Issuu on Google+


on t u C ome n ta c re e l f am il ia so b de la p e rs o n a je le c t u ra .

Bimbamdiccionario


a , pint pinta es j no de r ta de pin

eessccrriibbee ALES LLAASS VVOOCCALEsS su yy ssaabbrrรกรกss s us es nnoom mbbrre s


bimbambum bbb@eltiempo.com.ecBIMBAMBUM651