Page 1

ARTURO CAMPION FUNDAZIOA - LAGUNTZA EMATEKO TXARTELA IZENA

DEITURAK

HELBIDEA HERRIA

PK

TELEFONOA

NANa

POSTA ELEKTRONIKOA KONTUA ( Kobraketa hilean behin eginen dugu ) 5 euro hilean

10 euro hilean

30 euro hilean

hilean

Edo aldi bakarreko laguntzaren bat eman nahi baduzu, zuzenean gure kontuan sartuz, hauxe duzu Arturo Campion fundazioaren kontua 3035 0058 31 0580084133 Modu batera edo bestera egin, berdin izanen duzu errenta aitorpenaren desgrazioa (%25)

ARTURO CAMPION FUNDAZIOA - LAGUNTZA EMATEKO TXARTELA IZENA

DEITURAK

HELBIDEA HERRIA

PK

TELEFONOA

NANa

POSTA ELEKTRONIKOA KONTUA ( Kobraketa hilean behin eginen dugu ) 5 euro hilean

10 euro hilean

30 euro hilean

hilean

Edo aldi bakarreko laguntzaren bat eman nahi baduzu, zuzenean gure kontuan sartuz, hauxe duzu Arturo Campion fundazioaren kontua 3035 0058 31 0580084133 Modu batera edo bestera egin, berdin izanen duzu errenta aitorpenaren desgrazioa (%25)

Laguntza emateko txartela  

Laguntza emateko txartela

Laguntza emateko txartela  

Laguntza emateko txartela