Page 1


A W0ven Nae V0w Nave 0w Vane 0w Wave 0n Wave N0 An W0ve N0va We Van 0we Van W0e 0va Wen 0va New Av0w En Aw 0ven A En V0w AVE 0WN EVA N0W WAVE 0N N0 WAVE


N0 WAVE “Kapten, silmapiiri ulatuses pole näha ühtegi lainet.” (E. Budvydyte “Reis ümberistumisega Laptevite merel”) Kui Lainet Eiole, siis see tähendab midagi.­Tähendamine omakorda võib osutuda väga tähendusrikkaks. Meteoroloogia tuule­vaikne ilm, loogikas kahe laine vaheline tühik, kultuuris massii­­vide horisontaalne ümberpaiknemine. Reeglina on kohanemisest tekkinud keha teadvuse muutumine püsiv. Sama näeme metsikutel küülikutel, kui neid kodustada. No Wave oli ka lühiealine kuid mõju­ rikas kunsti ja muusika scene 70ndate lõpu New Yorgis, reaktsioon New Wave nime all müüdavale steriliseeritud punk rockile,­katse lükata oma tegevust üle piiride. Tuntuima nende hulgast pärineva bändi särki kannab Marco Laimre. Mitte laines olla on mitte olla polii­­tiline ja selline eraldumine poliitilisest sfäärist on juba iseenesest poliitiline steitment. Olemuslikkus kui äratuntav kõneviis kaotab oma essentsi ja see asendub dünaamiliste protsessidega. Abstraktsed doktriinid asenduvad elavate kogemustega. Kollektiivsed identiteedid ühemehe­ -subkultuuridega ja kollektiivsed utoo­­­­­­piad “loobumusega” heid­de­­geri­likus tähenduses - loobumisega eelkõige nimetamisest kui tööriistast. Näituse eesmärk on hoiduda kunstnike valikul eemale igasugusest a) seltskondlikkusest b) koolkondlikkusest c) kildkondlikkusest d) sõpruskondlikkusest e) ringkäendusest f) muudest korruptsioonivormidest etc ning tõdemus, et networking is overrated.

Nii dialoogis kui ümarlauas võidab see, kellel on rohkem kõneosavust. Demokraatia on suurem illusioon kui ükskõik missugune muu. On teada, et manipulatsioonides võidab see, kes taipab pühapildi silmadesse ühendada torud, nii et rahva kogunedes näib, nagu hakkaks pildil kujutatu silmist pisaraid voolama - manipulaatoritest preestrite võte, mis sisuliselt ei erine kuigi palju trendikast popmaalist, hüperkvaliteet­sest fotost, kunstiprojektidest, mille oluli­sim osa on projekti finantseerimine. etc etc häh N0 WAVE eesmärk on tõsta esiplaanile egoistlikud ja individualistlikud isiksused, kelle näol on tegu jätkusuutmatu ja seega väljasureva liigiga, kelle kõne jõud on tingitud piirsituatsioonist, kultuurilisest üksindusest ja erald(at)usest kuigi siin tuleb mängu nüanss - see ei ole hermeetiline, kibestunud sulgumine, vaid oma kõnevormis ikkagi kommunikatsioonialdis olev. Puudub lihtsalt üleüldine laine, millel mugavalt surfata. Eesti noore kunsti mitte-laines olijad on äärmuslikud, eriti üksteise suhtes. Mittelaine koosneb kaasustest mitte enam autori, vaid konkreetsete teoste tasandil. Ja mitte-laine kunstnike põhjal võib väita et:


- Nii tüütuks kohustuseks muutunud reedeõhtune palavik kui kodu taimedega kaunis­tamine upgrei­ divad ennast ise kui Duchamp’i vaim välja kutsuda.

Regina Kuningas


- Heliinstallatsioon on saanud tõsiseltvõetavaks väljendusvahendiks ja väljunud heli kui puhta subs­ tantsi nautlemise ning aprioorse tehnoloogilise mõjuvuse põlvpükstest.

Leene Nola, Lea Tui


- Kunstniku intelligentsuse n천udele lisandub ka tehnoloogilise geniaalsuse n천ue.

Ott Pilipenko


- Aegunud kontseptsioon kunstist kui tunnete v채ljendamise kohast on avastatud salasuhtest kontseptualismiga ning patu viljaks on iguaanisabaga j채rglane emokontseptualism.

Barthol Lo Mejor


- Nullindate l천pusirgel on selgunud, et puudub igasugune vajadus veel 체he nulli j채rele.

Various Artists


- Tunneli l천pust ei paista midagi peale valguse.

Jevgeni Zolotko


N채ituse kontseptsioon koosneb t채htedest ja m채rkidest nagu 0, n, e ja w, m채rgatav on ka semikooloni esinemissagedus.


Various Artists

Regina Kuningas

Leene Nola Lea Tui Jevgeni Zolotko

Barthol Lo Mejor Ott Pilipenko


N0 Wave  

N0 Wave booklet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you