4 minute read

Historisk plats får moderna laddplatser

På Nääs fabriker utanför Göteborg har man låtit installera Rexels uppkopplade laddsystem för elbilar. Installatören Roger Johansson på Alf Ericson Elektriska i Lerum ser stora fördelar med systemet - och en ny möjlighet för installatörer att slå sig in på en snabbt växande marknad.

Text: Sara Bergqvist Foto: Svante Örnberg

Vi promenerar runt bland de vackra tegelbyggnaderna vid Nääs fabriker, ett par mil norr om Göte borg. Den närmare tvåhundra år gamla spinnerifabriken har blivit ett populärt besöksmål med butiker, restaurang, kafé, hotell och konferensanläggning. Läget längs med E20 innebär att de flesta tar sig hit med bil - vilket även gäller många av företagarna i det kontors hotell som också ryms på området.

- Här är våra tolv nya laddplatser som vi hyr ut till företagen. Intresset har varit jättestort och de har gått åt som smör, säger Magnus Carlsson, förvaltare och drifttekniker för Nääs fabriker, när vi kommer fram till den förhyrda delen av parkeringen där man nyligen installerat Rexels laddystem.

En silvergrå Volvo håller just på att ladda. Den ljusgröna kabeln som sticker ut från förarsidan slingrar sig upp mot laddplatsen på husväggen framför. Så fort man kopplat in kabeln låses den automatiskt fast. Förutom säkerhetsaspekten för hindrar det att någon kan stjäla den.

- Alla våra fastigheter har växelströmsövervakning. Här kombinerar vi det med likströmsövervakning för att förhindra överslag, säger Magnus Carlsson.

Jesper Nyzell är regionsäljare laddsystem på Rexel (till vänster). Roger Johansson är installatör hos Alf Ericson.

Tack vare laddsystemet Rexolution kan både Rexel och vi som installatörer vara med och konkurrera om de här uppdragen som vi kanske annars hade missat.

Laddplatserna hyrdes snabbt ut till företagen. Rexels system Rexolution mäter förbrukningen i realtid och ger ett exakt underlag för debitering.

För att kunna mäta hur mycket varje hyresgäst förbrukar har man valt Rexels system Rexolution som mäter förbrukningen i realtid och ger ett exakt underlag för debitering. Systemet är lika enkelt för slutkunden som för beställaren. För beställaren innebär det att man får ett smart, uppkopplat system som inkluderar både debitering, support och under håll. För slutkundens del innebär det att det blir enkelt att starta, avsluta och följa hur mycket man laddat via mobilen.

- I takt med att det blir allt fler elbilar ser vi att efterfrågan på att kunna mäta och debitera det som laddas ökar. Det finns skatterättsliga skäl och det handlar också om rättvisa, så att det är den som förbrukar elen som också betalar för den, påpekar Roger Johansson, installatör och projektledare på Alf Ericson Elektriska i Lerum, som installerat de nya laddplatserna.

Hur stor effekt man vill ha är upp till beställaren. Här på Nääs fabriker kan man ladda 4 kW på en tim me, vilket motsvarar ungefär två mils körning.

Uttagen har två kommunikationsstift som får bilen och fastigheten att kommunicera med varandra.

- För några år sedan trodde man att det skulle bli så att man åkte och snabbladdade som på mackar. Men dels blir det ganska dyrt, dels behövs det i de flesta fall inte, eftersom merparten av laddningarna sker hemma och på jobbet där bilen står under en längre tid, säger Roger Johansson.

Uttagen som används är försedda med två kommunikationsstift som gör att bilen och fastigheten kan kommunicera med varandra, samt att laddaren känner av vilken typ av kabel som är inkopplad. En kabel får inte belastas med högre effekt än vad den är dimensionerad för. Som tillval finns också lastbalansering som skyddar fastigheten från överlast samtidigt som elbilsladdningen kan optimeras utifrån hur mycket effekt som används i övrigt.

- I framtiden skulle man till och med kunna an vända bilen som reservkraft och hämta kraft ur den till fastighet en, säger Roger Johansson.

Just nu växer antalet elbilar snabbare än någonsin. Prognosen för 2023 är 600 000 laddbara bilar och 2,4 miljoner till år 2030. I snitt beräknas varje elbil behöva tre olika laddpunkter - hemma, på jobbet och på väg. Men att den ökade efterfrågan betyder mer jobb för landets installationsfirmor är inte alldeles självklart. Flera av de andra aktörerna på marknaden har egna system och egna installatörer anställda i företaget.

- Tack vare laddsystemet Rexolution kan både Rexel och vi som installatörer vara med och konkurrera om de här uppdragen som vi kanske annars hade missat. Och det är bra inte minst för kunden som får en helhetslösning med bara en installatör att vända sig till, säger Roger Johansson.

Rexolution

Rexolution är Rexels uppkopplade laddsystem för elbilar och laddhybrider. Med hjälp av systemet kan fastighetsägare omvandla sina parkeringsplatser till lönsam ma ”bensinstationer” för elbilar. I tjänsten ingår allt från förstudie, installation och driftsättning till administration, kundtjänst, service och underhåll. Systemet kan an vändas för både intern och publik laddning. I båda fallen är det fastighetsägaren som bestämmer priset på laddningen.

Magnus Carlsson, Nääs fabriker, Roger Johansson från Alf Ericson och Jesper Nyzell, Rexel.

Alf Ericson Elektriska i Lerum

Verksamhet: Elinstallationer, totalentreprenader och servicearbeten

Grundades: 1962

Verksamhetsort: Lerum

Antal medarbetare: 26