Page 1


2

març 2012 d’ací


d’ací març 2012

3


editorial DIR. DE CONTINGUT

Juan Pablo Signes Ginestar

Al mes de març sembla com si la comarca tingués un altre color. Es respira un ambient ple de festa i d’il·lusions. Alguns celebren les Falles, altres el dia del pare, tots l’arribada de la primavera... Este número de la revista d’ací s’ha vestit de gala per rebre este mes, un dels favorits, en què es deixa enrere el dur hivern per donar la benvinguda a un nou cicle de la vida. L’estació de l’any i l’entorn conviden ara a ser més positius, tal com està fent Factorida d’Idees en la campanya “Coge lo que necesites” que acaba de posar en marxa tant al carrer com en l’univers 2.0. De segur que us heu trobat amb els cartells que reparteixen “amor”, “esperança”, “il·lusió” i “confiança” per tota la comarca. I si no, ho podeu vore en www.factoriadidees.es. Març és un moment important, de gaudi i esplai en les festes de Sant Josep, de reconéixer l’estima dels pares amb els detalls que tant li agraden. És per això que les pàgines d’esta edició i de l’edició digital de la revista d’ací (www. revistadaci.es) t’ofereixen les millors tendes, ofertes i productes per regalar i disfrutar de Sant Josep com toca. Doncs, informa’t i aprofita les ocasions que t’ofereixen els comerços i establiments de la comarca. I, pel que fa a l’esperit... ja ho saps, toca agarrar forces, renovar l’esperança i continuar lluitant des de l’amor i la confiança per celebrar i gaudir la vida dia a dia.

DISSENY I MAQUETACIÓ Departament propi

PUBLICITAT

DIPÒSIT LEGAL V-3324-2002

EDITA

Factoria d’Idees C/ Reis Catòlics 5, 1º H · GATA T/F 96 575 75 26 correu@factoriadidees.es

DISTRIBUÏT A

Dénia, Xàbia, Ondara, Pedreguer, Xaló, Gata, Jesús Pobre, Poble Nou, TeuladaMoraira, Benissa, Lliber, Senija, La Xara, Alcalali, Pego i El Verger.

www.revistadaci.es

La Nostra Comarca: Gata 6

Horari Trenet 41

Benissa

14

Teulada-Moraira

16

Portal de la Marina respalda al mundo fallero con un concurso para fallas en Facebook 44

Gata

17

Horòscop Xinés 46

Agenda Març 18

Farmàcies guàrdia 48

Anuncis Breus 26

El Busca Ràpid 50

Feng Shui 30

Dónde comer 60

Día del Pdre 34

Telèfons d’interés 63

Factoria d’Idees inyecta positivismo en la comarca y en las redes sociales 36

índex

96 575 75 26


Gata de Gorgos

Presenten el programa del 250 aniversari del Santíssim Crist

6

L’Ajuntament de Gata i la comissió organitzadora

un exposició fotogràfica que , amb el títol de “Las

van presentar el programa oficial d’actes per

Miradas del Cristo, compta amb la col·laboració del

commemorar el 250 aniversari del Santíssim

Fotoclub El Forat. Durant el mes d’abril es realitzarà

Crist del Calvari. La presentació va tindre lloc a

la ruta de les ermites que eixirà des de la ermita

l’església on es va distribuir el llibre que recull

del Santíssim Crist, fins a la ermita de la Benitzaina

la programació d’actes que es realitzaran fins

i acabarà a l’ermita del popul. Dins del mateix mes,

al proper 6 d’agost, festivitat del Santíssim Crist,

dissabte 28 d’abril, la Banda de Música oferirà, a la

així com uns apunts històrics de la construcció

plaça de l’ermita un concert commemoratiu.

de l’ermita i del miracle de l’arbre blanc atribuït

Ja en maig, el dia 9, la ermita acollirà una nit poètica.

al Santíssim Crist.

Però serà en el mes de juliol quan es concentren

Miguel Vives, cronista oficial, va recordar la figura

la majoria dels actes. A més de l’escenificació, es

del Pare Mulet, qui va trobar la imatge i va recordar

realitzarà una xerrada històrica sobre l’ermita i

que es complien 200 anys del succés de l’arbre

s’avançarà la baixada del Crist al dia 20 de juliol per

blanc. La regidora Dora Caselles va presentar el

realitzar un novenari pels diferents carrers de la

logotip i els diferents elements commemoratius

població fins al 28 de juliol que comencen les festes

que la gent pot adquirir. Es tracta d’una balconera

patronals.

amb la imatge del crist, d’un mocador de dona i

Francisco Murillo, rector de la parròquia, i l’Alcaldessa,

una panyoleta amb el logotip. Pel que fa als actes,

Ana María Soler, van tancar l’acte agraïnt la

destaca la representació artística del succés de

col·laboració de totes les persones que fan possible

l’arbre blanc que es realitzarà el dia 7 de juliol.

esta celebració i convidant a tots els gaters a

També, durant el mes de març s’inaugurarà

participar en els actes

març 2012 d’ací


d’ací març 2012

7


Gata de Gorgos

La comunitat educativa es concentra davant de l’Ajuntament

A pesar del mal oratge, la comunitat educativa

professors i mestres del poble manifestaven el rebuig

de Gata s’ha concentrat hui a les 13 hores

de les mesures aprovades donat que posen en perill

davant de l’Ajuntament per manifestar-se contra

la qualitat educativa de l’educació pública. Així

les retallades aprovades pel Govern Valencià al

mateix, han demanat a l’alcaldessa la convocatòria

Decret 1/2012.

urgent del Consell Escolar Municipal per tal de

S’ha llegit un manifest on s’explicava que les

defensar la qualitat de l’ensenyament públic i els

retallades afecten directament als alumnes de la

recursos educatius de Gata.

localitat. Per este motiu, alumnes, mares, pares,

8

març 2012 d’ací


d’ací març 2012

9


10

març 2012 d’ací


Com que a la Marina Alta ha començat ja la

El canvi de comptadors afectarà, tal com ha

campanya per canviar els comptadors elèctrics

explicat Emilio Signes a la revista d’ací, a tots

i els usuaris reclamen informació al respecte,

els usuaris que tinguen contractats fins 15kw

l’Ajuntament de Gata, Emilio Signes, de Jaime

de potència, siguen comunitats de veïns,

Signes S.L., i l’Associació Provincial d’Empresaris

particulars, negocis, etc., i tinguen comptador

de Muntatges Elèctrics (APEME) han organitzat una

monofàsic o trifàsic. I, per llei, és completament

xerrada informativa que va tindre lloc el darrer dia 1.

obligatori fer el canvi segons la Ordre Ministerial d’ací març 2012

Gata de Gorgos

Xerrada sobre el canvi de comptadors elèctrics a Gata

11


ITC/3860 de 2007.

trifàsics pagaran 1,25€ per kw contractat al mes.

Els principals avantatges pels consumidors aniran

Un punt important, és que en cas que l’empresa

en el camí de l’eficiència i l’estalvi energètic

subministradora detecte deficiències a l’hora de fer

gràcies a que els nous comptadors facilitaran la

el canvi de comptador exigirà que siguen esmenades

telegestió i el control en tot moment del consum

i la responsabilitat de l’empresa finalitza en l’entrada

real i de les averies elèctriques. APEME afirma

de l’edifici, just fins els bornes de la CGP. Així doncs, el

que la facturació serà sempre amb lectures reals

lloc on es troben els comptadors són responsabilitat

i es podrà ajustar la tarifa a l’hàbit de consum

dels usuaris i hauran de fer-se càrrec d’esmenar les

vertader del client. A més, hi haurà una reducció

deficiències. Segons APEME l’únic document vàlid

de costos i de terminis per a la gestió del

que acredita una esmena correcta és el Certificat

contracte, localització de les averies, etc.

d’Instal·lació Elèctrica CERTIN.

Emilio signes ha posat l’accent en què el canvi

Per últim, ha comentat que els Interruptors de

del comptador és completament gratuït.

Control de Potència deixaran d’acomplir la seua

L’empresa subministradora s’ha de fer càrrec

funció. És per això que Iberdrola els llevarà sense

de totes les despeses. I per evitar el frau s’ha

càrrec. El nou comptador tallarà el subministrament

de parar atenció en què el personal d’Iberdrola

en cas que es sobrepasse la potència contractada

va perfectament identificat i no va a demanar

i s’haurà de seguir les instruccions que hi ha en el

diners en cap moment. A més, Iberdrola notifica

quadre elèctric perquè es reactive el servei.

els consumidors abans d’anar a fer el canvi. Ningú no està obligat a deixar entrar a sa casa

Gata de Gorgos

a cap persona si té dubtes, i el que pot fer és cridar al seu instal·lador de confiança perquè estiga present durant el canvi del comptador. En el cas que el comptador siga de la seua propietat, l’empresa el substituirà i no li cobrarà lloguer pel nou fins que el seu comptador actual acomplisca 15 anys. En cas que vulga comprar un dels nous, ha de contactar amb un instal·lador qualificat de APEME. Pel que fa al preu del lloguer dels compadors nous passaran a tindre un preu mensual de 0,81€ per Kw contractac en el cas

12

dels monofàsics normals i de doble tarifa. Els març 2012 d’ací


d’ací març 2012

13


Benissa

Proyecto Piloto que promocionará la energía solar térmica

14

Benissa, junto a varias ciudades de Italia, Grecia

este para informarles del proyecto, cuyo objetivo es

Eslovenia, Francia, Croacia y España, participa

conseguir un aumento del número de placas solares

en el Proyecto Enermed. Es un proyecto de

instaladas para ACS mediante contratos entre ESE’s

cooperación territorial transnacional europeo,

(empresas de servicios energéticos) y los particulares

financiado por el FEDER (Fondo Europeo de

o consumidores finales. En estos contratos ambos

Desarrollo Regional), que tiene por objetivo

actores estarían beneficiados, ya que la ESE realizaría

principal la coordinación de las políticas

una inversión inicial que englobaría los colectores

regionales de Energías Renovables.

solares, su instalación y mantenimiento y que sería

Cada

miembro

implementar

satisfecha periódicamente gracias a los ahorros en

un proyecto piloto, en el caso de Benissa

el consumo de energía convencional del particular.

promocionará la energía solar térmica para agua

Una vez la ESE haya recuperado los costes iniciales

caliente sanitaria (ACS) en los edificios existentes

de inversión y mantenimiento, la instalación pasaría

que no estén obligados según el CTE. Para ello, el

a ser propiedad del cliente y por lo tanto el 100%

Ayuntamiento ha reunido a las empresas locales

de los ahorros energéticos producidos gracias a los

del sector de la energía solar y vinculadas a

colectores solares.

març 2012 d’ací

socio

debe


d’ací març 2012

15


Teulada-Moraira

200 hogares utilizan la red Lleno absoluto en el WiMax impulsada por el estreno nacional de la Ayuntamiento ópera “La Bohème” en el Auditori Teulada Moraira Un total de 200 viviendas se han unido al proyecto

16

impulsado por el Ayuntamiento de Teulada bajo el título “Teulada-Moraira Megaconectada”, en el que a través de la red del paraguas digital (WiMax). Internet está al alcance de todos los ciudadanos del municipio con precios muy ventajosos. Desde su puesta en marcha en el mes de julio y hasta la fecha, han sido 200 las viviendas que se han dado de alta. Se trata de un servicio pionero que presta la empresa “DM Systems”. A través de la red WIFI se conecta a los vecinos y, al mismo tiempo, permite la implementación del sistema para su utilización en la vídeo vigilancia, incrementando la seguridad, la vigilancia y el control de tráfico en el municipio. “Este servicio permite tener acceso a Internet para todos los vecinos, ya que no existen barreras físicas ni geográficas que lo impidan y en cuanto a la cuestión económica también ofrece precios interesantes, pues uno de los requisitos era ofrecer precios populares para que todo el mundo que quisiera pudiera acceder”, ha remarcado el alcalde. La tarifa de acceso a la banda ancha de un mega de velocidad es de 11,20€; 3 megas, 15,25€; y 6 megas 17,80€ más IVA y se aplicará un descuento de un 20 % a los vecinos con tarjeta ciudadana en el coste del alta, ha especificado Bertomeu. Además, no se exige tener línea telefónica, tan sólo se instala en la vivienda un receptor. Más información en la web del ayuntamiento www.teulada-moraira.org. març 2012 d’ací

Más de un millar de personas acudieron al estreno nacional de la ópera “La Bohème” en el Auditori Teulada Moraira, permitiendo que la obra cumpliera sus expectativas autofinanciándose a través de la venta de entradas y el patrocinio privado. Además, la programación de “La Bohème” ha comportado un notable ingreso en nuestro territorio, con unas 200 pernoctaciones y sus correspondientes dietas en restauración de la que se han beneficiado las empresas de hostelería de la zona. La Gerencia del Auditori Teulada Moraira destaca que esta ópera reponde a los criterios de programación del Auditori basados en la calidad, sostenibilidad y eficiencia económica, una programación con la que este espacio va posicionándose como centro de referencia en la Comunitat Valenciana. El estreno fue presidido por la consellera de Cultura, Lola Johnson, el vicepresidente del Consell, José Císcar, los diputados de Cultura e Infraestructuras, Juan Bautista Roselló y Manuel Pérez Fenoll, el alcalde de Teulada, Antoni Joan Bertomeu, y el diputado autonómico y alcalde de Calp, César Sánchez. Ante una sala repleta, los asistentes disfrutaron de esta obra del compositor italiano, Giacomo Puccini que contó con la interpretación de los 35 coristas y solistas internacionales de la compañía Ópera 2001 y 45 músicos de la Orquesta Sinfónica de Pleven (Bulgaria) bajo la dirección musical de Martin Mázik, quienes estrenaron el foso de orquesta.


La Diputació Provincial d’Alacant, a traves de l’àrea

tècnics de la Diputació Provincial contemplarà

d’arquitectura, realitzarà un projecte per facilitar

mesures de protecció de les pintures rupestres.

l’accés a la zona de les Coves Roges on es troben les pintures rupestres declarades como bé d’interès cultural. Així ho van acordar l’Alcaldessa de Gata, Ana María Soler, i el diputat d’Arquitectura, Javier Sendra Mengual, en la visita que el diputat va realitzar

AJUNTAMENT DE GATA DE GORGOS

al Museu Etnològic i a la col·lecció museogràfica aqueològica.

Gata de Gorgos

Diputació facilitarà l’accés a les Coves Roges

A més de l’accessibilitat, el projecte que realitzaran d’ací març 2012

17


DIVENDRES

2

PEGO - LES VALLS: FIRA MEDIEVAL

GATA DE GORGOS: 9:30h. Biblioteca Pública. TALLER ORDINADOR.

12:00h. Biblioteca Pública. HORA DEL CONTE.

DISSABTE

3

BENISSA: 19:00h. i 22:00 h. Saló d ’Actes del Centre Cultural. CINEMA MUNICIPAL: “Katmandú, Un Espejo En El Cielo”. Centre d ’Art “Taller d ’Ivars”. MOSTRA GASTRONÒMICA DE BENISSA. PEGO - LES VALLS: FIRA MEDIEVAL

Mercat Municipal de Pego. “1r SOPAR DEL PORC”. PEDREGUER: 20:00h. Espai Cultural. FESTIART 2012. Concert, amb Rafel Arnal.

Agenda

Març

DIUMENGE

4

BENISSA: 09:00h. Palau Sant Pere, GIMNÀSTICA RÍTMICA. III Jornada Lliga comarcal M. Alta. Escoles municipals de Benissa, Calp, Gata, Ondara i Poble Nou de Benitatxell. 12:00h. saló d ’actes del Centre Cultural TEATRE INFANTIL “Musiqueries de Dani Miquel”.

18:00h. i 21:00h. Saló d ’Actes del Centre Cultural. CINEMA MUNICIPAL: “Katmandú, Un Espejo En El Cielo”. Centre d ’Art “Taller d ’Ivars”. MOSTRA GASTRONÒMICA DE BENISSA. PEGO - LES VALLS: FIRA MEDIEVAL

JORNADES GASTROTURÍSTIQUES EN ADSUBIA-FORNA 11:00h CV-717 Carretera d ’Adsubia a la pedania de Forna. Visita guiada al CASTELL DE FORNA. TEULADA - MORAIRA:

17:00h. Auditori Teulada-Moraira.

18

març 2012 d’ací

Infantil: “PLATANOBALÚ”.


DILLUNS

6

DIMECRES

7

BENISSA: 22:00h. Sala d ’actes de la Seu Universitària, Cicle Dones directores “AMELIA” Dir. Mira Nair. USA, 2009, 111 min.

BENISSA: 11:00h. Casal d ’Associacions (antic Institut) TALLER DE IOGA PER A EMBARASSADES a càrrec de Raquel Pinero. PEDREGUER: 20:00h. Casa Municipal de Cultura. Exposició de Pintura (olis), Elena Vizir.

GATA DE GORGOS: 9:00h. - 12:00h. Biblioteca Pública Gata ANIMACIÓ A LA LECTURA. Dirigida als escolars del CEIP Santíssim Crist.

DIJOUS

8

DIVENDRES

9

BENISSA: 22:00h. Seu Universitària. CINEMA La finestra indiscreta. ”4 MESES, 3 SEMANAS, 2 DIAS”. Dir: Cristian Mungiu. Romania, drama, 2007,

BENISSA: 21:00h. Sala exposicions del Centre d ’art “Taller d ’Ivars”. INAGURACIÓ EXPOSICIÓ “Camí cap a la igualtat” dins dels actes del Mes de la Dona. PEDREGUER: 19:30h. Casa Municipal de Cultura. DIA INTERNACIONAL DE LA DONA: Campanya de sensibilització Ser Dona al Sud, del Fons Valencià per la Solidaritat. GATA DE GORGOS: 9:00h. - 12:00h. Biblioteca Pública Gata ANIMACIÓ A LA LECTURA. Dirigida als escolars del CEIP Santíssim Crist. 9:30h. Biblioteca Pública. TALLER ORDINADOR. 12:00h. Biblioteca Pública. HORA DEL CONTE.

d’ací març 2012

19


DISSABTE

10

BENISSA: 06:00h. Palau Sant Pere, I MARATÓ I MITJA PER MUNTANYA “LA PERIMETRAL A BENISSA” 63.214 km. i 3.100 m* 19:00h. i 22:00 h. Saló d ’Actes del Centre Cultural. CINEMA MUNICIPAL: “LO MEJOR DE EVA”. PEGO - LES VALLS: 11:00h. Casa Cultura Pego. “CONTACONTES”. FALLES DE PEGO 2012.

PEDREGUER: 20:00h. Espai Cultural. Teatre, amb l’obra Amnèsia, the best reality show. TEULADA - MORAIRA: 19:00h. Auditori Teulada-Moraira. Teatre: “LA CENA DE LOS IDIOTAS”. POBLE NOU DE BENITATXELL: 20:00h. VI CICLE DE CONCERTS “MÚSICA DE PRIMAVERA”. QUINTET DE METALLS “AL VENT”.

Agenda

Març

DIUMENGE

20

març 2012 d’ací

11

BENISSA: 9.30h. Pl. Església d ’Alcalalí, SENDERISME “LA PENYA DE LA TALAIA”. Distància: 10 km. Inscripcions: www.aestas.es 18:00h. i 21:00h. Saló d ’Actes del Centre Cultural. CINEMA MUNICIPAL: “LO MEJOR DE EVA” PEGO-LES VALLS: JORNADES GASTROTURÍSTIQUES EN ADSUBIAFORNA. Passeig Cervantes de Pego. DIA DEL STOCK. FALLES DE PEGO 2012.

TEULADA - MORAIRA: 10:30h. / 16:30h.. Auditori Teulada-Moraira. Musica: “XLI CERTAMEN PROVINCIAL DE BANDAS DE MÚSICA”.


d’ací març 2012

21


DILLUNS

12

DIMARTS

13

PEGO-LES VALLS: 10:00 - 14:00h. Casa de Cultura de Pego. EXPOSICIÓ: DEL NINOT. Ninots indultats de les falles de Pego 2012. PEDREGUER: Casa Municipal de Cultura . Taller exposició: “L’art per l’art”.

BENISSA: 20:00h. Sala d ’actes Seu Universitària, ÒPERA EN CINEMA. Projecció DVD “Luisa Miller” de Verdi. Intèrprets: R. Scotto, P. Domingo. PEGO-LES VALLS: 9:00h. Tourist Info Pego i les Valls. VISITA GUIADA GRATUITA: LA MARJAL DE PEGOOLIVA. PEDREGUER: 20:00h. Espai Cultural. Circuito Solidario: “Sáhara, desierto de esperanza”.

DIMECRES

Agenda

Març

14

22

març 2012 d’ací

DIVENDRES

16

BENISSA: 11:00h. Casal d ’Associacions (antic Institut). TALLER DE IOGA PER A MARES I XIQUETS/-ETES DE BOLQUERS a càrrec de Raquel Pinero. 19:00h. Saló d ’actes Centre Cultural, TEATRE per a tots els públics (en castellà) “Lampenfieber Junior” (Miedo escénico)”

BENISSA: 20:00h. Casal d ’Associacions (antic Institut). Taller Dinàmic “APRÉN A RESPECTAR LA DONA QUE ERES”. PEGO-LES VALLS:

FALLES DE PEGO 2012. GATA DE GORGOS: 9:30h. Biblioteca Pública. TALLER ORDINADOR.

12:00h. Biblioteca Pública. HORA DEL CONTE.


DISSABTE

17

BENISSA: 17:00h. Palau Sant Pere,. TALLER DE DEFENSA PERSONAL (actes Mes Dona). 19:00h. i 22:00 h. Saló d ’Actes del Centre Cultural. CINEMA MUNICIPAL: “JOHN CARTER”.

PEGO - LES VALLS: 20:00h. Centro de Exposiciones Museo de Arte de Pego. Clausura Exposición: “MAR DE DEUS”. Joan Sasgar. PEDREGUER: 20:00h. Espai Cultural. Cinema & Teatre “The Rocky Horror Picture Show”.

POBLE NOU DE BENITATXELL: 20:00h. VI CICLE DE CONCERTS “MÚSICA DE PRIMAVERA”. OMA - ORQUESTRA DE LA MARINA ALTA. GATA DE GORGOS: Església de Sant Miquel. EXPOSICIÓ “LES MIRADES DEL CRIST” 250 ANIVERSARI DE L’ERMITA DEL STM CRIST DEL CALVARI. (Fotos del Fotoclub Forat Gata).

DIUMENGE

18

BENISSA: 09:00h. Polígon Industrial “La Pedrera”. CAMPIONAT PROVINCIAL D’ESCOLES DE CICLISME 2012. PEGO-LES VALLS: JORNADES GASTROTURÍSTIQUES EN ADSUBIA-FORNA. FALLES DE PEGO 2012.

GATA DE GORGOS: 20:00h. SALA D’EXPOSICIÓ CASAL DE LA MUSICA. CLOENDA EXPOSICIÓ BIDIMENSIONAL: Escola de Plàstica Experimental A. Vives de Gata.

DILLUNS

19

PEGO-LES VALLS:

FALLES DE PEGO 2012.

d’ací març 2012

23


DIMARTS

20 DIJOUS

22

BENISSA: 22:00h. Sala d ’actes de la Seu Universitària, Cicle Dones directores “EL BUEN NOMBRE” Dir. Mira Nair. USA, 2006, 122 min.

BENISSA: 22:00h. Seu Universitària. CINEMA La finestra indiscreta. ”LA PANTERA ROSA” Dir: Edwards Blake. EUA, 1963, 110 min. DONACIÓ DE SANG BENISSA. 17:00-20:30h. Centre Social “Bèrnia”. PEDREGUER: 20:00h. Casa Municipal de Cultura. Conferència: “L’Art Avui a la Marina (XIX edició)”. DONACIÓ DE SANG GATA DE GORGOS. 17:00h. Saló d ’actes del Centre Social.

DIVENDRES

23

GATA DE GORGOS: 9:30h. Biblioteca Pública. TALLER ORDINADOR.

12:00h. Biblioteca Pública. HORA DEL CONTE.

20:00h. BIBLIOTECA PÚBLICA DE GATA Club de lectura: “CRONICAS DE AMOR Y MUERTE”.

Agenda

Març

RALLI

24

març 2012 d’ací

DISSABTE

24

FOTOGRÀFIC 2012

BENISSA: 17.30h. Casal d ’Associacion, Av. Ausiàs March, núm.3, A BALLAR dins dels actes del Mes de la Dona. Taller de balls llatins amb Montse Cirera. PEGO-LES VALLS: 22:30h. Teatre Municipal de Pego. MÚSICA: CONCERT DE PRIMAVERA Agrupació Musical Pego. POBLE NOU DE BENITATXELL: 20:00h. VI CICLE DE CONCERTS “MÚSICA DE PRIMAVERA”. CONCURS DE JOVES INTERPRETS DEL POBLE NOU DE BENITATXELL. GATA DE GORGOS: RALLI FOTOGRÀFIC 2012


C/ Joanot Martorell nº 5 local 4 03727 XALÓ telf. 966 480 986 mov. 629 930 909 C/ La Luna nº 1 03749 JESÚS POBRE

Ctra. Ondara nº 36 03740 GATA DE GORGOS Raquel del Amo Moreno nº col. 890 José Ignacio Salvà Boronat nº col. 846 Antonio Moreno Recuenco nº col. 1013

www.clinicaveterinariabernia.com d’ací març 2012

25


DIUMENGE

25

BENISSA: 9:00h. Aparcament del Col.legi “Manuel Bru”. DESCOBREIX LA NOSTRA COMARCA. Passejada familiar de BENISSA A XALÓ: RUTA DEL MOSCATELL. PEGO-LES VALLS: JORNADES GASTROTURÍSTIQUES EN ADSUBIA-FORNA. 10:00h. Tourist Info Pego i les Valls. VISITA GUIADA: ELS CIRERERS EN FLOR. (Vall de Gallinera, La Vall d ’Alcalà i La Vall d ’Ebo). PEDREGUER: 11:30h. Espai Cultural. Teatre: “Tora”.

TEULADA - MORAIRA: 19:00h. Auditori Teulada-Moraira. Teatre: “LA PASIÓN”. GATA DE GORGOS: 12:00h. Sala de plenaris Ajuntament de Gata RALLI FOTOGRÀFIC 2012, lliurament de premis.

DIMECRES

28

Agenda

Març

DIVENDRES

26

març 2012 d’ací

30

BENISSA: 19:30h. Centre d ’Art “Taller d ’Ivars”, CONCERT DE PRIMAVERA: Orquestra Filharmònica de la Universitat d ’Alacant (OFUA)

TEULADA - MORAIRA: 22:30h. Auditori Teulada-Moraira. Gala Lírica, Agrupación Musical Cultural de Teulada. GATA DE GORGOS: 9:30h. Biblioteca Pública. TALLER ORDINADOR.

12:00h. Biblioteca Pública. HORA DEL CONTE.

DISSABTE

31

BENISSA: 18:00h. i 21:00h. Saló d ’Actes del Centre Cultural. CINEMA MUNICIPAL: “LOS DESCENDIENTES” PEDREGUER: 20:00h. Espai Cultural. IV CONCERT DE PASQUA.

POBLE NOU DE BENITATXELL: 20:30h. VI CICLE DE CONCERTS “MÚSICA DE PRIMAVERA”. AGRUPACIÓ MÚSIC-MUNICIPAL Sta M a MAGD. BENITATXELL.


d’ací març 2012

27


28

març 2012 d’ací


d’ací març 2012

29


ZONAS DEL BAGUA Como os he comentado en anteriores ocasiones, el Bagua es la división de una casa o negocio en nueve espacios con el objetivo de identificar cada zona, sus propiedades y el fluir de las energías en ella. Cada una de estas zonas está ligada a un aspecto de la vida. De

30

març 2012 d’ací

modo que está en nuestra mano modificar estas zonas para mejorar así la propia vida. Este mes nos centraremos en las zonas de agua, normalmente corresponden a la parte anterior de la casa.


d’ací març 2012

31


Xin Vallés Grimalt

Interiorista Consultora Feng Shui

Zona 8. SABER Y CULTURA

· Elemento: Agua - Madera. · Colores: Azules, negros y verdes. · Formas: Cilíndricas. · Propiedades: Paz, percepción, saber, contemplación, reflexión, quietud, silencio. La zona coincide con el dormitorio principal de esta casa. Es el lugar donde potenciar el saber y la cultura, donde relajarse y reflexionar. Armonizaremos la zona con ropa de cama en tonos azul y verde, libros, imágenes de seres que consideremos sabios o un cuadro que evoque un paisaje tranquilo en tonos azules, como el mar en calma o un precioso cielo sobre un campo repleto de lavanda. ¿Que hay más sabio que la naturaleza?

ZONAS DE AGUA Zona 1. CARRERA PROFESIONAL

Zona 6. INFLUENCIAS Y PERSONAS ÚTILES

· · · ·

· · · ·

Elemento: Agua. Colores: Azul y negro. Formas: Onduladas. Propiedades: Organización, fluidez, programación, acción, seducción, astucia. Esta es la zona de acceso a la casa. Aquí podemos potenciar la carrera profesional y el trabajo. Es importante que ésta zona esté libre de obstaculos para dejar fluir la energia (chi) correctamente desde el exterior al interior y viceversa. Su armonización se realizará colocando ua pequeña fuente en la entrada, el agua limpia y hace fluir las energías y es símbolo de riqueza y prosperidad.

32

març 2012 d’ací

Elemento: Agua - Metal. Colores: Negro, blanco y grises. Formas: Ovaladas. Propiedades: amistades, personas útiles, solidaridad, fraternidad, movimiento. La zona de las influencias coincide con una parte del salón de la casa y con el exterior. Potenciando esta zona, potenciaremos también las influéncias positivas que pueden llegar a nuestra vida de manos de un amigo, del trabajo o de modo inesperado. Aquí se ha encuadrado el exterior con un pequeño jardín para dar sensación de aumento de la zona, serán plantas de exterior como la westringea que es muy resistente y florida la mayor parte del año, con flores azules o blancas.


d’ací març 2012

33


Avda. Jaume I, nº 2 · 03780 PEGO T. 96 557 23 26

C/ Reyes Católicos, 3 03740 GATA DE GORGOS T. 965 756 265 C/ Avda. Mediterráneo, 115 08019 TEULADA T. 965 740 271

C/ Plaça Doctor Calatayud, 21 03750 Pedreguer Tel. & fax: 965 760 881 C/ Major, 1 · 03730 Xàbia Tel. & fax: 965 796 865

34

març 2012 d’ací


C/ Colón 32 · 08019 TEULADA T. 965 74 09 51

639 15 39 56

C/ Plaça Major, 18 03750 PEDREGUER Tel. & fax: 966 456 938

C/ Bassa, 1 03740 GATA DE GORGOS T. 965 75 75 69

d’ací març 2012

35


Factoria d’Idee

comarca y en las re s inyecta positivismo en la des sociales “Coge lo que necesites” es el lema de una nueva campaña puesta en marcha por Factoria d’idees desde una perspectiva positiva que invita al optimismo y a la acción. La empresa, especializada en márketing y comunicación, está repartiendo confianza, amor, ilusión y esperanza por toda la comarca e incluso por las redes sociales. La iniciativa integra acciones tanto a pie de calle como en Internet con el objetivo de propagar un mensaje lleno de positividad. A través de una cartelería colorista y llamativa, se ha invitado a los viandantes a “coger lo que necesiten” de confianza, amor, ilusión y esperanza, a través de tiras de papel troqueladas, como si se tratara de un anuncio

36

març 2012 d’ací


d’ací març 2012

37


de los que se encuentra en paredes y farolas y se recorta el número de teléfono. Detrás de la tira de papel, la dirección de la web www. factoriadidees.es, en la cual aparecen cuatro iconos, uno para la confianza, otro para el amor, etc. Y cada imagen lleva directamente a una entrada de texto en el blog: http://lablogueriadefactoria.blogspot.com/ Los textos de La Bloguería de Factoria están cargados de optimismo y llaman a la autoconciencia para incitar a la acción y la responsabilidad desde el positivismo. El mensaje se resume en que somos los protagonistas de nuestra propia historia, así que hemos de tomar las riendas y seguir un camino de esperanza e ilusiones renovados. Para reforzar la filosofía y ligarla a la actividad de Factoria d’Idees (el marketing, la publicidad y la comunicación) se aportan ejemplos de grandes empresas que han apostado por la confianza, el amor, la ilusión o la esperanza a través de sus campañas publicitarias.

38

març 2012 d’ací


+ info 965 757 526 d’ací març 2012

39


La página en Facebook, http://www.facebook.com/ factoriadidees, y el Twitter @FactoriadIdees completan el conjunto de herramientas utilizado en esta campaña sencilla e impactante que, tal como dice el lema de Factoria d’Idees, ha salido de sus cerebros para ir directa al corazón.

40

març 2012 d’ací


d’ací març 2012

41


Portal de la Marina ha puesto en marcha una nueva iniciativa un concurso en Facebook dirigido al mundo fallero. “Suma fallers, suma diners!” es el título que da nombre a una convocatoria que requiere la participación de los seguidores de la página del centro y en la que hay 2.900 euros en premios para las tres fallas ganadoras. Para participar en este concurso especial basta con ser fan de la página del Portal de la Marina (https://www.facebook.com/ccportaldelamarina) y entrar en la aplicación “Suma fallers, suma diners” para inscribirse. Cada falla tiene que conseguir que sus falleros, falleras y amigos entren y escriban la frase: “Visca la falla … de …”, añadiendo el nombre de la falla y su localidad. La semana anterior a Fallas se hará un recuento de los “visca” que ha recibido cada comisión y las tres primeras tendrán premio: 1.500, 900 y 500 euros (primero, segundo y ter-

Portal de la Marina respalda al

mundo fallero con un

concurso para fallas en Facebook

cero) en cheques regalo del centro comercial. El concurso está dirigido a las fallas de Dénia, Pego, Calp y Oliva y con él, el Centro Comercial Portal de la Marina pretende hacer patente su total respaldo a unas fiestas autóctonas y tradicionales que contribuyen a resaltar los atractivos de esta zona.

44

març 2012 d’ací


d’ací març 2012

45


“EL TIGRE” nascuts en: 1962, 1974, 1986, 1998 ...

A la feina, amb cautela i guardant silenci podràs aconseguir el que et proposes, no comentis amb ningú les teves estratègies, així podràs triomfar. En l’amor, si estàs solter, conquistaràs a moltes persones, fins a trobar a la que més s’adapti a tu. En la salut, et sentiràs cansat amb tot el que tens entre mans, passeja per la natura i banya’t amb els raigs del sol per recarregar forces.

“EL CONILL” nascuts en: 1963, 1975, 1987, 1999 ...

A la feina, trobaràs l’estabilitat laboral i podràs resoldre qualsevol problema amb rapidesa i eficàcia. A l’amor, tant si tens parella com si no, et sentiràs atret per altres persones, pot ser bonic, però serà una cosa passatgera. A la salut, estaràs inestable i amb alts i baixos, intenta portar una dieta sana i equilibrada que t’ompli d’energia.

“EL BUEY” nascuts en: 1961, 1973, 1985, 1997 ...

A la feina, la diplomàcia i empatia t’ajudaran a resoldre conflictes. Tindràs contactes fructífers que et faran treballar pel teu compte, els teus projectes floriran. En l’amor, tindràs la sang alterada, és molt possible que trobis al teu mitjana taronja fins i tot que desitgis formalitzar la relació. En la salut, seràs l’ànima de la festa, la teva vida social va a millorar i això farà que et sentis molt animat. Cuida la teva alimentació i tot anirà vent en popa.

“LA RATA” nascuts en: 1960, 1972, 1984, 1996 ...

A la feina, la crisi ens afecta a tots, però tu saps portar molt bé els assumptes monetaris, relaxa’t i reflexiona, veuràs que no et faltarà feina, fins i tot és possible un augment. En l’amor, no qüestiones molt el que t’està passant, intenta viure la teva història d’amor gaudint al màxim. En la salut, encara que la teva salut és excel·lent i tens molta energia, si no et protegeixes pots agafar algun refredat, pren molta vitamina C.

“EL GOS” nascuts en: 1970, 1982, 1994, 2006 ...

A la feina, tindràs grans balanços i amb ells molta seguretat econòmica que et permetran algun caprici. A l’amor, podria sorgir algun problema amb la teva parella, tingues present que la comunicació és l’única forma de superar-lo. A la salut, relaxa’t, cuida la teva energia i les forces i et sentiràs feliç i ple de vitalitat.

HORÒSCOP XINÉS · Com saber quin és el teu signe xinès? Cal tenir en compte que l’any xinès no comença l’1 de gener, sinó que depèn de la segona lluna nova després de l’equinocci d’hivern lo qual varia cada any. Per exemple, en 2012 el dia 1 xinès va correspondre al 23 de gener, són drac els nascuts a partir d’aquest dia i els nascuts anteriorment tindran com a signe el que regeix a l’any xinès anterior, conill en aquest cas. Hi ha 12 signes que es repeteixen cada dotze anys, per els nascuts 12 anys (el 2000) són drac, i els que naixeran d’ací 46tantmarç 2012 fa d’ací a 12 anys (en 1924) també seran drac.

“EL

PORC”

nascuts en: 1971, 1983, 1995, 2007 ... A la feina, et sentiràs brillant, ple d’idees i iniciatives, però has de prendret’ho amb calma per poder assaborir millor l’èxit. A l’amor, per fi et sorgirà algun compromís seriós i ple de romanticisme. A la salut, et sentiràs molt més lliure i descarregat, ja que estàs aprenent a sincerar, dialogar i resoldre conflictes personals, cosa a la qual no estaves acostumat.


“EL DRAC” nascuts en: 1964, 1976, 1988, 2000 ...

A la feina, trobaràs nous contactes que et faran triomfar i et beneficiaran molt econòmicament. A l’amor, els teus éssers estimats estaran bolcats en tu. A més apareixerà algú que t’omplirà d’un sentiment que podria ser molt durador. A la salut, si aprens a descansar quan ho necessites, aquests petits problemes que sols tenir desapareixeran.

“LA SERP” nascuts en: 1965, 1977, 1989, 2001 ...

A la feina, la teva imaginació i creativitat t’ajudaran a crear nous projectes i triomfar amb ells. A l’amor, després de tant planificar, pot ser que prenguis alguna decisió que afectarà el teu futur,si ho fas serà transcendental. A la salut, et sentiràs ple d’energia i molt vital. Podràs afrontar qualsevol situació que se’t presenti.

“EL CAVALL” nascuts en: 1966, 1978, 1990, 2002 ...

A la feina, la teva audàcia et farà triomfar i és molt possible que la sort t’acompanyi en algun joc d’atzar. A l’amor, és el moment de preparar cos i ànima, obrir-se a noves sensacions ja que en un futur no gaire llunyà potser trobis el que estaves buscant. A la salut, si no us controles l’estrès i el cansament s’apoderaran de tu, evita els excessos i les llargues nits de festa, fes esport i tot millorarà.

“LA CABRA” nascuts en: 1967, 1979, 1991, 2003 ...

A la feina, sentiràs que ets una gran aportació per la teva empresa i això et farà pujar la teva autoestima i desenvolupar plenament. A l’amor, el viuràs amb passió i sensualitat, aquests dies la teva parella et donarà el millor de si. A la salut, encara que fins ara t’has sentit bastant pessimista i inconformista, veuràs que no et pot anar millor. La teva salut serà de ferro i el transmetràs a la teva vida social.

“EL GALL” nascuts en: 1969, 1981, 1993, 2005 ... A la feina, apareixeran noves empreses que et portaran grans avantatges, però compte amb les despeses innecessàries. A l’amor, els vincles familiars s’enfortiran. D’altra banda t’arribaran moltes temptacions, Viu-les si així ho desitges, però no les confonguis amb l’amor. A la salut, compte amb la pressió, hauries prendre’t unes vacances, però recorda fer-te una revisió mèdica per poder marxar més tranquil.

“EL MICO”

nascuts en: 1968, 1980, 1992,

2004 ... A la feina, tindràs alts i baixos, però et sentiràs molt creatiu i això et farà triomfar en el teu treball. A l’amor, et rodaràs d’un gran erotisme que farà que molts s’apropin a tu, intenta triar el que més et convé. A la salut, sents ganes d’estudiar i perfeccionar, si portes una alimentació sana i fas una mica d’esport, tindràs molta energia per aconseguir tot el que desitgis. d’ací març 2012

47


GATA DE GORGOS

DIA 3-9 / 24-30 10-16 / 31 1-2 / 17-23

C.F. Ivars · Pare Mulet, 8 M.E. Salvador · Avda. Marina Alta, 60 E. Berenguer · Roquetes, 3

CALP 2 / 10-11 3-4 26 19 / 27 12 / 20 / 28 5 / 13 / 21 / 29 6 / 14 / 22 / 30 7 / 15 / 23 / 31 8 / 16 / 24-25 1 / 9 / 17-18

R. P. Calatayud · Conde Altea, 32 F. Savall · Avda Los Almendros, 15 J. M. Calatayud · La Niña, 7 J Pol Yanguas · Avda. Ifach, 10 E. J. Oller · Avda Juan Carlos I, 12/14 R. Zafra · Urbanizacion el Tosal 2 J Mª C. Buigues · Benidorm, 12 E. Franco · Corbeta, 10 Edif. Apolo VII F. J. Garcia · Avd. Rosa los Vientos, 2-4 J. L. Villanueva · Avda. de Europa, 6

???

DIA

XÀBIA

6 / 19 7 / 20 8 / 21

C. Espinos · Pza. Iglesia, 11 Belchi-Cholbi · Ronda Colon, 4 A. Marsal · Avda. Rey

9 / 22 10 / 23 11 / 24

I. Garces · C/ Sevilla, 1 M.P. Uriol · Playa Arenal J.M. Ripoll · Ctra. Cabo la Nao,

Juan Carlos I, 33

Cala B 12 / 25 13 / 26

M.S. Martinez · Avd. Lepanto, 12 R.M. Pérez · Avda. Pla-Cabo

1 / 14 / 27

A. Almodovar · Plaza Joanot

Nao, 126

Martorell, 5 2 / 15 / 28 L. Gil · Ctra. Cabo Nao-Pla, 121 3 / 16 / 29 A. M. Lillo · Ant Bañuls, esq. R. Llidó 4 / 17 / 30 V. Salort Miralles · Ctra. Cabo la Nao, 165 5 / 18 / 31 A. Marin · Avda. Augusta, 30

+ info 965 757 526

48

març 2012 d’ací


DIA

TEULADA-MORAIRA / BENITATXELL

4 / 12 / 20 / 28 5 / 13 / 21 / 29 6 / 14 / 22 / 30 7 / 15 / 23 / 31 8 / 16 / 24 1 / 9 / 17 / 25 2 / 10 / 18 / 26 3 / 11 / 19 / 27

J. P. Fontes · Iglesia, 2 · Benitatxell J. Lloret · Playa Dorada · Teulada-Moraira P.M. Cervero · Md. José Pitarch, 6 · Teu-Mor B. Peña · Puerto Castaños, 6 · Teu-Moraira V.E. Garrido · La Iglesia, 6 · Teulada-Moraira A. Valenzuela · Urb. Cumbres del Sol · Benit. J.L. Cuquerella · Ciudad Real, 2 Sol Park J. Llaudes · Pza. Gabriel Miró, 1 M.P. de Antonio · Patricio Ferrandiz, s/n Climet Vives · Avda. Alicante, 45 · Dénia A.M. Zaragoza · Avda. Valencia, 2B · Dénia J. Brines · Joan Fuster, 28 · Dénia V. Llano · Cop, 3 · Dénia J. Ferreres · Constitución, 3 · Dénia A. Fernandez · Marqués de Campo, 48 Miquel-Miquel · Marqués de Campo, 66 J. Salva · Plaza del Raset, 6 · Dénia E. Romany · Elche, 2 · Dénia M.D. Castelló · Dr. Fleming, 31 · Ondara M. Infantes · Marqués Estrella, 11 · Vergel F. Mud · Roser, 15 · Ondara I. Costa · Joanot Martorell, 9 · Els Poblets I. Roig · Cent. Las Brisas, 4 F. Miralles · C/ Mar Adriático, Marinas, km 5

2-8 / 23-29 9-15 / 30-31 1 / 16-22

J.B. Giner · Padre Andrés Ivars, 1 M.S. Muñoz · Padre Melchor, 8 C. Villanueva · C/ Benidoleig, 18

BENISSA

Març

6 / 16 / 26 7 / 17 / 27 8 / 18 / 28 9 / 19 / 29 10 / 20 / 30 1/ 11 / 21 / 31 7 / 12 / 22 3 / 13 / 23 4 / 14 / 24 5 / 15 / 25 7 / 25 14 / 28 8 / 13 / 31 10 / 22

Farmàcies de Guàrdia

DÉNIA / ONDARA / VERGEL / ELS POBLETS

PEDREGUER R. Gil · Avda. Jaime I, 69 1 / 9-15 / 23-29 2-8 / 16-22 / 30-31 H. Infantes · Doctor Calatayud, 15

d’ací març 2012

49


març 2012 d’ací

.d

eA

lica

nte

C/ d

ara e Ond

a

ntin

rge

eA

r

Miraflo

a Aurora

C/ de Divin

C/ Major

Ferrando

C/

C/ d

C/ de

C/ de Riu

C/ Major

C/ de Juan

enech

Avda. de la Cons titución

C/ de Doctor Pedro Dom

alvari

e Riu C/ d

is

C/ de Sant Llu

Avda. de Alicante C/ de C

toni C/ de Sant An

is

Av da

nt Llu

e Sa

50

C/ d

Avda. de Alicante

plano El Verger Av map El Verger ing ud

ad

de

C/

el

de

aV

Alm

M ira

ía

1

ass era

flo r

2


plano Benissa Benissa map

1

d’ací març 2012

51


plano Teulada-Moraira Teulada-Moraira map

Teulada

1 JOYERIA

Compro Oro C/ Colón 32 tel.

639 15 39 56

2

Avda del Mediterráneo 115 TEULADA T. 965 74 02 71 www.tien21.com

Moraira 52

març 2012 d’ací


1

plano Xaló Jalón map

C/ B

en

iss a

2

3

4

d’ací març 2012

53


1

2

9

C/ Jalón 16 · GATA

T. 965 75 62 55 3

4

10

5

6

11

7

8

12

54

març 2012 d’ací


plano

Gata map

Gata

d’ací març 2012

55


1

5

2

Plaça Dr. Calatayud 21 · 965 760 881

3 C/

4

56

març 2012 d’ací


A- 9 2

plano Pedreguer

Ser jor

taF

lor ida C/ M est re

XIII

Ma

Alfonso

C/

cep

Plaç aM a

Prín

ran o

Pedreguer map

Plaça Dr.

Calatayud

d’ací març 2012

57


1

58

març 2012 d’ací

2


plano Pego Pego map

d’ací març 2012

59


+ info 965 757 526 60

març 2012 d’ací


+ info 965 757 526 d’ací març 2012

61


62

març 2012

d’ací


Telèfons d´interés

Beniarbeig

Ajuntament Centre Salut Policia Local

Benidoleig

Ajuntament Centre Salut

Benissa

Ajuntament Centre Salut Guadia Civil Policia Local

Calp

Ajuntament Centre Salut Creu Roja Guardia Civil Policia Local

Dénia

Ajuntament Centre Salut Creu Roja Guardia Civil Hospital Comarcal Policia Local

Gata de Gorgos Aguas Potables Ajuntament Biblioteca Centre Salut Guardia Civil Policia Local Oficina Turisme

Jesús Pobre Ajuntament

965 766 018 965 766 115 965 766 018 966 404 205 966 404 295 965 730 058 965 732 461 965 730 722 965 730 733 965 833 600 965 835 011 965 831 616 965 830 080 965 839 000 965 780 100 966 428 250 965 781 358 965 780 036 965 787 090 965 780 190 966 469 029 965 756 089 965 757 872 965 756 350 965 756 055 965 757 432 965 757 317 965 756 611

Ondara

Ajuntament Centre Salut Policia Local

Orba

Ajuntament Policia Local

Pedreguer

Ajuntament Centre Salut Policia Local

965 766 000 965 767 152 965 766 666 965 583 001 686 427 899 965 760 669 965 761 296 965 760 027

Poble Nou de Benitatxell Ajuntament Centre Salut Policia Local

Senija

Ajuntament

Teulada-Moraira Ajuntament Centre Salut Creu Roja Guardia Civil Policia Local

Xàbia

Ajuntament Centre Salut Creu Roja Guardia Civil Policia Local

Xaló

Ajuntament Centre Salut Policia Local

966 493 369 966 493 481 608 962 567 965 731 374 965 740 158 965 741 136 965 740 950 965 744 044 965 740 946 965 790 500 966 428 150 965 791 961 965 791 085 965 790 081 966 480 101 966 480 543 966 480 101

d’ací març 2012

63


Revista d'ací edición marzo 2012  

Revista con la actualidad de la Marina Alta y Comarca: noticias, eventos, gastronomia, exposiciones, etc.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you