eiland. Het Amerikaanse leger stond klaar waardoor een onmiddellijk militair ingrijpen tegen Cuba mogelijk werd. De Cubaanse leider Fidel Castro reageerde met de boodschap dat de blokkade illegaal was. Twee dagen later werd de blokkade van kracht; de wereld hield de adem in, vooral toen duidelijk werd dat Sovjetschepen met kernkoppen aan boord Cuba al dicht waren genaderd. De crisis werd nog verscherpt doordat enkele verkenningsvliegtuigen vanaf Cuba werden geraakt. Intussen vond achter de schermen druk overleg plaats. Zondag 28 oktober leek de crisis voorbij, toen Radio-Moskou bekendmaakte dat de Sovjet-Unie gevolg zou geven aan de eisen van de VS en de schepen uit de Cubaanse wateren terugtrok.

6. De auto’s. De oude auto's (die vanuit de Verenigde Staten waren geïmporteerd) worden zo lang mogelijk rijdend gehouden. Deze historische wagens maken deel uit van het beeld dat over Cuba bestaat. De meeste Cubanen hebben van die jaren 60 auto’s, door de toeristen worden alleen maar moderne auto’s gebruikt.

QuickTime™ and a TIFF (ongecomprimeerd) decompressor are needed to see this picture.

Hoewel het een toeristische attractie is, is het oude wagenpark ook een teken van armoede. 7. De Russische invloed op Cuba Cuba en Rusland zijn sinds de komst van Fidel Castro altijd goede vrienden geweest. Beide landen zijn communistisch. In Cuba bestaat geen democratie. Fidel Castro is een dictator. Mensen hebben maar weinig vrijheid. Volgens Arthur Gruter is dat daar duidelijk merkbaar. Arthur is een vriend van ons. Hij is niet lang geleden in Cuba geweest. Zie H.8

8


8. huidige politieke situatie. In Cuba verdienen de mensen allemaal ongeveer evenveel. Omdat er een weinig bodemschatten zijn en omdat Amerika niet vriendschappelijk met Cuba omgaat hebben de Cubanen het moeilijk en is er veel armoede. De mensen zijn gewoon blij wat ze hebben, ze houden van muziek en uitgaan. Een probleem is wel dat de Cubanen niet naar het buitenland mag. Bovendien mag je niet zeggen wat je wil over de politiek

Wel arm, maar ook veel plezier QuickTime™ and a TIFF (ongecomprimeerd) decompressor are needed to see this picture.

9.Bronvermelding Titel: National Geographic reisgids Cuba Uitgever:??? Schrijver: Christopher P. Baker. Site: Wikipedia 10.Slot. Ik vond het een leuk onderwerp om te doen, soms had ik er moeite mee met mijn werkstuk en kreeg ook een beetje hulp van mijn ouders. Ik had er geen spijt van om dit te nemen . En het was heel leuk.

QuickTime™ and a TIFF (ongecomprimeerd) decompressor are needed to see this picture.

9


Jeetje leuk werkstuk zeg, heel interessant

10


11

Cuba  

Hohbhkbjb jhb

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you